Belediyemizin Yılları Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde sunulmuştur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyemizin 2015-2019 Yılları Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde sunulmuştur."

Transkript

1 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Stratejik plan K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan, yıllarına ait büyükşehir belediyesi stratejik plana ait Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, yıllarına ait büyükşehir belediyesi stratejik plana ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Belediyemizin Yılları Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde sunulmuştur sayılı yasanın 18. maddesinin (a) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında "Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerine görüşmek ve kabul etmek" yer almaktadır. Bu nedenle Belediye Encümeninin tarih 2414 sayılı yazısı ile aynen kabul edilen yazımız ekindeki Stratejik Plan Taslağının meclise havale kararının alınmasını uygun görüşle arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kurumun mevcut durumunu, şehrin genel yapısını ve öncelikleri ile planlamada izlenen bir metot olarak alan bazlı analizleri içermektedir. Yapılan analizler yeterli olup, sayfa 40'ta yer alan grafik başlığının " Satışlar" yerine "Arazi Varlığı" olarak ve sayfa 46'da yer alan "Feke İnderesi Yaylası" ifadesi, "Kozan İnderesi Yaylası" olarak revize edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.6 numaralı hedefinde belirtilen : "Coğrafi Bilgi Sistemleri kurmak" ifadesi "Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurmak" şeklinde revize edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7: "Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "Konargöçer ve Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi hususunun" hedef 7.3: "Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini gerçekleştirecek faaliyetler yürütmek" kapsamında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7: "Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "7.7: Vatandaşın kullanımına yönelik üretim ve hobi bahçeleri oluşturmak" hedefi ile "7.8 Tarım Teknokenti kurmak" hedeflerinin eklenmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının ilgili hedefler aracılığı ile hayata geçirilmesi için "Su kaynakları hususunda paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapılmasına, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.10 numaralı hedefinde

2 belirtilen "Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak" kapsamında yıllık yatırım programlarında "trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde yol kenarlarına hava kirliliğini önleyici bitkilendirme çalışması yapılması" ve " ASKİ ile görüşülerek yeraltı sularının kullanımının teşvik edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.12 numaralı hedefinde belirtilen "Yenilebilir enerji kaynaklarını arttırmak" hedefinin içerisinde Hidroelektrik Santral kurulumu ve BİOGAZ enerjisinden faydalanılması yönünde temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının yıllık yatırım programlarında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.7 numaralı hedefinin: "Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm yapmak" olarak revize edilmesine; Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında yukarıdaki değişikliklerin yapılarak diğer bölümlerin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planına ait komisyon raporunun Stratejik Amaç 3: Bütün Adana ' ya güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacını gerçekleştirmeye yönelik "Hedef 3.7: İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele edilmesine", Stratejik Amaç 4: Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının etkin bir biçimde karşılamak amacını gerçekleştirmeye yönelik "Hedef 4.6: Dezavantajlı guruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" hedefinin göstergelerinin " çocuk konuk evi tamamlanma oranı (%)" ve "çocuk konuk evi yararlanıcı sayısı (adet/yıl)" göstergelerinin eklenmesine, Stratejik Amaç 6: " Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacını gerçekleştirmeye yönelik "Hedef 6.13: Hidroelektrik santral kurmak" hedefinin eklenmesine, Stratejik Amaç 7: Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek amacına yönelik "Hedef 7.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek" in bu ihtiyacı karşıladığının tespit edilmesine, Stratejik Amaç 1: kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek amacına yönelik "Hedef 1.3: stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek" şeklinde revize edilerek kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Hüseyin SÖZLÜ Meclis Başkanı Ahmet TANRIVERDİ Ertan SÜMER

3 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, yıllarına ait büyükşehir belediyesi stratejik plana ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Belediyemizin Yılları Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde sunulmuştur sayılı yasanın 18. maddesinin (a) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında "Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerine görüşmek ve kabul etmek" yer almaktadır. Bu nedenle Belediye Encümeninin tarih 2414 sayılı yazısı ile aynen kabul edilen yazımız ekindeki Stratejik Plan Taslağının meclise havale kararının alınmasını uygun görüşle arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kurumun mevcut durumunu, şehrin genel yapısını ve öncelikleri ile planlamada izlenen bir metot olarak alan bazlı analizleri içermektedir. Yapılan analizler yeterli olup, sayfa 40'ta yer alan grafik başlığının " Satışlar" yerine "Arazi Varlığı" olarak ve sayfa 46'da yer alan "Feke İnderesi Yaylası" ifadesi, "Kozan İnderesi Yaylası" olarak revize edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.6 numaralı hedefinde belirtilen : "Coğrafi Bilgi Sistemleri kurmak" ifadesi "Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurmak" şeklinde revize edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7: "Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "Konargöçer ve Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi hususunun" hedef 7.3: "Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini gerçekleştirecek faaliyetler yürütmek" kapsamında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 7: "Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek" amacını gerçekleştirmeye yönelik "7.7: Vatandaşın kullanımına yönelik üretim ve hobi bahçeleri oluşturmak" hedefi ile "7.8 Tarım Teknokenti kurmak" hedeflerinin eklenmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının ilgili hedefler aracılığı ile hayata geçirilmesi için "Su kaynakları hususunda paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapılmasına, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.10 numaralı hedefinde belirtilen "Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak" kapsamında yıllık yatırım programlarında "trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde yol kenarlarına hava kirliliğini önleyici bitkilendirme çalışması yapılması" ve " ASKİ ile görüşülerek yeraltı sularının kullanımının teşvik edilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 6: "Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak" amacının 6.12 numaralı hedefinde belirtilen "Yenilebilir enerji kaynaklarını arttırmak" hedefinin içerisinde Hidroelektrik Santral kurulumu ve BİOGAZ enerjisinden faydalanılması yönünde temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının yıllık yatırım programlarında değerlendirilmesine, Adana Büyükşehir Belediyesi Taslak Stratejik planında yer alan Stratejik Amaç 2: "Adana'nın fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek" amacının 2.7 numaralı hedefinin: "Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm yapmak" olarak revize edilmesine;

4 Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında yukarıdaki değişikliklerin yapılarak diğer bölümlerin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR - ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU Başkan U. Bahri ÇETÎNKAYA M. Sami BAYSAL Metin BUĞA Ahmet TANRIVERDİ Mehmet ÖZCAN Salih GÖKÇE Salim AKKOÇ Abdullah SAKARYA Aysun KOCABAŞ Mehmet YASA Ercan ÇETİN Serdar SEYHAN Mahmut DOĞRU Soner DUMAN H. İbrahim İLDEŞ Abdullah ERSÖZ Halil ŞAHAN Özcan ÖZAL Recep İZCİ Ertan SÜMER Vahap ÇOLAK H. Mehmet GÖKOĞLU İbrahim DOĞMA M. Köksal GÜRALP Mustafa KİRAZ A. Ali BOZKURT Mehmet AKÇALI Ali YAŞAR Askeri DAĞLI Hüsnü KARADELİ Yalçın AKYOL H. Ender ÇULHACI M. Ali ERZİN Vedat GÜNDOĞAN H. Hüseyin GÜNDÜZ Adil YİĞENLER Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK Ramazan AKYÜREK Murat CEVHERİBUCAK Zafer KARA A. Nuri SABUNCU Cumali ALTINÖZ Zafer MÜLAZIMOĞLU

5 Oğuz ARIK Bülent ATALAY Mustafa DURAK Vedat ÖZDER Yusuf KIZILOLUK İbrahim DOĞAN İbrahim ÖZEN Abdulkadir KARANALBANT Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN Muhammet BAYRAM İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI D. Ali DEĞİRMENCİ Kenan ŞENBAYRAK Remzi KAR H.Ali ÇETİN

6 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Yönetmelik K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarihli ve sayılı yazısı ekinde sunulan, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği' ne ait Plan ve Bütçe -Ulaşım - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe - Ulaşım - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği' ne ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasların belirlendiği Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine dayanarak evrakın Büyükşehir Belediyesine olurlarınıza arz ederim. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE-1 Amaç ve Kapsam: Bu Yönetmelik; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat,, görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 177 sayılı kararı ile kurulan Ulaşım Daire Başkanlığı; Otobüs Şube Müdürlüğü, Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü, Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşımacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak hazırlanmıştır. MADDE-3

7 Tanımlar: Bu yönetmelikte ifade edilen: Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesini Başkan: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanını Başkanlık: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını Daire Başkanı: Ulaşım Daire Başkanını Daire Başkanlığı: Ulaşım Daire Başkanlığını Dönem Planları: Ulaşım Ana Planı'nı uygulamaya esas olacak şekle dönüştürmek amacıyla hazırlanacak 5 yıllık orta vadeli planlarını Kent İçi Ulaşım: Kent içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkilerin sağlanması faaliyetini, Raylı Toplu Taşım Sistemi: Sabit bir yola, ize bağımlı olarak hareket ederek yolcu taşıyan tek ya da birleşik araçlara yardımcı tesislerini içeren ulaşım sistemlerini (Birim zamanda taşıyabildikleri yolcu sayısı olarak belirlenen kapasite özelliklerine göre tramvay, hafif raylı sistem, metro ve banliyö treni olmak üzere dört ana grup olarak tanımlanırlar), Sinyalizasyon: Eşdüzey kavşaklarda ve yaya geçişlerindeki taşıt ve yaya hareketlerini kontrol altına almak, dolayısıyla kavşaktaki taşıt ve yaya güvenliğini arttırabilmek amacıyla kavşaklarda yapılan trafik ışıklandırma işlemlerini, Toplu Taşım: Kent içi yolculuk talebinin karşılanmasına yönelik olarak; güzergahı, durak yerleri, ücreti tanımlanmış bu hizmet için tahsis edilmiş ve düzenlenmiş araçlarla belirli bir işletme tarafından verilen ve koşulsuz herkese açık olan ulaşım hizmetini, UKOME: Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini, Ulaşım Ana Planı: Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önemleri tanımlayan, bu doğrultuda kısıtlı kaynakların akılcı kullanımını gerçekleştirecek uzun vadeli Ulaşım Nazım Planını, Ulaşım Planlaması: Kent içi ulaşımı iyileştirebilmek ve gelecekteki ulaşım taleplerini karşılayabilmek amacıyla, kent içi ulaşım ve tüm ulaşım türlerine ilişkin ilke, hedef ve politikaları tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm yatırım ve işletme projelerine temel oluşturacak, arazi kullanım planlarıyla uyumlu uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanma sürecini, Ulaşım Sistemi: Kentsel ulaşım talebini karşılamaya yönelik yol ağı altyapısı ve ulaşım araçlarının oluşturduğu, çeşitli öğeleri ve bu öğeler arası ilişkileri içeren sistemlerini, Uygulama Programları: Ulaşım Ana Planı ve Dönem Planlarına ait kararların Belediye'nin bütçe kısıtlarını da gözeterek uygulamaya dönüştürülmesi için hazırlanacak yıllık programlarını, Yolculuk: Kent içinde insanların belli bir amaç için bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek üzere gerçekleştirdiği faaliyetleri, tanımlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar MADDE-4 Görev : Daire Başkanlığının ve Daire Başkanlığına bağlı olan Müdürlüklerin görevleri aşağıda tanımlanmıştır: 4.1. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görevleri: İlgili kanunlar çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak Adana'da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Ulaşım Ana Planını hazırlamak, hazırlatmak, Belediye Başkanının onayına sunmak, uygulamak Adana nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak.

8 Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin; araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; Hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabildiğini artırmak için Ulaşım Ana Planı doğrultusunda yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım Ana Planına uygun politikalar/projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve dezavantajlı grupların ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek; Yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak Uzun vadeli büyük yatırım gerektiren projeler, kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak; Bu amaçla Ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak Ulaşım projelerinin Adana'nın doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla kent merkezlerinde toplu taşımın erişebirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata, kanun, yönetmelik ve Yönergelere uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek Ulaşım Daire Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ruhsat vermek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip etmek Otobüs Şube Müdürlüğü'nün görevleri: Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi karayolu toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Toplu taşıma araçlarında kullanılan "Akıllı Kart" (Elektronik Ücret Toplama Sistemi) sistemlerinin denetimini yapmak Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak Toplu taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak, yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararlarına ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetlemek.

9 Hat ve güzergâhlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol etmek Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile yeni durak yerlerini belirlemek, yapmak/yaptırmak ve işletmek/işlettirmek Özel halk otobüslerine tahsis edilen güzergahları tebliğ etmek Özel halk otobüsleri, özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan haciz şerhinin takibini sağlamak, Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde faaliyet gösteren; Özel halk otobüsleri, özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları, Taksi yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan haciz şerhinin takibini sağlamak, İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak, Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek, Otobüs işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Otobüs işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek Yıllık bütçeleri hazırlamak Uygulanacak araç hareket programlarını düzenlenmek Otobüs işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulamasını sağlamak Otobüs işletmesinde ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi çalışmaları yürütmek Otobüs işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli tedbirleri denetlemek Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü'nün Görevleri Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinden, yolcuların ekonomik, seri, sağlıklı, rahat, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararının gözetilerek bir yolculuk yapılmasını sağlayacak yürürlükteki Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini Belediye adına yürütmek Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelere, gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminali ihtiyacını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte tespit ederek, yapımı için teklifte bulunmak. Şehirlerarası otobüs terminali yapı, tesis ve işletme ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konularda teklifte bulunmak Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar v.b. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak, Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinde kullanılmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, her yıl yayımladığı "Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğ" e uygun olarak terminal çıkış ücret listesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak.

10 Otogara giriş-çıkış yapan araçların yazıhanelerden almış olduğu araç sevk irsaliyelerini çıkış otomasyon bilgisayarından karşılaştırarak kontrol etmek Günlük, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak araç giriş sayısı ve gelir hakkında mukayeseli rapor hazırlamak Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 'ne 3' er aylık dönemlerde istatistiki bilgi ve dönem faaliyet raporları hazırlamak Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmamak kaydıyla, terminallerin park alanlarını kullanacak, park sürelerine ait ücret tarifesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce her yıl için belirlenen ücret tarifelerini, Bakanlığa sunmak ve "Görülmüştür" şerhi almak Otogarın sevk ve idaresini sağlamak Yazıhane, müstecir ve işletme sahiplerinin yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını denetlemek Otogarda ticari faaliyet gösteren işyerlerine yönetmelik hükümlerini tebliğ ve ilan ederek uyulmasını sağlamak Araçlara kesilen ceza miktarlarını tahsil etmek, tahsil edilemeyen ücretler için araçların plakalarına haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirmek Otogar dışında yolcu indirilip bindirilmesini önlemek amacıyla gerekli denetim faaliyetlerini yapmak Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminde kayıt altına almak Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde sağlamak ve gelen-giden evrakları dosyalamak Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Otogarlarda disiplin ve asayişi temin etmek maksadıyla görevli zabıtalar ile zabıt tutulmasını ve peşin para cezası ödemeyenlerle ilgili tutulan tutanakların, "Belediye Encümen'ine iletilmesini sağlamak Yolcuların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak Otogar içerisinde diğer gerekli denetim çalışmalarını yürütmek Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Raylı Sistem Şube Müdürlüğü'nün görevleri: Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi raylı sistem toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak. ( İmar paftalarına işlenmesi v.s.) Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak Raylı sistem taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak Raylı sistem taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak, yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun yapılmasını denetlemek.

11 4.4.9.Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda raylı taşıma sistemini sevk ve idare etmek Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak Şube müdürlüğüne ait raylı sistem araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek, Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Raylı sistem işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Raylı sistem işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek Yıllık bütçeleri hazırlamak Raylı sistem işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmaların yapılarak önerilerin geliştirilmesi ve geliştirilen önerilerin uygulamasının sağlamak Raylı sistem işletmesi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi çalışmaları yürütülmek Raylı sistem işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli tedbirlerin denetlenmek Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü'nün görevleri: Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Adana Büyükşehir Belediyesinin temel stratejileri ve politikaları uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir ışıklı ya da ışıksız kavşak projelerini Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan projelerin gerekli alt yapısını oluşturmak. Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak Trafik işaretleri ve sinyalizasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlar ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak Yapım ve bakım-onarımından sorumlu olunan yolların işaretleme envanterleri (yol geometrik özellikleri, yatay ve düşey işaretleme, üst yapı özellikleri, hemzemin yaya geçitleri) belirleyerek güncel kayıt ve bilgilerin tutulmasını sağlamak Yapım ve bakım-onarımından sorumlu olunan yolların yatay işaretlemelerini yapmak yada yaptırmak Trafik ve sinyalizasyon düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak, yönetmelikler hazırlamak, trafikle ilgili düzenlemelerin UKOME kararları ve yönetmeliklere uygun yapılmasını denetlemek Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak yada yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda trafik ve sinyalizasyon çalışmalarını sevk ve idare etmek Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik ve sinyalizasyon ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak Şube müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek, Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Trafik ve sinyalizasyon malzemelerinin stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

12 Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulamasını sağlamak Trafik ve sinyalizasyon hizmetleri ile ilgili şikayetleri değerlendirerek şikayet sahibini bilgilendirmek Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli tedbirleri denetlenmek Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek Şehir içi ana ve ara arter yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, Çağrı ve Trafik Yönetim Merkezi ile şehir içi trafiğe anında müdahale ederek trafik akıcılığını ve güvenliğini sağlamak Çağrı ve Trafik Yönetim Merkezi ile vatandaştan gelen şikayet ve önerileri ilgili birimlere iletmek, yapılan çalışmaları koordine etmek, çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirmek Büyükşehir Belediyesi telsiz haberleşme altyapısını kurmak, yenilemek, bakımını ve onarımı yapmak ya da yaptırmak Telsiz haberleşmesinde kullanılan kodları birimlere tahsis etmek Telsiz merkezi ile birimler arasında yapılan muharebelere yardımcı olmak ve koordine etmek Demiryolları ile karayollarının kesiştiği noktalarda, TCDD ile yapılan protokoller dahilinde bekçili-bariyerli hemzemin geçitlerde personel çalıştırmak Karayolları kenarında açılacak tesislerin, yönetmeliklere uygunluğuna göre geçiş yolu izin belgesini düzenlemek Yıllık performans hedeflerini ve bütçeleri hazırlamak Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün görevleri: sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görevlerini yapmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin sekretarya hizmetlerini yürütmek Kurum, Kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek Belediye Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve UKOME üyelerine duyurmak Toplantılara üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak Toplantı görüşme tutanaklarını düzenlemek Alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarını tamamlatmak Belediye Başkanının onayına sunmak ve onay sonrası ilgili mercilere tebliğ etmek.

13 4.6.6.Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun arazi kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Ana Planının yapılması için ön çalışmaları yaparak UKOME kuruluna sunmak Trafik arterlerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergah belirlenmesini sağlayarak gerekli izinleri vermek UKOME Kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Görev ve Yetkileri başlıklı Madde:18'de belirtilen iş ve işlemlerin takip edilmesi, yerine getirilmesi çalışmalarını yürütmek Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak, Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. MADDE-5 Yetki : Ulaşım Daire Başkanlığı ilgili mevzuat ve bu yönetmelikte verilen hak ve yetkiler ile 2918 sayılı yasa ve yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yaparlar. MADDE-6 Sorumluluk : Ulaşım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen, bu yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca; hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülesi sağlamakla sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Daire Başkanlığının İdari Teşkilatlanması, Personelin Unvanı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE-7 İdari Teşkilatlanma, Personelin Unvanı : Ulaşım Daire Başkanlığı İdari Teşkilatı bir Daire Başkanı olmak üzere yeteri kadar Müdür, Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçiden müteşekkildir. MADDE-8 Görev, Yetki ve Sorumlulukları : Daire Başkanı ve Müdürlerin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Daire Başkanlığının yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Daire Başkanlığı bünyesinde görevli tüm personelin amiridir Daire Başkanlığını Belediye Başkanlık makamında temsil etmek Yasalar doğrultusunda Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevi yerine getirmek Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlamak, takip etmek ve Daire Başkanlığının her türlü çalışmalarını düzenlemek Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, yıllık plan, Daire Başkanlığının bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Başkanlık makamına sunmak. Bütçe, iş, yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapmak Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde Daire Başkanlığı bünyesindeki birimleri tasfiye etmek, yeni birimler oluşturmak, birimlerin görev alanını yetki ve sorumluluklarını tespit etmek ve değiştirmek.

14 Daire Başkanlığının çalışma alanı ile ilgili her türlü yasal mevzuatın, kitap, doküman ve bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi, araç ve gereçlerin teminini sağlamak Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasındaki ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu organize etmek, toplantı tutanaklarını ilgili birimlere gönderilmesi sağlamak Daire Başkanlığının tahakkuk amiri olup, personelin birinci derece sicil ve performans değerlendirme amiri yetkisini kullanmak Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunulması işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak Daire Başkanlığının Harcama yetkilisi olarak, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve yerinde harcamak Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Bağlı Şube Müdürlüklerin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek, Büyükşehir Belediyesine diğer kamu kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin akışını sağlamak, Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kendilerine verdiği yetki ile, söz konusu Kanunun 33. Maddesinde belirtildiği üzere; Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere personel (Gerçekleştirme Görevlisi) görevlendirmesi yapmak Başkanlık Makamının yazışmalarının (İzin, görev ve genelge) sistemli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmek, koordinasyonu ve düzenini sağlamak Personel İdaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlamak, disiplin işlerinin takip etmek, liyakat değerlendirmesi ve personel arasında görev bölümünü yapmak Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalamak Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek Birim hizmet araçlarının, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayıcı tedbirler almak Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlerden birini veya müdürlüğü tayin şartlarına haiz olan memurlardan birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Daire Başkanlığı onayına sunmak. MADDE Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek. Memur, sözleşmeli ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla görevlidir. BEŞİNCİ BÖLÜM Görev ve Hizmetlerin İcrası, Görevin Kabulü MADDE-10 Daire Başkanlığının tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve işler evrak kayıt şefi tarafından zimmet defterine kayıt edilerek ilgililere verilir. MADDE-11 Görevin Planlanması Daire Başkanlığında ve Müdürlüklerde yapılacak çalışmalar, Daire Başkanı ve Müdürler tarafından planlanır. MADDE-12

15 Görevin Yürütülmesi Daire Başkanlığı ve Müdürlüklerdeki tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. MADDE-13 ALTINCI BÖLÜM Muhtelif Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Daire Başkanlığı araştırma, değerlendirme, etüt, plan, proje çalışmaları için Belediye adına kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kurumlar, uluslar arası uzman ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilir. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için Belediye bünyesindeki birimler ve bağlı kuruluşları ile birlikte çalışabilir. MADDE-14 Bu yönetmelikte adı geçen tüm görevlilerin görevden ayrılması, emeklilik veya başka yere atanmaları halinde; görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan dosyaları, belgeleri her türlü yazıları yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, onların o günkü durumunu açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek teslim etmeli, devir alanların ise bu dosyaları, belgeleri ve her türlü yazıları inceleyerek; bunların çizelgede gösterilen durumda olduğunu belirleyerek teslim almaları gereklidir. MADDE-15 Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde; daha önce kendilerine verilmiş bulunan her türlü işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenecek tutanak ile belirtilerek yeni görevliye teslim olunur. MADDE-16 Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir. MADDE-17 Yürürlük Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE-18 Yürütme Bu yönetmelik hükümlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Belediye meclisinin tarihli ve 275 sayılı kararı ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edildiğinden Ulaşım Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Belediye meclisinin tarihli ve 275 sayılı kararı ile Belediye Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edildiğinden Ulaşım Daire Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğine ait teklifin dairesine iadesine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi. Hüseyin SÖZLÜ Meclis Başkanı Ahmet TANRIVERDİ Ertan SÜMER

16 K O M İ S Y O N R A P O R U Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe - Ulaşım - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği' ne ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasların belirlendiği Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine dayanarak evrakın Büyükşehir Belediyesine olurlarınıza arz ederim. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE-1 Amaç ve Kapsam: Bu Yönetmelik; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu yönetmelik Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 177 sayılı kararı ile kurulan Ulaşım Daire Başkanlığı; Otobüs Şube Müdürlüğü, Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü, Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşımacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak hazırlanmıştır. MADDE-3 Tanımlar: Bu yönetmelikte ifade edilen: Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesini Başkan: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanını Başkanlık: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını Daire Başkanı: Ulaşım Daire Başkanını

17 Daire Başkanlığı: Ulaşım Daire Başkanlığını Dönem Planları: Ulaşım Ana Planı'nı uygulamaya esas olacak şekle dönüştürmek amacıyla hazırlanacak 5 yıllık orta vadeli planlarını Kent İçi Ulaşım: Kent içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkilerin sağlanması faaliyetini, Raylı Toplu Taşım Sistemi: Sabit bir yola, ize bağımlı olarak hareket ederek yolcu taşıyan tek ya da birleşik araçlara yardımcı tesislerini içeren ulaşım sistemlerini (Birim zamanda taşıyabildikleri yolcu sayısı olarak belirlenen kapasite özelliklerine göre tramvay, hafif raylı sistem, metro ve banliyö treni olmak üzere dört ana grup olarak tanımlanırlar), Sinyalizasyon: Eşdüzey kavşaklarda ve yaya geçişlerindeki taşıt ve yaya hareketlerini kontrol altına almak, dolayısıyla kavşaktaki taşıt ve yaya güvenliğini arttırabilmek amacıyla kavşaklarda yapılan trafik ışıklandırma işlemlerini, Toplu Taşım: Kent içi yolculuk talebinin karşılanmasına yönelik olarak; güzergahı, durak yerleri, ücreti tanımlanmış bu hizmet için tahsis edilmiş ve düzenlenmiş araçlarla belirli bir işletme tarafından verilen ve koşulsuz herkese açık olan ulaşım hizmetini, UKOME: Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini, Ulaşım Ana Planı: Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önemleri tanımlayan, bu doğrultuda kısıtlı kaynakların akılcı kullanımını gerçekleştirecek uzun vadeli Ulaşım Nazım Planını, Ulaşım Planlaması: Kent içi ulaşımı iyileştirebilmek ve gelecekteki ulaşım taleplerini karşılayabilmek amacıyla, kent içi ulaşım ve tüm ulaşım türlerine ilişkin ilke, hedef ve politikaları tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm yatırım ve işletme projelerine temel oluşturacak, arazi kullanım planlarıyla uyumlu uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanma sürecini, Ulaşım Sistemi: Kentsel ulaşım talebini karşılamaya yönelik yol ağı altyapısı ve ulaşım araçlarının oluşturduğu, çeşitli öğeleri ve bu öğeler arası ilişkileri içeren sistemlerini, Uygulama Programları: Ulaşım Ana Planı ve Dönem Planlarına ait kararların Belediye'nin bütçe kısıtlarını da gözeterek uygulamaya dönüştürülmesi için hazırlanacak yıllık programlarını, Yolculuk: Kent içinde insanların belli bir amaç için bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek üzere gerçekleştirdiği faaliyetleri, tanımlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar MADDE-4 Görev : Daire Başkanlığının ve Daire Başkanlığına bağlı olan Müdürlüklerin görevleri aşağıda tanımlanmıştır: 4.1. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görevleri: İlgili kanunlar çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak Adana'da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Ulaşım Ana Planını hazırlamak, hazırlatmak, Belediye Başkanının onayına sunmak, uygulamak Adana nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin; araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi

18 olan toplu taşımanın; Hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabildiğini artırmak için Ulaşım Ana Planı doğrultusunda yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım Ana Planına uygun politikalar/projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve dezavantajlı grupların ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek; Yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak Uzun vadeli büyük yatırım gerektiren projeler, kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak; Bu amaçla Ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak Ulaşım projelerinin Adana'nın doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla kent merkezlerinde toplu taşımın erişebirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata, kanun, yönetmelik ve Yönergelere uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek Ulaşım Daire Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ruhsat vermek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip etmek Otobüs Şube Müdürlüğü'nün görevleri: Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi karayolu toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Toplu taşıma araçlarında kullanılan "Akıllı Kart" (Elektronik Ücret Toplama Sistemi) sistemlerinin denetimini yapmak Tüm finansman yazışmalarını yapmak, ödeme emirlerini hak edişlere göre hazırlamak Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak.

19 Toplu taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak, yönetmelikler hazırlamak, toplu ulaşım sistemlerinin UKOME kararlarına ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetlemek Hat ve güzergâhlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol etmek Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların, taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımının yapılmasını denetlemek Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile yeni durak yerlerini belirlemek, yapmak/yaptırmak ve işletmek/işlettirmek Özel halk otobüslerine tahsis edilen güzergahları tebliğ etmek Özel halk otobüsleri, özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan haciz şerhinin takibini sağlamak, Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde faaliyet gösteren; Özel halk otobüsleri, özel dolmuş minibüsler, özel servis araçları, Taksi yönetmeliklerinde belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve Özel toplu taşıma ve servis araçlarının belediyeye yapmaları zorunlu olan ödemeler için Trafik Tescil Şube Müdürlüğündeki dosyalarına konan haciz şerhinin takibini sağlamak, İhtiyaç duyulan teknik donanım, personel, temizlik, sigorta, güvenlik, eğitim, bakım-onarım v.b. konularda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunlarla ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak, Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek, Otobüs işletmesinde stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme temini ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Otobüs işletmesinde istatistik verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi ve mali analizlerin yapılması işlerini denetlemek Yıllık bütçeleri hazırlamak Uygulanacak araç hareket programlarını düzenlenmek Otobüs işletmesinde verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulamasını sağlamak Otobüs işletmesinde ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve yolcuların bilgilendirilmesi çalışmaları yürütmek Otobüs işletmesinde sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için alınan gerekli tedbirleri denetlemek Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü'nün Görevleri Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinden, yolcuların ekonomik, seri, sağlıklı, rahat, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararının gözetilerek bir yolculuk yapılmasını sağlayacak yürürlükteki Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini Belediye adına yürütmek Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelere, gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminali ihtiyacını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte tespit ederek, yapımı için teklifte bulunmak. Şehirlerarası otobüs terminali yapı, tesis ve işletme ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konularda teklifte bulunmak.

20 Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar v.b. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak, Adana Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinde kullanılmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, her yıl yayımladığı "Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğ" e uygun olarak terminal çıkış ücret listesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak Otogara giriş-çıkış yapan araçların yazıhanelerden almış olduğu araç sevk irsaliyelerini çıkış otomasyon bilgisayarından karşılaştırarak kontrol etmek Günlük, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak araç giriş sayısı ve gelir hakkında mukayeseli rapor hazırlamak Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 'ne 3' er aylık dönemlerde istatistiki bilgi ve dönem faaliyet raporları hazırlamak Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmamak kaydıyla, terminallerin park alanlarını kullanacak, park sürelerine ait ücret tarifesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce her yıl için belirlenen ücret tarifelerini, Bakanlığa sunmak ve "Görülmüştür" şerhi almak Otogarın sevk ve idaresini sağlamak Yazıhane, müstecir ve işletme sahiplerinin yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını denetlemek Otogarda ticari faaliyet gösteren işyerlerine yönetmelik hükümlerini tebliğ ve ilan ederek uyulmasını sağlamak Araçlara kesilen ceza miktarlarını tahsil etmek, tahsil edilemeyen ücretler için araçların plakalarına haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirmek Otogar dışında yolcu indirilip bindirilmesini önlemek amacıyla gerekli denetim faaliyetlerini yapmak Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminde kayıt altına almak Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde sağlamak ve gelen-giden evrakları dosyalamak Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini düzenlemek Otogarlarda disiplin ve asayişi temin etmek maksadıyla görevli zabıtalar ile zabıt tutulmasını ve peşin para cezası ödemeyenlerle ilgili tutulan tutanakların, "Belediye Encümen'ine iletilmesini sağlamak Yolcuların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak Otogar içerisinde diğer gerekli denetim çalışmalarını yürütmek Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek Sorumluluk alanı içinde bulunan yapıların tesisat vb. onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Raylı Sistem Şube Müdürlüğü'nün görevleri: Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi raylı sistem toplu taşıma güzergahlarını Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlanan güzergahların gerekli alt yapısını oluşturmak. ( İmar paftalarına işlenmesi v.s.) Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal, hizmet ve yapım ihalelerini hazırlamak, yapmak ve sözleşmeye müteakip kontrollük, hakediş ve kabul işlemlerini yerine getirmek.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.06.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.06.2015

Detaylı

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 12.01.2015 Özü: Kadro değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.01.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.01.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/202 13.06.2016 Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.06.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş ve Teşkilat Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.09.2015 tarihli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-234 11.08.2015 Özü: Şehitduran ve Yenibey Mh.Kent.Dön. Ve Gel.Alanı İlanı ve Yetki Verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-299 11.10.2016 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 11.10.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.12.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 08.12.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.05.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2015

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde sunulmuştur.

Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde sunulmuştur. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-346 10.11.2014 Özü: Performans programı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Uygulama İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-050.01.04-66 14.03.2017 Özü : Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 14.03.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2017/070 Meclis Karar Tarihi : 11.04.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 17.04.2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir.

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir. K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova Belediyeler Birliğine meclis

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-33 09.02.2017 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.02.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.02.2017

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı