HLA Uyumlu Benzetim Sistemlerinin Ardıl-lem Çizenekleriyle Sınanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HLA Uyumlu Benzetim Sistemlerinin Ardıl-lem Çizenekleriyle Sınanması"

Transkript

1 HLA Uyumlu Benzetim Sistemlerinin Ardıl-lem Çizenekleriyle Sınanması Rukiye SÜTBA 1 Turgay ÇELK 2 Kayhan MRE 3 1,2,3 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Beytepe, Ankara 1 e-posta: 2 e-posta: 3 e-posta: Özet Yeniden kullanılabilir ve birlikte çalıabilir daıtılmı benzetim sistemlerinin gelitirilmesinde Yüksek Düzeyli Mimari (HLA High Level Architecture) yaygın olarak kullanılır. Federasyon gelitirme ve çalıtırma süreci (FEDEP Federation Development and Execution Process) ile HLA uyumlu benzetim sistemleri gelitirilirken izlenmesi gereken adımlar tanımlanmıtır. Bu süreç tanımları karmaık olduundan, yardımcı araçların kullanılması gereklidir. Bu ihtiyacı karılamak üzere, bütünleik bir HLA araç topluluu gelitirilmektedir. Ortaya çıkacak araçların oluturacaı bütünleik platformun, FEDEP te tanımlı gelitirme ve sınama süreçlerini iyiletirmesi ve hızlandırması amaçlanmaktadır. Bu bildiri kapsamında, FEDEP sürecinin federasyonun iletilmesi ve sonuçlarının incelenmesi adımını kolaylatırmak üzere gelitirilen sınama aracı incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Ardıl-lem Çizenekleri, High Level Architecture (HLA), Management Object Model (MOM), Kara Kutu Testi, Unified Modeling Language (UML) Testing HLA Simulations With Sequence Diagrams Abstract High Level Architecture (HLA) is widely used for developing reusable and interoperable distributed simulation systems. Federation Development and Execution Process (FEDEP) has been defined for describing a generalized process for building HLA federations. The complexity of this process requires usage of automation tools to simplify development steps. To cover this requirement, an HLA toolkit has been under development. It is expected that this toolkit will improve and accelerate development and testing phases of FEDEP. In this paper, testing tool developed for simplifying last step of FEDEP, execute federation and prepare results, will be outlined. Keywords: Black Box Testing, High Level Architecture (HLA), Management Object Model (MOM), Sequence Diagram, Unified Modeling Language (UML)

2 1. Giri Yazılım gelitirme maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Benzetim sistemlerinin çou zaman daıtılmı ortamlarda çalıması gerekir ve klasik uygulamalara göre daha karmaık yazılımlardır. Bu sebeple, gelitirilen benzetim sistemlerinin kolayca yeniden kullanılabilmesi, gelitirme maliyetini önemli ölçüde düürecektir. Aynı zamanda benzetim bileenlerinin dier benzetim bileenleriyle birlikte çalıabilir olması, gelitirme sürecinin etkinliini artıracaktır. Benzetim bileenlerinin yeniden kullanılabilmesi ve birlikte çalıabilmesi için, önceden tanımlanmı kurallara uymaları gerekir. Bu ihtiyaçları gidermek üzere, Amerikan Savunma Bakanlıına balı olan DMSO (Defense Modeling and Simulation Office), HLA belirtimini gelitirmitir [1]. HLA, temelde savunma sanayiine yönelik olarak gelitirilmesine ramen, günümüzde sürücü eitim sistemleri, çok kullanıcılı oyunlar gibi sivil sektördeki uygulamalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. HLA da benzetim sistemi federasyon, benzetim bileenleri de federe olarak adlandırılır. Federeler arası etkileim, yayımlama/üye olma (publish/subscribe) mekanizmasına dayanır. HLA da yayımlama/üye olma mekanizması, koum zamanı altyapısı (RTI Runtime Infrastructure) adı verilen bir altyapı aracılııyla salanır. HLA uyumlu büyük ve daıtılmı benzetim sistemlerinin gelitirilme süreci karmaıktır. HLA nın dinamik veri daıtım mantıı bu süreci daha da karmaıklatırır [6]. Bu nedenle süreç adımlarını tanımlayan bir modele ihtiyaç duyulur ve DMSO, bu ihtiyacı karılamak için, Federasyon Gelitirme ve Çalıtırma Sürecini (FEDEP) tanımlamıtır. FEDEP, benzetim sisteminin amaçlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, kavramsal modelinin oluturulması, tasarlanması, gelitirilmesi, alt birimlerinin birletirilmesi ve sınanması, federasyonun iletilmesi ve sonuçlarının incelenmesi adımlarından oluur [3]. Bu bildiride, FEDEP sürecinin federasyonun iletilmesi ve sonuçlarının incelenmesi adımı ele alınacaktır. HLA uyumlu sistemler, klasik uygulamalarda olduu gibi kesme noktaları (breakpoint) koyarak iletimi durdurup niteliklerin deerlerini incelemeye izin vermez, çünkü bileenler daıtılmı ortamda kout olarak çalıırlar. Yayımlama/üye olma mekanizmasına dayanan sistemlerin sınanmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntem, çalıma sonrası gözden geçirmedir (After Action Review - AAR). HLA belirtimi de yayımlama/üye olma mekanizmasını kullandıından, HLA uyumlu sistemler AAR yöntemi kullanılarak sınanabilir. Bu yöntemde sistem çalıırken niteliklerin deer deiimi, bileenlerin etkileimleri ile ilgili bilgiler toplanır. HLA sistemlerinden çalıma zamanında veri toplamak için, yönetim nesne modeli (Management Object Model - MOM) gelitirilmitir [4]. Çalıma sonrasında bu veriler çeitli yöntemlerle çözümlenerek beklenmeyen davranılar tespit edilir ve sistemin performansı hakkında bilgi elde edilir. zleyen kesimlerde, öncelikle, yönetim nesne modelinden bahsedilecek, daha sonra AAR yönteminin HLA sistemlerine uygulanmasıyla ilgili önceden yapılmı çalımalar incelenecek, son kesimde gelitirilen araçtan ve saladıı avantajlardan bahsedilecektir. 2. Yönetim Nesne Modeli (Management Object Model MOM ) HLA yeni tanımlandıı dönemlerde, federelerin RTI (Koum Zamanı Altyapısı) hakkında yönetim verilerine erimesi ve bazı durumlarda federasyonu denetlemesi gereklilii ortaya çıkmıtır. RTI, federasyon ve federeler hakkında hangi bilgilerin gerekli olabilecei konusunda yapılan çalımalar

3 sonrasında, MOM ortaya çıkmıtır. Bir federe benzetim verilerine üye olabildii gibi, yönetim verilerine de üye olabilir. Ayrıca bu verileri baka bir federe deil, dorudan RTI salar. MOM sayesinde bir federe yönetim verilerini edinmesi yanında, birtakım etkileimlerle federasyonu denetleyebilir. Bu etkileimler de dorudan RTI tarafından algılanıp tepki verilir. MOM bileenleri, nesne ve etkileim sınıflarıdır, dier nesne ve etkileim sınıfları gibi nesne modelinin elemanlarıdır ve etkin olmaları için nesne modeli dosyalarına (FOM/SOM, FED) eklenmelidirler [2]. Bu sınıflar federasyona katılan federelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılır. Örnein bir federe MOM nesne sınıflarından biri olan Manager.Federate sınıfına üye olursa, federasyona katılan her federe için bu sınıfın bir nesnesi, RTI tarafından üye olan federeye bildirilecektir. MOM bileenlerinin çou, federelerin yerine yerel RTI bileenleri (LRC Local RTI Component) tarafından yayımlanır/üye olunur. HLA sistemlerinde verilerin toplanması, bu ile görevlendirilmi özel federeler tarafından gerçekletirilir. Bu izleyici federeler MOM bileenlerini kullanarak, federasyondaki dier federelerin RTI ile arasındaki mesaj alıveriini kaydedebilir. Kaydedilen bu veriler, çalıma sonrası gözden geçirme araçlarına veri kaynaı olarak kullanılabilir. 3. lgili Çalımalar Çalıma zamanında MOM bileenlerini kullanarak veri toplayıp ileyen birtakım araçlar gelitirilmitir. Bu kesimde FMT (Federation Management Tool), FVT (Federation Verification Tool), MAK Data Logger ve hlaresults araçları incelenecektir. FMT, DMSO ile MAK firmasının ortak çalımasıyla gelitirilmitir [5]. FMT, federasyon çalıırken MOM bileenlerini kullanarak çalıma hakkında bilgi toplar ve topladıı bilgileri kullanıcı arayüzleri aracılııyla federasyon yöneticisine sunar. FMT nin veriyi ilemesi çalıma anında olur, çalıma sonrasında veriyi çözümleme özellii yoktur. FMT geniletilmeye olanak salayan bir eklenti arayüzüne sahiptir [7]. FVT, DMSO desteiyle Georgia Tech Research Institute tarafından gelitirilmitir [8]. FVT, federelerin, niteliklerin günlenmesi/yansıtılması (update/reflect), etkileimlerin gönderilmesi/alınması ve HLA servislerinin çarılması sorumluluklarını yerine getirdiklerini dorular [9]. FVT, belli bir servis çarısı dizisi sorgulamaya olanak salamamaktadır. Ayrıca kullanıcıya sunulan sonuç verileri, zaman bilgisi, ilgili servis çarılarının hangi sırada olutuu bilgileri açısından yetersizdir ve sonuç raporu kullanıcıya federasyondaki beklenmeyen durumları kolayca tespit edecek bilgiyi salayamamaktadır. MAK Data Logger, MAK Technologies tarafından gelitirilmitir. HLA ve DIS (Distributed Interactive Simulation) uyumlu benzetim sistemlerinin çalıma zamanı verilerinin toplanması ve çalıma sonrası tekrar izlenmesine olanak salar [10]. Toplanan verilerin çözümlenmesi için, veri tabanına kaydedilen ham verileri ileyecek ek bir uygulamaya ihtiyaç duyulur. hlaresults, Virtc firması tarafından gelitirilmitir. MAK Data Logger da olduu gibi, HLA ve DIS (Distributed Interactive Simulation) uyumlu benzetim sistemlerinin çalıma zamanı verilerinin toplanması ve çalıma sonrası tekrar izlenmesine, ayrıca toplanan verilerin çözümlenmesine olanak salar [11]. Kullanıcı nesne sınıfı nitelik deerlerinin ve etkileimlerin izlenmesi için test tanımları oluturabilirken, ilgilendii servis çarıları düzeyinde test tanımları yapamaz.

4 4. MOM ve Ardıl-lem Çizenekleriyle Federasyonun Sınanması Gelitirilen sınama aracı, kullanıcının kara kutu testi (black box testing) yapmasına olanak salayacaktır. levsel sınama olarak da bilinen kara kutu testinde, kullanıcı sistemin nasıl çalıtıı konusunda fikir sahibi deildir. Sadece geçerli girdileri ve beklenen çıktıların ne olması gerektiini bilir ve buna göre sınama tanımlarını oluturur. Kullanıcının sınama tanımlarına göre, sistem sınanır ve sonuçlar kullanıcıya sunulur. Bu kesimde, sınama aracı gelitirilirken izlenen yol incelenecektir. Federasyonun sınanması için ilk adım, federasyonun çalıması sırasında çalıma verilerinin toplanmasıdır. Bu amaçla gelitirilen MOM, önceki kesimlerde ele alınmıtır. Sınama aracı gelitirilirken, genel yaklaıma uyarak veri toplama sürecinde MOM kullanılmı ve toplanan veriler, çözümleme safhasında kullanılacak biçimde kaydedilmitir. Sınama sürecinde ikinci aama, sınama tanımlarının oluturulmasıdır. Daıtılmı sistemler söz konusu olunca, kullanılan sınama tanımı oluturma yöntemlerinden biri ardıl-ilem çizenekleridir. DMSO nun tanımladıı, HLA uyumluluk sınama belirtiminde, sınama tanımları, ileti ardıl-ilem çizgeleriyle (Message Sequence Chart - MSC) ifade edilir [13]. MSC lerle sistem davranıı tanımlanabilir, daıtılmı sistemdeki bileenlerin birbirleriyle ve ara katman yazılımıyla olan etkileimleri modellenebilir [14]. UML ardıl-ilem çizenekleri, ilevsel olarak MSC lere benzerler. Gelitirilen sınama aracında, sınama tanımlarının oluturulması için ardıl-ilem çizenekleri kullanılmıtır. Sınama sürecindeki son adım, toplanan verilerin sınama tanımlarına göre çözümlenmesidir. Sınama aracı, bu süreçte, tüm baarılı elemeleri, balayan fakat sonlanamayan elemeleri tespit ederek, etkileim ayrıntılarını da içerecek ekilde çizelgeler ve grafikler aracılııyla kullanıcıya sunar. Böylece kullanıcı beklenmeyen durumların tam olarak hangi noktalarda olutuunu tespit edebilir. Gelitirilen sınama aracının önceki kesimde incelenen araçlara göre avantajları u ekilde sıralanabilir: Kullanıcı aramak istedii servis çarıları dizileriyle, sınama tanımları oluturabilir. Sınama tanımları ardıl-ilem çizenekleriyle, görsel bir ortamda, ilgili servis çarıları belirtilerek kolayca oluturulabilir. Kullanıcı ilgili servis çarısını, dorudan yazmak yerine her bileen için önceden özel olarak hazırlanmı sinyal listesinden seçtii için hata yapma olasılıı azalır. Çözümleme sonuçları, kullanıcının beklenmeyen durumları kolayca tespit etmesine olanak salayacak ekilde çizelgeler ve grafiklerle sunulur. Gelitirilen sınama aracı, sonraki kesimlerde ele alınacak, HLA araç topluluunun bir parçasıdır. Bu sayede kullanıcı aynı görsel aracı kullanarak modelleme ve sınama süreçlerini gerçekletirebilir. 5. Sınama Aracı Tez kapsamında gelitirilen sınama aracı federasyon çalıma verilerini toplayan bileen, sınama tanımlarının oluturulduu bileen ve sınama sonuçlarını gösteren bileen olmak üzere, mantıksal olarak üç bileenden oluur.

5 5.1. Verilerin Toplanması Bu bileenin görevi federelerle, haberlemeyi salayan altyapı (RTI) arasındaki servis çarılarını parametreleri ve dönü deerleriyle birlikte ve veri çözümleme aamasında kullanılacak biçimde kaydetmektir. Servis çarılarını yakalamak için bu amaçla gelitirilen araçlar kullanılabilir. Fakat yakalanan bilginin yorumlanıp özel bir biçimde kaydedilmesi gerektiinden, seçilen aracın ayrıca eklenti arayüzü de salaması gereklidir. FMT, federasyona bir federe olarak katılıp, servis çarılarını yakalayabilir ve saladıı eklenti arayüzüne bu servis çarılarını iletebilir. Veri toplama bileeni FMT ye eklenti olarak gelitirilmitir. FMT nin yakaladıı servis çarılarını yorumlayarak, veri çözümleme aamasında kullanılacak biçimde ve servis çarısının etkiledii federenin özel kütüüne kaydeder. ekil 1 de gösterilen araç topluluunun bir parçası olan izleme ve veri toplama aracı, FMT ve veri toplama bileenine karılık gelir. ekil 1. HLA Araç Setinin Genel Görünümü 5.2. Sınama Tanımlarının Oluturulması Sınama tanımları ardıl-ilem çizenekleri kullanılarak oluturulur. Ardıl-ilem çizenei, federeler ve RTI arasındaki etkileimi modelleyeceinden, nesne olarak federeler ve RTI kullanılacaktır. Federeler

6 ve RTI arasındaki etkileim servis çarılarıyla gerçekletirildiinden, çizenekteki mesajlar servis çarıları olacaktır. Bu özellikleri destekleyen bir sınama aracı, UML ile modellemeye olanak salamalı, ayrıca federeler ve servis çarıları hakkında tanımlamalar yapmayı salayan bir modelleme aracıyla bütünleik olmalıdır. Bu gereksinimler gözönüne alınarak sınama aracı [12] de detaylı olarak anlatılan bütünleik bir araç topluluunun parçası olarak tasarlanmı ve gelitirilmitir. Araçların genel görünümü ekil 1 de gösterilmitir. Araçlar Rational Rose RealTime [15] aracına eklenti olarak gelitirilmektedir. Gelitirme sürecinde Rose RealTime Extensibility Interface (RRTEI) [16] ve.net kullanılmaktadır. Nesne modeli tasarım aracı, federe tasarım aracı, federasyon sınama aracının gerçekletirimi tamamlanmıtır. ekil 2 deki ardıl-ilem çizenei, örnek bir sınama tanımı olarak verilmitir. Örnekteki sınama tanımında, beklenen durum, Country nesnesinin bir federe (tr) tarafından oluturulup, deerlerinin günlenmesi; dier federenin (usa) de Country nesnesini kefedip, günleme sonucunda oluacak deer deiiminden haberdar olmasıdır. ekil 2. Sınama Tanımı Örnei 5.3. Toplanan Verilerin Çözümlenmesi Sınama aracının veri toplama ve sınama tanımlarının oluturulması kesimleri sonlandıında, toplanan veriler sınama tanımlarına göre çözümlenir. Çözümleme aamasında ardıl-ilem çizeneindeki sinyal kümesi, toplanan servis çarıları kümesi içinde aranır. Elde edilen sonuçlar çizelgeler ve grafiklerle kullanıcıya sunulur. Sonuç çizelgeleri,

7 gerçekleen elemeleri, balama ve biti zamanlarıyla birlikte gösteren çizelge her bir baarılı eleme için, elemelerin ayrıntılarını, yani hangi servis çarılarından olutuunu ve servislerin ayrıntılarını, gösteren çizelgeler tamamlanamayan elemeleri ve ayrıntılarını gösteren çizelgelerdir. Sonuç grafikleri elemelerin gerçek zamana göre grafii federelerin gerçek zaman-mantıksal zaman grafii her bir eleme için, servislerin gerçek zamana göre grafiidir. 6. Sonuç HLA uyumlu benzetim sistemlerinin sınanması zor ve karmaık bir süreçtir. Bu süreçte çalıma zamanında federasyondan bilgi toplanmalı, toplanan veriler kullanıcının tanımladıı kurallara göre çözümlenmeli ve kullanıcıya anlamlı bir biçimde sunulmalıdır. Bu ihtiyacı karılamak üzere bütünleik bir HLA araç setinin bir parçası olarak sınama aracı gelitirilmitir. Gelitirilen araç FMT aracına yazılan eklenti ile çalıma zamanı verilerini özel bir biçimde toplar. Rational Rose RealTime eklentisi olarak gelitirilen sınama bileeni, ardıl-ilem çizeneiyle oluturulan sınama tanımlarını kullanarak toplanan verileri çözümler. Sonuçlar yine sınama aracı tarafından kullanıcının beklenmeyen durumları kolayca tespit etmesine olanak verecek ekilde, çizelgeler ve grafiklerle sunulur. Gelitirilen sınama aracının da içinde bulunduu araç setinin, HLA uyumlu benzetim sistemlerinin gelitirilme ve sınanma sürecini hızlandırması ve etkinletirmesi beklenmektedir. Kaynakça [1] Defense Modeling and Simulation Office (DMSO), High Level Architecture Interface Specification, Version 1.3, (1998) [2] Defense Modeling and Simulation Office (DMSO), HLA Object Model Template, Version 1.3, (1998) [3] Defense Modeling and Simulation Office (DMSO), HLA Federation Development and Execution Process (FEDEP) Model v1.5, (1999) [4] F.Kuhl, R.Weatherly, J.Dahmann, Creating Computer Simulation Sytems-An Introduction To The High Level Architecture, (1999), Prentice Hall: s [5] FMT,

8 [6] Deborah Fullford, Darren Wetzel, A Federation Management Tool: Using the Management Object Model (MOM) to Manage, Monitor, and Control an HLA Federation, 99S-SIW [7] Rolf H. Nelson, A Next-Generation Federation Management Tool: Using the Management Object Model (MOM) and FOM-specific Data to Monitor an HLA Federation, 2000F-SIW [8] FVT, [9] Margaret L. Loper, David Rosenbaum, The Federation Verification Tool, 98F -SIW [10] MAK Data Logger, [11] hlaresults, [12] Turgay Çelik, Rukiye Sütba, Kayhan mre, HLA için Modelleme, Otomatik Kod Üretme, zleme ve Sınama Araçları, (2005), USMOS 05 I. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simulasyon Konferansı [13] Margaret L. Loper, Test Procedures For High Level Architecture Interface Specification, (1998) [14] Ekkart Rudolpha, Jens Grabowskib, Peter Graubmann, Tutorial on Message Sequence Charts MSC, (1996) [15] Rational Rose Real Time, [16] Rational Rose Real Time, Extensibility Interface Reference,

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme Cengiz TOAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi e-posta: ctogay@ceng.metu.edu.tr Özet Bu çalıma, belirli bir alanda birbirlerinin

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

Bileen Tümletirmesine Dayalı Otomatik Uygulama Gelitirimi

Bileen Tümletirmesine Dayalı Otomatik Uygulama Gelitirimi Bileen Tümletirmesine Dayalı Otomatik Uygulama Gelitirimi Murat Mutlu ÖZTÜRK Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Orta Dou Teknik Üniversitesi, 06520, Çankaya, Ankara e-posta: murato@havelsan.com.tr

Detaylı

Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli

Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Vedat BAYAR Havelsan A.. Eskiehir yolu 7.km ANKARA vbayar@havelsan.com.tr Özet Yönelimli Yazılım Mühendislii (BYYM) yaklaımı için bir süreç modeli gelitirildi.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı

Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı Taner KÖRPE Siemens Business Services, Sistem Entegrasyonu Bölümü ODTÜ Teknokent ANKARA taner.korpe@sbs.com.tr

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Dağıtık Benzetim Sistemleri İçin Entegrasyon ve Test Yaklaşımları

Dağıtık Benzetim Sistemleri İçin Entegrasyon ve Test Yaklaşımları Dağıtık Benzetim Sistemleri İçin Entegrasyon ve Test Yaklaşımları Integration and Test Approaches for Distributed Simulation Systems Savaş Öztürk, Esma Kılıç, Özden Erkan ve Oğuz Dikenelli TÜBİTAK MAM

Detaylı

ISSN : 1308-7231 ercelebi@baskent.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7231 ercelebi@baskent.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0150 ENGINEERING SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülin Erçelebi Ayyıldız Series

Detaylı

HLA Uyumlu Taktik TASNİF DIŞI

HLA Uyumlu Taktik TASNİF DIŞI HLA Uyumlu Taktik Çevre Uygulama Çatısı İÇERİK Giriş Taktik Çevre Benzetimi Taktik Çevre Uygulama Çatısı Bir Taktik Çevre Uygulama Çatısının Gereksinimleri Örnek Bir Taktik Çevre Uygulama Çatısı Gerçekleştirimi

Detaylı

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 163-175. 163 Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı Cemil Akdemir 1 Cüneyt Ay 2 Hüsnü Karakücük 3 Yasemin Timar 4 Öz Dağıtık simülasyon

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Can Öz EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. 1 İçerik Kaynak Yönetimi Problemi Kaynak Yönetimi Modellemesinin

Detaylı

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hayrullah KALE 1 R. Bülent GÖKALP 2 1,2 Barı Kartalı Projesi, HAVELSAN A.. ANKARA 1 e-posta: hkale@havelsan.com.tr 2 e-posta: bgokalp@havelsan.com.tr

Detaylı

Gerçek Zamanlı Sistemlerde UML Uygulamaları

Gerçek Zamanlı Sistemlerde UML Uygulamaları Gerçek Zamanlı Sistemlerde UML Uygulamaları Ersel ERCEK 1 Sevda ERDODU 2 Mehmet Fatih ULUAT 3 1,2,3 ASELSAN A.. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 16. Cad. No:16, Yenimahalle ANKARA 1 ercek@mst.aselsan.com.tr

Detaylı

Çok Katmanlı WEB Tabanlı Uygulamalarda Yetkilendirme Problemi

Çok Katmanlı WEB Tabanlı Uygulamalarda Yetkilendirme Problemi Çok Katmanlı WEB Tabanlı Uygulamalarda Yetkilendirme Problemi Yenal Göebakan cybersoft, Ankara, TURKEY yenal.gogebakan@cs.com.tr Abstract Yetkilendirme amaçlı gelitirilmi bulunan çeitli çözümler kaynaa

Detaylı

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Cengiz HAN cengiz@cengizhan.com www.cengizhan.com 1 ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Konu 1: Web Uygulaması Güvenlii Temel Kavramlar Konu 2: Windows Tabanlı Kimlik

Detaylı

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Üç Şema Modeli Üç şema modeli 1975 de ANSI/SPARC tarafından geliştirildi Veri modellemeninç ve rolünü

Detaylı

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator 1 Mustafa YILDIZ, 2 Orhan KARAHASAN, 3 Selahattin KURU 1 Teknopazar A.., ITU Ayazaa Kampüsü, ARI Teknokent No:9,

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP aları üzerinden telefon hizmetlerinin yaygınlaması ile, kurulan sistemlerdeki gecikmenin sebeplerinin ve etkilerinin anlaılması önem kazanmaktadır.

Detaylı

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 Emre Armaan, (earmagan@su.sabanciuniv.edu) Ozan Ayhan, (ozana@su.sabanciuniv.edu) Selim Yannier, (selimy@su.sabanciuniv.edu)

Detaylı

Daıtık Kalite Güvencesi

Daıtık Kalite Güvencesi Daıtık Kalite Güvencesi Cemal YILMAZ 1 Adam PORTER 4 1, 4 Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Maryland Üniversitesi, College Park 1 cyilmaz@cs.umd.edu 4 aporter@cs.umd.edu Çaatay ÇATAL 2 2 TÜBTAK, Marmara Ara.

Detaylı

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER 63 YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER Serdar HIZIROLU ÖZET Bu seminerde, mikroilemci kontrollu tam elektronik Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemi ni oluturan ana kontrol ünitesi, servo motorlar,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal 1 SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM Dr. Murat Günal SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) Sekröte sunulacak Yeni Ürün (veya Teknoloji) Mevcut ve gelecekteki demografik durum

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi

Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi Özgür GÜMÜ 1 Geylani KARDA 2 Rıza Cenk ERDUR 3 Ouz DKENELL 4 Ata ÖNAL 5 Özgün BAYRAK 6 Yusuf Engin TETK 7 134567 Ege

Detaylı

Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC

Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC Tayfun ELMAS 1 Serdar TAIRAN 2 1, 2 Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, 34450, Sarıyer-stanbul 1 e-posta: telmas@ku.edu.tr

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7 BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Sunum 7 Component(Bileşen) Diyagramları Sistemin fiziksel yapısını modellemede kullanılır. Bu fiziksel yapıdan kasıt gömülü kontroller, portlar, arayüzlerin yanı

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Cengiz GÖK 1 Gerçek Hayatta Program Geliştirme Gereksinim Analizi Sistemin İdamesi Sistem Tasarımı Teslim Program Tasarımı Sistem Testi Program

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

HLA TEMELLİ KOŞUM KAYIT VE TEKRAR OYNATIM FEDERESİ GERÇEKLEŞTİRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Selçuk Giray ÖZDAMAR

HLA TEMELLİ KOŞUM KAYIT VE TEKRAR OYNATIM FEDERESİ GERÇEKLEŞTİRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Selçuk Giray ÖZDAMAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HLA TEMELLİ KOŞUM KAYIT VE TEKRAR OYNATIM FEDERESİ GERÇEKLEŞTİRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Selçuk Giray ÖZDAMAR Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Programı

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

RFID OKUYUCU / YAZICI

RFID OKUYUCU / YAZICI RFID OKUYUCU / YAZICI ÜRÜN KILAVUZU Version 1.2 (MAYIS 2006)!"#! $%%&'''()*+,-. %/ GENEL ÖZELLKLER Özellikler : 868 MHz. UHF bandında EN 300 220 uyumlu. RF çıkı gücü ayarlama özellii 2 adet -RS232 veya

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Tasarım Evresi Analiz evresinde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin NASIL yapılacağı, NASIL gerçekleştirileceğinin ortaya konulduğu

Detaylı

Yazılım Süreçleri Software Processes

Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım geliştirme Süreç Modelleri Software Development Process Models Proje Yönetimi Süreçleri Project Management Process Yazılım Geliştirme Süreçleri Software Development

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

GÜNE P LLER LE DA ITILMI ELEKTR K ÜRET M S STEMLER NDEK GEL MELER

GÜNE P LLER LE DA ITILMI ELEKTR K ÜRET M S STEMLER NDEK GEL MELER ÜNE PLLER LE DAITILMI ELEKTRK ÜRETM SSTEMLERNDEK ELMELER Engin ÖZDEMR 1, ule ÖZDEMR 2 Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eitim Fakültesi, 41380 Umuttepe Kocaeli eozdemir@kocaeli.edu.tr ; sozaslan@kocaeli.edu.tr

Detaylı

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş Benzetim 13. Ders Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş BENZETİM PAKETİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler: Modelleme esnekliği (bir modelin değişik parametrelerle yenilenebilmesi), Yeni model

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr Deneyim Raporu Gökhan Urul 1, Vahid Garousi 2,3, Gökalp Urul 1 1: Ankara, Türkiye {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr 2:, Ankara, Türkiye vahid.garousi@atilim.edu.tr 3: Kalgari Üniversitesi Kalgari,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Dr. Hidayet Takçı. Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1

Dr. Hidayet Takçı. Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1 Dr. Hidayet Takçı Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1 Sayısal veya mantıksal her türlü deer bir veridir. Öznitelik Bir nesneye ait özellik veya onun bir karakteristiidir Örnek: bir

Detaylı

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr ÖZET : Bu bildiride ETSI standardında tanımlanan Elektronik mza yapısı ve farklı kullanım amaçları için oluturulabilecek imza formatları incelenecek,

Detaylı

Yazılım Gelitirmede Model Dönüümü ve Model Dönüüm Dilleri

Yazılım Gelitirmede Model Dönüümü ve Model Dönüüm Dilleri Yazılım Gelitirmede Model Dönüümü ve Model Dönüüm Dilleri Arda GÖKNL 1 N. Yasemin TOPALOLU 2 1,2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, 35100, Bornova-zmir 1 e-posta: arda.goknil@ege.edu.tr 2

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. infrastructure 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM

Detaylı

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI KABAK LF ( LUFFA CYLNDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI PROJEY HAZIRLAYANLAR: M. Nur ALBAYRAK B. Selcen BEYDA DANIMAN ÖRETMEN: Binnur AKINER ORAL ÖZEL EGE LSES 2009 ÇERK LSTES Proje

Detaylı

GES: GÜVENL ETMEN SSTEM

GES: GÜVENL ETMEN SSTEM GES: GÜVENL ETMEN SSTEM Suat UURLU 1 Nadia ERDOAN 2 Bilgisayar Mühendislii Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi stanbul Teknik Üniversitesi, 34469, Ayazaa, stanbul 1 e-posta: suat@suatugurlu.com 2 e-posta:

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Yazılımda Günlükleme (Logging) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 Günlükleme -Logging Tüm büyük çaplı uygulamalarda günlükleme(logging) ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir uygulamanın hata

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Eitimde Serbest Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması: KDE Örnei

Eitimde Serbest Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması: KDE Örnei lköretim-online, 4(2), 46-54, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Eitimde Serbest Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması: KDE Örnei Erdat ÇATALOLU, Ph.D. Fizik Eitimi Anabilim Dalı Ortaöretim

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

FEDERE TABANLI KOŞUT VE DAĞITILMIŞ BENZETİM SİSTEMLERİNİN MİMARİ MODELLEMESİ

FEDERE TABANLI KOŞUT VE DAĞITILMIŞ BENZETİM SİSTEMLERİNİN MİMARİ MODELLEMESİ FEDERE TABANLI KOŞUT VE DAĞITILMIŞ BENZETİM SİSTEMLERİNİN MİMARİ MODELLEMESİ ARCHITECHTURAL MODELING OF FEDERATED PARALLEL AND DISTRIBUTED SIMULATION SYSTEMS TURGAY ÇELİK Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

Hedef Kitle Ko ullar Kurs Tanımı Amaçlar Kurs Tanıtımı

Hedef Kitle Ko ullar Kurs Tanımı Amaçlar Kurs Tanıtımı CCNA 2: Yönlendirici ve Yönlendirme Temelleri Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi, a yöneticisi

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2

Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2 Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2 Bilgi Sistemi Bir amacı yerine getirmek için birbirleri ile eş güdümlü olarak çalışan elemanlar ve alt elemanlardan oluşan ve bu amaç için (bilgi) toplayan, işleyen, saklayan

Detaylı

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems

Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems Avrupa Sayısal Karasal Televizyon Sistemleri İçin Matlab Benzetim Aracı Matlab Simulation Tool for European Digital Terrestrial Television Systems Oktay Karakuş 1, Serdar Özen 2 1 Elektrik ve Elektronik

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri

Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri Dr. Özlem ALBAYRAK e-posta: ozlem.albayrak@gmail.com Özet Tanımı konusunda 1960 sonlarından günümüze kadar gelen

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi İçindekiler Ardışıl Diyagram Nedir ve Neden Kullanılır... 3 Ardışıl Diyagram Elemanları... 3 MS Visio ile Ardışıl Diyagram Çizimi... 5 Violet

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

4.3. Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi = R R G

4.3. Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi = R R G 34 ENDÜSTYEL ELEKTNK 4.3. Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi Enstrümantasyon ve dönütürücü uygulamalarında µvlar mertebesinde fark iaret gerilimleri ve bunlarla birlikte bulunan büyük deerli ortak iaret

Detaylı