ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU. Ön Kayıt ve Başvuru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU. Ön Kayıt ve Başvuru"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Ön Kayıt Başvuru Koşulları: Ön Kayıt ve Başvuru 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölüm programlarının giriş sınavlarına katılabilmek için, adayın belirtilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. 2. Ön kayıt yaptırmak için; a) Adayın lise ve dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olması veya kesin kayıtların başlama tarihlerine kadar mezun olabilecek durumda olmak. b) 2013 YGS ye girerek YGS puanı almış olmak. c) Herhangi bir puan türünde 2013 YGS den en az 140,00 puan ve üzeri puan alan adaylar. 3. En düşük düzeyde kol, bacak felci ve uyum kusuru olan, tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden azalma oranı % olan ortopedik engelliler ön değerlendirme kurulunun oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvurabilirler. 4. Aday, sınav harcını yatırmak koşuluyla sınav takvimine uygun olarak birden fazla bölüm programı için ön kayıt başvurusunda bulunabilir. 5. Sınav harcını Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi IBAN TR hesabına, bir program tercihinde; 150,00TL, iki program tercihinde, 200,00TL.yatırıldığını belgelemek. 6. Posta veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir. 7. İnternet başvuruları Yüksekokulun resmi web adresi; yapılabilecektir. Kontenjanlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Özel yetenek Sınavı ile öğrenci alınan programlarına, ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Kılavuzda belirtilmeyen hususlarda Sınav Üst Kurulu kararları geçerlidir. BÖLÜM/ PROGRAM ADI Bayan Öğrenci Kontenjanı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(*) Erkek Öğrenci Kontenjanı Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kont Antrenörlük Eğitimi (*) 15 (1 i engelli)** 35 (1 i engelli)** 5 (*) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayınlandığı şekliyle geçerli olacaktır. (**) Engelli aday başvurusu olmadığında kontenjan diğer adaylardan tamamlanır. 1

2 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bölüm Programları ön kayıt başvuru tarihleri: Ön kayıt başvuruları, 29 TEMMUZ 06 Ağustos 2013 tarihleri arasında; web adresinden online olarak mesai bitimine kadar (saat:17.00) yapılacaktır. Hafta sonları ve resmi tatil günleri kayıt yapılmaz. Postada kaybolan evraklardan ve gecikmelerden Yüksekokulumuz sorumlu değildir. Eksik evrakı bulunan adayın ön kayıt başvurusu kesinlikle kabul edilmez. Kayıt yaptıran adayların aşağıdaki başvuru evraklarını 13 Ağustos 2013 tarihine kadar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na teslim ederek sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. 2.Ön kayıt başvurularında gerekli belgeler: Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Başvuru Formu, (Yalnızca Online başvuru sırasında internet üzerinden temin edilebilir.) EK YGS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (birimimizce onaylanacaktır), İki adet vesikalık fotoğraf, (son bir yıl içinde çekilmiş, kıyafet yönetmeliğine uygun, cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz olmalıdır.) Bir bölüm için 150 TL, iki bölüm için 200 TL, Başvuru ücretinin banka dekontu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için sporcu özgeçmişi katkısından yararlanmak isteyen adaylar, durumlarını Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) veya ilgili federasyonların yetkili makamlarınca onaylatıp belgelendirmek zorundadır. Engelli adaylar "beden kazanma gücünden azalma oranı" için alınmış rapor (%25-50 arası) Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptıracak adayların Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına katılmasında ve spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur. İbareli Sağlık Raporu sunmaları zorunludur. (EK-2 Sağlık Raporu Formu) Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar Sınav Üst Kurulunun Görevleri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısının Başkanlığında Yüksekokul Yönetim Kurulu, Sınav Üst Kurulu olarak görev yapar. Başkanın bulunmadığı durumlarda Yüksekokul Müdürü kurula başkanlık eder. Kurul, sınavın işleyişinden ve yürütülmesinden sorumludur. Sınavla ilgili her türlü kararı almaya yetkilidir. Her yıl için Sınav Programının hazırlanması, Sınav Kurullarının oluşturulması ve sınavlara yönelik adaylar tarafından yapılabilecek itirazların karara bağlanması Sınav Üst Kurulu tarafından yerine getirilir. Sınav Kurulunun Görevleri: Sınav Kurulu, Sınav Üst Kurulu na karşı sorumludur. Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın işleyişine uygun olarak verilecek görevleri yerine getirir. Sınavın Uygulanması: Sınav Tarihleri: Sınavlar Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların özel yetenek sınavlarına belli bir program dahilinde alınması planlanmıştır. Gereksiz bekleme ve yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla, 06 Ağustos 2013 tarihi itibariyle ön başvuruların tamamlanmasına müteakip adayların hangi gün sınava girecekleri ile ilgili listeler 14 Ağustos 2013 tarihinden sonra ilan edilebilecektir. Adayların BESYO Binası girişinde panolarda ve sayfasında ilan edilecek listelere göre yetenek sınavlarına alınacağından ilan edilecek listeyi titizlikle takip etmeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları anlamında önem arz etmektedir. 2

3 Adaylar, Ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Bürosundan alınan "Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi" ile aday numarasına göre belirlenen tarihlere göre sınav saatinden en az bir saat önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda hazır bulunacaklardır. Adaylara sınav ortamında kendilerini deneyip, test edebilmeleri için imkan sağlanması planlanmış olup, istekliler BESYO öğretim elemanlarının gözetiminde 16 Ağustos 2013 tarihinde sınav salonunda BESYO Müdürlüğünün bilgisi ve yaptığı plan dahilinde (önceden isimlerini bildirmek kaydıyla) Koordinasyon testini ikişer kez deneyebileceklerdir. Sınav Yeri : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (Branş sınavlarının yapılacağı yerler sınav tarihlerinden önce adaylara web sayfasından ve BESYO ilan panosundan duyurulacaktır) yapılacaktır. Esaslar: (1) Sınav esnasında elektronik test ölçüm araçları kullanılır. Değerlendirmeler bilgisayar ortamında yapılarak sonuçlar, sınav mahallinde, Yüksekokulun resmi internet sayfasında ilan edilir. (http://besyo.comu.edu.tr). Adaylara ayrıca veya bir başka yöntemle tebligat yapılmaz. (2) Tüm adayların verileri, ÖSYM nin veri tabanı ile karşılaştırılarak kontrol listeleri oluşturulur. ÖSYM veri tabanından kaynaklanan hatalardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (3) Sınavlar süresince sınav alanına adaylar ve görevlilerin dışında kimse alınmaz. (4) Sınavın tüm aşamalarında adaylar tarafından yapılacak itiraz ve düzeltme talepleri Yüksekokul Müdürlüğü ne yazılı olarak yapılır. (5) Ön kayıt başvurusunu yapan adaya, her ne sebeple olursa olsun sınav ücreti iade edilemez. (6) Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorunlarında sadece ilk müdahale yapılır. Acil müdahale ve diğer tıbbi konularda tüm sorumluluk adaya aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday sorumludur. (7) Sınavlarda kullanılan araç gereçler ile ilgili meydana gelebilecek teknik arızalarda Sınav Üst Kurulu tarafından sınavlar ertelenebilir, bu durum adaylara sınav sırasında bildirilir. Adaylar bu gibi mücbir sebeplere dayanan değişikliklere itiraz edemezler. (8) Adaylar sınava spor giysisi ile katılır. Sınav Kurulu tarafından verilecek göğüs numarasını görünür bir şekilde taşımak zorundadır. Adaylar sınav saatinden en az 1 saat öncesinde sınav yerinde hazır bulunmaları gerekir. (9) Özel Yetenek Sınavlarının tüm aşamalarında aday veya yakını tarafından Sınav Kuruluna, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret gibi benzeri şekilde sportmenliğe aykırı davranılması, sınavda kullanılan malzemelere zarar verilmesi, sınav uygulama kurallarının ihlal edilmesi durumlarında Sınav Üst Kurul kararı ile aday sınavdan ihraç edilir. Sınavda Uygulanacak Testler: 1.) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Antrenörlük Eğitimi için Değerlendirme Tablosu KOORDİNASYON TESTİ %20 DAYANIKLILIK TESTİ (MEKİK KOŞUSU 20 m) %20 BRANŞ SINAVI (Başvuru sırasında aday tarafından bir branş tercihi yapılır.) %60 TOPLAM %100 3

4 2.) BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Değerlendirme Tablosu KOORDİNASYON TESTİ %50 DAYANIKLILIK TESTİ (MEKİK KOŞUSU 20 m) %30 %80 SPORCU ÖZGEÇMİŞİ MİLLİ OLMA SAYISI 1 KEZ 20 EN ÇOK 100 PUAN %5 %20 DERECELERİ EN ÇOK 100 PUAN %15 TOPLAM %100 Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu Milli Olma Sayısı DERECELERİ Puan Yerel Ulusal 1 kez= 20 puan en çok 100 puan En çok 100 puan En az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası yarışmalar ve Balkan Şampiyonası Avrupa şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpiyat günleri, Avrupa oyunları Dünya şampiyonası, Olimpiyat oyunları, ISF, yaş grupları Dünya oyunları ENGELLİLER : Sınav başvuru koşullarını yerine getirebileceği Sınav Kurulu nca (Yönetim Kurulu) oluşturulan Ön Değerlendirme Kurulunda belirlenerek başvuruları kabul edilen engelliler, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için diğer adaylarla birlikte Özel Yetenek sınavlarına gireceklerdir. Değerlendirme: Engelli adaylar, aldıkları Engel Düzey Değerlendirme puanlarının %20si ve seçtikleri branş sınavı ile Koordinasyon ve mekik koşusundan elde ettikleri puanları, toplanarak kendi aralarında sıralama yapılacaktır. Kızlar ve erkekler ayrı puanlanarak sıralanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) 40 ve üzerinde olan engelli adaylardan Antrenörlük Eğitimi bölümü için ilk sırada yer alan adaylar kazananlar listesinde duyurulacaktır. Engel Düzeyinin Değerlendirilmesi: Engel düzeyinin değerlendirilmesinde; Adli Tıptan alınan Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranına önem verilecektir. 4

5 Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli. Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran Engelli adayların değerlendirme Tablosu KOORDİNASYON TESTİ % 10 DAYANIKLILIK TESTİ (MEKİK KOŞUSU 20 m) % 10 BRANŞ SINAVI(Olimpik Branşlarda Milli olan veya Türkiye genelinde ilk 3 dereceye % 60 giren sporcular branş sınavına tabi tutulmaz ve tam puan olarak değerlendirilir.) ENGEL DÜZEY DEĞERLENDİRME PUANI % 20 TOPLAM % 100 Genel Değerlendirme: Adayların Yerleştirme Puanları (YP), 2013-ÖSYS Kılavuzunda belirtildiği şekilde hesaplanarak değerlendirilir. 1.) Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) bayanlar için 40 ve üzerinde, erkek adaylar için 50 ve üzerinde olan adaylar aşağıdaki gibi değerlendirilecektir. 2.) Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzundaki esaslara göre belirlenen ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı) ile YGS Puanı dikkate alınarak uygulanmaktadır. 3.) Bir yıl önceki ÖSYSde merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim programlarına bir yıl önceki ÖSYS de yerleştirilen adaylara uygulanmaz. 4.) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve programların kontenjanlarına göre asil ve yedek listeler oluşturulur. 5.) Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik durumunda YGS puanı yüksek olan aday seçilecektir. 6.) Kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adayların yerine açıklanacak tarihlerde sırayla yedeklerden kayıt yapılır. 5

6 Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kontenjanları: ÇOMÜ Akademik yılı Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu gereği Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan bölümlere başvuran adaylar, Özel Yetenek Sınavına tabi olurlar. Sınav Sonuçlarının İlanı: Değerlendirilmesi tamamlanan aday listeleri, Sınav Üst Kurulu tarafından, Yüksekokulun ve Üniversitenin resmi internet sayfalarından resmi olarak ilan edilir. En yüksek puandan başlayarak sıralanmış resmi listede, asil ve yedekler belirtilir. Sınav Sonuçlarına itiraz: Adaylar; 1- Sınav esnasında uygulanan test sonuçlarına, sonuçların ilanından sonra 2 saat içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz başvurusunda (itiraz makbuzu ilaveli) bulunabilirler. 2- Genel sınav sonuçlarına itirazlar ise, sonuçların ilanından sonra 24 saat içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunulabilir. 3- Adaylar sadece kendi sınav sonuçlarına itirazda bulunabilirler. 4- Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmaz. 5- Adaylar tarafından yapılacak itirazların Yüksekokul Müdürlüğü tarafından incelemeye değer bulunması halinde, Sınav üst kurulu tarafından incelemesi yapılarak sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. 6- Sınavın her aşamasında sınav sonuçlarına itirazda bulunmak mümkündür. Adaylar, itirazlarının değerlendirmeye alınabilmesi için Yüksekokul Müdürlüğü mutemedine makbuz karşılığında 50,00 TL yatıracaklardır. İtirazları haklı bulunması durumunda yatırılan ücret kendilerine iade edilir. İtirazın haksız bulunması durumunda yatırılan ücret sınav harçları hesabına gelir kaydedilir. Kesin Kayıt İşlemleri: 1. Asil listeden kazanan öğrencilerin Kesin Kayıtları, EYLÜL 2013 tarihlerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, Özel Yetenek Sınavına giren yedek adayların 04 Eylül 2013 tarihlerinde şahsen dilekçe ile başvurularına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılarak kontenjan açığı kadar öğrencinin kesin kayıtları 06 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. 2. Adaylara ayrıca bildirimde bulunulmaz. Her aday kendi durumunu takip edecektir. 3. Süresi içinde kaydını yaptıramayan, eksik belgesi ve yanlış beyanı bulunan adayların mazeretleri dikkate alınmaz, kesin kayıt hakkını kaybeder. 4. Asil adayların kayıt süresi sonunda boş kalan kontenjanlar, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Yüksekokulun resmi internet sayfasından duyurulur. 5. Kesin kayıt işlemleri sırasında adaylardan istenecek belgeler, Üniversitenin ve Yüksekokulun resmi internet sayfasından duyurulur Eylül 2013 tarihinden sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır. Başvuru Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Kampusu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu( BESYO) ÇANAKKALE Tel: Fax:

7 EK-1 TC ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU FORMU FOTOĞRAF ADAY BAŞVURU NO T.C KİMLİK/PASAPORT NO ADI SOYADI D.TARİHİ/YERİ CİNSİYET EN YÜKSEK YGS PUANI EN YÜKSEK AOBP MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE OKUL ALAN KODU 2012-ÖSYS YERLEŞTİRME DURUMU MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE ADI MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE BÖLÜM/TÜR/DAL EV TELEFON NO CEP TELEFON NO ADRES E-POSTA BANKA DEKONT NUMARASI/TARİH BÖLÜM TERCİHLERİ : Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği ( ) Antrenörlük Eğitimi ( ) BRANŞ SINAVI TERCİHLERİ: (Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edenler için) BASKETBOL ( ) / CİMNASTİK ( )/FUTBOL ( ) / HENTBOL ( ) / VOLEYBOL( ) / YÜZME ( ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Yönergesini ve Programını okudum. Bütün koşulları kabul ediyorum.././2013 Adayın İmzası: TESTLER KOORDİNASYON TESTİ 20 M MEKİK KOŞUSU DERECESİ BRANŞ SINAVI (.) İMZA 7

8 SAĞLIK RAPORU EK-2 Sağlık Kurumunun Adı:. Rapor Tarihi:.. Kayıt No:. Fotoğraf (Fotoğrafsız belge kabul edilmeyecektir) Aşağıda kimlik bilgileri yazılı olan... Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı na girmesinde ve spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Doktor Adı Soyadı Kaşe/İmza Adayın: TC. Kimlik No Adı Soyadı Doğum Yeri : : : : Tarihi:./../.. Anne Adı : Baba Adı : 8

9 Sınav Takvimi: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Sınav Adı Sınav Yeri Sınav Tarihi KOORDİNASYON TESTİ DAYANIKLILIK TESTİ ÇOMÜ-BESYO Spor Salonu Ağustos 2013 (20m MEKİK KOŞUSU) BASKETBOL ÇOMÜ-BESYO Spor Salonu Ağustos 2013 CİMNASTİK ÇOMÜ-BESYO Spor Salonu Ağustos 2013 BRANŞ FUTBOL ÇOMÜ-Dardanos Futbol Sahası Ağustos 2013 SINAVI HENTBOL ÇOMÜ-BESYO Spor Salonu(Yeni Bina) Ağustos 2013 VOLEYBOL ÇOMÜ-BESYO Spor Salonu(Yeni Bina) Ağustos 2013 YÜZME GHSİM Anafartalar Yüzme havuzu Ağustos 2013 KOORDİNASYON PARKURU Toplam altı ayrı istasyondan oluşan bu testte adaylar zamana karşı yarışacaklardır. Her adaya iki tekrar hakkı verilir, en iyi dereceleri değerlendirmeye alınır, derece kendi etrafında sıçrayarak dönme 2. Öne düz takla 3. Çıtadan geçiş 4. Basketbol topunun el ile engeller arasından sürülmesi 5. El-göz koordinasyonu (voleybol topu ile) 6. Sıçrama Tahtası 1-2 Kendi etrafında 360 derece dönüş ve öne düz takla: Aday, fotoselden geçerek süreyi başlatır. İşaretlenmiş bölgede 360 derece kendi etrafında döner. İki ayak bitişik olarak aynı anda yerden kesilmelidir. Mindere gider ve öne takla atarak hareketleri tamamlar. 3. Çıtadan geçiş: Aday çıtayı düşürmeden bir kez altından ve bir kez de üstünden sekiz çizerek geçer. Çıtayı düşüren aday, çıtayı tekrar yerine koyarak hareketine yeniden başlamak zorundadır. Çıta yüksekliği bayanlar için 75, erkekler için 95 cm. dir. 4. Basketbol topunun el ile engeller arasından sürülmesi: Basketbol topu el ile engeller arasından sürülür. Hareket sırasında engeli deviren aday, engeli yerine koyar ve kaldığı yerden harekete devam eder. Toplam beş engel olup engeller arası uzaklık 150 cm. dir. 5. El-Göz Koordinasyonu: Hedef tahtasının 120 cm gerisinde bulunan aday, yerdeki voleybol topunu alıp belirlenen çizginin arkasında durarak hedef tahtasına 10 kez pas yapar (tek veya çift elle). Hedef tahtasından yanlış sektirmeden dolayı kaçan top aday tarafından alınarak kalınan sayıdan itibaren devam edilir. Testin sonunda aday, topu belirlenen yere koymak zorundadır. Kare şeklindeki (55x55 cm) hedef tahtasının yerden yüksekliği 224 cm.dir. 6.Siçrama Tahtası: 40 cm yüksekliğinde ve 330 cm uzunluğundaki sıçrama tahtasından çift ayak bitişik ve sabit durarak başlar, başlangıç pozisyonunu bozmadan sağa ve sola olmak üzere 5 sıçrama hareketini tamamlar. Ayakların başlangıç pozisyonunu bozan aday, geri dönerek sıçrama hareketini tekrar eder. 9

10 KORDİNASYON TESTİ: KOORDİNASYON PARKURU Basketbol slalomu Panyada voleybol topu sektirme Çıtadan geçiş Minder öne takla Sıçrama tahtası Kendi etrafında sıçrayarak 360 derece dönme FOTOSEL BİTİŞ FOTOSEL BAŞLANGIÇ 10

11 DAYANIKLILIK TESTİ (20M MEKİK KOŞUSU) :. Koşu adayın 1 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda iki çizgi arasındaki uzaklığı verilen uyarı sesine uygun olarak olabildiğince çok sayıda koşmasına dayanır. Aday her uyarı sesinde 20 metrelik alanda çizgilerle belirlenmiş 2 metrelik emniyet alanı çizgisini en az bir ayağı ile geçmiş olmalıdır. Uyarı sesi geldiğinde aday bu emniyet çizgisini en az bir ayağı ile geçmemiş ise bir uyarı alır. İki uyarı alan adaya test bıraktırılır ve adayın tamamladığı 20 metre yineleme sayısı değerlendirilir. Emniyet çizgisini uyarı almadan geçen aday uyarı sesinden önce yada sonra 20 metrelik uzaklığı belirten çizgi üzerine basmazsa yine uyarı alır. Bu koşu adaylara 15 kişilik öbekler ile uygulanır. Her adaya bir yarış şeridi numarası verilir ve her aday kendi şeridine koşmak zorundadır. İstasyonun kendi içerisinde standart puanı hesaplanarak bağıl değerlendirme yapılacaktır. 11

12 BRANŞ SINAVLARI: Sınava katılan adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için Koordinasyon ve Dayanıklılık (20m Mekik Koşusu) testlerinde ortak sınava tabii tutulurlar. Branş sınavlarında Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih etmiş adayların tercih ettikleri branş doğrultusunda sınava alınırlar. 12

13 BASKETBOL BRANŞ SINAVI: 13

14 1. TURNİKE TESTİ Başlangıçtan çember altına koşar. Sağ elle top sürer ve engelden döner ve sağ turnike atar Topu alır ve sol elle top sürer Engelden döner ve sol turnike atar Tekniğe uygun olmayan veya isabetli olmayan atışlar tekrarlanır. 2. TOP SÜRME TESTİ İşaretli yerden top sürmeye sağ elle başlanır. Engellerden sağ ve sol el kullanılarak geçilir. Son engelden döner ve slalom yapmaya devam eder. Başladığı noktaya döner. 3. PAS TESTİ 2 şer adet Yerden pas, göğüs pası ve baş üstü pas ile topu engelin içinden geçirir İsabetli olmayan atış tekrarlanır İsabetler ardından koşarak süreyi kapatır. İlk üç test için adaya 2 hak verilir. Bu test değerlendirmeye %60 oranında etki eder. 4. SERBEST ATIŞ TESTİ Serbest atış noktasından 10 atış yapar. İsabetler 4 puan üzerinden kaydedilir Bu test değerlendirmeye %40 etki eder. 14

15 CİMNASTİK BRANŞ SINAVI: 15

16 16

17 17

18 18

19 FUTBOL BRANŞ SINAVI: BİRİNCİ BÖLÜM TEKNİK ANALİZ 1- Adaydan 10 metrelik mesafede karşılıklı üç koridor içerisinde sağ ve sol ayak içi pas (ayak içi vuruş tekniği) uygulaması istenmektedir. Vuruşlar için ayak ve koridor seçimini, aday karşıdan gelen topun pozisyona göre alacaktır. Amaç topu doğru pozisyonda, doğru koridorda ve doğru teknik(vuruş) ile karşıya aktarmaktır. Jüri düdük çalana kadar adaylar hareketleri yapmaya devam ederler. 2- Adaylar 30 metrelik mesafede birbirlerine karşılıklı olarak yüksek top atarlar(iç üst vuruş ile), karşıdan gelen topları kontrol (ayak üstü, göğüs, diz) ederek yüksek top ile karşıya iade ederler. Adayları vuruş teknikleri ile beraber top kontrollerine de bakılır. Amaç doğru teknikleri uygulamaktır. Jüri düdük çalana kadar adaylar hareketleri yapmaya devam ederler. 3. Adaylar 30 metre mesafede karşılıklı beklerler topa sahip aday topla birlikte huniler arasında doğru tekniği uygulayarak dripling yapar, son huniden sonra karşısındaki adaya pas verir ve aynı driplingi diğer aday uygular. Jüri üyeleri düdük çalana kadar dripling doğru teknikte gösterilir. 19

20 İKİNCİ BÖLÜM OYUN ANALİZİ Adaylar yarı sahada belirlenmiş alan içerisinde 8v8 serbest oyun oynarlar. Adaylarda futbolda hücum ve savunmanın temel prensipleri aranır. Jürinin düdüğü ile oyun son bulur. FUTBOL KALECİSİ ANALİZİ REAKSİYON VE TEKNİK UYGULAMA Kaleci bir direkte bekler işaret ile diğer direğe doğru hareket ederken öne çıkarak açı kapatmaya çalışır. Vurulan topu doğru teknik uygulayarak engellemeye çalışır. Hareket uygulamasında kalecinin reaksiyonu, refleksleri, çabukluğu ve tekniğine bakılır. 20

21 YAN TOP Aday Kaleci, kalesinde pozisyon alır sağdan ve soldan ceza sahasına yapılan ortaları, yumruklama tekniği ile veya top tutma tekniği ile karşılamaya çalışır. Kalecinin topa giderken uyguladığı teknik gözlenir. Adaydan, doğru ayak ile topa gitme, doğru tutma ve yumruklama tekniği istenir. YER TUTMA VE KALEYİ KORUMA Aday Kalecinin koruduğu kaleye 5 (Beş ) farklı açıdan şut atılır. Aday kaleci şut atan oyuncuların pozisyonuna göre açı verir ve pozisyon alır Atılan şutlarda kaleci tekniklerine uygun olarak kalesini gole karşı korur. 21

22 OYUN: Aday Kaleci 8X8 oyunda da yer alır. Oyun içerisinde oyun kurma yer tutma ve teknik uygulamaları gözlenir. OYUNCULAR İÇİN PUANLAMA Birinci Bölüm Birinci Parkur İkinci Parkur Üçüncü Parkur İkinci Bölüm 50 PUAN 15 puan 20 puan 15 Puan 50 PUAN KALECİLER İÇİN PUANLAMA Birinci Parkur İkinci Parkur Üçüncü Parkur Dördüncü Parkur 20 puan 20 puan 50 puan 10 Puan 22

23 HENTBOL BRANŞ SINAVI: 23

24 Hentbol sınavı, süreye karşı 4 bölümden oluşmaktadır. Adaylar süreye karşı tüm testleri ara vermeksizin yapacaklar, erkekler 100 sn, bayanlar 110 sn. de parkuru tamamlamak zorundadır. Bu sure içinde parkuru bitiremeyen aday diskalifiye edilecektir. Erkekler 3 numara, bayanlar 2 numara top ile sınava gireceklerdir. A. Top sürme testi. B. Sağa Sola aldatma sonrası kale atışı testi. C. Kanatlardan kale atışı testi. D. Hedefe isabet atış testi. A. TOP SÜRME TESTİ: Sınava giren aday, fotoselden geçerek zamanı başlatır. Belirli aralıklarla bulunan (1.-2. çubuk arası 1,5 m., çubuk arası 1,5 m., çubuk arası 1.5 m., çubuk arası 1,5 m., çubuk arası 1,5 m. 6 adet slalom çubuğunun arasından top sürerek bu mesafeyi kat eder. Slalom içindeki çubuklar kavisli Şekilde sıralanmış olup hentbol sınav parkuru şeklinde belirtilen yönlerde parkurdan geçiş sağlanacaktır. Son çıkıştan çıkan aday durmaksızın diğer teste geçecektir. Not: Parkur dışı top sürüşlerde, hatayı yaptığı noktaya dönerek teste devam eder. B. SAĞA VEYA SOLA ALDATMA SONRASI KALE ATIŞI TESTİ: Top sürme testinden gelen aday, çift stop yapar (pas sonrası almış gibi değerlendirilir), blok önünde sağa ya da sola aldatma sonrasında bloğu geçtikten sonra sıçrayarak kale atışı yapar (3 adım kuralını ihlal etmeden, 1 adım veya 2 adım sonrası da şut atabilir). İsabetsiz atış yapan aday sepette bulunan toplardan birini alıp, topu yerde sektirdikten sonra çift stop düşer ve atışlarına devam eder. Sıçrayarak kale atışında hareket serisini hatalı yürüme yapmadan ve doğru teknikte yapan aday topu (kale yan direklerinin iç alt kısmında bulunan) 40 cm. çapındaki sağlık toplarından birine vurması veya temas ettirmesi durumunda diğer teste geçer. Atışlarda sağlık toplarına tam isabet veya temas sağlaması gereklidir, yerden sekerek değen toplar geçerli sayılmayacaktır. Not: Atışlarda top sürme hatası yapan, adımlama hatası yapan, çift düşmede mankenin önünde stop yapmayan (mankenin sağına veya soluna aldatma yapmayan), adımlamayla birlikte sıçrayarak atış tekniğini yapamayan, kale atışlarında plase şeklinde yavaş atış yapan adayların atışları geçersiz sayılacak ve testi tekrar edecektir. C. SAĞ VEYA SOL KANATLARDAN KALEYE SIÇRAYARAK ATIŞ TESTİ: Diğer testten durmaksızın bu teste gelen aday, sağ kanat veya sol kanat bölgesinde en dip çizgide kenarda bulunan toplardan birini alarak dip bölgeye gider ve dip çizgiden içeri doğru 1.5 m. Mesafede bulunan blok adamın yanında sıçrayarak kanat atışı yapar. İlgili bölgeden kaleye 2 gol yapan aday diğer teste geçer. Atışlarda doğru tekniği kullanamayan veya gol yapamayan adaylar kanat bölgesinde bulunan diğer topları kullanarak 2 gol yapıncaya kadar atışına devam eder. Not: Atışlarda hatalı yürüme yapan, çizgi ihlali yapan, sıçrama yapmayan, kaleye plase şeklinde atış yapan adayların atışları geçersiz sayılarak diğer haklarına geçilecektir. D. HEDEFE İSABET ATIŞ TESTİ: Kanat atış testini tamamlayan aday, hedefe isabet atış testine girer. Erkek adaylar kaleye 15 m., bayan adaylar 13 m. mesafeden atışını yapar. Aday atış mesafesinin gerisinde sepette bulunan toplardan birini alıp, top sürerek, temel atış tekniğine uygun olarak, hatalı yürüme yapmadan hedefe isabetli 2 temel atış yapması gerekmektedir. Kalede, üst iki köşelerine doğru bölünmüş 1 m. eninde ve 1 m. yüksekliğinde kare bölgelerin herhangi birine 2 temel atış yapan aday sınavı bitirir ve fotoselden çıkış yapar. İsabet bölgelerinin içine ve çizgilerine değen toplar isabetli sayılacaktır. Atışlarda 2 isabet sağlayamayan aday diğer haklarını kullanarak, 2 isabet sağlayıncaya kadar atışlara devam edecek ve daha sonra sınavı bitirmek için fotoselden çıkış sağlayacaktır. Not: Top sürme hatası yapan, adımlama hatası yapan, plase şeklinde atış yapan adayın atışı geçersiz sayılacak ve diğer haklarına geçilecektir. Yere değerek kaleye giden toplar, geçersizdir. 24

25 VOLEYBOL BRANŞ SINAVI: 25

26 Voleybol Branş Testi iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, zamana karşı olmayan test ve zamana karşı yapılan testlerdir. A. Zamana Karşı Olmayan Test: Zamana karşı olmayan testte aday görevli bir öğrenciyle karşılıklı olarak parmak ve manşet pas yapar; ardından 4 ve 2 no lu bölgelerden biri çapraza, biri de paralele olmak üzere 2 şer smaç yapar; daha sonra da 2, 3 ve 4 no lu bölgelerde topsuz-tekli blok yapar.bu bölümde parmak pas, manşet pas, blok ve smaç tekniğine bakılacaktır. Paslarda ve smaçta isabete bakılmayacaktır. Bu testin puan değeri 100 dür. (Parmak pas 20 puan, manşet pas 20 puan, blok 20 puan, smaç 40 puan) B.Zamana Karşı Yapılan Test: Adaya, sınava başlamadan önce parkuru denemesi için 1 dakikalık süre verilir. Deneme sırasında aday her istasyonu (servis, 2 ve 4 no lu bölgelerden smaç, parmak pas ve manşet pas) bir kez dener. Ardından sınava başlar ve erkek adaylar maksimum 2,5 dakika, kadın adaylar maksimum 3 dakika içinde sınavı tamamlar. Test için verilen süreler dolduğu anda sınav sonlandırılır. Testi bitiremeyen aday yapamadığı ya da eksik yaptığı istasyondan puan alamaz. Bu testin puan değeri 100 dür. 1.Servis Testi Aday süreyi başlatarak A, B ve C bölgelerine tenis servis, smaç servis veya sıçrayarak yüzen servis (jumping float) tekniklerinden birini kullanarak servis atar ve smaç testine geçer. Değerlendirme: A, B ve C bölgelerinin her biri için 2 servis hakkı vardır. Aday istenilen alanlara en az birer başarılı servis atmak zorundadır. İsabetli servis atıldığı anda 2. hak kullanılmaz. 6 servis hakkını kullanan ancak istenilen alanlara isabetli servis atamayan adaylar atamadıkları alanlar için puan alamazlar. A ve C alanlarına atılan servis 7 şer puan B alanına atılan servis 6 puandır (Toplam 20 puan). 2.Smaç Testi Aday 2a (4 no lu bölge) olarak belirtilen alandan A, B ve C bölgelerine kendi attığı topa smaç yapar. Daha sonra 2b olarak adlandırılan alandan aynı bölgelere birer smaç yapar. Aday istenilen alanlara en az birer başarılı smaç yapmak zorundadır. A, B ve C bölgelerinin her biri için 2 smaç hakkı vardır. İsabetli smaç yapıldığı anda 2. hak kullanılmaz. Değerlendirme: Smaç haklarını kullanan ancak istenilen alanlara isabetli smaç yapamayan adaylar atamadıkları alanlar için puan alamazlar. A ve C alanlarına yapılan smaç 7 şer puan B alanına atılan servis 6 puandır (Toplam 40 puan). 3. Parmak Pas Smaç testini bitiren aday 3 no lu alana gelerek Basketbol panyasında belirtilen alana topu tutmadan, arka arkaya 5 adet parmak pas yapar. Değerlendirme: Parmak pas tekniğine uygun isabetli yapılan her pas 4 puandır (Toplam 20 puan). 4. Manşet Pas Parmak pası bitiren aday koşarak 4 no lu alana geçer ve burada duvarda belirlenen alan içine 5 manşet vuruşu yapar. Değerlendirme: Manşet pas tekniğine uygun isabetli yapılan her manşet pas 4 puandır (Toplam 20 puan). Her iki testten alınan puanlar toplanarak ikiye bölünür ve adayın 100 puan üzerinden Voleybol Branş Sınav Puanı elde edilir. 26

27 YÜZME BRANŞ SINAVI: Adaylar gelirken mayo, terlik, bone ve havlu getireceklerdir. - Her aday 100 metre serbest zorunlu olmak üzere iki stilden sınava girecektir. Seçmeli stiller; 50 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek tir. - Ön kayıt esnasında tercih edecekleri seçmeli 2. stil daha sonra değiştirilemeyeceğinden adayların tercihlerini dikkatli yapmaları gerekir. - Adaylar yüzdükleri stillerde yaptıkları derecenin karşılığı olan puanı alacaklardır. Her iki stilden aldıkları puan toplamı adayların yüzme branşındaki toplam puanını belirleyecektir. - Adaylar sınav anında komutla kulvara çıkacaklar, jürinin vereceği hazır ol işaretiyle kulvar üzerinde pozisyon alacaklar ve düdük sesiyle havuza atlayarak belirlenen stilde yüzeceklerdir. Düdük işaretinden önce çıkış yapanlara bir hak daha tanınacaktır. İkinci hatalarını yaptıkları takdirde yüzmek üzere oldukları stilden 0 puan alacaklardır. - Aday yüzme sırasında kulvara tutunursa, stil değiştirirse, sualtındaki basamaklara veya havuz dibine basarsa, durursa yada iki kez çıkış hatası yaparsa diskalifiye edilecek ve sudan çıkartılacaktır. - Ayrıca aday yüzdüğü mesafede puan karşılığı 0 gösteren zamana geldiğinde mesafeyi tamamlayamamış olsa bile sudan çıkartılacaktır metre serbest zorunlu ve seçmeli stilinden aldıkları yüzme branşı toplamı puanı 0 olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tablo1: Yüzme 100 metre Serbest Değerlendirme Bayan Bay Saniye Puan Saniye 01.09, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01-27

28 Tablo 2: 50 metre Sırtüstü Değerlendirme Bayan Bay Saniye Puan Saniye Tablo 3: 50 metre Kurbağalama ve Kelebek Değerlendirme 50 m Kurbağalama 50 m Kelebek Bayan Bay Bayan Bay Saniye Puan Saniye Saniye Puan Saniye

VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI TEMMUZ 2016

VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI TEMMUZ 2016 2016 VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI 20-29 HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI 11-15 TEMMUZ 2016 ASİL ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI 18-19 TEMMUZ 2016 YEDEK ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek sınavı Yönergesi

Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek sınavı Yönergesi Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek sınavı Yönergesi Amaç ve dayanak Amaç ve dayanak Madde 1- Gedik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2. maddesine

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2017

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2017 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU. UŞAK-2017 Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim Mustafa Kemal Atatürk BAŞVURU

Detaylı

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU Okulumuza öğrenci seçiminde; yetenek sınavı ( 1.Fiziksel uygunluk, 2.Ritim, 3.Sporcu geçmişi ) puanının %70 i ile

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KURUMLARARASI GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YURTDIŞI KONTENJANI İÇİN MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL YETENEK

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TARİHLERİ: 29Haziran 03Temmuz 2015 1. YETENEK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YERİ: Adayların; Ortaokuldan

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ATLETİZM Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde) yer alan branşlardan birini seçeceklerdir. 1. Seçtikleri bir branştan

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 2015-2016 Öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 40 Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne 40 Spor Yöneticiliği

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI 2014-2015 Öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü %66.6 sı erkek, %33.3 ü kadın olmak üzere

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 SINAV TARİHİ : 01-3 TEMMUZ.2015 SINAV SAATİ : 09 : 00 SINAV YERİ : TUNCELİ SPOR LİSESİ SPOR SALONU TUNCELİ SPOR LİSESİ 2015-2016 YETENEK SINAVI BAŞVURU

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar: Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE!!! TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE!!! 05-09 Haziran 2017 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 öğretim yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme başvurusu yapan adayların Yükseköğretim Kurulu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ KARAR 2015/96 2015-2016 eğitim öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim alacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılması planlanan özel yetenek sınavı yönergesinin aşağıdaki yeni

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI DEĞERLİ ADAYLAR; Milli Eğitim Bakanlığımızın onayı ile 2016-2016 Eğitim öğretim yılında İlimize açmış olduğu Tokat Spor Lisemizin

Detaylı

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu

Detaylı

VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 SINAV TARİHİ : 28 Eylül -29 Eylül 2015 SINAV SAATİ : 09 : 00 SINAV YERİ : VAN SPOR LİSESİ SPOR SALONU VAN SPOR LĠSESĠ 2015-2016 YETENEK SINAVI BAġVURU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU 1. İstasyon: Çıkış çizgisinden parkura başladıktan sonra aday

Detaylı

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE!!! TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE!!! 05-09 Haziran 2017 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 öğretim yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme başvurusu yapan adayların Yükseköğretim Kurulu

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 2010-2011 ÖN KAYIT BAŞVURULARI ve SINAV SİSTEMİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 2010-2011 ÖN KAYIT BAŞVURULARI ve SINAV SİSTEMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 2010-2011 ÖN KAYIT BAŞVURULARI ve SINAV SİSTEMİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖN KAYITLAR Milli Sporcu, Süper Lig,

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPCIĞI SINAV TARİHLERİ: 29 HAZİRAN-3TEMMUZ 2015

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPCIĞI SINAV TARİHLERİ: 29 HAZİRAN-3TEMMUZ 2015 T.C. YUNUSEMRE KAYMAKAMLIĞI YUNUSEMRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPCIĞI SINAV TARİHLERİ: 29 HAZİRAN-3TEMMUZ 2015 SEVGİLİ ADAYLAR;

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI (2014-2015)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI (2014-2015) ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI (2014-2015) - Beden Eğt. Ve Sp.Öğr.Bölümüne 40 öğrenci (19 erkek, 17 kadın, Olimpik Branşlarda

Detaylı

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ ÖN KAYIT 03-07 AĞUSTOS 2015 TABAN PUAN TÜRÜ 2015 YGS EN AZ 180 PUAN DEYÖS SÖZEL EN AZ 30 PUAN SINAV ÖNCESİ KURS 08-15 AĞUSTOS

Detaylı

13.03.2015 SENATO 2015 /2-IX

13.03.2015 SENATO 2015 /2-IX 13.03.2015 SENATO 2015 /2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi. Sınav Yeri. Sınav Saati 10.00 14.00. I. Aşama 24 Temmuz 2014

GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi. Sınav Yeri. Sınav Saati 10.00 14.00. I. Aşama 24 Temmuz 2014 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi I. Aşama 24 Temmuz 2014 II. Aşama 25 Temmuz 2014 Sınav Saati 10.00 14.00 Sınav Yeri OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi OMÜ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). Puan türlerinin en az birinden 150 puanı almış olmak

BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). Puan türlerinin en az birinden 150 puanı almış olmak ADAY KABUL KOŞULLARI T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). Puan türlerinin en az birinden 150 puanı almış olmak BAŞVURU İÇİN GEREKLİ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU AMASYA SPOR LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 07 11 TEMMUZ 2014 AMASYA AMASYA SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI 1-40 m SLALOM KOŞUSU ( 20 PUAN ) 2- DURARAK UZUN ATLAMA ( 10 PUAN

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Bölüm Adı Kontenjan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Erkek 30 Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU ÖĞRENCİ KONTENJANI : 15 1) ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları A- BAŞVURU ŞARTLARI 1. Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri İki farklı grup olarak

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU SINAV PROGRAMI Sınav Tarihi I. Aşama 21-22-23 Temmuz 2014 II. Aşama 24-25 Temmuz

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1: Bu yönerge Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin lisans programlarına

Detaylı

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Boy (cm) Ağırlık (kğ) Doğum Tarihi Antropometrik ölçümler puanlamaya dahil değildir. 1-

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2014 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1-(1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Detaylı

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ne 2.YETENEK SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 1 Yetenek Sınavı Başvuruları 14-18 Eylül

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları BASIN BÜLTENİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1. Kontenjanlar Genel kontenjan 25 (yirmi beş) erkek,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2016 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları BASIN BÜLTENİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1. Kontenjanlar Genel kontenjan 25 (yirmi beş) erkek,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet, dayanıklılık,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV ESASLARI... 3 TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR... 3 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER... 5 SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER... 6 ÖZEL YETENEK SINAVINDA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre

Detaylı

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU TUNCELİ 2017 1 SAYFA NO İÇİNDEKİLER 1 FAKÜLTEMİZ 2 MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuruları BAŞVURU TARİHLERİ Başvuru Tarihi Değerlendirme

Detaylı

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. YETENEK SINAV KILAVUZU

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. YETENEK SINAV KILAVUZU İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. YETENEK SINAV KILAVUZU Okulumuza öğrenci seçiminde; yetenek sınavı ( 1.Fiziksel uygunluk, 2.Ritim, 3.Sporcu geçmişi ) puanının %70

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU 2014 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM PROGRAMLARI

ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM PROGRAMLARI T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2011 2012 ÖĞRETĐM YILI BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM PROGRAMLARI GĐRĐŞ YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĐZMĐR 2011 1 2

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2015 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ 2017-BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ 2017-BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ 2017-BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI A-GENEL ESASLAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2015 2016 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2014 2015 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2012 KIRŞEHİR

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2012 KIRŞEHİR T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2012 KIRŞEHİR SAYIN ADAY 2012 özel yetenek sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2012 2013 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Amasya 2012 i İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...1 TEMEL KOŞULLAR

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Yönergesi Amaç ve Dayanak Madde 1: Amaç;

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YURTDIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YURTDIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YURTDIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1: Bu yönergenin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Beden

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Test Parkuru

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Test Parkuru BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Test Parkuru Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet,

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2012 Sınav Kitapçığı 1

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2012 Sınav Kitapçığı 1 Sevgili Gençler, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), özel yetenek sınavı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 30.05.2017 TARİH VE 14/5 SAYILI SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz 2013 2014 Eğitim Öğretim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEHMET ARABACI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına 2016-2017

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yerleştiği akademik birime

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

Özel Yetenek Sınavı Duyurusu Özel Yetenek Sınavı Duyurusu T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Beden Eğitimi ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TARİHİ: AYDIN

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TARİHİ: AYDIN 1 , 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TARİHİ: 11.07.2016 15.07.2016 AYDIN http://incirliovasporlisesi.meb.k12.tr 2 İÇİNDEKİLER Sayfa Kapak 1-2 İçindekiler 3 Okulumuzun Amacı 4

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2015 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Ön kayıt Bilgileri Heykel ve Resim Bölümlerine ön kayıtlar, 17 24 Temmuz 2017 tarihleri

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI TC YABANCI YATAY ALES PUAN ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU GEÇİŞ TÜRÜ TIBBİ GENETİK ALAN

Detaylı

Sevgili Adaylar, Prof. Dr. Sedat LAÇĠNER REKTÖR

Sevgili Adaylar, Prof. Dr. Sedat LAÇĠNER REKTÖR T..C.. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU ÇANAKKALE 2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ...3 ÇOMÜ BESYO Tanıtım.5 ÇOMÜ-BESYO

Detaylı

Sevgili Öğrenci Adayları;

Sevgili Öğrenci Adayları; Sevgili Öğrenci Adayları; Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 yılında öğretime başlamıştır. Resim, Heykel ve Grafik Bölümleri bulunan Fakültemizde halen Resim bölümünde öğrenim devam

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU NEVŞEHİR T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BURSA 2016 (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Temmuz 2013 GÜMÜŞHANE Değerli Adaylar;

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2015 . Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

ANTALYA SPOR LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Temmuz 2016 ANTALYA

ANTALYA SPOR LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Temmuz 2016 ANTALYA ANTALYA SPOR LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 11 15 Temmuz 2016 ANTALYA Adres : Güzeloluk Mahallesi 1846 Sokak No:1 Muratpaşa / ANTALYA İletişim : 0 242 323 19 19 E-mail

Detaylı

KIZILTEPE SPOR LİSESİ

KIZILTEPE SPOR LİSESİ T.C. KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI KIZILTEPE SPOR LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAVI KILAVUZU (1-5 Ağustos 2016) Başvuru : Özcan Yıldız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İletişim : 04823123501

Detaylı