MADDE 1-İŞİN ESASLARI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 1-İŞİN ESASLARI:"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA PARKINDA BULUNAN PLAKALI ARAÇLARIN HİZMET ALIMI YOLUYLA KULLANDIRILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME( ) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü makine parkında bulunan muhtelif plakalı vasıtaların, 3 ü D sınıfı, 18 i E Sınıfı sürücü belgesine sahip toplam 21 şoför ile 1 yıl süreli hizmet alımı işidir. Bu Teknik Şartnamede: -TKİ, Ege Linyitleri Müessesesi Müdürlüğü, Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü -İşi yapmak üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ -İşi yapacak olan gerçek ve tüzel kişi YÜKLENİCİ Olarak adlandırılmıştır. İDARE MADDE 1-İŞİN ESASLARI: Bu Teknik Şartnameyle; TKİ-ELİ, Çan linyitleri İşletme Müdürlüğü makina parkında yer alan değişik sayıdaki, plakalı vasıtaların kullanılması için hizmet alımı yapılacaktır. İhale kapsamındaki araçların sayısı yaklaşık 25 adet olup bu sayıda artış veya eksilme olabilir. Yüklenici, İdarenin Kriblaj Tesisleri, İşletme Müdürlüğü Garajı ve Merkez Atölyelerindeki araçları kullanmak üzere belirlenen sayıda personelini hazır bulunduracaktır. Bu personel İdarenin imtiyaz alanı içinde, şehir içi ve şehirlerarası yollarda görevlendirilen araçları kullanılacaklardır. MADDE 2 ÇALIŞMA ŞARTLARI: 2.1- Yüklenici, işin başlangıcından işin kabulü yapılıncaya kadar; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmenlik, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Yüklenicinin mevzuat gereği yapacağı harcamalar teklif fiyata dâhildir Yüklenici personelinin kullanacağı araçlar, İdare ile yüklenici arasında karşılıklı imzalanacak teslim formu ile Yükleniciye teslim edilecektir Yükleniciye teslim edilen araçları kullanacak personel, en az 5 yıl deneyimli olacaktır. Yüklenici işe başlamadan önce bu işte çalıştıracağı personel için istenen evrakları kontrol teşkilatına sunacak, Kontrol teşkilatının onayı ile personel işe başlatılacaktır. Sayfa 1

2 İSTENEN BELGELER: a)- Nüfus cüzdanı sureti b)- İkametgâh c)- Sabıka kaydı d)-sürücü Belgesi (Madde 3 teki tabloya uygun olacak.) e)- Sağlık Belgesi (Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair, Çalışma Bakanlığının istediği formatta.) Personel değişimlerinde de yukarıda yazılı belgeler istenecek, Kontrol Teşkilatı tarafından incelenecek bu belgeler ve personel, uygun bulunması halinde işe başlatılacaktır İş yerinde meydana gelen arızalarla ilgili formlar aynı gün İDARE ve yüklenici yetkilisi ile birlikte imzalanacaktır İdare, Yüklenici personelinin kullandığı araçların tamir ve bakımı sırasında, boşa çıkan yüklenici personelini başka araçlarda çalıştırabilir Çalıştırılan personel için günlük puantaj tutulacak, aylık puantaj çizelgesi hakediş dosyasına konulacaktır Bu şartnamede tanımlanan işte çalışacak olan 21 yüklenici personeli, Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü, Kömür Hazırlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, İstihsal Şube Müdürlüğü ile Elektro Mekanik Şube Müdürlüğü bünyesindeki araçlarda çalıştırılacaktır Yüklenici, işin başında özellik arzeden alet ve edevatları, İDAREDEN tutanak karşılığı teslim alacak ve tutanak ile İDAREYE teslim edecektir. Yüklenicinin tutanakla teslim aldığı alet edevatı geri teslim etmemesi veya kırık ve kullanılamaz halde teslim etmesi durumunda Elektro Mekanik Şube Müdürlüğü tarafından takdir edilen takımların bedeli hakedişten kesilmek suretiyle tahsil edilecektir İşletmemizde haftanın 7 gününde ihtiyaca göre üç vardiya (08:00-16:00,16:00-24:00, 24:00-08:00) iş yürütülecektir. Yüklenici çalışanların çalışma saatleri, süreleri ve hafta tatili konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır. Kontrol Teşkilatının talepleri doğrultusunda Yüklenici tarafından Yüklenici personelinin vardiyası, çalışma saatleri ve hafta tatili günleri düzenlenecektir. Yüklenici, vardiyalı çalışmalarda her vardiya için İdarenin irtibat kuracağı, o vardiyada çalışan personelinden birini vardiya sorumlusu olarak İdareye bildirecektir Yüklenici ihale dokümanında tanımı yapılan işin, fennin, tekniğin; kurallarına ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun yapıldığını denetlemek mecburiyetindedir. Ayrıca çalıştırdığı personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirerek, birer suretini çalışanlarının özlük dosyalarına koyacak, birer suretini de İdareye verecektir İDARE, Yüklenici personelinden işyeri kurallarına uymayanları ve çalışmalarından memnun olmadığı şoförlerin değiştirilmesini yazılı veya sözlü olarak Yükleniciden isteyebilir. Yüklenici üç iş günü içinde istenen değişikliği yapmakla yükümlüdür. İstenen değişikliğin yapılmaması halinde ilgili personel işe tertip edilmeyecek ve bu durum eksik işçilik olarak değerlendirilecektir Sözleşmenin uygulanması sırasında, araçların Kaskosu, Trafik sigortası, Egzoz emisyon pulu, bakımı-onarımı ve arızalarının(sürücü hataları hariç) giderilmesi İDAREYE, Sayfa 2

3 meydana gelecek bütün kazalarda; Hasar ile yaralanma ve ölüm gibi durumlarda: Mali, hukuki ve cezai sorumluluklar YÜKLENİCİYE aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan tüm emniyet tedbirlerini almak zorundadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü sorumluluk YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi sırasında kendisinin veya iş verdiği personelin hatasından veya ihmalinden kaynaklanacak ölüm dâhil bedeni zararlar, manevi tazminat veya maddi zararlardan dolayı doğacak üçüncü şahıs taleplerini tamamen kendisi karşılayacak ve bundan dolayı da İDAREDEN herhangi bir talepte bulunamayacaktır Trafiğe çıkan şoförler araçlarında mevsimine göre takoz, zincir, trafik işareti ve sağlık seti bulunduracaktır. Yoksa idareden isteyecektir. İşletme dışına çıkacak veya uzun yol gidecek araçların şoförleri mutlaka görev kâğıdı yaptıracaktır. Uzun yola gidecek araçların yakıt depoları mutlaka işletmede doldurulacaktır. Uzun yola gidip-gelme sırasında yüklenici tarafından ödenen; akaryakıt, otoban, köprü geçiş, gemi ve otopark ücretleri mutlaka belgelenecektir. İdareye ait araca seyir halindeyken yakıt alınması gerekirse, ihtiyacı karşılayacak kadar toleransıyla birlikte yakıt alınacaktır. ÖRNEK: Gidilecek yere 100 kilometre kalmış bir dış görev sırasında, yakıtın yetersiz olacağını düşünen yüklenici personeli, çeyrek depo yakıtın yeterli olacağı düşünüldüğünde sadece çeyrek depo yakıt alacak, asla çeyrek depodan fazla yakıt almayacaktır. Uzun yol görevi esnasında araçta meydana gelebilecek her hangi bir arıza durumunda İdare ile irtibata geçilecek, İdarenin talimatlarıyla araç için gereken yapılacaktır. İdarenin bilgisi dışında üçüncü şahıslara araca müdahale ettirilmeyecektir. Aracı kullanan şoförün giderebileceği bir arıza meydana gelmiş ise, şoför İdareye bilgi vererek arızayı giderebilir Uzun yola çıkan araçları kullanan yüklenici personelinin trafik kurallarına uymamaları nedeniyle araçlarımıza kesilecek her türlü cezadan Yüklenici sorumludur ve bu gibi durumlarda kesilen cezaların tamamını yüklenici öder. Yüklenici, Emniyet Müdürlüğünce sürücü belgesi elinden alınan personelinin yerine yeni personel getirecektir Araçlarda sürücü hatalarından dolayı meydana gelebilecek hasar ve/veya arızalar İdare tarafından giderilecek, bedeli yükleniciden tahsil edilecektir. Olası hasar ve/veya arızaların kullanıcı hatası olup-olmadığı, kusur miktarı, hasar veya arıza bedelinin tespiti konusunda Elektro Mekanik Şube Müdürlüğü yetkilidir Yüklenici teslim aldığı araçların ve garajların temizliğinden sorumludur. Sayfa 3

4 SÜRÜCÜ BELGESİ (D SINIFI) SÜRÜCÜ BELGESİ (E SINIFI) TOPLAM DENEYİM (EN AZ YIL) MADDE 3- İSTENİLEN PERSONELİN VASIFLARI: GÖREV YERİ YETERLİLİK PERSONELVE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR HAZIRLAMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Uzun yol tecrübesi, kamyon İtfaiye traktör ve binek araçlarını kullanabilme,, Tır ve kamyon kullanabilme ve çekici ile iş makinası nakli yapabilme. Uzun yol tecrübesi, Damperli kamyon kullanmış harfiyat ve kömür çekme işinde çalışmış olmak, Tır ve kamyon kullanabilme ve çekici ile iş makinası nakli yapabilme Damperli kamyon kullanmış harfiyat ve kömür çekme işinde çalışmış olmak, uzun yol tecrübesi. Damperli kamyon kullanmış harfiyat ve kömür çekme işinde çalışmış olmak, uzun yol tecrübesi Damperli kamyon kullanmış harfiyat ve kömür çekme işinde çalışmış olmak, uzun yol tecrübesi E sınıfı sürücü belgelerini tarihinden önce alanlar D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen çekici türündeki araçları kullanabileceklerinden bu durumdaki E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, gerekli deneyime sahip oldukları takdirde D sınıfı şoförlük pozisyonunda çalıştırılabilirler. MADDE 4- FİYAT FARKI: 4.1-Yüklenici sözleşme süresi içerisinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar; vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz İhale tarihinden sonra asgari ücretin işverene maliyetinde değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik hakedişe esas aylık işletme bedeline yansıtılacaktır. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır Tarih, Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Fiyat Farkı Kararnamesinin tarih, Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik işlenmiş hali çerçevesinde aşağıda belirtilen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların sadece 8. Maddesine göre fiyat farkı verilecektir. a-) Asgari ücret tespit komisyonunca, ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücret değiştirilmesi halinde, eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark, b-) İhale (son teklif verme) tarihi itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan Sosyal Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya Sigorta Primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelen fark, Sayfa 4

5 c-) 506 Sayılı Kanunun 77. Maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan Sosyal Sigorta Primi ve İşsizlik Sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, Toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı, 506 Sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler dikkate alınmak suretiyle bu esasların 7. Maddesi uygulanmaksızın ödenecek veya kesilecektir. Bu işte fiyat farkı uygulamasında esas bileşen oranı:a1=1 olarak uygulanacaktır. MADDE 5- ÖDEME: 5.1- Hakedişler aylık olarak düzenlenecektir. İlk hakediş düzenlemesinden sonraki hakedişlerin düzenlenebilmesi için Yüklenicinin aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde idareye sunması gerekmektedir. Bir önceki hakediş dönemine ait Yüklenici personelinin; -Ücret bordrosu, -Ücretlerin çalışanlarının banka hesaplarına yatırıldığını belgeleyen ilgili banka tarafından imza ve kaşe edilmiş dekont, -SGK bildirimleri, SGK tahakkuk belgesi, Tahakkuk eden tutarın ödendiğini gösteren belge, -Yüklenicinin SGK ya borcu yoktur belgesi, -Vergi borcu olmadığını gösteren belge, -Puantaj çizelgesi. Yüklenicinin son hakedişini alabilmesi için çalışanlarının son hakediş dönemine ait yukarıda sayılan belgeleri, bir önceki hakediş dönemine ait belgelerle birlikte İdareye dilekçe ekinde vermesi gerekmektedir. 5.2-Yüklenici bu işte çalıştıracağı şoför personele asgari ücretin en az % 50 fazlasını aylık maaş olarak ödemek zorunda olup bu tutarı çalışanlarının ücret bordrolarında gösterecektir Hakediş ödemeleri 30 gün üzerinden 12 ay olarak yapılacaktır Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uygulanacaktır. Buna göre Resmi ve dini bayram ve yılbaşı günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir yevmiye daha ödenecektir (Maaş bordrosunda görülecektir.) Çalıştırılacak toplam fiili gün sayısı toplam 300 gündür Sözleşme dönemi içerisinde şoförlere yaptırılacak fazla çalışma saati toplam 500 saattir. Fazla çalışma ücreti 4857 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanacak olup, teklif fiyata dâhil kabul edilecektir. 5.6-Yüklenici ihale konusu işin yapıldığı her gün için çalışanlarına en az 4,64 TL den az olmamak üzere, aylık 26 gün üzerinden yemek ücreti ile aylık 26 gün üzerinden en az 2,50TL den az olmamak üzere yol ücretini nakdi olarak verecektir. Yemek ve yol ücretlerini verdiğini bordrolarla belgelendirecektir. Yemek ve yol ücretlerinin tutarları teklif fiyata dâhildir. Sayfa 5

6 saati aşan dış görevlerde her 24 saat için konaklama ücreti dâhil ihale tarihindeki brüt asgari ücretin % 7 si hesaplanarak harcırah olarak ödenir ve teklif fiyata dâhildir. Konaklama ve harcırah ücretleri sözleşme süresince sabit kalacaktır. Ödemeler bordroda gösterilecektir. 24 saati aşan dış görevler toplam 150 gün olarak belirlenmiştir. 5.8-Uzun süreli görevlerde alınacak olan, akaryakıt bedelleri ile otoyol, köprü, tünel, vapur, feribot ve benzeri geçiş ücretleri ile park ücretleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, görev dönüşü belgelenen ve kurum muhaberatından geçirilerek kontrol teşkilatına ulaştırılan fatura bedelleri yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ödenecektir Yüklenici, uzun yola giden personeline günlük 100,00 TL den az olmamak üzere banka hesaplarına yatırmak suretiyle avans vermek zorundadır. İdare, dış görev bilgilerini ve görevin süresini yüklenicinin sözleşmede belirttiği irtibat faks numarası üzerinden yapacaktır. Yüklenici, İdarenin belirtmiş olduğu avans tutarını faksın eline geçtiği saati baz alarak 6(altı) saat içinde personelinin banka hesabına yatırmak zorundadır. MADDE 6- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI: 6.1- Yüklenici personel çalıştırma ile ilgili çıkmış olan kanunlarda belirtilen hususların uygulanmasından ve yerine getirilmesinden sorumludur. 6.2-Yüklenici, bu işte çalıştırdığı personel ile ilgili yasaların emrettiği her türlü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemini almak ve uygulamakla yükümlüdür. Çalıştırdığı personelin iş kazasına maruz kalması halinde her türlü maddi, hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici, personelinin sebep olduğu iş kazaları nedeniyle, İdareye ve diğer kişilere vermiş olduğu zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür Genel tatil, hafta tatili, fazla mesai, yıllık ücretli izin, kötü niyet, ihbar ve kıdem tazminatı ile yasa ve mevzuattan doğan kanuni ve idari sorumluluk ve ödemeler yükleniciye aittir. 6.4-Çalışan personelin izinlerinde (ölüm, doğum, evlenme vb.) 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Yüklenici bu işte çalıştırdığı personeline senelik izin kullandırmak istediğinde, senelik izinini kullandırdığı personelinin yerine şartname esaslarına uygun personel getirmekle yükümlüdür. Bu işte çalıştırdığı personel sayısı 21(yirmi bir) kişinin altına düşemez Bu şartnamede tanımı yapılan işten dolayı İDARE hiçbir şekilde üst işveren olarak değerlendirilmeyecektir. Bu iş ile ilgili tam sorumluluk yükleniciye aittir. MADDE 7- CEZALAR 7.1-Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama tarihi te işe başlamak zorundadır. Eğer yüklenici anılan tarihte işe başlamamış ise; her gün için sözleşme bedelinin % 0,1 i (binde bir) tutarında ceza kesilir. Cezalı süre 10 takvim gününü geçerse; teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilir. Sayfa 6

7 7.2- Yüklenicinin 21 kişinin altında bir sayı ile hizmet vermesi halinde, bu durum eksik işçilik olarak değerlendirilecektir. Eksik işçilik için yapılacak kesinti tutarı, teklif edilen fiyatın bir yevmiyeye tekabül eden miktarı kadar eksik hizmet alınan her gün için uygulanır ve hakedişten kesilir. Eksik işçilik gün sayısı bir hakediş döneminde 7 günü aşar ise; aşan her gün için teklif fiyatı üzerinden hesaplanan yevmiyenin 3 katı tutarında ceza uygulanır ve hakedişten kesilir. Yüklenici personelinin raporlu olması halinde, yükleniciden raporlu personelinin yerine (45 güne kadar ) başka personel getirmesi istenmez. Raporlu günlerin tamamı eksik işçilik olarak değerlendirilir, ceza uygulanmaz Yüklenici, personelinin kendi iradesi ile işi bırakması veya yüklenici tarafından işten çıkarılması hallerinde, çıkarılan veya işi bırakan personelin yerine 3 takvim günü içinde yeni bir personel işe başlatmak zorundadır. Söz konusu 3 takvim günü eksik işçilik olarak değerlendirilecektir. 3 Takvim gününden sonraki her gün için teklif fiyatı üzerinden hesaplanan yevmiyenin 3 katı tutarında ceza uygulanır ve hakedişten kesilir Yüklenicinin, SGK ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve SGK nın yükleniciye borç tahakkuk ettirmesi ya da İdarenin durumu tespit etmesi halinde tahakkuk ettirilen borç miktarı hakedişten kesilerek ilgili kuruma ödenecektir. Hakediş SGK nın tahakkuk ettirdiği borcu karşılamaz ise borç miktarı sonraki hakedişlerden kesilerek ilgili kuruma ödenecektir. Yüklenicinin İdareden alacağı hakediş yok ise teminatı nakde dönüştürülerek SGK ya olan borcu ödenecektir Yüklenici işleri yürütme esnasında Teknik Şartname, İdari Şartname, Genel Şartname ve Sözleşmede belirtilen tüm maddelere uymak zorundadır. Uyulmadığı tespit edilirse o ayki hak ediş tutarının % 0,5 (Binde beşi) oranında ceza o ay ki hak edişten kesilir Yüklenicinin, madde 5.9 da belirtilen avansı belirtilen süreler içinde personelinin banka hesabına yatırmaması halinde, görevlendirilen araçlar göreve çıkarılmayacak, idarenin işi yapılamadığı için de yükleniciye bildirilme tarihi dâhil avans yatıp şoförün göreve çıktığı güne kadar (çıktığı gün hariç) her gün için 200,00 TL ceza kesilecektir. MADDE 8- DİĞER HUSUSLAR 8.1- Yüklenici firmayı temsile yetkili kişilerle ilgili değişikliklerin zaman geçirilmeden yazılı olarak idareye bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idare sorumlu olmayacaktır Yüklenici, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten önce; SGK ya başvurarak iş yerinin tesciline esas olarak ve münhasıran o iş yeri için ayrı olarak işyeri bildirgelerini vermesi ve bunun yerine getirildiğine dair belgenin idareye ibraz edilmesi gerekmektedir Yüklenici iş bitiminde özlük hakları açısından işçilerine borçlu olmadıklarını gösteren belgeleri idareye ibraz etmek zorundadırlar. İş süresince işten ayrılan işçi veya işçiler içinde aynı belgeleri idareye ibraz edecektir Yüklenici, personelinin vardiya ve çalışma düzenlerini idarenin isteği doğrultusunda düzenlemek zorundadır. Sayfa 7

8 8.5- Yüklenici, bu işte çalıştırmış olduğu personeli için Çanakkale ili Çan İlçesindeki her hangi bir banka Şubesinde her bir personel için banka hesabı açtıracak ve çalışanlarına yapacağı bütün ödemeleri bu hesap üzerinden belgelendirecektir İşin süresi sözleşme imzalanıp işe başlandığı tarihten itibaren 365(1YIL) gündür İhaleye katılan istekliler tekliflerini TL/AY olarak vereceklerdir İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2,5 olarak uygulanacaktır İş Bu teknik Şartname 8 sayfa 8 Maddeden ibarettir. Sayfa 8

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ

AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ 1 ĠġĠN TANIMI : E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIġTIRILMASI VE BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2014-2015 Ç.L.İ açık ocak sahasında

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 1) İhaleye ilişkin Sözleşmenin 36.20.maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma aşağıdaki belgeleri ödeme

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı