İçindekiler. Yönetim Kurulu Başkanı nın 2012 Yılı Değerlendirmesi 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Yönetim Kurulu Başkanı nın 2012 Yılı Değerlendirmesi 8"

Transkript

1 İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın 2012 Yılı Değerlendirmesi 8 1. GENEL BİLGİLER Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketin Ticari Ünvanı Şirketin Ticaret Sicil Numarası Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri Şirket İnternet Adresi Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu Şirketin Ortaklık Yapısı Şirketin Yönetim Kurulu Şirketin Denetim Kurulu Üyeleri Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Sürdürülebilir Çevreye ve Verimliliğe Yönelik Çalışmalar ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Türkiye deki Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler Aksaray Etki Analizi Raporu Okul Sütü Projesi Karacabey MYO da Yeni Program Uludağ Üniversitesi Sütaş İşbirliği ne Kold Koleji nin Katılımı Ödüller Balkanlar daki Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler Sütaş Makedonya Tesisleri Şirketin Yurt içi ve Yurt Dışı Yatırımları ile İlgili Hedefler Pazara İlişkin Temel Gelişmeler Şirketin Kurumsal İletişim Faaliyetleri Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler İştirakler Bağlı Ortaklıklar Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri Önemli Davalar Adli ve İdari Yaptırımlar Genel Kurul Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri Bağış ve Yardımlar Hakim Şirketle Olan İlişkiler FİNANSAL DURUM Bilanço Gelir Tablosu Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi Sermaye Yönetimi ve Kar Payı Dağıtımı RİSK YÖNETİMİ 26 2

2 DENETİM KURULU RAPORU SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNA ORTAKLIK ÜNVANI : Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi MERKEZİ : Uluabat Köyü-Karacabey/BURSA FAALİYET KONUSU : Süt ve Süt Mamülleri İmalatı ve Ticareti RAPOR DÖNEMİ : DENETÇİLERİN ADI, GÖREVİ,SÜRESİ VE ORTAK OLUP OLMADIKLARI : 1) Seracettin ÖZAĞAÇ Görev Süresi: 21/04/ tarihli Olağan Genel kurul toplantı tutanağı ile bir sonraki Olağan Genel kurula kadar olmak üzere göreve başlamıştır. Pay Adedi: - Pay Tutarı: - 2) Cüneyit ARINEL Görev Süresi: 21/04/ tarihli Olağan Genel kurul toplantı tutanağı ile bir sonraki Olağan Genel kurula kadar olmak üzere göreve başlamıştır. Pay Adedi: - Pay Tutarı: - KATILINAN YÖNETİM KURULU VE YAPILAN DENETLEME KURULU TOPLANTILARININ SAYISI : Her ay bir kere olmak üzere yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılınmıştır. ORTAKLIK HESAPLARI DEFTER VE BELGELERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN KAPSAMI, HANGİ TARİHLERDE İNCELEME YAPILDIĞI VE VARILAN SONUÇLAR ORTAKLIK VEZNESİNDE YAPILAN SAYIMLARIN SAYISI VE SONUÇLARI : Ortaklığın yasal defterler ve belgeleri üzerinde, T.T.Kanunu, Mevzuat Hükümleri, Ortaklığın ana sözleşmesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu açısından yapılan denetimlerde, varılan sonucun müspet olduğu görülmüştür. Ortaklık veznesi her ay kontrol edilerek sayım yapılmış ve kayıtların uygunluğu tespit edilmiştir. : TÜRK TİCARET KANUNUN GEREĞİNCE YAPILAN İNCELEME TARİHLERİ VE SONUÇLARI : Şirket kayıtları Türk Ticaret Kanununda bahsi geçen kıymetlerin mevcut olup olmadığı yönünden her ay incelenmiştir. Kıymetlerin kayıtlara uygunluğu görülmüştür. İNTİKAL EDEN ŞİKAYET VE YOLSUZLUKLAR : Denetim Kurulumuzun görev süresi içerisinde, herhangi bir yolsuzluk ve şikayet intikal etmemiştir. Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketinin dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelenmiştir. Muhtevasını benimsediğimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, Ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını saygılarımızla onaylarınıza arz ederiz. DENETİM KURULU Seracettin ÖZAĞAÇ Cüneyit ARINEL 28

3 limit aşımı söz konusu olduğunda sistemlerimiz mal çıkışına izin vermeyen yapılara kavuşturulmuştur. Kullanılan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye olanak sağlayan ve bu bağlamda karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Doğal risk; yangın, deprem gibi afetlere karşı korunmak amacıyla şirket varlıkları sigortalanmaktadır. Bu işlemler, varlıkların gerçek değerlerine uygun şekilde yetkin sigorta brokerlik şirketlerinden hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir. Şirket, finansman ihtiyaçlarını öncelikle özkaynaklarından karşılamakta, kar dağıtım politikası buna uygun şekilde düzenlenmektedir. Piyasa şartlarının uygun olması halinde Şirket in karlılık ve nakit akış yapısını bozmayacak şekilde kredi imkanlarından yararlanmaktadır. Her türlü mali risk, aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirket in mali durumunu etkileyebilecek olan diğer risk faktörleri sürekli olarak izlenmektedir. Şirket in likit varlıkları risk ve getiri unsurları birlikte gözetilerek değerlendirilmektedir. SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU Muharrem Yılmaz Serpil Veral Selim Tarık Tezel Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aykut Bilbay Hüseyin Mustafa Çevik Hüseyin Saffeddin Karpat Üye Üye Üye Mürvet Tezel Yaşar Ulukaya Aynur Duygu Yılmaz Haydar Yılmaz Üye Üye Üye Üye 27

4 5.4. Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi: Şirketin finansal yapısı mevcut ve planlanan yatırım projelerini herhangi bir dış kaynak desteğini almadan yürütecek kapasitededir. Şirket, para piyasalarındaki likidite bolluğunun kredi piyasalarına etkisini dikkatle takip etmekte ve uygun maliyetli dış finansman kaynaklarını kullanmaktadır. Para piyasalarındaki muhtemel olumsuz gelişmelere karşı tutulan likit varlıklar düşük riskli, likiditesi yüksek ve piyasa şartlarına göre uygun getirili yatırım araçlarında değerlendirilmektedir Sermaye Yönetimi ve Kar Payı Dağıtımı: Şirketin ödenmiş sermayesi, sermaye yedekleri ve dağıtılmamış karlardan oluşan özvarlık tutarı yıl sonu itibari ile TL ye ulaşmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda TL tutarındaki enflasyon düzeltme farkları, sermaye yedekleri ve mevzuat gereği sermayeye eklenmesi halinde kurumlar vergisi tahakkukuna tabi olmayan diğer özvarlık kalemlerinin sermayeye eklenmesine karar verilmiş ve bu yönde işlemler başlatılmıştır. Şirketin 2012 yılı sonu itibari ile kurumlar vergisi ödenmiş ortaklarına dağıtabilir kapsamda TL lik bir varlığı bulunmaktadır. Kar dağıtımı konusunda mevcut ve planlanan yatırım projeleri ve kredi piyasalarındaki gelişmelere göre karar verilmektedir. 6- RİSK YÖNETİMİ Şirket iş birimleri, şirket genelinde benimsenen risk yönetimi politikası ve kuralları çerçevesinde şirket faaliyetlerinin bütününü kapsayacak şekilde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin zamanında teşhisi, risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve bu uygulamaların takibine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede; Şirketin tüm üretim faaliyetleri gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sürdürülmekte ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile denetlenmektedir. Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmiş olan ISO9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi Standardı), ISO22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı), ISO50001 (Enerji Yönetim Sistemi Standardı) sistemleri ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Kurulan bu sistemler her sene gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sürekli canlı halde tutulmaktadır. Şirket ürün satışlarını farklı kanallara uygun satış politikaları ile yapmakta ticari risklerini dikkatlice takip etmektedir. Müşteri risklerinin takibine yönelik Teminat Risk Yönetimi Sistemi devreye alınmıştır. Bu suretle, müşterilerimizin mal alım limitleri belirlenmiş ve 26

5 5.2. Gelir Tablosu: GELİR TABLOSU (TL) A-BRÜT SATIŞLAR YURT İÇİ SATIŞLAR YURT DIŞI SATIŞLAR DİĞER GELİRLER B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E-FAALİYET GİDERLERİ (-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FAALİYET KARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR (+) G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ OLAĞAN KAR I-OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR (+) J-OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) DÖNEM KARI K-DÖNEM KARI VERGİ ve D.YAS.YÜK.KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler: LİKİDİTE ORANLARI 2011(%) 2012(%) Cari Oran 3,16 1,15 Alacakların Tahsil Süresi 40,82 44,3 Stok Devir Süresi 32,08 35,77 Toplam Borçlar/Aktif Toplam Brüt Satış Kar Oranı Net Kar Oranı

6 PASİF (TL) III-KISA VADELİ BORÇLAR A-MALİ BORÇLAR B-TİCARİ BORÇLAR (NET) C-DİĞER BORÇLAR D-ALINAN AVANSLAR F-ÖDENECEK VERGİ ve YÜKÜMLÜLÜKLER G-BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI 0 0 H-GEL.AYLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAH I-DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 32 0 IV- UZUN VADELİ BORÇLAR A-MALİ BORÇLAR B-UZUN VADELİ TİCARİ BORÇLAR (NET) 0 0 C-DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR 0 0 D-ALINAN AVANSLAR E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0 0 F-G.YILLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAH V- ÖZ SERMAYE A-ÖDENMİŞ SERMAYE B-SERMAYE YEDEKLERİ 0 0 C-KAR YEDEKLERİ YASAL YEDEKLER OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER KAR YEDEKLERİ ÖZEL FONLAR D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI F DÖNEM NET KARI (ZARARI) PASİF TOPLAM

7 5- FİNANSAL DURUM 2012 yılında öngörülerimiz ve beklentilerimiz ile stratejik büyüme hedeflerimize uygun sonuçlara ulaşılmıştır yılında 462,4 milyon TL olan toplam varlıklarımız, 2012 yılında 556,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satışlarımız geçen yıla göre %20 artarak 1.536,6 milyon TL net satışlarımız ise 1.326,2 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, net dönem karımız ise 104,2 milyon TL olmuştur ve 2012 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir Bilanço: AKTİF (TL) DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER B-MENKUL KIYMETLER C-KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR (NET) D-DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR E-STOKLAR G-AYLARA AİT GİDER ve GELİR TAH H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II-DURAN VARLIKLAR A-UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR (NET) B-DİĞ.UZUN VAD.TİCARİ ALACAKLAR (NET) 0 0 C-MALİ DURAN VARLIKLAR(NET) D-MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR(BRÜT) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR VERİLEN SİPARİS AVANSLARI E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK.(BRÜT) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) G-GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL.TAAHK AKTİF TOPLAMI Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı nın 2012 Yılı Değerlendirmesi Sütaş; faaliyetlerini, sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla ottan sofraya süt değer zincirini ve kendisine emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ambalajlı süt ve süt ürünleri pazarı ciro bazında % 7 büyürken, 7 yıldır sektörün lider markası olan Sütaş % 15 büyüdü yılında % 20,4 olan pazar payını %22 ye taşıyan Sütaş, süt ve süt ürünleri pazarında %75 lik penetrasyon ile Türkiye de en yüksek hane erişimine sahip firma oldu. Sütaş ın faaliyetleriyle Türkiye ye sağladığı katma değer, bilimsel bir çalışma ile ölçümlendi. Sütaş Aksaray Entegre Tesisleri Yatırımının Ekonomik Etki Analizi raporu geçtiğimiz yıl tamamlandı. Bu rapor; Aksaray Entegre Tesislerimizin, kuruluşundan bugüne bölge ekonomisine katkısının 2,1 milyar liraya ulaştığını ortaya koydu döneminde, Sütaş ın bölgeye 14,6 milyar lira daha katkı sağlaması bekleniyor yılı itibariyle, Sütaş Süt Hayvancılığı Uygulamalı Eğitim Merkezleri nde Türkiye nin dört bir yanından gelen öğrenciler, üreticiler ve girişimcilere vermiş olduğu ücretsiz eğitimlerden faydalanan kişi sayısı e ulaştı, yaklaşık kişiye ise ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. Üniversiteler ile sürdürülen eğitim işbirliği, Danimarka Kold Koleji yle yapılan protokolle uluslararası platforma taşındı. Sütaş kapılarını AB öğrencilerine, uzmanlarına açtı; akademik ve mesleki alanda ortak projeler için ilk adımlar atıldı de Sütaş, Makedonya nın başkenti Üsküp te yaptığı yatırım ile doğal lezzetini ilk defa Türkiye sınırlarının ötesine; Balkan Ülkelerine ve Avrupa Pazarlarına ulaştırmak üzere harekete geçti. Sütaş, Ottan Sofraya entegre iş modelini, faaliyet gösterdiği heryerde uygulayarak; süt ürünleri tesislerinin ardından, süt hayvancılığı çiftlikleri, yem fabrikası, geri kazanım ve enerji üretimine yönelik tesisler ile yatırımlarına devam edecektir. Sütaş ın, ürünlerinin doğallığını ve tazeliğini koruyarak, en kısa sürede tüketicilerine ulaştırma stratejisi çerçevesinde hedeflediği pazarların yakınında üretim yapmak üzere yeni yatırımlar için de araştırmaları devam etmektedir. Tüm bu güzel sonuçların arkasında, her geçen gün büyüyen, birbirine sevgi, saygı ile bağlı Sütaş Ailesi nin sütçülüğe olan tutkusu ve Sütaşkı mız var. Doğal lezzetimizin güvencesi olan Ottan Sofraya entegre iş modelimiz, yalnızca sütçülüğe odaklanarak oluşturduğumuz ustalık ve uzmanlığımız, özünü insanlığın en temel değerlerinden alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne olan bağlılığımız var. Süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider şirketi olmak vizyonuyla faaliyetlerine devam eden Sütaş ın değerlerini paylaşan, tutkuyla bağlı olduğumuz sütçülük yolunda bizimle birlikte ilerleyen, başarılara birlikte imza attığımız hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza en derin şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Muharrem Yılmaz Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı 23 8

8 1- GENEL BİLGİLER 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : Şirketin Ticaret Ünvanı : SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 1.3. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : Şirket Merkezi / İletişim Bilgileri : Uluabat Köyü Karacabey Bursa / Şirketin İnternet Adresi : Şirketin Şubeleri ve İletişim Bilgileri : Aşağıda gösterilmiştir. Sütaş A.Ş. Genel Müdürlük Gökova Bölge Md Aksaray Fabrika İstanbul Anadolu Yakası Bölge Md Karacabey Fabrika İstanbul Kağıthane Bölge Md Adana Bölge Md İstanbul Merter Bölge Md Ankara Bölge Md İzmir Bölge Md Antalya Bölge Md İzmit Bölge Md Bandırma Bölge Md Kayseri Bölge Md Bodrum Bölge Md Keşan Bölge Md Bursa Bölge Md Konya Bölge Md Çorlu Bölge Md Manavgat Bölge Md Çorum Bölge Md Mersin Bölge Md Denizli Bölge Md Samsun Bölge Md Diyarbakır Bölge Md Sivas Bölge Md Düzce Bölge Md Söke Bölge Md Erzurum Bölge Md Trabzon Bölge Md Eskişehir Bölge Md Yalova Bölge Md Gaziantep Bölge Md Zonguldak Bölge Md Önemli Davalar: 2012 yılı içerisinde şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte açılmış dava bulunmamaktadır Adli ve İdari Yaptırımlar: Şirketin faaliyet yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli bir yaptırım bulunmamaktadır Genel Kurul Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar: tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar uygulanmıştır Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri: Olağanüstü genel toplantılarına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. Olağanüstü Genel Kurul Tarihi : Alınan Karar : 2009 ve 2010 yılı karları üzerinden ayrılmış olan olağanüstü yedek akçelerden, brüt TL tutar üzerinden gerekli yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutar olan net TL nin ortaklara temettü olarak tarihinde dağıtılması. Olağanüstü Genel Kurul Tarihi : Alınan Karar : Şirketin 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu üye sayısının arttırılarak, Yönetim Kurulu üye sayısının 10 (on) üyeye çıkartılmasına, mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ek olarak 1 yeni Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılarak Hüseyin Saffeddin Karpat ın diğer üyeler ile birlikte görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Bağış ve Yardımlar: Şirketimizin 2012 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur Hakim Şirketle Olan İlişkiler: Şirketimiz, ana hissedarı olan Yılmaz Holding A.Ş. ve diğer grup şirketleriyle olan ilişkilerinde normal ticari faaliyetleri dışında, holding şirketinin yönlendirmesi ile diğer grup şirketlerinin yararına olacak ve denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlemde bulunmamıştır. 9 22

9 4.7. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: 1.7. Şirketin Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Kadrosu: İştirakler: İştirakin Ticaret Unvanı Paksüt Süt San. ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Konusu Süt ve Süt Mamulleri İmalatı Esas Sermayesi (TL) Ödenmiş Sermayesi (TL) Sermayeye İştirak Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) ,87 Şirket üst yönetimi 1 Genel Müdür ile 4 Genel Müdür Yardımcısı ndan oluşmaktadır. Adı ve Soyadı Görevi Serpil Veral Genel Müdür Funda Ak Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Emin Çolakoğlu Genel Müdür Yardımcısı Üretim Hüseyin Yılmaz Genel Müdür Yardımcısı Satış Operasyon Batı Mehmet Özer Ağca Genel Müdür Yardımcısı Satış Operasyon Doğu Paksüt A.Ş.nin şirket merkezi Uluabat Köyü Karacabey Bursa dır. Şirketin 2012 yılında TL dönem net kârı bulunmaktadır yılında kar dağıtımı öngörülmemiştir Bağlı Ortaklıklar: Bağlı Ortaklığın Ticaret Unvanı Balkan Dairy Dooel / Makedonya Faaliyet Konusu Süt ve Süt Mamülleri Üretimi, Satış Dağıtım Esas Sermayesi (Euro) Ödenmiş Sermayesi (Euro) Sermayeye İştirak Tutarı (Euro) Sermaye Oranı (%) Balkan Dairy Dooel, sermayesinin tamamına iştirak ederek tarihinde Balkan Dairy Farm Dooel isimli bir şirketi Makedonya da kurmuştur. Şirketin sermayesi Euro dur Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Şirket 2012 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir Özel ve Kamu Denetimi Bilgileri: 2012 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır. Bağlı bulunduğumuz grup bünyesindeki aşağıdaki başkanlıklar, şirket faaliyetlerine destek vermektedir. Ar-Ge ve Teknoloji Başkanlığı Mali İşler Başkanlığı Pazarlama Başkanlığı Yönetim Sistemleri Başkanlığı Denetim Başkanlığı Tedarik Zinciri Başkanlığı tarihi itibariyle çalışan sayımız kişidir yılı ortalama çalışan sayımız ise kişidir Şirketin Ortaklık Yapısı: Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir. Şirket Ortakları Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%) Yılmaz Holding A.Ş ,07 Muharrem Yılmaz ,47 Diğer ,46 Toplam: Dönem içinde Esas Sermaye de bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır

10 1.9. Şirketin Yönetim Kurulu: Adı ve Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi Muharrem Yılmaz Başkan ve Murahhas Aza Serpil Veral Başkan Vekili Selim Tarık Tezel Başkan Vekili Aykut Bilbay Üye Hüseyin Mustafa Çevik Üye Hüseyin Saffeddin Karpat Üye Mürvet Tezel Üye Yaşar Ulukaya Üye Aynur Duygu Yılmaz Üye Haydar Yılmaz Üye Dönem içerisinde tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ne Sayın Hüseyin Saffeddin Karpat atanmıştır. Şirketin temsil ve ilzamı konusunda ve tarihlerinde kararlar alınmış ve gerekli duyurular yapılmıştır. Şirket, dışarıya karşı olan işlemlerde temsile yetkili iki imza ile temsil edilmektedir. Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamını gösteren yetki sınırları Karacabey 1. Noterliği nde tarih, 9612 yevmiye no ile çıkarılan imza sirkülerinde gösterilmiştir Şirketin Denetim Kurulu Üyeleri: Adı ve Soyadı Göreve Başlama Tarihi Seracettin Özağaç Cüneyit Arınel tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı ile denetim kurulu üyelerinin görev süresi ilk olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl olarak tespit edilmiştir. sutas.com.tr ve Online Alışveriş Sitesi: Türkiye de süt ve süt ürünleri sektöründe ulusal bir markanın sahip olduğu ilk e-ticaret kanalı olma özelliği taşıyan Sütaş Online Alışveriş sayfasının kullanım kolaylığını maksimize edebilmek amacıyla Sütaş ın kurumsal web sitesi yenilenmiştir. Böylece, online alışveriş sayfası tüketicilerimizin daha kolay ulaşabileceği, daha rahat kullanabileceği hale getirilmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra, internet sitesinin altyapısı da yenilenerek sitenin daha hızlı ve verimli çalışması sağlanmıştır. Sanal ticaret kanalında Sütaş ın, sektörün öncü kuruluşlarından Yemeksepeti ile iş ortaklığı devam etmiş, ortak yönetilen proje sayesinde tüketicilerimize ürünlerimizin ulaştırılmasına yönelik uygulamalar yapılmıştır Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri: Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu, şirketin muhasebe, iç kontrol, risk yönetimi ve finansal planlama için gerekli sistemlerinin kurulmasından, bu sistemlerin işleyişinin, uyumluluğunun ve yeterliliğinin sağlanmasından ve bunlarla ilgili şirket içi yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesinden sorumlu olup, uygulama sorumluluğu Şirket Yönetimi ndedir. Yönetim Kurulu na bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Denetim Başkanlığı, Yönetim Kurulu na doğrudan rapor etmektedir. Denetim Başkanlığı, risk esaslı hazırlamış olduğu yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Yönetim Kurulu ve Şirket Yönetimi ne raporlamaktadır: Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği Operasyonların etkinliği ve verimliliği Şirket varlıklarının korunması Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması Denetim fonksiyonu, iç kontrol sistemlerinin ne kadar sağlıklı işlediğini belirlemekte, halihazırdaki sistemlerin geliştirilmesine ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda yeni sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunmaktadır Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler: 2012 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır

11 Sütaş Babymix: Türkiye nin bebeklere özel ilk ve tek yoğurdu olan Sütaş Babymix, pazarda rakipsizliğini korumaktadır. Sütaş Büyümix: Sütaş Büyümix, ciro bazında %10 büyüme gerçekleştirmiş ve pazar payını 2,5 puan arttırarak %25,9 seviyesine getirmiştir (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012) Şirketin Kurumsal İletişim Faaliyetleri: 2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2012 faaliyet yılı içinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi menfaatlerin toplam tutarı: TL dir. Mesleki Eğitime Destek: 1996 yılından bu yana sürdürdüğü eğitim faaliyetleriyle süt hayvancılığı ve süt teknolojilerine yönelik eğitim çalışmalarını destekleyen şirketimiz, 2012 yılında da Uludağ Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi yle sürdürdüğü iş birlikleri ile sektöre yatırım yapmaya devam etmektedir. 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Sürdürülebilirlik için son derece önem taşıdığına inandığımız teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına 2012 yılında da devam edilmiştir. Şirketimiz, gerek çevreye olan duyarlılık, gerekse verimlilik çalışmalarının bir parçası olarak, Ar-Ge çalışmaları için 2012 yılında TL harcama gerçekleştirmiştir. Sütaş Meslek Yüksekokulu Bursu; Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu nun Süt ve Besi Hayvancılığı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık programlarına ve ayrıca Uludağ Üniversitesi Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme programına en yüksek puanla giren 3 er öğrencinin iki yıllık eğitim, barınma, yemek giderlerini ve harçlık ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Sütaş Eğitimde Başarı Desteği ile de başarılı öğrencilere 4 farklı alanda katkı sunularak, başarılarının devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Burs ve başarı desteği programlarımızla mesleki eğitime yapılan katkı ile sektörde nitelikli insan kaynağının arttırılması ve üniversite sınavında başarılı öğrencilerin dikkatinin süt ve süt ürünleri sektörüne çekilmesi hedeflenmektedir Sürdürülebilir Çevre ve Verimliliğe Yönelik Çalışmalar: Faaliyetlerimizin her aşamasında, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp geliştirerek, insanların ihtiyaçlarına ve mutluluğuna, toplumsal refah ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunma sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Şirketimiz, toprak, güneş, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görmekte ve sürdürülebilir çevre için, çevre yönetmelikleri ile tam uyum içinde çalışmaktadır. Bununla birlikte, üretimden kaynaklanan atıkların azaltılmasına yönelik atık yönetimi çalışmaları da yapılmaktadır yılında, Sütaş entegre tesislerinde, enerji verimliliğine yönelik faaliyetler devam etmiştir. BSI (The British Standards Institution) tarafından Enerji Yönetim Sistemi ISO ile belgelendirilen Sütaş; bu sistemi Ağustos 2012 tarihinden itibaren süt fabrikalarında uygulamaktadır

12 Çevre Yönetim Sistemi ISO e yönelik çalışmalar da başlatılmış, uygulama ve iç denetçi eğitimleri tamamlanmıştır. Eylül 2013 de belgelendirme sürecinin sonlandırılması hedeflenmektedir. Siemens Belçika ile yapılan Enerji Gözden Geçirme çalışmalarında Sütaş Süt Fabrikaları, enerji verimliliğinin üst sınıfı olan 4 Yıldız ile değerlendirilmiştir. Ayrıca kullanım sularının %30 u geri kazanılmakta, arıtma tesisi çıkış sularının sulama ve temizlik amaçlı kullanım suyu olarak değerlendirilmesine ilişkin Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. Su şartlandırma tesislerinde kimyasal azaltımı için yapılan, Baca Gazı Eldesi CO2 kullanımı projesi, Tübitak tan Ar-Ge desteği almış ve Sütaş tesislerinde kullanılmaya başlanmıştır. Devam eden TÜBİTAK projeleri Pilot Biyogaz Tesisi Termofilik Çalıştırma Projesi nde TÜBİTAK kabulü alınmıştır. Arıtma Tesisi Anaerobik Reaktörde MBR teknolojisi ile Verim Artışı Projesi yazılmış olup başvuru aşamasına gelinmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı ile Gübre Kurutma Projesi yazım aşamasındadır. Arıtma Tesisi çıkış sularının kullanımına ilişkin proje yazım aşamasındadır. Şirketimizin bağlı olduğu grubun bir diğer şirketi olan Enfaş A.Ş, çiftliklerin, fabrikaların katı ve sıvı atıklarını kullanarak biyogaz, elektrik ve organik gübre üretmektedir. 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketimiz, 38 yıldır sadece süt ve süt ürünleri sektörüne odaklanmıştır. Süt ve süt ürünleri üretiminin yanı sıra; şirketimiz, Ottan Sofraya entegre iş modeli çerçevesinde, mensup olduğu grubun diğer şirketleri ile birlikte; eğitim, damızlık yetiştirme, yem üretimi, geri kazanım ve enerji faaliyetleri ile sektörün gelişmesine yönelik çalışmalara devam etmektedir Türkiye deki Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler: Şirketimiz, İstanbul Sanayi Odası nın (İSO) Türkiye nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2012 listesinde 67. sırada yer almaktadır. Profesyonel araştırma şirketlerinin verilerine göre Sütaş, 7 yıldır Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası konumundadır. Türkiye süt ve süt ürünleri pazarına 69 çeşit ürün sunmakta olan şirketimizin, Türkiye de Bursa (Karacabey) ve Aksaray da olmak üzere, yılda toplam 750 milyon litre süt işleme kapasitesine sahip, 2 adet entegre üretim tesisi bulunmaktadır. 13 Sütaş Süt: 2012 yılında Sütaş Süt ün tonaj büyümesi önceki yıla göre %12, ciro büyümesi ise %27 olarak gerçekleşmiştir. Sütaş Süt, tüm alt kategorilerinde büyüme göstermiştir. Sütaş Pastörize Süt %47 ciro büyümesi ile %31,4 ciro payına, Sütaş UHT Süt ise %20 ciro büyümesi ile %13 ciro payına, Sütaş Aromalı Süt ise %24 ciro büyümesiyle %13,3 ciro payına ulaşmıştır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). Sütaş Süt, kategorisinde en yüksek zihin payına ve satın alınma eğilimine sahip markaların arasındadır. Sütaş Ayran: Ciro olarak %11 büyüyen pazarda, Sütaş Ayran ın büyümesi %15,7 olarak gerçekleşmiştir. Sütaş Ayran 2012 yılında da ayranda %42 ve light ayranda %67,1 lik ciro payları ile liderliğini sürdürmüştür (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). Sütaş Yoğurt: Sütaş Yoğurt, 2012 yılında, %28 ciro payı ile markalı rakipler içerisinde liderliğini korumuştur. Sütaş Yoğurt un ciro büyümesi %4 olarak gerçekleşmiştir. Alt kategorilerde en hızlı ciro büyümeleri, %16 ile Sütaş Meyveli Yoğurt ve %20 ile Sütaş Light Yoğurt tadır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). Sütaş Peynir: 2012 yılında Sütaş Peynir, %25 ciro büyümesi ile toplam peynir pazarında %22 ciro payına ulaşmıştır. Sütaş Taze Beyaz Peynir %29 ciro büyümesi ile %35,2 ciro payına, Sütaş Taze Kaşar Peynir %25 ciro büyümesi ile %23,9 ciro payına, Sütaş Eritme Krem Peynir ve Sütaş Porsiyon Eritme Peynir ise sırasıyla %15 ve %27 büyüme ile %13,2 ve %7,2 ciro payına ulaşmıştır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). Sütaş Tereyağı: Sütaş Tereyağı %22,6 ciro payı ile ambalajlı tereyağı pazarının lider markasıdır (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). Keyif, Lezzet ve Fonksiyonel Ürünler: Sütaş Tatlımmm: 2012 yılında taze puding kategorisi ciro bazında %3 küçülürken, pazarda büyüyen tek marka olan Sütaş Tatlımmm, %26 ciro artışı ile ciro payını %23 seviyesine yükseltmiştir (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). Sütaş Hüptrik: Türkiye nin ilk ve tek meyve püreli çocuk yoğurdu olan Sütaş Hüptrik, 2012 yılında rakipsizliğini korumuş, farklı ve eğlenceli ambalajı ile hedef kitlenin ilgisini çekmeye devam etmiştir. Sütaş Minimix: Çocuk meyveli yoğurt pazarı 2012 yılında ciro bazında %6 küçülmüştür. Sütaş Minimix in ciro payı 2012 yılında da %45,4 olarak gerçekleşmiştir (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012). 18

13 4.4. Pazara İlişkin Temel Gelişmeler: Sütaş, 2012 yılında Türkiye deki hanelerin %75 ine ulaşarak süt ve süt ürünleri pazarında en yüksek hane erişimine sahip firma olmuştur (Kaynak: Ipsos Hane Tüketim Paneli, 2012) yılında, Perakende ambalajlı süt ürünleri pazarı ciro bazında %7 büyüme ile 4,1 milyon TL hacme ulaşırken, Sütaş bu dönemde %15 büyümüş, %22 ciro payı ile pazar liderliğini sürdürmüştür (Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, 2012) Yılında Sütaş ın lider olduğu kategorilerdeki ciro ve miktar payları aşağıdaki gibidir: Kategori 2012 Miktar Payı (%) Ciro Payı (%) Kaymaklı Kase Yoğurt 29,8 32,2 Kaymaksız Sade Yoğurt 21,8 24,0 Light Yoğurt 57,7 55,9 Süzme Yoğurt 20,5 25,2 Çeşnili Yoğurt 99,1 99,3 Yetişkin Meyveli Yoğurt 84,1 84,3 Light Meyveli Yoğurt Bebek Yoğurdu Çocuk Meyve Püreli Yoğurt Ayran 42,4 42,0 Light Ayran 67,2 67,1 Tereyağı 20,2 22,6 Taze Kaşar Peyniri 21,6 23,9 Taze Beyaz Peynir 34,6 35,2 Light Kaşar Peyniri 30,0 32,1 Light Beyaz Peynir 36,4 35,7 Kaynak: Nielsen Perakende Ölçüm Paneli, Market Markaları Hariç Veritabanı Güney Marmara Sütçülük Projesi Sütaş Karacabey Entegre Tesisleri Toplam Alan 94 Bin m2 Kapalı Alan 42 Bin m2 Süt işleme kapasitesi 378 milyon litre/yıl Orta Anadolu Sütçülük Projesi Sütaş Aksaray Entegre Süt Tesisleri: Toplam Alan Kapalı Alan Süt işleme kapasitesi 110 Bin m2 51 Bin m2 372 milyon litre/yıl Süt üreticilerinden toplanan en kaliteli sütleri, Karacabey ve Aksaray'daki entegre tesislerimizde işlemekte ve ottan sofraya entegre iş anlayışıyla ürettiğimiz süt ve süt ürünlerini, 181 kamyon ve treyler, şehir içi dağıtım aracından oluşan filomuz ile yılın her günü, 31 bölge ve satış müdürlüğü, 63 bayi ve 102 bin 500 satış noktasına ulaştırmaktayız

14 Aksaray Etki Analizi Raporu: Sütaş ın faaliyetlerinin bulunduğu bölgeye ekonomik etkisini değerlendirmek amacıyla 2012 yılında hazırlanan Sütaş Aksaray Entegre Tesisleri nin Ekonomik Etki Analizi Raporu, sektörde bu yönde hazırlanan ilk örnek olmuştur. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve Araştırma Dairesi Başkanı Kamil Taşçı ve Kalkınma Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve Araştırma Dairesi Planlama Uzmanı Mehmet Emin Özsan ın katılımıyla oluşan ekibin hazırladığı raporda öne çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi olmuştur: Okul Sütü Projesi: Sütaş ın Orta Anadolu Sütçülük Projesi Aksaray Entegre Tesisleri, 2011 yılında Aksaray da kişi başına yıllık geliri ortalama 1400 lira artırmıştır. Aksaray ve çevre illerin ekonomisine 2011 yılında sağladığı 900 milyon lira katkı ile birlikte Sütaş Aksaray Tesisleri nin kuruluşundan itibaren, bölge ekonomisine katkısı 2,1 milyar liraya ulaşmıştır döneminde, Sütaş ın bölgeye 14,6 milyar lira daha katkı sağlaması beklenmektedir yılında şirketimiz, çocuklara süt tüketimi alışkanlığı kazandırılmasını amaçlayan Türkiye çapındaki Okul Sütü programına dahil olarak, ilköğretim çağındaki tüm öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri ile büyüme ve gelişmelerinin desteklenmesine katkıda bulunmuştur Uludağ Üniversitesi - Sütaş İşbirliğine Kold Koleji nin Katılımı: Uludağ Üniversitesi ve Sütaş arasında 16 yıldır süren işbirliği, Kuzey Avrupa nın süt hayvancılığı, yem ve süt teknolojileri alanında, en köklü eğitim kurumlarından biri olan Danimarka Kold Koleji ile 23 Mayıs 2012 de imzalanan protokolle uluslararası bir boyut kazanmıştır Ödüller: Sütaş Tatlımmm, BrandSpark International tarafından yürütülen bağımsız tüketici araştırmasında oy veren gerçek tüketicilerin görüşleriyle belirlenen En İyi Yeni Ürün Ödülleri nde Yemeğe Hazır Tatlı kategorisinde 2012 yılının en iyi yeni ürünü seçilmiştir Balkanlar daki Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler: Sütaş Makedonya Tesisleri: Şirketimiz, Mayıs 2012 de grubun yurt dışındaki ilk yatırımı olan Makedonya Üsküp teki yıllık 70 milyon litre süt işleme kapasitesine sahip süt ürünleri fabrikasının devir teslim işlemlerini tamamlamış, doğal lezzetini Balkanlar a ve Avrupa ya taşımak üzere adım atmıştır. Sütaş Makedonya tesislerinde ilk olarak yoğurt, ayran ve peynir çeşitlerinin üretilmesi planlanmaktadır. Şirketimizin diğer markalarının da pazara sunulması ile bu kapasitenin yılda 175 milyon litreye ulaşması beklenmektedir. Şirketimizin Ottan Sofraya entegre iş modelinin Makedonya da uygulanması ve süt ürünleri tesislerinin ardından, süt hayvancılığı çiftlikleri, yem fabrikası, geri kazanım ve enerji üretimine yönelik tesisler ile yatırımlara devam edilmesi planlanmaktadır Karacabey Meslek Yüksek Okulu nda Yeni Program: Uludağ Üniversitesi, Karacabey Meslek Yüksek Okulu nun Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme programının eğitim öğretim yılında, ek kontenjanla 30 öğrenci alarak açılması, YÖK tarafından onaylanmıştır yılında Türkiye genelinde sadece Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu nda bulunan 2 yıllık Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme programı ile verimli bir hayvansal üretim için kaliteli yem temini ve üretimi, yem üretim makinelerinin kullanımı ve yem maddesi kalitesinin denetlenmesi, küçük ve büyük ölçekli çiftliklerde hayvanların beslenmesi konularında uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme programı da Sütaş Bursu ve Sütaş Eğitimde Başarı Desteği programlarına dahil edilmiştir Şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatırımları ile İlgili Hedefler: Şirketimiz, 2013 yılında Türkiye de biri doğuda diğeri batıda olmak üzere 2 tesis kurmayı hedeflemektedir. Balkanlar da ise şirketimizin Makedonya da satın aldığı tesisin, 2013 yılında açılışının yapılması ve Ottan Sofraya iş modeli çerçevesinde gerekli işbirliklerinin tesis edilmesi planlanmaktadır. Şirketimizin Makedonya daki tesislerinin yanı sıra; 2013 yılının ilk çeyreğinde Romanya da da bir tesis satın alınması ve böylece başta Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Romanya olmak üzere Balkan ülkelerine ve Avrupa pazarlarına ulaşılması hedeflenmektedir

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Sayı : 48183842-308.03/38138 16.12.2014 : Sektör Duyurusu hk. DAĞITIM YERLERİNE

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Sayı : 48183842-308.03/38138 16.12.2014 : Sektör Duyurusu hk. DAĞITIM YERLERİNE T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sayı : 48183842-308.03/38138 16.12.2014 Konu : Sektör Duyurusu hk. DAĞITIM YERLERİNE İşbu yazımız tarihi itibarıyla yürürlüğe giren "2014/32 sayılı Sigorta Acentelerinin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu 2015 1Y - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ciro bazında %9,9 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu 2015 3Ç - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde ciro bazında %6 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 31.12.2012 31.12.2012

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 968.143,67 C-Diğer Borçlar

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ İçindekiler YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ 7 1. GENEL BİLGİLER 10 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 10 1.2. Şirketin Ticari Ünvanı 10 1.3. Şirketin Ticaret Sicil Numarası 10

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A) GENEL BİLGİLER, Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş ( Şirket, ASYH ), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:49 Altunizade/Üsküdar

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2016 Yılı Finansal Sunumu 2016 Başlıca Gelişmeler 1 Süt Ürünleri Pazarı* 2016 yılında ciro bazında %5,6 tonaj bazında ise %4,9 büyüme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12. 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı,

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sunumu 2015 Başlıca Gelişmeler 2015 yılında ciro bazında %13 büyüyen, tonaj bazında %1 daralış gösteren işlenmiş et ürünleri pazarının* miktar olarak

Detaylı

2013 yılı toplam cirosu ,53 TL, net karımız ise ,88 TL olmuştur.

2013 yılı toplam cirosu ,53 TL, net karımız ise ,88 TL olmuştur. Sayın Ortaklarımız, 2013 yılı çalışmalarımızın esasını yine ağırlıklı olarak üretim faaliyetleri oluşturmuştur. Yeni bazı ürün çeşitlerinin ilavesi ve mevcut imalat kalemlerinin daha da geliştirilmesi,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2016-3Ç Finansal Sunumu 2016-3Ç Başlıca Gelişmeler 1 Süt Ürünleri Pazarı* Tüketici Fiyatları Endeksi Çiğ Süt Taban Fiyatları 2016-9A

Detaylı

Yatırımcı Sunumu. 2014 finansalları

Yatırımcı Sunumu. 2014 finansalları Yatırımcı Sunumu 2014 finansalları 1 İçindekiler Tat Gıda Hızlı Tüketim Sektörüne Genel Bakış Yeniden Yapılanma Finansal Sonuçlar İletişim 2 Tat Gıda 3 Tat Gıda Ortaklık Yapısı Hisselerinin %41 i BİST

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu Rapor Tarihi: 28 Şubat 2015 İçindekiler Sayfa I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...2 1.1. Raporun İlgili Olduğu

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Yarıyıl Sunumu 2015 1Y Başlıca Gelişmeler 1 Toplam işlenmiş et pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Ünvanı : Üçler Tekstil Sanayi

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Sunumu 2015 3Ç Başlıca Gelişmeler Toplam işlenmiş et pazarı* 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Ak Gıda Halka Arz Bilgileri

Ak Gıda Halka Arz Bilgileri Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Ak Gıda Halka Arz Bilgileri Halka Arz Yöntemi Halka Arz Şekli Fiyat Aralığı ile Talep Toplama Ortak Satışı Talep Toplama Tarihleri 6-7-8 Mayıs

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANADOLU ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 1 / 8 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 Faaliyet Dönemi Ticaret Unvanı : KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : 151174 Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:61 Uso Center

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU. Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU. Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler: Hesap dönemi Ticaret Unvanı Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası 412434 Merkez Adresi İrtibat

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem :2013 Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası

Detaylı

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad.

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad. 1- GENEL BİLGİLER DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 31.12.2014 Ticaret unvanı : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2011 / 31.12.2011 2 - Ortaklığın Ünvanı : Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. 3-2011 Faaliyet

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ Prof.Dr.İbrahim AK Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO Müdürü SÜTAŞ Eğitim Koordinatörü TÜRKİYE DE SÜTÇÜLÜK EĞİTİMİ

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş Ç Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş Ç Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2016-1Ç Finansal Sunumu 2016-1Ç Başlıca Gelişmeler 1 2016 yılının ilk çeyreğinde süt ürünleri pazarında* ciro bazında %5,5 lik büyüme görülürken tonaj bazında %3,6 büyüme

Detaylı

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : TOKAT CİHAN NAK..SAN.VE TİC.A.Ş. Ticaret sicili numarası

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş Y Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş Y Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2016-1Y Finansal Sunumu * Toplam süt, sürülebilir peynir, yoğurt, ayran ve tereyağından oluşmaktadır. (BİM&A101 hariç, Nielsen) 2016-1Y Başlıca Gelişmeler 1 2016 yılının

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR EK:3 İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016 Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. Ticaret

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 218.254,82 3-Bankalar 218.254,82 B-Ticari Borçlar 395.378,27 C-Ticari

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı