TEMEL UYGULAMA KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL UYGULAMA KURALLARI"

Transkript

1 TEMEL UYGULAMA KURALLARI Siding uygulamasına başlanmadan önce bazı kuralların gözden geçirilmesi gerekmektedir.bu kurallar şunlardır; 1 Montajı gerçekleştirilmiş kaplamalar ısısal etkilerden ötürü genleşmeden oluşabilecek deformasyonlardan etkilenememesi için yatay düzlemde serbestçe hareket edebilmelidir. 2 Kaplama monte edilirken bir önceki (alttaki) kaplamaya kilitlenme noktalarında birbirine tam olarak kenetlenmelidir. Ancak kaplama bir alttaki kaplamaya kilitlenirken gerilmemeli ve çivileme/vidalama yerlerinden kurallara uygun bir biçimde monte edilmelidir. 3 Kaplamalar çivileme/vidalama boşluklarından ve tam merkezlerinden monte edilmelidir. 4 Kaplama ile montaj malzemeleri (çivi veya vida) arasında mm lik bir mesafe bırakılmalıdır. Çivi / vida ile kaplama tamamen sabitlenmemelidir. Aksi uygulandığında kaplama bir zaman sonra genleşmesi engellendiğinden dolayı cephede dalgalanmaya neden olacaktır. Bu dalgalanmanın geri dönüşü olmayacağından malzemenin sökülüp yenisinin monte edilmesi gerekecektir. 5 Normal genleşme ve büzülme için izin verilen açıklık minimum olarak 6.5 mm den az olmamalıdır. 6 Kaplamaların yardımcı profiller ile ( iç köşe,dış köşe profilleri, j kanalı gibi) karşılaştığı yerlerde kaplamanın genleşme ve büzülmeden dolayı deformasyonunu engellemek için serbestçe hareket edebilmelidir. Bu hareketi engelleyecek bir çivi /vida takılmamalıdır. Birbirinin devamını oluşturan kaplamalarda (boyun yetmediği ve ek yapıldığı durumlarda ) iki kaplamanında hareket edebilmesi engellenmemelidir. Çivi/vidalar çakılırken bu hususa dikkat edilmelidir. 7 Siding malzemenizi boyunca ve genişliğince kesinlikle yüzeyinden çivilemeyin yada vidalamayınız. Malzemeniz hava şartlarındaki ısıdan dolayı doğal olarak genleşip büzülecektir.yüzeyin çivilenmesi/ vidalanması malzemenizde dalgalanmaya neden olacaktır. 8 Uygulamada kesinlikle ham kereste kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılan ahşap bir ahşap koruyucu ile kaplanmış(emprenye edilmiş) ve doğal olarak kurutulmuş olmalıdır. Siding malzeme olarak her ne kadar dayanıklı da olsa alt yapısındaki malzemelerinde dayanımı ve performansından doğrudan etkilenecektir. Siding kaplamanızın alt katında kullanılan diğer malzemeler( ısı yalıtım ve su yalıtım malzemeleri) TSE Standarlarında belirtilen özellikleri taşımalıdır.bu şartlar kesinlikle aranmalıdır.

2 SĐDĐNG MONTAJINDA KULLANILAN ALET VE AKSESUARLAR Siding kaplama malzemesinin montajında genellikle basit el aletleri kullanılmaktadır(çekiç, testere, gönye, su terazisi, matkap, maket bıçağı gibi) Ancak bazı detaylar farklı alet kullanımını da gerektirmektedir. Bu aletler kısaca aşağıda tanımlanmıştır. Elektrikli testere veya spiral makinesi Bu aletler siding kaplamasının ve yardımcı profillerinin düzgün ve hızlı kesilmesinde kullanılır Maket Bıçağı Panellerin ve profillerin basit kesimlerinde kullanılır Şerit Metre Metraj ölçümünde kullanılır Makas Özel plastik kesme makasıdır. Panel ile profil kesiminde kullanılır Kilit(tırnak) açma aleti Siding panellerinin standart ölçülerinin tam olarak bitişi sağlamadığı ve bitiş profiline kesilerek girdiği durumlarda ile alın ve söve profillerinin uygulanışında kilit(tırnak) açma aleti kullanılır Delik Açma Aleti Mevcut standart vida/çivii delikleri vidalamaya/çivilemeye imkan vermiyor ise mevcut deliklerin genişletilmesi gerekir. Bu durumda delik açma aleti kullanılır Siding Demonte Aleti Montajı yapılmış siding kaplamasının herhani bir nedenle sökülmesi gerekiyorsa ve bunu hasarsız bir şekilde yapmamız gerektiği için demonte aleti kullanılır.

3 Su Terazisi Yatay, düşey kaplamaları ve yardımcı profilleri teraziye almak için kullanılır. Montaj Uygulama Prosedürleri Çivi/vida seçimleri Çürüme ve paslanmaya karşı dirençli (galvaniz kaplı alüminyum) vida ve çiviler kullanılmalıdır. Siding vidası: Vida başı ortalama 8-9mm çapında olmalıdır ki panel montaj deliklerinden şiddetli rüzgar gibi etkilerle çıkıp uçmasın. Ortalama 2cm lik uzunluk da yeterli olacaktır. Bu uzunluk kullanılan karkasın kalınlığına göre değişebilir. Karkas vidası: Uzunluğu karkasa bağlı olarak 8-10cm uzunluğunda yıldız başlı sunta vidası tercih edilmektedir. Dübel: Karkas montajında kullanacağınız dübelin türü ve boyu mevcut duvar zeminine göre değişmektedir. Delikli tuğla dübeli-ytong(gaz beton) dübeli gibi. Çivileme-Vidalama Đşlemi Siding uygulama ihtisas gerektiren bir dış cephe kaplama sistemidir. Siding malzemesinin montajında, siding panellerinin kesilmesinde, detayları çözmek için gerekecek profil seçiminde uyulması gereken kurallar vardır. Çivileme ve vidalama bunlardan en önemli olanlarındandır. Çünkü vidalama/çivilemede yapılacak hatalar geri dönüşü olmayan deformasyonlara neden olabilir. Aşağıda vidalamada ve çivilemede dikkat edilmesi gereken detaylar belirtilmiştir. - Vidalama veya çivileme işlemi yapılırken çivi/vida ile siding kaplaması arasında 1-1.5mm lik genleşme ve büzülmeye imkan sağlayacak boşluk bırakılmalıdır. Çivileme/vidalama yapılırken kesinlikle çivi/vida kaplamaya tam sabitlenmemelidir. Aksi takdirde kaplama genleşip büzülemeyeceğinden dolayı zaman içinde deforme

4 olacaktır. Vidalama/çivileme işlemi montaj deliklerinin tam ortasından yapılmalıdır ki her iki yöne de hareket sağlanabilsin. Çivileme/vidalama işlemi eğimli değil de dik bir açı ile yapılmalıdır. Çivileme/vidalama işlemi kesinlikle montaj deliklerinden yapılmalı, panel üzerinden yapılmamalıdır. Başlangıç Profilinin Montajı Başlangı profili yatay kaplamanın ilk kenetlendiği profildir. Başlangıç profilinin monte edileceği yükseklik(kot) kaplamanın başlangıç seviyesini belirler. Bu işlem için aşağıdaki sırayı uygulamak doğru olacaktır. - Yatay kaplamanın başlayacağı kot seviyesi belirlenir ve işaretlenir. - Tespit edilen bu seviye binanın tüm etrafına su terazisi yardımı ile doşaltırılır. - Başlangıç profilinin monte edileceği kot seviyesi belirlenip işaretlendikten sonra profilin monte edileceği ahşap karkas vida-dübel yardımı ile monte edilir. - Daha sonra ahşap karkasın üzerine başlangıç profili ortalama 20-25cm aralıklarla monte edilir. - Uç uca gelen iki başlangıç profili arasında genleşme ve büzülmeye imkan verebilmek için 6-7mm boşluk bırakılmalıdır. Başlangıç profiline vidalama işlemi montaj deliklerinin tam ortasından olmalıdır.

5 Başlangıç Profilinin Đç Köşe ve Dış Köşe Profili ile Birleşimi Başlangıç profilinin detayın durumuna göre, dış köşe, iç köşe, H profili ile yanyana gelmesi durumunda yine genleşme ve büzülme payı olarak 6-7mm boşluk bırakılmalıdır. Đç köşe ve Dış köşe Profillerinin Uygulanması Profillerinin montajından önce binanın iç ve dış köşelerine ahşap karkas monte edilmelidir. *10 cm genişliğinde ahşap çıtalar yardımcı profillerin geleceği (dış-iç köşe ve h kanalı) yerlere monte edilir. *cephedeki mevcut duruma uygun dübeller ile monte edilmelidir. (tuğla duvara tuğla duvar dübeli gibi). Ahşap karkaslar cepheye monte edilirken dübeller konutun yüksekliğine göre cm e bir atılmalıdır. Kullanılan ahşaplar en az 2. sınıf çam veya köknar olmalıdır ve kesinlikle doğal olarak kurutulup bir ahşap koruyucu ile kaplanmış olmalıdır. *Dış ve iç köşe profilleri monte edileceği zaman ilk çivi/ vida profilin en üst çivileme deliğinin en üstünden monte edilir.yani profil asılır. Soffit ile yardımcı profil arasında 6-7 mm boşluk bırakılır. Çivileri /vidaları yardımcı profillerde cm aralıklarla, yatay paneller en az 40 cm, dikey panellerde de en fazla 30 cm aralıklarla montaj yapmak gerekir. PENCERELER KAPILAR VE ÇATI (SAÇAK )ALTI KENARLARI Pencere Kapı Kenarları : Yatay kaplamaların pencereler ve kapılar ile kesiştiği noktalar da J kanalı veya söve profili ile detay çözümüne gidilir.yatay kaplamanın geldiği pencere ve kapı çevresine j kanalı veya söve profilinin sabitleneceği ahşap uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır;

6 J kanalı Uygulaması Yapılacaksa ; *J kanalını monte etmeden önce 5-10 cm ( köşenin cephedeki mevcut terazisine göre) genişliğinde pencere ve kapı çevresine ahşap çıta monte edilir. Çıtalama işlemi bitirildikten sonra j kanalları monte edilir ve pencerenin alt ve üst kısmındaki j kanalının içine bitiş profili yerleştirilir. *J kanallarının köşe birleşim detayları oluşturulurken üstteki j kanalında bir kulakçık oluşturulurak yanlardaki j kanalına doğru kıvrılmalıdır.diğer j kanalında da bir üstteki j kanalının gireceği kadarlık bir kısım kesilerek çıkarılır ve birbirine geçirilir. Böylece suyun aşağı süzülmesi sağlanmış olur. *Bu işlem j kanalları ile oluşturulan çerçevenin 4 köşesinde de suyun akış yönüne göre uygulanır. Gönyesinde (90 derecelik açıyla)birleştirilip monte edilmelidir. Söve profili ve Rozet Uygulaması Yapılacaksa; *Söve profilini kapı ve pencere çevresine monte etmeden önce 10 cm genişliğindeki ahşap çıta ile çevresi dönülür.kapı ve pencere iç alınlarına da alın derinliğince ahşap çıta monte edilir. *Pencere ve kapı iç alınlarında sövenin sonlandırılacağı mesafeye bitiş profili tüm iç alında dönülerek monte edilir. *Söve profili pencere iç alın derinliğine göre ölçülüp, kesilir ve gamze açma aleti ile tırnakları açılır. Söve profilleri sırayla takılıp monte edilir ve köşe gönyeleri kontrol edilir. *Söve profilleri monte edildikten sonra, sövelerin köşelerinde oluşturdukları detayı tamamlamak için rozetler monte edilir. Rozetlerin söveleri ile aynı gönyede olması gerekir. *Böylece söve profili rozet yardımcı profilleri ile pencere ve kapı detayı çözülmüş olur.

7 *Pencerenin yada kapının iç alın derinliğine göre sövenin iç kesimi kesilir ve sövenin bitirileceği noktada (pencere yada kapı kasasının önü) bitiş profili monte edilip söve profili buraya takılır Çatı(Saçak) Altı Kenarları: a-çatı (üçgen çatı) Altı Kenarları: * Eğimli çatı altına j kanalı monte edilmeden önce 5 cm genişliğinde bir ahşap karkas oluşturulur. * J kanalı, dış veya iç köşe profili ile oluşturduğu detayda aralarındaki boşluk 6-7 mm olarak monte edilmelidir.dış veya iç köşe profili de resim daki örnekte olduğu gibi saçak altına gelecek soffit ile 6-7 mm lik boşluk bırakılarak monte edilmelidir. * Tek veya iki eğimli çatılardan dolayı ortaya üçge alanlarda saçak altlarına j kanalı uygulamak gerekir. Çatının iki taraftan eğimli olduğu durumlarda bir taraftan gelen j kanalı tepe noktasına kadar çıkmalı ve diğeri de ona gelip birleşmelidir. J kanallarının birleşim yerlerinde genleşme payları unutulmamamlıdır. Bir j kanalı diğerinin içine girerken bu unutulmamamlıdır. * J kanalları cm de bir çivilenir/ vidalanır. J kanallarından üstte kalanın ucu dik kesilerek birleşim detayı estetik olarak sonlanır b-saçak Altları: Saçak altındaki detayları birkaç farklı yardımcı profil ile oluşturabiliriz. J kanalı ile: * Saçak altı eğer ahşap bir panel ile kaplıysa (kaplama tahtası, osb gibi) j kanalı direkt olarak monte edilir. Değilse bir ahşap karkas oluşturulur (yatay kaplamalarda olduğu gibi )Saçağın uç kısmına da j kanalı aynı şekilde monte edilir. * Çivileme yada vidalama işlemi cm de bir gerçekleştirilir. Dikey gelen profiller (dış iç ve h profiller)ile arasında 6-7 mm

8 boşluk bırakılır. Saçak Altı Başlangıç Profili(OPL) Saçak altıysa iç kenara uygulanan bir profildir. Aynen j kanalı ile yapılan uygulamada olduğu gibi saçağın uç kısmına j kanalı monte edilir cm de bir çivi deliklerinin merkezlerinden çivilenir/ vidalanır. Dikey profillerle arasında 6-7 mm lik boşluk bırakılır. F Kanalı ile : * Eğer çatı eğimli ve saçak altı tam yatay bir açıda oluşturulmak isteniyorsa veya j kanalı yada opl monte etme imkanı yok ise f kanalı kullanılır.f kanalı cepheye monte edilen ahşap karkasa monte edilir. Vidalama yada çivileme cm de bir yapılır.dikey profillerle arasında 6-7 mm lik boşluk bırakılır. Đki profil arasında (j,f,opl profilleri),6-7 mm lik genleşme boşlukları bırakılmalıdır. YATAY KAPLAMA(Siding) UYGULAMASI Ahşap Karkasın Oluşturulması Yatay kaplamalar cepheye kaplanmadan önce bir ahşap karkas oluşturmak gerekir.bunun sebebi mevcut cephenin durumuna göre cepheyi teraziye almak ve kaplamayı monte edecek bir platform oluşturmaktır. Kullanılacak ahşaplar kesinlikle bir ahşap koruyucu ile kaplanmış (emprenye edilmiş) ve doğal kurutulmuş olmalı ve en az 2. sınıf çam veya göknar cinsi olmalıdır. Ahşap karkaslar mevcut cephenin durumuna uygun dübeller(tuğla duvar için tuğla duvar dübeli gibi) ile monte edilmelidir. *Kaplanacak binanın yüksekliğine göre ahşap karkaslar cm de bir dübellenmelidir. * Ahşap karkaslar binanın mevcut cephesi ve yüksekliğine göre dikey cm aralıklarla monte edilmelidir. Bu aralıklar kat yüksekliği arttıkça 30 cm ye kadar düşebilir. Eğer binanın mevcut cephesi düzgünse yani teraziye almak gerekmiyorsa OSB latalarla da binanın cephesi karkaslanabilir.karkaslama işlemi ve kaideler aynen ahşap karkaslama da yapıldığı gibidir. Müşteri talebi doğrultusunda kaplanacak cephenin tamamı OSB ile de giydirilebilir.nem bariyeri ile bohçalandıktan sonra Siding malzemesi monte edilebilir. Ahşap karkaslama işlemi bitirildikten sonra talebe göre bina ısı yalıtım ve su yalıtım malzemeleri(t.s.e. standartlarında olmalı) kaplanır. Bu işlemler; *Müşterinin ısı yalıtımı talebine göre tercih edilen kalınlıktaki ısı yalıtım malzemeleri (taşyünü, xps,v.b.)ahşap karkasların arasına yerleştirilip cepheye sabitlenir. *Isı yalıtım malzemeleri yerleştirildikten sonra bütün bina cephesi suya ve neme karşı yalıtım amacıyla nem bariyeri ile bohçalanır.(nem bariyeri binme noktalarında 15 cm üst üste bindirilmelidir.)

9 YATAY KAPLAMALARIN MONTAJI Đlk yatay kaplamayı en alttan başlangıç profiline kilitleyin ve hat boyunca da tamamen kilitlendiğinden emin olun. Yatay kaplamaları çivileme deliklerinin merkezlerinden monte edin ve 6-7 mm boşluk bırakın. Çivileme yada vidalama işlemi 20 cm de bir yapılmalıdır. Yatay kaplama bir alt kaplamaya monte edilirken kilit noktalarından tam olarak kilitlenmelidir ve kaplama kesinlikle gerilmeden vidalanmalı veya çivilenmelidir. Yatay kaplamaların yardımcı profiller ile detay oluşturduğu noktalarda aralarında 6-7 mm boşluk bırakılmalıdır. Aksi takdirde kaplama genleşip büzülemeyeceğinden deforme olacaktır. Kaplama boylarının cephe boyuna yetişmedikleri durumlarda ek yeri tespit edilir, uygun bir estetikte binme şeklinde veya bir yardımcı profil ile detay çözülür. Örnekte h kanalı yardımcı profili ile detay çözülüyor. H kanalının saçak altında detay oluşturduğu profil ile (opl,j kanalı,bitiş profili gibi )arasında 6-7 mm lik genleşme payı bırakılmalıdır.đlk çivileme yada vidalama çivileme deliğinin en üst noktasından yapılır. Diğer çivi yada vidalar çivileme deliklerinin tam merkezlerinden cm de bir uygulayın. H kanalını monte ettikten sonra da yatay kaplamaları kanalın içinde sonlayıp detayı bitirin. Yatay kaplama ile h kanalı arasında genleşme payı bırakılmalıdır. Eğer binme yapılacaksa alttaki kaplamanın kulakcığı 5 cm kesilir ve üstteki kaplama bunun üstüne bindirilir. Ancak binmelerin uçları aralarında 6-10 mm lik genleşme payı bırakılır.

10 Ek yerlerinde bakış istikametine göre ilk kaplama üst taraftadır, diğer kaplama alttadır.bunun sebebi bakıldığı zaman ek yerinin görülmemesi içindir. Kaplamaların birleşme yerlerinin dikey olarak aynı hizada tutmayıp bir önceki hizada 60 cm şaşırtarak monte edin. Enaz 3 sıra kaplama bitirmeden aynı birleşme hizasını tekrarlamayın. Yatay kaplamaların her kaplamada bir yataylığı kontrol edilmelidir. Bitişik cephelerde yatay kaplamaların aynı çizgide ve yataylıkta olduğu da kontrol edilmelidir. Konutun mevcut cephesinde bulunan elektrik kutusu, su vanası gibi sabit çıkıntılar ile yatay kaplama detaylandırılırken birleşim noktalarında 6-7 mm lik genleşme payları bırakılmalıdır. PENCERE ALT DETAYLARININ OLUŞTURULMASI - Yatay kaplamanın pencere alt kenarına geldiğinde oluşturduğu detayı çözmek için şu yol izlenir; - Pencerenin 4 bir tarafına 10 cm lik ahşap çıtalar monte edilir. - Ahşap çıtalar çakıldıktan sonra söve veya j kanalları uygun bir şekilde monte edilir. - Yatay kaplama, pencerenin alt tarafından gireceği, monte edileceği j kanalı veya söve profilinin içine bitiş profili monte edilir. - Monte edilecek yatay kaplama ölçülür ve makas ile kesilir. - Kesilen yatay kaplamanın bitiş profiline girdiğinde yerinden çıkmaması için ve daha dayanıklı olması için tırnak açma aleti ile 15 cm de bir tırnaklar açılır. - Tırnakları açılmış olan yatay kaplamayı bitiş profilinin içine takınız. Yatay kaplama ile takıldığı bitiş profili arasında 6-7 mm lik genleşme payı bırakınız. Açılan tırnakların tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

11 ÜST KISMIN TAMAMLANMASI - Yatay kaplamayı cephede bittiği son sırada kalan boşluğa göre ölçüp uygun olarak kesin - Kesilen yatay kaplamada tırnak açma aleti ile 15 cm de bir tırnaklar açın. - Tırnakları açılmış kaplamayı saçak altındaki mevcut detay çözümüne göre yerine takarak yatay kaplamayı tamamlayın. - Yatay kaplamayı ölçüp keserken yatay da (bitiş kanalı,opl kanalı gibi) ve düşeyde (dış köşe,iç köşe, h kanalı gibi)6-7 mm lik genleşme payları bırakılmalıdır. - Saçak kenarı j kanalı, tek bitim profili, çiftli bitim profiliile detaylandırılabilir. Hangi yardımcı profil kullanılırsa kullanılsın uygulama şekli yukarıda anlatıldığı gibidir. ÇATI ALTINDAKĐ ÜÇ KÖŞE DUVARININ UÇLARI - Đlk olarak üçgen çatının altına boydan boya j kanalı monte edilir. - J kanalı ile düşeyde bulunan profiller (dış köşe,iç köşe, h kanalı) ile 6-7 mm lik genleşme payı bırakılmamalıdır. - Yatay kaplama çatının eğimine göre ölçülüp kesilir. - Kesilen yatay kaplamada tırnak açma aleti ile 15 cm de bir tırnaklar açılır ve yatay kaplama yerine monte edilir.

12 Aynı şekilde üçgen çatının uç detayları da bu şekilde çözülür. SAÇAK ALTI VE ALINI Öncelikle saçak altı kaplamasını taşıyacak yardımcı profiller monte edilir.bu yardımcı profiller detaya (saçak altının boş olması yada olmaması gibi) ve müşteri tercihine göre j kanalı,bitim profilleri ve opl profilleri ile yapılabilir. a-j kanalı ile saçak altı uygulaması - J kanalı ile yapılacak uygulamada, saçak altının iç ve dış kısmına j kanalları saçak boyunca monte edilir. J kanalları monte edildikten sonra soffit kaplamalar (saçak altı kaplaması) j kanallarının içine yerleştirilip çivilenir yada vidalanır Soffit kaplamanın j kanalı ile arasında 6-7 mm lik genleşme payları bırakılmalı ve soffitler birbirine tam olarak kenetlenip zorlamadan monte edilmelidir. Yukarıda anlatılan uygulama 60 cm ve daha dar saçak altı genişliği için geçerlidir. Soffit kaplama genişliği 60 cm den fazla ise soffit kaplaması ortadan da çivilenir yada vidalanır. Bunun nedeni rüzgar etkisiyle ve malzemenin kendi ağırlığıyla eğilmemesidir. b-opl ile saçak altı uygulaması - OPL(Saçak altı bitiş profili ) saçağın iç kenarına saçak boyunca monte edilir. Saçağın diğer kenarına da j kanalı monte edilir.

13 - Đç kenara opl ve dış kenara j kanalı monte ettikten sonra soffit kaplamayı monte edin. 60 cm saçak genişliğine kadar uçlarından (iki ucundan), 60 cm den daha geniş saçak genişliği içinde 3 yerinden (iki ucundan ve orta noktasından) çivileyin yada vidalayın. - Soffit kaplama montajı bitirildikten sonra yatay kaplama malzemesini ölçüp kestikten ve tırnaklarını açtıktan sonra yerine monte edin. c-f kanalı ile saçak altı uygulaması - F kanalı, eğimli saçak altlarında yatay soffit kaplanması istendiğinde veya j kanalı yada opl profillerini monte edecek bir saçak altı kaplaması olmadığı durumlarda kullanılır.f kanalı saçak altında iç kenara boydan boya cepheye monte edilir.dış kenarına da j kanalı monte edilir. - Đç kenara f kanalı ve dış kenara j kanalı monte ettikten sonra soffit kaplamayı monte edin. - Soffit kaplamaları monte edildikten sonra yatay kaplamanın son paneli ölçülür,kesilir ve tırnak açma aleti ile trınakları açıldıktan sonra yerine monte edilip saçak altı detayı bitirilir. Saçak altı köşe birleşim uygulaması - Saçak altı köşe birleşimleri iki j kanalı ile köşe dönüş detayları çözülür. 45 derecelik bir açıda j kanalları sırt sırta monte edilir ve iki yönden ayrı olarak gelen soffit kaplamalar j kanallarının içinde sonlandırılır. - Saçak altı köşe birleşimleri h kanalı ile de çözülebilir. H kanalı köşe dönüşüne monte edilir. Soffitler h kanalı içinde sonlandırılır. 6-7 mm lik genleşme payları hem h kanalında hemde soffitlerde unutulmamalıdır

14 Saçak Alını Uygulama Detayı: - Saçak alnının teşkil edileceği alana ilk olarak saçak alını boyunca bitiş profili monte edilir. - Saçak alın profili saçak genişliğine göre ölçülür ve kesilir. Kesilen saçak alın profillerinin uçlarında tırnak açma aleti ile tırnaklar açılır Saçak alın profilinin tırnak açılan ucu saçak alınının üstüne daha önceden monte edilen bitiş kanalına geçirilir, diğer ucuda saçağın dış kenarında bulunan j kanalına geçirilir. - Saçak alınının bitiş kanalı tarafından arkasına yağmur suyunun sızmaması için saçak alın detayı tamamlandıktan sonra damlalık profil çatı kaplama malzemesi döşenmeden monte edilir. - Damlalık profili montajı tamamlandıktan sonra çatı kaplama malzemesi montajı yapılır.

15 EK YERLERĐ VE BĐNMELER Yatay Kaplamalarda Ek Yeri Binme Oluşturulması: - Binme yapılacak kaplamanın kulakçığı 5 cm kesilir ve üstteki kaplama bunun üstüne bindirilir. - Ancak binmelerin uçları tam olarak birbirine birleştirilmez. Aralarında 6-10 mm lik genleşme payı bırakılır. Bunun sebebi genleşme büzülme esnasında malzemenin deforme olmaması ve ek yerlerinde daha dayanıklı bir detay oluşturmaktır. Ek yerlerinde bakış istikametine göre ilk kaplama üst taraftadır, diğer kaplama alttadır. Bunun nedeni bakıldığı zaman ek yerinin görülmemesi içindir. Dış Köşe ve Đç köşe Profillerinde Ek Yeri ve Binme Oluşturulması: Dış köşe ve iç köşe profillerinde boylarının yetmediği durumlarda ek yapma zorunluluğu oluşabilir. Binmeler ekler oluşturulurken aşağıdaki işlemler yapılır; - Dış köşe/ iç köşelerden birinin kulakçıkları 2.5 cm kesilir. - Kulakçıkları kesilen yardımcı profiller birbirlerine geçirilirler.

16 Yatay kaplamaların ek yeri binmelerinde olduğu gibi dış/iç köşe profillerinin ekinde de 6-7 mm lik genleşme payı bırakılır.binmeler yapılırken suyun akış yönü dikkate alınmalıdır. TAMĐRAT TIRNAK VE ÇĐVĐ DELĐĞĐ AÇMA Tamirat: Siding kaplamanız eğer zarar görürse zarar gören kaplamanın çıkarılıp yenisinin monte edilmesi gerekecektir.hasarlı kaplamayı değiştirmek için şu işlemler yapılmalıdır; - Sökme aleti ile hasarlı kaplamanın üstündeki sağlam kaplama sökülür. - Sökme işlemi, önce sökü aleti kaplamaların kilitlenme noktalarından içeri sokulur. - Kilit yerine sokulan sökme aleti kilit noktasına girecektir ve yukarı doğru kaldırıldığında üstteki kaplama aşağıdaki kaplamanın kilidinden kurtulacaktır. - Üstteki sağlam kaplama kaldırıldıktan sonra alttaki hasarlı kaplamanın çivileri yada vidalar sökülür ve kaplama oradan alınır.yerine yenisi monte edilip işlem tamamlanır. - Tavsiyemiz yeni monte edilecek olan kaplamanın hasarlı bölgeye monte edilmemesidir. Bunun yerine göz önünde olmayan, görülmeyen bir yerdeki sağlam bir kaplamayı söküp buraya yeni kaplamayı monte etmektir. Sökülen eski ancak sağlam kaplamayı hasarlı bölgeye monte etmektir.bu daha estetik bir sonuç verecektir. Copyright 2005 alosiding.com

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI İÇİNDEKİLER KONULAR Sayfa ÖZET 1 AÇIKLAMALAR 2 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 3 1. ÇATI YALITIMI 3 1.1. Kullanılan Çatı Arası Yalıtımı 3 1.2.Kullanılmayan Çatı Arası Yalıtımı 4 1.3. Ters Teras Çatı Yalıtımı 5 ÖĞRENME

Detaylı

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

Detaylı

MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI

MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI OCAK 2004 İÇİNDEKİLER 1- PVC PENCERE MONTAJINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR : 1-1- PİMAPEN doğramada kasa profili ile duvar arasındaki fuga (derz) etkileri : 1-2- Isı etkisiyle uzama

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... 2 1. SES YALITIM MALZEMELERİNİ UYGULAMAYA HAZIRLAMAK... 2 1.1. Tanım... 2 1.2. Ses Yalıtım Malzemeleri... 5 1.2.1 Bina ve Tesisatlarda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT ve ARAŞTIRMA ŞUBESİ Sektör Profil Raporu PVC DIŞ CEPHE KAPLAMA SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhsin Akgür 2004 İÇİNDEKİLER 1. PVC (Poli Vinil Klorür)... 3 1.1. PVC nin Hammaddesi

Detaylı

Dış Cephe Yalıtım Sistemi (mantolama) neden gereklidir?

Dış Cephe Yalıtım Sistemi (mantolama) neden gereklidir? Dış Cephe Yalıtım Sistemi (mantolama) neden gereklidir? Binalarda ısı yalıtımı sağlamak amacıyla önerilen duvarların içeriden yalıtımı veya sandviç duvar sistemi gibi yöntemlerle, ısı köprülerinin engellenmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

FORMFLOOR. Tarih: 20.09.2005 Rev.: 00 MONTAJ 1 / 10

FORMFLOOR. Tarih: 20.09.2005 Rev.: 00 MONTAJ 1 / 10 MONTAJ 1 / 10 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME MONTAJI MONTAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Yükseltilmiş döşeme uygulamasının yapılacağı mekan altta belirtilen şartlarda olmalıdır; a. Uygulama yapılacak mekanlarda diğer

Detaylı

CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.TEKNİK ŞARTLAR: DEPOLAMA Uygulayıcı Firma Isı yalıtım sisteminin her bir ürününü gerek kendi depolarında gerekse uygulama sahasında palet veya benzeri üzerinde,

Detaylı

Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı

Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı İçindekiler 1. Giriş 4 1.1 Çimentolu yonga levha 6 1.2 Malzemenin özellikleri 7 1.3 Betopan ve Plus grubu* levhaların teknik özellikleri 9 2. Ürünlerimiz 10 2.1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SÖVE VE HARPUŞTA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SÖVE VE HARPUŞTA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SÖVE VE HARPUŞTA Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI UYGULAMALARI

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI UYGULAMALARI KIRGIZĠSTAN CUMHURĠYETĠ GENÇLĠK, EMEK VE ĠSTĠHDAM BAKANLIĞI KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ NĠTELĠKLĠ ĠġGÜCÜ GELĠġTĠRME PROJESĠ NĠGEP САПАТТУУ ЖУМУШЧУ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ДОЛБООРУ САЖУКАД ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama ÇATI ŞİLTESİ Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı 300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ SIHHİ TESİSAT MESLEK RESİM 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

Ni-Ka Turizm Gıda Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir'de 30 Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu olan oluklu & düz

Ni-Ka Turizm Gıda Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir'de 30 Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu olan oluklu & düz Ni-Ka Turizm Gıda Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir'de 30 Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu olan oluklu & düz çatı ve cephe kaplama levhası üretim fabrikası; 2 Torbalı-İzmir

Detaylı

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ I - GENEL İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin bazı maddeleri yeniden düzenlenmiş, bazı maddeler ilave edilmiş, Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Elektrik Tesisatı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-2 a)çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) b) Bacalar Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 7 Mart 2008 Çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) Binalarda

Detaylı

İç cephe duvarlarını ve tavanlarını kuru yapı sistemleri ile uygulayın, zaman kazanın

İç cephe duvarlarını ve tavanlarını kuru yapı sistemleri ile uygulayın, zaman kazanın Knauf Islak Hacim Çözümleri Uygulama 02/2013 İç cephe duvarlarını ve tavanlarını kuru yapı sistemleri ile uygulayın, zaman kazanın AQUAPANEL Teknolojisi ne sahip Knauf Islak Hacim Çözümleri Emin olmak

Detaylı

Atölye ve Depo El Kitabı. İşleme / Uygulama Stok / Sevkiyat Bakım / Koruma Ürün Bilgileri

Atölye ve Depo El Kitabı. İşleme / Uygulama Stok / Sevkiyat Bakım / Koruma Ürün Bilgileri Atölye ve Depo El Kitabı İşleme / Uygulama Stok / Sevkiyat Bakım / Koruma Ürün Bilgileri İşe başlamadan önce, İş Sağlığı ve Güvenliği uyarılarına bakınız. (Sayfa 37) 1 Çimstone kuvars esaslı kompoze taştır.

Detaylı

DUVARCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0048-3

DUVARCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0048-3 1 DUVARCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0048-3 HAZIRLAYAN DR. AHMET GÖKDEMİR GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2 İçindekiler Sayfa 1.Giriş...4 2. Kişisel Güvenlik ve Çevre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

Atölye / Depo El Kitabı. İşleme - Uygulama, Stok - Sevkiyat Yöntemleri ve Ürün Bilgileri

Atölye / Depo El Kitabı. İşleme - Uygulama, Stok - Sevkiyat Yöntemleri ve Ürün Bilgileri Atölye / Depo El Kitabı İşleme - Uygulama, Stok - Sevkiyat Yöntemleri ve Ürün Bilgileri 1 Çimstone kuvars esaslı kompoze taştır. Kuvars, doğadaki en sert mineral taşlardan biridir. Yapısını oluşturan

Detaylı