M. Burak Akgün 1, Bülent Tavlı 1, Kemal Bıçakcı 2. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. Burak Akgün 1, Bülent Tavlı 1, Kemal Bıçakcı 2. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mbakgun@etu.edu.tr, btavli@etu.edu.tr"

Transkript

1 Kablosuz Algılayıcı Alarda Balantı Sayısının Sınırlandırılmasının A Ömrü Üzerndek Etklernn ncelenmes Number o Connecton Restrcton n Wreless Sensor Networks and Its Inluence on Network Letme M. Burak Akgün 1, Bülent Tavlı 1, Kemal Bıçakcı 2 1 Elektrk-Elektronk Mühendsl Bölümü TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstes 2 Blgsayar Mühendsl Bölümü TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstes Özet Kablosuz algılayıcı alar, en az br baz stasyonundan ve çok sayıda algılayıcı düümden oluan alardır. Enerj gereksnmlern bataryalarından karılayan bu düümlern uzun süre hzmet vermes beklenmektedr. Dolayısıyla enerj vermll, uzun a ömrü saladıı çn büyük önem arz etmektedr. Kablosuz algılayıcı alarda a ömrünün enylenmes, düümlern enerjlern dengel tarzda tüketmes le mümkün olmaktadır. Dengel enerj tüketm de düümlern verlern baka düümler üzernden, onları röle olarak kullanarak, baz stasyonuna ulatırmalarını gerektrmektedr. Bunun sonucu olarak bazı düümler çok azla sayıda düümden ver almakta ve bazıları da çok azla sayıda düüme ver göndermektedrler. Bu durum, pratk uygulamalarda a karmaıklıına sebep olması ve büyük rotalama tabloları gerektrmes nedenyle stenlmemektedr. Bu çalımada, öncelkle br dorusal programlama altyapısı kullanılarak düümlern verlern daıtma karakterst ncelenmtr. Daha sonra se br tamsayı-dorusal programlama model kullanılarak, ulaılablecek en uzun a ömrünün, düümlern oluturdukları gr ve çıkı balantı sayısının sınırlandırılmasıyla nasıl etklend rdelenmtr. Abstract A wreless sensor network conssts o at least one base staton and multple sensor nodes. These nodes are battery powered and are expected to operate or a long tme thereore energy ecency becomes a crucal desgn objectve. Optmzaton o network letme can be acheved by balancng the energy consumpton wthn the network. Ths requres nodes to splt ther lows to many other nodes to use them as relays towards the base staton. Thus, some nodes have many nward connectons and some have many outward connectons. Ths stuaton s not desrable snce t ncreases network complexty and requres huge routng tables. In ths study, data splttng characterstcs o sensor nodes have been examned through a lnear programmng ramework. In the second stage, usng a mxed nteger programmng ramework, the nluence o restrctng nward and outward connecton count on the network letme has been analyzed. 1. Gr Kablosuz algılayıcı aların kullanım amacı, ortamdak sıcaklık, nem gb çevresel aktörlern düümlerde bulunan algılayıcılar vasıtasıyla ölçülmes, elde edlen vernn lenmes ve vernn baz stasyonuna ulatırılması olarak tanımlanmaktadır. Kablosuz algılayıcı aı oluturan düümlern depolayabldkler enerj mktarı, hesaplama ve letm kablyetler ekonomk ve teknolojk sebeplerle kısıtlı olmaktadır [1]. Kablosuz algılayıcı alar hakkında yapılan çalımaların enerj ve hesaplamsal olarak verml algortmalar, protokoller ve rotalar üzerne younlaması bu sebepledr. Kablosuz algılayıcı alar enerj htyaçlarını bataryalarından karıladıkları çn yüksek enerj vermll en öneml tasarım hedelernden brdr. Buna lave olarak algılayıcı aların, genellkle gözetleme amaçlı olarak kullanılması dolayısıyla nsanlardan uzak konumlarda kullanımı, batarya dem ve tekrar arj edlme gb lemler çok zor kılmaktadır. Algılayıcı düümlern, ortama bırakıldıktan sonra olabldnce uzun süre hzmet vermes düüm üzerndek elemanların enerj tüketm deerlerne balı olduu kadar, düümler arasındak yardımlamaya da balıdır. Düümler toplam enerjlernn çok büyük kısmını ver letm çn harcamaktadırlar [2]. A çersndek enerj tüketmnn dengelenmesnn önem örnek br model üzernde anlatılacaktır. ekl-1 de 4 düüm ve br baz stasyonundan oluan dorusal ve et aralıklı yerletrlm br algılayıcı aı verlmtr. Düümlern ürettkler very gönderrken harcadıkları enerj alıcı düüme olan uzaklıkla üssel olarak arttıı varsayılmaktadır. Eer ekl-1 de görüldüü gb düümler arasında hç yardımlama olmaz ve bütün düümler verlern drek olarak baz stasyonuna gönderrlerse 4 numaralı düüm enerjsn der düümlerden çok daha kısa sürede tüketecek ve aın kapsama alanı düecektr. knc olarak, düümlern sadece kend enerj kısıtlarını düünerek ver letm yaptıı durum ekl-2 de verlmtr. Buna göre her düüm kendsne en yakın olan düüme versn göndermekte ve bu very onlar üzernden atlatmaktadır. Bu durumda 1 numaralı düüm der düümlerden gelen verlern de baz stasyonuna letmnde 671

2 enerj harcayacaı çn enerjsn lk önce tüketecek ve aın kapsama alanı yne düecektr. ekl-1: Çok atlamasız ver akıı ekl-2: Bencl davranı durumunda ver akıı ekl-1 ve ekl-2 de enerj tüketmnn vermsz kullanıldıı k uç durum örneklenmtr. Adak düümlern enerjlern en verml eklde kullanması düümlern enerjlern dengel harcaması le mümkün olmaktadır. Bu da ekl-3 de görüldüü üzere düümlern çok atlama teknn akıllıca kullanmalarını ve gerektnde verlern bölerek çok sayıda düüme göndermelern gerektrr. En uzun a ömrünü veren bu letm emasının ne olduunun bulunması se dorusal programlama le mümkündür [7][8]. ekl-3: Optmal letm eması 2. HAZIRLAYICI BLGLER 2.1. Dorusal Programlama Dorusal programlama, verlen dorusal kısıtlar çerçevesnde dorusal br amaç onksyonuna eny deer veren çözümü bulmak çn kullanılan yöntemdr. Eny deern bulunablmes çn hang yönde (pozt, negat) enyleme yapılacaı problem tanımlanırken belrtlmeldr. Dekenler reel sayıdır ve sürekldrler. Dorusal programlama problemlernn genel model Tablo 1 de görülmektedr. Bu adelerde X dekenler vektörü, C ve B katsayı vektörü ve A se katsayı matrsdr. Tablo 1: Genel Dorusal Programlama Model Amaç Fonksyon C T X Kısıtlar AX B ekl-4: Optmal letm örne Dorusal programlamanın kablosuz algılayıcı alar üzernde uygulanması 2 düüm ve 1 baz stasyonundan oluan ekl- 4 tek bast model üzernde örneklendrlecektr [3]. Bu modele göre düümünden j düümüne a ömrü boyunca letlen ver mktarı deken le belrtlmtr. Düümler brm zamanda s=1 bt ver üretmektedrler. Düümlern lk batarya enerjler e sabtdr. düümünden j düümüne 1-bt ver gönderlrken harcanan enerj P tx, ve alırken harcanan enerj P rx le belrtlmtr. letmde mesaenn kares kadar brm enerj harcanmakla brlkte vernn alınmasında harcanan enerj 1 brmdr. Ardıık düümler arası mesae 1 brmdr. Amaç deken a ömrü t dr ve pozt yönde enylenecektr. Bu modele göre (1.1) ve (1.2) dek kısıtlar çıkarılablr. (1.1.a) ve (1.1.b) denklemler düümlern enerj kısıtlarını temsl etmektedrler. Herbr düümün ver alırken ve gönderrken harcadıı toplam enerj, lk andak batarya enerjsnden büyük olamaz. (1.2.a) ve (1.2.b) adeler se algılayıcı düümlern lettkler ver mktarını, algıladıkları ve ürettkler verlern toplamına etlemtr. { Etx, + Etx,31 31} { E E } rx + tx, (1.1.a) (1.1.b) + s. t 0 (1.2.a) 31 = s. t = 0 (1.2.b) letm ve alım çn harcanan enerj deerler yerne konulduunda (1.3) ve (1.4) denklemler elde edlr (1.3.a) + (1.3.b) + t 0 (1.4.a) 31 = t = 0 (1.4.b) t, (1.4.a). adesnden çeklp (1.4.b) adesnde yerne yazıldıında = (1.5) elde edlr. 1.4.a denklemnden görüldüü üzere, amaç deken olan t, ve 31 toplamına ettr. Gerekl sadeletrmeler yapıldıında Tablo 2 dek sonuçlar elde edlr. Tablo 2: Sadeletrlm enyleme denklemler Amaç + onksyon 31 Kısıtlar Bu kısıtların belrtt alan ekl-5 de gösterlmtr. Taralı dört kenarlı alan kısıtları salayan çözüm uzayıdır. Amaç onksyonu eksenlere 45 0 açıyla çzlen dorular üzernde deerler almaktadır ve ok yönünde lerledkçe artmaktadır. Dolayısıyla çözüm noktası kısıtları salayan alanın köesnde olup syah nokta le aretlenmtr. Çözümleme yapıldıında a ömrü (5/11)e olarak bulunur. Modelleme sonucu oluacak denklem ve blnmeyen sayısı düüm sayısının karesyle artmaktadır. Ancak örnekte görüldüü gb dorusal programlama problemlernde çözüm genellkle kısıtların oluturduu uzayın sınırları üzerndedr. Bu sebeple dorusal programlama problemlernde, tamsayı programlama problemlerne kıyasla çok daha yüksek düüm sayıları le çözüm mümkündür. 672

3 ekl-5: A ömrünün Enylenmes 2.2. Tamsayı Programlama Bazı problemlerde, problemn yapısından dolayı bütün dekenler reel olarak tanımlanamamaktadır. Br kablosuz algılayıcı ada bulunan düümlern kurdukları balantı sayılarının kısıtlanmasıyla a ömründek düü gözlenmek stenldnde düümlern kurdukları balantı sayıları tamsayı deken olarak tanımlanmak zorundadır [7]. Genel olarak problemlerde dorusal olarak tanımlanamayan dekenler tamsayı ya da kl olarak tanımlanmı olablr. Hem dorusal hem de tamsayı dekenlernn bulunduu problemlere karıık tamsayı problemler denlmektedr. Tamsayı problemlernn çözümler dorusal problemlere göre çok daha azla zaman almaktadır. Sstemde reel olmayan dekenler bulunduu çn kısıtların çevreled uzay sürekl deldr ve optmal nokta uzayın sınırlarında olmayablr. Bu tp problemlern çözümünde brçok yöntem kullanılmaktadır. Örnen dal-sınır algortması bütün dekenler reel kabul ederek problem dorusal programlama le çözer ve çıkan sonuçta tamsayı olması gereken deerlerden br tanesn seçer. Bu deken çn bulunan deer ardıık k tamsayı arasında olduu düünülürse, problem k dala ayrılır ve herbr dalda bu deken br ardıık tamsayıya etlenerek dallanmaya devam edlr. Reel sayı arz edlerek yapılan çözümlemelerde bütün stenlen dekenler tamsayı çıkmı se optmal çözüm bulunduu anlamına gelr ancak bu durum çok zaman gerektrr. Optmal nokta bulunmasa dah bulunan dorusal çözüm le eny tamsayı çözümü arasındak ark hatayı verr. Dolayısıyla çözüm esnasında en azla hatanın ne kadar olduu blneblr. Bu çalımada zn verlen hata sınırı % 1 olarak ayarlanmı ve çözücü programların (solver) standart br PC le 1 hataya kadar sonuçlanması beklenlmtr GAMS Genel Cebrsel Modelleme Sstem Bu çalımada çözümler elde etmek çn kullandıımız GAMS sstem Dorusal(LP), tamsayı(mip), dorusal olmayan (NLP) gb brçok problemn modellenmesn salayan yüksek sevyel br programlama dldr. GAMS, kullanıcı taraından kodlanan model çözücülere verlmek üzere genel br orma getrr ve kullanıcının terch edeblece çözücüye çözdürür. 3. Sstem Model Bu çalımada kullanılan kablosuz algılayıcı a model br baz stasyonu ve çok sayıda algılayıcı düümden olumaktadır. Algılayıcı düümler ver üretlmesnde ve ada üretlen vernn baz stasyonuna letlmesnde görevldrler. A topolojs G=(V,A) olan tam ve yönlü br çzge olarak ade edlmektedr. V, baz stasyonunu (düüm-1) da çeren düümler kümesdr. W se baz stasyonu harç bütün düümlern kümesdr. A = {(, j) : V, j V { }} çzgedek bütün kenarların kümesdr. düümünden j düümüne a ömrü boyunca letlecek toplam ver mktarı le ade edlmtr. A ömrü, lk düümün enerjsn tükett ana kadar geçen süre olarak tanımlanmıtır [4] [5]. Bu çalıma genelnde [6] de önerlen enerj model kullanılmıtır. α P tx, = ρ + εd (3.1) P, = ρ (3.2) rx (3.1) adesnde düümünden j düümüne 1 bt vernn gönderlmes çn gereken enerj verlmtr. Bu adede ρ devrede harcanan enerjy ve ε antenn vermlln, d düümü ve j düümü arasındak mesaey, α se yol boyunca oluacak kaybı temsl etmektedr. En deal durum, yan ortamdan kaynaklanan br sönümlenme olmadıı ve elektromanyetk enerjnn küresel yüzeye yayıldıı varsayılırsa, α = 2 olmaktadır. Elektromanyetk snyaln arklı yüzeylerden yansıması, dolayısıyla yansıyan snyaln alıcıya kadar arklı mesaeler kat ederek, arklı zamanlarda ulamasından dolayı çok yollu letm model önerlmtr [6] ve bu modele göre α = 4 olarak seçlmtr. Genel olarak α, ortamdan kaynaklanan kayıplar da hesaba katıldıında 2-5 aralıında deerler alablr. (3.2) adesnde se 1 bt vernn algılanması çn gereken enerj verlmtr ve sadece devrede harcanan enerjden olumaktadır Dorusal Programlama Model Bu modelde algılayıcı düümlern verlern daıtma karakterst ncelenmektedr. Bunun çn düümlern oluturduu balantı sayısı serbest bırakılmakta ve a ömrünün en uzun olmasını salayacak enyleme problem çözdürülmektedr. Optmal çözüm bulunduktan sonra düümlern ortalama ve en azla kaç çıkı ve gr balantısı kurdukları ncelenmektedr. 0 (, j) A (3.3) P tx j j s t = 0 (3.4) + Prx j j, (3.5) (3.3) ades balantılarda oluacak ver akıının negat olmayan deerler almasını salamaktadır. (3.4) ades vernn korunumunu salamaktadır. Buna göre a ömrü boyunca dügümünden çıkan vernn tamamı, bu düüme a ömrü boyunca gren ver ve a ömrü boyunca bu düümde üretlen vernn toplamına ettr. Burada s, düümünde brm zamanda üretlen ver mktarını ve t se a ömrünü ade etmektedr. (3.4) ades baz stasyonu çn geçerl deldr ve bu sayede üretlen vernn tamamının sstem baz stasyonu üzernden terk etmes salanmaktadır. (3.5) ades düümlern enerj kısıtını tanımlamaktadır. Herhang düümünün a ömrü boyunca ver letrken ve alırken harcadıı enerjlern toplamı o düümün lk enerjsnden azla olamaz. Burada e düümlern lk enerjsdr. (3.5) ades baz stasyonu çn geçerl deldr, dolayısıyla baz stasyonunun enerj kısıtı yoktur. Bu dorusal programlama altyapısında amaç onksyonu olan t (a ömrü), pozt yönde enylenmektedr. Dorusal program sonuç olarak a ömrünü ve bu a ömrü boyunca hang balantıda ne kadar ver letlmes 673

4 gerektn hesaplamaktadır. Bulunan deerler analz edlmekte ve düümünün lett toplam vernn 1/1000 n ya da daha azlasını oluturan bütün balantılar düümü çn çıkı balantısı olarak kabul edlmektedr. Benzer eklde düümünün a ömrü boyunca aldıı tüm vernn 1/1000 ya da daha azlasını oluturan tüm gr balantıları düümü çn gr balantısı olarak kabul edlmtr Tamsayı Programlama Model Bu kısımda balantı sayısı kısıtları eklenmtr. Düümlern kurdukları balantıların sayısı tamsayı olması gerekt çn problem dorusal programlama model olarak ade edlememekte ve tamsayı programlama teknkler uygulanmaktadır. Dorusal programlama kısmında verlen (3.3), (3.4) ve (3.5) adelerne lave olarak aaıdak kısıtlar eklenmektedr. M (3.6) a j a a j L L çk gr (3.7) (3.8) (3.6) adesnde M yeternce büyük br sayı alınarak programa çalıma önces grlmektedr. M, balantı sayısı kısıtı olmadıı durumdak modeln çözdürülmes sonucu (dorusal program) hesaplanan bütün deerlernden büyük olmalıdır. a deer, düümünden j düümüne doru br balantının olup olmadıını tutan kl deerdr. Bu adeye göre sıırdan büyük olduu durumlarda yan -j balantısı kurulduu durumlarda a mutlaka 1 dr. Ancak a =1 olduu durumlarda sıırdan arklı olmak zorunda deldr. (3.7) adesnde L çıkı düümler çn zn verlen en azla çıkı balantı sayısını belrtr. Bu deer çalıma önces atanmak zorundadır. Sonuç olarak düümünün ver gönderd düümlern toplam sayısının en azla L çıkı kadar olması salanmaktadır. (3.8) adesnde L gr düümler çn zn verlen en azla gr balantı sayısını belrtr. Benzer eklde bu deer de çalıma önces atanmaktadır. (3.8) adesne göre düümüne ver gönderen düümlern toplam sayısı en azla L gr kadar olablmektedr. Balantı sayısı kısıtı baz stasyonu çn geçerl olmadıı ve çok sayıda gr balantısı kurablece çn (3.6) ve (3.7) adelernde baz stasyonu harç tutulmutur. Sonuç olarak ( ) kısıtları çerçevesnde a ömrü (t) pozt yönde enylenmektedr. Örnen L gr =2 ve L çıkı =1 seçlerek program çalıtırıldıında düümlern en azla 2 gr ve 1 çıkı balantısı oluturmasına zn verlmekte ve bu artlarda ulaılablecek en uzun a ömrü hesaplanmaktadır. 4. Analz Sonuçları Bu kısımda sunulan analz sonuçları GAMS [7] yazılımı kullanılarak elde edlmtr. Enerj model parametreler ρ = 50nJ ve ε =100pJ olarak alınmıtır [6]. Düümlern br sanyede ürettkler ver mktarı 1 bt (1 bps) olarak seçlmtr. Analzler arklı düüm sayısı ve düüm younluklarında, arklı L gr ve L çıkı deerler çn dorusal, daresel ve ızgara topolojlernde, α = 2 ve α = 4 durumları çn gerçekletrlmtr. Yer darlıı sebebyle bu makalede sadece düümlern et aralıklarla dorusal olarak sıralanmı olduu ve baz stasyonunun en bata olduu dorusal topoloj ncelenecektr 1. Ver akı rotasının ve kurulan balantı sayısının kolayca takp edleblmes çn lk olarak az sayıda düümden oluan br a üzernde durum ncelenmtr. Baz stasyonu (BS) ve 4 adet düümden oluan br algılayıcı aında çıkı balantılarının sayısının sınırlandırılmasıyla, ver akıının ve a ömrünün dem ekl-6 da verlmtr. Sol kolondak deerler α = 2 ve sa kolondak deerler se α = 4 enerj model le elde edlmtr. En üst satırda en azla çıkı balantı sayısı sınırlandırılmamı (L çıkı =), knc satırda 2 le sınırlandırılmı (L çıkı =2) ve en alt satırda 1 le sınırlandırılmıtır (L çıkı =1). Ver akı deerler br düümün a ömrü boyunca ürett toplam ver mktarıyla normalze edlmtr. Benzer eklde a ömrü de balantı sayısının sınırlandırılmadıı durumdak a ömrü le normalze edlmtr. Buna göre α = 2 durumunda çıkı balantı sayısı 2 le sınırlandırıldıında a ömründe %9; 1 le sınırlandırıldıında %29 ve α = 4 durumunda 2 le sınırlandırıldıında %3; 1 le sınırlandırıldıında %34 lük kayıp söz konusudur. Ver akı rotasında da cdd deklkler olduu söyleneblr. Örnen, α = 2 durumunda L çıkı =1 se ulaılablecek en uzun a ömrü, bütün düümlern ürettkler verler drek olarak baz stasyonuna göndermeler durumunda mümkündür. Bu durumda se, 4 no lu düüm lk olarak enerjsn tüketecek, dolayısıyla a ömrü btecek ve der düümlern artan enerjlernden sstem yararlanamamı olacaktır. ekl 6: Balantı Kısıtları Sonucunda Ver Akıı 4.1. Dorusal Programlama Sonuçları Dorusal br yerlemde, düümler arası mesae 20m olmak üzere düümlern oluturduu balantı sayısının algılayıcı aındak düüm sayısına balı gra ekl-7 de verlmtr. Yeterl düüm sayısına ulaıldıında α = 2 durumunda düümlern ortalama 1.90±0.1 ve en azla 3 çıkı balantısı ve ortalama 1.3±0.1 ve en azla 8 gr balantısı kurdukları, 1 k boyutlu daresel topoloj sonuçları da ayrıca ncelenmtr [8]. 674

5 α = 4 ve düüm sayısı 30 dan azla se ortalama 1.0±0.1 ve en azla 3 çıkı balantısı; ortalama 0.95±0.1 le en azla 3 gr balantısı kurdukları gözlemlenmtr. ekl-8: Dorusal Topoloj A Ömrü Kaybı- Düüm Sayısı ekl 7: Dorusal Topoloj Balantı Sayısı-Düüm Sayısı 4.2. Tamsayı Programlama Sonuçları Bu kısımda dorusal br topolojde balantı sayısının kısıtlanması le a ömründe meydana gelen düü ncelenmtr. ekl-8 de dkey eksen balantı sayısı kısıtlandıında, kısıtlanmamı duruma göre a ömrünün kısalma oranını yüzde olarak göstermektedr. Erler se (L gr, L çıkı ) klsne göre smlendrlmtr. Örnen 2_1, gr balantılarının 2 ve çıkı balantılarının 1 le sınırlandırıldıı durumdak azalmayı gösterr. Erlerde balantıların 100 le sınırlandırılması ada 100 den az düüm olduu çn pratkte sınırsız olarak düünüleblr. Örnen 100_1 le belrtlen er gr balantılarında kısıt olmayan ve çıkı balantılarının sayısının 1 le sınırlı olduu br a çndr. Graktek deerler, düümler arası 20m olduu topolojde elde edlmtr. Her k α deer çn de çıkı balantılarının kısıtlanmasının grlern kısıtlanmasından a ömründe daha azla kısalmaya sebep olduu görülmektedr. Tamsayı programlama problemler genellkle karmaıklıı yüksek ve çözüm süreler uzun problemlerdr. ekl-8 de verlen graklerde bazı erlern yüksek düüm sayılarında deerlernn görülmemes problemn standart br PC taraından 1 hata süresnde çözülememesnden kaynaklanmaktadır. α = 2 durumunda çıkı balantısı 1 le sınırlandırıldıında a ömründe % lere varan kayıp görüleblr. α = 4 te se 1_1, 2_1 ve 100_1 erlernn çakıık olması a ömrünün gr balantılarının kısıtlanmasından etklenmed anlamına gelr. Bu sonuçlar ekl-7 dek graklerle de tutarlıdır. Örnen α = 2 çn ekl-7 de düümlern ortalama 2 er çıkı ve 1 er gr balantısı oluturduu görülmektedr. ekl-8 de de gr balantılarının 1 le sınırlandırılması a ömrünü çok az etklemekle brlkte çıkı balantılarının 1 le sınırlandırılması a ömründe % oranında kısalmaya sebep olablmektedr. 5. Sonuç Bu çalımada br kablosuz algılayıcı aında dorusal programlama sstem kullanılarak a ömrünün enylenmes salanmı ve bu durumda düümlern verlern daıtma karakterst ncelenmtr. Dorusal topolojde, arklı enerj model parametreler kullanılarak yapılan analzler sonucunda düümlern kurdukları ortalama çıkı ve gr balantı sayıları elde edlmtr. Baz stasyonu dıındak düümlern grlerden daha azla çıkı balantısı kurdukları gözlemlenmtr. Çalımanın knc aamasında br tamsayı programlama sstem le düümlern kurdukları balantı sayılarına kısıtlar kurulmu ve bu artlarda a ömrü enylenmtr. Yapılan analzler sonucu a ömrünün gr balantılarına kıyasla çıkı balantılarının sınırlandırılmasından daha çok etklend görülmütür. Çıkı balantı sayılarının sınırlandırılmasıyla a ömründe %30 lar mertebesnde düüler görülmütür. Gr ve çıkı balantı sayılarının en az 2 olması salandıında se a ömründek kaybın düük sevyelerde kaldıı gözlemlenmtr. 6. Kaynaklar [1] Labrador, M.A., Wghtman, P.W., Topology Control n Wreless Sensor Networks, Sprnger Scence, [2] Rahm, M., Baer, R., Iroez, O.I.,Garca, J.C., Warror, J., Estrn, Srvastava, M., Cyclops: n stu mage sensng and nterpretaton n wreless sensor networks, Proc. ACM Conerence on Embedded Networked Sensor Systems, [3] Bcakc, K., Tavlı, B., Prolongng Network Letme wth Multdoman Cooperaton Strateges n Wreless Sensor Networks, AdHoc Networks, [4] Ergen,S.C., Varaya P., On Multhop Routng or Energy Ecency, IEEE Communcaton Letters vol:9 No:10, [5] Cheng, Z., Perllo, M., Henzelman, W., General Network Letme and Cost Models or Evaluatng Sensor Network Deployment Strateges, IEEE Trans. Moble Computng,2008. [6] Henzelman, W., Chandrakasan, A., Balakrshnan, H., An Applcaton Specc Protocol Archtecture or Wreless Mcrosensor Networks, IEEE Trans. Wreless Comm., [7] A. Brooke, D. Kendrck, A. Meeraus, R. Raman, GAMS: A User s Gude, The Scentc Press, [8] Bulent Tavl, M. Burak Akgun, and Kemal Bcakc, "The Impact o Lmtng the Number o Lnks on the Letme o Wreless Sensor Networks", IEEE Communcaton Letters (kabul edld),

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

YÜKSEK FREKANSLI HABERLEÞME DEVRELERÝ ÝÇÝN, TOPLU - DAÐINIK, KARMA ELEMANLI ARABAÐLAÞIM MODELLERÝNÝN BÝLGÝSAYAR DESTEKLÝ TASARIMI

YÜKSEK FREKANSLI HABERLEÞME DEVRELERÝ ÝÇÝN, TOPLU - DAÐINIK, KARMA ELEMANLI ARABAÐLAÞIM MODELLERÝNÝN BÝLGÝSAYAR DESTEKLÝ TASARIMI ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ MÜENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK DERGÝSÝ YIL CÝLT SAYI : 21-22 : 1 : 1 ( 32 4 ) YÜKSEK FREKANSLI ABERLEÞME DEVRELERÝ ÝÇÝN, TOPLU - DAÐINIK, KARMA ELEMANLI ARABAÐLAÞIM MODELLERÝNÝN

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Alev Fotometresinin Temel lkelerinin ncelenmesi ve Standart Katma Yöntemi le Verilen Bir Örnekteki Na + ve K + Deriiminin Bulunması

Alev Fotometresinin Temel lkelerinin ncelenmesi ve Standart Katma Yöntemi le Verilen Bir Örnekteki Na + ve K + Deriiminin Bulunması M.Hlm EREN 04-98 3636 www.mhlmeren.cjb.net Enstrümantel Analz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Alev Fotometrs le Na + ve K + Tayn ( No lu deney) DENEY TARH 1 Kasım 003 uma AMAÇ Alev Fotometresnn

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA BAĞLANTI SAYISININ SINIRLANDIRILMASININ AĞ ÖMRÜ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ MEHMET BURAK AKGÜN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA BAĞLANTI SAYISININ SINIRLANDIRILMASININ AĞ ÖMRÜ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ MEHMET BURAK AKGÜN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA BAĞLANTI SAYISININ SINIRLANDIRILMASININ AĞ ÖMRÜ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ MEHMET BURAK AKGÜN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK VE ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ TOBB EKONOMĐ VE

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

TUNING GAIN PARAMETERS OF A PI CONTROLLER USING GENETIC ALGORITHM FOR BOOST DC-DC CONVERTER

TUNING GAIN PARAMETERS OF A PI CONTROLLER USING GENETIC ALGORITHM FOR BOOST DC-DC CONVERTER 5. Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 9), 35 Mayıs 29, Karabük, Türkye YÜKSETİİ TİP DADA DÖNÜŞTÜRÜÜDE GENETİK AGORİTMA İE PI DENETEYİİ KAZANÇ PARAMETREERİNİN AYAANMASI TUNING GAIN PARAMETERS

Detaylı

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt: 10, Sayı:3, 2008 Çarpımsal Ceza Model İle Tamsayılı Programlama Sabr Erdem Özet Doğrusal olmayan optmzasyon problemlernn çözüm yöntemlernden brs,

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

ÝÞLENMEMÝÞ YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VERÝLERÝNÝN SIKIªTIRILMASI SYNTHETIC APERTURE RADAR RAW DATA COMPRESSION

ÝÞLENMEMÝÞ YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VERÝLERÝNÝN SIKIªTIRILMASI SYNTHETIC APERTURE RADAR RAW DATA COMPRESSION ISTANBUL UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONICS YEAR VOLUME NUMBER : 001 : 1 : (7-36) ÝÞLENMEMÝÞ YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VERÝLERÝNÝN SIKIªTIRILMASI SYNTHETIC APERTURE RADAR RAW

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

İnternet Tabanlı İmge Arama Sonuçlarının Histogram Tabanlı Baskın Kümeler ile Gruplandırılması

İnternet Tabanlı İmge Arama Sonuçlarının Histogram Tabanlı Baskın Kümeler ile Gruplandırılması İnternet Tabanlı İmge Arama onuçlarının Hstogram Tabanlı Baskın Kümeler le Gruplandırılması Evren Ferhat EMEKDAŞ 1,3 Zya TELATAR 2 1,2 Elektronk Mühendslğ Bölümü, Ankara Ünverstes, Ankara 3 Elektrk-Elektronk

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karılatırılması ve Baarı Kriteri

Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karılatırılması ve Baarı Kriteri C. Ünsalan and A. Erçl, "Comparson of feature selecton algorthms a new performance crtera for feature selecton", Proceedngs of IEEE SIU'98, pp. 60-65, ay 998, Kzlcahamam, Turkey (n Turksh Özntelk Seçme

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI Numan ÇELEB stanbul Ünverstes ÖZET Dünyada her y l deprem, sel ve tusunam gb çok say da afet meydana gelmektedr. Son y llarda

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Hazırlayan:M.Hilmi Eren www.geocities.com/mhilmieren

Hazırlayan:M.Hilmi Eren www.geocities.com/mhilmieren 90 70 50 30 y = 333,33x + 0,6 R 2 = 0,9878 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 10% 0% -0,2-0,1-10 0 0,1 0,2 0,3 K -30 L M N O Hazırlayan:M.Hilmi Eren www.geocities.com/mhilmieren KONULAR GRAFK VERLERNN

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Akış Çizgesi Tabanlı Sızma Tahmin Yöntemi (Intrusion Prediction Method Based on Flow Graph)

Akış Çizgesi Tabanlı Sızma Tahmin Yöntemi (Intrusion Prediction Method Based on Flow Graph) Akış Çzges Tabanlı Sızma Tahmn Yöntem (Intruson Predcton Method Based on Flow Graph) Öznur Erdur-Sever GYTE Blgsayar Mühendslğ Bölümü oznurerdursever@gmal.com İbrahm Soğukpınar GYTE Blgsayar Mühendslğ

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değşkenl doğrusal olmayan karar modelnn çözümü Hazırlayan Doç. Dr. Nl ARAS Anadolu Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü İST8 Yöneylem Araştırması Ders - Öğretm Yılı

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ 96 Anahtarlamalı Sstemler Kararlı Yapan PI Kontrolör Setnn Hesabı İbrahm Işık, Serdar Ethem Hamamcı Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü İnönü Ünverstes, Malatya {İbrahm.sk, serdar.hamamc}@nonu.edu.tr

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

Çift Katlı Kumaş Dokuma Tekniği

Çift Katlı Kumaş Dokuma Tekniği DKUMA =;';9 ;'; Çft Katlı Kumaş Dokuma Teknğ Double cloth weavng Özet Nhat ÇELK, Yılmaz ERBL Çukurova Ünverstes, Müh Mm Fak Tekstl Mühendslğ Bölümü Bu çalışmada, 'kışlık gys, döşemelkler ve gen et olarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

Communication Theory

Communication Theory Communcaton Theory ENFORMASYON TEORİSİ KODLAMA Doç. Dr. Hakan Doğan ENFORMASYON DEYİMİ NEDEN KULLANILMIŞ? Kaynaklarn, kanalların,alıcıların blg karakterstklern ncelemek. Blgnn letmn optmze etmek çn İletmn

Detaylı

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın...

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın... KARMAŞIK SAYILAR Derse grş çn tıklayın A Tanım B nn Kuvvetler C İk Karmaşık Sayının Eştlğ D Br Karmaşık Sayının Eşlenğ E Karmaşık Sayılarda Dört İşlem Toplama - Çıkarma Çarpma Bölme F Karmaşık Dülem ve

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı