T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012 YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETENEK SINAVLARI SINAV KILAVUZU 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim ile Rekreasyon I. ve II. Öğretim programlarına (Bu programlar bundan böyle Eğitim Programları olarak adlandırılacaktır) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır: 1.1. Ön Başvurular, Adnan Menderes Üniversitesinin Web sayfası üzerinden İnternet yoluyla kabul edilecektir Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların -YGS ye girmiş olmaları zorunludur Eğitim programları için, programın özelliğine göre, Özel Yetenek Sınavları Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) ÖSYM nin internet adresinden Üniversitemizce Ağustos ayının başından itibaren temin edilecektir Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA, AOBP-DİL puan türlerinin en yükseği) YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yüksekliği) 1.6. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Adayın ÖYSP Puan ÖYSP Dağılımının Puanı Ortalaması ÖYSP Standart Puanı ( ÖYSP-SP ) = 10 x + 50 ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması (Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır Aday spor alanından geliyorsa; YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x AOBP) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa); YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) ÖSYS de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına ve 2010 ve öncesi ÖSYS de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

2 1.9. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 2. Özel Yetenek Sınavı iki aşamada yapılacaktır; Aşama Motor Testler (40 Puan); [Durarak Uzun Atlama(10Puan), Geriye Top Fırlatma(10Puan), 60 Metre Sürat Koşusu(10Puan), Kızlar 800 Metre Dayanıklılık Koşusu (10Puan) Erkekler 1500 Metre Dayanıklılık Koşusu(10Puan)], Aşama Branş Sınavıdır(60 Puan). 1. Aşamada yapılacak olan Motor Testlerden EN YÜKSEK HAM PUANI alan İLK 650 ADAY 2. Aşamadaki Branş Sınavlarına girmeye hak kazanır ( 270 Kız, 380 Erkek). Kız, erkek kontenjanlarının dolmaması durumunda aktarım yapılır Antrenörlük Eğitimi Bölümü için sınava girecek olan adaylar, Branş Sınavından en az 20 puan almak zorundadır. 60 Tam Puan üzerinden 20 puanı alamayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon I. ve II. Öğretim Programları için ise Spor Dalı(Branş) sınavından en az 10 Puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar Kontenjanlar; Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Programı Özel Yetenek Sınavında, Spor Dallarının(Branş) Kontenjanları bulunmaktadır. Bu kontenjanlar doldurulamadığı takdirde diğer spor dallarının(branş) kontenjanlarına aktarım yapılır Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon I. ve II. Öğretim Programlarında Spor Dalı(Branş) Kontenjanı Yoktur. Adayların branşlarına bakılmaksızın EN YÜKSEK YERLEŞTİRME PUANINDAN(YP) bölüm tercih sırasına göre sıralama yapılır Milli sporcular; a) Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nden veya ilgili federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için, Yüksekokulda Eğitimi verilmekte olan Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Atletizm, Yüzme, Güreş, Badminton ve Tenis Spor Dallarından birisine müracaat edebilir. b) Ancak; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon I. ve II. Öğretim programlarına müracaatları halinde millilik branşı aranmaz, c) Milli Sporcu kontenjanlarına belirtilenden fazla müracaat olması durumunda, Milli Sporcular kendi içlerinde yarışırlar( Motor Test Sınav Sonuçları ile YGS-AOBP puanları toplamı kazananı belirler.) K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar. 3. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Özel Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise YGS deki puan türüne bakılmaksızın en yüksek puana sahip olan aday tercih edilir. 4. Her Programın(Antrenörlük Bölümünde branş) kontenjanları için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara ilişkin listeler, Yüksekokul Müdürlüğü nün onayından sonra açıklanır. 5. Sınav Komisyonları; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları arasından, Bölüm Başkanlarının teklifi ile Yüksekokul Kurulunca oluşturulur. 6. İtirazlar a) Özel yetenek sınav sonuçlarına itirazlar, adayın sınavını bitirdiği gün mesai saati içinde veya ertesi gün saat ye kadar bir dilekçe ve itiraz ücretinin yatırıldığına dair dekont ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü ne yapılır. b) İtiraz için 150 TL ücretin Ziraat Bankası Aydın Şubesi TR no lu hesaba yatırılması gereklidir. Banka dekontunda adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı ve BESYO sınav itiraz ücreti ibaresi bulunmalıdır. Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu teslim edilmeden, dilekçe Sınav Yürütme Jürisi tarafından incelemeye alınmaz. c) Zamanında yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. d) Sınav Yürütme Jürisi tarafından yapılan incelemenin sonucu kesindir. Kişinin itirazı haklı ve herhangi bir yanlışlık var ise giderilir. İtiraz yersiz ve herhangi bir yanlışlığın olmadığı saptanırsa, bu durum ilgilinin dilekçesine işlenir. Her iki durumda da sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yapılan inceleme sonucu adayın haklı olması durumunda, itiraz ücreti adaya geri ödenir. e) Ayrıca sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde sonuca itiraz edilebilir, daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

3 7. Her aday kendi sırasında sınava girmek zorundadır. Sınava zamanında giremeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmazlar. 1. Öğrenci Kontenjanları BÖLÜM Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi (I.Ö) Antrenörlük Eğitimi (II.Ö) Rekreasyon (I.Ö) Rekreasyon (II.Ö) ÖĞRENCİ KONTENJANLARI KIZ (MİLLİ) ERKEK (MİLLİ) KIZ ERKEK TOPLAM Toplam: 210 (90 K E.) * Adaylar yaptıkları başvuru sonrasında, hazırlık, gelişim ve tanıtım kursuna alınırlar. ** Adaylar, isterlerse kursa katılmayabilirler, ancak kurs için yatırılan ücret geri ödenmez. 1.1 Milli Kontenjanları BÖLÜMLER Olimpik Branşlar I.ÖĞRETİM Olimpik Olmayan Branşlar Toplam Olimpik Branşlar II.Öğretim Olimpik Olmayan Branşlar Toplam Beden Eğt.veSp.Öğ Antrenörlük Eğitimi Rekreasyon Not : Milli sporcu kontenjanları için yeterli sayıda başvuru olmazsa, milli sporcu kontenjanları diğer kontenjanlara aktarılır. 8. Aday Kabul Koşulları 8.1. T.C. ya da K K T C vatandaşı olmak, 8.2. Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). YGS-1. YGS-2. YGS-3. YGS-4. YGS-5. YGS-6 puan türlerinin (altı puan türünün en yükseği kullanılacaktır) en az birinden 140 puanı almış olmak sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48. maddesindeki şartları taşımak ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Omurga bozuklukları, kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vb. engellerinden biri veya bir kaçı bulunanlar başvuramazlar).

4 9. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 9.1 Başvuru Formu İnternetten doldurulacaktır(adaylar vesikalık fotoğraflarını elektronik ortamda hazırlayarak internetten formu doldururken yükleyeceklerdir). Adaylar, 200 TL. Yetenek Sınavı Kurs ücretini yatırdıktan sonra Yüksekokulumuzun Web sayfasındaki Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu bölümüne girip, istenilen formu eksiksiz doldurup kaydederek ön başvuruyu yapmış olacaklardır. (Başvuru için Yetenek Sınav Kursu ücretini yatıranlar, en erken ertesi gün ön başvuru için giriş yapabileceklerdir. Bu nedenle başvurunun son günü olan 31 Ağustos Cuma günü internet üzerinden ön başvuru yapabilmek için en geç 29 Ağustos Çarşamba günü kurs ücretinin yatırılmış olması gereklidir). 9.2 YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi, 9.3. Dört adet vesikalık fotoğraf. Adaylar vesikalık fotoğraflarını ilgili internet adresi üzerinden dolduracakları ön başvuru formundaki Fotoğraf bölümüne aktaracaklarından elektronik ortama kaydetmeleri gerekmektedir (Başvurunun tamamlanması sırasında Kayıt-Kabul Bürosu na verilecek vesikalık fotoğraflarla aynı fotoğraf olmalıdır). 9.4 Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bir adet fotokopisi, 9.5. Milli sporcular için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nden alınmış millilik belgesinin aslı ve fotokopisi(gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, İlgili Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı). Milli Sporcu, millilik belgesini başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer öğrenci adaylar gibi değerlendirilir Lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi, 9.7. Adayın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca bulunmadığını belgeleyen sağlık raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınabilir), 9.8. Tanıtım Hazırlık ve Gelişim kurs ücretinin(200tl) yatırıldığını gösterir banka dekontu (Kurs ücreti Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Aydın Şubesi TR nolu hesabına yatırılacak, dekontun üzerine aday T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı ve Tanıtım Hazırlık ve Gelişim Kurs Ücreti ibaresini yazdıracaktır). Bilgilerin doğruluğu mutlaka kontrol edilecektir. Yanlış bilgilerin girilmesinden ötürü doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumludur. 9.9 Ön başvuru formu doldurulup sisteme kaydedilme işlemi gerçekleştikten sonra, başvuru için verilen tarihler içerisinde istenilen belgelerle birlikte Yüksekokul Kayıt-Kabul Bürosuna gelinerek başvuru işlemi onaylatılacak, belgeler imzalanacak, internetten bilgilerini izlemek için şifre alacaklardır. DİKKAT : Aday bilgilerinizin tarafımıza ulaşabilmesi için ücretler sadece T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yatırılacaktır. Aksi durumda doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bankaya sadece 1 (bir) kez ücret yatırma işlemi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak ücret yatırma işlemleri dikkate alınmayacak ve geri ödeme yapılmayacaktır. 10. Özel Yetenek Sınavı Takvimi Aşamalar Tarih Saat Yer Açıklama 1. Ön Başvuru / Başvuru Onayı 01 / 31 Ağustos Ön Başvuru: Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Web Sayfası Başvuru Onayı: Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Merkez Kampüs / AYDIN Kurs Ücreti Yatırma SON GÜNÜ 29 AĞUSTOS

5 1.1 Adayların Sınava Giriş Sıralamalarının ilanı 01 / 03 Eylül 2.Tanıtım Kursu 01 / 31 Ağustos * Motor Testler Kursu: Merkez Kampüs / AYDIN * Branş Kursu: Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Spor Salonu/AYDIN 3. Özel Yetenek Sınavı 03 / 04 Eylül 05 / 06 / 07 Eylül * Motor Testler: Merkez Kampüs / AYDIN * Branş Sınavları: Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Spor Salonu / AYDIN 4. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının (ÖYSP) İlanı 07 / 08 Eylül Yerleştirme Puanlarının (YP) İlanı 08 / 09 Eylül 7. Yerleştirme Listelerinin İlanı 09 / 10 Eylül 8. Asil Adayların Kesin Kayıtları 10 / 11 / 12 Eylül Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Y.O. Merkez Kampüs / AYDIN 9. Yedek Adayların Kesin Kayıtları 13 / 14 Eylül Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Y.O. Merkez Kampüs / AYDIN NOT: İnternet üzerinden alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Öğrencinin kontrolü ve hata varsa Yüksekokul Kayıt-Kabul Bürosu na bizzat başvurarak düzelttirmesi esastır. Tanıtım Kursu; Sınav öncesi hazırlık, gelişim ve tanıtım kurslarının amacı; adayların Özel Yetenek Sınavındaki parkurlar ve sınav sistemi ile bu sınav sistemindeki testler konusunda, hazırlıklı olmalarının, gelişimlerinin ve aynı zamanda bilgilendirilmelerinin sağlanmasıdır. Adaylar 01 / 31 Ağustos tarihlerinde saatleri arasında; Motor Testler için Merkez Kampüs Futbol/Atletizm Sahasında, Branş Sınavı Parkuru için Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs ADÜ Spor Salonu nda tanıtım kursuna katılabileceklerdir. Özel Yetenek Sınavı: Motor Testler: 03 / 04 Eylül tarihlerinde Merkez Kampüs Futbol/Atletizm Sahasında yapılacaktır. Branş Sınavları: 05 / 06 /07 Eylül tarihlerinde, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs ADÜ Spor Salonu nda yapılacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanlarının İlanı: 03 / 04 Eylül tarihlerinde yapılacak Motor Testlerde alınacak olan ham puanların, en yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralamasında ilk 650( ALTIYÜZ ELLİ) kişi (270 Kız, 380 Erkek), BRANŞ SINAVLARINA GİRMEYE HAK KAZANACAKTIR.

6 Özel Yetenek Sınavının sonlanmasını takiben 07 / 08 Eylül tarihlerinde, Özel Yetenek Sınav Puanları Üniversitemiz ve Yüksekokulumuzun Web adresinden ilan edilecektir. Yerleştirme Puanlarının İlanı: Sistem tarafından hesaplanan yerleştirme puanları 08 / 09 Eylül tarihlerinde ilgili internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar başvuru sırasında kendilerine verilen şifre ile yerleştirme puanlarını ve kaçıncı sırada yer aldıklarını görebileceklerdir. Bölüm ve Branş Tercihlerinin Yapılması: Adaylar ön başvuru sırasında; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim), Rekreasyon (I. ve II. Öğretim) bölümlerinden istediklerini, tercih sırası belirterek (1,2,3..vb) tercih edebileceklerdir. Tercih sıralaması yapılması zorunludur. Ön başvuru sırasında adaylar sınava girecekleri Spor Dalını da(branş) belirtmek zorundadırlar. Yerleştirme Listelerinin İlanı: Tercihlerine yerleştirilen adaylar 09 / 10 Eylül tarihleri arasında ilgili internet adresinden yine şifreleri ile sonuçlarını öğrenecekler, ayrıca Yüksekokul Müdürlüğü tarafından asil ve yedek adayların listesi ilan edilecektir. Asil adayların kesin kayıtları: 10 / 11 / 12 Eylül : Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü (I. ve II. Öğretim) Yedek adayların kesin kayıtları: 13 / 14 Eylül : Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü (I. ve II. Öğretim) 11. Sınava İlişkin Ortak Kurallar a) Başvurusunu yapan adaylara Yüksekokul Müdürlüğü Sınav Yürütme Kurulu tarafından mühürlenerek onaylanmış fotoğraflı Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı verilir. Adaylar sınava girerken Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı yanında, ikinci bir geçerli kimlik belgesini (nüfus cüzdanı) görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri göstermeyenler sınava alınmayacaktır. b) Bir adayın yerine başkasının sınava girmesini önlemek için kimlik kontrollerine önem verilecektir. Başkasının yerine sınava girmeye teşebbüs edenler saptandığında adayın sınavı geçersiz sayılarak, durum adli makamlara ve ilgili Yükseköğretim Kurumlarına bildirilecektir. c) Sınavlar Yüksekokul Müdürlüğü'nce belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde yapılır. d) Özel Yetenek Sınavlarına eşofman, şort, forma, t-shirt, spor ayakkabısı, yüzme sınavına mayo, bone ile güreş mayosu, tenis veya badminton raketi ile katılmak zorunludur. Bunların dışında giysi ve aksesuar (saat, küpe, kolye, halhal, hızma v.b.) kullanılmayacaktır. (Yüksekokulumuzun kayıt sırasında vereceği t-shirtlerin sınavda kullanılması zorunludur. Göğüs Numarasını kaybeden adaylar sınava alınmaz.) e) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gereken belge ve spor malzemeleriyle sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar. f) Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı üzerinde silinti, kazıntı yaptığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. g) Adayda bulunan belgelerle okul idaresinde bulunan belgeler arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, okulda bulunan belgeler esas alınacaktır. h) Adayların, Sınav Yürütme Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur. i) Sınav kurallarına uymayan, sınav görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan, sınavlarda sorun çıkaran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. j) Sınavlarda testleri tamamlamadan bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir. k) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir. l) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan kayıt sırasında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda öğrenimine devam etmesinde tıbbi açıdan bir sakınca yoktur. ifadesinin yer aldığı Tam Teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

7 12. SINAV SİSTEMİ SINAVLAR ADAYLAR PUANLAMA Değerlendirme Oranı (%) 1. MOTOR YETENEK TESTLERİ 1.1. Durarak Uzun Atlama Kız / Erkek Geriye Top Fırlatma Kız / Erkek m. Sürat Testi Kız / Erkek m. Dayanıklılık Testi Kız m. Dayanıklılık Testi Erkek SPOR DALI (BRANŞ) YETENEK SINAVI (Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol, Tenis, Voleybol, Yüzme) 60 Toplam 100 Motor Yetenek Testlerinde, kız öğrencilerden başlanarak anons edilen adaylar 20 şer kişilik gruplar halinde ve kimlik kontrolleri yapılarak merkez kampüs atletizm sahasına alınırlar. Adaylar mutlaka nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Adaylar ısınmalarını saha dışında yaparlar ve ısınma için ek süre ve deneme hakkı verilmez. Sahaya giren adaylar ilk olarak, Durarak Uzun Atlama daha sonra sırasıyla Geriye Top Fırlatma, 60 m. Sürat Koşusu, 800 / 1500 m. Dayanıklılık Koşusu Testlerine girerek Motor Yetenek Testlerini tamamlarlar. Sözleşmede hüküm bulunmayan haller 13. Bu kılavuzda hüküm bulunmayan konularda ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ hükümleri uygulanır. Yürütme 14. Bu kılavuz hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4. Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8

Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4. Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 4 Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4 2. ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8 3. ÖZEL YETENEK SINAVI

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2013 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI NEVŞEHİR 1 SINAVLARIN DUYURULMASI Nevşehir Hacı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI

T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU NEVŞEHİR T.C. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖNKAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT YÖNERGESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖNKAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT YÖNERGESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖNKAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI VE KESİN KAYIT YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 1 ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER... 3 SINAV

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI 21-25 TEMMUZ 2014 SİVAS i Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2012 2013 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Amasya 2012 i İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...1 TEMEL KOŞULLAR

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2014 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 06-09 Temmuz 2015 tarihleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ i T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Amasya 2014 ii İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 1 SINAV

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

Spor Özgeçmiş Puanının Hesaplanması 23 Spor Özgeçmiş Puanlarının Standart Puana Dönüştürülmesi 23 Özel Yetenek sınavında Uygulanan Test (Atma, Sürat,

Spor Özgeçmiş Puanının Hesaplanması 23 Spor Özgeçmiş Puanlarının Standart Puana Dönüştürülmesi 23 Özel Yetenek sınavında Uygulanan Test (Atma, Sürat, İÇİNDEKİLER SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU KURULUŞ VE GELİŞİMİ 5 İDARİ GÖREV LİSTESİ 6 DERSLİK DURUMLARI 6 BÖLÜMLERİMİZLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 7 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 7 BEDEN EĞİTİMİ VE

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1-(1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEKSINAV KİTAPÇIĞI 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 2. ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 7 3. GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı