WELCOME HOŞ GELDİNİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WELCOME HOŞ GELDİNİZ"

Transkript

1 Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü WELCOME HOŞ GELDİNİZ SANDI ENGLER Coordinator of Overseas College Counselling Yurt Dışı Üniversiteler Koordinatörü GÜNİZ GÜCÜKOĞLU DURMUŞ Assistant Counselor & Summer School Advisor Danışman ve Yaz Okulları Rehberi

2 Today s Topics Gündem Introduction Deciding to Study Abroad Different Systems Scholarship Opportunities TOEFL and SAT Timeline Overview What we expect from the students Giriş Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Karar Vermek Farklı Sistemler Burs Olanakları TOEFL ve SAT Zaman Çizelgesine Genel Bakış Öğrencilerden Beklentilerimiz

3 Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Ofisi Our Mission Misyonumuz Purpose Amacımız Our Goals Hedeflerimiz

4 How will Enka s Overseas College Counseling Office help us? Enka nın Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü bize nasıl yardımcı olacak?

5 How does Enka Schools help our students throughout the process of planning to study abroad? Enka Okulları, öğrencilerine yurt dışında eğitim görmek için hazırlanma sürecinde nasıl destek olur? Throughout grades 9-12 we assist students and parents in the following ways: sınıflar boyunca öğrencilere ve velilere şöyle destek oluruz: Encourage students to work towards their full potential Öğrencilerimizi potansiyellerine ulaşmaları için çalışmaya teşvik ederiz We push the students to value and achieve a good command of English Öğrencileri İngilizce öğrenmeye önem vermeleri ve dil becerilerini geliştirmeleri için yönlendiririz Students and parents are invited to attend university fairs here in Istanbul and to attend general information meetings and seminars on different educational systems Öğrencileri ve velileri İstanbul daki üniversite fuarlarına ve farklı eğitim sistemlerinin anlatıldığı toplantılara davet ederiz Students are helped in choosing appropriate summer schools or in making appropriate summer plans Öğrencilere, en uygun yaz okullarını seçmeleri ve yaz için planlar yapmaları konusunda bilgi veririz

6 Questions About Our Philosophy and How We Work with Students and Families Felsefemiz, Öğrenciler ve Veliler ile Çalışma Biçimimiz Hakkında Sorular

7 Deciding to Study Abroad Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Karar Vermek Good Reasons to Study Abroad Not So Good Reasons Yurt Dışında Öğrenim Görmek İçin İyi Sebepler Yurt Dışında Öğrenim Görmek İçin Pek De İyi Olmayan Sebepler

8 Which Country? What are the differences? Hangi Ülke? Farklar Nelerdir? TURKEY / TÜRKİYE OSS points, you are accepted or not. Most programs are 4 years. ÖSS puanına göre belirli üniversitelerdeki belirli bölümler seçilir, kabul edilirsiniz ya da edilmezsiniz. Programların çoğu, 4 yıllıktır. EUROPE / AVRUPA There are two types of systems. The American colleges abroad (usually 4 years) and the universities from individual countries (3 years Bologna Agreement). İki farklı sistem vardır. Yurt dışındaki Amerikan üniversiteleri (genelde 4 yıllık) ve çeşitli ülkelerdeki üniversiteler (3 yıllık Bologna Süreci). UK / İNGİLTERE You apply to a general area faculty within a university. Foundation Year plus 3 years (1 + 3). Slightly flexible. Some students may be able to skip the foundation year and enter directly to the three year system. Bir üniversitedeki genel bir alana / fakülteye başvurulur. Hazırlık yılı + 3 yıl (1 + 3). Bu biraz esnektir. Bazı öğrenciler, hazırlık yılını atlayıp doğrudan üç yıllık programa başlayabilirler.

9 Which Country? What are the differences? Hangi Ülke? Farklar Nelerdir? CANADA / KANADA You apply to a general area faculty within a university. Fairly flexible. 4 years. Many have co-op. Bir üniversitedeki genel bir alana / fakülteye başvurulur. Bir hayli esnektir. 4 yıllıktır. Pek çoğunda eş zamanlı çalışma ve okuma olanağı (co-op) vardır. US / ABD Depending on the school, you apply to either the college as a whole and then choose your major, or you apply to a faculty or division within the school ( for example Engineering, or the School of Communications, or the business school). Flexible. Okula göre ya genel olarak üniversiteye başvurulur sonra anadal seçilir ya da üniversite bünyesindeki bir fakülteye ya da bölüme başvurulur (örneğin, mühendislik, iletişim bölümü ya da işletme/iş idaresi okulu). Esnektir.

10 What is needed to apply to a university or college overseas? Yurt Dışındaki bir üniversiteye başvurmak için ne gereklidir? Good Grades! İyi Notlar!

11 What the admissions departments look at...an overview... Kayıt Kabul bölümleri genel olarak neleri dikkate alır? United States A.B.D. Grades Notlar Canada Kanada Grades Notlar England İngiltere Grades Notlar TOEFL TOEFL / IELTS TOEFL / IELTS SAT Essays (makaleler) Extra-curricular Activities (ders-dışı etkinlikler) IB Predicted Grades Öngörülen IB notları IB Predicted Grades Öngörülen IB notları Is a foundation year needed? Hazırlık senesi gerekli midir?

12 How much does it cost? Yurt dışında öğrenim görmenin maliyeti nedir? The Price Per Year for University Tuition + Housing and Meals USA $30,000 $60,000 (average about $45,000) UK 20,000-30,000 CANADA $20,000 CA $40,000 (average about $30,000) Yıllık Öğrenim Ücreti + Konaklama ve Yemek ABD 30,000 60,000 $ (ortalama 45,000 $) İNGİLTERE 20,000-30,000 KANADA 20,000-40,000 $ CA (ortalama 30,000$)

13 Questions About the Different University Systems and Their Requirements Farklı Üniversite Sistemleri Ve Koşulları Hakkında Sorular

14 Scholarships and Financial Aid Burs ve Mali Yardım Very Limited Realistically only the very best students academically or in terms of talent Even of those students very few will receive offers with enough aid Students must be willing to look at universities where aid is an option No guarantees Dual Citizenship can help but not always Çok sınırlıdır Gerçekçi olmak gerekirse, sadece akademik olarak çok başarılı veya çok yetenekli öğrencilere verilir Bu öğrencilerin bile, pek azı ihtiyaçlarını karşılayacak teklifler alırlar Öğrenciler, sadece burs olanağı sağlayan üniversitelere bakmalıdırlar Garantisi yoktur Çifte vatandaşlık durumu faydalı olabilir ancak her zaman değil

15 How Admissions Offices review students who need aid Üniversitelerin kayıt-kabul bölümleri, burs isteyen öğrencileri nasıl değerlendirirler? Need- Blind Schools only 7 for international students Students who need aid are reviewed in a more competitive pool Generally, the more aid needed the more competitive Maddi duruma bakılmaksızın kabul uluslararası öğrenciler için sadece 7 okul vardır Bursa ihtiyacı olan öğrenciler, rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda değerlendirilirler Genellikle ihtiyaç duyulan bursun miktarı ne kadar artarsa, rekabet de o kadar artar

16 Scholarship and Financial Aid continued... Burs ve Mali Yardım devamı... There are only around schools that give aid regularly to international students. Of these only around give enough for the student who can only pay around $10,000 per year; universities for those who can pay around $20,000; and around 100 for those who can pay $30,000. Uluslararası öğrencilere, düzenli olarak burs imkanı sağlayan yalnızca okul vardır. Bunlardan sadece tanesi yılda yaklaşık $ ödeyebilecek öğrencinin geri kalan masrafını karşılar; tanesi yaklaşık $ ödeyebilecek; 100 tane ise yılda yaklaşık 30,000 $ ödeyebilecek öğrencinin geri kalan okul ücretini karşılar.

17 Questions About Scholarships and Financial Aid Burs Olanakları Ve Mali Yardım İle İlgili Sorular

18 TOEFL Test Of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) Why do I need to take it? Neden bu sınava girmem gerekiyor? When should I take it? Ne zaman bu sınava girmeliyim? Where can I take it? Nerede sınava girebilirim?

19 IELTS International English Language Testing System (Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi) Why do I need to take it? Neden bu sınava girmem gerekiyor? When should I take it? Ne zaman bu sınava girmeliyim? Where can I take it? Nerede sınava girebilirim?

20 SAT Exams SAT Sınavları SAT I An exam which measures both English and Maths İngilizce ve Matematik becerisini ölçen bir sınav SAT II Subject Tests (each subject test covers a different subject) Konu Testleri (her konu testi, farklı bir ders ile ilgilidir) Why are they needed? Bu sınavlar neden gereklidir? What scores are needed? Kaç puan almak gerekir? When should they be taken? Sınavlara ne zaman girilmelidir?

21 Questions About the TOEFL, IELTS, and SAT TOEFL, IELTS ve SAT ile İlgili Sorular

22 10 Recommended Timeline FALL Attend fairs and some presentations Focus on grades and English level Take PSAT Take a practice or real TOEFL or IELTS OVERVIEW TIMELINE SPRING Check English level by taking a real TOEFL or IELTS Choose Track Consider which countries SUMMER 11 SUMMER 12 Do something meaningful in the summer Visit universities if possible Some students choose to start SAT prep Begin SAT Prep Take a real December or January SAT Officially join the OCCO Group Attend presentations and fairs Do something meaningful in the summer Do your OCCO Homework - narrow down your list, do your activity sheet, write your main essay Visit universities if possible Finalize list in August/Sept to 5-10 schools (depending on country) Complete essays and applications Take Oct/Nov/Dec SAT if necessary Get References Send out applications in December Work one-on-one with the OCCO to create long list around 20 schools Continue SAT prep Take May and June SAT Re-Take TOEFL or IELTS if necessary Responses from universities arrive in Feb/March/April Students make their choice (choose only 1 school, usually by May 1)

23 10 YAZ 11 YAZ 12 Önerilen Zaman Çizelgesi SONBAHAR Fuarlara ve üniversite sunumlarına katılmak Notlar ve İngilizce seviyesi üzerinde yoğunlaşmak PSAT sınavına girmek Deneme veya gerçek TOEFL / IELTS sınavına girmek Yaz tatilinde faydalı birşey yapmak Mümkünse üniversiteleri ziyaret etmek SAT için hazırlanmaya başlamak (isteyen bazı öğrenciler için) SAT için hazırlanmaya başlamak Aralık ya da Ocak ayında düzenlenen gerçek bir SAT sınavına girmek Yurt dışı üniversiteler grubuna resmen katılmak Fuarlara ve üniversite sunumlarına katılmak Yaz tatilinde anlamlı birşey yapmak OCCO yaz ödevini yapma listeyi kısaltmak, etkinlik formunu (activity sheet) hazırlamak ve temel makaleyi (essay) yazmak Mümkünse üniversiteleri ziyaret etmek Ağustos/Eylül aylarında listeyi (ülkeye göre) 5-10 okula indirmek Makaleleri (essays) ve başvuru formlarını tamamlama Gerekiyorsa, Ekim/Kasım/Aralık SAT sınavlarına girmek Tavsiye mektuplarını toplamak Aralık ayında başvuruları göndermek İLKBAHAR İngilizce seviyesini gerçek bir TOEFL ya da IELTS sınavına girerek ölçmek Alan seçmek Hangi ülkeleri tercih edeceğini düşünmek OCCO ile birebir çalışarak 20 okuldan oluşan uzun okul listesini oluşturmak SAT için hazırlanmaya devam etmek Mayıs ya da Haziran da SAT sınavına girmek Gerekiyorsa, TOEFL ya da IELTS sınavına yeniden girmek Üniversitelerden cevapların Şubat/ Mart/ Nisan aylarında gelmesi Öğrenciler seçimlerini yapmaları (Sadece 1 okul seçilir, 1 Mayıs a kadar karar okullara bildirilir)

24 What do we expect from the students? Öğrencilerden beklentilerimiz nelerdir? Take an active role in planning their future Geleceklerini planlamada etkin bir rol oynamaları Attend presentations and keep an open mind Üniversite sunumlarına katılmaları, yeni, farklı fikirlere açık olmaları Learn about opportunities available to them Mevcut seçenekleri öğrenmeleri Make a plan to meet any YÖK requirements (SAT 1000 points / required criteria determined by the ÖSYM / IB Diploma) YÖK ün diploma denkliğine dair koşullarını yerine getirmek için plan yapmaları (SAT sınavından 1000 puan / ÖSYM nin denklik için belirlerdiği kriter / IB Diploması)

25 University Presentations and Fairs Üniversite Sunumları ve Fuarlar We have had about 15 presentations which were open to the 9th and 10 th graders since the beginning of this year. Students were invited to attend fairs in the city such as the CIS fair. Bu yılın başından itibaren 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yaklaşık 15 sunum düzenlenmiştir. Öğrenciler, İstanbul daki - CIS gibi- üniversite fuarlarına katılmak üzere davet edildiler.

26 Contacting the Overseas College Counselling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü İle İletişim The OCCO office works on an appointment basis. Parents of students are invited to call our office to schedule an appointment (419) Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü, randevu sistemi ile çalışmaktadır. Velilerimizin randevu almak için ofisimizi aramalarını rica ederiz (419)

TED BURSA KOLEJĐ DANIŞMANLI MANLIĞI

TED BURSA KOLEJĐ DANIŞMANLI MANLIĞI TED BURSA KOLEJĐ YURTDIŞI I EĞĐE ĞĐTĐM DANIŞMANLI MANLIĞI TED BURSA COLLEGE OVERSEAS COUNSELING COLLEGE COUNSELING OFFICE The Foreign University Counseling Office coordinates services to help students

Detaylı

YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK SUNUMU. HOġ GELDĠNĠZ

YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK SUNUMU. HOġ GELDĠNĠZ YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK SUNUMU HOġ GELDĠNĠZ SANDI ENGLER Yurt DıĢı Üniversite DanıĢmanlığı Bölümü Koordinatörü GÜNĠZ DURMUġ Yardımcı DanıĢman

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

Denizcilik Meslek Liseleri Mezunları için kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV in deneyiminden öğrenme (II)

Denizcilik Meslek Liseleri Mezunları için kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV in deneyiminden öğrenme (II) EĞİTİM/EDUCATION Denizcilik Meslek Liseleri Mezunları için kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV in deneyiminden öğrenme (II) A Lifetime Opportunity for Graduates of Maritime Vocational Schools - Learning

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

PRÜ MYO programları altında sunulacak yöntemler, UniMET olarak bilinen revize edilmiş TÜDEV programlarına dayanmaktadır.

PRÜ MYO programları altında sunulacak yöntemler, UniMET olarak bilinen revize edilmiş TÜDEV programlarına dayanmaktadır. Denizcilik meslek liseleri mezunları için kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV in deneyiminden öğrenme A lifetime opportunity for graduates of maritime vocational schools - Learning from TUDEV s experience

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

Eyüboğlu ndan, Stanford a

Eyüboğlu ndan, Stanford a Sayı Issue 35 Ocak January 2012 Eyüboğlu ndan, Stanford a Stanford, Emory, George Washington gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alan Eyüboğlu öğrencilerinin aldıkları toplam burs tutarı 3 milyon

Detaylı

GE 100 Orientation. Bilkent Üniversitesi. Bilkent University. GE 100 Üniversite Hayatına Giriş. September 4, 5, and 6, 2014

GE 100 Orientation. Bilkent Üniversitesi. Bilkent University. GE 100 Üniversite Hayatına Giriş. September 4, 5, and 6, 2014 Bilkent Üniversitesi Bilkent University GE 00 Üniversite Hayatına Giriş 4, 5 ve 6 Eylül 204 kredi GE 00 Orientation September 4, 5, and 6, 204 Credit GE 00 204-205 Bilet Kuponu Ticket Coupon Lütfen Hatırlayın:

Detaylı

If you'd like to learn English, you've come to the right place. Eger Ingilizce ogrenmek istiyorsaniz dogru yere geldiniz.

If you'd like to learn English, you've come to the right place. Eger Ingilizce ogrenmek istiyorsaniz dogru yere geldiniz. If you'd like to learn English, you've come to the right place. We re here to help you improve your English and have an unforgettable experience along the way. Eger Ingilizce ogrenmek istiyorsaniz dogru

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı TÜ de lk Ad m Yabancı Diller Yüksekokulu Maçka Tesvikiye 34367 - Istanbul Tel: (0212) 232 47 27-249 81 10-293 13 00 Faks: (0212) 232 17 70 2013-2014 UOLP Hazırlık Programı e-posta: ituydy@itu.edu.tr web:

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 3, Aralık 2014, Sayfa 1-13 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS Y ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Kuralları 2014-2015 Madde 1. Aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Bölüm 1: Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği

Detaylı

STAJIN AMACI AIM OF PRACTICE ŞANTİYE STAJI SITE PRACTICE

STAJIN AMACI AIM OF PRACTICE ŞANTİYE STAJI SITE PRACTICE Staj, öğrencilerimizin derslerde uygulamalarını göremediği konuların şantiye ve ofis ortamında görmelerini ve deneyim kazanmalarını hedeflemektedir. Şantiye ve ofis ortamı, ayrıca disiplinler arası çalışmaları

Detaylı

Registration Guide Kayıt Kılavuzu. For International Students Uluslararası Öğrenciler için 2015-2016

Registration Guide Kayıt Kılavuzu. For International Students Uluslararası Öğrenciler için 2015-2016 Registration Guide Kayıt Kılavuzu For International Students Uluslararası Öğrenciler için 2015-2016 Index Welcome from the President Registration Access to Campus Registration Procedure English Language

Detaylı

Managing Staff and Volunteers for CSOs

Managing Staff and Volunteers for CSOs Azerbaijan Civil Society Strengthening Programme Training Courses Managing Staff and Volunteers for CSOs Course Toolkit Baku 2011 This project is funded by the European Union This document has been produced

Detaylı

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ SOSYAL ETKİNLİKLER TANITIM 2003-2004 KİTABI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK 2015-2016 GÖZTEPE İZMİR Tel : 232 355 05 55 e-mail:iderebasi@aci.k12.tr Dear Students, One of

Detaylı

İktisat Öğrencileri İçin: YURT DIŞINDA EĞİTİM REHBERİ

İktisat Öğrencileri İçin: YURT DIŞINDA EĞİTİM REHBERİ İktisat Öğrencileri İçin: YURT DIŞINDA EĞİTİM REHBERİ NASIL BAŞLAMALI? KİMLERLE GÖRÜŞMELİ? NELERE DİKKAT ETMELİ? Ü.Barış URHAN -güncel eklentiler için www.iktisadiyat.com adresini ziyaret ediniz- İktisat

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

GE 100 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler 69 Optional Activities 70

GE 100 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler 69 Optional Activities 70 Sunuş Preface 2 GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Nedir? 5 What is GE 00 Orientation Course? 6 Neden GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi? 5 Why GE 00 Orientation? 6 GE 00 Üniversite Hayatına Giriş

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ SOSYAL ETKİNLİKLER TANITIM 2003-2004 KİTABI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK 2014-2015 GÖZTEPE İZMİR Tel : 232 355 05 55 e-mail:iderebasi@aci.k12.tr Dear Students, One of

Detaylı

How Much is Your Budget

How Much is Your Budget Sizin Eğitim Bütçeniz Ne Kadar 80 Küresel kriz, finans sermayesi, rekabet, hükümetlerin kanunlarda yaptığı değişiklikler, iletişim, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, tüm dünyayı giderek daha çok etkiliyor.

Detaylı

Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın!

Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın! Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın! Okul çapında UbD eğitimi Okul çapında UbD eğitimi 24 Haziran

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU BOSPHORUS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı