AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, Komisyon dan Avrupa Parlementosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgesel Komitesine Tebliğ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 15.9.2010. Komisyon dan Avrupa Parlementosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgesel Komitesine Tebliğ"

Transkript

1

2

3 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, Komisyon dan Avrupa Parlementosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgesel Komitesine Tebliğ Gençlik Hamlesi Avrupa Birliğinde sağlam, sürdürülebilir ve dahil edici bir büyümeye ulaşmak için gençlerin pıotansiyelini açığa çıkaracak bir girişim {COM10(2010) 1047} {SEC(2010) 1047}

4 İçindekiler Giriş Girişimin Odak Noktası Kilit Yeterlilik Ve Mükemmeliyet Sağlayacak Modern Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Geliştirilmesi Bilgi Toplumu Adına Yüksek Öğrenimin Cazibesinin Desteklenmesi Ulus Ötesi Öğrenme ve Genç İstihdam Hareketliliği Gelişiminin Desteklenmesi Öğrenim hareketliliğinin desteklenmesi İstihdam hareketliliğinin desteklenmesi Genç İstihdam Çerçevesi İlk işe girmek ve bir kariyere başlamak için yardım Risk altındaki gençlere destek Gençler için yeterli sosyal güvenlik ağlarının sunulması Genç girişimcilerin ve serbest çalışanların desteklenmesi AB Programlarından En Üst Düzeyde Yararlanılması Düzenlemelerin İzleme ve Raporlanması Bilgilendirme Kampanyası Sonuç

5 1. Giriş Avrupa 2020 Stratejisi sağlam, dahil edici ve sürdürülebilir büyüme için iddialı hedefler ortaya koyuyor. Gençler buna ulaşmak için önemlidir. Nitelikli eğitim ve öğretim, işgücü pazarına başarılı entegrasyon ve daha fazla genç hareketliliği tüm gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmak, Avrupa 2020 hedeflerine ulaşmak için kilit niteliğindedir. Avrupa nın gelecekteki refahı gençlerine bağlıdır. AB çapında 100 milyona yakın genç nüfusun beşte birini temsil ediyor( 1 ). Modern Avrupa nın sunduğu emsalsiz fırsatlara rağmen gençler ekonomik kriz nedeniyle de artan eğitim ve öğretim sistemlerinde ve işgücü piyasasına erişimde zorluklarla yüz yüze kalmaktadır. Genç işsizliği neredeyse %21( 2 ) gibi kabul edilemez bir seviyede yüksek durumdadır yaş grubunda olanların %75 oranındaki istihdam hedefine ulaşması için, gençlerin işgücü piyasasına geçişinin radikal biçimde iyileştirilmesi gerekiyor ye kadar tüm mesleklerin %35 inin bugünkü %29 oranı ile kıyaslandığında adaptasyon ve yenilikçi olma kapasitesi gerektiren yüksek düzeyde mesleki yeterlilikler gerektireceği öngörülüyor. Bu 15 milyondan fazla mesleğin üst düzey nitelik gerektirdiği anlamına geliyor( 3 ). Sayıları artan pek çok meslek ise artık e-beceriler gerektirmekte, ancak AB ekonomisi yüksek nitelikte BİT uygulayıcısı( 4 ) azlığı nedeniyle geri kalmaktadır. Avrupa da her üç kişiden biri ABD deki %40, Japonya da ise %50 nin üzerindeki oranlara kıyasla, bir üniversite derecesine sahip durumdadır (31.1%( 5 )). AB işgücü piyasası rakiplerine göre daha az araştırmacı payına sahiptir( 6 ). Avrupa 2020 Stratejisi AB manşet hedefi doğrultusunda 2020 yılına kadar, yaş aralığındaki bireylerin en az %40 ının yükseköğrenim ya da dengi bir eğitimi tamamlamış olmasını benimsemiştir. GENÇLİK HAMLESİ 3 Çok sayıda genç okulu erken yaşta terk ederek işsiz ya da atıl kalma risklerini artırmakta, yoksul kalmakta ve yüksek ekonomik ve sosyal maliyetlere sebep olmaktadır. Halen AB deki yaş arasındaki vatandaşların, %14,4 ü ortaöğrenimden daha az eğitim almış ve daha ilerisini yapamamış durumdadır.( 7 ) AB nin erken okuldan ayrılmaları düşürmek istediği çıta %10 dur. Avrupa okuryazarlık oranında da daha iyi çalışmalıdır. 15 yaşındakilerin %24,1 i okurluk konusunda düşük performans göstermekte ve bu oran son yıllarda artış göstermiştir.( 8 ). Vatandaşların farklı eğitim düzeyleri arasındaki hareketliliğine izin verecek ve geleneksel olmayan öğrencileri de cezbedecek daha esnek öğrenim yolları geliştirmek, Hayatboyu öğrenme ile ilgili ulusal stratejilerin uygulamaları birçok Üye Ülke açısından büyük bir engel teşkil etmektedir. 1 Eurostat, 2009, yaş arasındakiler. 2 Eurostat, Haziran 2010, <25 yaş. 3 CEDEFOP projeksiyonları. 4 ebeceri İzleme Çalışması, Avrupa Komisyonu, Eurostat, 2008, arasındakiler. 6 DAHA FAZLA öğrenim, Avrupa Komisyonu, Eurostat, OECD, PISA, 2006.

6 1.1. Girişimin Odak Noktası Gençlik Hamlesi gençlerin karşılaştığı zorluklara cevap vermek ve onların bilgi ekonomisinde başarılı olmalarına yardım etmek için ortaya atılan AB nin amiral gemisi niteliğinde bir girişimidir. Bu hamle yerinden yönetim ilkesine saygı duymak kaydıyla, AB ve ulusal düzeyde, yeni eylemlerin oluşumuna destek olup var olan faaliyetlerinde güçlenmesini destekleyen ve duyuran, eski faaliyetleri güçlendiren ve diğerlerinin uygulamalarını teminat altına alan bir çerçeve gündemdir. Aday ülkeler de aynı şekilde uygun mekanizmalar kullanarak bu girişimden yararlanabilmelidir. Bu girişim ilgili AB eğitim, gençlik ve öğrenim hareketliliği sunan programları ve Yapısal Fonların mali desteğinden de yararlandıracaktır. Tüm mevcut programlar bir sonraki Mali Çerçeve kapsamındaki, Gençlik Hamlesi girişimini desteklemek için daha bütünleşmiş edilmiş bir yaklaşım geliştirmesi için gözden geçirilecektir. Gençlik Hamlesi, Avrupa 2020 kapsamında duyurulan Yeni Beceri ve Meslekler Gündemi adlı amiral gemisi girişimi ile yakın sinerji halinde uygulanacaktır. Gençlik Hamlesi dört ana eylem üzerine odaklanacaktır: 4 Sağlam ve dahil edici büyüme, işgücü piyasası gereksinimleri doğrultusunda, kilit yeterlilikler ve nitelikli öğrenim çıktıları geliştirmek için Hayatboyu öğrenme sistemi boyunca uygulanan eylemlere dayalıdır. Avrupa, yaygın eğitim faaliyetleri yoluyla beceri kazanımını desteklemek, gençlerin topyekûn öğrenme fırsatlarını artırmak ve genişletmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu meyanda Gençlik Hamlesi, Üye Ülkelerin yüksek düzeydeki erken okuldan ayrılma oranıyla mücadele etmelerini teşvik amacıyla bir Konsey Tavsiyesi sunarak, 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı ve yaygın ve gayri resmi öğrenimin tanınmasına dair bir Konsey Tavsiyesi yoluyla bu eylemleri destekleyecektir. Komisyon aynı zamanda çıraklık tipi mesleki eğitim ve üst düzey stajı da işyeri öğrenim deneyimlerini de, işgücü piyasasına köprü oluşturması açısından teşvik etmektedir. Avrupa, bilgi tabanlı ekonomideki rakipleriyle arayı açmamak ve yenilikçiliği artırmak için yükseköğrenime ya da dengi eğitime katılan gençlerin yüzdelik oranını artırmak zorundadır. Aynı zamanda özellikle öğrenci ve araştırmacı hareketliliğini desteklemek yoluyla, Avrupa yükseköğrenimini dünyanın kalan kısmına küreselleşme zorluklarına karşı daha cazip ve açık hale getirmesi gerekmektedir. Gençlik Hamlesi, bu meyanda, Avrupa yüksek öğreniminin cazibesinin geliştirilmesi ve dünyadaki diğer ortaklar ile akademik işbirliği ve değişimlerin artırılması ile ilgili üniversite performans göstergesi ve yeni bir AB uluslararası stratejisi girişimi dahil olmak üzere, yüksek öğrenimin reform ve modernizasyonuna dair yeni bir gündem önermek suretiyle, yüksek öğrenimin kalite, cazibe ve etkinliğini geliştirmeye ve daha fazla hareketlilik ve istihdam edilebilirliği desteklemeye gayret edecektir. Programlar ve girişimler yoluyla verilen öğrenim hareketliliğine yönelik AB desteği gözden geçirilecek, genişletilecek ve ulusal ve bölgesel kaynaklarla birleştirilecektir. Uluslararası boyut güçlendirilecektir. Gençlik Hamlesi 2020 yılına kadar Avrupa daki her gencin kendi öğreniminin bir kısmını, işyeri tabanlı eğitim yoluyla yapılan çalışma dahil olmak üzere, yurtdışında geçirme imkanına sahip olması gerektiği düşüncesini destekleyecektir. Gençlik Hamlesi paketinin bir parçası olarak, Üye Ülkelerin bu açıdan ilerlemelerini ölç-

7 mek için kullanılacak bir Hareketlilik Puantajı ile birlikte, hareketliliğe yönelik engellerin kaldırılması doğrultusunda bir Konsey Tavsiyesi sunulmuş durumdadır. AB hareketliliği ve öğrenme fırsatlarıyla ilgili bilgiye( 9 ) erişim sunan Gençlik Hamlesi girişimine ait özel bir web sitesi kurulacak ve Komisyon hareketliliği kolaylaştırmak için de bir Gençlik Hamlesi kartı önerecektir. Yeni AB içi girişimi olan İlk EURES İşiniz gençlerin istihdam fırsatlarına erişimini ve yurtdışında bir iş bulmalarını destekleyecek aynı zamanda işverenleri de genç hareketli çalışanlara iş sahası yaratmaları için teşvik edecektir. Komisyon aynı zamanda genç girişimciler için Erasmus adlı hazırlık eylemini girişimci hareketliliğini desteklemek amacıyla bir programa dönüştürme fikrini ele alacaktır. Avrupa acilen gençlerin istihdam durumunu düzeltmelidir. Gençlik Hamlesi okuldan işe geçişi kolaylaştırıp, işgücü piyasası bölümlenmesini azaltarak genç işsizliğini azaltmak için ulusal ve AB düzeyinde geçilecek eylemlerle ilgili bir politika önceliği çerçevesi sunuyor. Özellikle, Kamu İstihdam Hizmetlerinin rolüne, tüm gençlerin bir iş, eğitim ya da etkinlikte yer almasını sağlayacak bir Gençlik Sigortasının teşvik edilmesine, bir Avrupa İşsizlik Gözlemcisinin yaratılmasına ve genç girişimcilerin desteklenmesine odaklanılmıştır. GENÇLİK HAMLESİ 2. Kilit yeterlilik ve mükemmeliyet sağlayacak modern eğitim ve öğretim sistemlerinin geliştirilmesi 5 Yüksek kalitede eğitim ve öğretim, hayatboyu öğrenme ve beceri gelişimi sağlamak için eğitim ve öğretime daha iyi odaklanmış, sürdürülebilir ve artırılmış düzeyde yatırımlara ihtiyaç vardır. Komisyon Üye Ülkeleri dayanışmaya ve gerektiği yerde kamu yatırımlarına en iyi şekilde dönmesini sağlamak için güçlü çabalarla birleşmiş yatırımların genişletilmesine teşvik etmektedir. Kamu fonlarının üzerin- deki baskı ortamında, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi önemlidir. AB 2020 Stratejisi kapsamında belirlendiği gibi, erken okuldan ayrılma oranını %10 a düşürmek için, eğitim dışına çıkma riskinde olduğu belirlenen öğrencilerin korunması ve hedeflenmesine odaklanılacak biçimde, erkenden harekete geçilmelidir. Komisyon Üye Ülkelerin okuldan ayrılma oranlarını düşürmek için atacakları adımları destekleyecek bir Konsey Tavsiyesi sunacaktır. Komisyon aynı zamanda Üst Düzey bir uzman grup kurarak okuryazarlığın iyileştirilmesi üzerine tavsiyelerde bulunacak ve erken çocuk eğitim ve bakımını güçlendirecek bir Tebliğ sunacaktır. Gençler gitgide artan sayıda eğitim seçenekleriyle karşı karşıyadırlar. Bilinçli kararlar almalarının sağlanması gerekmektedir. İş fırsatları da dahil olmak üzere kendi kariyerlerine temel oluşturacak biçimde, eğitim ve öğretim açısından takip edilecek yollarla ilgili bilgi edin- 9 Öğrenim fırsatlarıyla ilgili mevcut PLOTEUS portalıyla bağlantılıdır. Komisyon aynı zamanda Sizin Avrupanız adı altındaki portalda, Avrupa daki öğrenci ve gençlerin hakları ve fırsatlarıyla ilgili bilgi içeren bir eğitim ve gençlik bölümü yayımlamıştır.

8 mek durumundadırlar. Kaliteli kariyer rehberlik hizmetleri ve mesleki yönlendirmenin, işgücü piyasası kurumlarının güçlü biçimde dahil edilerek, istihdam potansiyeline sahip sektör ve mesleklerin imajlarını geliştirecek eylemlerle desteklenmesi suretiyle, çok daha ilerlemesi gerekmektedir. Yüksek nitelikte öğrenim ve öğretim eğitim sisteminin tüm seviyelerinde desteklenmelidir. Öğrenmeyi öğrenmek, yabancı dilde iletişim, girişimcilik becerileri, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin tam anlamıyla kullanılabilmesi yeterliği, e-öğrenme ve rakam okuma ( 10 ) gibi bilgi ekonomisi ve toplumuna dair kilit yeterlilikler çok daha büyük önem kazanmıştır ( 11 ). Komisyon 2011 de, Hayatboyu öğrenmeyi destekleyen yeterliliklerle ilgili eğitim ve iş dünyası arasında ortak bir dil geliştirmeye dönük önerileri içeren bir Tebliğ sunacaktır ( 12 ). 6 Düşük beceri isteyen meslekler de dahil olmak üzere yeterliliklere yönelik talep tırmanmaktadır. Beklentilere göre 2020 yılına kadar tüm mesleklerin %50 si mesleki eğitim ve öğretim yoluyla sağlanan orta düzey niteliklere dayalı olarak yapılmaya devam edecektir. Komisyon Mesleki Eğitim ME( 13 )alanındaki Avrupa işbirliğiyle ilgili 2010 Tebliğinde bu sektörün modernize edilmesinin yaşamsal olduğunun altını çizmiştir. Buna yönelik öncelikler arasında mesleki eğitim ile yükseköğretim arasındaki geçiş ve ilişkilerin kolaylaştırılmasının sağlanması, mesleki eğitimin, ulusal nitelik çerçevesi gelişimi yoluyla sürece dahil edilmesi ve iş sektörüyle yakın ortaklıkların sürdürülmesi bulunmaktadır. İşyerinde edinilen erken deneyim gençlerin iş başında gereken beceri ve yeterlilikleri geliştirebilmeleri açısından esastır( 14 ). İşyerinde uygulanan çıraklık tipi eğitim gençlerin işgücü piyasasına aşamalı entegrasyonu açısından güçlü bir araçtır. Çıraklık tipi eğitimin sunumu ve niteliği Üye Ülkeler arasında büyük çeşitlilik göstermektedir. Bazı ülkeler son zamanlarda bu tür eğitim planları oluşturmaya başlamıştır. Sosyal ortakların bunların tasarımı, organizasyonu, sunum ve finansmanı gibi hususlarda dahil edilmesi etkinlik ve işgücü piyasası ile bağlantıları açısından önemlidir. Bu eylemler mesleki eğitimdeki beceri tabanının artırılması için daha ileri düzeyde desteklenmelidir ki, 2012 yılı sonuna kadar Avrupa daki en az 5 milyon genç çıraklık eğitimine kayıt yaptırabilme imkanına sahip olsun (halen, bu rakamın 4.2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.( 15 ) 10 Komisyon, öğrencilerin okullarda matematik (rakam bilgisi de dahil) fen bilimlerinde gösterdiği düşük performansın nedenlerini incelemek üzere 2010 yılında Üye Ülkelerden politika belirleyici ve uzmanlardan oluşan bir tematik çalışma grubu kuracaktır. 11 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tavsiyesi (OJ L 394, ) 12 Avrupa Beceri, Yeterlilik ve Mesleki sınıflandırması (ESCO). 13 COM(2010) Ms E Turunen tarafından yazılan İşgücü piyasasın gençlerin erişiminin desteklenmesi, öğrenici, stajyerlik ve çıraklık statülerinin güçlendirilmesi adlı kendi girişimine dayanan Avrupa Parlamentosu raporunu inceleyiniz, Haziran Çırakların Hareketliliğiyle ilgili Çalışma Grubu Raporu, Şubat 2010 (Avrupa Komisyonu).

9 Staj yoluyla temel iş deneyimi kazanmak, işgücü piyasasına uyum sağlamaları açısından, son yıllarda gençler açısından önem kazanmıştır. Bazı Üye Ülkeler aynı zamanda gençlere açılan iş imkânlarının azalmasına tepki olarak iş deneyimi programları oluşturmuşlardır. Bu programlar yüksek kalitede ve belirgin öğrenme hedefleriyle donatılmalı ve herkese açık olmalı ve düzenli işler ve deneme süreleri yerine geçmemelidir. Fakat değişik eğitim seviyelerinden mezun olanlar arasındaki işsizlik gitgide daha kaygı verici olmaktadır. Avrupa sistemleri bilgi toplumunun gereksinimlerine cevap vermekte yavaş kalmış, işgücü piyasasının değişkenlik gösteren ihtiyaçlarına müfredat ve programların uyumlaştırılmasını başaramamıştır. Komisyon Mayıs 2009 tarihindeki Konsey talebi üzerine 2010 yılında istihdamla ilgili bir AB çıtası önerecektir. Gençlik Hamlesi aynı zamanda kısıtlı fırsata imkâna sahip ve/ya sosyal dışlanma riskinde olan gençlerin kariyer ve yaşam kalitesini yükseltecek öğrenme fırsatlarının genişletilmesini de hedeflemelidir. Özellikle, bu gençler yaygın ve gayri resmi öğrenmeye yönelik fırsatların genişlemesinin ve bu tür öğrenmelerin ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında tanınması ve geçerlilik kazanmasının yarattığı sonuçlardan yararlanmalıdır. Bu onların adına yeni öğrenmelerin kapılarını açmalarına yardım eder. Komisyon bu tür öğrenmelerin tanınmasını kolaylaştıracak bir Konsey Tavsiyesi önerecektir( 16 ). GENÇLİK HAMLESİ Yeni kilit eylemler: Erken Okuldan ayrılmaların azaltılmasına yönelik Konsey Tavsiyesi sunulacaktır (2010): Tavsiye ile, liseyi terk etme oranlarının farklı nedenleriyle ilgili etkin politika tepkilerine dair bir çerçeve oluşturacaktır. Bu, öncelikli ve önleyici olduğu kadar telafi edici tedbirler üzerine yoğunlaşacaktır. 7 Okur-yazarlığa dair Yüksek düzeyde Uzman bir Grup Kurulacaktır (2010): Öğrenci ve yetişkinler arasındaki okur-yazarlığın geliştirilmesi ve uygun tavsiyelerin formüle edilebilmesi için etkin uygulamaların belirlenmesi amacını taşır. Mesleki eğitimin cazibe, sunum ve kalitesi artırılacaktır: Genç istihdamı ve erken okuldan ayrılmaların azaltılmasına yönelik önemli bir katkı sağlayacaktır. Komisyon, Üye Ülkeler ve sosyal ortaklarla birlikte, 2010 yılın sonunda, mesleki eğitim alanındaki işbirliğini yeniden başlatarak ulusal ve Avrupa düzeyinde tedbirler önerecektir. Ulus ötesi yerleştirmeler önündeki idari ve yasal engellerin de ele alınması dahil konularında staj için bir nitelik çerçevesi önerilecektir. Firmaları staj yeri önermeye ve iyi ev sahibi işletmeler olmaya teşvik etmek ve aynı zamanda Sosyal Ortak düzenlemeleri ve 16 Gönüllülük, katılım, gençlik kuruluşları kapsamındaki faaliyetler ve gençlik çalışmaları örgün yapı- lar öğrenim fırsatları sunmaktadır. Youth on the Move kapsamındaki diğer faaliyetleri de desteklemeye yardımcı olabilir ve aksi halde ihmal edilme riskinde olan gençleri de dahil edebilir. Avrupa Gönüllülük Yılı 2011 bu faaliyetleri daha da ileri götürmek adına taze bir ivme sağlayacaktır.

10 Bileşik Sosyal Sorumluluk politikası yoluyla yüksek kalitede staja erişim ve katılımı desteklemek (Kalite etiketi ve ödülleri yoluyla). Üye Ülkelerin bu öğrenim etkinlikleri yoluyla kazanılan becerilerin tanınmasını destekleyen eylemini güçlendirmek adına yaygın ve gayri resmi öğrenmenin desteklenmesi ve tanınmasına dair bir Konsey Tavsiyesi taslağı (2011) sunulması. 3. Bilgi toplumu adına yüksek öğrenimin cazibesinin desteklenmesi 8 Yükseköğretim, yüksek kalitedeki üçüncü düzey eğitimi ekonomik ve sosyal hedeflerin kazanılması için esas tutan bilgi tabanlı ekonominin ekonomik rekabetçiliğinin ana itici gücüdür. Yüksek düzey yeterlilik gerektiren artan sayıdaki iş söz konusu olduğundan, Avrupa 2020 hedefindeki %40 lık yükseköğretim ve dengi düzeyine ulaşmak için daha fazla genç yükseköğretime girmeye ve öğrenimini tamamlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu araştırmalar aynı zamanda daha fazla gence iş imkânları sağlama konusunda da cazip olmalı. Bu hedefleri gerçekleştirmek, küreselleşen dünyada, yükseköğretimin modernizasyonunu amaçlayan, kalite, mükemmeliyet ve şeffaflık ve ortaklık teşvikini sağlayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirecektir. Bazı Avrupalı üniversiteler dünyadaki en iyiler arasındadır ancak gerçek potansiyellerini gerçekleştirmekte geri kalmaktadırlar. Yükseköğretim uzun süredir eksik yatırımın yanı sıra öğrenci sayılarının genişletilmesinden çok muzdarip olmuştur. Komisyon modern ve iyi işleyen bir üniversite sistemi için, Gayri safi iç hasılanın %2 si (kamu ve özel finansman bileşik olmak üzere) kadar bir yatırımın bilgi yoğun ekonomiler için asgari gereklilik olduğunu yineleyip durmaktadır( 17 ). Üniversiteler kendi gelirlerini çeşitlendirmek ve uzun vadeli finansal sürdürebilirlikleri için daha büyük sorumluluklar almaları için güçlendirilmelidirler. Üye ülkeler AB düzeyinde yeni bir işbirliği ve reform gündemini destekleyen ve Avrupa 2020 Stratejisi bağlamındaki yeni zorluklara odaklanan Bologna süreci bağlamında uzlaşılan önceliklerin uygulanması suretiyle, müfredat, idare ve finansman alanlarında yükseköğretimi modernize etme çabalarını ( 18 ) hızlandırmalıdır. Yükseköğretimin cazibesi açısından yüksek düzeyde kalitenin korunması hayati öneme sahiptir. Yükseköğretimdeki kalite güvencesi paydaşlar ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin desteklenmesi ile Avrupa düzeyinde güçlendirilmelidir. Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Meclise cevaben, 2012 de bu alandaki öncelikleri belirleyen ve ilerlemeyi izleyen bir rapor sunacaktır( 19 ). 17 COM(2005) COM(2006) Avrupa Parlamentosu ve Heyetinin 15 Şubat 2006 da yayınladığı Avrupa İşbirliğinde Yükseköğretimin Kalite güvencesi hakkında tavsiyesi

11 Daha küresel ve hareketli bir dünyada, yükseköğretim performansı açısından şeffaflık hem rekabeti hem de işbirliğini teşvik edebilir ve daha ileri gelişme ve modernizasyon için bir itici güç olabilir. Ancak, mevcut uluslararası derecelendirme, araştırmaya aşırı vurgu yapılırken üniversiteleri başarılı yapan öğretim kalitesine, yenilikçilikçiğe, bölgesel katılıma ve uluslararasılık gibi diğer kilit faktörleri dışlayan eksik bir tablo sunabilir. Komisyon 2011 yılında, yükseköğretim kuruluşlarının çeşitliliğini dikkate alan alternatif birçok boyutlu bir küresel üniversite derecelendirme sistemi geliştirmeye yönelik fizibilite çalışmasının sonuçlarını sunacaktır. Avrupa nın yenilikçilik kapasitesi, eğitim, araştırma ve yenilikçilik (bilgi üçgeni) arasındaki bilgi ortaklığına ve daha güçlü bağlara ihtiyaç duymaktadır. Bu, Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ve Marie Curie Eylemlerinin her ikisinden öğrenilen sonuçların tam olarak kullanılması işini de kapsamaktadır. Bu bağlamda Komisyon Avrupa Platformunun öğrenci istihdamı artırılması ve Bilgi Üçgeninde eğitimin rolünün geliştirilmesi görüşüyle üniversiteler ve iş dünyası diyaloğunu geliştirecek ve destekleyecek aktiviteler yapacaktır. Yükseköğretim giderek uluslararası hale gelmektedir. En iyi öğrencileri, öğretmenleri ve araştırmacıları çekmek, ortaklık ve dünyanın diğer köşelerindeki üniversitelerle işbirliği fırsatları oluşturmak ve desteklemek için daha fazla hareketlilik, uluslararası açıklık ve şeffaflığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, yükseköğretimde uluslararası işbirliği, program ve politika diyaloğuna özel vurgu yapılmasını gerektirecektir. Bir AB uluslararasılaşma stratejisini ( 20 ) de içeren bir 2020 perspektifiyle, Avrupa öğretimi için gerekli kilit zorluk ve eylemleri tanımlayan bir Tebliğ 2011 de sunulacaktır. GENÇLİK HAMLESİ 9 Yeni kilit eylemler: Yükseköğretim için yeni bir güçlü gündem oluşturacak bir Tebliğ (2011) sunularak yükseköğretim reformu ve modernizasyonunun desteklenmesi sağlanacaktır: Mezunların istihdamının güçlendirilmesi, akademi ve sanayi arasında da olmak üzere hareketliliğin teşviki, öğrenim ve araştırma olanakları ve kuruluş performansları ile ilgili şeffaf ve yüksek nitelikte bilginin desteklenmesi üzerine yoğunlaşacaktır. Geleneksel olmayan öğrenicilere fırsatların açılması ve yeterli finansman sağlayacak şekilde dezavantajlı gruplara erişimin kolaylaştırılması konusunda da fırsatlar sunmaya odaklanacaktır. Bu güçlendirilmiş yeni gündemle aynı zamanda Avrupa yükseköğretimin cazibesinin artıracak bir AB uluslararasılaşma stratejisi de önerecektir. Yüksek Öğrenim Performansı ve Eğitim Çıktılarının karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Komisyon yüksek öğrenim kurumlarının çeşitliliğini göz önünde bulundurarak çok boyutlu global üniversite sıralama sistemi geliştirmek için fizibilite sonuçlarını 2011 in sonunda sunacaktır. 20 Yüksek öğretimin uluslararasılaşması ile ilgili Konsey Sonuçları, 11 May 2010.

12 Çok yıllı bir Stratejik Yenilikçilik Gündemi önerilmesi (2011), bu gündem, EIT nin Avrupa nın çok kutuplu yenilikçilik bağlamındaki rolünü tanımlayarak gelecek yedi yıl boyunca yükseköğretim, araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik önceliklerini ortaya koymaktadır. 4. Ulus ötesi öğrenme ve genç istihdam hareketliliği gelişiminin desteklenmesi AB çapındaki genel nüfus arasındaki hareketlilik yüksek olmamakla birlikte, gençler açısından yurtdışında çalışmak ve öğrenim görmek caziptir. Hareketli insanların çoğunluğu 25 ila 34 yaş arasındadır. Bu yaş grubu daha fazla bilen ve daha az aile yükümlülüklerine olan bir gruptur. Artan hareketlilik aynı zamanda sınırların daha açık olması ve daha kıyaslanabilir eğitim sistemleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu akım, gençlerin becerilerini artırarak iş bulmaya yönelik daha çok fırsata erişimlerinin sağlanması ile desteklenmelidir Öğrenim hareketliliğinin desteklenmesi Öğrenim hareketliliği, gençlerin bir yandan aktif vatandaşlar olarak gelişimlerini artırırken, gelecekteki istihdam edilebilirliklerini güçlendirerek yeni mesleki yeterlilikleri kazanabilecekleri önemli bir yoldur. Bu onlara yeni bilgilere erişimde ve yeni dilsel ve kültürlerarası yeterlilikler geliştirme konusunda yardımcı olmaktadır. Genç öğrenici konumundaki gezgin Avrupalıların daha sonraki yaşamlarında da çalışan gezginler olma olasılıkları daha fazladır. İşverenler bu faydaların farkında olup bunu değerlendirmektedirler. Öğrenim hareketliliği eğitim ve öğretim sistemlerini daha açık, daha Avrupalı ve uluslararası, daha erişebilir ve daha etkin( 21 ) hale getirmede de önemli rol oynamıştır. AB en çok bilineni Erasmus ( 22 ) olmak üzere öğrenim hareketliliğini programlar ve girişimler aracılığıyla desteklemeyle konusunda uzun ve başarılı bir geçmişe sahiptir. Lizbon Antlaşması ile öngörülmüş olan Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Ekiplerinin oluşturulması gibi projeler bu sürece aynı zamanda katkıda bulunabilir. Bazı Üye Ülkeler özellikle Avrupa Sosyal Fonu olmak üzere ulus ötesi öğrenim ve mesleki hareketlilik amacıyla Yapısal Fonları da kullanıyorlar. Yükseköğretim personeli ve öğrencilerinin Avrupa ve Avrupa dışındaki üniversiteler arasındaki hareketlilik ve değişimi Erasmus Mundus ve Tempus programlarıyla desteklenmektedir. 21 Öğrenim ve araştırma referansları için bkz COM(2009) Bunlar şu şekildedir: Öğrenciler, doktora adayları ve personel için Yüksek öğretim (Erasmus, ErasmusMundus, Marie Curie); yüksek öğretim ve araştırma (Marie Curie, Mükemmeliyet Ağları ve Teknoloji Platformları kapsamındaki hareketlilik); yüksek öğretimden iş dünyasına (Erasmus ve Marie Curie kapsamındakiyerleştirmeler); mesleki eğitim ve çıraklar (Leonardo); orta öğretim (Comenius); yetişkin eğitimi ve yetişkin gönüllülük (Grundtvig); kültürel eksen (Kültür Programı); gençlik değişimleri ve gönüllülük (Gençlik Programı); gönüllülük (Gençlik Programı altındaki Avrupa Gönüllü Hizmeti); sivil toplum (Vatandaşlık Programı Avrupası) ve Genç Girişimciler için Erasmus adlı hazırlık eylemi.

13 Komisyonun amacı yurtdışında bir öğrenim deneyimi kazanmaya yönelik kaynakların seferber edilmesi ve bunun önündeki engellerin kaldırılması yoluyla 2020 yılına kadar Avrupa daki tüm gençlere yönelik öğrenim hareketliliği fırsatlarını artırmaktır( 23 ). Öğrenim Hareketliliğiyle ilgili Yeşil Kitap (Temmuz 2009 )( 24 ) hareketliliğin karşısındaki engellerin en iyi nasıl kaldırılacağına ve yurtdışındaki öğrenime yönelik daha fazla fırsat açılmasına dair bir kamuoyu araştırması başlattı. Bu, aralarında ulusal ve bölgesel Hükümetler ve diğer ortakların paydaşların( 25 ) bulunduğu in üzerinde cevapla karşılandı. Bunlar hem eğitim sisteminin tüm aşamalarındaki (yükseköğretim, ilk ve orta öğretimdeki okullar, mesleki eğitim ve öğretim) hem de gönüllülük gibi yaygın ve gayri resmi öğrenme ortamlarındaki öğrenim hareketliliğini artırmaya yönelik yaygın bir arzuyu göstermektedir. Aynı zamanda, alınan tepkiler halen hareketliliğin önünde birçok engelin varlığını devam ettirdiğini de doğruluyor. Bu nedenle, bu Tebliğle bağlantılı olarak, Komisyon, Üye Ülkelerle kararlaştırılmış ve sonunda hareketliliğin önündeki engellerin kaldırılması için düzenlenecek bir kampanyaya temel oluşturacak Öğrenim Hareketliliğiyle ilgili bir Konsey Tavsiyesi önermektedir. İlerlemenin takibi ise Üye Ülkelerin bu engelleri kaldırmada nasıl ilerlediğine dair kıyaslamalı bir resim sunacak olan bir Hareketlilik Puantajı ile gösterilecektir. GENÇLİK HAMLESİ Yurt dışında okuyan öğrencilerin haklarını anlamalarına yardımcı olabilmek için Komisyon Avrupa Adalet Mahkemesi Kuralları üzerine bir rehber kitap basmakta. Bu kitap eğitim kurumlarına giriş, diplomaların denkliği ve hibelerin taşınabilirliği hakkında bilgi verip kamu kurumlarına sosyal paydaşlara ve öğrencilere, tesis edilmiş vaka hukuku ifadelerini anlamalarına yardımcı olacak konularla ilgilenmektedir ülkeyi temsil eden Bologna Yüksek Öğretim Bakanları, 2009 da, 2020 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim alanından mezun olanların en az %20 sinin yurtdışında bir öğrenim ya da staj dönemi geçirmiş olması gerekir( 26 )şeklinde bir çıta belirlemiştir. Konseyin Mayıs 2009 tarihli talebine karşılık, Komisyon 2010 yılında özellikle yükseköğretim ve mesleki eğitimdeki öğrenciler üzerinde yoğunlaşacak şekilde, birtakım Öğrenim hareketliliğiyle ilgili AB çıtaları önerecektir. Hayatboyu Öğrenmeye yönelik Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi(ECTS), Avrupa Nitelik Çerçevesi(EQF) ve Europass gibi hareketliliği kolaylaştıran Avrupa enstrüman ve araçları, hareketlilik içindeki öğrenicilere tam yarar sağlamaları için eksiksiz biçimde uygulanmalıdır( 27 ). BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımı ve e-öğrenme yoluyla sanal öğrenme fiziksel hareketliliği tamamlaması için desteklenmelidir COM(2009) Alınan tepkilerin analizi için bkz. Komisyon Personeli Çalışma Metni SEC(2010) Özelde, Hayatboyu Öğrenmeye yönelik Avrupa Nitelik Çerçevesi (EQF), Europass, Diploma Eki, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS, yüksek öğretim), Avrupa Mesleki Eğitim Kredi Sistemi (ECVET) ve Yout- pass.

14 Komisyon hem örgün hem de yaygın öğrenim yoluyla edinilen yeterliliklerin şeffaflık ve transferini Avrupa Birliği çapında artırmak için, mevcut Europass unsurlarını bir Avrupa beceri pasaportuna dönüştürecektir. Bu bağlamda, AB e-beceri stratejsiyle( 28 ) paralel biçimde bir Avrupa BİT Profesyonelliği Çerçevesi dahil olmak üzere, BİT uygulayıcı ve kullanıcılarının yeterliliklerini tanınması ve belirlenmesi için araçlar geliştirecektir. Komisyon hareketlilik kapsamındaki öğrencilerin yurtdışına çıkarken entegrasyon sürecini hızlandırmak ve ulusal gençlik veya öğrenci kartlarıyla paralel başka avantajlar sunmak için bir Gençlik Hamlesi kartı oluşturmanın yollarını araştıracaktır. AB finansmanı öğrenci, araştırmacı, genç ve gönüllüleri birtakım programlar yoluyla desteklemektedir. Ancak bunlardan yararlanabilen gençlerin sayısı yılda civarında nispeten küçük bir rakamda kalmaktadır. Komisyon bu programların etkinlik ve işlevselliğini iyileştirecek ve bir sonraki Mali Çerçeve kapsamında Gençlik Hamlesi girişimini destekleyecektir. Yeni kilit eylemler: 12 AB hareketliliği ve öğrenme fırsatlarıyla ilgili bilgiye erişim sunan Gençlik Hamlesi girişimine özel bir Web sitesinin kurulması (2010): Bu web sitesi gençlerin öğrenme hareketliliğiyle ilgili tüm AB programları, fırsatları hakkında tam bir şeffaflık sağlamalı ve sözgelimi AB eylemlerini ulusal ve bölgesel girişimlerle ilişkilendirmek, Avrupa çapındaki finansman olanakları, eğitim ve öğretim programları (tanınma araçları üzerinde devam eden çalışmalar ve mevcut PLOTEUS portalı gibi)ile ilgili bilgi sağlamak, staj imkânı sağlayan kaliteli işletmelerin listesini sunmak vs. açısından sürekli geliştirilmelidir. Gençlerin Öğrenme Hareketliliğini desteklemek için bir kurul tavsiyesi önerecektir. (2010)Bu tavsiye Ulusal, Avrupa ve uluslararası alanda öğrenme hareketliliğini engelleyen konular hakkında olacaktır. Bu 2009 daki kamuoyu yoklamasında Genç insanların hareketliliğini desteklemek konulu Yeşil kâğıtta belirtilen değerlendirmelere dayalıdır. Düzenli bir izleme ile Hareketlilik skoru üye devletlerin önünde bulunan engellerin kaldırılarak ilerlemelerini kaydedip karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapacaktır. Gençlik Hamlesi Kartı Geliştirmek: Gençlerin (öğrenciler, çıraklar, araştırmacılar ve gönüllüler) hareketliliğini kolaylaştırmak ve hareketlilik halinde bulunan öğrenicilerin entegrasyonunu daha da kolaylaştırmak için Gençlik Hamlesi Kardı geliştirecektir. Hareketlilik yapan öğrencilerin hakları üstüne Avrupa Adalet Mahkemesi kuralları rehberi basılacaktır. Bu giriş, tanınma ve hibelerin taşınabilirliği konuları üstüne olacaktır. 28 Dijital Gündemde duyurulmuştur - COM(2010) 245; 21. yüzyıl için e-beceriler COM(2007) 496.

15 Avrupa Yetenek Pasaportu önerecektir. Europass in var olan elementlerine bağlı olarak değişik öğrenme ortamlarında bulunan insanların e-becerileri ve yaygın ve gayri resmi öğrenme becerilerini de içeren transparan ve yeteneklerin karşılaştırmalı olarak edinildiği bir Avrupa Yetenek Pasaportu önerilecektir 4.2. İstihdam hareketliliğinin desteklenmesi Monti raporunda da en güncel biçimde altı çizildiği gibi( 29 ), ekonomik darboğazda bile, AB deki doldurulmamış meslek pozisyonları boş kalmaktadır. Bu, kısmen birlik içindeki işgücü hareketliliğinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak Avrupalıların çoğunluğu (%60) AB bünyesinde hareketlilik halindeki insanların Avrupa entegrasyonu için, %50 si bunun işgücü piyasası için ve %47 si ise bunun ekonomi için bir katma değer olduğunu düşünmektedir( 30 ). Yurtdışında çalışmak, özellikle gençlere cazip gelmektedir. Yine de uygulamada serbest dolaşımı yavaşlatan birçok engel söz konusudur: bunlar genç çalışanların birlik içinde hareket etmesini ve çalışmasını kolaylaştırmak ve yeni beceri ve yeterlilikler kazanmaları için ortadan kaldırılmalıdır. Gençler sıklıkla yurtdışında çalışmak için isteklidirler ancak farkında olmadıklarından ve hareketlilik maliyetlerinden dolayı diğer ülkelerdeki iş olanaklarından yararlanamamaktadırlar. Rehberlik ve genç çalışan adaylarının yeni ülkeye taşınma ve yerleşme maliyetlerini ve genellikle işveren tarafından entegrasyon maliyetlerinin bir bölümünü karşılayacak finansal destek, genç çalışanlara emsalsiz deneyim ve beceriler sunmasının yanısıra işgücü arzı ile talebinin daha iyi eşleştirilmesine katkıda bulunabilir. GENÇLİK HAMLESİ 13 İşgücü piyasasına yeni giren gençler ve işletmeler sıklıkla kolaylıkla iletişime geçemez ve Kamu İstihdam Hizmetleri (KİS) de her zaman gençlere uygun hizmet sunamaz ve tüm Avrupa daki gençlerin işe yerleştirilmesi için yeterince firma ayarlayamazlar. EURES ve sunduğu istihdam fırsatlarından KİS tam anlamıyla yararlanamamaktadır. Avrupalıların %12 si bundan haberdar olmasına rağmen yalnızca %2 si bundan gerçekten yararlanmıştır( 31 ). Geleceğe dönük işgücü sıkıntısıyla karşı karşıya olan Avrupa nın mümkün olduğunca fazla yüksek nitelikli çalışanı elinde tutmaya ve işgücü taleplerindeki beklenen artışlar için doğru becerileri çekmeye ihtiyaç duymaktadır. Yetenek avcılığına yönelik küresel rekabet doğrultusunda, yüksek nitelikli göçmenleri çekmek için özel fırsatlara ihtiyaç duyulacaktır. Geleneksel istihdam politikaları ötesinde bir dizi unsur bir işin konumunun nispi cazibesine katkıda bulunmaktadır. Belirli meslek kolları, çok fazla Avrupalının kendi isteğiyle yurtdışına göçmesini ve çok fazla üçüncü dünya ülkesi mültecilerinin Birlik sınırları içine girmesini gerektirdiğinden, politikalar bu hususu ele almalıdır. Bu, özellikle sosyal güvenlik koordinasyonu ve çalışanları serbest dolaşımı alanlarında olmak üzere vatandaşların AB içinde dolaşırken haklarının farkındalıklarını artırmayı, yeni hareketlilik yapılarını gözönüne alan sosyal güvenlik koordinasyonunu, işlemlerinin kolaylaştırılmasını, çalışanların serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasını (sözgelimi kamu sektöründeki işlere erişim), gençlere talep edilen 29 Tek Pazar için yeni bir strateji, raporu, M.Monti, 9 Mayıs 2010, s Coğrafi ve işgücü piyasası hareketliği, Özel Avrobarometresi 337, Haziran Özel Avrobarometresi 337, Haziran 2010.

16 meslekler hakkında verilen bilgilerin artırılması, beyin göçü yaşanan meslek gruplarındaki iş olanaklarının cazibesinin artırılmasını (sözgelimi bilimsel ve tıbbi meslekler) ve Yeni Beceri ve İş girişimi kapsamındaki AB içinden ve dışından genç yeteneklerin çekilmesine ihtiyaç duyulan mesleklerin tanımlanmasını içermektedir. Yeni Kilit Eylemler: İlk EURES işiniz pilot girişimini geliştirmek (bütçe komisyonu tarafından finansal desteğin alınmasına tabi olan)avrupa nın 27 ülkesinde iş arayan ve yurt dışına taşınan genç insanlara yardım etmek amacıyla başlayacak bir projedir. Yurt dışında iş aramak insanın kendi ülkesinde iş aramak kadar kolay olmalı. İlk EURES işiniz hem yurtdışında çalışmak isteyen genç iş arayanlara hem de özellikle KOBİ ler olmak üzere genç Avrupalı hareketli çalışanları işe alan ve yeni gelenlere kapsamlı bir uyum programı sunan firmalara rehberlik, iş arama, işe girme ve finansal destek sunacaktır. Bu yeni hareketlilik enstrümanı Avrupa Kamu istihdamı Hizmetleri iş hareketliliği ağı EURES tarafından yönetilmelidir da bir Avrupa Açık Pozisyon Bulma Gözlemcisi, yaratılacak: Gençlere ve istihdam rehberlerine danışmanlarına Avrupa nın neresinde iş olduğunu ve hangi niteliklerin gerektiğini göster- meye göstermeye yarayacaktır. Avrupa Açık Pozisyon Bulma Gözlemcisi iş arayan gençlere Avrupa çapındaki işgücü ve nitelik talepleriyle ilgili bir istihbarat sistemi geliştirerek uygun işler hakkındaki şeffaflık ve bilgileri geliştirecektir. İşçilerin serbestliğine yönelik AB mevzuatının uygulanmasının takibi: Mesleki eğitimdekiler dahil olmak üzere genç çalışanlara yönelik Üye Ülkelerdeki teşvik edici tedbirlerin gezgin genç çalışanlara da erişiminin sağlanması ve 2010 yılında, genç hareketliliğinin desteklenmesi gereken alanların üye ülkelerle birlikte çalışanların serbest dolaşımı ile ilgili Teknik Komitede belirlenmesi. 5. Genç istihdam çerçevesi Tüm Üye Ülkelerin kendi genç istihdamı politikaları olsa da ve çoğu kriz sırasında ek müdahalelerde bulunmuş olsalar da genellikle Sosyal Ortaklarla sıkı ilişki halinde daha yapılacak çok şey var( 32,33 ). Yüksek düzeyde seyreden genç işsizliğini azaltmaya ve sıkı kamu bütçeleri dönemlerinde genç istihdam oranlarını artırmaya yönelik tedbirler kısa vadede etkin ve uzun vadede ise demografik değişim zorluğunu dikkate alacak kadar sürdürülebilir olmalıdır. Birleşik bir tarzda eğitimden iş hayatına geçen gençlerin attığı adımların sırasını içermeli ve 32 Kaynaklar: Genç İstihdamı Çalışması (2008) AB 27 Üye Ülkesinde yerleşik temel politikaların envanterini sunmaktadır. Genç istihdamına dair İstihdam Komitesi raporu (2010) Üye Ülkelerde yürütülen güncel tedbir- lerin bir derlemesini veriyor. 33 Seçilen OECD ülkelerindeki Genç İstihdamına dair OECD konusal derleme serisi ( )

17 eğitim ve istihdam dışına çıkma riski taşıyanlar için güvenlik ağları sağlamalıdır. Çalışan gençleri koruyan mevcut AB mevzuatı tam ve yeterli düzeyde uygulanmalıdır( 34 ). Kanıtlar gösteriyor ki esnek güvenceye dair genel ilkeler kapsamındaki AB düzeyinde güçlü bir koordinasyon gençler için gerçek bir fark yaratabilir. Kamu İstihdam Hizmetleri (KİS), Sosyal paydaşlar, ve STK lar dahil olmak üzere ilgili taraflarla birlikte, özel AB ve ulusal çabalara gereksinim vardır. Bunlar, genç işsizliğini düşürmek ve genç iş olanaklarını geliştirmek için aşağıdaki öncelikli eylemlere dayandırılmalıdır. Bu eylemler için öncelikler Avrupa 2020 de belirtilen %75 lik istihdam hedefine katkıda bulunmalıdır. Gençlere yönelik düzgün iş fırsatlarının eksikliği küresel ekonomi çapında yaygın bir sorundur. Ortak ülkelerimizde ve AB ye komşu ülkelerde genç istihdamını artırmak yalnızca onların işine yaramayacak, aynı zamanda AB açısından da olumlu bir etki bırakacaktır. Genç istihdamı politik önceliklerin birleşme noktasını vurgulayan ve politik değişimi teşvik eden biçimde, kriz ve toparlanmaya tepki olarak küresel politik tartışmaların odağı haline bile gelerek öne plana çıktı. Bu konu, ILO Küresel İş Paktı, G20 İstihdam ve Çalışma Bakanları tavsiyeleri, G20 Küresel Eğitim Stratejisi veya OECD Gençlik Forumu tarafından da vurgulandı. GENÇLİK HAMLESİ 5.1. İlk işe girmek ve bir kariyere başlamak için yardım Ortaöğretimi tamamladıktan sonra, gençler ya bir işe ya da daha üst eğitime girmelidir ve böyle bir durum yoksa kendileri bunlardan faydalanmaya hak kazanmamış olsalar bile aktif işgücü piyasası ya da sosyal tedbirler yoluyla uygun destek almalıdırlar. Bu özellikle, gençlerin erken bir aşamada geride bırakılmamaları için az iş sahası açılan Üye Ülkeler açısından önemlidir. Bunun bir önkoşulu, iş arayanlar olarak kayıtlı olmasalar da, gençlerin daha geniş, daha erken biçimde bu tedbirlere erişiminin sağlanmasıdır. Mülteci geçmişli ya da belirli etnik gruplara ait gençler için daha özel tedbirlere ihtiyaç duyulabilir; kariyerlerine başlarken sıklıkla zorluk çeken bu çok hızlı yetişen genç nüfusun kaydettiği ilerlemenin iyileştirilmesi bu şekilde sağlanabilir. 15 Mesleki eğitim ya da yüksek öğretimden gelen mezunlar da ilk işlerine bir an önce yerleşebilmeleri için desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. İşgücü piyasası kuruluşları özellikle Kamu İstihdam Hizmetleri, gençleri iş fırsatları hakkında bilgilendirmek ve iş arama yardımı sunmak konusunda uzmanlığa sahiptirler ancak 34 Komisyon çalışan gençlerin korunmasıyla ilgili 22 Haziran 1994 tarih ve 94/33/EC sayılı Konsey Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik bir analiz sunacaktır (bir personel çalışma metni yoluyla).

18 sundukları desteği, özellikle bu tarz destekleri Bileşik Sosyal Sorumluluk politikaları gereği sunabilecek olan eğitim ve öğretim kurumları, sosyal destek ve kariyer rehberliği hizmetleri, sendikalar ve işverenlerle kuracakları ortaklıklar aracılığıyla gençlerin özel gereksinimlerine adapte etmeleri gerekir. Deneyimli bir çalışan ile bir acemi arasında tercih yapma zorunda kalan işverenler, genellikle birinciyi tercih etmektedir. Ücret düzenlemeleri ve ücret dışı işgücü maliyetleri yeni çalışanları istihdam etmeye yönelik bir teşvik sunabilir ancak bu istikrarsızlığa yol açmamalıdır. Toplu iş görüşmesi de farklılaştırılmış giriş ücretlerini belirlemede olumlu bir rol oynayabilir. Bu tür tedbirler aynı zamanda ikincil yararlarla ve gençlerin işte kalmalarına yardımcı olacak eğitimlere erişimle tamamlanmalıdır. 16 Genç çalışanlar sıklıkla geçici sözleşmeli olarak işe alınmaktadır ve bu firmalara gençlere ucu açık bir iş sunmadan önce çalışanların beceri ve verimliliğini deneme imkânı tanımaktadır ancak çok yaygın biçimde, geçici sözleşmeler yalnızca sürekli olana göre daha ucuz bir alternatif olup özellikle bu sözleşmeler arasındaki boşluk işten çıkarma mevzuatı açısından çok yüksek olan ülkelerde geçerlidir (sözgelimi kıdem tazminatı, ihbar süreleri, dava aşma olasılığı gibi): bunun sonucu ise gençlerin işsizlikle değişen biçimde bir dizi geçici iş deneyimi yaşadığı, süresiz ve daha istikrarlı bir işe girmek için şanslarının azaldığı ve emekli maaşına yapılan eksik ödemelerin söz konusu olduğu bölünmüş bir işgücü piyasası olarak ortaya çıkmaktadır. Genç kadınlar özellikle bu parçalanma tuzağına düşme açısından risk altındadırlar. Bu tür sözleşmelerin kullanımı büyüme, verimlilik ve rekabetçiliği ( 35 )engellemesi açısından zararlıdır. Genç geçici çalışanlar daha düşük ücret ve eğitim aldıklarından bu insan kaynağı birikimi ve kazanım kapasitesi açısından da olumsuz etkiye sahiptir. Çünkü genç geçici çalışanlar daha düşük ücret ve eğitim alma eğilimindedir. Bunu çözmenin mümkün olan yolları yolu, sürekli daimi sözleşmeler kullanan firmalara ya da geçici süreli sözleşmeleri sürekli daimi sözleşmeye çevirmeye yönelik mali teşvikler sunmak olacaktır. Bu özel bağlama daha fazla ışık tutmak için, Komisyon 2010 da, gençler ve gençleri etkileyen işgücü piyasası parçalanması riskleriyle ilgili olarak işgücü piyasası çıktılarını etkileyen faktörlere dair kapsamlı bir analiz sunacaktır Risk altındaki gençlere destek Genç işgücü piyasası performansına yönelik göstergeler yaş arasındaki Avrupalıların %15 inin iş ve eğitim dışına itildiğine ve işgücü piyasasından sürekli dış- lanma ve dışa bağımlı olma riski altında olduğuna dair şaşırtıcı gerçe- ğ i tam olarak yansıtmıyor (NEET gençlik: ne istihdam edilmiş ne de eğitim görmekte olan gençler). İlk öncelik olarak, bu sorunu çözmek için, bu gençlerin gerekiyorsa, eğitim ve öğretime geri dönmelerini veya işgücü piyasasıyla temasa geçmelerini sağlayacak uygun yollar sunulması esastır. Aynı zamanda, gelecekteki atalet ve sosyal dışlanma risklerini en aza indirgemek için 35 Bkz. Yönetmelik 1999/70/EC.

19 mümkün olduğu kadar çok sayıdaki engelli veya sağlık sorunu olan gencin işe yerleştirilmesi için her türlü çaba harcanmalıdır. Kamu İstihdam Hizmetleri bu tür çabaları artırmak ve koordine etmek açısından hayati niteliktedir. Bir seçenek risk altındaki gençlerin istihdamı için özel destek önerilen işverenlerle ortaklık ve anlaşmalar geliştirmektir Gençler için yeterli sosyal güvenlik ağlarının sunulması En hassas gruplara özel olarak yoğunlaşmak üzere, gençlerin aktif olarak dahil edilmesi, yeterli gelir desteği, dahil edici işgücü piyasaları ve nitelikli hizmetlere ( 36 ) erişim gibi birtakım unsurların bileşimini gerektirir. Birçok işsiz genç özellikle daha önce hiç çalışmamışlarsa, işsizlikle ilgili avantajlara veya diğer gelir desteklerine hiçbir şekilde erişememektedir. Bu soruna değinmek için, mümkünse, gelir güvenliği sağlamak için sosyal avantajlara erişim sağlanmalı ve gerektiği yerde genişletilmeli ve aynı zamanda, etkin ve etkili aktivasyon tedbirleri ve koşulluluk gibi tedbirlerin yalnızca gencin aktif biçimde bir iş arama ya da daha üst eğitim veya öğretim aşamasında bulunması koşuluyla verilmesinin sağlanması gerekir. Bu tuzaklardan kaçınmak kilit öneme sahiptir. Sosyal güvenlik sistemlerinin modernizasyonu gençlerin riskli durumunu da ele almalıdır. Artan sayıdaki genç (sürekli) engelli yardımlarına yönlendirilmektedir. Bazıları, uygun biçimde uyarlanmış işyerlerinde bile tam olarak çalışamaz durumda olabilirlerken diğerleri iyi tasarlanmış aktivasyon politikaları aracılığıyla işgücü piyasasına bir dönüş yolu bulabilmektedir. GENÇLİK HAMLESİ Genç girişimcilerin ve serbest çalışanların desteklenmesi Aynı işverene bağlı ömür boyu süren bir iş söz konusu olmayacaktır: çoğu çalışanlar birçok kez firma değiştirecek ve çoğu güncel ve gelecek meslekler KOBİ lerde ve mikro işletmeler bünyesinde olacaktır. Ayrıca, kendi hesabına çalışmak da girişimciliğin önemli bir itici gücüdür ve bu şekilde özellikle hizmet sektöründe iş alanı açma etkinliğine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Kendi hesabına çalışmak kendi becerilerini kullanmak ve işlerini biçimlendirmeleri açısından gençler için değerli bir fırsat sunar. Bu, kendi kariyer yollarını planlayan gençlere yardımcı olanlar tarafından da ciddiye alınacak bir seçenektir. Gençlerin girişimci olmaya dönük ilgi ve potansiyelleri girişimcilik zihniyeti ve eğitim öğretim davranışlarını geliştirmek suretiyle güçlü biçimde cesaretlendirilmelidir. Bu, kamu ve özel sektörler tarafından da desteklenmelidir. Bu bağlamda, gençler girişimcilik deneyimleri edinmek iş planlarına yönelik destek ve rehberlik, işe başlamak için gerekli olan sermayeye erişim ve başlangıç aşamasında koçluk olanağına sahip olmak için daha fazla fırsata ihtiyaç duyarlar. Burada da, iş arayan gençlere girişimcilik ve kendi işini kurma fırsatlarıyla ilgili bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunma açısından, KİS önemli bir rol üstlenmektedir (OJ L 307, ) tarihli işgücü piyasasından dışlanan bireylerin aktif dahil edilmesine dair Komisyon Tavsiyesi, 17 December 2008 tarihinde Konsey ve 6 May 2009 tarihindeki kararıyla Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmıştır.

20 Yeni kilit eylemler: Komisyon Kamu harcamalarının sınırlandırılmasına değinmek amacıyla, işe yerleşme, eğitim programları, istihdam sübvansiyonları ve ücret düzenlemeleri, eylemle birleşmiş güvenlik tedbirleri ve yardımlar dahil olmak üzere, en etkin destek tedbirlerini belirlemek için Üye Ülkelerle birlikte çalışacak ve yeterli iş takibi önerecektir. Bu alandaki politika gelişimi ve iki taraflı öğrenmeye destek olarak, AB çapında kıyaslanabilir veriye dayalı bir şekilde istihdam, eğitim ya da öğretim kapsamında olmayan gençlerin (NEETS) sistematik izlenmesi için bir sistem kuracaktır. Gençlere ulaşmaları ve uzmanlaşmış hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmak için PROGRESS programı desteğiyle, Avrupa Kamu İstihdamı Hizmetleri için yeni bir İki taraflı Öğrenme Programı (2010) kuracaktır. Bu program KİS teki çekirdek iyi uygulama unsurlarını belirleyerek bunların transfer edilebilirliğini destekleyecektir. 18 AB nin stratejik ortakları ve Avrupa ya komşu ülkelerle birlikte, uluslararası forumda özellikle ILO, OECD ve G20 platformunda, genç istihdamıyla ilgili iki taraflı ve bölgesel politika diyaloğunu güçlendirecektir. Yeni Avrupa Progress Mikro finans Olanağı ( 37 ) aracılığıyla, potansiyel genç girişimcileri daha fazla destek kullanımına teşvik edecektir. Bu olanak bir iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ancak geleneksel kredi piyasasına erişmekte zorluklar yaşayanlar için gerekli mikro finansın erişilebilirlik ve uygunluğunu artırmaktadır. Birçok Üye Ülkede Mikro finans olanağı kapsamında finansman arayan genç mikro-girişimciler Avrupa Sosyal Fonu desteğiyle rehberlik ve koçluktan da yararlanacaktır. Avrupa 2020 ve Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde, Üye Ülkeler şunlara odaklanmalıdır: Tüm gençlerin okuldan ayrıldıktan sonraki 4 ay içinde istihdam, ileri eğitim ya da aktivasyon tedbiri kapsamına alınmasının sağlanması ve bunun bir Gençlik Garantisi olarak sunulması. Bu bağlamda, Üye Ülkelerden eğitim gerekçeleriyle diğerlerinden daha pasif durumdaki gençlerin bu tedbirlere erişimini baltalayabilecek yasal ve idari engelleri tanımlayarak bunları aşmaları istenmektedir. Bu KİS desteğinin bu gençlerin ihtiyaçlarına göre adapte edilen enstrümanların kullanımı yoluyla, genişletilmesini gerektirir. Gençlerin herhangi bir sosyal koruma sistemi dışında kalmasını engellemek için onların edindikleri haklar ile hedeflenen aktivasyon tedbirleri arasında iyi bir denge önerilmesi. 37

21 Parçalanmış işgücü piyasalarında, tüm çalışanlara yönelik yeterince uzun bir deneme süresi ve sosyal güvenlik haklarının aşamalı artışı, eğitime erişim, Hayatboyu öğrenme ve kariyer rehberliği unsurlarıyla desteklenen ucu açık bir tek sözleşme oluşturulması. Özellikle gençler için, sözleşmeleri gençler için daha cazip hale getirmek ve işgücü piyasası parçalanmasını ortak esnek güvence ilkelerine paralel biçimde ele almak için asgari ücretler ve farklılaştırılmış ücret dışı maliyetler geliştirilmesi. 6. AB programlarından en üst düzeyde yararlanılması Birçok mevcut program zaten Gençlik Programı hedeflerini desteklemektedir. Eğitim ve öğretim için Hayatboyu Öğrenme programı (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig dahil), Gençlik, Erasmus Mundus, Tempus ve Marie Curie Eylemleri özel hedef gruplarına hitap ediyor. Bunların hedefleri Gençlik programı hedeflerini desteklemek için güçlendirilmeli, makul hale getirilmeli ve daha iyi kullanılmalıdır. Öğretmenler, eğitmenler, araştırmacılar ve gençlik çalışanlarını gençleri hareketlilik deneyimine katılmaya ikna etmek, katılımcıları hazırlamak, ev sahibi kuruluş, kurum veya işletme ile temas kurmak gibi farklı aşamalarda hareketlilik çoğaltıcıları olarak yer alabilirler. Bir sonraki hareketlilik programı kuşağında, Komisyon, hareketlilik taraftarı gibi davranacak olan öğretmen ve eğitimciler gibi çoğaltıcıların hareketliliğini artırmaya daha fazla odaklanılmasını önerecektir. GENÇLİK HAMLESİ 19 Komisyon gençler için, özellikle Erasmus iş stajı hareketliliğini artırmak, eğitim sisteminin her aşamasında ve EIT bünyesinde girişimcilik eğitimini teşvik etmek, Marie Curie eylemlerine iş dünyasının katılımını artırmak ve genç girişimciler için Erasmus girişimini desteklemek suretiyle, girişimciliğe yönelik hareketliliğe yönelik desteğin artırılması olasılığını da inceleyecektir. Bu programlar tek başına yine de, tüm talepleri karşılayamayacaktır. Bu nedenle, birçok kaynaktan finansmanla bağlantıya geçmeye ve kamu makamları, sivil toplum, iş dünyası ve diğer ortakları istenen kritik hedefe ulaşabilmek için (Gençlik Programı) hedeflerine destek olmaları için daha geniş katılımlarının sağlanmasına ihtiyaç vardır. Avrupa Sosyal Fonu (ESF) gençlere önemli yardım sağlamaktadır. Okuldan ayrılmaları engellemek ve beceri düzeylerini yükseltmek amacıyla genç istihdamı, girişimcilik ve genç çalışanların öğrenim hareketliliğini destekleyecek temel mali enstrümandır. Her yıl desteklenen 10 milyon ESF yararlanıcılarının üçte biri gençlerden oluşmakta ve dönemine ait 75 milyar avroluk tüm ESF bütçesinin %60 ı ile ulusal eş finansmanı gençlerin yararına sunulmaktadır. ESF aynı zamanda 20,7 milyar avro katkıda bulunarak Üye Ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerini ve Hayatboyu öğrenime katılımı önemli ölçüde desteklemektedir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Avrupa şu anda tarihinde bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Zorlukların üstesinden ancak bizler, işverenler ve işçiler politikacılar, vatandaşlar olarak mevcut çağın ihtiyaçlarının tanımladığı yeni bir

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ

AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ Avrupa Birliği ile Aday Ülkeler arasında Sivil

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

İçindekiler. Youthpass Kılavuzu. Önsöz. Giriş: Youthpass Burada. Bölüm A. Kavram olarak Youthpass. A1 Youthpass nedir?

İçindekiler. Youthpass Kılavuzu. Önsöz. Giriş: Youthpass Burada. Bölüm A. Kavram olarak Youthpass. A1 Youthpass nedir? Youthpass Kılavuzu 1 İçindekiler A. Önsöz B. Giriş: Youthpass Burada Bölüm A. Kavram olarak Youthpass A1 Youthpass nedir? C. A2 Yaygın eğitim ve öğrenimle ilgilenmek A3 Gençlik alanındaki öğrenmenin tanınmasıyla

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma

Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma Avrupa Yaşam Boyu Rehberlik Politika Ağı 2009 10 çalışması ile ilgili bir rapor KISA RAPOR Bu rapor Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında AB

Detaylı

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding in işbirliğiyle,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan Kapak Tasarımı

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Politikadan Uygulamaya

Politikadan Uygulamaya Cedefop Politikadan Uygulamaya Avrupa da Hayat Boyu Rehberlikte Sistem Değişimi Cedefop Panorama serisi; 149 Lüksemburg: Avrupa Topluluklarının Resmi Yayınlar Bürosu, 2008 1 Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı