İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ"

Transkript

1 İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ Açıklamalar Hesaplar Hazırlayan: Şakir Uğur GÖZÜ Prospektör Mimar

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Başlarken... 9 Kitabın Konusu Örneğimizde Yapılan İmalatlar Aplikasyon Hazırlıkları Noktaları Arazide İşaretlemeye Yarayan Araçlar İp İskelesi Plankotenin Hazırlanarak Kazı Alan ve Hacminin Hesaplanması El ile Toprak Kazısı El ile Yumuşak Küskü Kazısı /2 El ile Her Derin. Yum. ve Sert Top. Dar Derin Kazı /2 El ile Her Derin. Yum. ve Sert Küskü Dar Derin Kazı Zemin Cinsleri ve Tarifleri Kazının Zemin Cinslerine Göre Yoğunlukları Taşıma formülleri Poz No: ve Örnekleri Poz No ve Örnekleri Nakliye Analiz Örnekleri Örnek Nakliye Tutanakları Baca Tipi Örnekleri B.A. Kalıbı Kalıp İskelesi (Yük. 4 m. ye kadar) Dz. Demirsiz Beton Blokaj Dz. Demirsiz Beton Moloz Taş Duvar (200 Dz. Çim. Harç) /1 Demirli (B. 160) Betonu Taş Duvar Yüzü Derzi Seri Kalıp Düz Mozayık Döşeme Tesviye Betonu (3 cm.) Yarım Tuğla Duvar (250 Dz. Çim. Harç) Karo fayans Kaplama Mala Perdahlı Kendinden Şap (2 cm.) Ahşap Parke Cilası Ahşap Parke Ahşap Süpürgelik Ahşap Cilası Plastik Badana Tuğla Duvar (200 Dz. Çim Harç) İş İskelesi ( m. yük. için) Beyaz Kireç Badana Düz Sıva Serpme (Çarpma) Sıva Tavan Sıva Ahşap Oturtma Çatı (Kul. Kereste) /1 Tip 16 (5 cm.) Cam Yünü ile Isı Tecridi Marsilya Tipi Kiremit Çatı Örtüsü Marsilya Tipi Mahya Kiremiti Tahta Kaplama Çatı Pervazı Pik Dofen ( 12 cm.) Düşey Yağmur Borusu (10 no.lu çinko 100 mm.) Yağmur Oluğu (12 no.lu çinko 130 mm.)

3 Çinko Baca Kenarı (12 no.lu çinko 50 cm. gen.) Baca Temizleme Kutusu (12 no.lu çinko) Demir Borudan Korkuluk Yapılması Demir İmalatın Yağlı Boyası Karo Mozayık Duvar Kaplama Karo Mozayık Döşeme Renkli Kireç Badana Mozayık Denizlik Mozayık Parapet Pencere Kasası Pencere Kanadı (1. kalite çıra çam) Düz Cam 3 mm. (Ahşaba macunla tak.) Buzlu Cam 3 mm. (Ahşaba çıta ile tak.) Ahşap Yağlı Boyası İç ve Dış Camekan Yapılması Masif Tablalı Dış Kapı Kanadı /2 İç Kapı Kanadı (Suni tahta pres. camlı fabrik.) İç Kapı Kasa ve Pervazlar /1 20 cm. İç Çaplı Kanalizasyon Büzü cm. İç Çaplı Kanalizasyon Büzü Drenaj Hakkında Bilgi Dış Kapı Masif Kasa Pervaz Çözülen 1. Örnek İçin Metraj Betonarme Demirlerin Kullanılması Hakkında Kabuller B.A. Döşemelerde Demir Sayılarının Bulunması / mm. İnce B.A. Demiri Duvar Altı Temel Hatılı Demir Metrajı Subasman Hatılı Demir Metrajı Duvar Üstü Hatılı Demir Metrajı Döşeme Demirleri Metrajı Lento Demirleri Metrajı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Örnekleri Keşif Özeti Cetveli Çözülen Örnek Çözülen 2. Örnek İçin Demir Detayı Keşif Özeti Cetveli Birim Fiyat Analizleri Planlamada Dikkat Edilecek İnşai Hususlar Konut Projesi Çalışmasında Yöntem Bodrum Kazıları Çatıda Oluk ve Dere Hesabı Cisimlerin Mukavemet ve Gerilmeleri Beton Mukavemetinin Ölçülmesi Günlük Şantiye Defteri Ataşman Defteri Yardımcı Cetveller Saç, Profil, Demir ve Boru Yardımcı Cetvelleri İnşaat Sınıfları Yapılarda Yıpranma Payları Binalarla İlgili Tespitler Yapılırken Yararlanılabilecek Yüzdeler Onduline Levhalar Atermit Levhalar B.A. Çit Direği Yararlanılan Kaynaklar Ek: Birim Fiyat ve Analiz Esaslarına Göre Nakliye Bedeli Ödenecek Malzemenin Birim İmalattaki Miktarlarını Gösterir Tablo

4 Başlarken Yapı işletmeciliğinin en önemli konularından olan Metraj İşlemi ve Keşif Düzenlemesiyle Maliyet Hesapları ; örnekleri ve açıklamalarıyla, hazırladığım bu kitapta işlenmektedir ve konusuyla ilgili uygulamada karşılaşılabilecek bir kısım temel bilgiler verilmektedir. Tek katlı yığma bir yapının metraj işlemi ve keşif düzenlemesi örnek olarak ele a- lınmıştır. Metraj çözümlerinde aşağıdaki sisteme özen gösterilmiştir: Her imalatla ilgili plan-şemalara, Birim fiyat tarifleri ve poz no.lara, Metraj ve keşif özeti cetvelleri dökümüne, Demir metraj işlemlerine, Birim fiyat tarifleri ve metraj cetveli sayfalarının plan-şemalarıyla karşılıklı getirilmesine. Böylece; arama kolaylığıyla konular basite indirilerek açıklanmış, çeşitli yapı teknik resim bilgisi ve detayları verilerek 1 nci keşif işlemi için uygulamalı anahtar kitap niteliği kazandırılmıştır. Uygulamalarda, işveren adına kontrollük örgütü ile işi yapan müteahhit firma arasında tüm şartnameler ve yönetmelikler doğrultusunda karşılıklı anlayışla uyumlu çalışma esası başta gelir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarih ve 186 sayılı kararı ile TMMOB Mimarlar Odası tarih ve 306 sayılı kararlarıyla satışı uygun görülen; genç teknik elemanların ve adaylarının okul içi ve sonrasında da yararlanabilecekleri bu yardımcı kitabımda görülecek noksanlıkları hoşgörüyle karşılayıp bildirecek değerli meslektaşlarıma sonsuz saygılarımı sunarım. Prospektör Mimar Şakir Uğur GÖZÜ 9

5 Kitabın Konusu METRAJ (ÖLÇÜMLEME): Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin, projesinden veya uygulama sırasında ölçülerek uzunluklarının metretül (mt), alanlarının metrekare (m 2 ), hacimlerin metreküp (m 3 ), demir işlerinin kilogram (kg) olarak miktarlarının bulunmasına denir. Metraj (ölçümleme) işlemi sonunda, o yapıyı meydana getirmek, yapabilmek için gerekli işlerin (imalatların); yapı bölümlerinin yalnızca birimleri üzerinden miktarları hesaplanır. Metraj cetvellerine yazılarak düzenli ve anlaşılır biçimde olması sağlanır. KEŞİF: Bir yapının mimarî, betonarme, tesisat, elektrik projeleri üzerinden ne kadar para ile yapılabileceğini hesaplamak için bulunan miktarların birim fiyatlarıyla çarpılması suretiyle çıkar yapılan işleme denir. Keşif ikiye ayrılır: a) Birinci Keşif: Yapıya başlamadan önce, yapının avan projeleri (ön proje) veya uygulama projeleri üzerinden yapılan keşiftir. Yapının ne kadar para ile yapılacağını hesaplamak için yapılır. Proje üzerinden olduğu için tahminidir, değişebilir. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri, Birim Fiyat Tarifleri Eki Listesi, Malzeme, İşçilik, Taşıma Giderleri Rayiç Listesi cetvellerinden yararlanılır. b) İkinci Keşif: Tamamlanmış bir yapının ne kadar para ile yapıldığını hesaplamak için yapılan keşiftir. İnşaatın kesin projeleri ile yapım sırasında tutulmuş ataşmanlar üzerinden yapılır. İkinci keşif kesindir, değişmez. YAPI KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI: Bir yapının keşfi üç aşamada hazırlanır: 1 Yapının metrajının yapılması, 2 Birim fiyatlarının seçilerek projesi üzerine yazılması, 3 Keşif özetinin hazırlanması. METRAJ ve KEŞİF DÜZENLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR: Ölçü rakamlarının kullanılışında virgül ve boyutlamaya önem verilmelidir, Gereksiz boyut tekrarlanmalarından kaçınılmalıdır, Gereksiz iç boyutlamadan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı, ölçü çizgileri dışa yazılmalı, Açıklamalar anlaşılır şekilde yazılmalı, Benzer kısımlar benzer renklerle ve numaralarla işaretlenmeli, Boyutlar ve ölçü birimleri özelliklerine göre eksiksiz yazılmalı, Yapı bölümlerinin fazladan veya noksan yazılmamalarına dikkat edilmeli. 11

6 Örneğimizde Yapılan İmalatlar KALIP İŞLERİ: (Poz no: ) Seri kalıp; kapı lento ve pencere lentolarında (tuğla duvar üstü hatıllarından ayrı bulunduğundan), Not: Bazı uygulamalarda dış duvarlardaki kapı ve pencere lentoları tuğla duvar üstü hatılıyla beraber döküldüğü görülmektedir. (Poz no: ) Betonarme kalıbı; tavanlarda (döşeme tabliye), saçaklarda, tuğla duvar üstü hatıllarında, açıktan geçen kiriş veya hatıllarda, su basman hatıllarında, temelde duvar altı sömellerinde, tretuvar kenarlarında. Not: Bazı uygulamalarda, zeminin uygun olduğu durumlarda düzgün açılan temel duvar altı sömellerinde kalıp yapılmadığı görülmektedir. (Poz no: ) Kalıp iskelesi; gerekli beton kalıplarının uygulandığı hacimlerde (tavanlarda döşeme, tabliye saçaklar gibi). (Poz no: ) İş iskelesi, dış sıva işleri için kullanılacak. BETON İŞLERİ: (Poz no: ) 150 dozlu demirsiz beton; temelde duvar altı sömeli altına (5 cm.) kalınlıkta, (Poz no: /1) Demirli (B 160) betonu, temelde duvar altı sömeli, subasman hatılı, kapı ve pencere lento betonlarında, tuğla duvar üstü hatılı, tavan (döşeme tabliye), saçak betonlarında, Not: (Poz no: ) 250 dozlu demirli beton ile (Poz no: ) 300 dozlu demirli beton toplam (m 3 ) leri ve metraj cetvelleri Demirli (B 160) betonu (Poz no: /1) olarak değiştirildi. (Poz no: ) 200 dozlu demirsiz beton; tretuvar, taban döşeme betonları, odalarda, koridorlarda, antrede, P.V.C. plastik karo, karo mozayık, ahşap parke kaplanacak yerlerin dolgu betonlarında, (Poz no: ) tesviye betonu (3 cm. kalınlığında); taban döşeme betonları, o- dalarda, koridorlarda, antrede, P.V.C. plastik karo, karo mozayık, ahşap parke kaplanacak yerlerin dolgu betonları yüzlerinde, (Poz no: ) mala perdahlı kendinden şap (2 cm. kalınlığında); tretuvarda, taban döşeme betonları, odalarda, koridorlarda, antrede, P.V.C. plastik karo, karo mozayık, ahşap parke kaplanacak yerlerin dolgu beton yüzlerinde. DUVAR İŞLERİ: (Poz no: ) 200 dozlu çimento harçlı moloz taş duvar; temelde duvaraltı sömeli üzerine, (Poz no: ) taş duvar yüzü derzi; tretuvar üstü ile su basman hatılı arasında 40 cm. görünen taş duvar yüzü üzerine, 12

7 (Poz no: ) 200 dozlu çimento harçlı harman tuğlasından duvar; 1 tuğla (20 cm.) kalınlığında taşıyıcı duvarlarda, (m 3 cinsinden hesaplanır), Not: Tuğla cinslerine ve boyutlarına göre duvar kalınlıkları değişebilir. Dolu veya düşey delikli, yatay delikli modüler blok fabrika tuğlası gibi. (Poz no: ) 250 dozlu çimento harçlı yarım tuğla duvar; yarım tuğla (10 cm.) kalınlığında, taşıyıcı olmayan ince bölme duvarlarda (m 2 cinsinden hesaplanır), Not: Yukarıdaki not bu paragraf için de geçerlidir. DUVAR KAPLAMALARI: (Poz no: ) düz sıva; iç duvarlarda kireç çimento harçlı (Poz no: ) plastik badana; misafir odası, yatak odaları duvarları (Poz no: ) renkli kireç badana; mutfak, antre, hol duvarları (Poz no: ) beyaz kireç badana; bütün hacimlerin tavanlarında, WC duvarlarında, (Poz no: ) karo fayans kaplama; mutfak, WC ile lavabo takılı duvarda döşeme kaplamasından 1.50 cm. yüksekliğe, tezgah üstünde ve tezgah üstü duvarında 0.60 m. yükseklikte, banyoda tavana kadar, (Poz no: ) ahşap süpürgelik; misafir odasında ve yatak odalarında, (Poz no: ) ahşap cilası; ahşap süpürgeliklerin üzerine (misafir odası ve yatak odalarında), (Poz no: 26051) karo mozayık süpürgelik; karo mozayık döşeme kaplaması yapılan yerlerdeki süpürgeliklerde (antre, hol, mutfakta) (Poz no: ) tavan sıvası; tavanlarda (döşeme tabliye) ve saçak altında, çimento kireç harçlı, (Poz no: ) serpme çarpma sıva; dış duvarlardaki sıva, çimento kireç harçlı, Not: Bazı uygulamalarda malzemesine göre çeşitleri olabilir (edelputz sıva, püskürtme (spritz) sıva, haserp sıva, renkli mermer sıva gibi). DÖŞEME KAPLAMALARI: (Poz no: ) blokaj (15 cm); yapıda bulunan bütün dolgu betonlarının altında, tretuvar, giriş sahanlığında, misafir odası, yatak odaları, mutfak, hol, antre, WC, banyoda, (Poz no: ) tesviye betonu (3 cm); yapıda bulunan bütün dolgu betonlarının üzerinde, misafir odası, yatak odaları, mutfak, hol, antre, WC, banyoda, (Poz no: ) mala perdahlı kendinden şap (2 cm.); giriş sahanlığı, tretuvar, misafir odası, yatak odaları, P.V.C. karo plastik ve ahşap parke kaplanan yüzeylerde, (Poz no: ) P.V.C. plastik karo (1.60 mm.) marley; yatak odalarında, Not: Malzeme cinsine ve kalınlığına (2 mm kalınlık) göre çeşitli olabilir. 13

8 (Poz no: ) ahşap parke ( cm.); misafir odasında, Not: Değişik cinsleri ve uygulama tipleri olabilir, 1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf meşe veya kayın gibi. Latalı olarak veya yapıştırma suretiyle gibi. (Poz no: ) karo mozayık döşeme (2 5 cm) ve altlık harcıyla (2 5 cm); hol, antre, mutfakta, (Poz no: ) düz mozayık döşeme (2 5 cm); süpürgelikleri dahil, (3 cm) tesviye betonu üzerine, banyoda, WC de. ÇATI İŞLERİ: (Poz no: ) ahşap oturtma çatı; kalıp ve iskelede kullanılmış çam kerestesindendir. (1 5 2 cm.) kalınlığında rendesiz kiremit altı tahtası kaplaması bu poza dahildir. Not: Değişik cinsleri ve uygulama tipleri olabilir, çatı örtüsü altı çıtalı, lata kaplı, tahta kaplı gibi. (Poz no: ) marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü; yatay alan üzerinden (m 2 ) o- larak hesaplanır. Not: Değişik cinsleri ve uygulama tipleri olabilir, çatı örtüsü, çinko, bakır, galvanizli düz veya oluklu sac, asbest elyaflı oluklu veya düz levha (atermit gibi), bitkisel elyaflı bitümlü oluklu veya düz levha (ondülin gibi), bunlar meyilli yüzeyi ölçülerek (m 2 ) olarak hesaplanır (levhalar halinde olduklarından). (Poz no: ) tahta kaplama çatı pervazı; saçak kenarı pervazı olarak alındı. Not: Değişik uygulama tipi olabilir, ahşap saçak çıkıntısı olan çatılarda merteklerin üstlerine bir yüzeyi rendeli ve yarım bindirmeli olarak gibi. (Poz no: ) ahşap yağlı boyası; çatı saçak pervazı üstüne, (Poz no: /1) tip 14 (5 cm.) kalınlıkta cam yünü ile ısı tecridi; gezilmeyen çatı boşluğunda ısı izolasyonu için betonarme tavanın (döşeme tabliye) üstüne serbest olarak serilmesi, (Poz no: ) marsilya tipi mahya kiremidi; iki eğimli çatı yüzeylerinin kesim yerlerine (Poz no: ) harçla konulur. ÇİNKO İŞLERİ: (Poz no: ) 12 No.lu çinkodan 130 mm yağmur oluğu, (Poz no: ) 10 No.lu çinkodan 100 mm düşey yağmur borusu, (Poz no: ) Pik dofen; 12 cm iç çapında, düşey yağmur borusu altına konacak, (Poz no: ) çinko baca kenarı; 12 No.lu çinkodan 50 cm genişlikte, baca kenarlarının dört tarafı çevrilecek, (Poz no: ) soba deliği ağızlığı ve kapakları; 12 No.lu çinkodan, içeride bulunan bacalar için, (Poz no: ) baca temizleme kutusu; 12 No.lu çinkodan, içeride bulunan bacalar için. 14

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK Metraj

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI Kaynak: http://www.mimarist.org/index.cfm?sayfa=md&sub=cizimstandart MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAPI İŞLERİ, İMAR PLANLAMA, HARİTA VE MAKİNA SONDAJ DAİRELERİ BAŞKANLIKLARI KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ 17-22 Şubat 1997 İller

Detaylı

YaklaĢık Maliyet Nedir?

YaklaĢık Maliyet Nedir? YAKLAġIK MALĠYET YaklaĢık maliyet nedir? Ġhale mevzuatı, yaklaģık maliyet konusunda neler içermektedir? YaklaĢık maliyet hangi esaslara göre hesaplanır? 2 YaklaĢık Maliyet Nedir? Yaklasık maliyet; ihaleden

Detaylı