Yönetim sistemi; işletmenin ilkelerini, prosedürlerini faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim sistemi; işletmenin ilkelerini, prosedürlerini faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir."

Transkript

1 Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim sistemi; işletmenin ilkelerini, prosedürlerini faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. Bütün yönetim sistemleri oluşturulurken teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir doküman olan standartlardan faydalanılır, onlara atıf yapılır. Böylece konusunda uzman kişiler (üretici, satıcı, son kullanıcı, araştırma kurumları, hükümet vs.) tarafından teknolojinin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına en uygun uygulamaları ortaya konulan, üzerinde anlaşmaya varılmış ve denenmiş en iyi uygulamalar sisteme adapte edilmiş olur. Standart Nedir? Standartlar, genel kabul görmüş, tekrarlanabilir yol ve yöntemlerdir. Üretilen ürün ve hizmetin etkinliğini, güvenilirliğini artırır ve kolaylıklar oluşturur. Standartlar ihtiyaridir. Kurum ve kuruluşlar bunu istedikleri için kullanıma geçerler. Ancak bazı durumlarda genel uyumu sağlamak maksadıyla referans olarak gösterilebilmektedir. Bu da o konuda zorunluluk anlamına gelir. Bir yönetim sistemi kurulurken, atıf yapılan standardın/standartların uygulanması belgelenmek için olmazsa olmazdır. Yönetim sisteminin uzun vadede etkinliğini sürdürmesi için ise belgelendirilmesi gerekir. Yönetim Sistemleri Neden Önemlidir? İşletmeler bulundukları sektör içerisinde çeşitli güçlüklere mücadele ederler. Pazar koşulları ile iş gereksinimlerini dengelemek oldukça güç bir iş olabilir. Yönetim sistemleri kuruluşunuzdaki potansiyeli ortaya çıkararak size yardımcı olabilir. Bir Yönetim Sisteminin kurulması aylar, hatta yıllar alabilir. Zahmetli, çoğu zaman ciddi değişimler içeren uzun bir süreçtir. Ancak doğru yapılandırılmış ve tüm kullanıcılar tarafından fayda sağlanan bir yönetim sistemi, genel vizyonu genişleterek ve kullanıcılar arasında bir sinerji yaratarak; doğru ve etkili stratejiler üretmenizi, sürekli yenilenerek fark yaratmanızı sağlayacaktır. Kendini kanıtlamış bir yönetim sistemi kullanarak misyonunuzu, stratejilerinizi, işlemlerinizi ve hizmet düzeylerinizi sürekli olarak yenileyebilir, sektörde karlı, rekabetçi, küresel, adaptasyon yeteneği güçlü, büyüme ivmesi kazanmış bir şirket olarak yer alabilirsiniz. Başarı çoğu zaman, ortak bir vizyon ile ekip olarak hareket etmekle mümkündür. Yönetim sistemi, işletme için ortak akıl ve ortak hareket etme yetisi kazandırır aynı zamanda işletme dahilinde otomatik kontrol mekanizmaları oluşturarak işin kendi içinde kontrolünü sağlar. Etkili bir yönetim sistemi uygulamak; Marka ve kurum itibarını korumaya yardımcı olur Verimliliği ve süreçlerdeki etkinliği artırır

2 Sosyal, çevresel ve finansal risklerinizi yönetebilir, İşlem etkinliğinizi artırabilir, Maliyetleri düşürmeye yardımcı olur Dünya ticaretinde var olmak için ön koşul olduğundan global pazara girişi kolaylaştırır Tedarikçi, müşteri ve hissedar güvenini ve memnuniyetini artırır Pazarda liderlik yarışında var olmayı sağlar Rekabetçi avantajlar elde edilmesine yardımcı olur Gelişmeye ve yeniliğe açık bir yapılaşmayı sağlar Sürdürülebilir uygulamalar ve başarılar elde edilmesini sağlar Sistem içindeki kontrol mekanizması kurumsal çalışmaya zemin oluşturur Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur? Mevcut Durumun Tespiti Genellikle her kuruluşta işleyen bir çalışma sistemi vardır. Mevcut sistemi tüm detaylarıyla tespit etmek, iyi ve aksayan yönlerini belirlemek, eksikleri tespit etmek ve prosesleri yazılı hale getirmek, varsa kontrol noktalarını tespit etmek ve olmayan bölümlerde nasıl bir mekanizmaya ihtiyaç olacağını işleyiş üzerinde görmek için yapılan çalışmadır. Yapılan çalışmanın sonucunda bir analiz yapılır. Bu analiz sonucunda yönetim sistemi kurma aşamasında kullanılabilecek olumlu yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek üzere netleştirmek gerekir. Analiz sonuçları işletme üst yönetimi ile paylaşılarak oluşum planlarının yapılması için harekete geçilir. Yönetim Sistemi Oluşum Planı Yönetim sistemi faaliyetlerini yönetecek ve yürütecek ekip tespiti yapılır. Ekibe destek verecek diğer birimlerin zaman ve iş gücünü en etkin şekilde kullanmalarını da gözeterek iş akış planları ve her aşamanın sorumluların belirlenmesi, bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi sağlanır. Bu plan, belli periyotlarda kontrol edilir ve gerekiyorsa iş konuları ile sorumlular güncellenir. Kurulması gereken sistemde ele alınması gereken tüm konu başlıkları ve içerikleri hazırlanır, iş takvimi oluşur, işin kimin ya da kimlerin sorumluluğunda yapılacağı netleştirilir. Eğitim Yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır, değişim planları paylaşılır, her yöneticinin kendi personeline bu konuda değişim yönetimi uygulaması beklenir. Her çalışana aynı eğitim verilmez. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade yetki ve sorumluluklara uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış olur, çalışmalar istenilen verimde yürür. Yönetim Sisteminin Kurulması Yönetim sistemi kurulması aşamalarında tüm bölülerin performans göstermesi gerekir. Bu nedenle formatı ne olursa olsun temel prensip, yönetim sistemi kurulurken maksimum katılımı sağlamak olmalıdır. Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak

3 görev alacaktır. Bu yaklaşım, uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır. İç Tetkik Yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar tespit edilir ve bir plan dahilinde ele alınarak düzeltme işlemleri yapılmak üzere raporlanır. Gözden Geçirme Üst yönetim; Yönetim sistemini, iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlandığını görür. Etkin bir yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır. YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİMİZ EĞİTİMİN KODU EĞİTİMİN KONUSU SÜRE (GÜN) MET-YS-101 ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2 MET-YS-102 ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 2 MET-YS-103 ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi 2 MET-YS-104 ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 2 MET-YS-105 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi 2 MET-YS-106 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 2 MET-YS-107 Süreç Yönetimi, Etkileşimi ve Sürekli İyileştirme Eğitimi 2 MET-YS-108 ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi 2 MET-YS-109 ISO Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 1 MET-YS-110 Çevresel Risk (boyut-etki) Değerlendirme Eğitimi 1 MET-YS-111 Çevre Mevzuatı Eğitimi 1 MET-YS-112 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Standardı Eğitimi 2 MET-YS-113 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Dokümantasyon Eğitimi 1

4 MET-YS-114 İSG Risk Değerlendirme Eğitimi 1 MET-YS-115 İSG Mevzuatı Eğitimi 1 MET-YS-116 İSG Temel Eğitimi 1 MET-YS-117 ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi 2 MET-YS-118 ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 1 ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuvarlarda yapılan deney/kalibrasyonlara ait raporların ulusal/uluslararası arenada kabul görmesi ve deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuvarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarının anlaşılmasını sağlamaktır. ISO akreditasyon standardı hakkında genel bilgi ISO standardı doğrultusunda deney ve kalibrasyon laboratuvarların yeterlilik için genel şartlar, yönetim şartları ISO standardının istedikleri (organizasyon, eleman, cihaz, metot vb. yeterlilikleri) teknik şartlar, çevre şartları vb. Uluslararası karşılaştırmalar ISO standardı doğrultusunda kalibrasyon ve deney akreditasyonu ve farklılıkları hakkında genel bilgi ISO akreditasyon standartları doğrultusunda; Uluslararası muayene standardı Direktifler ISO Laboratuvar Akreditasyon Standardına göre yönetim sistemi kurmak ve uygulamak isteyen çalışanlar, CV lerinde ISO laboratuvar akreditasyon standardı ile ilgili tecrübelerini belgelendirmek isteyen kişiler, öğrenciler, ISO laboratuvar akreditasyon standardına göre yönetilen firma çalışanları ISO laboratuvar akreditasyon standardına ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen tüm kişiler. Katılım için ön şart yoktur

5 ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulurken, atıf yapılan standarda uygun oluşturulması gereken dokümanlar ve bu dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması. Hazırlanması gerekli laboratuvar dokümanları Kalite el kitabı Teknik dokümanları Uluslararası karşılaştırmalar ISO muayene akreditasyon doğrultusunda iç ve dış tetkikler ISO Laboratuvar Akreditasyon Standardına göre yönetim sistemi kurmak ve uygulamak isteyen çalışanlar, CV lerinde ISO laboratuvar akreditasyon standardı ile ilgili tecrübelerini belgelendirmek isteyen kişiler, öğrenciler, ISO laboratuvar akreditasyon standardına göre yönetilen firma çalışanları ISO laboratuvar akreditasyon standardına ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen tüm kişiler. ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standardı eğitimini almış olması tavsiye edilir. ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi ISO17020 Muayene kuruluşları akreditasyonunun, muayene hizmetleri alanlar nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır. TS EN ISO/IEC standardı, sektör ayırımı yapmaksızın muayene işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel kriterlerin belirlenmesini kapsar. ISO akreditasyon standardı hakkında genel bilgi ISO standardı doğrultusunda deney ve kalibrasyon laboratuvarların yeterlilik için genel şartlar, çevre şartları ISO standardının istedikleri (organizasyon, eleman, cihaz, metot vb. yeterlilikleri) teknik şartlar, çevre şartları vb.

6 Uluslararası karşılaştırmalar ISO standardı doğrultusunda, kalibrasyon ve deney akreditasyonu, farklılıkları hakkında genel bilgi. ISO akreditasyon standardı doğrultusunda; Uluslararası muayene standartları Direktifler. ISO17020 Standardına göre Akredite olmak isteyen Muayene Kuruluşları yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen Muayene sektörü kuruluşları sorumluları ile Muayene standartları konusunda kariyer sahibi olmak isteyen insan kaynakları, Muayene sektörü kuruluşları personelleri bu eğitimlere katılabilirler. Katılım için ön şart yoktur. ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulurken, atıf yapılan standarda uygun oluşturulması gereken dokümanlar ve bu dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması. Hazırlanması gerekli laboratuvar dokümanları: Kalite el kitabı Teknik dokümanlar, listeler, formlar, talimatlar, prosedürler vb. Uluslararası karşılaştırmalar ISO Muayene akreditasyon doğrultusunda iç ve dış tetkikler ISO17020 Standardına göre Akredite olmak isteyen Muayene Kuruluşları yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen Muayene sektörü kuruluşları sorumluları ile Muayene standartları konusunda kariyer sahibi olmak isteyen insan kaynakları, Muayene sektörü kuruluşları personelleri bu eğitimlere katılabilirler. ISO Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standardı eğitimini almış olması tavsiye edilir.

7 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi ISO9001:2008 Standartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik örnekler ve uygulamalar ile standardın maddeleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Temel Kalite Kavramları Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 KYS nedir? Tarihçe Kalite Sisteminin Yararları Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri ve Süreç Modeli PUKÖ Döngüsü ve ISO 9001 ile ilişkisi Diğer Sistemlerle Uyumu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı Şartları (standardın tüm maddelerinin ve gerekliliklerin örnekler ve uygulamalarla anlatılması) Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. ISO 9001 eğitim programına katılım için ön şart yoktur.

8 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik doküman gereklilikleri, içerikleri ve hazırlanmasına yönelik örnekler ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, doküman türleri ve oluşturulması, sınıflandırılması, dokümanlar arasındaki hiyerarşi ile dokümanların kontrolü için oluşturulacak sistem, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına ilişkin minimum dokümantasyon gereklilikleri, dokümanların içerikleri ve hazırlanması konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Şartları Doküman Türleri, Tanımları ve Özellikleri Dokümantasyonun Planlanması ve Dokümanların Oluşturulması Dokümanların Kontrolü Doküman Uygulamaları Dokümantasyon Hiyerarşisi Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alarak doküman hazırlayacak kişiler, ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların ISO 9001:2008 KYS standardı temel eğitimini almış olması gereklidir. Süreç Yönetimi, Etkileşimi ve Sürekli İyileştirme Eğitimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Süreç temellidir. Süreç Yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması sistemin önemli bir şartıdır. Bu eğitimde özellikle ISO 9001 kalite yönetim sistemini kurmak için gerekli süreç yönetim sistemi hakkında (süreçlerin belirlenmesi,

9 dokümantasyonu, performans parametrelerinin tanımlanması, süreçler arası etkileşimler, süreçlerin izlenmesi-ölçülmesi ve analizi, süreç iyileştirme) bilgi verilmesi amaçlanmıştır. TS EN ISO 9001:2080 Kalite Yönetim Sisteminin süreç yaklaşımı ile ele alınması Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin belirlenmesi yöntemleri ve dokümantasyonu Süreçlerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin belirlenmesi Süreçlerde performans parametreleri Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, ölçüm metotları ve süreçlerin analizi Sürekli iyileştirme Pratik çalışmalar Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, Süreç yöneticileri, ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, ISO 9001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların ISO 9001:2008 KYS standardı temel eğitimini almış olması gereklidir. ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve Çevre Mevzuatına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve Çevre Mevzuatına ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar Çevre Politikası Çevre Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açıklanması Tarihçe (ISO standartlarının gelişimi) Çevre Yönetim Sistemi standardının ana unsurları, Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği standartları ile bağlantısı Çevre Mevzuatı Sürekli iyileştirme amacıyla yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için yapılacaklar

10 ISO Standardı şartları (standardın tüm maddelerinin ve gerekliliklerin örnekler ve uygulamalarla anlatılması) Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, ISO hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, ISO hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Katılım için Ön Şart:ISO eğitim programına katılım için ön şart yoktur. Ancak, ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olması önerilir. ISO Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ISO Standardına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın ve çevre mevzuatının gerekliliklerin karşılanmasına yönelik dokümanlar, içerikleri ve hazırlanmasına yönelik örnekler ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, doküman türleri ve oluşturulması, sınıflandırılması, dokümanlar arasındaki hiyerarşi ile dokümanların kontrolü için oluşturulacak sistem, ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve Çevre Mevzuatına ilişkin dokümantasyon ve içerikleri konusunda bilgi edineceklerdir. ISO Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Şartları Doküman Türleri, Tanımları ve Özellikleri Dokümantasyonun Planlanması ve Dokümanların Oluşturulması Dokümanların Kontrolü Doküman Uygulamaları Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alarak doküman hazırlayacak kişiler, ISO hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, ISO hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların ISO ÇYS standardı temel eğitimini almış olması gereklidir.

11 SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,- Bilgi almak ve kurumsal teklif isteğiniz adresine mesaj göndererek Çevresel Risk (boyut-etki) Değerlendirme Eğitimi ISO çevre yönetim sisteminde çevre boyutlarının belirlenmesi ve çevre etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde kurulup geliştirilebilmesi için temel şart çevre boyutlarının doğru ve tam olarak belirlenmesidir. Bu eğitim sonunda katılımcılar, çevre boyutları ve bu boyutlardan kaynaklanan potansiyel ve mevcut çevre etkilerinin nasıl belirleneceği konusunda bilgi edineceklerdir. Türk ve AB Çevre Mevzuatı ISO de çevre boyut ve etkileri gereklilikleri Çevre boyutlarının belirlenmesi Çevre etkilerinin değerlendirilmesi Etkinin önem derecesinin değerlendirilmesi Önemli çevre boyutlarından yola çıkarak amaç, hedef ve işlem kontrollerinin oluşturulması Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin örnek uygulama çalışması. Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, İşletme yöneticileri, Çevre boyutu ve etkileri hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, Çevre sorumluları/çevre görevlileri, ISO hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların ISO ÇYS standardı temel eğitimini almış olması gereklidir. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,-

12 Çevre Mevzuatı Eğitimi Kuruluşların Çevre Mevzuatı ile ilgili başlıca yasal yükümlülükleri ve mevzuata uyumla ilgili yapmaları gereken çalışmalar hakkında katılımcıların bilgilendirilmesidir. Bu eğitim sonunda katılımcılar, Türk çevre mevzuatı, yorumlanması ve ISO ile ilişkilendirilmesi, çevresel etkilerin kontrol alınmasında uyulması gereken yasal yükümlülükler konusunda bilgi edineceklerdir. ISO ve Çevre Mevzuatı İlişkisi Çevre Mevzuatının tarihçesi Çevre Mevzuatının hiyerarşisi Çevre mevzuatında önemli yönetmelikler hakkında genel bilgilendirme Çevresel etkilerle ilgili işlem kontrollerinin yasal yükümlülüklerle ilişkilendirilmesi Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, İşletme yöneticileri, Konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, Çevre sorumluları/çevre görevlileri, Çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes, Bu eğitime katılım için ön şart yoktur. ISO standardı ve çevresel boyutların belirlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgi sahibi olması önerilir. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,- OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Standardı Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara,

13 standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı na ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin temel gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Kavramlar İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açıklanması Tarihçe (iş sağlığı ve güvenliği standartlarının gelişimi) İSG standardının ana unsurları, Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi standartları ile bağlantısı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Sürekli iyileştirme amacıyla yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar OHSAS Standardı şartları (standardın tüm maddelerinin ve gerekliliklerin örnekler ve uygulamalarla anlatılması) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, OHSAS hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, İş Güvenliği Uzmanları, OHSAS hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Katılım için Ön Şart: OHSAS eğitim programına katılım için ön şart yoktur. ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olması önerilir. OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İle İlgili Dokümantasyon Hazırlama Eğitim Programı OHSAS Standardına uygun bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerekliliklerin karşılanmasına yönelik dokümanlar, içerikleri ve hazırlanmasına yönelik örnekler ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, doküman türleri ve oluşturulması, sınıflandırılması, dokümanlar arasındaki hiyerarşi ile dokümanların kontrolü için oluşturulacak sistem, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

14 Sistemi Standardına ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin dokümantasyon ve içerikleri konusunda bilgi edineceklerdir. OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Şartları Doküman Türleri, Tanımları ve Özellikleri Dokümantasyonun Planlanması ve Dokümanların Oluşturulması Dokümanların Kontrolü Doküman Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alarak doküman hazırlayacak kişiler, OHSAS hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, OHSAS hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların OHSAS İSG standardı temel eğitimini almış olması gereklidir. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,- İSG Risk Değerlendirme Eğitimi OHSAS iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde tehlikeleri belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde kurulup geliştirilebilmesi için temel şart tehlike ve risklerin doğru ve tam olarak belirlenmesidir. Bu eğitim sonunda katılımcılar, işyerinde tehlikelerin ve risklerin nasıl belirleneceği konusunda bilgi edineceklerdir. OHSAS standartlarının gelişimi Türk İş sağlığı ve güvenliği Mevzuatı Tehlikelerin belirlenmesi Risklerin değerlendirilmesi Risklerin önem derecesinin değerlendirilmesi Önemli risklerden yola çıkarak amaç, hedef ve işlem kontrollerinin oluşturulması Örnek uygulama çalışması İş sağlığı ve güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, İşletme yöneticileri,

15 İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike-risk değerlendirme hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, OHSAS hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların OHSAS İSG standardı temel eğitimini almış olması gereklidir. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,- Bilgi almak ve kurumsal teklif isteğiniz adresine mesaj göndererek İSG Mevzuatı Eğitimi Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile ilgili başlıca yasal yükümlülükleri ve mevzuata uyumla ilgili yapmaları gereken çalışmalar hakkında katılımcıların bilgilendirilmesidir. Bu eğitim sonunda katılımcılar, Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yorumlanması ve OHSAS ile ilişkilendirilmesi konusunda bilgi edineceklerdir. OHSAH ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İlişkisi İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının tarihçesi İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının hiyerarşisi İşverenin sorumlulukları Çalışanların sorumlulukları İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında önemli yönetmelikler hakkında genel bilgilendirme İş sağlığı ve güvenliğinde risklerle ilgili işlem kontrollerinin yasal yükümlülüklerle ilişkilendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes, Bu eğitime katılım için ön şart yoktur. OHSAS ve iş sağlığı ve güvenliğinde risklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olması önerilir. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,-

16 İSG Temel Eğitimi İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları için bilinçlendirmek. İş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol açacak altyapıyı oluşturmak. Eğitim sonunda, katılımcılar, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklardır. Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri İşverenin sorumlulukları Çalışanların sorumlulukları Risk Değerlendirme Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları iş Güvenliği tanımı İş kazası tanımı Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri) Güvensiz hareketler ve şartlar Meslek Hastalıkları Kişisel Koruyucu donanımlar Baret, Gözlük, Yüz Siperi, Maske, Emniyet Kemeri, İş Ayakkabısı. Uyarı ikazları ve işaretler Yanma olayı ve yangın Yanma ve Yangının Tanımlanması, Yangın Söndürme Cihazları Temizlik ve Düzen Kaza istatistikleri İş kazası raporu İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar. Katılım için Ön Şart: İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimine katılım için ön şart yoktur. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,-

17 ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı Eğitimi Müşteri Memnuniyeti kavramının anlaşılması, Müşteri Şikayet Yönetimi Sistemi nin kurulması amacını anlayabilmek, Müşteri Şikayet Yönetimi Sistemi nin etkinliğinin nasıl değerlendirileceğini kavramaktır. Bu eğitim ile; ISO şikayet yönetimi sisteminin, müşteri geri bildirimlerinin ve şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetimini, şikayetlerin ve müşteri geri bildirimlerinin etkin bir şekilde ele alınmaları halinde kuruluşa sağlayacağı katma değeri, şikayet Yönetimi Sistemi kurmak için gereklilikleri ve süreçler ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Temel Kavramlar: ISO müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerinin ele alınması yönetim sistemi nedir? Tarihçe Sistemin Yararları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilişkisi ve uyumu ISO standardı Şartları (standardın tüm maddelerinin ve gerekliliklerin örnekler ve uygulamalarla anlatılması) Her kademe yöneticiler, Müşteri ilişkileri sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, ISO hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, Pazarlama ve Satış bölümlerinin yönetici ve alışanları, ISO hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Katılım için Ön Şart: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı hakkında temel bilgi sahibi olması faydalıdır.

18 ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ISO Müşteri memnuniyeti ve şikayetlerin ele alınması Yönetim Sistemi Standardına uygun bir sistem kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik doküman gereklilikleri, içerikleri ve hazırlanmasına yönelik örnekler ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO Standardına ilişkin minimum dokümantasyon gereklilikleri, dokümanların içerikleri ve hazırlanması konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ISO Müşteri memnuniyeti ve şikayetlerin ele alınması Yönetim Sistemi Dokümantasyon Şartları Doküman Türleri, Tanımları ve Özellikleri Dokümantasyonun Planlanması ve Dokümanların Oluşturulması Dokümanların Kontrolü Şikâyetleri ele alma sürecinin oluşturulması Süreklilik / İyileştirme Doküman Uygulamaları Müşteri memnuniyeti ve şikayetlerin ele alınması Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alarak doküman hazırlayacak kişiler, ISO hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler, ISO hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes. Bu eğitime katılacakların ISO Müşteri memnuniyeti ve şikayetlerin ele alınması Yönetim Sistemi standardı temel eğitimini almış olması gereklidir. SÜRE : 1 GÜN (10:00 18:00) ÜCRET : 355,-

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2 0 1 5 BDE 33 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Kuruluşların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini

Detaylı

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SİSTEMİ Mustafa PEKAÇAR EVD Enerji Yönetimi ve Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölge Mimar Sinan Mah. 1430 Sok. No:3 D:2 Alsancak Konak / İzmir mustafa.pekacar@evd.com.tr ÖZET Toplam enerji maliyetlerinin

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ M. Numan DURAKBAŞA Viyana Teknik Üniversitesi

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Mehtap ÇETİNKAYA İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025 Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com Değişimi yönetir Değişimi Yönetir Eğitim Danışmanlık KURUMSAL Zesko Danışmanlık İşletmelerin ve Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarla rekabet edebilir düzeye gelmelerinde,rekabet gücünü arttırmalarında

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları:

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları: TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları: Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar. Müşteri şikâyetlerini azaltır.

Detaylı