Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL:

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com"

Transkript

1 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun olmak C) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak D) Bir meslek sahibi olmak 02-Motorlu taşıtlar sürücü kursunu bitiren ve kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaya hangi belge verilir? A) Taşıt sürücü sertifikası B) Trafik tescil belgesi C) Ruhsat D) Sürücü kursu diploması 03-Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü belgesini almak için nereye başvurur? A) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne B) İl Özel İdarelerine C) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna D) İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine 04-Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? A) Sağlık Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) Karayolları Genel Müdürlüğü 05- I- Araçların tescil edilmesi II - Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 06-Emniyet genel müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerini getirir? A) İl özel idareleri B) Afet işleri genel müdürlüğü C) Jandarma genel komutanlığı D) Sivil savunma genel müdürlüğü 07-Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir? A) Millî Eğitim Bakanlığı B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) Ulaştırma Bakanlığı 08-Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim plânını hazırlayıp uygulamakla görevlidir? A) Millî Eğitim Bakanlığı B) Ulaştırma Bakanlığı C) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı D) Yüksek Öğretim Kurumu 09-Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi ile belirlenir? A) Adalet Bakanlığı B) Millî Eğitim Bakanlığı C) Sağlık Bakanlığı D) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 10-Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? A) Sürücü kurslarını denetlemek B) Duran ve akan trafiği düzenlemek C) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek D) Sürücü kurslarında yetiştirilenlerin sınavlarını yapmak 11-Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik, hangi bakanlığın görüşüne uygun olarak hazırlanır? A) Sağlık Bakanlığının B) İçişleri Bakanlığının C) Millî Eğitim Bakanlığının D) Adalet Bakanlığının 12-Kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzenini sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir? A) Medeni Kanun B) Türk Ceza Kanunu C) Karayolları Trafik Kanunu D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu 13-Karayolları Trafik Kanunu na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? A) İçişleri Bakanlığının B) Millî Eğitim Bakanlığının C) Dış işleri Bakanlığının D) Ulaştırma Bakanlığının 14-Karayolları Trafik Kanunu na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? A) İçişleri Bakanlığının B) Sağlık Bakanlığının C) Kültür ve Turizm Bakanlığı D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 15-Başbakanın başkanlığın da, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir? A) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu B) İl ve ilçe Trafik Komisyonları C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü

2 2 16-Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir? A) İl Trafik Komisyonu B) Emniyet Genel Müdürlüğü C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı D) Karayolları Genel Müdürlüğü 17-Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarası kara yolunun yapım ve bakımından sorumludur? A) Emniyet Genel Müdürlüğü B) İl Belediye Başkanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 18-Ağırlık ve boyutları bakımından, belirlenen sınırı aşan, bölünemeyen ve başka taşıma imkanı olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan izin alınması zorunludur? 23-Radyoaktif maddelerin yüklenmesi boşaltılması ve taşınabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden izin almak zorunludur? A) Karayolları Genel Müdürlüğünden B) İl ve İlçe Trafik Komisyonundan C) Çevre Koruma Derneğinden D) Atom Enerjisi Komisyonundan 24-Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? A) Araçların muayenelerini yapmak B) Sürücülerin belgelerini vermek C) Muayene istasyonlarını denetlemek D) Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak A) Emniyet Genel Müdürlüğünden B) Ulaştırma Bakanlığından C) İçişleri Bakanlığından D) Karayolları Genel Müdürlüğünden 19-Belediye sınırı içinde, kara yollarını etkileyecek yapım çalışmaları için kimden izin alınması gerekir? A) Belediye Başkanlığından B) İl Trafik Komisyonundan C) İl Emniyet Müdürlüğünden D) Millî Eğitim Müdürlüğünden 20-Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek C) Çocuklar için trafik eğitim tesislerini yapmak veya yaptırmak D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak 21-Şehir merkezinde araç kullanan sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir? A) Belediye B) Mahalle muhtarları C) Tarım İl Müdürlüğü D) Millî Eğitim Müdürlüğü 22- I - Yer işaretlemeleri II - Trafik işaret levhaları III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

3 3 01-Yaya, hayvan ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir? A) Trafik B) Ulaşım C) Taşıma D) Erişme 02-Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır? A) Araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir. B) Araç, yaya ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir. C) Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir. D) Araç ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir. 03-Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir? A) Geçiş yolu B) Kara yolu C) Bağlantı yolu D) Şerit 04-Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? A) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. B) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır. C) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır. D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır. 05-Aşağıdakilerden hangisi kara yolu unsurlarından değildir? A) Araç B) Köprü C) Banket D) Kavşak 06-Kara yolunda, insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A) Taşıt B) Tren C) Ulaşım D) Taşıma 07-Kara yolunda kullanılan motorlu, motorsuz, özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir? A) Araç B) Taşıt katarı C) Arazi taşıtı D) Ticari taşıt 08-Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir? A) Sürücü B) Şoför C) İşleten D) Araç sahibi 09-Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir? A) Şoför B) Sürücü C) Araç sahibi D) İşleten 13- Kara yolunun genel olarak taşıt trafiği için ayrılmış kısmına ne denir? A) Ana yol B) Banket C) Şerit D) Taşıt yolu 14-Şekildeki kara yolunun 2 ve 3 ile belirtilen kısmına ne ad verilir? A) Ayırıcı B) Banket C) Taşıt yolu D) Yaya geçidi 15-Şekle göre yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, 1 ve 4 ile belirtilen kısımlara ne denir? A) Taşıt yolu B) Banket C) Bisiklet yolu D) Platform 16-Banket için ne söylenebilir? A) İki yol arasındaki ayırıcı olduğu B) Tırmanma şeridi olduğu C) Zorunlu halde taşıtlarca kullanılabilineceği D) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı 17-Karayollarının hangi kısmı yalnız zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılabilir? A) Banket B) Yaya yolu C) Geçiş yolu D) Bağlantı yolu 18-Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgiler ile ayrılmış bölümüne ne denir? A) Bölünmüş yol B) İki yönlü yol C) Banket D) Şerit 19-Şekilde taşıtların seyrettiği taşıt yolunda çizgiler ile ayrılmış olan bölüme ne denir? 10-Aşağıdakilerden hangisini sevk ve idare eden kişilere şoför denir? A) Tramvayı B) Otomobil C) Taksi dolmuşunu D) Treni 11-Şehirlerarası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir? A) Asgari hız B) Azami hız C) Uygun hız D) Seyir hızı 12-Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir? A) Asgari hız B) Azami hız C) Uygun hız D) Seyir hızı A) Bölünmüş yol B) Banket C) Şerit D) İki yönlü yol 20-Kara yollarında taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Yol çizgileri B) Işıklı işaret cihazı C) Kara yollarındaki taşıt sayısı D) Yolda yaya geçitlerinin olması

4 4 21-Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? 25-Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? A) Bölünmüş kara yolu B) İki yönlü kara yolu C) Tek yönlü kara yolu D) Bağlantı yolu 22-Hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir? A) Tek yönlü kara yolu B) İki yönlü kara yolu C) Bölünmüş kara yolu D) Erişme kontrollü kara yolu 26-Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır? 23-Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 27-Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi D) 3 numaralı aracın 4 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi 24-Şekildeki gibi yan yana devamlı iki çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tek yönlü kara yolu B) İki yönlü kara yolu C) Bölünmüş kara yolu D) Erişme kontrollü kara yolu 28-Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? A) Geçiş hakkı B) Bağlantı yolu C) Hemzemin geçit D) Geçiş üstünlüğü 29-Belli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir? A) Bölünmüş yol haline geldiği B) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı C) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği D) Aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanabileceği A) Geçiş üstünlüğü B) Geçiş hakkı C) Gabari D) Geçiş kolaylığı

5 5 30-Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak için, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir? A) Yaya yolu B) Yaya geçidi C) Platform D) Geçiş yolu 31-Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir? A) Banket B) Tali yol C) Ana yol D) Bölünmüş yol 32-İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir? A) Ekspres yol B) Sığınma cebi C) Hemzemin geçit D) Kavşak 33-Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun üstünden geçmesini sağlayan yapıya ne denir? A) Bağlantı yolu B) Hemzemin geçit C) Üst geçit D) Geçiş yolu 34-Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne denir? A) Bağlantı yolu B) Geçiş yolu C) Tali yol D) Taşıt yolu 35-Aşağıdakilerden hangisi bağlantı yollarının özelliklerinden biri değildir? A) Kavşak yakınında olması B) Bir yönlü trafiğe ayrılmış olması C) Taşıt yollarını birbirine bağlaması D) Aracın bir mülke giriş ve çıkışı için yapılmış olması 36-Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? A) Gabari B) Viraj C) Platform D) Tehlikeli eğim 37-Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınmasına ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasına ne denir? A) Trafikten men B) Trafik suçu C) Trafik kusuru D) Trafik cezası 38-Araçların, yüklü veya yüksüz kara yolunda güvenli seyretmeleri amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A) Azami ağırlık B) Taşıma sınırı C) Azami dingil ağırlığı D) Gabari 39-Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması B) Gabarinin aşılması C) Araç dengesinin korunması D) Trafik güvenliğinin dikkate alınması 40-Aşağıdakilerden hangisi taşınabilecek en az ağırlığı gösterir? A) Azami ağırlık B) Taşıma sınırı C) Toplam ağırlık D) Yüksüz ağırlık 41-Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A) Azami toplam ağırlık B) Taşıma sınırı (Kapasite) C) Yüklü ağırlık D) Gabari 42-Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? A) Kapasite B) Taşıma sınırı C) İstiap haddi D) Dingil ağırlığı 43-Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne denir? A) Gabari B) Yüksüz ağırlık C) Azami dingil ağırlığı D) Yüklü ağırlık 44-Yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir? A) Otobüs B) Kamyonet C) Otomobil D) Minibüs 45-Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir? A) Özel amaçlı taşıt B) Kamp taşıtı C) Minibüs D) Otobüs

6 6 46-Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir? A) Minibüs B) Otobüs C) Otomobil D) Tramvay 53-Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan, yük taşımayan motorlu taşıttır? 47-Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? A) Çekici B) Otobüs C) Otomobil D) Kamyonet 48-Yük taşınmacılığında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizat ile donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıta ne denir? A) Özel amaçlı taşıt B) Arazi taşıtı C) Kamp taşıtı D) Taşıt katarı 49-Kara yollarında bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir? 54-Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir? A) Özel amaçlı taşıt B) Taşıt katarı C) Kamp taşıtı D) Karavan 50-Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarıdır? 55- I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak 51-Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? A) Çekici B) Kamyon C) Treyler D) Kurtarıcı Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 52-Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

7 7 01-Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A) Yeni bir iş kurmak B) Kasko sigortası yaptırmak C) Motor tamirciliği eğitimi almak D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak 02-Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır? A) Sürülecek araç başkasına aitse B) Kasko sigortası yaptırılmamışsa C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse D) Aracın bakım süresi geçmişse 03-Motosiklet sürmek isteyen sürücü hangi sınıf sürücü belgesine sahip olmalıdır? A) A2 B) C C) D D) E 04-A2 sınıf sürücü belgesine sahip sürücüler, kendi sınıfında dışında aşağıdakilerden hangisini kullanabilirler? A) Otobüs B) Motorlu bisiklet C) Kamyon D) Minibüs 05-B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A) Otobüs B) Kamyon C) Motosiklet D) Lastik tekerlekli traktör 06-B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz? A) Otomobil B) Kamyonet C) Motosiklet D) Minibüs 07-B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz? A) Otomobil B) Kamyonet C) Kamyon D) Minibüs 08-F sınıfı sürücü belgesi olan hangi taşıtı kullanabilir? A) Tarım traktörü B) İş makinesi C) Motosiklet D) Minibüs 09-Aşağıdaki sürücü belgelerinin hangisi ile kendi sınıfının dışındaki bir taşıt kullanılabilinir? 10- C sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir? A) Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör B) Otobüs, kamyon, kamyonet C) Çekici, kamyon, minibüs D) İş makinesi, otomobil, minibüs 11-Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon süremezler? A) B B) C C) D D) E 12-"D" sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? A) Motosiklet B) Otobüs C) Çekici D) İş makinesi 13- E sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisin kullanamaz? A) Otobüs B) Kamyon C) Motorlu bisiklet D) Lastik tekerlekli traktör 14-Hangi sınıf sürücü belgesi ile iş makinesi sürebilir? A) B B) C C) D D) G 15-Özel tertibatlı olarak imal edilmiş ve donatılmış motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta ve sakatlar hangi sınıf sürücü belgesine sahip olmalıdır? A) H B) G C) F D) A1 16-Monoküler (tek gözü gören) kişiler aşağıda verilen sürücü belgelerinden hangisini almak için başvuru yapabilir? A) B B) C C) D D) E 17-A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almaya başvurmak için kaç yaşını bitirme şartı vardır? A) 15 B) 16 C) 17 D) C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır? A) 17 B) 18 C) 20 D) yaşını bitirmiş olanlar hangi sınıf sürücü belgesi almak için başvuru yapamaz? A) B B) F C) G D) E A) A1 B) B C) F D) G

8 8 20.Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi alabilir? A) İleri derecede diyabet hastalığı olanlara B) Sara hastalığı olanlara C) Tavuk karası (gece körlüğü) olanlara D) Gözlük veya lens kullananlara 21.Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir kişi sürücü belgesi alabilir? A) Sara tedavisi devam eden B) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan C) İleri derecede psikolojik rahatsızlığı olan D) İki elinde de başparmağı eksik olan 22.Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir? A) Renk körlüğü B) Alkol bağımlılığı C) Psikotrop madde bağımlılığı D) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi 23.İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir? A) Sadece şehir içinde araba kullanmak için B) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa C) Araç kullanırken yanında birisini bulunmalıdır D) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile 24.İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir? A) C, D, E, G B) A1, A2, H C) B sınıfı bütün araçlar D) B sınıfı hususi araç, F sınıfı 25. I-A1, A2 sınıfı II-H, G sınıfı III-B sınıfı (Hususi araç) IV-F sınıfı İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücüler yukarıda verilen sürücü belgelerinden hangileri ile araç kullanabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV 26.Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler? A) Gece körlüğü B) Renk körlüğü C) İki gözü görmeyen D) Monoküler (tek gözü gören)

9 9 01-Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre öncelik sahibidir? A) Trafik ışıkları B) Trafik levhaları C) Yer işaretleri D) Trafik görevlisi 02-Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı 2. Trafik işaret levhası 3. Yer işaretleri 4. Trafik polisi(görevlisi) A) B) C) D) Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A) Yer ve yön denetlemelerine B) Trafik zabıtasına C) Işıklı trafik cihazına D) Trafik işaret levhalarına 04-Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Aracına el koyma B) Hafif para cezası C) Trafikten men etme D) Para cezası ve ceza puanı 05-Aksine biri durum yoksa, ışıklı trafik cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A) Durmadan dikkatli geçmeli B) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli C) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmesi D) İlk geçiş hakkı yayalarda olduğu için beklemeli 06-Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır? A) Aracını durdurmalıdır. B) Durmadan geçmelidir. C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir. D) Yavaşlayıp dikkatli geçmelidir. 07-Aksine bir durum yoksa, şekilde yanmakta olan ışıklı trafik cihazına göre sürücü ne yapmalıdır? A) Durup beklemelidir. B) Durmadan geçmelidir. C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir. D) Yayalar geçebileceği için dikkatli geçme 08-Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? A) Yolun trafiğe açılmakta olduğunu B) Yolun trafiğe kapanmakta olduğunu C) İleride hemzemin geçit olduğunu D) Yolda bakım çalışması olduğunu 09-Kırmızı ışıkta birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapılmalıdır? A) Yavaşlamalıdır. B) Durmalıdır. C) Dikkatli geçmelidir. D) Kalkışa hazırlanmalıdır. 10-Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? A) Harekete hazırlanmalıdır. B) Yolun en sağına yaklaşmalıdır. C) Dönüş yapacağı yola girmelidir. D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır. 11- Işıklı trafik işaret cihazında sarı ve yeşil ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? A) Yolun trafiğe açılmakta olduğunu B) Yolun trafiğe kapanmakta olduğunu C) İleride hemzemin geçit olduğunu D) Yolda bakım çalışması olduğunu 12-Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A) Kalkışa hazırlanmalıdır. B) Yavaşlayıp durmalıdır. C) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir. D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. 13-Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmakta olduğunu bildirir? A) Aralıklı yanıp sönen yeşil ışık B) Araklı yanıp sönen kırmızı ışık C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık 14-Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir? A) Kırmızı B) Sarı C) Yeşil D) Yanıp sönen kırmızı 15-Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir? A) Kırmızı B) Sarı C) Yeşil D) Yanıp sönen kırmızı

10 10 16-Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir. B) Yol açık ve uygun ise devam etmelidir. C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır. D) Yavaşlayıp yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. 23-Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir? 17-Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A) Kırmızı ışıkta B) Sarı ışıkta C) Aralıklı yanıp sönen yeşil ışıkta D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta 18-Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır? A) Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir. B) Yavaş ve dikkatli geçilir. C) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez. D) Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir. 19-Işıklı trafik cihazlarıyla birlikte ışıklı ok da varsa, ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır? A) Ok söndüğünde B) Ok kırmızı yandığında C) Ok yeşil yandığında D) Ok sarı yandığında 24-Akan trafikte trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı yolun ise açılacağı anlamına gelir? 20-Şekilde kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere hangisini bildirir? A) Sadece sağa dönülebileceğini B) Düz gidilebileceğini C) Sadece sola dönülebileceğini D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu 21-Şekilde yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? A) Düz gitmeleri B) Sağa dönüş yapmamaları C) Düz gidecekse beklemeleri D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları 25-Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 22-Şekilde yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? A) Düz gitmeleri B) Sağa dönüş yapmamaları C) Yol açıksa sola dönüş yapmaları D) Yayalara yeşil ışığın yanmasını beklemeleri A) Yol bütün yönlere kapalıdır. B) Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır. C) Yol kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır. D) Yol bütün yönlere açıktır.

11 11 26-Araçlardan hangiler beklemelidir? 30-Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A) 1-3 B) 2-4 C) 2-3 D) Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosikletli sürücü ne yapmalıdır? A) Geç B) Hızlan C) Yavaşla D) Sağa çek ve dur 31-Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretli çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A) Beklemelidir. B) Sola dönmelidir. C) Doğru gitmelidir. D) Sağa dönmelidir. 28-Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiğin hızlanması talimatıdır? A) Hızlandırma işareti B) Yavaşlatma işareti C) Dönüş işareti D) Dur işareti 32-Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretli çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? 29-Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır? A) Geç B) Dur C) Yavaşla D) Hızlan 33-Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretli çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A) Geç B) Dur C) Yavaşla D) Hızlan

12 12 34-Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? 42-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Düşük banket B) Dikkat C) Okul geçidi D) Yol ver 35-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Yaya geçidine B) Yaya yoluna C) Yayanın giremeyeceği D) Yola yayanın çıkabileceğini 43-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını C) Yol kenarında besi çiftliğinin bulunduğunu D) Hayvanla çekilen taşıtların çıkabileceğini 36-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir A) Ehli hayvan geçebilir. B) Ehli hayvan giremez. C) Vahşi hayvanlar geçebilir. D) Vahşi hayvanlar giremez. 37-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceği B) Bisikletlinin yavaş gitmesi gerektiğini C) Bisikletin geçebileceği D) Bisikletin giremeyeceği 38-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A) Otobüs yolunu B) Otobüslerin park yeri C) Otobüsün giremeyeceğini D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu 44-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Bisiklet girişinin yasak olduğu B) Motosiklet girişinin yasak olduğu C) Sadece motosikletlinin girebileceği D) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğu 45-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Traktörün geçebileceğini B) Traktörün giremeyeceğini C) Traktörlerin park edebileceğini D) Sadece traktörün girebileceğini 46-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Alt veya üst geçitlere B) Gençlik kampına C) Yürüyüş yoluna D) Okul geçidine 39-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A) Hızını değiştirmeden seyretmelidir. B) Yavaşlayarak dikkatli seyretmelidir. C) Aracını durdurmalıdır. D) Korna çalmalıdır. 40-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini B) Kamyon için geçme yasağının sonu olduğunu C) Kamyonun giremeyeceğini D) Treylerin giremeyeceğini 47-Şekildeki trafik işareti kamyon sürücülerine ne bildirir? A) Kamyonların park edemeyeceğini B) Duraklamanın tehlikeli olduğunu C) Öndeki aracın geçilemeyeceği D) Kamyonların yola giremeyeceği 48-Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır? A) Aracının hızını azaltması B) Aracının hızını artırması C) Öndeki aracı geçmemesi D) İlk geçiş hakkını yaylara vermesi 41-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Öndeki aracı geçmemesi B) Aracının hızını azaltması C) Geçiş hakkını yayalara vermesi D) Yayaları ikaz ederek geçmesi

13 13 49-Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir? 54-Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? A) Otomobil B) Kamyonet C) Motosiklet D) Lastik tekerlekli traktör 50-Motosikletli, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola girebilir? 55-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Sola dönmenin yasaklandığını B) Kaygan yola yaklaşıldığını C) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceği 51-Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt giremez işaretidir? 56-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Açılan köprü B) Sola tehlikeli devamlı viraj C) Sola tehlikeli viraj D) Soldan daralan kaplama 57-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 52-Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir? A) Hızını artırmalıdır. B) Park lambalarını yakmalıdır. C) Takip mesafesini azaltmalıdır. D) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır. 58-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Yolun solundan gitmeli B) Takip mesafesini azaltmalı C) Yavaş ve daha dikkatli gitmeli D) Sağa dönüş lambasını yakmalı 59-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 53-Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir? A) İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını B) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozuklukların olduğunu C) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğuna D) İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını

14 14 60-Aşağıdakilerden hangisi sağa devamlı viraj işaretidir? 65-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Araç trafiğine kapalı yolu B) Hız sınırlaması sonunu C) Öndeki taşıtı geçme yasağını D) Geçme yasağı sonunu 61-Şekildeki trafik işaretini görünce ne yapılır? 66-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Hız sabit tutulur. B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir. C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir. D) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. 62-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? A) Araç trafiğine kapalı yol B) Hız sınırlaması sonunu C) Öndeki taşıtı geçme yasağını D) Geçme yasağı sonunu 67-Hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır? 63-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? 68-Şekildeki trafik işareti ile hangisi gerektiğinde birlikte kullanılabilir? 64-Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Hızını azaltması B) Hız sınırını aşması C) Önündeki aracı geçmesi D) Takip mesafesini azaltması

15 15 69-Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? 73-Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Park yasağını B) Geçme yasağı sonunu C) Hız sınırlaması sonunu D) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu 70-Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı hangisi sona erdirir? A) 2.aracın solama yapması B) 3.aracın solama yapması C) Araçların takip mesafesine uyması D) 2.aracın 1.aracı geçerken hızını arttırması 74-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 71-Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaları sona erdirir? A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu 75-Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir? 72-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? 76-Şekildeki sürücü levhası sürücüye neyi bildirir? A) Geçme yasağının sona erdiğini B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini C) Kamyonlar için geçme yasağı sonu olduğunu D) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu A) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını B) Bölünmüş yola gireceğini C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu D) Tali yol kavşağına yaklaştığını

16 16 77-Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir? 82-Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar? A) Geri gitmeyi B) Sola dönmeyi C) Ada etrafında dönmeyi D) U dönüşü yapmayı 83-Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A) Bölünmüş yola girileceğini B) Tali yol kavşağını C) İki yönlü yol kesimine yaklaşıldığını D) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu 78-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Yolun iki taraftan daraldığını B) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu C) Yolun çift yönlü olduğunu D) Yolun tek yönlü olduğunu A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4 84-Şekildeki işaret ne zaman kullanılır? 79-Şekle göre hangisi doğrudur? A) Tehlikeli eğim başladığında B) Soldan daralan yola yaklaşıldığını C) Kaygan yola yaklaşıldığını D) Tek yönlü yola yaklaşıldığını 85-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir. B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir. C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D) 2 numaralı araç geri gitmelidir. 80-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Sağa dönülmez B) Sola zorunlu yön C) Sağa zorunlu yön D) Sola dönülmez A) Taşıt yolunun solda daralacağı B) Taşıt yolunun sağdan daralacağı C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağı D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşılacağı 86-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? 81-Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır? A) Sağa dönüşü B) Sola dönüşü C) U dönüşü D) Park etmeyi A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. B) Hızını azaltmalıdır. C) Geriye dönmelidir. D) Hızını artırmalıdır.

17 17 87-Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden biri değildir? 91-Şekildeki araç sürücüsü ne yapabilir? 88-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III-Aynı yönde ilerleme A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 92-Aşağıdakilerden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir? A) Yolun iki şeride ayrıldığını B) Dönel kavşak yaklaşımını C) İleri ve sağa mecburi yönü D) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini 89-Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir? 93-Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir? 90-Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? 94-Aşağıdakilerden hangisi sağdan anayola girişi bildirir? A) Aynı yönde seyretmesi B) Sağa dönüş yapması C) Sola dönüş yapması D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

18 18 95-Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? 99-Şekilde ki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Bölünmüş karayolu B) Bağlantı yolu C) Tali yol D) Ana yol 96-Aşağıdakilerden hangisi ana yol-tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir? 100-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 97-Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir? A) 1 ve 2 numaralı araçlar ana yoldadır. B) 3 ve 4 numaralı araçlar tali yoldadır. C) 3 ve 4 numaralı araçlar bölünmüş kara yolundadır. D) 1,2,3 ve 4 numaralı araçlar iki yönlü kara yolundadır. 101-Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz? 98-Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

19 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamdadır? 106-Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? 103-Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır? 107-Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? 104-Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi tali yolda bulunur? 108-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirir? 105- Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisini yapılması yasaktır? A) Işıklara 50 m kaldığı B) Asgari (en az) hız sınırını C) Azami (en yüksek) hız sınırını D) Öndeki araca 50 m den fazla yaklaşılamaz 109-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması C) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi D) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması A) Takip mesafesinin 70 m den az olmayacağını B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu C) 70 metreden sonra yolun daralacağını D) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceği

20 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 115-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Köprü başlangıcını B) Otoyol başlangıcını C) Bölünmüş yolu D) Çift yönlü yolu 111-Aşağıdakilerden hangisi otoyol şerit kapatma işaretidir? A) Taşıt giremez B) Taşıt trafiğine kapalı yol C) Kontrollü demir yolu geçidi D) Kontrolsüz demir yolu geçidi 116-Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? 112-Şekildeki trafik işareti sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 117-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A) Tali yolu B) Köprüye C) Kavşağa D) Demir yoluna A) Tünele B) Alt geçide C) Karavanlı park yerine D) Gençlik kampına 113-Yolun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere neyi bildirir? 118-Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir? A) Yolun daralmakta olduğu B) 200 m ileride köprü olduğu C) 200 m ileride kavşak olduğu D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu 114-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? 119-Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir?

21 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 126-Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? I - Hızını arttırmalıdır. II - Hızını azaltmalıdır. III- Öndeki aracı geçmekten kaçınmalıdır. A) I II B) I III C) II III D) I II - III 121-Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? A) Banketten gitmelidir. B) Takip mesafesini artırmalıdır. C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir. D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir. 127-Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir? 122-Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi 128-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? A) Yolda kar mücadelesinin yapıldığı B) Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu C) Çalışma sebebi ile yolun trafiğe kapatıldığını D) Yolda kayma, çökme veya heyelan olduğunu 123-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Aracını yavaşlatması B) Yolu kontrol etmesi C) Takip mesafesini azaltması D) O bölgeden dikkatli geçmesi 129-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Kasisli yola girileceğini B) Yolda çalışma olduğunu C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini 124-Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaygan yola yaklaşıldığını B) Taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini C) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini D) Tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını A) Yol yüzeyi arızalıdır. B) Yoldan yavaş geçilmesi gerektir. C) Yolda yapım çalışması vardır. D) Yolda kasis vardır. 130-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 125-Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konur? A) Virajlı B) Kasisli C) Kaygan D) Eğimli A) Hızını artırması B) Sert fren yapması C) Vitesi boşa alması D) Uygun viteste inmesi

22 Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? 136-Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk,genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? A) Kasisli yolu B) Tehlikeli çıkış eğimli yol C) Açılan köprüye yaklaşıldığını D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu 132-Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır? 137-Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk,genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? 133-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A) Vitesi büyütmelidir. B) Vitesi küçülterek seyretmelidir. C) Hızını artırmalıdır. D) Tekerleklere zincir takmalıdır. 138-Aşağıdakilerden hangisi gabari ile ilgilidir? 134-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III 139-Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? 135-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Durmanın yasak olduğunu B) Motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu C) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini D) Sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu A) Sınırlı yükseklik gabarisini B) Taşıma sınırını C) Dingil ağırlığını D) Geçme yasağını

23 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 145-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu C) Duraklama ve park etme yasağını D) Bütün yasakların sona erdiğini 141-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Yaya geçidi B) Bisiklet yolu C) Bölünmüş yol başlangıcı D) Trafiği hızlandırma işareti A) Dur B) Durak C) Devam et D) Dikkat 146-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? 142-Hangisi kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularını indirip, bindirecekleri yeri gösterir? A) Yaya geçidi B) Sağa tehlikeli viraj C) Taralı alana girilmez. D) Taralı alan içine park edilebilir. 147-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? 143-Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A) Özürlü sürücü yolu B) Özürlü taşıtı giremez C) Özürlü sürücüler çıkabilir D) Özürlü sürücüler için park yeri A) Yaya geçidi B) Bisiklet yolu C) Taralı alana girilmez D) Yavaşlama uyarı çizgileri 148-Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış olan çizgilerden hangileri yaya geçidini gösterir? 144-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A) Bisiklet yolu B) Motosiklet yolu C) Bisiklet giremez D) Motorlu bisiklet yolu A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

24 Taşıt yolu üzerine çizilen yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını mutlaka uygun bir yerde durdurmalarını bildirir? 153-Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 150-Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir. 151-Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 155-Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili aşağıdaki davranışlarda hangilerini yapmak yasaktır? I - Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II - Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III - Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 156-İşaret levhalarıyla ilgili davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? 152-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli uyarı işareti değildir? A) Görülmesi engellenecek şekilde park etme B) Yerlerinin değiştirilmesi C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi D) Üzerlerine yazı yazılması 157-Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi B) Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi C) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi D) Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi 158-Kara yollarında trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır? A) Masraf ödetilir ve para cezası verilir. B) Trafikten ömür boyu men edilir. C) 6 ay hapis cezası verilir. D) Sürücü belgesi geri alınır.

25 25 01-Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır? A) Araç boyunun iki katı B) Araç hızının yarısı C) Araç hızı kadar D) Araç ağırlığının üç katı 08-Yerleşim yerleri dışında, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? A) 20 B) 30 C) 40 D) Yerleşim yeri dışında seyreden şekildeki araçlar arasında, en az kaç metre mesafe olmalıdır? km/saat hızla seyreden şekildeki araç önündeki araca en fazla kaç metre yanaşabilir? A) 20 B) 30 C) 40 D) Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen araç sürücüsü için ne kesinlikle söylenebilir? A) 10 B) 20 C) 30 D) Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? A) Fren mesafesinin B) Duruş mesafesinin C) Takip mesafesinin D) İntikal mesafesinin kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir? A) Fren mesafesi B) İntikal mesafesi C) Takip mesafesi D) Duruş mesafesi 05-Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? A) Fren mesafesi B) İntikal mesafesi C) Takip mesafesi D) Duruş mesafesi 06-Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A) Çok dikkatli olduğu B) Çok tecrübeli olduğu C) Trafik kurallarına uymadığı D) Yol yapısına bağlı olarak hareket ettiği 11-Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Geçişler dışında trafik sağdan akar. B) Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidirler. C) Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır. D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler. 12-Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez? A) En sağdaki B) Ortadaki C) En soldaki D) Orta ile en sağdaki 13-Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek 14-Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar B) Araç uzunluğunun üç katı kadar C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar 07-Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün ne yapması doğrudur? A) Takip mesafesine uyması B) Takip mesafesini artırması C) Takip mesafesini azaltması D) Ani fren yaparak durmaya çalışması A) Hafif para cezası B) Sadece ceza puanı C) Para cezası ve ceza puanı D) Trafikten men etme

26 26 15-Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır? A) Kamyon B) Otomobil C) Otobüs D) Motosiklet 16-Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa, geçme dönme dışında aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır? 21-Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması yasaktır? I İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri III Kontrollü kavşaklara gelindiğinde hızlarını azaltmaları A) I II B) I III C) II III D) I II III 22-Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? A) Banketten B) Orta şeritten C) En sağ şeritten D) En sol şeritten 17-Şekle göre hangi şerit sadece geçiş için kullanılır? A) Öndeki aracı geçmek yasaktır. B) Şerit değiştirmek yasaktır. C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna geçmiştir. 23-Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? A) Orta şerit B) Her iki banket C) 1 numaralı şerit D) 2 numaralı şerit 18-Şekle göre hangi şerit sürekli işgal edilemez? A) Diğer şeride geçemez. B) Önündeki aracı geçebilir. C) Takip mesafesini azaltabilir. D) Sol şeritte sürekli seyredebilir. 24-Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 1 ve 3 19-İki yönlü ve üç şeritli yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır? A) En sağdaki B) Ortadaki C) En sağ ve ortadaki D) En soldaki 20-Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler? A) Önlerinde seyreden araç yoksa B) Arkalarından gelen araç yoksa C) Arkalarından gelen araca yol vermek için D) Geçmek, dönmek, park etmek için A) Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilirler. B) Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki araçları geçebilirler. C) Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler. D) Her iki yöndeki araçta önündeki aracı geçemez. 25-Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir kara yolu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceği B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği C) Kesik çizgiler tarafından araçların şerit değiştirebileceği D) Araçların bölünmüş yola gireceği 26-Kara yolunun hangi bölümünde öndeki araç geçilebilir? A) Kavşakta B) Demiryolu geçidinde C) Yaya ve okul geçitlerinde D) Tek yönlü iki şeritli yolda

27 27 27-Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 32-Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? 1) Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek 2) Sola dönüş lambası ile sinyal vermek 3) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4) Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek A) B) C) D) Şerit değiştirmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsü, sola sinyal vermeden önce hangisini kesinlikle yapmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 33-Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A) İki araç boyu kadar B) Takip mesafesi kadar C) Üç araç boyu kadar D) Bir araç boyu kadar A) Uzun huzmeli farları yakarak seyretmeli B) 2 numaralı aracın işaretini bekleme C) İç ve dış aynalardan trafik durumu kontrol edilmeli D) 2 numaralı araca takip mesafesinden fazla yaklaşılmalı 29-Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir. B) Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır. C) Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir. D) Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamlıdır. 30-Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? A) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek. B) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek. C) Arkadaki araçları ikaz edip yavaşlatmak D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçme 31-Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için hangisinin gerçekleşmesi beklenir? 34-Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. 35-Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar C) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar D) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar 36-Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır? A) Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek B) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek C) Sağ şeride girmek D) Takip mesafesi kadar önceden sola geçmek 37-Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur? A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi C) 4 numaralı aracın yavaşlaması D) 5 numaralı aracın geçmesi A) 4 numaralı aracın hızını arttırması B) 1 numaralı aracın sağ şeride geçmesi C) 2 numaralı araç takip mesafesini azaltmalı D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

28 28 38-Şekilde öndeki aracı geçmeye çalışan sürücünün hangisini yapması doğrudur? 45-Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir? A) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak B) Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş lâmbalarını kullanmak C) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek D) İki şeridi birden kullanmak I Takip mesafesini azaltması II Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektörle uyarması A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I-II-III 39-Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır? A) Bir başka araç tarafından geçilirken B) Kavşaklara yaklaşırken C) Öndeki araç geçilirken D) Sağa veya sola dönülürken 40-İki yönlü karayolunda araç geçilirken geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir? A) Yolun geniş olması B) Karşıdan gelen araç bulunmaması C) Geçişi güvenli şekilde tamamlaması D) Arkadan gelen araçların hızlı olması 41-Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A) İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken B) Kavşaklara yaklaşırken C) Sağa veya sola dönerken D) Bir başka araç tarafından geçilirken 42-Aşağıdakilerden hangisi geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir? A) Yol durumunu kontrol etmek B) Aracın hızını azaltmak C) Şerit değiştirme lambalarını kullanmak D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak 43-Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır. B) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağından geçilmelidir. C) Geçme sırasında banket kullanılabilinir. D) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır. 46-Aşağılardakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır? A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi B) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi D) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi 47-Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir? A) İki şeridi birden kullanmaları B) Kavşaklarda şerit değiştirmeleri C) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri D) İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları 48-Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilinir. B) Tramvayların sol yanından geçilmez. C) Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza verilmez. D) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz. 49-Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağından geçilebilir? A) Yavaş seyreden araçların B) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların C) Tırmanma şeridinde olmayan araçların D) Konvoy oluşturmuş araçların 50-Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir? A) Öndeki aracın işaretini beklemek. B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etme C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak. D) Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek. 51-Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 44-Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır? A) Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağa geçmek C) Başka aracı geçmeye çalışan araçları geçmemek D) Tepe üstü ve dönemeçte araç geçmek A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi C) Geçmek için en sol şeridi kullanması D) En sağ şeride geçerek seyretmesi

29 29 52-Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 58-Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır. A) Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa kısa lâmbaları yakması B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması 53-Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir? A) Devamlı yol çizgisi B) Diğer taşıt sürücüsü C) Yol kenarındaki çizgiler D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları I - Yolun kaygan olup olmadığına II - Geçeceği aracın hızına III - Geçiş yapılacak şeridin trafik yoğunluğuna 59-Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Yalnız l B) l ll C) II lll D) l ll lll 54-Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Hızını arttırmalıdır. B) Bulunduğu şeridi izlemeli ve hızını artırmamalı C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır. D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. 55-Şekle göre, geçilmekte olan 1 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır. B) Hızını arttırarak öndeki aracı geçmelidir. C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır. D) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir. 60-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hızını arttırması B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması C) Uzun huzmeli farları art arda yakması D) Gidiş yönüne göre sağa yaklaşması 56-Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır? A) 1 Numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır. B) 3 Numaralı araç geçme yasağına uymamıştır. C) 2 Numaralı araç takip mesafesine uymamıştır. D) 2 ve 3 numaralı araçlar normal hızın altında seyretmiştir. 61-Şekle göre hangi aracın yaptığı yanlıştır? A) Aracın hızını arttırmak B) Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durma C) Sağa yanaşmak, gerekirse durmak D) Hızını azaltıp seyrine devam etme 57-Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini B) Hiçbir sebeple durulamayacağını C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini D) Sağ bankette durulamayacağını A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

30 30 62-Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için hangisi söylenemez? 66-Şekle göre geçme işlemi yapan 1 numaralı araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? A) Öndeki aracın geçilebileceği B) İki yönlü karayolu olduğu C) Diğer şeride geçilemeyeceği D) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı 63-Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir? I- Geçiş kuralına uyduğu II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı III-Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 67-Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğine C) Devamlı çizgi tarafından araçların şerit değiştiremeyeceğini D) Her iki yönden seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini 64-Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez? I - Karşı yönden gelen aracın hızını kaile almadığı II - Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği III- Görüşün yetersiz olduğu yolda geçiş yaptığı A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 68-Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? A) Kesikli çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçebileceği B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiği C) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümün gireceği D) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını 65-Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir?

31 31 69-Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder? 74-Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Hızın arttırılması gerektiğini B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini C) Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu 70-Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder? A) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması B) Tali yoldan gelen araçlara yol verilmesi C) Kavşağa yaklaşırken hızını artırması D) Durup yolu kontrol etmesi A) Hızın arttırılması gerektiğini B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu D) Seyir yönünde uygun şeridin kullanılmasını 75-Şekle göre sürücünün hangisini yapması zorunludur? 71-Kavşaklara yaklaşırken kaç metre içinde şerit değiştirilmesi yasaktır? Yerleşim yerleri içinde Yerleşim yerleri dışında A) B) C) D) Yerleşim yeri içinde sola dönüş yapmak isteyen sürücü kavşağa 30 metre kala hangi numaralı şeride girmelidir? A) Dikkatli olması B) Hızını arttırması C) Durup, kavşağı kontrol etmesi D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi 76-Şekildeki kavşakta hangisini yapmak yasaktır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 1 veya 3 73-Şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir? A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması C) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi D) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması 77-Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A) Dönüş ışıklarını yakarak B) Birkaç defa korna çalarak C) Acil uyarı ışıklarını yakarak D) Birkaç defa selektör yaparak A) 1 B) 2 C) 3 D) 1 veya 2

32 32 78-Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır? 85-Şekildeki gibi dönüş yapacak sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? A) Durma ve duraklama B) Geçme ve park etme C) Kavşağa gelindiğinde D) Sağa ve sola dönmede 79-Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır. B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir. C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir. D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir. 80-Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Arkadan gelen araçlara yol vermek B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek C) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek I Sağa dönüş lambasını yakmalı II Hızını azaltmalı III Dar bir kavisle dönmeli A) Yalnız I B) I II C) II III D) I II III 86-Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? 81- I Şerit değiştirmelerde II Sağa ve sola dönüşlerde III Bir aracın geçilmesi esnasında Hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II, III 82-Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? A) Şerit değiştirmelerde B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde D) Sürücülere geç mesajı verilmesinde 83-Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmaları yanlıştır? A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları B) Hızlarını azaltmaları C) Dar bir dönüşle kavis yapması D) Dönüşü en sol şeritte tamamlamaları 87-Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hız azaltılır. B) Sağa dönüş lâmbası yakılır. C) Geniş kavisle dönülür. D) Sağ şeride geçilir. 88-Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 84-Sağa dönmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hız azaltılır. 2- İşaret verilir. 3- Dar kavisle dönülür. 4- Yolun sağına yanaşılır. I Hızını azaltmalı II Sola dönüş lambasını yakmalı III Geniş bir kavisle dönmeli A) I II B) I III C) II III D) I II III A) B) C) D)

33 33 89-Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları doğrudur? A) Dönüş işareti ile hızlarını arttırmaları B) Bulundukları şeridin solun yanaşmaları C) Hız arttırarak dönüşlerini tamamlamaları D) Dönüşlerini dar kavisle yapmaları 90-Döner kavşaklarda, geriye dönüş amacı taşımayan sola dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Sola dönüş lambasının yakılması B) Sol şeride geçilmesi C) Dar kavisle dönülmesi D) Hızın azaltılması 91-Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Sağa dönüşte Sola dönüşte A) Geniş Dar B) Dar Geniş C) Dar Dar D) Geniş Geniş 92-Şekle göre geri dönüş yapmak isteyen aracın hangi şeridi kullanması gerekir? 96-Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A) Bağlantı yolunda seyrederken B) Tek yönlü yollarda duraklarken C) Tek yönlü yollarda park ederken D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken 97-Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs veya kamyon sürücüsü ne yapmalıdır? A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir. B) Akan trafiği durdurmalıdır. C) Geri manevradan vazgeçmelidir. D) Bir gözcü bulundurmalıdır. 98-Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) Şerit değiştirilmesi B) Öndeki aracın geçilmesi C) Aracın hızının arttırılması D) Geçiş hakkı kurallarına uyulması 99-Şekildeki durumda hangisinin yolu kullanmada öncelik hakkı vardır? A) İstediği şeridi B) 1 numaralı şeridi C) 2 numaralı şeridi D) 3 numaralı şeridi 93-Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A) Aracın hızını azaltması B) Aynı hızla seyretmesi C) Bulunduğu şeridi izlemesi D) Hızına uygun şeride geçmesi 94-Dönel kavşakta geriye dönüşlerde sürücülerin hangisini yapması yasaktır? A) Yaya B) Traktör C) Otomobil D) Motosiklet 100-Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşması halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A) Yayalar B) Sağdan gelen araçlar C) Soldan gelen araçlar D) Doğru geçecek araçlar 101-Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı sürücü ne yapmalıdır? A) Orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi B) Kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını vermesi C) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması D) Orta ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmesi 95-Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir? A) Bağlantı yollarında B) Tek yönlü yolda duraklama dışında C) Tek yönlü yolda park etme dışında D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için A) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. B) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.

34 Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 106-Şekildeki trafik kazası hangisine uyulmaması sonucu meydan gelmiş olabilir? A) 1 numaralı taşıt geçiş yolundadır. B) 2 ve 3 numaralı taşıtlar, iki yönlü kara yolunda seyretmektedir. C) 1 numaralı taşıt sürücüsü, 2 numaralı taşıtın geçmesini beklemelidir. D) 2 numaralı araç sürücüsü, 1 numaralı araca yol vermelidir. 103-Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Takip mesafesine B) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına C) Farların kullanılacağı yer ve hallere D) Geçiş üstünlüğüne uymama 107-Şekildeki trafik kazası hangisine uyulmaması sonucu meydan gelmiş olabilir? A) Korna çalıp 1 numaralı aracı beklemeli B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli C) Geçiş hakkını kendi kullanmalı D) Hızını artırıp kavşağa girmeli 104-Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmak zorundadır? A) 2.aracın takip mesafesine uymadığı B) 1.aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı C) 2.aracın yanlış şeritte seyrettiği D) 1.aracın doğru geçen araca yol vermediği 108-Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A) B) C) D) A) Hızını artırmak B) 2 numaralı araca yol vermeli C) Korna ile 2 numaralı aracı durdurmalı D) Geçiş hakkını kendi kullanmalı 109-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 105-Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir? A) 1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi B) 2 numaralı taşıtın, 1 numaralı taşıtın geçmesini beklememesi C) 2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması D) 1 numaralı taşıtın geçiş hakkını 2 numaralı taşıta vermemesi A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

35 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 114-Şekildeki kara yolu bölümüne 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin karşılaşmaları halinde hangisini yapmaları doğrudur? A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi C) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması A) 2 numaranın 1 numaraya yol vermesi B) 2 numaralının geçiş hakkını kullanması C) 1 numaralı araç hızını artırmalıdır. D) 2 numaralı araç hızını artırmalıdır. 115-Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? 111-Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) B) C) D) A) 2 numaralı araca yol vermelidir. B) Hızını arttırarak dönüş yapmalıdır. C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir. D) 2 numaralı aracı ikaz ile durdurmalıdır. 116-Şekle göre kontrolsüz kavşakta ilk önce hangi araç geçmelidir? 112-Şekle göre ışıksız kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? A) Motosiklet B) Traktör C) Otomobil D) Kamyonet A) 1 nolu B) 2 nolu C) Hızı olan D) Yavaş olan 117-Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? 113-Şekildeki kara yolu bölümüne yaklaşırken 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır? A) Her ikisi de durmalı sonra geçmelidir. B) Her ikisi de hızlarını azaltmalıdır. C) 1 numaralı araç hızını artırmalıdır. D) 2 numaralı araç hızını artırmalıdır. A) Tarım traktörü B) Otobüs C) İş makinesi D) At arabası

36 Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? 122-Şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır? A) Kamyonet B) Motosiklet C) Traktör D) Otomobil A) Otomobilin geçmesini beklemelidir. B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C) Hızını artırmalıdır. D) Otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir. 123-Şekle göre otomobil sürücüsü ne yapmalıdır? 119-Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? A) Korna çalarak bisiklet sürücüsünü durdurmalıdır. B) Yolda yaya yoksa yola devam etmelidir C) Geçiş hakkını bisikletliye vermelidir. D) Hızlanarak dönüşünü tamamlamalıdır. A) Motosiklet B) At arabası C) Otomobil D) Kamyonet 124-İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır? 120-Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? A) B) C) D) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A) U dönüşü yapmalıdır. B) 1.araca yol vermelidir. C) 1.aracı ikaz ederek durdurmalıdır. D) Hızını artırmalı 125-Şekildeki karşılaşmada, geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? A) Geçiş hakkını 2 numaraya vermelidir. B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C) İkaz edip 2 numarayı yavaşlatmalıdır. D) 2 numarayı durdurup geçmelidir. A) B) C) D) 1-3-2

37 Şekilde 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 132-Geçiş üstünlüğü hangi haller dışında kullanılmaz? A) Görev hali dışında B) Yolların buzlu ve kaygan olması halinde C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında D) Şehirlerarası kara yollarında 133-Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir? A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. B) Geçiş hakkını 2 numara vermelidir. C) Korna çalıp 2 numarayı yavaşlatmalıdır D) Hızlanıp kavşağa önce girmelidir. 127-Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır? A) Görev hali dışında kullanılmaması B) Can ve mal güvenliğinin korunması C) Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması D) Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması 134-Aşağıdakilerin ışıksız kavşakta karşılaşması halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1-İtfaiye aracı 2-Sivil savunma aracı 3-Özel izinle karayoluna çıkmış araç 4-Doğru geçecek araç A) 1 B) 2 C) 3 D) Şekilde karşılaşmada öncelikle itfaiye aracının geçmesi gerekir. A) B) C) D) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken hangisine dikkat etmek zorundadır? A) Hız sınırlamasına B) Trafik yasaklarına C) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya D) Çevreyi rahatsız etmemeye 129-Geçiş üstünlüğünü kullanan araçların hangisini yapması zorunludur? A) Eskort eşliğinde gitmesi B) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması C) Seyyar tepe lambası takması D) Aracında gözcü bulundurması 130-Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır? A) Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır. B) Mümkünse geriye dönmelidir. C) Taşıt yolunda yer açmalıdır. D) Aracını hızlandırarak seyretmelidir. 131-Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli B) Olduğu yerde hemen durmalı C) Işıklı trafik işaretine uymalı D) Geriye dönerek beklemeli Bu durum hangisi ile açıklanabilinir? A) İlk geçiş hakkı geçiş üstünlüğü olan araçtadır. B) İtfaiye aracı diğer araca göre daha güçlüdür. C) İtfaiye aracı ana yolda seyretmektedir. D) Aynı şartta ilk geçiş hakkı sağdan gelen araçlarındır. 136-Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir? A) P.T.T araçları B) Zabıta araçları C) İş makineleri D) Gümrük muhafaza araçları 137-Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur? A) Sahil güvenliğinde kullanılan araçların B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların C) Alarm durumu, sivil savunma araçlarının D) Sanık veya suçlu takip eden araçların 138-Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi B) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü durdurması D) İnen araç sürücüsünün aracının motorunu durdurup, vitesi boşa alması

38 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır? A) Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalı B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı C) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı D) Motoru durdurup, vitesi boşa almalı 140-İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması B) Hız azaltmak için frene basması C) Vitesi boşa alması D) Düşük hızla seyretmesi 141-Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 145-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A) Minibüs sürücüsü, kamyona B) Şeridi daralmış olan, diğerine C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine D) Kamyon sürücüsü, minibüse 146-Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörünün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A) Kamyonet sürücüsü, tarım traktörüne B) Tarım traktörü sürücüsü, kamyonete C) Şeridi daralmış olan diğerine D) Hızı fazla olan az olana 147-Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A) Kamyonete B) Kamyona C) İş makinesine D) Lastik tekerlekli traktör A) U dönüşü yapmalı B) 2 numaralı araca yol vermeli C) İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı D) 2 numaralı aracı ikaz edip durdurmalı 142-Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 148-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile arazi taşıtının karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir? A) Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına B) Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse C) Şeridi daralmış olan, diğerine D) Yüklü ağırlığı fazla olan az olana 149-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ve motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta B) Şeridi daralmış olan, diğerine C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta A) U dönüşü yapmalı B) 2 numaralı araca yol vermeli C) İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı D) 2 numaralı aracı ikaz edip durdurmalı 143-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine C) Otomobil, kamyona D) Kamyon, otomobile 144-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşmaması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir? 150-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A) İş makinesi, otomobile B) Otomobil, iş makinesine C) Şeridi daralmış olan, diğerine D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine 151-Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A) Otobüse B) Otomobile C) İş makinesine D) Lastik tekerlekli traktöre A) Otobüs sürücüsü, otomobile B) Otomobil sürücüsü, otobüse C) Şeridi daralmış olan, diğerine D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

39 39 01-Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir? A) Duraklama B) Park etme C) Bekleme D) Durma 02-Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir? A) Park etmek B) Kırmızı ışıkta beklemek C) Yük boşaltmak D) Yolcu indirmek ve bindirmek 03-Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? A) Park etmek B) Yük boşaltmak için beklemek C) Yolcu indirmek için beklemek D) Yetkililerin dur işareti ile durmak Kırmızı ışık yanması -Yolun trafiğe kapanması -Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? A) Duraklama B) Park etme C) Bekleme D) Durma 05-Aşağıdakilerden hangisi durma değildir? A) Yolcu indirip bindirmek B) Öndeki araçların durması sonucu beklemek C) Trafik görevlisinin işareti ile durmak D) Kırmızı ışık kuralına uymak 06-Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek veya eşya yüklemek ve boşaltmak amacı ile kısa süreli durdurulmasına ne denir? A) Park etme B) Duraklama C) Durma D) Bekleme 07-Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır? A) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek B) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak C) Kırmızı ışıkta beklemek D) Yolcu indirmek ve bindirmek 09-Aracın durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılmasına ne denir? A) Terminal B) Garaj C) Durak D) Park etme 10-Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir? A) 5 dakikadan fazla beklemek B) 5 dakikadan az beklemek C) Yük yüklemek veya boşaltmak D) Yolun kapalı olması durumunda beklemek 11-Şekildeki kara yolunda, sürücüsü içinde bulunan araç zorunlu hal dışında 10 dakikadan fazla beklerse hangisini yapmış olur? A) Park etme B) Duraklama C) Durma D) Yolcu indirme bindirme 12-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. A) Her ikisi de doğrudur. B) Her ikisi de yanlıştır. C) 1. doğru 2. yanlıştır. D) 1. yanlış 2. doğrudur. 13-Yerleşim yerlerinde, kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 14-Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Yerleşim yeri içinde (m) Yerleşim yeri dışında (m) A) B) C) D) Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 08-Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

40 40 16-Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yerleri dışındaki köprülere kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır? A) 100 B) 150 C) 175 D) Aşağıdakilerden hangisinde duraklama yasak değildir? A) Yaya ve okul geçitlerinde B) Tepe üstlerine yakın yerlerde C) Dönemeçlerde D) Banketlerde 18-Aşağıdakilerden hangisine park edilmesi yasak değildi? A) Dönemeçlerde B) Geçiş yolları üzerinde C) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde D) Eğimli yol kesimlerinde 19-Yaya ve okul geçitlerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir? A) Duraklamak B) Durmak C) Şerit değiştirmek D) Park etmek 20-Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir? 24-Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A) Motorun durdurulmasına B) El freninin çekilmesine C) Park lâmbasının yakılmasına D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına 25-Aşağıdakilerden hangisi park etme kuralıdır? A) Araçta bir gözcü bulundurmak B) Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek C) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bekle D) Park yerindeki araçların çıkışlarını engellememek 26-Otobüsün eğimli bir yolda park edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? A) Aracın başında gözcü bulundurulması B) Park lâmbalarının yakılarak önüne ve arkasına yansıtıcı konulması C) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz konması D) Aracın ön tekerleklerine takoz konulması 27-Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun park etmiştir? A) Yaya yolu genişse B) Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse C) Trafik işaretleri ile belirlenmişse D) Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa 21-Şekilde park etmiş aracın hangi tarafına duraklama yapılamaz? 28-Aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü, motoru çalıştırmadan önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Önüne B) Arkasına C) Yol tarafındaki yanına D) Her iki yönde 50 metre mesafede 22-Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak önlemlerden değildir? A) Uygun yerin seçilmesi B) Yolda en az yer işgal edilmesi C) Boş olan şeritten yararlanılması D) Varsa banketten yararlanılması 23-Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? A) Aracın yanında gözcü bulundurulması B) Acil uyarı ışıklarının yakılması C) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi D) Motoru durdurup el freninin çekilmesi A) Dönüş lâmbalarını yakarak işaret vermelidir. B) Çıkacağı taşıt yolunun genişliğine bakmalıdır. C) Aracın etrafını kontrol etmelidir. D) Park görevlisinin talimatını beklemelidir. 29-Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur? I - Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II - Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 30-Aşağıdakilerden hangisi duraklanan yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Aracın etrafını kontrol etmesi B) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi C) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması D) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

41 41 31-Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Trafik görevlisine haber vermesi B) Zarar verdiği aracın sahibini bulması C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması 32-Araçların durma veya duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir? A) Park yeri B) Kavşak C) Durak D) Sığınma cebi 33-Aşağıdaki yollardan hangisine hayvan, yaya ve motorsuz araçların girmesi yasaktır? 37-Otoyola girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? A) Orta şeridin B) Hızlanma (katılma) şeridinin C) Tırmanma şeridinin D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin 38-Aşağıdakilerden hangileri otoyola girebilir? A) Bisiklet B) Lastik tekerlekli traktör C) Çekiciler D) Motorsuz araçlar 39-Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? A) Anayolu B) Bölünmüş karayoluna C) Tali yola D) Otoyola 34-Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyoldan ayrılmak isteyen araçlar içindir? 40-Erişme kontrollü karayolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? A) Park etme B) Duraklama C) Geri gitme D) Şerit değiştirme 41-Aşağıdakilerden hangisi okul veya yaya geçitlerine yaklaşırken sürücünün uyacağı kurallardan değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 35-Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur? A) Orta şeridin B) Hızlanma şeridinin C) Tırmanma şeridinin D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin 36-Şekilde numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyola katılmak isteyen araçlar içindir? A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek B) Aracın hızını azaltmak C) Aracın hızını artırmak D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak 42-Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? A) İlk geçiş hakkını yayalara vermeleri B) Aracın hızını azaltmaları C) Yayaları ikaz ederek geçmeleri D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları 43-Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 A) Yaya geçinceye kadar durması B) Yaya geçidine uygun mesafede durması C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

42 42 44-Aşağıdakilerden hangisi okul veya yaya geçitlerine yaklaşırken sürücünün uyacağı kurallardan değildir? A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek B) Aracın hızını azaltmak C) Söz konusu geçitlerde durmak D) Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak 45-Kollarında üç yuvarlak sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı yaya yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Etkili şekilde korna çalmalıdır. B) Selektör yapıp, dikkatini çekmelidir. C) Durup, gerekirse yardımcı olmalıdır. D) Yayayı korkutmadan hızla geçmelidir 46- Aşağıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolunda olması halinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir? I - Beyaz baston taşıyan II - Kollarında 3 yuvarlak sarı bant bulunan III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III 47-Hemzemin geçide yaklaşan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Hızını artırmak B) Hızını azaltmak C) Sabit hızla seyretmek D) Hız sınırını aşmak 48-Hemzemin geçitte hangisinin yapılması yasaktır? A) Hızın azaltılması B) Öndeki aracın geçilmesi C) Bariyer kapalı ise durulması D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi 49-Kontrollü demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli B) Yol açıksa hızla geçerek uzaklaşmalı C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli 50-Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdır. B) Demir yolu tek hatlı ise hızlıca geçmelidir. C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmelidir. D) Hızlarını artırarak geçmelidir. 51-Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 m mesafede sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması B) Önündeki aracı geçmesi C) Hızını artırması D) Hızını azaltması 52-Tünele giriş yapan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Hızını azaltmak B) Araç içi ışıkları yakmak C) Park sis ve ışıklarını birlikte yakmak D) Uzun huzmeli farları yakıp söndürmek 53-Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, geceleyin hangi ışıkların kullanılması zorunludur? A) Acil uyarı ışıklarının B) Park ışıklarının C) Uzağı gösteren ışıkların D) Yakını gösteren ışıkların 54-Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkların kullanılması zorunludur? A) Park ışıklarının B) Sis ışıklarının C) Uzağı gösteren ışıkların D) Yakını gösteren ışıkların 55-Kara yollarında karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmaması için hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Park ışıklarının B) Sis ışıklarının C) Uzağı gösteren ışıkların D) Yakını gösteren ışıkların 56-Gündüzleri görüşü azaltan sisli havalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? A) Yakını gösteren ışıkların yapılması B) Uzağı gösteren ışıkların yakılması C) Acil uyarı ışıklarının yakılması D) Araç içi ışıkların yakılması 57-Yerleşim birimleri dışında kalan kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Sis ışıklarının B) Acil uyarı ışıklarının C) Uzağı gösteren ışıkların D) Yakını gösteren ışıkların 58-Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek B) Park ve sis ışıkları ile seyretmek C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak 59-Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan araca ne ad verilir? A) Personel aracı B) Eğitim aracı C) Okul taşıtı D) Özel taşıt

43 43 60-Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) DUR lambası ve sis ışıkları B) Park lambası ve yangın söndürücü C) Okul taşıtı yazısı ve DUR lambası D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası 61-Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir? A) Taşıtın geri manevra yaptığını B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu C) Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini D) Taşıtın beklemekte olduğunu 62-Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır. B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir. C) Okul taşıtını geçmemelidir. D) Diğer sürücüleri uyarmalıdır. 63-Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır? A) Sabit B) Kolayca açılabilir C) Açılıp kapanabilir D) Renkli 64-Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Uygun hızla seyretmek B) Vites küçültmek C) Yavaşlamak D) Yolcu indirmek, bindirmek 65-Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye B) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye C) Kapıların kapatmadan hareket etmeye D) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye 66-Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A) Yolcuları aracın sağ tarafından indirilip bindirmesi B) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi C) Araç tam olarak durmadan kapıları açması D) Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması 67-Araçları arızalanan sürücüler, tehlikeye yol açmamak için aşağıdakilerden hangisi yapmalıdırlar? A) Aracın etrafına taş dizmek B) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemek C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmak D) Eski lastik yakarak diğer sürücüleri uyarmak 68-Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır? A) Park edildiğinde B) Duraklama yapıldığında C) Taşıt yolunda arızalandığında D) Yolcu almak için durulduğunda 69-Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulan araçların, tehlikeye yol açmaması için yapılması gereken işlemlerdendir? A) Vitesin boşa alınması B) Araçta gözcü bulundurulması C) Aracın kapılarının açık tutulması D) Aracın ön ve arkasına birer yansıtıcı konması 70-Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir? A) Aracın ön ve arkasına beyaz taş dizilmelidir. B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır. C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke gibi malzemeler konulmalıdır. 71-Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? A) 5 B) 10 C) 20 D) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan araçların ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir? A) 50 B) 100 C) 125 D) Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Acil uyarı ışıkları ile diğer araçlar uyarılmalı B) Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli C) Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı D) Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı 74-Arızalı araçların karayolunda çekilmesi sırasında bağlantı gereci olarak aşağıdakiler den hangisi kullanılır? A) Dayanıklı plâstik çubuk B) Çelik çubuk veya zincir C) Kendir veya kenevirden yapılmış halat D) Naylon halat 75-Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? A) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması C) Her iki aracın yüklü olması D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması

44 44 76-Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek D) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek 77-Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır? A) Beyaz bayrak B) Sarı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında sarı bez C) Kırmızı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında kırmızı bez D) Yeşil yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında yeşil bez 78-Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakiler den hangisi yapılmalıdır? A) Çeken araca gündüz beyaz bez asılmalı B) Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konmalı C) İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı D) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece yansıtıcı konulmalı 79-Işık donanımı arızalı olan aracın gece, şekildeki gibi çekilmesi sırasında hangileri uygulanır? I - Çelik çubuk, çelik halat veya zincir II - Kırmızı ışık veya yansıtıcı III - Branda bezi A) I B) I-II C) II-III D) I-II-III 80-Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 81-Gündüzleri çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 82-Arızalı araçlar aşağıdakilerden hangisi ile çekilir? A) İtfaiye B) İş makinesi C) Kurtarıcı D) Arazi taşıtı 83-Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Yüklerin bağlanması B) Kasanın kapaklarının kapatılması C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması D) Yolcuların kasa içinde bir yere oturtulması 84-Kamyon, kamyonet ve römorklar da, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması B) Kasa üzerinin kapalı olması C) Elle tutulacak korkuluğun bulunması D) Kasa kapaklarının kapalı tutulması 85-Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük taşımak amacıyla alınır? A) Ticari taşıt kullanma belgesi B) Zorunlu trafik sigorta belgesi C) Tescil belgesi D) Sürücü belgesi 86-Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen ve şehirlerarası yük taşımasında kullanılan ticari araçlarda, aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulundurulmalıdır? A) Klima B) Takograf cihazı C) Otomatik kapı D) Hava yastığı 87-Takograf cihazının kullanılmasının başlıca amacı nedir? A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek. B) Sürücünün dinlenme ve çalışma süreleri ile yaptığı hızı tespit etmek C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek. 88-Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması zorunludur? A) Otobüs B) Minibüs C) Taksi D) Tramvay 89-Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A) 5,5 B) 4,5 C) 3,5 D) 2,5 90-Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 20 B) 25 C) 35 D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

45 45 92-Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saatlik bir süre içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakiler den hangisi gibi olur? 98-Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? I Aracının yük ve teknik özelliğine II Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına III Görüş, yol, hava ve trafik durumuna A) I II B) I III C) II III D) I II III 93-Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 24 saat içinde toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? 99-Zorunlu haller dışında şehirlerarası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı kaç kilometredir? A) 5 B) 10 C) 15 D) Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı kaç kilometredir? A) 15 B) 35 C) 40 D) Yerleşim yerleri içinde, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir? A) 20 B) 30 C) 40 D) Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar verilmiştir. 102-Yerleşim yerleri dışında, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 80 C) 90 D) Aksine bir işaret yoksa, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? Bu araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içersinde; devamlı 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? A) Yalnız I B) I-II C) II-III D) I-II-III 95-Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? A) 80 B) 90 C) 100 D) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 80 C) 90 D) Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil için azami hız saatte kaç kilometredir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 96-Karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? A) Banketleri B) Yaya geçitlerini C) Geçiş yollarını D) Yaya yollarını 97-Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur? A) 90 B) 100 C) 110 D) Aksine bir işaret yoksa, otoyollar da otomobil için azami hız saatte kaç km dir? A) 100 B) 110 C) 120 D) Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin şehir içi, şehirler arası ve otoyollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir? A) Gidiş yönüne göre sol bankette B) Gidiş yönüne göre sağ bankette C) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte D) Taşıt yolunun en sağındaki şeritte

46 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir? 114-Araç cinslerine göre değişmekle birlikte en yüksek hız sınırları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şehir içinde Km/saat Otoyolda Km/saat A) 60 B) 70 C) 80 D) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A) 100 B) 110 C) 120 D) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç km dir? A) B) C) D) Kara yollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi hangisidir? A) Otobüs B) Otomobil C) Kamyonet D) Kamyon 116-Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 A) 30 B) 50 C) 70 D) Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saate 85 km dir? A) Otomobil B) Motosiklet C) Kamyon D) Otobüs 112-Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır? 117-Araç kornasının gündüzleri hangi durumda kullanılması zorunludur? A) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede B) İlerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken C) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada D) Bisiklet yolundaki bisikletlinin taşıt yoluna çıkmasını önlemede 118-Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Korkutmadan uyarması B) Ses tonunun sabit olması C) Uyarı amacı dışında kullanılması D) Rahatsız etmeyecek şekilde uyarı amacıyla kullanılması 119-Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır? A) Araç geçmede uyarı amaçlı B) Kara yollarını kullananları uyarma amaçlı C) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun düzenini bozacak şekilde D) Yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede. 113-Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri dışında ki şehirler arası çift yönlü kara yolunda azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

47 47 01-İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer? A) Adli tıp B) Kazazede C) İlk yardımcı D) Trafik psikolojisi 02-Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A) Stresli olarak araç kullanmaya teşvik etmek B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak C) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak D) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak 03- I- Trafik kültürünün ve güvenlik gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerin dendir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 04-Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir? A) Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak B) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak C) İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak D) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak 05-Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır? A) Asabi B) Saygılı C) Hoş görülü D) Bencil olmayan 06-Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak 07-Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur? A) Sürüş yeteneğinin artması B) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması C) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması D) Kaza yapma riskinin azalması sürüş yeteneğinin artması 08- I-Alkol veya madde bağımlılığı II-Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III-Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I,II ve III 09- Trafikte tekrar yoktur. sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur. B) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz. C) Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır. D) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez. 10-Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerden hangisinde görülür? A) Yayada B) Yolcuda C) Sürücüde D) Yolda 11-Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yayalar hangi grupta yer alır? A) Yaşlılar ve çocuklar B) Yaşlılar ve gençler C) Gençler ve kadınlar D) Kadınlar ve çocuklar 12-Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? I - Aceleci ve daha dikkatsiz olmaları II - Trafik kurallarına uymaları III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 13-Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır: Lastik patlaması Kusurlu rot Aks kırılması Kusurlu fren Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur? A) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi B) Araç yağının zamanında değiştirilmesi C) Araç bakımının zamanında yapılması D) Araç yakıtının zamanında alınması 14-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır? A) Aşırı hız yapılması B) Trafiğin yoğun olması C) Öndeki aracın geçilmesi D) Öndeki aracın yavaşlaması

48 48 15-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir? A) Yol yapım kusurları B) Yolun eğimli olması C) Trafik işaretlerine zarar verilmesi D) Gerektiği halde trafik işaretlerinin konulmaması 16-Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? A) Öndeki aracın durması B) Öndeki aracın yavaşlaması C) Görüş mesafesinin kötü olması D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması 17-Sürücülerin hangi davranışı trafik kazalarına yol açabilir? A) Araç kullanırken müzik dinlemek B) Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek C) Kurallara uygun davranmak D) Hız sınırlamalarını dikkate almamak 18-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur? A) Tarlada çift süren traktörün arızalanması B) Demir yolu geçitlerinin kontrollü olması C) LPG li araçların kapalı park alanlarına park etmesi D) Araçların trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde park edilmesi 19-Trafik kazasına karışan sürücüler hafif yaralı ise aşağıdakilerden hangisini yerine getirmek zorundadır? A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek B) Yaralıları hastane götürüp tedavi ettirmek C) Reflektörlerle olay yerini işaretlemek D) Yolu trafiğe kapatmak 20-Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? A) Ölümlü kazalarda B) Yaralanmalı kazalarda C) Maddi hasarlı kazalarda D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda 21-Maddi hasarlı kazalarda aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? A) Trafik zabıtasına haber verilmesine B) Kaza ile ilgili tutanak düzenlenmesine C) Araçların kaza yerinden kaldırılmasına D) Yolun trafiğe açılmasına 22-Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir? A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri B) Araçların yerlerini değiştirmeleri C) Yolu trafiğe açmaları D) İlk yardım önlemlerini almaları 23-Ağır hasarlı ve ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin hangisini yapmaları gerekir? A) Kazaya yapan aracın yerini değiştirmesi B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması D) İstenildiği taktirde gerekli bilgi ve belgeleri vermesi 24-Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir? A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri B) Yolu trafiğe kapatmaları C) Yolu trafiğe açmaları D) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemeleri 25-Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir? A) Trafik görevlisi B) Maliye görevlisi C) Fahri trafik müfettişi D) Trafik mühendisi 26-Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir? A) Elde cep telefonu ile konuşulması B) Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması D) Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi 27-Sürücü için hangisi trafik suçudur? A) Yaya geçidinde aracı yavaşlatmak B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritten gitmek C) Seyir halinde iken telefonla konuşmak D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek 28-Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur? A) Taşıma sınırı altında yük taşımak B) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek 29-Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama, trafik kazalarında sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Tali kusur, B) Asli kusur C) Yol kusuru D) Kusuru paylaştırma

49 49 30-İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında. sayılan hallerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Tali kusur B) Asli kusur C) Yol kusuru D) Kusura paylaştırma 31-Hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekme B) Taşıma sınırı üstünde yolcu alma C) Taşıt giremez işareti bulunan yola girme D) Trafiğe uygunsuz araçla yola çıkma 36-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur1 sayılır? A) Tek yönlü yola ters yönden girmek B) Araçta zorunlu gereçleri bulundurmamak C) Alkollü olarak araç kullanmak D) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak 37-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır? A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek B) Fazla yolcu almak C) Aşırı yük yüklemek D) Karşı şeride tecavüz etmek 38-Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hareket sayılır? 32-Hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekme B) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük alma C) Girişi olmayan yol işareti olan yola girme D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla çıkma 33-Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır? A) Yalnız 4 B) 1 ve 7 C) 1,3,6 D) 2,6 ve 7 39-Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakiler den hangisi aslî kusur sayılır? A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi B) Takip mesafesine uyulmaması C) Aracın cinsine uygun olmayan hızla gidilmesi D) Öndeki araca arkadan çarpılması 40-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır? 34-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Belirlenmiş hız sınırı altında seyretmek B) Aşırı hızla seyretmek C) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak D) Geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek 35-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli (esas) kusur sayılır? A) Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek B) Öndeki aracı yakından takip etmek C) Hız sınırlarına uymamak D) Dönüş manevralarını yanlış yapmak 41-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak B) Düşük hızla seyretmek, gereksiz fren yapmak C) İlk yardımla ilgili önlem almamak D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak 42- I Arkadan çarpma II Kırmızı ışıkta geçme III Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama Hangileri asli kusur sayılır? A) I II B) I III C) II III D) I II III A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

50 50 43-Aşağıdakilerden hangileri, trafik kazalarında asli kusur sayılır? 49-Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir. I - Takip mesafesine uymama II - Arkadan çarpma III- Zorunlu hâller dışında park etmede veya duraklamada gereken tedbirleri almama A) I B) I - II C) II - III D) I - II - III 44-Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz? A) Kırmızı ışıkta geçmek B) Yayalara su sıçratmak C) Sigara izmaritlerini yola dökmek D) Keyfi olarak seyir emniyetini ihlal etmek 45-Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? I - Korkutmak veya şaşırtmak II - Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır? A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır. B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir. C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler. D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden Daha çok kullanılmalıdır. 50-Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içinde ki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir. A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 46-Aşağıdakilerden hangisi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir? A) Hız sınırının aşılmaması B) Yayalara su sıçratılması C) Diğer sürücülerin korkutulması D) Seyir halinde cep telefonu ile konuşulması 47-Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutarak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır? A) Açılabilir tavan B) Emniyet kemeri C) Panoramik cam D) Hidrolik direksiyon Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğunu B) Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlerinin sayısının yetersiz olduğunu C) Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu D) Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu 51-Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? 48-Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiğini B) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı C) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği D) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğunu A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. B) Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. C) Araç sayısı yolların gelişimine bağlı olarak artmaktadır. D) Yolcu ve yük taşımasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

51 51 52-Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 58-Aşağıdakilerden hangisinde İlk yardım çantası bulundurmak zorunlu değildir? A) Otobüs Çekici B) Minibüs Kamyonet C) Otomobil Taksi otomobil D) Motosiklet Motorlu bisiklet 59-Aşağıdakilerden hangilerinin otomobilde bulundurulması zorunludur? A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır. B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz. C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır. D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır. 53-I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması I Çekme halatı II Pense, tornavida III Kriko, bijon anahtarı IV Bir çift patinaj zinciri A) I II B) I II III C) II III IV D) I II III IV 60-Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförü hakkında, yolcuların tespitleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 54-Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurulmak zorundadır? Bu tespitlere göre hangisi söylenebilir? 55-Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalıdır? A) Arka bagaja B) Torpido gözüne C) Arka camın önünde D) Sürücünün hemen yanında 56-Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır? A) Sadece sürücünün bildiği bir yerde B) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde C) Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde 57- -İlk yardım çantası -Reflektör -Yangın söndürme cihazı Bu teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir? A) Otobüs B) Kamyon C) Otomobil D) Traktör A) Yolculuğun çok kısa süreli olduğu B) Yollardaki denetimlerin çok sık yapıldığı C) Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yaptığı D) Yolculuğun bir günden fazla sürdüğü 61- Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Mola verilmeli B) Yola devam edilmeli C) Gözler ovuşturulmalı D) Baş dik tutmaya çalışılmalı 62-Sürücü belgesinin alınmasında, tescil kuruluşuna yanlış bilgi beyan eden ve hatalı belge kullananlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Ağır para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası B) 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası C) 3 gün hafif hapis ve ağır para cezası D) Ömür boyu trafikten men edilmesi 63-Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir? A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması B) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi C) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması D) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

52 52 64-Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır? A) Sürülecek araç başkasına aitse B) Kasko sigortası yaptırılmamışsa C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse D) Aracın bakım süresi geçmişse 65-Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Trafikten süresiz men B) Para cezası ve ceza puanı C) Sürücü belgesine 6 ay el koyma D) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutmak 66-Aracının sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A)Trafikten süresiz men B)Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulma C)Tescil plakası üzerinden idari para cezası D)Sürücü belgesinin 2 ay süre ile geri alınması 67-Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır? A) Ağır para cezası B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası D) İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası 68-Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere uygulanır? A) Sürücü belgesi almaktan men B) Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis C) İki aydan üç aya kadar hafif hapis D) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis 69-Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır? A) Araç kullanmaktan men cezası B) Sadece para cezası C) Ağır hapis cezası D) Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası 70-Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? I - Hafif para cezası II - Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması III- Araç kullanmaktan men cezası A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 72-Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır? A) 30 gün B) 3 ay C) 6 ay D) 2 yıl 73-Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücü nün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır? A) 6 ay B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 74-Hız sınırını %30 aşan sürücülere, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez ihlal etmeleri hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Hafif hapis cezası ve aracına el koyma B) Hafif hapis ve para cezası C) Sürücü belgesinin 1 yıl geri alınması ve para cezası D) Ceza puanı uygulaması ve hafif hapis cezası 75-Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belge sinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 76-Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Sadece para cezası verilir. B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. C) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir. D) İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 77-Trafik Kanununa göre, hız ölçen cihazların yerini tespit eden veya bu konuda sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithalini yapanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Hafif para ve hafif hapis cezası B) Sadece ağır hapis cezası C) Ticaret yasağı D) Araca el konulması 78-Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aşan sürücüler için hangisi yapılır? A) Sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır. B) Sürücü belgesi 4 ay süre geri alınır. C) Sürücü belgesi süresiz geri alınır. D) Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir. 71-Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

53 53 1- Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A) Sürücü belgesi B) Tescil belgesi C) Araç imalat belgesi D) Servis bakım belgesi 2-Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? A) Motorlu araç tescil belgesi B) Periyodik bakım belgesi C) Yağ değiştirme belgesi D) Noter satış belgesi 3-Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir? A) Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması B) Periyodik bakım kartının doldurulması C) Muayenesinin yaptırılmamış olması D) Kayıt ve tescilinin onaylanması 4-İlk defa tescil edilecek araçlar için, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren kaç ay içinde müracaat edilmesi gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5-Tescilli bir aracı satın alan veya devir alan kişi aracı adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 6-Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur? A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 7-İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 8-Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 9-Üzerinde teknik değişiklik yapıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Trafikten men B) Hurdaya ayırma C) Sürücüsüne ağır hapis D) Başkasına devir etme şartı 10-Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır? A) Muayene süresi geçirildiğinde B) Bakımı düzenli olarak yapılmadığında C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında D) Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında 11-Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir? A) Noter satış belgesinin B) Trafik belgesinin C) İşletme belgesinin D) Kara yolu uygunluk belgesinin 12-Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının B) Koltuk ferdi kaza sigortasının C) Kasko sigortasının D) Aracın bakımının 13-Aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir? I -Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. II-Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. A) Her ikisi de doğrudur. B) Her ikisi de yanlıştır. C) I. doğru, II. yanlıştır. D) I. yanlış, II. doğrudur 14-Hangisi trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücülerin göstermek zorunda olduğu belgelerdendir? A) Gümrük belgesi, noter satış belgesi B) Tescil belgesi, trafik belgesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası C) İşletme belgesi, imalat teknik belgesi D) Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi 15-Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir? A) Kasko sigortası yoksa B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa C) Araç, sahibi tarafından kullanılmıyorsa D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa 16-Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A) Taşıma sınırı üstünde yolcu almışsa B) Taşıma sınırı üstünde yük yüklemişse C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmamışsa 17-Zorunlu mali sorumluluk sigortası, aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz? A) Maddi hasarı B) Tedavi giderlerini C) Ölüm tazminatını D) Manevi tazminatı

54 54 18-Zorunlu malî sorumluluk sigorta şirketlerinin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kaza yapan araçların zararları kendi sigorta şirketleri tarafından ödenir. B) Sahibi tarafından kullanılmayan araçların verdiği zararlar ödenmez. C) Verilen zararın tamamını ödemekle yükümlüdürler. D) Teminat miktarı içinde diğer araç ve kişilere verilen zararları karşılar. 19-Zorunlu malî sorumluluk sigortası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Geçerlilik süresi iki yıldır. B) Türkiye sınırları içinde geçerlidir. C) Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar trafikten men edilir. D) Zararların başvurudan itibaren 8 iş günü içinde ödenmesi zorunludur. 20-Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunludur. B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması araç işletenin isteğine bağlıdır. C) Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır. D) Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait bilgiler basın yayın organlarınca duyurulabilir. 21-Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A) Otomobil B) Çekici C) Otobüs D) Kamyonet 22-Koltuk ferdî kaza sigortası hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Bütün araçlarda yaptırılması zorunludur. B) Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına alır. C) Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından yaptırılır. D) İsterlerse yolcular kendileri yaptırırlar. 23-Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? A) Sürücü belgesi B) Araç tescil belgesi C) Araç imalat belgesi D) Motorlu araç trafik belgesi 24-Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 26-Otobüs, kamyonet, kamyon, minibüs ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 27-Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur? A) Sigorta süresi bitiminde B) Sahibi değiştiğinde C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında D) Egzoz muayenesi yapıldığında 28-Bir araç, muayene süresi dolmamış olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir? A) Kazaya karışması sonucunda yetkili zabıta gerekli görürse B) Sürücü veya işleticisinin değişmesi halinde hâlinde C) Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi hâlinde D) Bakım veya onarımdan geçirilmesi halinde 29-Denetim ve kontrollerde araç muayene süresini geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir. B) Araçları trafikten men edilir. C) Adli para cezası verilir. D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır. 30-Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? A) Garaj B) Terminal C) Servis istasyonu D) Muayene istasyonu 31-Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Motorlu araçlar için zorunludur. B) Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. D) Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. 32-Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 25-Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

55 55 01-Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? A) İklim B) Erozyon C) Atmosfer D) Çevre 02-Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? A) Çevre hakkı B) Çevre koruma C) Çevre düzeni D) Çevre sorunu 03-Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? A) Yanıcı madde B) Yakıcı madde C) Atık D) Kireç 04-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması B) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması C) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması D) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması 05-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin önlenmesinde olumlu katkı sağlar? A) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması B) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması C) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması 06-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A) Araca aşırı yük ve yolcu alınması B) Uygun vitesle seyredilmesi C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi 07-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir? A) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi. B) Araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorla gidilmesi D) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalıştırılması 08-Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir? A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları C) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri 09-Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir? A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak B) Araç bakımını düzenli olarak yaptırmak C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak D) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak 10-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir? A) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi B) İniş eğimli yolda motorun durdurulması C) Mümkün olduğunca toplu taşım araçlarının kullanılması D) Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi 11-Hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması 12-Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler? A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları C) Araç bakımlarını zamanında yaptırmaları D) Hızlarına uygun viteste seyretmeleri 13-Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır? A) Yakıt tüketiminin azalması B) Trafik yoğunluğunun artması C) Trafik yoğunluğunun azalması D) Yürüme alışkanlığı oluşturması 14-Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Gürültü kirliliğine B) Orman yangınına C) Toprak erozyonuna D) Hava kirliliğine 15-Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir? A) Aşırı yağışlar B) Buzulların erimesi C) Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler D) Gürültü kirliliği 16-Katalitik konvektörün görevi nedir? A) Yakıtı süzmek B) Fren sistemini güçlendirmek C) Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak. D) Yakıt tüketimini azaltmak. 17-Kişilerin huzur, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir? A) Sesli ilan B) Gürültü C) Duyuru D) Konuşma

56 56 18-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir? A) Ruh sağlığının bozulması B) Beden sağlığının bozulması C) Dikkatin dağılması D) İş veriminin artması 26-Osmaniye den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya ya oradan da Ankara ya gitmiştir. 19-Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A) Gürültü kirliliği oluşturmamak B) Yakıt tasarrufu sağlamak C) Motor gücünü artırmak D) Kazalara karşı güvenliği artırmak 20-Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Aracın merkeze girmesi yasaklanır. B) Araç sahibi para cezası alır. C) Sürücüsüne hapis cezası verilir. D) Sürücü trafikten ömür boyu men edilir. 21-Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? A) Harita ve kroki B) Yolcu ve yük C) Reflektör D) Yangın tüpü 22-Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar? A) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri B) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini C) Araç modellerini ve fiyatlarını D) Trafik suçuna verilen para cezalarını 19-Aşağıdakilerden hangisi özel araçları g 23-Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar? Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? A) Batı-Doğu B) Kuzey-Güney C) Kuzeydoğu-Kuzeybatı D) Kuzeybatı-Güneydoğu 27-Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A) Batı B) Doğu C) Kuzey D) Güney 28-Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A) Batı B) Doğu C) Kuzey D) Güney 29-Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir? A) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi B) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi C) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi D) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi A) Şehir haritası B) Şehir plânı C) Karayolları haritası D) Şehir krokisi 24-Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A) Batı B) Doğu C) Güney D) Kuzey 25- Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? A) Uşak B) Konya C) Sivas D) Trabzon

57 57 01-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? 08-Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 02-Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez? A) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir. B) Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. 03-Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir? A) Kamyon B) Otobüs C) Otomobil D) Motosiklet 04-Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır? A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması A) B) C) D) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? A) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması B) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi C) Sürücülerin dikkatinin artırılması D) Kazaların önlenmesi 10- I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 11-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? 05-Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür? A) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek B) Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek C) Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek D) Olay yerinden uzaklaşmak 06-Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir? A) Sürücü belgesi B) Araç imalat belgesi C) Parça garanti belgesi D) Kasko sigorta poliçesi 07-Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D) Geçme yaparken sinyal verilmesi 12-Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi D) 2 numaralı aracın hızını artırması

58 58 13-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? A) Virajı alamayan aracın devrilmesi B) Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması C) Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması D) Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi 14- I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV-Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? A) Yalnız I B) I ve II C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 15-Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır? A) 5 B) 10 C) 15 D) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Geçme yaparken sinyal verilmesi B) Yaya yolunda sürülmesi C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi 17-Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir? A) Saygı B) Uyum C) Bencillik D) Hoşgörü 18-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? 20- I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 21-Emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. B) Şehir içi isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir. C) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır. D) Şehir içi mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır. 22-Resimde görülen koruma başlığını aşağıda verilenlerden hangileri kullanmak zorundadır? I - Motosiklet yolcuları II - Motosiklet sürücüleri III - Motorlu bisiklet yolcuları IV - Motorlu bisiklet sürücüleri A) I-II B) III-IV C) I-II-III D) I-II-III-IV 23-Motorlu bisiklet, motosiklette bulunan sürücü ve yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır. B) Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. C) Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır. D) Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır. 24-Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. 25-Şekildeki sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 19-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? A) Dur B) Yolver C) Ayrılma şeridi D) Tırmanma şeridi A) Sağa sinyal vermesi B) Yayaların geçmesini beklemesi C) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması D) Yayaları ikaz ederek durdurup, yoluna devam etmesi

59 59

60 60

61 61 Kavşaklara yaklaşırken; Yerleşim yerleri içinde 30 m, Yerleşim yerleri dışında 150 m içinde şerit değiştirmek yasaktır Trafik işaret levhalarını yaklaşım yönünde; Yerleşim yerleri içinde 15 m,yerleşim yerleri dışında 100 m içinde park etmek yasaktır. Köprüler içinde aynı mesafe geçerli Yerleşim yerleri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden; 5 metre mesafe içinde duraklama veya park etme yasaktır Arızalı araç yolda çekilirken; Çekilen aracın freni sağlam ise çeken ve çekilen araç arasındaki mesafe 5 m geçmeyecek şekilde olmalıdır. Açıklık 2,5 metreyi geçtiği taktirde araya kırmızı yansıtıcı ve bez konmalıdır. Çekilen aracın freni bozuk ise iki araç arasında mesafe en fazla 1 m olmalıdır Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan araçların ön ve arkasına; En az 30 m görülecek şekilde yansıtıcı konmalı, En az 150 m mesafeden bu yansıtıcı diğer sürücüler tarafından görülebilmelidir Muayene; Hususi (Özel) araçlar 2 senede bir, Resmi ve ticari plakalı araçlar (Otobüs, kamyonet, kamyon, minibüs) her sene muayene yaptırmak zorundadır Zorunlu mali sigorta; Her yıl yaptırılmak zorundadır.

62 62 Taşıt giremez işareti bulunan yola girme, Girişi olmayan yol işareti bulunan yola girme, Geçme yasağı olan yerde araç geçme, Tek yönlü yola ters yönden girmek, Karşı şeride tecavüz etme, Bölünmüş yolda diğer şeride geçme, Öndeki araca arkadan çarpma, Dönüş manevralarını yanlış yapma, Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymama, Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama, Kırmızı ışıkta geçme, Park etmede veya duraklamada gerekli tedbirleri almama. HIZ SINIRLAMALARI TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN AZAMİ HIZ SINIRLARI ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE YERLEŞİM YERİ DIŞINDA ŞEHİRLERARASI ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLLARINDA BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA OTOYOLLARDA Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Motorlu Bisiklet Giremez TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN ASGARİ HIZ SINIRLARI ARAÇ CİNSİ ŞEHİRLERARASI YOLDA OTOYOLLARDA Tüm motorlu araçlar için 15 40

63 63 EHLİYET SINIFLARI Dar yolda karşılaşma halinde ilk geçiş hakkı sırası ile; 1-Otomobil-Minibüs-Kamyonet 2-Otobüs 3-Kamyon 4-Traktör (Arazi taşıtı) 5-İş makinesi 6-Motorsuz taşıtlar ŞEKLİNDEDİR.

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

Trafiğin düzenlenmesinde öncelik sırasıyla; 1- Trafik polisi (görevlisi) 2- Trafik ıģıkları 3- Trafik levhaları 4- Yer iģaretleri Ģeklindedir.

Trafiğin düzenlenmesinde öncelik sırasıyla; 1- Trafik polisi (görevlisi) 2- Trafik ıģıkları 3- Trafik levhaları 4- Yer iģaretleri Ģeklindedir. Trafiğin düzenlenmesinde öncelik sırasıyla; 1- Trafik polisi (görevlisi) 2- Trafik ıģıkları 3- Trafik levhaları 4- Yer iģaretleri Ģeklindedir. ATAKAN M.T.S.K BAŞARILAR DİLER. 2 Trafik görevlisinin bulunduğu

Detaylı

-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Kesikli çizgiler boyunca öndeki araç geçilebilir, Ģerit değiģtirilebilir. GeçiĢler sadece sol Ģeritten yapılabilir. Sadece trafik zorunluluğu nedeniyle

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK PSİKOLOJİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK PSİKOLOJİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK PSİKOLOJİSİ Trafik psikolojisi: İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceler. TRAFİKTE 3 TEMEL UNSUR VARDIR: 1. İNSAN

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-1

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-1 TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-1 TRAFİK PSİKOLOJİSİ Trafik psikolojisi: İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışlar altında yatan psikolojik süreçleri inceler. TRAFIKTE 3 TEMEL UNSUR VARDIR: 1. İNSAN

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

2016 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA AİT ÖZET BİLGİLER. Karayolları Genel Müdürlüğü

2016 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA AİT ÖZET BİLGİLER. Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2016 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA AİT ÖZET BİLGİLER ÖNSÖZ Bu

Detaylı

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI Karayolu ve çevresindeki tehlikeler hakkında yoldan yararlananlara uyarı görevi yapar. Tehlikeli noktaya gelmeden önce sürücüye haber verir. Açılan Köprü Karayolu

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar 4) DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARTLERİ Park Etmek yasaktır Bu levhanın bulunduğu yol kesimlerinde park etmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Duraklamak serbesttir Ancak duraklama 5 dakikayı geçerse Park

Detaylı

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER 1 - İŞARETLER Trafik Ders Notları A) TEHLIKE UYARI IŞARETLERI ( T GRUBU ) : Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara " Uyarı "görevi yapar. B) TRAFIK TANZIM IŞARETLERI (TT

Detaylı

2013 TRAFİK CEZALARI. Trafik cezaları kapsamları

2013 TRAFİK CEZALARI. Trafik cezaları kapsamları 2013 TRAFİK CEZALARI Maliye Bakanlığı, 2013 yılında trafikle ilgili hangi suça ne kadar para cezası kesileceğine ilişkin listeyi Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer birimlere gönderdi.

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR

TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR 1-) Aşağıdaki trafik levhasının anlamı nedir? A-) Hız sınırlaması sonu levhası B-) Hız sınırlaması başlangıcı levhası C-) En az 50 km/h yapılacağını bildirir D-) En Fazla 50

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

ÖZEL DENEME SINAVI-2

ÖZEL DENEME SINAVI-2 ÖZEL DENEME SINAVI-2 1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır? A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla

Detaylı

ÖZEL DENEME SINAVI-1

ÖZEL DENEME SINAVI-1 ÖZEL DENEME SINAVI-1 1. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A) B) C) D) 2. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN

Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN 2 3-YOLU KULLANANLARIN özellikleri 3 Yolu Kullananların Özellikleri İnsanlar Taşıtlar 4 İnsanların Özellikleri Normal Fiziksel Özellikler A. Görme Özelliği

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

TRAFİK KURALLARI, CEZALAR

TRAFİK KURALLARI, CEZALAR TRAFİK KURALLARI, CEZALAR 1. Araçların yüklenmelerine ilişkin; aşağıdakilerin hangisi yasaktır? a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması b) Yük üstüne yolcu alınması c) Tehlikeli yüklerin izin alınmadan

Detaylı

TRAFİK KURALLARI, CEZALAR

TRAFİK KURALLARI, CEZALAR TRAFİK KURALLARI, CEZALAR 1. Araçların yüklenmelerine ilişkin; aşağıdakilerin hangisi yasaktır? a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması b) Yük üstüne yolcu alınması c) Tehlikeli yüklerin izin alınmadan

Detaylı

Road traffic Signs in Turkey

Road traffic Signs in Turkey Warning Signs Road traffic Signs in Turkey Curve to right Sağa Tehlikeli Viraj Double curve Sağa ehlikeli Devamlı Virajlar Steep hill upwards Tehlikeli Eğim (Çıkış) Steep hill downwards Tehlikeli Eğim

Detaylı

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL)

Detaylı

Transit Eğitim Kurumları SRC CEP KİTABI. Editör: Enes Gönüllü

Transit Eğitim Kurumları SRC CEP KİTABI. Editör: Enes Gönüllü Transit Eğitim Kurumları Bu Kitabın her türlü yayın hakkı Transit Eğitim Kurumları na aittir. Bu kitabın baskısından 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince kaynak göstererek

Detaylı

MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI

MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI... 1 TRAFİK İŞARETLERİ BULUNAN KAVŞAKLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI... 3 DURUM 1... 3 DURUM 2... 4 DURUM 3... 5 DURUM 4... 5 DURUM 5...

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci ÜNİTEDEKİ KONULAR 1. TANIMLAR 2. TRAFİKLE İLGİLİ MEVZUAT 3. TRAFİKTE YAYANIN SORUMLULUĞU 4. TRAFİKTE YOLCUNUN SORUMLULUĞU 5. TRAFİKTE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ

TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ Trafik polisinin duruş ve pozisyonuna göre, polis hazırolda veya kollarını açmış ise trafik polisinin ön ve arka kısmı trafiğe kapalı, sağ ve sol tarafı

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları

Detaylı

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler:

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler: A) Genel Tarifler: TRAFİK : Yyaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. GEÇİŞ

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA ALANI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AMAÇ VE KAPSAMI

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA ALANI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AMAÇ VE KAPSAMI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE UYGULAMA ALANI Y:1 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AMAÇ VE KAPSAMI TRAFİK İLE İLGİLİ TANIMLAR AMAÇ Y:2 Trafik ile ilgili tanımları ve önemini bilip kavramak

Detaylı

İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER:

İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER: İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER: 08.01.2018 Tarih / 30295 Sayılı Resmi Gazete Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 34/e Maddesine İstinaden; 17.04.2015 Tarih / 29329 Sayılı Resmi Gazete Karayolları Trafik Yön.Değ.Yap.Dair

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır? a) Probleme girmemek b) Problem tespit edildikten sonra çözmek c) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

Trafik Ceza Puanı Listesi

Trafik Ceza Puanı Listesi Ceza Puan Çalışma Sayfası1 Trafik Ceza Puanı Listesi Kanun Maddesi Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay 81/3 yerinden ayrılmak Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı

(1) Aşağıdakilerden hangisi, 112 nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

(1) Aşağıdakilerden hangisi, 112 nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? (1) Aşağıdakilerden hangisi, 112 nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması B) Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi

Detaylı

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

T.C ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU. : Taksirle Yaralamaya Neden Olma. : Dosya Üzerinden İnceleme ve Araştırma

T.C ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU. : Taksirle Yaralamaya Neden Olma. : Dosya Üzerinden İnceleme ve Araştırma T.C ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI : K.H. DOSYA NO : 2018/ MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ SUÇ GÖREVLENDİRİLME : ELİF KAYA : ALİ AYYILDIZ : Taksirle Yaralamaya Neden Olma : Dosya Üzerinden İnceleme

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2016 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Trafik Kaza İstatistikleri 2006-2015 Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (TEMEL EĞİTİM) (09 HAZİRAN 2013) SRC 5

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER GENEL TANIMLAR KARAYOLU İLE İLGİLİ TANIMLAR ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR KARAYOLU YAPISI VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI TRAFİK İŞARETLERİ KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

ÖĞRENCİ TRAFİK EĞİTİMİ

ÖĞRENCİ TRAFİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİ TRAFİK EĞİTİMİ NEDEN TOPLANDIK? Ulaşım nedir? Karayolu trafiği nedir? Temel trafik kuralları nelerdir? Okul servisi kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Acil durumlarda ne yapmamız gerekir? ULAŞIM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28461 ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TRAFİKDEKİ DURUMU

TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TRAFİKDEKİ DURUMU TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TRAFİKDEKİ DURUMU Öğr.Gör.Dr. Neşe HAKTANIR Erciyes Üniversitesi Müh.Fak. İnş.Müh.Böl. KAYSERİ GİRİŞ Trafik kazaları sadece sürücü hatalarından dolayı olmaz. Araçların

Detaylı

1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin, sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin, sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin, sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) SRC2 Belgesi B) SRC3 Belgesi C) SRC4 Belgesi D) SRC5

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Trafik kurallarına uymanın önemi. Trafikte güvenli geçiş kuralları. Karşıdan karşıya nasıl geçilir? Taşıtlara binmenin kuralları

İÇİNDEKİLER: Trafik kurallarına uymanın önemi. Trafikte güvenli geçiş kuralları. Karşıdan karşıya nasıl geçilir? Taşıtlara binmenin kuralları TRAFİK KURALLARI İÇİNDEKİLER: Trafik kurallarına uymanın önemi Trafikte güvenli geçiş kuralları Karşıdan karşıya nasıl geçilir? Taşıtlara binmenin kuralları Trafik levhalarını ne kadar biliyoruz? Trafik

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Karabük Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.kgm.gov.tr T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2018 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Trafik Kaza İstatistikleri 2008-2017 Tablo 2: Yerleşim

Detaylı

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin,

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 1. AMAÇ: Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, a. Kişisel yeteneklerinin ve bilgi seviyesinin farkına varması, b. Güvenli

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-2

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-2 TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-2 ARAÇ SÜRME YASAĞI Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanan cezalar: sürücülere verilecek Araç kullanmaktan men edilme, hafif para cezası, 6 ay hafif hapis cezası ayrıca sürücü

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Ehliyet Alacaklar Dikkat!

Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Alacaklar Dikkat! MEB, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava

Detaylı

(17 EYLÜL 2011) SRC 2 1) Karayolları Trafik Yönetmeliği ne göre, yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami

(17 EYLÜL 2011) SRC 2 1) Karayolları Trafik Yönetmeliği ne göre, yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami (17 EYLÜL 2011) SRC 2 1) Karayolları Trafik Yönetmeliği ne göre, yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

Detaylı

::: Trafik ve Çevre Bilgisi :::

::: Trafik ve Çevre Bilgisi ::: ::: Trafik ve Çevre Bilgisi ::: Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek

Detaylı

www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr

www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr 1 Güneş plaka reklam ve numartaj sanayi 1960 yılından günümüze gelişen teknolojileri takip ederek ve bünyesinde uygulayarak siz değerli müşterilerimize hizmet

Detaylı

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu TRAF K DERS Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918

Detaylı

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI TRAFİK BİLGİSİ Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla

Detaylı

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi:

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Araçların Ölçü ve Ağırlıkları : Madde 128 - Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 200820111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 200820111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 Karayolları Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

17 EYLÜL 2011 (SRC 4) 1) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 2) Yan

17 EYLÜL 2011 (SRC 4) 1) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 2) Yan 17 EYLÜL 2011 (SRC 4) 1) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 2) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 02/11/2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 01/09/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 01/09/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 01/09/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 01/09/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

Olayın meydana geldiği yerleşim yerindeki tek yönlü, düz, hafif eğimli, asfalt kaplama, yüzeyi kuru yolun genişliği 15,5 metredir.

Olayın meydana geldiği yerleşim yerindeki tek yönlü, düz, hafif eğimli, asfalt kaplama, yüzeyi kuru yolun genişliği 15,5 metredir. 2012 Olay 1 Olayın Özeti: Olayımızda 17.01.2006 tarihinde saat 22.50 sıralarında davacı sürücünün dönel kavşağa geldiğinde, solundan kırmızı ışıkta kavşağa giren ve doktor raporuna göre 117 promil alkollü

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine

Detaylı