ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI YILSONU SINVI 23 Mayıs 2015, Cumartesi, Saat: I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. GENEL ÇIKLM 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. Hemşirelik Esasları 20 2 Hemşirelik Felsefesi ve Temel 20 5 Kavramlar Hemşirelikte Eğitim 20 8 Temel Bilgi Teknolojileri Biyoistatistik Toplam sınav süresi 150 dakikadır. 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TUZEM in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2015HLT22-1

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR 2015HLT22-1

3 HEMŞİRELİK ESSLRI DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Esasları Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İntravenöz sıvı tedavisi uygulanan bir hastada ani göğüs ağrısı, şuur kaybı, şok, solgunluk, siyanoz ve hipotansiyon gibi belirtiler aşağıdakilerden hangisini düşündürür? ) Enfeksiyon B) Pirojenik reaksiyon C) Dolaşım yüklenmesi D) Emboli E) Tromboflebit 4. Nazogastrik kateterin uygulanması sırasında dirençle karşılaşıldığında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır? ) Daha sert ve kalın kateter kullanılmalı B) Diğer burun deliği seçilmeli C) Kateter biraz geri çekilip döndürülerek denenmeli D) Kateter orogastrik yolla uygulanmalı E) Daha deneyimli birinden yardım istenmeli 2. Tekerlekli sandalye ile hareket eden bireylerde basınç yarası en sık aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülür? ) Occiput bölgesi B) Sakrum bölgesi C) Topuklar D) Trokhanterik bölgeler E) Tuberositas ischii 5. Yüksek riskli davranışlar, yetersiz ya da uygun olmayan destek sistemleri, bedensel ve ruhsal hastalıklar, duyusal fonksiyonların bozukluğu, tedavilerin yan etkileri ve olumsuz çevre koşulları hangi hemşirelik tanısının etiyolojik faktörleridir? ) Travma riski B) Gaz değişiminde bozulma C) Etkisiz termoregülasyon D) ktivite intoleransı E) Hepsi 3. İntramüsküler enjeksiyon uygulamalarında kullanılan gluteus medius ve gluteus minimus kasları aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunur? ) Dorsoglutel bölge B) Ventrogluteal bölge C) Rektus femoris bölgesi D) Laterofemoral bölge E) Deltoid bölge 6. şağıdakilerden hangisi yüksek riskli gruba göre dezenfeksiyon işlemi yapılan araç gereçlerden biridir? ) Laringoskop B) Laparaskop C) Vajinal Spekülum D) Gastroskop E) Steteskop 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

4 7. Elin iç yüzünün yukarı bakacak şekilde döndürülmesi hareketine ne ad verilir? ) Rotasyon B) Pronasyon C) Supinasyon D) Eversiyon E) Fleksiyon 11. Solunum hızının ve derinliğinin azalmasına ne ad verilir? ) Bradipne B) Hipoventilasyon C) Biot solunum D) Hipopne E) Dispne 8. şağıdakilerden hangisi kan basıncının yükselmesine neden olur? ) Kardiyak outputun artması B) Periferik vasküler direncin artması C) rter duvarının elastikiyetinin azalması D) Kan volümünün artması E) Hepsi 12. şağıdakilerden hangisi enteral ilaç uygulama yoludur? ) İntravenöz yol B) Gastrostomi yolu C) İntraarteriyel yol D) İnhalasyon yolu E) Hepsi 9. Öksürme egzersizleri ve solunan havanın nemlendirilmesi hangi hemşirelik tanısının girişimlerindendir? ) Enfeksiyon B) Deri bütünlüğünde bozulma C) Fiziksel harekette bozulma D) Hava yolu açıklığında yetersizlik E) Hepsi 13. şağıdakilerden hangisi organizmanın ağrıya verdiği fizyolojik tepkilerden biri değildir? ) İskelet ve kas sisteminde gevşeme B) Kalp atım sayısında artma C) Kan basıncında yükselme D) Pupilla dilatasyonu E) Kan glikoz düzeyinde artma 10. şağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır? ) Sağlık Bakanı B) Hemşire C) Sağlıklı/ hasta birey D) Hekim E) Sağlık Teknisyeni ml %5 dekstroz solüsyonu 12 saatte verilmek isteniyor. Dakikadaki damla sayısı yaklaşık kaç olmalıdır? (Damla faktörü=20) ) 42 damla B) 75 damla C) 125 damla D) 300 damla E) 2500 damla 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

5 15. Z tekniği hangi yol ile ilaç uygulanırken kullanılır? ) Subkutan B) İntrakutan C) İntravenöz D) İntramüsküler E) İntrakardiyak 19. İntravenöz girişim uygulanacak veni dolgunlaştırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? ) Kolun kalp seviyesinden yukarıda tutulması B) Venin distal ucundan proksimale doğru sıvazlanması C) Ven üzerine lokal sıcak uygulama yapılması D) Turnikenin arter dolaşımını engellemeyecek şekilde uygulanması E) Hastanın yumruğunu açıp kapatmasının sağlanması 16. şağıdaki durumların hangisinde vücut sıcaklığının rektal yolla ölçülmesi uygundur? ) Yenidoğan döneminde B) Rektum ameliyatı sonrasında C) Kardiyak problemi olan hastalarda D) Bilinçsiz hastalarda E) Loğusalık döneminde 20. şağıdakilerden hangisi nosiseptörleri duyarlı hale getiren biyokimyasal mediatörlerden biridir? ) Histamin B) Bradikinin C) Prostaglandin D) Potasyum E) Hepsi 17. şağıdakilerden hangisi bigemine nabzı tanımlar? ) Dakikadaki nabız sayısının 120 nin üzerinde olması B) Dakikadaki nabız sayısının 130 un üzerinde olması C) Dakikadaki nabız sayısının 60 ın altında olması D) Radyal ve apikal nabız arasında fark olması E) Nabzın her normal vuruşunun ardından bir ekstra sistolün olması 18. şağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen konstipasyon nedenlerinden biri değildir? ) Sindirim enzimlerinin azalması B) Sfinkter kontrolünün kaybolması C) Çiğneme ile ilgili sorunların gelişmesi D) Peristaltik hareketlerin yavaşlaması E) Hareketsizlik 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

6 HEMŞİRELİK FELSEFESİ ve TEMEL KVRMLR DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Marjory Gordon un Modeli nde yer alan temel gereksinimlerden biridir? ) Rol ve ilişki B) Uyku ve istirahat C) ktivite ve egzersiz D) Cinsellik ve üreme E) Hepsi 4. Deneysel, eleştirisel ve gerçekçi olma ile ilgili değer türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kuramsal değerler B) Politik değerler C) Sosyal değerler D) Ekonomik değerler E) Estetik değerler 2. şağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir? ) nksiyete B) Travma riski C) Depresyon D) Diyare E) Sıvı volüm eksikliği 5. şağıdakilerden hangisi hastanelerde ergonomik açıdan etkili olan risk faktörlerindendir? ) Kimyasal risk faktörleri B) Fiziksel risk faktörleri C) Biyolojik risk faktörleri D) Mekanik risk faktörleri E) Hepsi 3. şağıdaki kuramcılardan hangisi sağlığı öznel ve nesnel sağlık olarak ikiye ayırmakta; öznel sağlığı bireyin sağlığını nasıl algıladığı, nesnel sağlığı ise fizik muayene ve laboratuar testleri ile tanımlanan sağlık olarak tanımlamıştır? ) Florence Nightingale B) Joyce Travelbee C) Ida Jean Orlando D) braham Maslow E) Sister Callista Roy 6. şağıdaki iletişim şekillerinden hangisi aynı düzeyde olan iki kişi arasındaki iletişimi ifade eder? ) Çift yönlü iletişim B) Simetrik iletişim C) Tamamlayıcı iletişim D) Tek yönlü iletişim E) Hiyerarşik iletişim 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

7 7. Hemşirelik insanın kendi bireysel bakımını yapar hale gelinceye kadar ona yardımcı olmak ve onun kendi bireysel bakımını üstlenmesini sağlamaktır fikrini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? ) Virginia Henderson B) Faye bdellah C) Florence Nightingale D) Dorothea Orem E) Ida Jean Orlando 11. Kliniğe yeni yatan hastanın fiziksel muayenesinin yapılması hemşirelik sürecinin hangi aşamasında yer alır? ) Değerlendirme B) Planlama C) Veri toplama D) Tanılama E) Uygulama 8. şağıdakilerden hangisi insanın değerliliğini ele alan felsefi akımdır? ) Hümanizm B) Realizm C) Natüralizm D) Egzistansiyalizm E) Pragmatizm 12. şağıdakilerden hangisi uluslararası alanda kullanılan bilgisayar destekli en yaygın hasta kayıt sistemidir? ) Problem merkezli tıbbi kayıt B) Hemşirelik minimum veri seti C) Bilgisayar destekli hasta bakım kayıtları D) Problem merkezli tıbbi bilgi sistemi E) Perioperatif hemşirelik veri seti 9. Lawrence Kohlberg in hlaki Gelişim Kuramı na göre aşağıdaki aşamalardan hangisinde birey; eşitlik, adalet ve insan haklarına dayalı kendine özgü ahlak sistematiğini örgütleyebilir? ) Ceza ve itaat eğilimi B) Kanun ve düzen eğilimi C) Sosyal sözleşme eğilimi D) raçsal ilişkiler eğilimi E) Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 13. İnsanın duyu organları ve sinir sistemi yolu ile içsel ve dışsal kaynaklardan sürekli mesaj alış verişinde bulunduğu dinamik ortama ne ad verilir? ) Kültür B) Toplum C) Sınıf D) Çevre E) Evren 10. braham Maslow un Temel İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisi nde emniyet ve güvenlik gereksinimleri hangi düzeyde yer alır? ) 1.Düzey B) 2.Düzey C) 3.Düzey D) 4.Düzey E) 5.Düzey 14. şağıdakilerden hangisi stresin yararlı etkilerinden biri değildir? ) Bireyin savunma mekanizmasını uyarır B) Problemlerle ilgili farkındalık sağlar C) Bireyi harekete geçirir D) Psikolojik dayanıklılığı azaltır E) Hastalıkların habercisi olabilir 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

8 15. şağıdakilerden hangisi hasta hemşire iletişimini engelleyen faktörlerden biridir? ) Önyargı B) İşbirliği C) Geribildirim D) Özgüven E) Eleştirel düşünme 18. şağıdakilerden hangisi Meslek üyelerinin işlevlerini kendilerinin özgürce düzenlemesi ve kontrol etmesi ifadesini tanımlamaktadır? ) Mesleki değer B) Mesleki sorumluluk C) Mesleki bağımsızlık D) Mesleki bilgi yükü E) Mesleki otonomi 16. Hastaya yatak banyosu verilirken hastanın bilgilendirilmesi, hastadan izin istenmesi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine uygun davranıldığını gösterir? ) Yararlılık B) Güvenilirlik C) Zarar vermeme D) İnsan onuruna saygı E) Doğruluk 19. şağıdaki değer türlerinin hangisinde spiritüel (manevi) olarak birlik ve bütünlük güdüsü söz konusudur? ) Estetik değerler B) Dini değerler C) Sosyal değerler D) Toplumsal değerler E) Politik değerler 17. şağıdakilerden hangisi ilk hemşirelik örgütünü kurmuştur? ) Phobe B) esculapius C) Hipokrat D) Besim Ömer kalın E) Hygeia 20. şağıdaki kavramlardan hangisi Bireyin cinsiyetinden haberdar olması, duygu ve davranışlarında cinsiyetine uygun yönelmesidir ifadesini tanımlar? ) Kendilik kavramı B) Beden imajı C) Cinsel kimlik D) Cinsel olgunluk E) Rol 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

9 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Eğitim Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amacıdır? ) Bireylere bir konu hakkında bilgi aktarmak B) Bireylere planlı ve programlı bilgi aktarmak C) Bireylere olumlu davranış kazandırmak D) Bireylerin eksik bilgilerini tamamlamak E) Bireylerin yanlış bilgilerini düzeltmek 4. Eğitim yapan kişi aşağıdaki eğitim yöntemlerinden hangisini uzun süre kullanırsa grubun eğitim sürecine etkin olarak katılımını sağlayamaz? ) Soru-cevap yöntemi B) Demonstrasyon yöntemi C) nlatım yöntemi D) Problem çözme yöntemi E) Rol yapma yöntemi 2. şağıdakilerden hangisi bir davranışı başlatan, açığa çıkartan ve yönlendiren enerjidir? ) Güdü B) Güdüleme C) İhtiyaç D) Dürtü E) Denge 5. İnsan onurunu koruma, bireylere, değerlerine ve inançlarına saygı duyma aşağıdaki hemşirelik etik ilkelerinden hangisidir? ) Özgecilik B) Eşitlik C) dalet D) Yararlılık E) Özerklik 3. Bireylerin sağlık inançlarını etkileyen; sosyo-kültürel özellikler, akraba ya da komşu önerileri, geleneksel uygulamalar ve dini inançlar gibi değişkenleri sistematik olarak ele alıp değerlendiren model aşağıdakilerden hangisidir? ) Sağlık İnanç Modeli B) Transteoritik Model C) İnanç İnceleme Modeli D) Özbakım Modeli E) Henderson Modeli 6. Özellikle çocuk eğitiminde, psikomotor ve duyuşsal davranışların kazandırılmasında önemli olan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Klasik koşullama kuramı B) Edimsel koşullama kuramı C) Sosyal öğrenme kuramı D) Bilişsel öğrenme kuramı E) Özbakım kuramı 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

10 7. şağıdakilerden hangisi psikomotor becerilerin öğretilmesinde kullanılan en yararlı araçtır? ) Kitaplar B) Filmler C) Dergiler D) Kitapçıklar E) Broşürler 11. Verilen mesaj alıcının bilgi düzeyinin çok üstünde ise aşağıdaki durumlardan öncelikle hangisi oluşur? ) lıcı mesajı dinlemez B) lıcı mesajı uygulamaz C) lıcı mesajı yanlış uygular D) lıcı mesajı anlamaz E) lıcı mesaja inanmaz 8. İletişim sürecinin öğeleri Kaynak-Mesaj- Kanal-lıcı-Geribildirim dir. Bu süreçte yer alan lıcı ögesinin öğretim sürecindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) Eğitilen B) Eğitici C) Dönüt D) Yöntem E) İçerik 12. şağıdaki kuramcılardan hangisi andragojik eğitim yaklaşımının öncüsüdür? ) Knowles B) Bloom C) Guthrie D) Neuman E) Pavlov 9. Yaparak öğrenmenin önemini vurgulayan "duyarsam unuturum, görürsem anımsarım, yaparsam öğrenirim söylemi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir? ) Bandura B) Gardner C) Guthrie D) Skinner E) Confucius 13. Sağlığını kaybeden ya da önemli bir sorunla karşılaşan birey, sorun veya hastalığın etkilerine uyum sağlarken inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul olarak sıralanan tepkiler gösterir. Sorun yaşayan birey ya da hasta eğitimi için en uygun aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kabul aşaması B) İnkar aşaması C) Pazarlık aşaması D) Öfke aşaması E) Depresyon aşaması 10. Hastanın, kendi enjeksiyonunu uygulamak için subkutan dokuya girdiğinde, enjektöre kan gelmesi halinde başka bir bölgeye geçmesi, aşağıdaki psikomotor öğrenme basamaklarından hangisi ile açıklanır? ) Kurulma B) lgılama C) Kılavuzla yapma D) Duruma uydurma E) Mekanizma 14. Eğitimin program öğelerinden içerik boyutunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaktadır? ) Bireylere niçin öğretelim? B) Hedefe ne kadar ulaşıldı? C) Bireylere nasıl öğretelim? D) Bireylere ne öğretelim? E) Bireylere ne kadar öğretelim? 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

11 15. şağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin birey açısından sağladığı yararlardan biridir? ) Kurumda sunulan hizmetin kalitesi artar B) Hatalı üretim azalır, verimlilik artar C) Kurumun toplumdaki saygınlığı artar D) Çalışanlar yükselme imkanı bulur E) Üstlerin astlarını denetlemesi kolaylaşır 18. şağıdaki kuramcılardan hangisi insanı bir makine, hastalığı makinenin bir bölümündeki bozukluk olarak ele almıştır? ) Cohen B) Descartes C) Gardner D) Piaget E) Neuman 16. Bir kişinin duygu ve düşüncelerinin farkında olması, kendini tanıması, sahip olduğu bilgi ve anlayışla çevresine uyum sağlaması aşağıdaki zeka alanlarından hangisinde yetenekli olduğunu gösterir? ) Doğacı zeka B) Görsel zeka C) İçsel zeka D) Mantıksal zeka E) Müziksel zeka 19. İşe yeni giren ya da bölüm değiştiren personele işe başlama öncesi veya işe girilen ilk günlerde uygulanan ilk eğitimdir. Bu eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması sağlanır. Yukarıda özellikleri sıralanan sürekli eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Uzaktan eğitim B) Yaygın eğitim C) Örgün eğitim D) Oryantasyon eğitimi E) Hizmetiçi eğitim 17. şağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi tanımlamaktadır? ) İşe yeni giren bireylere, işe uyum için verilen eğitim B) Halen çalışan bireylere, işe yönelik sistemli verilen eğitim C) Belli hedef ve programları olmadan gelişigüzel olan eğitim D) İş değişikliği yapan bireylere işe uyum için verilen eğitim E) Belli hedef ve programlara bağlı okullarda yapılan eğitim 20. şağıdakilerden hangisinde öğretim süreci basamakları doğru olarak sıralanmıştır? ) Tanı koyma veri toplama planlama uygulama değerlendirme B) Veri toplama tanı koyma planlama uygulama değerlendirme C) Planlama uygulama veri toplama tanı koyma değerlendirme D) Değerlendirme veri toplama tanı koyma planlama uygulama E) Veri toplama tanı koyma değerlendirme planlama uygulama 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

12 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Bilgi Teknolojileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İnternet üzerinden bir tüketicinin yaptığı alışveriş e-ticaretin hangi kapsamında değerlendirilir? ) Firma Firma B) Firma Müşteri C) Müşteri Müşteri D) Firma Kamu E) Birey Kamu 4. Sürekli olarak güncellenen web sitelerine ait özetlerin yayınlanmasını sağlayan ve web ortamlarının takibini kolaylaştıran teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? ) Twitter B) Flick C) Blog D) RSS E) Web 2. şağıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal ağ kullanırken bireylerin dikkat etmesi gereken önerilerdendir? I. Kişisel bilgilerinizi herkesle paylaşmayınız. II. Paylaştıklarınızı istemediğiniz kişilere kapatın. III. Güçlü şifreler oluşturun ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 5. Web üzerinden istemci ve sunucu arasında güvenli iletişim sağlamak için kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir? ) Ftp B) Https C) Ip D) Utp E) Rtp 3. Özel yazılımlar ile web ortamındaki yeni ses ve video kayıtlarının takip edilmesini sağlayan ve bu kayıtların dağıtımı için geliştirilmiş olan Web 2.0 uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Podcast B) Wiki C) RSS D) Blog E) Facebook 6. Kullanıcıların çeşitli kategoriler altında yer alan konular hakkında bilgilerini, fikirlerini ve görüşlerini paylaştıkları sanal ortam aşağıdakilerden hangisidir? ) Forum B) nlık Mesajlaşma C) E-Posta D) rama Motorları E) Video Konferans 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

13 7. İnternet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İnternet çalışma yapısı itibariyle paket anahtarlamalı bir ağdır. B) İnternetin temeli, akademik araştırmalara dayanmaktadır. C) İnternette bilgi alış verişi IP Protokolü ile gerçekleştirmektedir. D) İnternetin işleyişinde ISS ile bir üst ağa bağlantı sağlanmaktadır. E) İnternet paketleri dinamik bir yol izlemektedir. 11. Videolarda görüntülerin sıkıştırılması ve dönüştürülmesi işlemleri aracılığıyla yapılır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Çözücü B) Kodek C) Dönüştürücü D) Sıkıştırıcı E) Birleştirici 8. ğdaki bilgisayarlar arasındaki iletişimin nasıl yapılacağını belirleyen, standart olarak kabul edilmiş kurallar bütünü olarak tanımlanan ağ kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) ğ topolojisi B) ğ mimarisi C) ğ donanımı D) ğ türleri E) ğ protokolü 12. Kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almak ve sistemi bunlardan korumak amacıyla yazılan programlara ne ad verilir? ) Virüs B) Truva tı C) ntivirüs D) Solucan E) SpyWare 9. Bilgisayarların ve taşınabilir aygıtların yakınlarında bulunan kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel ağlara bağlanabilmesini sağlayan kablosuz erişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Bluetooth B) WIMX C) Wi Fi D) Kızılötesi E) GPRS 13. şağıdakilerden hangisi ya da hangileri video konferansın sunduğu olanaklardandır? I. Daha çok insana ulaşma II. Seyahat yükü ve masrafını ortadan kaldırma III. Etkileşimli uzaktan toplantı ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 10.., bir saniyede gösterilen resim sayısıdır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Kare hızı B) Kare birimi C) Kare yüzdesi D) Kare sayısı E) Kare noktası 14. ccess te, bilgisayar ortamında kullanıcıların asıl etkileşimde bulunduğu veri tabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tablo B) Sorgu C) Rapor D) Form E) Makro 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

14 15. şağıdaki tabloda sadece askerliğini yapmış olan kişileri görüntülemek için aşağıdaki sorgu türlerinden hangisi kullanılmalıdır? ) Silme Sorgusu B) Güncelleştirme Sorgusu C) Çapraz Sorgu D) Dönüştürme Sorgusu E) Seçme Sorgusu 18. MS ccess programında bir tablodaki herhangi bir alana girilen karakter sayısını 30 ile sınırlandırmak için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır? ) lan Boyutu B) Unicode Sıkıştırma C) Metin Hizala D) kıllı Etiketler E) Sıfır Uzunluk İzni 16. şağıdaki tabloda Dogum Tarihi alanını önceden tanımlanmış bir veri türü şeklinde ayarlamak için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılmalıdır? ) rama Sihirbazı B) Geçerlilik Kuralı C) Giriş Maskesi D) Varsayılan Değer E) Biçim 19. MS PowerPoint programında zamanlama provası seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? I. Otomatik geçiş süresi belirlenebilir. II. nimasyon gecikmeleri belirlenebilir. III. Sunum süresi etkili kullanılabilir. IV. Her slayt için ayrılacak süre belirlenebilir. ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 17. MS ccess programında resimde gösterilen düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Güvenlik kilidini açar. B) Veri türünü değiştirir. C) Otomatik kilitlemeyi sağlar. D) Benzersiz kayıtlar oluşturur. E) Kayıtlar arası geçişi sağlar. 20. şağıdakilerden hangisi MS PowerPoint programında sunum hazırlanırken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz? ) nimasyon ve sesler gerektiği yerlerde kullanılmalıdır. B) Slayt içeriği ile uyumlu görsel nesnelerden faydalanılmalıdır. C) Renk uyumuna dikkat edilmelidir. D) Mümkün olduğunca çok metin yer almalıdır. E) Gözü yormayan bir yazı tipi ve uygun yazı boyutu kullanılmalıdır. 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

15 BİYOİSTTİSTİK DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoistatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Bazı sorularla ilgili ihtiyaç duyacağınız istatistik tablolar bu testin sonunda yer almaktadır. 1. Harf notu, (, B, C, D, F) ölçümünün ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) Dereceleme B) dlandırma C) ralık D) Oran E) Özel ölçek 4. İki sürekli değişkenden biri bağımlı, diğeri bağımsız değişken olarak öngörülerek, bağımlı değişkeni bağımsız değişkenin bir fonksiyonu olarak açıklayan istatistik tanımlamaya ne ad verilir? ) Korelasyon B) Eşleme C) Regresyon D) Binom E) Uniform 2. Ekonomiye uygulanan istatistiğe ne ad verilir? ) Biyoekonomi B) Kalitatif Ekonomi C) Sosyo istatistik D) Ekonometri E) Biyoistatistik 5. Gerçekten hasta olan bireylerin medikal test tarafından hangi oranda tespit edildiğini belirleyen oransal ölçü aşağıdakilerden hangisidir? ) Özgüllük (Specifity) Oranı B) Pozitif Tanımlama Oranı C) Negatif Tanımlama Oranı D) Doğruluk Oranı (Tanı değeri) E) Duyarlılık (Sensitivity) Oranı 3. Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder? ) % 45 B) % 50 C) % 90 D) % 25 E) % Ortalaması 70, standart sapması 8 olan bir not popülasyonunda 94 puan notu olan bir öğrencinin standart z notu nedir? ) 3 B) 8 C) 24 D) 62 E) HLT Diğer sayfaya geçiniz

16 7. Zamana göre araştırmalarda ne olacak sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır? ) Kesitsel B) İleriye yönelik C) Geriye dönük D) nket E) Sayım 11. Bir çalışmada ölçülen 26,361 sayısının tek ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) 2,63 B) 26,0 C) 26,3 D) 26,36 E) 26,4 8. şağıdakilerden hangisi sırasıyla Kan Glikoz değerinin ölçek tipi ve değişken tipidir? ) ralık - Kesikli değişken B) ralık - Sürekli değişken C) Oran -Sürekli değişken D) Oran - Kesikli değişken E) dlandırma -Kesikli değişken 12. Populasyon birbirine yakın homojen alt gruplardan oluşmuş ise hangi tip örnekleme metodu kullanılır? ) Basit şans örneklemesi B) Sistematik örnekleme C) Kartopu örneklemesi D) Küme örneklemesi E) Çok kademeli şans örneklemesi 9. Değişken nitelikli verilerde en fazla tekrarlanan (frekansı en yüksek olan) veri hangi istatistik ölçüdür? ) ritmetik ortalama B) Merkezi ortalama C) Medyan D) Mod E) Kartil 13. Ki kare dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sola çarpık bir dağılıştır B) Sağa uzun kuyruklu bir dağılıştır C) Simetrik bir dağılıştır D) Yayvan bir dağılıştır E) Şekilsizdir 10. Örnekten elde edilen veriler üzerinden yapılacak bazı tahmin ve analizlerle ilgili prensipleri ortaya koyan istatistik dalı aşağıdakilerden hangisidir? ) nalitik İstatistik B) Şans İstatistiği C) Küme İstatistiği D) Deskriptif İstatistik E) Tasviri İstatistik 14. Hipotez testlerinde test istatistiği (HD), kritik tablo değerinden (CD) büyük ise H 0 hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) H 0 hipotezi Kabul edilir B) Konu Belirsizdir C) H 0 hipotezi Reddedilir D) H 1 hipotezi Reddedilir E) H 0 hipotezi Belirsizdir 2015HLT Diğer sayfaya geçiniz

17 hastaya ait hemoglobin değerleri aşağıda verilmiştir. Y İ = (6, 8, 3, 7, 6, 10, 4, 4, 8, 3, 4, 9) Y İ değişkeninin ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Nüfus yoğunluğu hesaplanırken nüfus aşağıdaki hangi birime oranlanır? ) m 2 yüzölçüm B) km 2 yüzölçüm C) 100 m 2 yüzölçüm D) 1000 m 2 yüzölçüm E) m 2 yüzölçüm hastaya ait hemoglobin değerleri aşağıda verilmiştir. Y İ = (6, 8, 3, 7, 6, 10, 4, 4, 8, 3, 4, 9) Y İ değişkeninin mod değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Yıl ortası nüfusu 80 milyon ( ) olan bir ülkede bir yılda tüberkülozdan iki bin (2000) kişi ölmüş ise bu hastalığın Mortalite hızı nedir? ) Yüzbinde 1 B) Yüzbinde 2,5 C) Yüzbinde 5 D) Yüzbinde 10 E) Yüzbinde hastaya ait hemoglobin değerleri aşağıda verilmiştir. Y İ = (6, 8, 3, 7, 6, 10, 4, 4, 8, 3, 4, 9) Y İ değişkeninin değişim genişliği aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) Bir medikal tanı testi 600 örnek üzerinde denenmiştir. Gerçek 400 hastanın 300 üne hasta tanısı, 100 üne ise hasta olduğu halde sağlıklı tanısı konulmuştur. Gerçek hasta olmayanların 150 sine sağlıklı tanısı, 50 sine ise hasta olmadığı halde hasta tanısı konulmuştur. Bu testin % doğruluk oranı nedir? ) % 50 B) % 58 C) % 75 D) % 80 E) % HLT

18 Z Tablosu P(z > z0) Z 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859 0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483 0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776 0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148 0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867 0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611 1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379 1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170 1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985 1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823 1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681 1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367 1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233 2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183 2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143 2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084 2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064 2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048 2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019 2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 SD t Tablosu Tek yönlü test için önem seviyesi (α/2 ihtimal) 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 İki yönlü test için önem seviyesi (α=ihtimal ) 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,010 0, ,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63, ,31 2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22, ,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10, ,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7, ,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5, ,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5, ,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4, ,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4, ,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4, ,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4, ,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4, ,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3, ,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3, ,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3, ,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3, ,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3, ,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3, ,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3, ,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3, ,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3, ,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3, ,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3, ,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3, ,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3, ,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3, ,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3, ,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3, ,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3, ,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3, ,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3, ,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3, ,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3, ,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3, HLT22-1

19 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR 2015HLT22-1

20 SINVD DİKKT EDİLMESİ GEREKEN KURLLR Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10 dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği takdirde, TUZEM tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, dınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarasının, d ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin durumları TUZEM tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. ncak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların kaybolmasından veya zarar görmesinden TUZEM sorumlu olmayacaktır. Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINV BŞLMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır. Sınavınızda Başarılar Dileriz. TTÜRK ÜNİVERSİTESİ 2015HLT22-1

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI YILSONU SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI YILSONU SINAVI 2013HLT22-1 2013HLT22-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI YILSONU SINVI 08 Haziran 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1208 ÖĞRENCİNİN 2013-2014 BHR DÖNEMİ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09.30 İKİNCİ YRIYIL TÜRKÇE SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A HEMŞİRELİK Lİ AN TAMAMLAMA PROGRAMI

A HEMŞİRELİK Lİ AN TAMAMLAMA PROGRAMI TTÜRK ÜNİVER İTE İ U)KTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKE)İ HEMŞİRELİK Lİ N TMMLM PROGRMI 2010 YILSONU SINVI ORU KİTPÇIĞI 18 Temmuz 2010, Pazar DİKKT SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNU) 1. T C

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014HLT22-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI YILSONU SINVI 01 Haziran 2014, Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Verileri organize eden, işleyen

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri II Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Zamanlama provası II.

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVER İTE İ

ATATÜRK ÜNİVER İTE İ TTÜRK ÜNİVER İTE İ U)KTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKE)İ HEMŞİRELİK Lİ N TMMLM PROGRMI 2010 BÜTÜNLEME SINVI ORU KİTPÇIĞI 19 E 2010, Pazar DİKKT SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNU) 1. S T C K

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı