1-Kalite Yönetim Sistemi Bakış Açımızı Yeniden Sorgulamalıyız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-Kalite Yönetim Sistemi Bakış Açımızı Yeniden Sorgulamalıyız."

Transkript

1 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ İÇİN ÖNERİLER: 1-Kalite Yönetim Sistemi Bakış Açımızı Yeniden Sorgulamalıyız. Kurumumuzca yürütülen Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP) kabaca dünyada kabul görmüş bir çok büyük yada orta ölçekli firma tarafından uygulama alanı bulmuş, sonrasında özel sektör deneyimindeki başarısı ile kamu sektörüne de yansıtılmıştır. Özel sektörde Rekabet, Hırs, Müşteri Odaklı Görünme, Her şeye rağmen büyüme, kavramları çerçevesinde pekte insan odaklı olmayan bu felsefenin her şeye rağmen başarılı olduğu empoze edilmiş ve insanlığa adeta bir kurtuluş reçetesi olarak benimsetilmeye çalışılmıştır. Toplam Kalite Yönetimi anlayışı aslında serbest rekabetçi piyasa ekonomisi içerisinde kapitalist bir şube olarak görülebilecektir. Bu kapitalist enstürmanın başarılı olduğunu gören batı medeniyeti KYS sistemini kamu alanına da entegre etmeye çalışmıştır. Özellikle İngiltere de 1980 lerle birlikte M. Teacher döneminde kamunun özel sektör deneyimlerinden faydalanmasına dönük bir çok şart yazılmış ve uygulanmıştır. Ülkemizin gelmiş olduğu nokta tamda burasıdır. Yani İngiltere de 1980 ler de uygulanan sistem, ana hatlarıyla çevrilerek ülkemize sanki yeni bir kurtuluş reçetesi gibi sunulmuştur. (BKZ. Değişimin Yönetimi İçin Yönetimin Değişimi Raporu) Bu argümanlar ile birlikte kamuya transfer olan ve anlam kazanmaya başlayan KYS argümanına eleştirisel açıdan bakmadan olduğu gibi yapılabilecek bir kabullenme KYS den elde edilebilecek yarar yerine tam tersine yönetimde yozlaşma toplumsal yozlaşma ve hatta devletin yozlaşmasını dahi beraberinde getirebilecektir.. Bu nedenle KYS sisteminden kurumsal olarak beklentimizi belirlememiz gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teknik tabiri ile monopol gibidir. Yani hizmeti tek elden yürütmektedir. Bu nedenle yaptığı hizmeti alacak talep sahiplerinin başka bir alana kaptırılması yada müşteri kaybı söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle TKGM rekabetçi bir KYS sistemi öngöremeyecektir. Vatandaş algılaması Müşteri kavramı yada İş Sahipleri tanımlaması. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki tapuda kullanılan en genel tanım vatandaş tanımlamasıdır. Hastanede hasta Maliyede mükellef Adliyede davacı, davalı tanımlaması gibi.bu nedenle müşteri ve beraberinde gelen müşteri odaklılık kamuda adapte edilemeyecek derecede oturmuş bir kavramdır. Kavramlarla oynamak yerine makro düzeydeki sorunlarla ilgilenmek daha önemlidir. KYS de başarı isteniyorsa yıllarca oturmuş kavramlara bir anda savaş açmaya gerek yoktur. Tamda bu noktada en önemli sorunsala geliyoruz KYS de her ne kadar müşteri odaklılığın içinde çalışanlarda ifade edilmiş olsa da asıl önemli olan hep dış müşteri memnuniyeti olmuştur. TKGM için vatandaş nasıl dış müşteri ise KYS kapsamında Tapu Müdürlüğünde çalışan memurda devlet için bir dış müşteridir. Bu nedenle memnuniyeti daha kapsamlı düşünerek insan unsuru ile konuya yaklaşmakta fayda bulunmaktadır. Personele işlem yapan, güler yüzlü davranması gereken robot, hata yapmaması gereken mükemmel yaratık, yaklaşımlarıyla değil hatası ve sevabı ile insanlar içinde bir insan muamelesi yapılmalıdır. Çalışan odaklı KYS algılayışı denenmelidir. Bu denemede örnek aranmasına gerek yoktur. Detaylar çalışılabilir ve tamamen bizden bir KYS yaklaşımı üretilebilmelidir.

2 Son toplantıda ifade edildiği gibi toplam 702 müdürlüğümüz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almış ve geriye kalan 350 civarındaki müdürlüğünde 2013 de bu belgeyi alması hedeflenmiş ve program yapılmıştır. Bu özverili bir çalışma üründür fakat şunu kendimize sormamız gereklidir. Kısa sürede yapılacak eğitimler ve sonunda alınan belgelerle gerçek amaca ulaşılmış olunacakmıdır? Amaç belge almakmıdır, yada başka bir amaç varmıdır? Bütün bu başlıklar bize Genel Müdürlüğümüzün kalite bakış açısını değiştirmesi ve yeni kavramları şiar edinmesi gerektiğini göstermektedir. Bu kavramlar şunlardır. 1) Adalet 2) İnsan Odaklı Yaklaşım 3) Müdürlüklerden istenenlerin başta Bölge ve Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesi 4) Eğitim algılayışının değiştirilmesi 5) Denetimlerin anlamlı hale getirilmesi 6) Genel Müdürlüğün bu projeye gerçekten inanıp inanmadığının belirlenmesi. 7) Tüm müdürlüklere belge alındıktan sonra planın ne olacağı, 8) Takdir etmekten korkulmaması 9) Kurumu gerçekten sahiplenmek; çalışanları gerçekten sevmek. Bu listeyi uzatmak mümkün tadında bırakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 2) Kalite Müdürlüğünce Yapılması Gerekenler: Kalite Müdürlüğü SKGP nin kalbi hüviyetindedir. Kalite Müdürlüğü ne kadar ciddi ise bu proje o kadar ciddiye alınacaktır. Bu nedenle aşağıdaki başlıkların Kalite Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi gereklidir. -Kalite Müdürlüğü fiziki olarak yeniden dizayn edilmelidir. Genel Müdürlüğümüzde sanki en dibe atılan bir müdürlük gibi duran müdürlüğün yeni bir hüviyet kazanması gerekmektedir. -Genel Müdürlüğümüz internet sayfasının yeniden dizaynı gerekmektedir. Kaliteyi anlatan kalite bülteni dışında ne bir broşür ne bir makale nede doğru düzgün bir animasyon internet sitemizde mevcut değildir. İnternet sitesinin yeniden kurgulanması gerekir. Yeni kurgulanacak internet sitesinde afişler el ilanları broşürler konulmalı, forum sayfası açılarak çalışanlar ile interaktif bir yapı oluşturulmalıdır. Kalite sayfasının diğer sayfalardan daha özenli bir şekilde hazırlanması Genel Müdürlükçe kaliteye bakış açısının taşra birimlerimize gösterilmesi bakımından önem taşıyacaktır.örnek vermek gerekirse Adalet Bakanlığının yürütmüş olduğu UYAP projesinde UYAP için ayrı bir internet sitesi açılmış ve tüm dökümanlar bu alana toplanmıştır.bu nedenle internet sitemizin daha işlevsel hale getirilebilmesi için bu tarz projelerde kullanılan şablonların gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. İhtiyacın giderilmesi şeklinde bir site kurgusu kalite algılayışına bir darbeden öteye gitmeyecektir. Bu nedenle kurgulaması yapılacak

3 internet sitesinin mutlaka profesyonel ellerce yazılması gerekmektedir. Bu noktada birkaç örnek site görseli koymak fayda sağlayacaktır. E-dergi uygulamasına başlanmalıdır. Hem maliyeti yok denecek kadar az hem de etkili bir çözüm olan E-dergi uygulamaları kalite için olmazsa olmaz öğelerdendir. Örnek birkaç E-dergi

4 - Kalite broşürleri ve afişleri tasarlanmalı büyük ölçekli müdürlüklerimize balonlar giydirmeler şeklinde yerleştirilmelidir.. Bu zamana kadar Genel Müdürlüğümüzün en geride kalmış olduğu bu alan ilk kez Kalite Müdürlüğüzce doldurulması gerekmektedir.

5 Dış cephe giydirmesine Örnek Araç giydirmelerine örnek (Kurumsal araçlarımız değerlendirilebilir.) -Sosyal medyadan istifade edilmelidir.twitter ve FACEBOOK ta hesap açılmalıdır.bu platformlarda personelle interaktif paylaşım yapılmalı. Başarılı personeller sosyal medya aracılığıyla herkese açıklanmalıdır. -SKGP logosu yeniden tasarlanmalıdır. SKGP denilince ilk olarak projenin görseli akla gelmelidir. Bu farkındalık yaratması bakımından oldukça önemli bir konudur.

6 Örnek proje logoları, - Özellikle müdürlüklerimizde hukuk siyasal iibf gibi fakültelerden mezun bir çok arkadaşımız bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın mutlak suretle KYS sistemine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu meslektaşlarımıza iç tetkikçi ve başarılı olanların Başdenetçi olmasının önü açılmalıdır. Bu projenin sahiplenmesi için önemlidir. -Kalite Müdürlüğümüzce Başdenetçilerle yapılacak toplantıların zamanın belli olması gerekir ayda bir defa yada 2 ayda bir defa mutlaka toplantı yapılmalıdır. Başdenetçiler arasında sosyal aktiviteler yapılmalıdır. Toplu yemekler yada geziler organize edilmelidir. (Bu kısımda anlatılacak çok şey var ancak diğer arkadaşlarımızın yazdığı önerilerde bunlar mevcut gereksiz tekrara lüzum görmüyorum.) 3-Başdenetçiler tarafından yapılacaklar - Baş denetçiler denetimlerde denetimlerini düzgün yapmaları gerekir. Hiç kimse denetimi tatil amacıyla kullanmamalıdır. Mesleki etikte bunu gerektirir. Amaç denetimse denetim düzgünce yapılmalı ve görev sonlandırılmalıdır. Denetim gezi dışında yapılan 5 dakikalık müdürlükte bulunma şeklinde olmamalı, 060 dosyasına bakılıp tamamlanmamalıdır. Denetim ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmelidir. Gerekirse aşama aşama ne yapılacağı programlanmalıdır. - Eğitimler yeniden gözden geçirilmelidir. Ortak söylem önemlidir. Eğitimlerin içi dolu olmalı slayt okuma şeklinde bir eğitim algılayışından vazgeçilmelidir. Farklı eğitim teknikleri uygulanmalıdır.yeni dersler ilave edilmeli ve klişe dersler çıkarılmalıdır. Örneğin değişimin yönetimi, insan yönetimi gibi dersler ilave ders olarak eğitimlerde verilebilmelidir.

7 - Fayda sağlamayacağı düşünülen arkadaşlar ile yollar ayrılmalıdır. Neticede kimsenin hem hiçbir şey yapmamak hem de yapılanları acımasızca eleştirebilmek özgürlüğü yoktur. - Başdenetçiler giydiklerine, konuştuklarına ve hareketlerine dikkat etmelidir. Gidilen yerde kurumu ve projeyi sarsıcı eylem ve hareketlerden uzak durmalıdır. Gökhan ÇANAKÇI

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ Kamu Hizmeti Cezası Nedir K A M U H İ Z M E T İ C E Z A S I Editörden; Bültene ulaşan herkese merhabalar. Denetimli Serbestlik Bültenin 3. sayısı ile beraberiz. Bu arada bültenimizin farklı kesimlerce

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

BELEDİYECİLİKTE PENDİK EKOLÜ - III

BELEDİYECİLİKTE PENDİK EKOLÜ - III BELEDİYECİLİKTE PENDİK EKOLÜ - III Türkiye Kömür İşletmeleri nden TKY ye Belediye Başkanımıza Hasan Bey konuyu açıyor ve başkan da başkan yardımcılarının katılacağı bir toplantıda Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

EK: Fizik Mühendisleri Odasının Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik Taslağı görüş;

EK: Fizik Mühendisleri Odasının Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik Taslağı görüş; EK: Fizik Mühendisleri Odasının Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik Taslağı görüş; Madde Metindeki ifade Önerilen ifade Gerekçe Başlık, tüm metin TEST, KONTROL MUAYENE, DENEY

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BÜLTENİ OCAK 2014 - SAYI 6

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BÜLTENİ OCAK 2014 - SAYI 6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BÜLTENİ OCAK 2014 - SAYI 6 2014 YILINA BAŞLARKEN... Modern yönetim anlayışı kapsamında 166 yıllık entelektüel sermayemizi, bilgi birikimimizi, kurum hafızamızı gelişen

Detaylı

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ [Yıl] XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ Geçmiş Deneyimler Işığında GeleceğinTasarlanması: Meslekte Yeni Ufuk ve Açılımlar 17-18 Eylül 2014, Ankara Ymm. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı AÇILIŞ KONUŞMASI Kurum

Detaylı

Kamu İdareleri ve KİT lerde Etkin İç Kontrol Sistemleri Oluşturmak

Kamu İdareleri ve KİT lerde Etkin İç Kontrol Sistemleri Oluşturmak Kamu İdareleri ve KİT lerde Etkin İç Kontrol Sistemleri Oluşturmak Kavramlar, Teknikler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri DR. BERTAN KAYA İçindekiler 1. KİT lerde İç Kontrol ve İç Denetim

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var NECDET GÖKMEN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Özet 646 sayılı KHK, eğitimi, bilgi birikimini ve deneyimi göz ardı etmiş, merkez

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman TÜTÜNCÜ Genel Yayın

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

SAYI: 64 OCAK-MART 2007

SAYI: 64 OCAK-MART 2007 SAYIŞTAY DERGİ S İ SAYI: 64 OCAK-MART 2007 İÇİNDEKİLER 3 Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesinin Kapanış Töreni - T.C. Sayıştay Başkanı Sayın Mehmet Damar ın Proje Kapanış

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI AĞUSTOS 2007 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın no: 40 www.gib.gov.tr Her hakkı Gelir İdaresi Başkanlığı na aittir.

Detaylı

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Önsöz Dünyada yaşanan Küreselleşme sürecine paralel olarak, Ülkemizde de değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta, bu çerçevede; yeniden yapılanma,

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE KADASTROSUNDA HİZMET KALİTESİ

TÜRKİYE KADASTROSUNDA HİZMET KALİTESİ TÜRKİYE KADASTROSUNDA HİZMET KALİTESİ Key words: TKGM,Kalite SUMMARY Orhan DELİGÖZ, Nevzat KUL Strateji Dairesi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara odeligoz@gmail.com, kul.nevzat@gmail.com

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Yargı Kararları Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran başkanın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı