Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları"

Transkript

1 Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Prof. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

2 Radyoterapide Gelişmeler

3 Stereotaktik RT-Radyobiyolojik Rasyonel Tek fraksiyon Cilt Toksisitesi 1920 Fraksiyone RT Tek fraksiyon SRC Regaud, 1911

4 RRC HİPOFRAKSİNASYON yüksek fraksiyon dozlu ablatif tedavi KLASİK HİPOFRAKSİYONE RADYASYON TEDAVİSİ DEĞİL α/β? LQM?

5 CD8+ T Hücre Mekanizması CD8(+) T hücreleri Hayvan modeli Gy ablatif dozlarda T hücrelerinde ciddi bir artış (Drene olunan lenfatiklerde) CD8(+)T hücre bağımlı mekanizma ile gerek primer gerekse uzak metastazların eradikasyonu» Lee ve ark, 2009

6 Lobektomi vs. Segmentel Rezeksiyon LCSG Evre I KHDAK Lobektomi Segmental Rezeksiyon LR %8 LR %18 CYBERKNIFE CD8 (+) T hücreler???

7 Akciğer Kanseri Radyoterapisinde sorunlar

8 KHDAK Erken evre - lokalize % T1-2 N0 MO İlk tedavi seçeneği CERRAHİ % 80 lokal kontrol % yıl sağkalım RADYOTERAPİ Gy % lokal kontrol % yıl sağkalım DAHA YÜKSEK DOZLAR!!!

9 Radyoterapi Hedef Belirleme CTV GTV CTV PTV GTV PTV +Penumbra

10 Tümör Hareketi Tümör Aksiyel Tümör Anterior / Posterior Superior / Inferior Tüm hareket Kompleks Varian Figure

11 Solunum ve Tümör Hareketi İntra-fraksiyon tümör hareketi

12 Solunum hareketi neden önemli? Akciğer Kalp Spinal kord Solunum Hareketi (IM) Pnömoni Kardiyotoksik Myelit 5 mm- 4.5 cm

13 Sorun. Çevre dokuların RT ye hassasiyeti düşük. Ayvayı Tümör >70 Gy Tümör Yüksek doz verelim, ama? Normal Doku

14 Sorun. Doğru yeri mi ışınlıyoruz? EVET, SUBMİLİMETRE HASSASİYETLE

15 RT Dozu ve Lokal Kontrol-Akciğer ca %80-97 %70 %50-60 <%50 >100 Gy Gy 70 Gy 60 Gy

16 3 fx 20 Gy Eş değeri >150 Gy

17 Sorun. Çevre dokuların RT ye hassasiyeti düşük. Tümör >70 Gy Çözüm: Robotik radyocerrahi ve ters planlama algoritması

18 CYBERKNIFE 6 MV lineer hızlandırıcılı (149 Kg) robotik kol Tavanda 2 X-ışını tüpü Zeminde 2 amorf silikon görüntü detektörü 3 BOYUTTA HAREKET EDEN MASA Dynamic tracking software DTS Tümör içerisinde ve çevresinde radyoopak markerlar SYNCHRONY Elastik yelek üzerinde LED ler Fiberoptik algılayıcı kamera 32 denetleme/sn 12 Kolimatör (5-60mm) / IRIS 119 Nod - 12 yaklaşım açısı 1428 ışın demeti YÜKSEK HEDEF KONFORMALİTESİ

19 Hacettepe Cyberknife Robotik Radyocerrahi Ünitesi LINAC Robot Kolu X-ışın Kaynağı Synchrony Kamerası Görüntü Dedektörleri Tedavi Yatağı

20 AKCİĞER RRC: TEDAVİ SÜRECİ FIDUCIAL yerleştirme BT simülasyon planlama - değerlendirme - kalite kontrol RADYOTERAPİ 1 GÜN 2 3 GÜN 3-4 GÜN 3-4 FRAKSİYON dk / fraksiyon

21 HASTA SEÇİMİ T1-T2 N0M0 medikal inop veya cerrahiyi kabul etmeyen Evre II-III kemoradyoterapi sonrası persistan veya rekürren hastalık Solunum sıkıntısı olmayan Tedavide uzun yatış süresini tolere edebilecek Çok büyük olmayan PTV li? STARS!

22 Hasta Ön Değerlendirme Toraks BT ve/veya MRG PET-BT Patolojik konfirmasyon Bazı serilerde %30 doku tanısı yok (Klinik ve radyolojik bulgular-toraks BT ve PET) Doku tanısız olgularda tedavi sonuçları benzer Solunum fonksiyon testleri

23 Nasıl Çalışır (1) Tedavi öncesi takılan fiducialler Fiberoptik algılayıcı senkroni yeleği

24 Tümör İzlemi Gerçek pozisyon Altın Fiducial

25

26 Nasıl çalışır (2) Tedavi öncesi: dinamik korelasyon modeli IGRT sistemi ile farklı zamanlarda fiduciallerden görüntü alınır Yelekten gelen ışıklar fiber-optik kamera ile gerçek zamanlı izlenir

27

28 RADYOTERAPİ PLANLAMA

29 NORMALİZE TOTAL DOZ (NTD 2 Gy) α/ß RE-2 Gy f NTD 2 Gy f /10=1.2 VERİLEN DOZ BED 10 / /2=2 VERİLEN DOZ BED 2 / 2.0 BED = nd (1+d/α/ß) RE KHDAK Fowler 2005

30 Total Doz Gy Fraksiyon Sayısı BED-10 NTD 2 Gy PFS 30 ay-% Konvansiyonel RT SVRT > > >99 KHDAK Fowler 2005

31 HEDEF ÇİZİMİ HİSTOPATOLOJİ GTV KTV PTV Yassı hücreli 6 mm Adeno 8 mm Evaluation of microscopic tumor extension in NSCLC for 3D-CRT planning. Giraud P, et al. IJROBP 2000

32 RRC HAC RAD ONK

33 Tedavi Planlama Multiplan (Sunnyvale, CA): Robotik Radyocerrahi ters planlama sistemi kullanır Gelişmiş bir YART sistemi algoritması kullanır. Hedef hacimde maksimum doz intensitesi küçük kolimatörler ile (5 mm-6 cm) yaklaşık 150 demet (alan) kullanılarak oluşturulur.

34 Perifer Lezyonlar için Kritik Organ Doz Limitleri 3 X 20 Gy Organ Volüm Total Doz Spinal Kord Nokta 18 Gy (6 Gy/fx) Özefagus Nokta 27 Gy Brakiyel pleksus Nokta 24 Gy Kalp/Perikard Nokta 30 Gy Trakea/Bronş Nokta 30 Gy Tüm Akc-GTV Cilt V20Gy V10Gy V5Gy <1 cc <10 cc <100 cc <%20 <%30 <%50 35 Gy 30 Gy 30 Gy

35 Santral Lezyonlar (2 cm-5 mm) için Kritik Organ Doz Limitleri 4 X 12.5 Gy Organ Volüm Total Doz Özefagus Brakiyel pleksus Trakea Ana bronşlar Kalp Tüm akc-gtv Ana damarlar <1 cc <10 cc Nokta <1 cc <10 cc <1 cc <10 cc <1 cc <10 cc <1 cc <10 cc V20Gy V10Gy V5Gy <1 cc <10 cc 35 Gy 30 Gy 40 Gy 35 Gy 30 Gy 35 Gy 30 Gy 40 Gy 35 Gy 40 Gy 35 Gy <%20 <%30 <%50 40 Gy 35 Gy

36

37

38

39 Akciğer Kanserinde Robotik Radyocerrahi Uygulaması: HÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

40 Cyberknife Avantajlar Tedavi 3-5 fraksiyonda bitirilir. Set-up hassasiyeti <1 mm. Senkroni hassasiyeti 0.7 mm Ablatif tümör dozlarına ulaşılabilir. Kritik organ dozları konvansiyonel dozlardan bile daha düşüktür. Dezavantaj: Tümör boyutu, yerleşim yeri, LN(+) olgularda uygulama sınırlı.

41 Sonuç Robotik radyocerrahi medikal inop evre I akciğer kanserinde etkin bir tedavi seçeneğidir. Robotik radyocerrrahi uygulaması için, Doğru endikasyon Uygun hasta seçimi Eğitim çok önemlidir.

42 DR ve OR Prostat Kanserinde YART vs. RRC?

43 Fraksiyon dozu Geç etkiler Hipofraksinasyon Rasyonel Geç cevap veren hücreler Prostat Adenoca α/β<3

44 Problem: Hareketli hedef ve Set-up Hataları

45 Organ Hareketi neden önemli? Rektum Mesane Penil bulb Hareket (IM) Proktit Sistit ED 5 mm- 1 cm Robotik RC de sınırlar 3 mm altında

46 DOZ ESKALASYONU KONFORMAL TEDAVİ - 3BKRT - YART - GKRT - mmlc-gkrt Novalis - Tomoterapi Özel teknikler - Proton RT - SRC RRC Robotik Radyocerrahi Cyberknife

47 Sorun. Yüksek RT dozu gerekli RRC de efektif doz Gy >100 Gy Gy 70 Gy 60 Gy

48 Sorun. Normal dokuların RT ye hassasiyeti düşük. Tümör >78 Gy

49 UCSF, Kırmızı Dergi, 2010 Mesane ve rektumu korumada CNK; klasik YART den daha üstün. Hossain S, 2010

50

51 Sorun. Doğru yeri mi ışınlıyoruz?

52 Görüntü Kılavuzluğu BEEP

53 İntrafraksiyon Hareket Kontrolü Klasik GKRT de sadece tedavinin başında kontrol sizde ya sonrası; İntrafraksiyon organ hareketini gerçek zamanlı denetleyen tek sistem RRC Liflere işediler. S.K.

54 Gelelim Brakiterapiye

55 BRT Hasta Seçim Kriterleri mi AB Kriterleri mi? Hacim sınırlaması Hormon tedavisi ile küçültürüz RRC de cc de ışınlama olanağı Pubik ark interferansı İsterse obturator gözlükte olsun, RRC orayı bulur IPSS skoru GAA uygun olgu GAA gerek yok. = AB Kriterleri Zaten bu olguları da ürologlar kolay kolay yollamaz

56 Maliyet Sadece seed maliyeti seed kullanılıyor TL RRC paket fiyatı 6000 TL (İşçilik, malzeme dahil)

57 BRT ve İkincil Kanserler Mammografi kanser yapıyorsa, brakiterapinin de standart oda koşullarında kanser yapması gerek Hem de bal gibi Eğer yapmıyorsa seedlerin radyoaktivitesini kontrol etmek gerek. Fatal kanser riski GAA bağlı ölüm riski İkisi bir arada süper seçenek

58 İşte brakiterapi konforu

59 DR ve OR olgularda NEDEN ROBOTİK RADYOCERRAHİ? ÖZET

60 Erkeklerin çoğu prostat kanseriyle ölür, prostat kanserinden dolayı değil. Frankel S. Lancet 2003

61 RRC de genel anestezi gerekmez: Çok yüksek riskli olgularda bile güvenle RRC yi uygulayabilirsiniz. DM İleri KAH KOAH BRT ve prostatektomi de GAA yapılır. Üstelik BRT de de sekonder kanser riski mevcuttur (GAA+Fatal 2. kanser riski)

62 Sızdırmazlık garantisi var mı? 60 nızdan sonra contalar gevşemesin damlatmaya başlayabilir Contalar daha sağlam kalacaktır BRT: Contalar kireç bağlayabilir.

63 ED problemleri daha az Yeter ki başlangıç puanı yüksek yaşınız genç olsun Doktor bu ne??? Hizmette sınır yoktur

64 Klasik YART tekniklerine ilave avantajları: Rektum ve mesane koruması Toplam doz Radyobiyolojik etkinlik Terapötik indeks BRT: Maliyet Prostatektomi: Arkadan konuşmak olmaz.

65 Eğer kalan ömrünüz de bunları yaşamak istiyorsanız; Diğer 3 seçenek tam size göre

66 CyberKnife İşlemi 1. Konsültasyon Fazı; Prostat kanseri: Düşük-orta risk (MRG lokal evreleme için çok önemli!), PSA (<20 ng/ml), GS<7 2. TRUS veya BT eşliğinde fiducial yerleştirilmesi 3. BT planlama (<1 mm kesit kalınlığı) Çok iyi kesitsel anatomi ve radyoloji bilgisi 4. Tedavi planlama 5. CyberKnife Uygulaması

67 GELECEK

68 Right Bazal Left Bazal Anterior- Apeks

69 BT Simülasyonu Fleet Enema ile boş rektum Foley kateter (14 G) Radyopak kontrast Üretra belirlenmesi ve çizimi Kesit kalınlığı <1 mm

70

71 Prostat SBRT (5 X 730 cgy) Hedef Hacim PTV (GTV+2 mm) Maks. nokta doz (0.03 cc) <43.5 Gy reçetelendirilen dozun %120 Min doz PTV%95 >36.25 Gy reçetelendirilen dozun %100 Min doz >34.4 Gy

72 Rektum Prostat SBRT (5 X 730 cgy) Kritik Yapılar Maks. nokta doz (0.03 cc) <38.06 Gy reçetelendirilen dozun %105 <3 cc <34.4 Gy reçetelendirilen dozun %95 %90 < Gy %80 <29 Gy %50 < Gy

73 Mesane Prostat SBRT (5 X 730 cgy) Kritik Yapılar Maks. nokta doz (0.03 cc) <38.06 Gy reçetelendirilen dozun %105 %90 < Gy %50 < Gy Üretra <38.78 Gy Femur <20 Gy Penil bulb <20 Gy

74 5 X 730 cgy gün aşırı

75

76

77 Yıl 2005 Fethiye; YART bir teknolojik devrimdir.siyah-beyaz TV lar vardı. Nostalji oldu Uygun endikasyonda da YART çoğu merkezde standart tedavi oldu.

78 Teknoloji hızla gelişiyor

79 Sabrınız için teşekkürler