ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş... A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri... 1 B- Temel Politikalar ve Öncelikler... 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş... A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri... 1 B- Temel Politikalar ve Öncelikler... 2"

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş I-Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon.. 1 B- Yetki ve Sorumluluklar Görevleri Yetkileri C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler a.kültürel Hizmetler b.sosyal Hizmetler c.teknik Hizmetler d.ab Projeleri Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi II-Amaç ve Hedefler A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III-Faaliyete Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Gelirler Varlıklardaki Azalmalar... 9 Borçlanma Bütçe Hedefleri Bütçe Gerçekleşmesi Bütçe Hedef ve Gerçekleşmeleri Đle Meydana Gelen Sapmanın Nedenleri Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri IV-Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi E k l e r a.üstünlükler b.zayıflıklar

3 SUNUŞ: Babaeski miz Trakya nın merkezinde çağdaş huzurlu ve gelişen bir şehir nüfus sayımına göre nüfusumuz iken son yapılan sayım sonucuna göre Nüfusumuz olmuştur. Đki yıl gibi bir sürede meydana gelen % 10 civarındaki artış önemli bir rakamdır. Nüfus artışındaki en önemli faktörlerden biri köyden kente göç olurken diğer bir faktörde büyük şehirlerden güvenli ve huzurlu bir kent olmamız nedeniyle kaynaklanan göçtür. Son dönemde ilçemiz de bir çok yeni işletmenin açılması da gelişmenin önemli bir göstergesidir. Yerel yöneticilerin görevi varolan büyüme ve gelişmeye paralel olarak kenti geliştirmektir. Daha da önemlisi gelecekte olabilecek olası büyüme ve gelişmelerde dikkate alınmalıdır. Kentimiz yerleşim alanı ve imar durumu itibariyle büyümeyi karşılayabilecek bir yapıdadır. Đmar çalışmalarının düzenli olması kaçak ve usulsüz yapılaşmaya izin verilmemesi olumsuz bir göçü önleyecek faktörlerdir. Çağdaş bir kent olmanın gereklerinden olan enerji hatlarının yeraltına alınması projesi başlamış,doğalgaz projesi ise 2008 yılı içinde başlayacaktır. Kapalı Pazar tamamlanarak hizmete açılmış toptancı hali tamamlanmak üzeredir. Kırklareli il merkezinde modern çöp depolama tesisi yapılmış olup varolan çöp toplama alanı kapatılarak rehabilite edilecektir. Đçme suyu ve arıtma tesisi yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yönetim olarak amacımız halkımıza en kaliteli hizmeti sunmaktır. Belediyemiz Trakya Bölgesi nde ĐSO belgesi alan ilk belediye olarak hizmet kalitesini kanıtlamıştır. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde katılımcılık,açıklık (şeffaflık),kaynakların verimli değerlendirilmesi ana prensiptir.vatandaşlarımızın belediye ile ilgili beklentilerinin sorun ve istemlerinin saptanması için mavi masa uygulaması mahallelere yayılmıştır.her mahallede muhtarlarımız ile birlikte onbeş günde bir toplantılar düzenlenmektedir. Çalışmalarımıza destek veren tüm BABAESKĐ halkına, Muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve Belediye Meclis üyelerine saygılarımı sunarım. M.Haluk TEZSEZER BELEDĐYE BAŞKANI

4

5 I-GENEL BĐLGĐLER D- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir E- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. 2- Yetkileri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. F- Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Hesap Đşleri, Yazı Đşleri, Personel, Đmar Đşleri, Fen Đşleri, Zabıta, Su Đşleri, Kütüphane, Đlan, Planlama, Su Arıza ve Elektrik bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Gazi Kemal Mah. Nadırlı Yolunda Garaj, Đtfaiye ve Mezbaha, Fatih Caddesinde Asfalt Şantiyesi, Atatürk Mahallesinde Sera, Festival Alanı, Düğün Salonu, Halı Saha, Parklar, Lokanta, Kafeteryalar, Büfe, Basket ve Voleybol Sahası, Tenis Kordu, Çocuk Bahçeleri, Fıtness Dış Mekan Spor Alanı, Fatih Resim-1- Caddesi ve Kırklareli Caddesi olmak üzere 2 adet Mezarlık, Çöplük, 8 adet Depo ( 7 adedi kirada), Hal Dükkanlarında bulunan Dershane ve Askerlik Şubesi olarak kullanılan hizmet binaları, ilçemizin çeşitli yerlerinde 5 adet park ve çocuk bahçeleri, yine ilçemizin çeşitli yerlerinde 7 adet sondaj kuyusu, Dindoğru Mahallesi Fatih Caddesinde 100 m3lük ayaklı(25m.) depo, 3000 m3lük gömme deposu, 1 adet 100 m3lük gömme havalandırma deposu, 2 adet terfi merkezi, Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta Yurt olarak kullanılan bina, terminal binası, yeni kapalı pazar yeri(resim-1-), 34 adet araç ve iş makinelerinden oluşmaktadır. Bkz. Ek-1-

6 Resim-2- Dorse Resim-3-Cenaze Aracı 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz Đçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. Son yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusa ve hektar imar alanına hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve ana hizmet (Özlem Kalem, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen Đşleri Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Đtfaiye Müdürlüğü, Su Đşleri Müdürlüğü, Sağlık Đşleri Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü(oluşturuldu fakat faaliyete henüz geçirilmedi)) birimlerinden oluşmaktadır.(bkz. Şekil-1)

7 BABAESKĐLĐLER Belediye Meclisi Belediye Başkanı Belediye Encümeni Belediye Bşk.Yrd. Özel Kalem H. Mali Hiz. Müd. Đmar ve Şeh.Müd. Yazı Đşl. Müd Su Đşl. Müd. Fen Đşl. Müd. Đtfaiye Müd. Zabıta Müd. Đnsan Kay.ve Eğ. Müd. Sağlık Đşl. Müd. Hal Müd. Gelir Şefliği Basın ve Halkla Đliş. Garaj Bando Hiz. Veterinerlik Hiz. Gider Şefliği Mavi Masa Park ve Bahçe Đşl. Temizlik Đşl. Cenaze Đşl. Evlendirme Memurluğu Đlan Memurluğu Bilgi Edinme Bürosu Sivil Savunma Mem. Şekil-1- Babaeski Belediyesi Teşkilat Şeması

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle database ile çalışan 1 adet Linux sunucunun üzerine kurulu Sampaş otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerinde kurulu Metafour otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte ve bilgisayarların internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüs, reklam yazılımı vs. lerden korunması için internet çıkışının sağlandığı modemler üzerinde Panda Gatedefender ve tüm bilgisayarlarda Panda Agent koruma yazılımı kurulu olup her gün Panda Gatedefender güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Bu yıl duyurular arasında vefat eden vatandaşlarımızın ilanları da yer almaktadır. Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi gün kutlamaları, isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaşlara otomatik olarak yollanmaktadır. Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler ile ilgili her gün güncelleştirilen Dialog programı, Đde Yönetişim, ilgili kanun kitapları ve 5 adet mevzuatlarla ilgili dergi aboneliğimiz vardır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil-2- de gösterilmiştir.

9 Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Alarm Sis. Kamera Sis. Panda GD Cihazı Güç Kaynağı Modem Mürekkepli Yazıcı Nokta Vur. Yazıcı Dizüstü PC Masaüstü Pc Ana Bilgisayar Alarm Sis. 1 Kamera Sis. 7 Panda GD Cihazı 1 Güç Kaynağı 2 Modem 3 Mürekkepli Yazıcı 23 Nokta Vur. Yazıcı 13 Dizüstü PC 15 Masaüstü Pc 34 Ana Bilgisayar 3 Şekil-2-

10 4- Đnsan Kaynakları tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince belediyemize 106 memur, 53 işçi kadrosu verilmiştir Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu 1-Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde toplam 156 adet kadro mevcut olup bunun 112 si dolu 44 ü boştur. Dağılımı Ek-2- dedir. 2- Memur personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Kişi Yaş Yaş Aralığı (18-25) (26-30) (31-40) (41-50) (51-60) Kişi Memur personelin yıllarına göre dağılımı : Kişi Yıl Yıl Aralığı (0-10) (11-20) (21-30) (30 +) Kişi

11 4- Memur personelin cinsiyet dağılımı : Kadın 22% Erkek Kadın Erkek 78% Kadın Erkek Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı : Kişi Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi

12 7- Memur personelin bölümlere göre dağılımı : Özel Kalem 12% 14% 4% 3% 9% 8% 4% Mali Hiz. Yazı Đşl. Đmar Đşl. Fen Đşl. 11% 35% Zabıta Müd. Đtfaiye Müd. Su Hiz yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri (naklen, istifa, emekli ölüm) : 1 memur nakil oldu. 7 memur emekli oldu Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan Đşçi Personel Durumu 1-Đşçi personelin ünvan ve görev dağılımı : Ek-3- Belediyemizde toplam 53 adet sürekli işçi kadrosu olup bunun 50 si dolu, 3 ü boştur. Bkz. 2-Đşçi personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Kişi Yaş Yaş Aralığı Kişi

13 3-Đşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı : Kişi Yıl Yıl Aralığı Kişi Đşçi personelin cinsiyet dağılımı : 20% Kadın Erkek 80% Kadın Erkek

14 5-Đşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı : Kişi Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Durumu Kişi yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri(naklen,istifa,emekli, ölüm) : 2 daimi işçi emekli oldu. 1 geçici işçi emekli oldu. 8 geçici işçinin ilişiği kesildi. ( tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince geçici işçiler 5 ay 29 günden fazla süre çalıştırılamadığı için ilişikleri kesilmiştir.) 7- Đşçi personelin bölümlere göre dağılımı : 0% 24% 0% 76% Hesap Đşl. Đmar Đşl. Yazı Đşl. Fen Đşl. Đtfaiye Amr. Sağlık Đşl. Müd. Su hiz. Müd.

15 Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur- Đşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı Đşçi Memur Toplam Personel

16 5- Sunulan Hizmetler a) Kültürel Hizmetler Babaeski Tarım Festivali Babaeski Tarım Festivali geçtiğimiz yıllara oranla daha coşkulu ve daha yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festivalin açılış törenine Kırklareli Milletvekilleri Turgut Dibek ve Tansel Barış ile çevre il ve ilçeler, Bulgaristan dan gelen konuk belediye başkanları katıldılar. - Birçok ünlü sanatçının yanı sıra Rus Kızılordu Korosu nun festivale katılımı ve verdiği konser yoğun ilgi gördü. Kızılordu Korosu gerek ilçemizin gerekse de Tarım Festivali etkinliklerinin yazılı basında ve televizyonlarda yer almasını sağladı. (Kanal B Haber kuşağı, Star TV Festival Magazin programı.) 37. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler-1-

17 37. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler-2-

18 37. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler-3-

19 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluş - Đlçemizin kurtuluşunun 85.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bayram töreninden sonra halka açık olarak Belediye Sarayında kokteyl yapıldı. - Gece Kapalı Spor Salonunda Milli Piyango nun 9 Kasım çekilişi yapıldı. Çekilişin TRT! Televizyonundan canlı olarak yayınlanması ilçemizin tanıtımı açısından yararlı olmuştur. Đlçe dışında yaşayan Babaeskili vatandaşlarımızın program dolayısı ile beğeni ve tebriklerini belediyemize ilettikleri görüldü. 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu-1-

20 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu-2-

21 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu-3-

22 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Festival Alanında çocuklara yönelik yarışma ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

23 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - Etkinlikler kapsamında gençlere yönelik olarak konser ve Cumhuriyet defilesi yapıldı. Gençlik Şöleni Etkinlikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Kadınlar Gününde kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutlayıp, belediye başkanı tarafından kendilerine çiçek hediye edildi.

24 19 Eylül Gaziler Günü - Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında törene katılan Gazilere ve ailelerine Tansa Düğün Salonunda yemek verildi. Ayrıca Gazilere ceket ve pantolondan oluşan kıyafet belediyemizce hediye edildi. Personel Yemeği - Belediye personelinin kaynaşması ve emekli olan personele de plaketlerinin sunulması için personel yemeği düzenlendi. Coşkulu geçen gecede personel eğlenceli saatler geçirdi. Tv Programı - Flash TV de yayınlanan Başka Đklimler programında ilçemizin tanıtımını yapıldı.

25 Tiyatro Gösterisi - Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sergilenen Turgut Özakman ın ünlü eseri Çılgın Türkler adlı oyunu ilçemizde oynandı. Aynı Gün çocuklara yönelik Bir Varmış Đki De Varmış adlı oyun da ücretsiz olarak öğrencilere sunuldu. Kukla Gösterisi - Babaeski de ücretsiz olarak ilk kez bir kukla oyunu sergilendi. Alexander Popescu nun yazığı, Petar Petkov un yönettiği Gün Işını Üç Ülke Üç Kültür Bir Oyun adlı kukla oyunu çocuklar tarafından beğeni topladı. b) Sosyal Hizmetler - Belediye Başkanlığımızca ilçemizdeki çeşitli kamu kuruluşlarına gereksinimleri doğrultusunda yarımda bulunulmuştur. - Ramazan Ayı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için ilçemizdeki tüm camilere Belediye Başkanlığımızca temizlettirilmiştir. - Konut yapan dar gelirli vatandaşlarımızca barınma amaçlı maddi toplam ,00 YTL lik yardım yapılmıştır. - Belediyemizden istekte bulunan vatandaşlarımıza sağlık amaçlı toplam 1.000,00 YTL lik yardım yapılmıştır. - Personelimizin sağlıklı hizmet verebilmesi için tüm çalışanlara belediyemizce grip aşısı yapılmıştır. - Eğitim ve öğretimin desteklenmesi belediyenin temel hizmetlerinden olduğunun bilinci ile 47 öğrencimize eğitim yardımı yapılmış, 59 yüksekokul ve üniversite öğrencisine de 8 ay boyunca burs verilmiştir. - Đlçemizi başarı ile temsil eden öğrenci ve sporculara da belediyemizce ödül verilmiştir. - Ağaçlandırma çalışmalarına Mondi A.Ş ve Belediye Başkanlığımız birlikte yaptığı ağaç dikimi ile sürdürüldü.

26 - Mavi Masa hizmetleri çerçevesinde haftanın her Salı ve her Çarşamba günleri saat 10:00 dan itibaren Belediye Başkanı gelen tüm vatandaşlarla istek ve sorunlarını dinlemiştir. Yine Mavi Masa, belediyeye gelen tüm vatandaşlarımızın sorunları doğrultusunda yardımcı olmuştur. - Evlenen vatandaşlarımıza Belediye Başkanımızca kutlama mesajı gönderilmiş, ilçemizde doğan çocuklarımızın ailelerine kutlama mesajı gönderilmiştir ve adlarına bir fidan verilerek ilçemizin çeşitli yerlerine dikimi yapılmıştır. - Geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizin yeşil alan ve düzenlemeleri yapımına devam edildi.

27 c) Teknik Hizmetler Fen Đşleri Müdürlüğü - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıhasan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 1001 Ada, parsellerde Pazar alanı ve Otopark, Sebze-Meyve Hali ve Çarşı Kompleksine ait tesislerin Kapalı Pazar Alanı - Sebze ve Meyve Hali kısmı tamamlanmış olup. Hizmete açılmıştır. - Kurtuluş Mahallesi nolu sokaklar,dr.bahriye Üçok Cd.,Mesude Ağıl Sokak,Kadir Balmumcu Sokak,873 nolu Sokak ( m2), Sk.Fevzi Çakmak Mah.375 nolu sokaklara (500 m2),gazi Kemal Mahallesi Sanayi Sitesi Süleyman Erken,Birikeçtiler,Bıçkıcılar Sokaklara, nolu sokaklara( 8100 m2)olmak üzere toplam m2 sathi kaplama yapıldı. - Đlçemiz Hamidiye Mah.Lise Sk.ve G.O.P.Mah.646 nolu sokaklara 650 ton sıcak asfalt kaplama yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Özen Yapı Sitesi çevresi Jandarma ve eski şehir mezarlığı arası asfalt yapımı tamamlandı. - Kurtuluş Mahallesi Çöğürtlendere üzerine devam eden kanala,230 mt daha ilave edilerek tren yolu köprüsüne kadar olan bölümü Ø 1600 PVC HDP esaslı borulardan döşenerek tamamlandı.

28 - Kurtuluş Mahallesi Çöğürtlendere üzerine devam eden;230 mt.ø 1600 PVC HDP esaslı yağmursuyu ve pis su kanalı yapımı sürdürüldü.2000 mt çeşitli ebatlarda (Ø 200,Ø 300,Ø 400,Ø 500,Ø1600vb.)kullanılarak kanalizasyon bağlantıları yapıldı. Bunlar için ,00- YTL.harcandı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 55 adet kanal bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca hizmet binalarımızın gerekli görülen yerlerinin bakım onarımları yapılmıştır. - Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta kaplaması bozulan tretuvarların altıgen taş kullanılarak yenilenmesi yapıldı. - Đlçemiz Cumhuriyet Cad.bordürlerin bakım onarımları yapıldı. Đlçemiz parklarının bakım onarımları için 4765 adet beton bordür kullanılmıştır. Çocuk oyun gruplarının da bakım onarımları gerçekleştirildi. Đlçemiz yeni şehir mezarlığı kısmi düzenlenmesinde 4677bordür kullanılmış,hizmet binasının eksik kısımları tamamlanarak hizmete açılmıştır. - Seramızda mevsimlik çiçek yetiştirilmesine devam edilmektedir.2886 adet çalı türü bitki dikimi ve 1545 adet fidan dikimi yapılmıştır. - Đlçemizde Park, bahçe, fidanlık, refüjlerin bakımı onarımı sulanması, temizliği hizmet alımı olarak ,00-YTL.ye ihale edilmiş, yeşil alanların rutin bakımları ve mevsimlik çiçeklerin ekimi yapılmaktadır.ayrıca parklarda, oyun gruplarında, banklarda, çöp kovalarında ve gerekli görülen diğer yerlerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar yapılmıştır.

29 - Festival alanında bozulan yolların yenilenmesi 870 m2 yaprak desenli taş kullanılarak yapılmıştır.alanda lokanta kısmı zemin kaplaması tamamlandı. Bunun için 335 m2 kilit taşı kullanıldı. Ayrıca Festival alnına spor aletleri alınarak halkımızın yararlanması için hizmete sunulmuştur. Festival alanının aydınlatılması, düğün salonlarının taban kaplamasının yenilenmesi, Cedid Ali Paşa köprüsünün aydınlatılması, süs havuzunun yenilenmesi ve şelaleler için ,00-YTL. (mal ve hizmet dahil) harcanmıştır.ayrıca Festival alanına yeni spor aletleri (fitness ekipman seti)alınmış olup bunlar için ,00-YTL.harcanmıştır. - Mevcut araçların ve iş makinelerimizin Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri yenilenmiş, belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin kaynak, kesim, her türlü tamiri, bakımı ve yedek parça değişimleri yapılmıştır. Gerekli görüldüğünde belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri ile ilgili (motor,şanzıman,fren vb.) arızaların yetkili servise götürülerek takibi yapılmıştır. - Belediyemiz ait asfalt tesisinde helezon, baca ve diğer aksamlarda kaynak ve kesme yoluyla yapılması gerekli tamir işleri yapılarak arızalar giderilmiştir. - Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere ilçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yanaklı ve kasalı ızgara yapılmış, mevcut ızgaraların tamirleri yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından talep edilen ızgara, kapı, pencere, trafik levhası, pano,levha, demir doğrama vb. aksamların imali,boyanması ve yerine montajı yapılmıştır. - Marangozhanemizde Belediyemizin ihtiyacı olan kapı, çerçeve, raf, dolap vb. işlerin yapılabilmektedir. Bunlarla ilgili tamirat işleri yapılmaktadır da teslimi yapılan asfalt şantiyemizde 2007 yılı içerisinde 1500 ton sıcak asfalt üretilmiş olup,25800 m2 satıh kaplama yapılmıştır.ayrıca kanalizasyon rogar kapaklarının dökümü de burada yapılmaktadır. Kanalizasyon ve yol çalışmalarında kullandığımız (beton, pvc, borular ile kum,çimento,mıcır vb.)her türlü inşaat malzemesi stoklarımızda bulunmaktadır. - Đlçemiz ses yayın sistemi ve sinyalizasyon ile ilgili arızaların giderilmesi, hizmet binamızda gerekli görülen elektrik arızalarına müdahale edilmektedir. Meydanlar ve festival bahçesine ait aydınlatmalarda Elektrik Sinyalizasyon Ekibi tarafından yapılmaktadır.su kuyularının elektrik motorlarının bakım,montaj kontrollerinde görev almaktadırlar.

30 - Müdürlüğümüz bünyesinde doğrudan temin yolu ile 20 adeti hizmet alımı olmak üzere toplam 166 doğrudan temin yapılmış olup.ilgili evraklar dosyalarımızda mevcuttur. - Müdürlüğümüz bünyesinde Kamu-Özel Kuruluş yazıları, vatandaş talepleri, dilekçeler, genelgeler, tebliğler, iç ve dış yazışmalar, dahil 1180 adet evrak kaydı bulunmaktadır. - Vatandaşların talebi doğrultusunda 12 adet iş makinesi ve araç kiralaması sağlanmıştır. - Mal Alım Đşleri: Đlçemizin bozulan yollarının bakım ve onarımlarının yapılması için asfalt malzemesi(mc 30,70/100 Pen asfalt), asfalt yama malzemesi için toplam ,63 YTL, Đlçemizin bozulan yollarına ton mıcır malzemesi kullanılmış olup,mıcır alımı için ise ,24-YTL,ödenmiştir. - Yeni mezarlık,lise Sokak,Festival alanına 3230 mt.beton parke taş döşenmiş olup,29.000,00- YTL.harcanmıştır. - Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere litre mazot ve 6.724,06 litre benzin ve asfall şantiyesinde kullanılmak üzere kg.fuel oil alımı yapılmış olup bunlar için yaklaşık ,00-YTL.harcanmıştır. - Belediyemiz araçları ve iş makinelerinin bakım onarımları,rutin bakımları ve bunlar için alınan mal,malzeme ve işçilik ücretleri için ,57 YTL.harcanmıştır yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere PRO 832 çekici ve 4x4 dingilli yarı römork (dorse)hibe edilmiştir. - Arsa payı karşılığı verilen Pazar Alanı tamamlanarak hizmete açılmıştır.pazar alanı işine ait Đdari ve Teknik şartnamenin hazırlanması danışmanlık hizmeti olarak 4.720,00- YTL.,elektrik tesisatı danışmanlık bedeli olarak 5.546,00-YTL.ödenmiştir. - Đlçemizde Festival alanının 1 ay boyunca korunması ve Babaeski Tarım Festivali süresince güvenlik hizmeti alınmış olup bunun için ,00-YTL.harcanmıştır. - Đlçemiz Festival alanına yeni açılan su kuyusuna ait elektrik projesi çizimi yapılmış,650,00- YTL.ödenmiştir. Tüpraş tan alınan malzemelerin nakliye bedeli olarak da Yükpet e ,00-YTL.ödenmiştir.

31 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü yılı içerisinde 167 adet yapı ruhsatı düzenlenip, 197 adet binaya yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. - Đnşaatlardan 242 adet beton numunesi alınıp tabliye demirleri kontrol edilmiştir. - 3 adet kaçak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar tespit edilerek mühürlenmiş ve yasal işlem yapılmıştır adet hafriyat (kazı) raporu verilmiştir. - Vatandaşlardan gelen 165 adet dilekçenin gereği yapılmıştır. 21 adet kat irtifakı ve kat mülkiyeti projeleri incelenmiş, 46 adet proje zemine aplike edilerek yer tespiti yapılmıştır adet parsele zemin emniyet gerilmesi verilmiştir. - Yapı kullanma ve yapı ruhsatı işlemleri Đç Đşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak internet ortamında U.A.V.T. üzerinden Mayıs 2007 tarihinden itibaren yapılmaktadır adet proje çizimine esas imar çapı hazırlanmış, 89 adet ise bilgi için imar çapı verilmiştir adet yol kotu tutanağı hazırlanmıştır. - 3 adet Đmar Planı değişikliği yapılmış ve 24 adet değişiklik folyeleri encümene gönderilmiştir. - Tredaş tarafından başlatılan Babaeski Elektrik Şebekesinin Yeraltına Alınması Projesine destek olmak amacı ile trafo yerlerinin değişiklik folyelerine ait haritalar için Belediye Meclisinden karar alınarak ihale yapılmıştır. Harita işlemlerine ilişkin bedeller belediyemizce ödenmiştir. Trafo yerlerinden mülkiyet belediyemize ait olanların Tredaş a devri ise bedelsiz olarak yapılmıştır. - Adres ve Numaralama Yönetmeliğine göre ilçemizde numarataj çalışmaları yapılmıştır. 9 mahallemizin tüm cadde ve sokaklarının tabela levhaları ile binaların dış kapı numara levhaları doğrudan temin yöntemi ile satın alınmış, sokak tabelaları ile dış kapı numaralarının montaj işlemleri bitmek üzeredir.

32 Su Đşleri Müdürlüğü - Müdürlüğümüzce içme suyunun günün 24 saati boyunca vatandaşlarımıza sağlıklı olarak verilebilmesi için her türlü önlem alınmaktadır. Belediyemizce yapımı planlanan ve Đller Bankasınca projelendirilen yeni yer altı deposu ve isale hattının yapımı ile ilgili çalışmalarda devam etmektedir yılında su abonelerimize 978,179 m³ su tahakkuk ettirilmiştir adet yeni su abonesi kaydı yaptırılmış ve 5800 metre içme suyu şebekesi döşenmiştir adet şebeke ve abone arızaları giderilmiştir ve 980 adet sayacın bakım ve onarımı yapılmıştır. - Festival alanındaki yeşil alanların ve bahçe düzenlemelerinin sulanmasını sağlamak için bu alanda bir adet 20 lt/sn kapasiteli sulama kuyusu açılmıştır. Sağlık Đşleri Müdürlüğü yılı içerisinde 77 adet sıhhi müesseseye ve 6 adet gayri sıhhi müesseseye işyeri açma ruhsatı verilmiş ve Zabıta ile beraber 133 adet işyeri kontrolü yapılmıştır. - Açık alanda insektisit (ergin sivrisinek, karasinek) mücadelesi çalışmaları yapılmaktadır kişinin kan grubu tespit edilmiştir adet defin ruhsatı verilmiştir kişinin grip aşısı yapılmıştır. - Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınması için gerekli tedbirler alınmış, başıboş köpeklerin kısırlaştırılıp kulaklarına küpe takılması işlemleri de başlatılmıştır. - Cenaze hizmetleri için bağış yolu ile alınan yeni araç hizmete sokulmuştur.

33 Zabıta Müdürlüğü - Zabıta hizmetleri sabah 07:00 den akşam 22:00 ye kadar yürütülmektedir. - Sağlık Đşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak 77 adet sıhhi müessese ile 6 adet gayri sıhhi müesseseye işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir adet umuma açık işyerine ruhsat verilmiştir Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 6 adet idari para cezası verilmiştir müesseseye hafta tatili ruhsatı verilmiştir. - Büyükbaş hayvan nakli için 494 adet menşe kesilmiş, 54 mükellefin tartı aleti beyanı alınarak gerekli işlem yapılmıştır. - Yeni yapılan kapalı Pazar alanındaki esnafın yerleşimi ile ilgili işlemler ile Pazar Yönetmeliği gereğince gerekli olan evraklar Müdürlükçe hazırlanmıştır. - Pazaryeri Yönetmeliği ile Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerleri Yönetmeliği hazırlanmış olup Belediye Meclisinde kabul edilmiştir. - Müdürlüğümüze gelen 680 adet evrak kayıt altına alınmış olup 365 adet evrak yanıtlanmıştır. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Müdürlüğümüz 2007 yılı içerisinde yeni oluşturulmuş bir müdürlüktür. - Belediye çalışanlarının tüm özlük, atama, terfi, maaş işlemleri, sicil, disiplin, nakil ve emeklilik işlemleri müdürlüğümüzce gerçekleştirilir yılında 3 adet işçi personel ile 6 adet memur personelin emeklilik işlemleri yapıldı. - 1 adet memur personelin başka belediyeye nakil işlemi yapılmıştır. - 6 adet geçici işçi personel 5 ay 29 gün çalıştırılarak çıkış işlemleri yapılmıştır. - Yazı Đşleri Müdürlüğü - Müdürlüğümüzce 2363 adet gelen evrak ile 408 adet giden evrak ve 272 adet dilekçe kaydedilmiştir yılı içerisinde 52 adet Encümen Toplantısı yapılmış, bu toplantılarda 125 adet karar alınmıştır. Yine 18 adet Meclis Toplantısı yapılarak 112 adet karar alınmıştır.

34 - Evlendirme Memurluğumuzca 4 adet yabancı uyruklu olmak üzere 108 adet nikah işlemi yapılmıştır. - Belediyemize ait kütüphanemizde öğrenci ve vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. - Đlan Memurluğumuzca 409 adet gelen evrak, 184 adet giden evrak kaydedilmiştir. 37 adet gayrimenkul, 24 adet menkul satışı ilanı yapılmış ve 46 adet tellal görevlendirilmiştir. Resmi Kurumlara ait 234 ilan ve 65 adet kan arama ilanı yapılmıştır. - Mavi Masa çalışmaları çerçevesinde yeni evlenen 90 çift ile yeni doğan 108 çocuğun ailelerine Belediye Başkanı adına kutlama mesajı gönderilmiştir. Her Salı ve her Çarşamba günleri Belediye Başkanımızla görüşmek isteyen vatandaşlarımızın kayıt işlemleri yapılarak görüşmeleri sağlanmıştır. - Belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorunlarına göre ilgili daire müdürlüklerine gönderilmiştir. - Sivil Savunma Memurluğumuz Đlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koodineli olarak çalışmalarını yürütmektedir. - Bilgi Edinme Büromuza 13 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Gerekenlere bilgi verilmiştir. Đtfaiye Müdürlüğü - Müdürlüğümüz 2 adet Đtfaiye aracı ve 1 adet vidanjör ile hizmet vermektedir. - Müdürlüğümüzce şehir içerisinde meydana gelen yangınlara müdahale etmenin yanı sıra işyerlerine yangın raporu verme, inşaatlara su verme, foseptik çekme ile merdiven kiralama gibi hizmetler sunulmaktadır adet şehir içi ev yangını ile 3 adet dükkan yangınına müdahale edilmiştir. Ayrıca şehir içerisinde 3 fabrika yangını, 27 adet baca yangını, 11 adet çöplük yangını, 18 adet ot yangını, 18 adet trafo yangını, 2 adet askeriye yangını ve 4 adet araç yangınına müdahale edilmiştir. - Şehir çalışmalarının yanı sıra şehir dışında meydana gelen yangınlara da müdahale edilmiş ve yardımda bulunulmuştur. Şehir dışında 3 adet fabrika yangını, 12 adet ev yangını ile otobandaki 11 adet araç yangınına müdahale edilmiştir adet anız yangını, 5 adet buğday yangını ile köylerde meydana gelen 8 adet samanlık yangınına da müdahale edilmiştir.

35 d) AB Projeleri 1-Belediye Hizmetleri ve Babaeski Belediyesi nde Avrupa Birliği Sürecine Đlişkin Kapasite Oluşturulması : Projenin Konusu : Avrupa Birliği standart ve değerleri,stratejik planlama,avrupa Birliği katılım öncesi araçlar ve Kopenhag kriteri birikimleri, Babaeski nin Avrupa Birliği ne entegrasyonu için alt yapının oluşturulması, Belediyesel planlama ve stratejiler. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Peshtera Belediye Başkanlığı.(Bulgaristan) 2-Kalite Odaklı Yönetim Sistemi ve Benchmarking Uygulamaları : Projenin Konusu : Babaeski Belediyesi nde kalite sistemin oluşturulması,iş akış şemaları ve görev tanımlarının yapılması,belediye hizmetlerinde verimliliğin arttırılması,benchmarking uygulamaları sayesinde proje ortağı Sungurlare Belediyesi ile belediye hizmetlerinde kıyaslama olanağının sağlanması, periyodik aralıklarla her iki belediye çalışanlarının yer değişimi,her iki belediyedeki çalışma koşullarının değerlendirilmesi ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı Proje Ortağı : Sungurlare Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) 3-Evsel Atıkların ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü : Projenin Konusu : Babaeski Belediyesi,Kırklareli Belediyesi ve Harmanlı Belediye sınırları içerisinde üretilen evsel katı atıkların ve elektronik atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımının sağlanarak doğal kaynaklarımızın korunmasına, enerji tasarrufunun sağlanmasına, atık miktarının azaltılmasına ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Kırklareli Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Harmanlı Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) 4-Đnternet Portalında Kültürlerin Tanıtımı : Projenin Konusu : Bulgaristan ve Türkiye nin her iki sınır yakısında komşu olan bazı ilçelerinin coğrafi konumlarının,turistik yerlerinin,tarihsel ve kültürel yapılarının internet ortamında tanıtılması. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Keşan Belediye Başkanlığı.

36 Proje Ortağı : Lübimets Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) Proje Ortağı : Harmanlı Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) Proje Ortağı : Sungurlare Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) 5-Yerel Ürünler ve El Sanatları Panayırı : Projenin Konusu : Ortak panayır alanlarında ürün,sergi, tanıtım ve pazarlanması, Bölgede okuyan mimarlık öğrencileri arasında ortak çalışmalar,yöresel ürün ve el sanatları üretimleri kapsamında yerel kültürlerin desteklenmesi. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Lübimets Belediye Başkanlığı. 6-Đyi Komşuluk ve Sınırsız Dostluk : Projenin Konusu : Đki taraflı kültür alışverişini geliştirmek,kültürü sınır ötesi işbirliği,iyi komşuluk ve dostluk için üniversal bir araç olarak Lübimets ve Babaeski Belediyeleri arasında kültür alanında gelenekler ve uzun vadeli işbirliğinin oluşturulması. Proje Lideri : Lübimets Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Babaeski Belediye Başkanlığı. Đlk 4 proje Kentler ve Belediyeler Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve Đhale Birimine gönderilmiş olup sonuçlar Merkezi Finans ve Đhale Birimi tarafından henüz açıklanmamıştır. Yerel Ürünler ve El Sanatları Panayırı Projesi 2005 Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Đşbirliği Programı kapsamında kabul edilmiş olup tarihi itibari ile de faaliyetler aktif olarak proje lideri Babaeski Belediyesi nde ve Proje ortağı Lübimets Belediyesi nde uygulanmaya başlanmıştır.aynı şekilde Đyi Dostluk ve Sınırsız Komşuluk Projesi de tarihi itibari ile her iki ilçede uygulanmaya başlanmıştır. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından, sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Đçişleri Bakanlığı Mali Đşler açısından Sayıştay tarafından denetlenir.

37

38 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Đdarenin Amaç ve Hedefleri Đlçemizin fiziki, sosyal ve kültürel gelişimi göz önüne alınarak sağlıklı büyüme için stratejik planın hazırlanması. Sunulan hizmetlerdeki kalitenin arttırılması için belediyemizce alınan TSE ĐSO yönetim belgesindeki standartları geliştirmek. Ülkemizin temel sorunlarından biri olan su sorununun ilçemizi etkilememesi için Belediye Başkanlığımızca başlatılan 5000 tonluk yer altı su deposu ve bu depoya ait isale hattı ile ilgili projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Hizmete giren kapalı Pazar alanı yanında yer alan hal projesinin bitirilerek işletmeye açılması ve aynı alanda yer alan çarşı projesinin de 2008 yılında bitirilmesinin sağlanması. KIRKKAP1 (Kırklareli Yerel Yönetimler Yapma ve Đşletme Birliği) tarafından yapılan çöp toplama alanının işletmeye alınmasından sonra belediyemize ait çöp depolama alanının kapatılarak bu alanın rehabilite edilmesi ve ilçemizde toplanan çöplerin Kırklareli ndeki çöp depolama alanına taşınması nedeni ile çöplerin evlerde ayrıştırılması için gerekli çalışmaların yapılması. Mahallelerde bulunan yeşil alanların ağaçlandırılması ve çocuk parkları yapılması ile ilgili çalışmalara devam edilerek 2008 yılı içerisinde her mahallemizde 1 adet çocuk oyun grubu, dış mekan spor aletleri ve oturma grubunun yer aldığı park alanları yapılması. Halkın yerel sorunlarının ve belediyeden beklentilerinin saptanması için mahalle muhtarları ile birlikte başlatılan mahalle toplantılarının devam ettirilmesi ve bu toplantılarda saptanan sorunların en hızlı şekilde çözümlenmesini sağlamak. Đlçemizde başlatılan enerji hatlarının yer altına alınması projesinin hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlamak için gerekli desteğin yapılması. Aynı şekilde 2008 yılında başlayacak olan doğal gaz şebekesinin döşemesi aşamasında da vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması. Şehir içerisinde kalan otobüs terminalimizin şehir dışına çıkarılması için gerekli projelerin hazırlanması. Đlçemizin gereksinimi olan yüzme havuzu projesinin belediyemizce ya da özel girişimcilerle bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Belediyemizce yürütülmekte olan sınır ötesi işbirliği çalışmalarını devam ettirmek ve yeni projeler hazırlamak. Đlçemizin gelişimi ve nüfus artışı da göz önüne alınarak trafikte yaşanabilecek sorunları çözmek için gerekli tedbirleri almak, bu amaçla 1/ lik çevre düzeni

39 planlarının yapımı ile ilgili çalışmalara katılmak. Modern şehircilik ilkelerine göre yapılaşmayı devam ettirerek kaçak yapılaşmaya izin vermemek. Đç termin planı hazırlanan arıtma tesisinin proje aşamasının bitirilerek ön görülen sürede işletmeye açılmasını sağlamak. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapmak. Đlçemizdeki başıboş köpeklerin kayıt altına alınarak kısırlaştırılması ile ilgili başlatılan çalışmaları devam ettirmek. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Babaeski yaratmak. Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Babaeski halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. Đnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek.

40

41 III- FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Yıllara göre gelir durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 YTL ,20 YTL ,79 YTL ,41 YTL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % Bir önceki yıla göre artış % % 40% 59% Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler Yardım ve Fonlar Dağılımı Vergi Gelirleri ,41 YTL Vergi Dışı Gelirler ,78 YTL Yardım ve Fonlar ,60 YTL 2005 Yılı Gelir Dağılım Grafiği

42 2006 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 YTL ,77 YTL ,86 YTL ,91 YTL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % Bir önceki yıla göre artış % % 1% 0% 38% 60% Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler Sermaye Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Alacaklardan Tahsilatlar Dağılımı Vergi Gelirleri ,55 YTL Vergi Dışı Gelirler ,76 YTL Sermaye Gelirleri ,87 YTL Alınan bağış ve yard ,00 YTL Alacaklardan tahsilat ,75 YTL 2006 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği

43 2007 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 YTL ,95 YTL ,62 YTL ,33 YTL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % Bir önceki yıla göre artış % % 48% 34% 1%2% Vergi Gelirleri Teş.ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. Sermaye Gelirleri Diğer Gelirleri Dağılımı Vergi Gelirleri ,74 YTL Teş. Ve Mülkiyet Gel ,50 YTL Alınan bağış ve yard ,40 YTL Sermaye Gelirleri ,90 YTL Diğer Gelirler ,08 YTL 2007 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği

44 Yıllara göre Gelir hareketleri aşağıda gösterilmiştir Tahsilat 8.2 Tahsilat Tahsilat Gelir

45 Yıllara göre gider durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe ,00 YTL 2004 yılından devreden ödenek ,00 YTL Gider ,00 YTL Đptal olunan ödenek ,00 YTL 2006 yılına devir eden ödenek ,00 YTL Gerçekleşme Oranı %47 Bir önceki yıla göre artış %12.5 5% 5% 3% 9% 1% 13% 11% 1% 52% Personel Giderleri Yolluklar Hizmet Alımları Tüketim Mal. Ve Malz. Al. Demirbaş Alımı Makine Tec. Taşıt Alımı Yapı Tesis ve Büyük Onarım Diğer Ödemeler Transferler Dağılımı Personel Giderleri ,60 YTL %52 Yolluklar ,76 YTL %01 Hizmet alımları ,55 YTL %11 Tüketim Mal. Ve Malz. Al ,77 YTL %13 Demirbaş Alımları ,77 YTL %01 Makine Tec. Taşıt Alımı ,39 YTL %05 Yapı Tesis ve Büyük onarım ,31 YTL %05 Diğer ödemeler ,60 YTL %03 Transferler ,75 YTL %09 Toplam ,50 YTL

46 2006 YILI Bütçe ,00 YTL 2005 yılından devreden ödenek ,00 YTL Gider ,00 YTL Đptal olunan ödenek ,00 YTL 2007 yılına devir eden ödenek ,00 YTL Gerçekleşme Oranı %50 Bir önceki yıla göre artış %36 Personel Giderleri 6% 20% 29% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. 0% 40% 5% Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri ,52 YTL %29 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid ,51 YTL %05 Mal ve Hiz. Al. Gid ,00 YTL %40 Faiz Giderleri 3.111,26 YTL %00 Cari Transferler ,37 YTL %06 Sermaye Gid ,09 YTL %20 Toplam ,75 YTL

47 2007 YILI Bütçe ,00 YTL 2006 yılından devreden ödenek ,63 YTL Gider ,72 YTL Đptal olunan ödenek ,91 YTL 2008 yılına devir eden ödenek 0,00 YTL Gerçekleşme Oranı %60 Bir önceki yıla göre artış %3 Personel Giderleri 1% 7% 4% 32% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. 51% 5% Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri ,59 YTL %32 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid ,85 YTL %5 Mal ve Hiz. Al. Gid ,25 YTL %51 Faiz Giderleri 4.131,63 YTL %1 Cari Transferler ,38 YTL %7 Sermaye Gid ,02 YTL %4 Toplam ,72 YTL

48 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması 16% 10% 2% 4% 3% 8% 44% 11% 2% Özel Kalem Mali Hiz. Yazı Đşl. Md Fen Đş. Md. Đfaiye Hiz. Đmar Md. Sağlık Hiz. Su Hiz. ZabıtaHiz. Yıllara göre Gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir Gider

49 Personel Giderlerinin genel giderler arasındaki payları aşağıda gösterilmiştir. 60 % % 29 % 32 Personel giderleri GELĐRLER: Belediye Başkanlığı özel bütçe ile kurulmuş olup kendi gelirleri ile kendi harcamalarını karşılamaktadır. Belediyemizin 2007 yılı Tahsilat Toplamı ,62 YTL dir. Bunun ,93 YTL si 2380 sayılı Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Đller Bankasından gelmiştir. Geriye kalan ,69 YTL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir ,33 YTL alacak 2008 yılına devretmiş olup tahsiline devam edilecektir. VARLIKLARDAKĐ AZALMALAR: Gazi Kemal Mahallesi Köprüaltı Mevkiinde bir adet arsa 2886 sayılı Đhale Kanunu 45. maddesine göre satılmıştır. BORÇLANMA: Belediye meclisinin tarih ve 37 sayılı kararı ile yatırım teşvik belgesi kapsamında bedeli Đller Bankasınca sağlanan kredilerden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden YTL tutarında 3 yıl ödemeli alınan Hidromek 102 S kazıcı yükleyicinin 2006 yılında YTL si, 2007 yılında ,34 YTL si ödenmiş olup, geriye kalan ,05 YTL si 2008 ve 2009 yıllarında ödenecektir.

50 BÜTÇE HEDEFLERĐ 2007 Gelir Bütçesi ,00 YTL Gider Bütçesi ,00 YTL olarak denk bütçe yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMESĐ GELĐR Tahakkuk Tahsilat ,95 YTL ,62 YTL 2008 yılına devreden alacak ,33 YTL GĐDER ,72 YTL Đptal olunan ödenek ,91 YTL 2008 yılına devreden ödenek 0,00 YTL BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERĐ ĐLE MEYDANA GELEN SAPMANIN NEDENLERĐ Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda da görüleceği üzere ,96 YTL gelir fazla tahmin edilmiştir. Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan pay ,00 YTL tahmin edilmişken ,93 YTL gelmiş olması, Belediyemize ait bina arsa ve arazi satışlarının yapılmaması, beklenen yardım ve bağışların gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonraki yıllarda daha gerçekçi bütçe yapılacaktır. 2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden Đç Đşleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. a) Mizan cetveli (Örnek-76) b) Bilanço (Örnek-77) c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) d) Nakit akım tablosu (Örnek-80) e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek-81) f) Đç borç değişim tablosu (Örnek-82)

51 g) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83) ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94) Bu faaliyet raporunun ekinde; 2007 yılı Mizanı Bkz. Ek-4- Bilanço Bkz. Ek-5- Gelirlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-6- Giderlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-7- Faaliyet sonuçları Bkz. Ek-8- Nakit akım Bkz. Ek-9- Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ek-10 tablolarına yer verilmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından 2007 yılı gelir hesapları denetlenmiş ve raporları hazırlanmıştır. Bkz. Ek-11- Gider evrakları denetlenmiş ve rapor haline getirilmiştir tarih yazıları ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olan 2005 mali yılına ait gelir ve gider evraklarının teftiş sonuçları cevap yazıları tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. Teftiş sonucunun savunmaları hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. B- Performans Bilgileri Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.

52

53 IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ a. Üstünlükler 1. ĐSO belgesine sahip, belli bir kaliteye ve standarda hizmet sunan bir belediye olmak. 2. Araç parkımızın yeterli olması. 3. Babaeski halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması. 4. Tahsilat oranımızın %91.63 oranında olması. 5. Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması. 6. Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve Elektrik gibi resmi kurumlara borcumuzun olmaması. b. Zayıflıklar 1. Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması. 2. Belediyemizce yapılmakta olan hizmetlerin, zorunlu olarak belli zamanlarda köy ve beldelere de yapılması(đtfaiye, ambulans, kepçe vs.)

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim;

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim; SUNUŞ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim; Kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde mali saydamlık, açık, şeffaf,

Detaylı

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - 1 - I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve

Detaylı

T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 i T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tel : 0288 512 12 36 Fax : 0288 512 41 20 ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2012 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı 2 2- Örgüt Yapısı 3 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 4- Ġnsan Kaynakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir.

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir. ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini,

Detaylı

Atatürk ün sözünü tuttuk, Mersine Sahip Çıktık. Her şey Mersin için

Atatürk ün sözünü tuttuk, Mersine Sahip Çıktık. Her şey Mersin için Atatürk ün sözünü tuttuk, Mersine Sahip Çıktık. Her şey Mersin için 1 Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi Osmanlı Đmparatorluğu zamanında belediye hizmetlerini vakıflar ve özel kurumlar yürütürken

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU HEMŞİN/RİZE 07/04/2015 Halim Kazım BEKÂR Hemşin Belediye Başkanı HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu BÖLÜM I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı 2) Örgüt Yapısı 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı