ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş... A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri... 1 B- Temel Politikalar ve Öncelikler... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş... A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri... 1 B- Temel Politikalar ve Öncelikler... 2"

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş I-Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon.. 1 B- Yetki ve Sorumluluklar Görevleri Yetkileri C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler a.kültürel Hizmetler b.sosyal Hizmetler c.teknik Hizmetler d.ab Projeleri Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi II-Amaç ve Hedefler A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III-Faaliyete Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Gelirler Varlıklardaki Azalmalar... 9 Borçlanma Bütçe Hedefleri Bütçe Gerçekleşmesi Bütçe Hedef ve Gerçekleşmeleri Đle Meydana Gelen Sapmanın Nedenleri Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri IV-Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi E k l e r a.üstünlükler b.zayıflıklar

3 SUNUŞ: Babaeski miz Trakya nın merkezinde çağdaş huzurlu ve gelişen bir şehir nüfus sayımına göre nüfusumuz iken son yapılan sayım sonucuna göre Nüfusumuz olmuştur. Đki yıl gibi bir sürede meydana gelen % 10 civarındaki artış önemli bir rakamdır. Nüfus artışındaki en önemli faktörlerden biri köyden kente göç olurken diğer bir faktörde büyük şehirlerden güvenli ve huzurlu bir kent olmamız nedeniyle kaynaklanan göçtür. Son dönemde ilçemiz de bir çok yeni işletmenin açılması da gelişmenin önemli bir göstergesidir. Yerel yöneticilerin görevi varolan büyüme ve gelişmeye paralel olarak kenti geliştirmektir. Daha da önemlisi gelecekte olabilecek olası büyüme ve gelişmelerde dikkate alınmalıdır. Kentimiz yerleşim alanı ve imar durumu itibariyle büyümeyi karşılayabilecek bir yapıdadır. Đmar çalışmalarının düzenli olması kaçak ve usulsüz yapılaşmaya izin verilmemesi olumsuz bir göçü önleyecek faktörlerdir. Çağdaş bir kent olmanın gereklerinden olan enerji hatlarının yeraltına alınması projesi başlamış,doğalgaz projesi ise 2008 yılı içinde başlayacaktır. Kapalı Pazar tamamlanarak hizmete açılmış toptancı hali tamamlanmak üzeredir. Kırklareli il merkezinde modern çöp depolama tesisi yapılmış olup varolan çöp toplama alanı kapatılarak rehabilite edilecektir. Đçme suyu ve arıtma tesisi yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yönetim olarak amacımız halkımıza en kaliteli hizmeti sunmaktır. Belediyemiz Trakya Bölgesi nde ĐSO belgesi alan ilk belediye olarak hizmet kalitesini kanıtlamıştır. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde katılımcılık,açıklık (şeffaflık),kaynakların verimli değerlendirilmesi ana prensiptir.vatandaşlarımızın belediye ile ilgili beklentilerinin sorun ve istemlerinin saptanması için mavi masa uygulaması mahallelere yayılmıştır.her mahallede muhtarlarımız ile birlikte onbeş günde bir toplantılar düzenlenmektedir. Çalışmalarımıza destek veren tüm BABAESKĐ halkına, Muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve Belediye Meclis üyelerine saygılarımı sunarım. M.Haluk TEZSEZER BELEDĐYE BAŞKANI

4

5 I-GENEL BĐLGĐLER D- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir E- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. 2- Yetkileri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. F- Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Hesap Đşleri, Yazı Đşleri, Personel, Đmar Đşleri, Fen Đşleri, Zabıta, Su Đşleri, Kütüphane, Đlan, Planlama, Su Arıza ve Elektrik bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Gazi Kemal Mah. Nadırlı Yolunda Garaj, Đtfaiye ve Mezbaha, Fatih Caddesinde Asfalt Şantiyesi, Atatürk Mahallesinde Sera, Festival Alanı, Düğün Salonu, Halı Saha, Parklar, Lokanta, Kafeteryalar, Büfe, Basket ve Voleybol Sahası, Tenis Kordu, Çocuk Bahçeleri, Fıtness Dış Mekan Spor Alanı, Fatih Resim-1- Caddesi ve Kırklareli Caddesi olmak üzere 2 adet Mezarlık, Çöplük, 8 adet Depo ( 7 adedi kirada), Hal Dükkanlarında bulunan Dershane ve Askerlik Şubesi olarak kullanılan hizmet binaları, ilçemizin çeşitli yerlerinde 5 adet park ve çocuk bahçeleri, yine ilçemizin çeşitli yerlerinde 7 adet sondaj kuyusu, Dindoğru Mahallesi Fatih Caddesinde 100 m3lük ayaklı(25m.) depo, 3000 m3lük gömme deposu, 1 adet 100 m3lük gömme havalandırma deposu, 2 adet terfi merkezi, Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta Yurt olarak kullanılan bina, terminal binası, yeni kapalı pazar yeri(resim-1-), 34 adet araç ve iş makinelerinden oluşmaktadır. Bkz. Ek-1-

6 Resim-2- Dorse Resim-3-Cenaze Aracı 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz Đçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. Son yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusa ve hektar imar alanına hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve ana hizmet (Özlem Kalem, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen Đşleri Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Đtfaiye Müdürlüğü, Su Đşleri Müdürlüğü, Sağlık Đşleri Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü(oluşturuldu fakat faaliyete henüz geçirilmedi)) birimlerinden oluşmaktadır.(bkz. Şekil-1)

7 BABAESKĐLĐLER Belediye Meclisi Belediye Başkanı Belediye Encümeni Belediye Bşk.Yrd. Özel Kalem H. Mali Hiz. Müd. Đmar ve Şeh.Müd. Yazı Đşl. Müd Su Đşl. Müd. Fen Đşl. Müd. Đtfaiye Müd. Zabıta Müd. Đnsan Kay.ve Eğ. Müd. Sağlık Đşl. Müd. Hal Müd. Gelir Şefliği Basın ve Halkla Đliş. Garaj Bando Hiz. Veterinerlik Hiz. Gider Şefliği Mavi Masa Park ve Bahçe Đşl. Temizlik Đşl. Cenaze Đşl. Evlendirme Memurluğu Đlan Memurluğu Bilgi Edinme Bürosu Sivil Savunma Mem. Şekil-1- Babaeski Belediyesi Teşkilat Şeması

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle database ile çalışan 1 adet Linux sunucunun üzerine kurulu Sampaş otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerinde kurulu Metafour otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte ve bilgisayarların internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüs, reklam yazılımı vs. lerden korunması için internet çıkışının sağlandığı modemler üzerinde Panda Gatedefender ve tüm bilgisayarlarda Panda Agent koruma yazılımı kurulu olup her gün Panda Gatedefender güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Bu yıl duyurular arasında vefat eden vatandaşlarımızın ilanları da yer almaktadır. Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi gün kutlamaları, isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaşlara otomatik olarak yollanmaktadır. Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler ile ilgili her gün güncelleştirilen Dialog programı, Đde Yönetişim, ilgili kanun kitapları ve 5 adet mevzuatlarla ilgili dergi aboneliğimiz vardır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil-2- de gösterilmiştir.

9 Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Alarm Sis. Kamera Sis. Panda GD Cihazı Güç Kaynağı Modem Mürekkepli Yazıcı Nokta Vur. Yazıcı Dizüstü PC Masaüstü Pc Ana Bilgisayar Alarm Sis. 1 Kamera Sis. 7 Panda GD Cihazı 1 Güç Kaynağı 2 Modem 3 Mürekkepli Yazıcı 23 Nokta Vur. Yazıcı 13 Dizüstü PC 15 Masaüstü Pc 34 Ana Bilgisayar 3 Şekil-2-

10 4- Đnsan Kaynakları tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince belediyemize 106 memur, 53 işçi kadrosu verilmiştir Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu 1-Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde toplam 156 adet kadro mevcut olup bunun 112 si dolu 44 ü boştur. Dağılımı Ek-2- dedir. 2- Memur personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Kişi Yaş Yaş Aralığı (18-25) (26-30) (31-40) (41-50) (51-60) Kişi Memur personelin yıllarına göre dağılımı : Kişi Yıl Yıl Aralığı (0-10) (11-20) (21-30) (30 +) Kişi

11 4- Memur personelin cinsiyet dağılımı : Kadın 22% Erkek Kadın Erkek 78% Kadın Erkek Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı : Kişi Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi

12 7- Memur personelin bölümlere göre dağılımı : Özel Kalem 12% 14% 4% 3% 9% 8% 4% Mali Hiz. Yazı Đşl. Đmar Đşl. Fen Đşl. 11% 35% Zabıta Müd. Đtfaiye Müd. Su Hiz yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri (naklen, istifa, emekli ölüm) : 1 memur nakil oldu. 7 memur emekli oldu Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan Đşçi Personel Durumu 1-Đşçi personelin ünvan ve görev dağılımı : Ek-3- Belediyemizde toplam 53 adet sürekli işçi kadrosu olup bunun 50 si dolu, 3 ü boştur. Bkz. 2-Đşçi personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Kişi Yaş Yaş Aralığı Kişi

13 3-Đşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı : Kişi Yıl Yıl Aralığı Kişi Đşçi personelin cinsiyet dağılımı : 20% Kadın Erkek 80% Kadın Erkek

14 5-Đşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı : Kişi Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Durumu Kişi yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri(naklen,istifa,emekli, ölüm) : 2 daimi işçi emekli oldu. 1 geçici işçi emekli oldu. 8 geçici işçinin ilişiği kesildi. ( tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince geçici işçiler 5 ay 29 günden fazla süre çalıştırılamadığı için ilişikleri kesilmiştir.) 7- Đşçi personelin bölümlere göre dağılımı : 0% 24% 0% 76% Hesap Đşl. Đmar Đşl. Yazı Đşl. Fen Đşl. Đtfaiye Amr. Sağlık Đşl. Müd. Su hiz. Müd.

15 Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur- Đşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı Đşçi Memur Toplam Personel

16 5- Sunulan Hizmetler a) Kültürel Hizmetler Babaeski Tarım Festivali Babaeski Tarım Festivali geçtiğimiz yıllara oranla daha coşkulu ve daha yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festivalin açılış törenine Kırklareli Milletvekilleri Turgut Dibek ve Tansel Barış ile çevre il ve ilçeler, Bulgaristan dan gelen konuk belediye başkanları katıldılar. - Birçok ünlü sanatçının yanı sıra Rus Kızılordu Korosu nun festivale katılımı ve verdiği konser yoğun ilgi gördü. Kızılordu Korosu gerek ilçemizin gerekse de Tarım Festivali etkinliklerinin yazılı basında ve televizyonlarda yer almasını sağladı. (Kanal B Haber kuşağı, Star TV Festival Magazin programı.) 37. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler-1-

17 37. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler-2-

18 37. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler-3-

19 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluş - Đlçemizin kurtuluşunun 85.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bayram töreninden sonra halka açık olarak Belediye Sarayında kokteyl yapıldı. - Gece Kapalı Spor Salonunda Milli Piyango nun 9 Kasım çekilişi yapıldı. Çekilişin TRT! Televizyonundan canlı olarak yayınlanması ilçemizin tanıtımı açısından yararlı olmuştur. Đlçe dışında yaşayan Babaeskili vatandaşlarımızın program dolayısı ile beğeni ve tebriklerini belediyemize ilettikleri görüldü. 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu-1-

20 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu-2-

21 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu-3-

22 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Festival Alanında çocuklara yönelik yarışma ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

23 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - Etkinlikler kapsamında gençlere yönelik olarak konser ve Cumhuriyet defilesi yapıldı. Gençlik Şöleni Etkinlikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Kadınlar Gününde kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutlayıp, belediye başkanı tarafından kendilerine çiçek hediye edildi.

24 19 Eylül Gaziler Günü - Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında törene katılan Gazilere ve ailelerine Tansa Düğün Salonunda yemek verildi. Ayrıca Gazilere ceket ve pantolondan oluşan kıyafet belediyemizce hediye edildi. Personel Yemeği - Belediye personelinin kaynaşması ve emekli olan personele de plaketlerinin sunulması için personel yemeği düzenlendi. Coşkulu geçen gecede personel eğlenceli saatler geçirdi. Tv Programı - Flash TV de yayınlanan Başka Đklimler programında ilçemizin tanıtımını yapıldı.

25 Tiyatro Gösterisi - Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sergilenen Turgut Özakman ın ünlü eseri Çılgın Türkler adlı oyunu ilçemizde oynandı. Aynı Gün çocuklara yönelik Bir Varmış Đki De Varmış adlı oyun da ücretsiz olarak öğrencilere sunuldu. Kukla Gösterisi - Babaeski de ücretsiz olarak ilk kez bir kukla oyunu sergilendi. Alexander Popescu nun yazığı, Petar Petkov un yönettiği Gün Işını Üç Ülke Üç Kültür Bir Oyun adlı kukla oyunu çocuklar tarafından beğeni topladı. b) Sosyal Hizmetler - Belediye Başkanlığımızca ilçemizdeki çeşitli kamu kuruluşlarına gereksinimleri doğrultusunda yarımda bulunulmuştur. - Ramazan Ayı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için ilçemizdeki tüm camilere Belediye Başkanlığımızca temizlettirilmiştir. - Konut yapan dar gelirli vatandaşlarımızca barınma amaçlı maddi toplam ,00 YTL lik yardım yapılmıştır. - Belediyemizden istekte bulunan vatandaşlarımıza sağlık amaçlı toplam 1.000,00 YTL lik yardım yapılmıştır. - Personelimizin sağlıklı hizmet verebilmesi için tüm çalışanlara belediyemizce grip aşısı yapılmıştır. - Eğitim ve öğretimin desteklenmesi belediyenin temel hizmetlerinden olduğunun bilinci ile 47 öğrencimize eğitim yardımı yapılmış, 59 yüksekokul ve üniversite öğrencisine de 8 ay boyunca burs verilmiştir. - Đlçemizi başarı ile temsil eden öğrenci ve sporculara da belediyemizce ödül verilmiştir. - Ağaçlandırma çalışmalarına Mondi A.Ş ve Belediye Başkanlığımız birlikte yaptığı ağaç dikimi ile sürdürüldü.

26 - Mavi Masa hizmetleri çerçevesinde haftanın her Salı ve her Çarşamba günleri saat 10:00 dan itibaren Belediye Başkanı gelen tüm vatandaşlarla istek ve sorunlarını dinlemiştir. Yine Mavi Masa, belediyeye gelen tüm vatandaşlarımızın sorunları doğrultusunda yardımcı olmuştur. - Evlenen vatandaşlarımıza Belediye Başkanımızca kutlama mesajı gönderilmiş, ilçemizde doğan çocuklarımızın ailelerine kutlama mesajı gönderilmiştir ve adlarına bir fidan verilerek ilçemizin çeşitli yerlerine dikimi yapılmıştır. - Geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizin yeşil alan ve düzenlemeleri yapımına devam edildi.

27 c) Teknik Hizmetler Fen Đşleri Müdürlüğü - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıhasan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 1001 Ada, parsellerde Pazar alanı ve Otopark, Sebze-Meyve Hali ve Çarşı Kompleksine ait tesislerin Kapalı Pazar Alanı - Sebze ve Meyve Hali kısmı tamamlanmış olup. Hizmete açılmıştır. - Kurtuluş Mahallesi nolu sokaklar,dr.bahriye Üçok Cd.,Mesude Ağıl Sokak,Kadir Balmumcu Sokak,873 nolu Sokak ( m2), Sk.Fevzi Çakmak Mah.375 nolu sokaklara (500 m2),gazi Kemal Mahallesi Sanayi Sitesi Süleyman Erken,Birikeçtiler,Bıçkıcılar Sokaklara, nolu sokaklara( 8100 m2)olmak üzere toplam m2 sathi kaplama yapıldı. - Đlçemiz Hamidiye Mah.Lise Sk.ve G.O.P.Mah.646 nolu sokaklara 650 ton sıcak asfalt kaplama yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Özen Yapı Sitesi çevresi Jandarma ve eski şehir mezarlığı arası asfalt yapımı tamamlandı. - Kurtuluş Mahallesi Çöğürtlendere üzerine devam eden kanala,230 mt daha ilave edilerek tren yolu köprüsüne kadar olan bölümü Ø 1600 PVC HDP esaslı borulardan döşenerek tamamlandı.

28 - Kurtuluş Mahallesi Çöğürtlendere üzerine devam eden;230 mt.ø 1600 PVC HDP esaslı yağmursuyu ve pis su kanalı yapımı sürdürüldü.2000 mt çeşitli ebatlarda (Ø 200,Ø 300,Ø 400,Ø 500,Ø1600vb.)kullanılarak kanalizasyon bağlantıları yapıldı. Bunlar için ,00- YTL.harcandı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 55 adet kanal bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca hizmet binalarımızın gerekli görülen yerlerinin bakım onarımları yapılmıştır. - Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta kaplaması bozulan tretuvarların altıgen taş kullanılarak yenilenmesi yapıldı. - Đlçemiz Cumhuriyet Cad.bordürlerin bakım onarımları yapıldı. Đlçemiz parklarının bakım onarımları için 4765 adet beton bordür kullanılmıştır. Çocuk oyun gruplarının da bakım onarımları gerçekleştirildi. Đlçemiz yeni şehir mezarlığı kısmi düzenlenmesinde 4677bordür kullanılmış,hizmet binasının eksik kısımları tamamlanarak hizmete açılmıştır. - Seramızda mevsimlik çiçek yetiştirilmesine devam edilmektedir.2886 adet çalı türü bitki dikimi ve 1545 adet fidan dikimi yapılmıştır. - Đlçemizde Park, bahçe, fidanlık, refüjlerin bakımı onarımı sulanması, temizliği hizmet alımı olarak ,00-YTL.ye ihale edilmiş, yeşil alanların rutin bakımları ve mevsimlik çiçeklerin ekimi yapılmaktadır.ayrıca parklarda, oyun gruplarında, banklarda, çöp kovalarında ve gerekli görülen diğer yerlerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar yapılmıştır.

29 - Festival alanında bozulan yolların yenilenmesi 870 m2 yaprak desenli taş kullanılarak yapılmıştır.alanda lokanta kısmı zemin kaplaması tamamlandı. Bunun için 335 m2 kilit taşı kullanıldı. Ayrıca Festival alnına spor aletleri alınarak halkımızın yararlanması için hizmete sunulmuştur. Festival alanının aydınlatılması, düğün salonlarının taban kaplamasının yenilenmesi, Cedid Ali Paşa köprüsünün aydınlatılması, süs havuzunun yenilenmesi ve şelaleler için ,00-YTL. (mal ve hizmet dahil) harcanmıştır.ayrıca Festival alanına yeni spor aletleri (fitness ekipman seti)alınmış olup bunlar için ,00-YTL.harcanmıştır. - Mevcut araçların ve iş makinelerimizin Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri yenilenmiş, belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin kaynak, kesim, her türlü tamiri, bakımı ve yedek parça değişimleri yapılmıştır. Gerekli görüldüğünde belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri ile ilgili (motor,şanzıman,fren vb.) arızaların yetkili servise götürülerek takibi yapılmıştır. - Belediyemiz ait asfalt tesisinde helezon, baca ve diğer aksamlarda kaynak ve kesme yoluyla yapılması gerekli tamir işleri yapılarak arızalar giderilmiştir. - Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere ilçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yanaklı ve kasalı ızgara yapılmış, mevcut ızgaraların tamirleri yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından talep edilen ızgara, kapı, pencere, trafik levhası, pano,levha, demir doğrama vb. aksamların imali,boyanması ve yerine montajı yapılmıştır. - Marangozhanemizde Belediyemizin ihtiyacı olan kapı, çerçeve, raf, dolap vb. işlerin yapılabilmektedir. Bunlarla ilgili tamirat işleri yapılmaktadır da teslimi yapılan asfalt şantiyemizde 2007 yılı içerisinde 1500 ton sıcak asfalt üretilmiş olup,25800 m2 satıh kaplama yapılmıştır.ayrıca kanalizasyon rogar kapaklarının dökümü de burada yapılmaktadır. Kanalizasyon ve yol çalışmalarında kullandığımız (beton, pvc, borular ile kum,çimento,mıcır vb.)her türlü inşaat malzemesi stoklarımızda bulunmaktadır. - Đlçemiz ses yayın sistemi ve sinyalizasyon ile ilgili arızaların giderilmesi, hizmet binamızda gerekli görülen elektrik arızalarına müdahale edilmektedir. Meydanlar ve festival bahçesine ait aydınlatmalarda Elektrik Sinyalizasyon Ekibi tarafından yapılmaktadır.su kuyularının elektrik motorlarının bakım,montaj kontrollerinde görev almaktadırlar.

30 - Müdürlüğümüz bünyesinde doğrudan temin yolu ile 20 adeti hizmet alımı olmak üzere toplam 166 doğrudan temin yapılmış olup.ilgili evraklar dosyalarımızda mevcuttur. - Müdürlüğümüz bünyesinde Kamu-Özel Kuruluş yazıları, vatandaş talepleri, dilekçeler, genelgeler, tebliğler, iç ve dış yazışmalar, dahil 1180 adet evrak kaydı bulunmaktadır. - Vatandaşların talebi doğrultusunda 12 adet iş makinesi ve araç kiralaması sağlanmıştır. - Mal Alım Đşleri: Đlçemizin bozulan yollarının bakım ve onarımlarının yapılması için asfalt malzemesi(mc 30,70/100 Pen asfalt), asfalt yama malzemesi için toplam ,63 YTL, Đlçemizin bozulan yollarına ton mıcır malzemesi kullanılmış olup,mıcır alımı için ise ,24-YTL,ödenmiştir. - Yeni mezarlık,lise Sokak,Festival alanına 3230 mt.beton parke taş döşenmiş olup,29.000,00- YTL.harcanmıştır. - Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere litre mazot ve 6.724,06 litre benzin ve asfall şantiyesinde kullanılmak üzere kg.fuel oil alımı yapılmış olup bunlar için yaklaşık ,00-YTL.harcanmıştır. - Belediyemiz araçları ve iş makinelerinin bakım onarımları,rutin bakımları ve bunlar için alınan mal,malzeme ve işçilik ücretleri için ,57 YTL.harcanmıştır yılı içerisinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere PRO 832 çekici ve 4x4 dingilli yarı römork (dorse)hibe edilmiştir. - Arsa payı karşılığı verilen Pazar Alanı tamamlanarak hizmete açılmıştır.pazar alanı işine ait Đdari ve Teknik şartnamenin hazırlanması danışmanlık hizmeti olarak 4.720,00- YTL.,elektrik tesisatı danışmanlık bedeli olarak 5.546,00-YTL.ödenmiştir. - Đlçemizde Festival alanının 1 ay boyunca korunması ve Babaeski Tarım Festivali süresince güvenlik hizmeti alınmış olup bunun için ,00-YTL.harcanmıştır. - Đlçemiz Festival alanına yeni açılan su kuyusuna ait elektrik projesi çizimi yapılmış,650,00- YTL.ödenmiştir. Tüpraş tan alınan malzemelerin nakliye bedeli olarak da Yükpet e ,00-YTL.ödenmiştir.

31 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü yılı içerisinde 167 adet yapı ruhsatı düzenlenip, 197 adet binaya yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. - Đnşaatlardan 242 adet beton numunesi alınıp tabliye demirleri kontrol edilmiştir. - 3 adet kaçak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar tespit edilerek mühürlenmiş ve yasal işlem yapılmıştır adet hafriyat (kazı) raporu verilmiştir. - Vatandaşlardan gelen 165 adet dilekçenin gereği yapılmıştır. 21 adet kat irtifakı ve kat mülkiyeti projeleri incelenmiş, 46 adet proje zemine aplike edilerek yer tespiti yapılmıştır adet parsele zemin emniyet gerilmesi verilmiştir. - Yapı kullanma ve yapı ruhsatı işlemleri Đç Đşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak internet ortamında U.A.V.T. üzerinden Mayıs 2007 tarihinden itibaren yapılmaktadır adet proje çizimine esas imar çapı hazırlanmış, 89 adet ise bilgi için imar çapı verilmiştir adet yol kotu tutanağı hazırlanmıştır. - 3 adet Đmar Planı değişikliği yapılmış ve 24 adet değişiklik folyeleri encümene gönderilmiştir. - Tredaş tarafından başlatılan Babaeski Elektrik Şebekesinin Yeraltına Alınması Projesine destek olmak amacı ile trafo yerlerinin değişiklik folyelerine ait haritalar için Belediye Meclisinden karar alınarak ihale yapılmıştır. Harita işlemlerine ilişkin bedeller belediyemizce ödenmiştir. Trafo yerlerinden mülkiyet belediyemize ait olanların Tredaş a devri ise bedelsiz olarak yapılmıştır. - Adres ve Numaralama Yönetmeliğine göre ilçemizde numarataj çalışmaları yapılmıştır. 9 mahallemizin tüm cadde ve sokaklarının tabela levhaları ile binaların dış kapı numara levhaları doğrudan temin yöntemi ile satın alınmış, sokak tabelaları ile dış kapı numaralarının montaj işlemleri bitmek üzeredir.

32 Su Đşleri Müdürlüğü - Müdürlüğümüzce içme suyunun günün 24 saati boyunca vatandaşlarımıza sağlıklı olarak verilebilmesi için her türlü önlem alınmaktadır. Belediyemizce yapımı planlanan ve Đller Bankasınca projelendirilen yeni yer altı deposu ve isale hattının yapımı ile ilgili çalışmalarda devam etmektedir yılında su abonelerimize 978,179 m³ su tahakkuk ettirilmiştir adet yeni su abonesi kaydı yaptırılmış ve 5800 metre içme suyu şebekesi döşenmiştir adet şebeke ve abone arızaları giderilmiştir ve 980 adet sayacın bakım ve onarımı yapılmıştır. - Festival alanındaki yeşil alanların ve bahçe düzenlemelerinin sulanmasını sağlamak için bu alanda bir adet 20 lt/sn kapasiteli sulama kuyusu açılmıştır. Sağlık Đşleri Müdürlüğü yılı içerisinde 77 adet sıhhi müesseseye ve 6 adet gayri sıhhi müesseseye işyeri açma ruhsatı verilmiş ve Zabıta ile beraber 133 adet işyeri kontrolü yapılmıştır. - Açık alanda insektisit (ergin sivrisinek, karasinek) mücadelesi çalışmaları yapılmaktadır kişinin kan grubu tespit edilmiştir adet defin ruhsatı verilmiştir kişinin grip aşısı yapılmıştır. - Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınması için gerekli tedbirler alınmış, başıboş köpeklerin kısırlaştırılıp kulaklarına küpe takılması işlemleri de başlatılmıştır. - Cenaze hizmetleri için bağış yolu ile alınan yeni araç hizmete sokulmuştur.

33 Zabıta Müdürlüğü - Zabıta hizmetleri sabah 07:00 den akşam 22:00 ye kadar yürütülmektedir. - Sağlık Đşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak 77 adet sıhhi müessese ile 6 adet gayri sıhhi müesseseye işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir adet umuma açık işyerine ruhsat verilmiştir Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 6 adet idari para cezası verilmiştir müesseseye hafta tatili ruhsatı verilmiştir. - Büyükbaş hayvan nakli için 494 adet menşe kesilmiş, 54 mükellefin tartı aleti beyanı alınarak gerekli işlem yapılmıştır. - Yeni yapılan kapalı Pazar alanındaki esnafın yerleşimi ile ilgili işlemler ile Pazar Yönetmeliği gereğince gerekli olan evraklar Müdürlükçe hazırlanmıştır. - Pazaryeri Yönetmeliği ile Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerleri Yönetmeliği hazırlanmış olup Belediye Meclisinde kabul edilmiştir. - Müdürlüğümüze gelen 680 adet evrak kayıt altına alınmış olup 365 adet evrak yanıtlanmıştır. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Müdürlüğümüz 2007 yılı içerisinde yeni oluşturulmuş bir müdürlüktür. - Belediye çalışanlarının tüm özlük, atama, terfi, maaş işlemleri, sicil, disiplin, nakil ve emeklilik işlemleri müdürlüğümüzce gerçekleştirilir yılında 3 adet işçi personel ile 6 adet memur personelin emeklilik işlemleri yapıldı. - 1 adet memur personelin başka belediyeye nakil işlemi yapılmıştır. - 6 adet geçici işçi personel 5 ay 29 gün çalıştırılarak çıkış işlemleri yapılmıştır. - Yazı Đşleri Müdürlüğü - Müdürlüğümüzce 2363 adet gelen evrak ile 408 adet giden evrak ve 272 adet dilekçe kaydedilmiştir yılı içerisinde 52 adet Encümen Toplantısı yapılmış, bu toplantılarda 125 adet karar alınmıştır. Yine 18 adet Meclis Toplantısı yapılarak 112 adet karar alınmıştır.

34 - Evlendirme Memurluğumuzca 4 adet yabancı uyruklu olmak üzere 108 adet nikah işlemi yapılmıştır. - Belediyemize ait kütüphanemizde öğrenci ve vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. - Đlan Memurluğumuzca 409 adet gelen evrak, 184 adet giden evrak kaydedilmiştir. 37 adet gayrimenkul, 24 adet menkul satışı ilanı yapılmış ve 46 adet tellal görevlendirilmiştir. Resmi Kurumlara ait 234 ilan ve 65 adet kan arama ilanı yapılmıştır. - Mavi Masa çalışmaları çerçevesinde yeni evlenen 90 çift ile yeni doğan 108 çocuğun ailelerine Belediye Başkanı adına kutlama mesajı gönderilmiştir. Her Salı ve her Çarşamba günleri Belediye Başkanımızla görüşmek isteyen vatandaşlarımızın kayıt işlemleri yapılarak görüşmeleri sağlanmıştır. - Belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorunlarına göre ilgili daire müdürlüklerine gönderilmiştir. - Sivil Savunma Memurluğumuz Đlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koodineli olarak çalışmalarını yürütmektedir. - Bilgi Edinme Büromuza 13 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Gerekenlere bilgi verilmiştir. Đtfaiye Müdürlüğü - Müdürlüğümüz 2 adet Đtfaiye aracı ve 1 adet vidanjör ile hizmet vermektedir. - Müdürlüğümüzce şehir içerisinde meydana gelen yangınlara müdahale etmenin yanı sıra işyerlerine yangın raporu verme, inşaatlara su verme, foseptik çekme ile merdiven kiralama gibi hizmetler sunulmaktadır adet şehir içi ev yangını ile 3 adet dükkan yangınına müdahale edilmiştir. Ayrıca şehir içerisinde 3 fabrika yangını, 27 adet baca yangını, 11 adet çöplük yangını, 18 adet ot yangını, 18 adet trafo yangını, 2 adet askeriye yangını ve 4 adet araç yangınına müdahale edilmiştir. - Şehir çalışmalarının yanı sıra şehir dışında meydana gelen yangınlara da müdahale edilmiş ve yardımda bulunulmuştur. Şehir dışında 3 adet fabrika yangını, 12 adet ev yangını ile otobandaki 11 adet araç yangınına müdahale edilmiştir adet anız yangını, 5 adet buğday yangını ile köylerde meydana gelen 8 adet samanlık yangınına da müdahale edilmiştir.

35 d) AB Projeleri 1-Belediye Hizmetleri ve Babaeski Belediyesi nde Avrupa Birliği Sürecine Đlişkin Kapasite Oluşturulması : Projenin Konusu : Avrupa Birliği standart ve değerleri,stratejik planlama,avrupa Birliği katılım öncesi araçlar ve Kopenhag kriteri birikimleri, Babaeski nin Avrupa Birliği ne entegrasyonu için alt yapının oluşturulması, Belediyesel planlama ve stratejiler. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Peshtera Belediye Başkanlığı.(Bulgaristan) 2-Kalite Odaklı Yönetim Sistemi ve Benchmarking Uygulamaları : Projenin Konusu : Babaeski Belediyesi nde kalite sistemin oluşturulması,iş akış şemaları ve görev tanımlarının yapılması,belediye hizmetlerinde verimliliğin arttırılması,benchmarking uygulamaları sayesinde proje ortağı Sungurlare Belediyesi ile belediye hizmetlerinde kıyaslama olanağının sağlanması, periyodik aralıklarla her iki belediye çalışanlarının yer değişimi,her iki belediyedeki çalışma koşullarının değerlendirilmesi ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı Proje Ortağı : Sungurlare Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) 3-Evsel Atıkların ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü : Projenin Konusu : Babaeski Belediyesi,Kırklareli Belediyesi ve Harmanlı Belediye sınırları içerisinde üretilen evsel katı atıkların ve elektronik atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımının sağlanarak doğal kaynaklarımızın korunmasına, enerji tasarrufunun sağlanmasına, atık miktarının azaltılmasına ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Kırklareli Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Harmanlı Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) 4-Đnternet Portalında Kültürlerin Tanıtımı : Projenin Konusu : Bulgaristan ve Türkiye nin her iki sınır yakısında komşu olan bazı ilçelerinin coğrafi konumlarının,turistik yerlerinin,tarihsel ve kültürel yapılarının internet ortamında tanıtılması. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Keşan Belediye Başkanlığı.

36 Proje Ortağı : Lübimets Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) Proje Ortağı : Harmanlı Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) Proje Ortağı : Sungurlare Belediye Başkanlığı(Bulgaristan) 5-Yerel Ürünler ve El Sanatları Panayırı : Projenin Konusu : Ortak panayır alanlarında ürün,sergi, tanıtım ve pazarlanması, Bölgede okuyan mimarlık öğrencileri arasında ortak çalışmalar,yöresel ürün ve el sanatları üretimleri kapsamında yerel kültürlerin desteklenmesi. Proje Lideri : Babaeski Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Lübimets Belediye Başkanlığı. 6-Đyi Komşuluk ve Sınırsız Dostluk : Projenin Konusu : Đki taraflı kültür alışverişini geliştirmek,kültürü sınır ötesi işbirliği,iyi komşuluk ve dostluk için üniversal bir araç olarak Lübimets ve Babaeski Belediyeleri arasında kültür alanında gelenekler ve uzun vadeli işbirliğinin oluşturulması. Proje Lideri : Lübimets Belediye Başkanlığı. Proje Ortağı : Babaeski Belediye Başkanlığı. Đlk 4 proje Kentler ve Belediyeler Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve Đhale Birimine gönderilmiş olup sonuçlar Merkezi Finans ve Đhale Birimi tarafından henüz açıklanmamıştır. Yerel Ürünler ve El Sanatları Panayırı Projesi 2005 Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Đşbirliği Programı kapsamında kabul edilmiş olup tarihi itibari ile de faaliyetler aktif olarak proje lideri Babaeski Belediyesi nde ve Proje ortağı Lübimets Belediyesi nde uygulanmaya başlanmıştır.aynı şekilde Đyi Dostluk ve Sınırsız Komşuluk Projesi de tarihi itibari ile her iki ilçede uygulanmaya başlanmıştır. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından, sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Đçişleri Bakanlığı Mali Đşler açısından Sayıştay tarafından denetlenir.

37

38 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Đdarenin Amaç ve Hedefleri Đlçemizin fiziki, sosyal ve kültürel gelişimi göz önüne alınarak sağlıklı büyüme için stratejik planın hazırlanması. Sunulan hizmetlerdeki kalitenin arttırılması için belediyemizce alınan TSE ĐSO yönetim belgesindeki standartları geliştirmek. Ülkemizin temel sorunlarından biri olan su sorununun ilçemizi etkilememesi için Belediye Başkanlığımızca başlatılan 5000 tonluk yer altı su deposu ve bu depoya ait isale hattı ile ilgili projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Hizmete giren kapalı Pazar alanı yanında yer alan hal projesinin bitirilerek işletmeye açılması ve aynı alanda yer alan çarşı projesinin de 2008 yılında bitirilmesinin sağlanması. KIRKKAP1 (Kırklareli Yerel Yönetimler Yapma ve Đşletme Birliği) tarafından yapılan çöp toplama alanının işletmeye alınmasından sonra belediyemize ait çöp depolama alanının kapatılarak bu alanın rehabilite edilmesi ve ilçemizde toplanan çöplerin Kırklareli ndeki çöp depolama alanına taşınması nedeni ile çöplerin evlerde ayrıştırılması için gerekli çalışmaların yapılması. Mahallelerde bulunan yeşil alanların ağaçlandırılması ve çocuk parkları yapılması ile ilgili çalışmalara devam edilerek 2008 yılı içerisinde her mahallemizde 1 adet çocuk oyun grubu, dış mekan spor aletleri ve oturma grubunun yer aldığı park alanları yapılması. Halkın yerel sorunlarının ve belediyeden beklentilerinin saptanması için mahalle muhtarları ile birlikte başlatılan mahalle toplantılarının devam ettirilmesi ve bu toplantılarda saptanan sorunların en hızlı şekilde çözümlenmesini sağlamak. Đlçemizde başlatılan enerji hatlarının yer altına alınması projesinin hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlamak için gerekli desteğin yapılması. Aynı şekilde 2008 yılında başlayacak olan doğal gaz şebekesinin döşemesi aşamasında da vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması. Şehir içerisinde kalan otobüs terminalimizin şehir dışına çıkarılması için gerekli projelerin hazırlanması. Đlçemizin gereksinimi olan yüzme havuzu projesinin belediyemizce ya da özel girişimcilerle bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Belediyemizce yürütülmekte olan sınır ötesi işbirliği çalışmalarını devam ettirmek ve yeni projeler hazırlamak. Đlçemizin gelişimi ve nüfus artışı da göz önüne alınarak trafikte yaşanabilecek sorunları çözmek için gerekli tedbirleri almak, bu amaçla 1/ lik çevre düzeni

39 planlarının yapımı ile ilgili çalışmalara katılmak. Modern şehircilik ilkelerine göre yapılaşmayı devam ettirerek kaçak yapılaşmaya izin vermemek. Đç termin planı hazırlanan arıtma tesisinin proje aşamasının bitirilerek ön görülen sürede işletmeye açılmasını sağlamak. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapmak. Đlçemizdeki başıboş köpeklerin kayıt altına alınarak kısırlaştırılması ile ilgili başlatılan çalışmaları devam ettirmek. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Babaeski yaratmak. Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Babaeski halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. Đnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek.

40

41 III- FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Yıllara göre gelir durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 YTL ,20 YTL ,79 YTL ,41 YTL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % Bir önceki yıla göre artış % % 40% 59% Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler Yardım ve Fonlar Dağılımı Vergi Gelirleri ,41 YTL Vergi Dışı Gelirler ,78 YTL Yardım ve Fonlar ,60 YTL 2005 Yılı Gelir Dağılım Grafiği

42 2006 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 YTL ,77 YTL ,86 YTL ,91 YTL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % Bir önceki yıla göre artış % % 1% 0% 38% 60% Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler Sermaye Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Alacaklardan Tahsilatlar Dağılımı Vergi Gelirleri ,55 YTL Vergi Dışı Gelirler ,76 YTL Sermaye Gelirleri ,87 YTL Alınan bağış ve yard ,00 YTL Alacaklardan tahsilat ,75 YTL 2006 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği

43 2007 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 YTL ,95 YTL ,62 YTL ,33 YTL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % Bir önceki yıla göre artış % % 48% 34% 1%2% Vergi Gelirleri Teş.ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. Sermaye Gelirleri Diğer Gelirleri Dağılımı Vergi Gelirleri ,74 YTL Teş. Ve Mülkiyet Gel ,50 YTL Alınan bağış ve yard ,40 YTL Sermaye Gelirleri ,90 YTL Diğer Gelirler ,08 YTL 2007 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği

44 Yıllara göre Gelir hareketleri aşağıda gösterilmiştir Tahsilat 8.2 Tahsilat Tahsilat Gelir

45 Yıllara göre gider durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe ,00 YTL 2004 yılından devreden ödenek ,00 YTL Gider ,00 YTL Đptal olunan ödenek ,00 YTL 2006 yılına devir eden ödenek ,00 YTL Gerçekleşme Oranı %47 Bir önceki yıla göre artış %12.5 5% 5% 3% 9% 1% 13% 11% 1% 52% Personel Giderleri Yolluklar Hizmet Alımları Tüketim Mal. Ve Malz. Al. Demirbaş Alımı Makine Tec. Taşıt Alımı Yapı Tesis ve Büyük Onarım Diğer Ödemeler Transferler Dağılımı Personel Giderleri ,60 YTL %52 Yolluklar ,76 YTL %01 Hizmet alımları ,55 YTL %11 Tüketim Mal. Ve Malz. Al ,77 YTL %13 Demirbaş Alımları ,77 YTL %01 Makine Tec. Taşıt Alımı ,39 YTL %05 Yapı Tesis ve Büyük onarım ,31 YTL %05 Diğer ödemeler ,60 YTL %03 Transferler ,75 YTL %09 Toplam ,50 YTL

46 2006 YILI Bütçe ,00 YTL 2005 yılından devreden ödenek ,00 YTL Gider ,00 YTL Đptal olunan ödenek ,00 YTL 2007 yılına devir eden ödenek ,00 YTL Gerçekleşme Oranı %50 Bir önceki yıla göre artış %36 Personel Giderleri 6% 20% 29% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. 0% 40% 5% Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri ,52 YTL %29 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid ,51 YTL %05 Mal ve Hiz. Al. Gid ,00 YTL %40 Faiz Giderleri 3.111,26 YTL %00 Cari Transferler ,37 YTL %06 Sermaye Gid ,09 YTL %20 Toplam ,75 YTL

47 2007 YILI Bütçe ,00 YTL 2006 yılından devreden ödenek ,63 YTL Gider ,72 YTL Đptal olunan ödenek ,91 YTL 2008 yılına devir eden ödenek 0,00 YTL Gerçekleşme Oranı %60 Bir önceki yıla göre artış %3 Personel Giderleri 1% 7% 4% 32% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. 51% 5% Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri ,59 YTL %32 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid ,85 YTL %5 Mal ve Hiz. Al. Gid ,25 YTL %51 Faiz Giderleri 4.131,63 YTL %1 Cari Transferler ,38 YTL %7 Sermaye Gid ,02 YTL %4 Toplam ,72 YTL

48 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması 16% 10% 2% 4% 3% 8% 44% 11% 2% Özel Kalem Mali Hiz. Yazı Đşl. Md Fen Đş. Md. Đfaiye Hiz. Đmar Md. Sağlık Hiz. Su Hiz. ZabıtaHiz. Yıllara göre Gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir Gider

49 Personel Giderlerinin genel giderler arasındaki payları aşağıda gösterilmiştir. 60 % % 29 % 32 Personel giderleri GELĐRLER: Belediye Başkanlığı özel bütçe ile kurulmuş olup kendi gelirleri ile kendi harcamalarını karşılamaktadır. Belediyemizin 2007 yılı Tahsilat Toplamı ,62 YTL dir. Bunun ,93 YTL si 2380 sayılı Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Đller Bankasından gelmiştir. Geriye kalan ,69 YTL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir ,33 YTL alacak 2008 yılına devretmiş olup tahsiline devam edilecektir. VARLIKLARDAKĐ AZALMALAR: Gazi Kemal Mahallesi Köprüaltı Mevkiinde bir adet arsa 2886 sayılı Đhale Kanunu 45. maddesine göre satılmıştır. BORÇLANMA: Belediye meclisinin tarih ve 37 sayılı kararı ile yatırım teşvik belgesi kapsamında bedeli Đller Bankasınca sağlanan kredilerden karşılanmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden YTL tutarında 3 yıl ödemeli alınan Hidromek 102 S kazıcı yükleyicinin 2006 yılında YTL si, 2007 yılında ,34 YTL si ödenmiş olup, geriye kalan ,05 YTL si 2008 ve 2009 yıllarında ödenecektir.

50 BÜTÇE HEDEFLERĐ 2007 Gelir Bütçesi ,00 YTL Gider Bütçesi ,00 YTL olarak denk bütçe yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMESĐ GELĐR Tahakkuk Tahsilat ,95 YTL ,62 YTL 2008 yılına devreden alacak ,33 YTL GĐDER ,72 YTL Đptal olunan ödenek ,91 YTL 2008 yılına devreden ödenek 0,00 YTL BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERĐ ĐLE MEYDANA GELEN SAPMANIN NEDENLERĐ Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda da görüleceği üzere ,96 YTL gelir fazla tahmin edilmiştir. Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan pay ,00 YTL tahmin edilmişken ,93 YTL gelmiş olması, Belediyemize ait bina arsa ve arazi satışlarının yapılmaması, beklenen yardım ve bağışların gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonraki yıllarda daha gerçekçi bütçe yapılacaktır. 2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden Đç Đşleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. a) Mizan cetveli (Örnek-76) b) Bilanço (Örnek-77) c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) d) Nakit akım tablosu (Örnek-80) e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek-81) f) Đç borç değişim tablosu (Örnek-82)

51 g) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83) ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94) Bu faaliyet raporunun ekinde; 2007 yılı Mizanı Bkz. Ek-4- Bilanço Bkz. Ek-5- Gelirlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-6- Giderlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-7- Faaliyet sonuçları Bkz. Ek-8- Nakit akım Bkz. Ek-9- Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ek-10 tablolarına yer verilmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından 2007 yılı gelir hesapları denetlenmiş ve raporları hazırlanmıştır. Bkz. Ek-11- Gider evrakları denetlenmiş ve rapor haline getirilmiştir tarih yazıları ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olan 2005 mali yılına ait gelir ve gider evraklarının teftiş sonuçları cevap yazıları tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. Teftiş sonucunun savunmaları hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. B- Performans Bilgileri Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.

52

53 IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ a. Üstünlükler 1. ĐSO belgesine sahip, belli bir kaliteye ve standarda hizmet sunan bir belediye olmak. 2. Araç parkımızın yeterli olması. 3. Babaeski halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması. 4. Tahsilat oranımızın %91.63 oranında olması. 5. Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması. 6. Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve Elektrik gibi resmi kurumlara borcumuzun olmaması. b. Zayıflıklar 1. Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması. 2. Belediyemizce yapılmakta olan hizmetlerin, zorunlu olarak belli zamanlarda köy ve beldelere de yapılması(đtfaiye, ambulans, kepçe vs.)

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim;

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim; SUNUŞ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim; Kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde mali saydamlık, açık, şeffaf,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Bilgi Đşlem Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Kanunlarla Belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Sav da yaşam alanların,ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı olarak halkın her türlü

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU. Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır:

2011 YILI FAALİYET RAPORU. Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır: 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır: YAZI İŞLERİ: Personel Durumu: -2010 yılında Belediyemizde 12 adet memur, 12 adet işçi, 3 adet sözleşmeli

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 - Pertek Belediyesi-Faaliyet Raporu Sayfa 1

2011 - Pertek Belediyesi-Faaliyet Raporu Sayfa 1 2011 - Pertek Belediyesi-Faaliyet Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sunuş... 3 Genel Bilgileri... 4 Amaç ve Hedefler... 6 Yazı İşleri Müdürlüğü... 6-7 Evlendirme Memurluğu... 8 Mali Hizmetler Müdürlüğü... 8 Faaliyetlere

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - 1 - I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı