Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA KULLANILAN TAŞIYICI SİSTEMLERİN EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent YAVUZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır 1

2 TEZ ONAYI Bülent YAVUZ tarafından hazırlanan Hayvansal Üretim Yapılarında Kullanılan Taşıyıcı Sistemlerin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması adlı tez çalışması 21/01/2008 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof.Dr. Metin OLGUN Jüri Üyeleri: Başkan: Prof. Dr. Metin OLGUN Üye : Prof. Dr. M.Ali TOKGÖZ Üye :Yrd.Doç. Dr. Hasbi YAPRAK Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof.Dr.Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdürü 2

3 ÖZET Yüksek Lisans Tezi HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA KULLANILAN TAŞIYICI SİSTEMLERİN EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent YAVUZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Danışman: Prof.Dr. Metin OLGUN Bu çalışmanın amacı, süt ve besi sığırı ahırları ile kümeslerin çatı konstürüksiyonunda kullanılan taşıyıcı sistemlerin ekonomik olarak karşılaştırılmasıdır. Çalışmada hayvansal üretim yapılarında kullanılan planlama sistemleri dikkate alınarak, farklı açıklıklar için değişik örgü tiplerinde; çelik ve ahşap kafes kirişler, çelik çerçevelerle ilgili çözümler yapılmıştır. Taşıyıcı sistemlerde kaplama malzemesi olarak; galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit seçilmiştir. Taşıyıcı sistemlerin statik çözümleri Sap2000 yazılım programı kullanılarak yapılmıştır. Sistem maliyetlerinin belirlenmesinde 2007 yılı Bayındırlık Bakanlığı inşaat birim fiyatları kullanılmıştır. Çalışmada, çelik ve ahşap kafes kirişler, çerçeveler ekonomik yönden karşılaştırılmış, hayvansal üretim yapılarına uygun ekonomik taşıyıcı sistemler belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, 1460 cm ye kadar olan açıklıklarda kafes kirişlerin, daha büyük açıklıklarda da çerçevelerin daha ekonomik taşıyıcı sistemler olduğu ve çerçevelerde açıklık sayısının maliyetle orantılı olmadığı görülmüştür. Kafes kirişlerde ve çerçevelerde ekonomik taşıyıcı sistem olarak açıklık ve yükleme durumlarına göre farklı tipler öne çıkmıştır. 2008, 109 sayfa Anahtar Kelimeler: Hayvansal Üretim Yapıları, Taşıyıcı Sistem, Yapısal Tasarım, Kafes Kiriş, Rijit Çerçeve i

4 ABSTRACT Master Thesis ECONOMICAL COMPARISON OF STRUCTURAL FRAMES FOR LIVESTOCK BUILDINGS Bülent YAVUZ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Farm Structures and Irrigation Supervisor: Prof. Dr. Metin OLGUN This study aims to compare the supporting systems used in the structural construction of the roof of dairy and beef cattle barns and poultr houses from an economic point of view. In this study, solutions that are dedicated to steel and wooden cage rafter and steel frames are proposed by taking the planning systems used in animal production into consideration. Sheet iron with galvanization, aluminium sandwich,eternit and brick are chosen as cover material for supporting systems. Supporting system s static solutions are implemented by a software, Sap2000. System cost determination is based on Ministry of prosperty s constructional unit prices in In this study, wooden cage rafters and frames are compared on an economic basis and economic supporting systems that tends to fit animal production are determined. Finally, it is determined that trusses are more economical supporting systems for the gaps that are up to 1460 cm, whereas the frames are more economical for bigger gaps. Besides it can be said that the number of gaps is not proportional to the cost of supporting systems. Different types of supporting systems can be proposed as more economical solutions for cage rafters and frames when the gap and loading conditions are taken into account. 2008, 109 page Key Words: Animal Production Buildings, Supporting System, Structural Design, Trussed Beam, Rigid Frame ii

5 TEŞEKKÜR Yüksek lisans tez çalışmamı yürütürken diğer önemli görevlerinin yoğunluğuna rağmen tezimi başlangıcından yazımına kadar sürekli izleyen, çalışmam boyunca bana araştırma zevki ve bilimsel düşünce disiplini aşılamak için uğraş veren tezimin her aşamasında bilgi ve tecrübesinden yararlandığım hocam Prof.Dr. Metin OLGUN a, bu çalışmayı yürütürken bana destekte bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY a, Kastamonu Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasbi YAPRAK a ve Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim elemanları ile bana her zaman destek olan eşime teşekkürlerimi sunarım. Bülent YAVUZ Ankara, Ocak 2008 iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT.. ii TEŞEKKÜR.. iii SİMGELER DİZİNİ vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI Hayvansal Üretim Yapılarında Planlama Sistemleri Süt ve besi sığırı ahırlarının planlanması Bağlı duraklı ahırlar Serbest (açık) ahırlar Serbest duraklı ahırlar Kümeslerin planlanması Hayvansal Üretim Yapılarında Kullanılan Taşıyıcı Sistemler Taşıyıcı sistem elemanları Kafes kirişler Çerçeveler Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri Ahşap Çelik Çatı kaplama malzemeleri Kiremit Oluklu galvanizli sac levha Alüminyum veya sac sandviç paneller Oluklu çimentolu asbest levhalar (eternit) Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Kullanılan Yükler Kar yükü Rüzgar yükü Çatı kaplama yükü Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Tasarımı MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Araştırmada kullanılan kafes kiriş tipleri Araştırmada kullanılan çerçeve tipleri Yöntem Farklı planlama sistemleri için bina boyutlarının belirlenmesi Süt ve besi sığırı ahırları Kümesler Malzeme seçimi Taşıyıcı sistemlere gelen yüklerin belirlenmesi Kar yükü Rüzgar yükü Deprem yükü Kaplama yükü iv

7 Taşıyıcı sistemin ağırlığı Taşıyıcı sistemlerin çözümü Metraj ve keşif BULGULAR VE TARTIŞMA Kafes Kiriş ve Çerçevelere Gelen Toplam Yükün Hesaplanması Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Boyutlarının Belirlenmesi Kafes sistem elemanlarının boyutları Ahşap kafes sistem elemanlarının boyutları Çelik kafes sistem elemanlarının boyutları Çerçeve elemanlarının boyutları Farklı Kafes Kiriş ve Çerçevelerin Boyutsal ve Maliyet Yönünden Karşılaştırılması Ahşap kafes kirişlerin boyutsal ve maliyet yönünden karşılaştırılması Çelik kafes kirişlerin boyutsal ve maliyet yönünden karşılaştırılması Çelik çerçevelerin boyutsal ve maliyet yönünden karşılaştırılması SONUÇ.. 99 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ v

8 SİMGELER DİZİNİ σ eem Eğilme emniyet gerilmesi, kg/cm 2 σ çem Liflere paralel çekme emniyet gerilmesi, kg/cm 2 σ bem Liflere paralel basınç emniyet gerilmesi, kg/cm 2 σ bem1 Liflere dik basınç emniyet gerilmesi, kg/cm 2 σ a Akma gerilmesi, kg/cm 2 τ em Kesme emniyet gerilmesi, kg/cm 2 ø Çap, mm P k P ko m α C f Kar yükü hesap değeri, kn Kar yükü, kn Kar yükü katsayısı Çatı eğim açısı Aerodinamik yük katsayısı q Emme basıncı, kn/m 2 W Rüzgâr yükü, kn A Çatı yüzey alanı, m 2 IPE Orta genişlikli I profili E Elastisite modül, kg/cm 2 P Kuvvet, kg F Kesit alanı, cm 2 σ Gerilme, kg/cm 2 vi

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 Oturtma çatı ve asma çatı. 10 Şekil 2.2 Örnek çatı makası. 12 Şekil 2.3 Çerçeve örneği Şekil 3.1 İki sıralı dışa bakan bağlı duraklı ahır Şekil 3.2 İki sıralı dışa bakan, bağlı duraklı ve servislerde makine kullanılan ahır 26 Şekil 3.3 İki sıra serbest duraklı dışa bakan ahır Şekil 3.4 İki sıra serbest duraklı içe bakan ahır Şekil 3.5 Dört sıra serbest duraklı ahır Şekil 3.6 Üç sıralı kafesli tavuk kümesi Şekil 3.7 Dört sıralı kafesli tavuk kümesi. 29 Şekil 3.8 Sap2000 paket programının akış diyagramı Şekil 3.9 Galvanizli sac kaplamalı 925 cm açıklıklı pratt tipi çelik kafes kirişe ait çubuk kesitleri Şekil 3.10 Galvanizli sac kaplamalı 925 cm açıklıklı pratt tipi çelik kafes kiriş gerilme oranları.. 35 Şekil 4.1 Açıklığı 925 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı ahşap kafes kiriş - maliyet grafiği Şekil 4.2 Açıklığı 990 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı ahşap kafes kiriş - maliyet grafiği Şekil 4.3 Açıklığı 1200 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı ahşap kafes kiriş - maliyet grafiği Şekil 4.4 Açıklığı 925 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği Şekil 4.5 Açıklığı 990 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği.. 68 Şekil 4.6 Açıklığı 1200 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği.. 70 Şekil 4.7 Açıklığı 1460 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği Şekil 4.8 Açıklığı 1600 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği.. 74 Şekil 4.9 Açıklığı 2100 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği.. 76 Şekil 4.10 Açıklığı 2560 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik kafes kiriş - maliyet grafiği Şekil 4.11 Açıklığı 925 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği Şekil 4.12 Açıklığı 990 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği Şekil 4.13 Açıklığı 1200 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği Şekil 4.14 Açıklığı 1460 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği Şekil 4.15 Açıklığı 1600 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği vii

10 Şekil 4.16 Şekil 4.17 Açıklığı 2100 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği Açıklığı 2560 cm olan galvanizli sac, alüminyum sandviç, eternit ve kiremit kaplamalı çelik çerçeve - maliyet grafiği viii

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1 Örtü malzemelerine göre çatı eğim açıları.. 10 Çizelge 2.2 Kafes kirişlere ait dış şekil türleri Çizelge 2.3 Ahşap malzemeye ait emniyet gerilme değerleri Çizelge 2.4 Çelik malzemesine ait farklı gerilme değerleri Çizelge 2.5 Çatı kaplama malzemeleri ve birim ağırlıkları 21 Çizelge 3.1 Kafes kiriş örgü tipleri.. 23 Çizelge 3.2 Çerçeve tipleri.. 24 Çizelge 3.3 Kafes kirişlerde ve çerçevelerde kullanılan malzeme özellikleri. 30 Çizelge 3.4 Kullanılan kaplama malzemelerinin birim ağırlıkları.. 33 Çizelge 3.5 Pratt tipi 925 cm açıklıklı, galvanizli sac kaplamalı kafes kiriş çubuk boy metrajı. 36 Çizelge 3.6 Maliyetlerde kullanılan birim fiyatlar.. 36 Çizelge 4.1 Hesaplarda kullanılan dış yükler.. 37 Çizelge 4.2 Düğüm noktalarına etkiyen tekil yükler Çizelge 4.3 Pratt tipi 925 cm açıklıklı çelik kafes sistem metrajı Çizelge 4.4 Belçika tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri Çizelge 4.5 Howe tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri.. 39 Çizelge 4.6 Pan tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri. 40 Çizelge 4.7 Pratt tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri 40 Çizelge 4.8 Trapez1 tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri.. 41 Çizelge 4.9 Trapez2 tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri.. 41 Çizelge 4.10 Fink tipi ahşap kafes kiriş boyut ve kesitleri 42 Çizelge 4.11 Belçika tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri 43 Çizelge 4.12 Howe tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri Çizelge 4.13 Pan tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri.. 45 Çizelge 4.14 Pratt tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri. 46 Çizelge 4.15 Trapez1 tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri Çizelge 4.16 Trapez2 tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri Çizelge 4.17 Fink tipi çelik kafes kiriş boyut ve kesitleri. 49 Çizelge 4.18 Basit çerçevenin boyut ve kesitleri Çizelge 4.19 Üç açıklıklı çerçevenin boyut ve kesitleri 52 Çizelge 4.20 Üç açıklı pratt tipi kafes kirişli çerçevenin boyut ve kesitleri.. 53 Çizelge 4.21 Üç açıklı howe tipi kafes kirişli çerçevenin boyut ve kesitleri. 54 Çizelge 4.22 Dört açıklıklı çerçevenin boyut ve kesitleri.. 55 Çizelge 4.23 Çizelge 4.24 Çizelge 4.25 Açıklığı 925 cm olan ahşap kafes kiriş malzeme hacimleri ve maliyetleri. 57 Açıklığı 990 cm olan ahşap kafes kiriş malzeme hacimleri ve maliyetleri. 59 Açıklığı 1200 cm olan ahşap kafes kiriş malzeme hacimleri ve maliyetleri Çizelge 4.26 Açıklığı 925 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri.. 65 Çizelge 4.27 Açıklığı 990 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri.. 67 Çizelge 4.28 Açıklığı 1200 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri 69 Çizelge 4.29 Açıklığı 1460 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri 71 ix

12 Çizelge 4.30 Açıklığı 1600 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri 73 Çizelge 4.31 Açıklığı 2100 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri 75 Çizelge 4.32 Açıklığı 2560 cm olan çelik kafes kiriş ağırlıkları ve maliyetleri 77 Çizelge 4.33 Açıklığı 925 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri.. 82 Çizelge 4.34 Açıklığı 990 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri.. 84 Çizelge 4.35 Açıklığı 1200 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri 86 Çizelge 4.36 Açıklığı 1460 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri 88 Çizelge 4.37 Açıklığı 1600 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri 90 Çizelge 4.38 Açıklığı 2100 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri 92 Çizelge 4.39 Açıklığı 2560 cm olan çelik çerçeve ağırlıkları ve maliyetleri 94 Çizelge 5.1 Farklı açıklıklarda en düşük ve en yüksek maliyetli kafes sistemler 99 Çizelge 5.2 Farklı açıklıklarda en düşük ve en yüksek maliyetli çerçeve sistemler 101 Çizelge 5.3 Çerçeveler ve çelik kafes kirişlerin maliyet yönünden karşılaştırılması. 102 x

13 1.GİRİŞ Tarımsal yapılar üretim amaçlı yatırımlar olup, kâr sağlamak amacıyla oluşturulan yapılardır. Bu nedenle bu yapıların planlama ve projelendirilmesinde yüksek verimlilik hedeflenerek, yatırımın en kısa sürede geri dönmesi amaçlanmalıdır. Hayvan barınaklarının tasarımında temel amaç, hayvanları uygun olmayan çevre koşullarından koruyarak, en uygun üretim ortamını sağlamak, rasyonel ve kolay bir yemlemeye olanak sağlayarak, gerekli işgücünü en az düzeye indirmektir. Hayvan barınaklarının planlanmasında en önemli noktalardan birisi de yapım şekillerine önemli derecede etkisi olan çevre koşullarıdır. Hayvansal üretim yapıları basit ve genelde tek katlı olarak inşa edilen yapılardır. Bu yapılarda yaygın taşıyıcı sistemler; çerçeveler ve kafes kirişlerdir. Son yıllarda özellikle açıklığın fazla olduğu hayvansal üretim yapılarında rijit çerçeveli taşıyıcı sistemlerin seçiminde önemli bir artış olmuştur. Ülkemizde bu tür taşıyıcı sistemlerin konstrüksiyonunda çelik, betonarme ve ahşap malzemeler kullanılmaktadır. Çerçevelerde çelik ve betonarme malzemeler kullanılırken, kafes kirişlerde ise çelik ve ahşap malzemeler ön plana çıkmaktadır. Malzeme seçiminde öne çıkan temel ölçütlerden biri malzeme ekonomisidir. Araştırmada; seçilen farklı taşıyıcı sistemlerde, değişken açıklıklarda, değişik kaplama malzemeleri kullanılarak, süt sığırı, besi sığırı ve kümesler için en ekonomik çatı modeli ve taşıyıcı sistemin saptanmasına çalışılmıştır. Çalışmada, yaygın olarak kullanılan ahşap ve çelik malzemeler için tasarımlar arasındaki maliyet farklılıkları belirlenmiştir. Beş bölümden oluşan bu çalışmada ilk bölüm giriş kısmıdır. İkinci bölümde kuramsal temeller ve kaynak araştırması başlığında; farklı kaynaklardan yararlanılarak hayvansal üretim yapılarının tasarımı, taşıyıcı sistem türleri ve konstrüksiyonda kullanılan 1

14 malzemeler ile ilgili konularda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar ana başlıklar halinde verilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölüm materyal ve yöntemdir. Bu bölümde çalışmada kullanılan materyaller, bunlara ait detaylar ve boyutlandırmada izlenen yöntemler açıklanmıştır. Dördüncü bölüm bulgular ve tartışmadır. Bu bölümde çalışmada hesaplar sonucunda elde edilen taşıyıcı sistemlere ait maliyet bulguları; çizelgeler ve grafikler biçiminde verilmiştir. Ayrıca elde edilen maliyet değerleri tartışılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise çalışmada kullanılan kafes kiriş ve çerçeveler önce kendi aralarında sonrada tüm kullanılan taşıyıcı sistemler bir arada karşılaştırılarak hayvansal üretim yapılarında farklı açıklıklarda en ekonomik maliyet değerleri veren taşıyıcı sistemler tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın, tarımsal yapıların planlanmasına ve hayvansal üretim yapılarının tasarımına ışık tutacağı düşüncesiyle, yapılarda kullanılacak çatı kaplama malzemelerinin taşıyıcı sistemin boyutlarını nasıl etkilediği ve kullanılacak malzemenin farklı açıklıklara göre nasıl yapı maliyetini değiştirdiğini, konu ile ilgili tasarım yapan mühendislere göstereceği fikrindeyim. 2

15 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1 Hayvansal Üretim Yapılarında Planlama Sistemleri Hayvan barınaklarının yapımındaki amaç; hayvanları uygun olmayan çevre koşullarından korumak, bunlar için en uygun üretim ortamını sağlamak, rasyonel ve kolay bir yemlemeye olanak sağlayarak gerekli iş gücünü en az düzeye indirmektir (Olgun 1991). İşletmedeki hayvan barınaklarının çeşidi ve büyüklüğü, hayvancılığın şekline ve hayvan sayısına bağlı olarak değişir. Hayvancılığın şekli, yetiştirilecek hayvan cinslerine, işletmenin özel koşullarına ve pazarlama durumuna bağlıdır. Hayvansal üretim yapıları ahırlar, ağıllar ve kümesler olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Yapılan çalışmada ahırlar ve kümesler üzerinde çalışılmıştır. Ahır ve kümesler, içerisinde yetiştirilecek hayvanların özellikleri bakımından yüksek yapım maliyetine sahip olduklarından çalışmada bu yapılar seçilmiştir Süt ve besi sığırı ahırlarının planlanması Ahırlar, hayvanların barındığı bir yapı ile sağım, süt işleme, yem muhafaza yerleri ve hayvanların gezindikleri avludan oluşan bir ünitedir. Ahırların projelendirilmesinde iklim koşulları çok önemli bir rol oynar. Üretim artışının ve kalitenin yükseltilebilmesi ancak, ahırların iklim koşulları ile ineklerin çevre isteklerinin dengeli bir şekilde projelenmesiyle gerçekleştirilebilir (Balaban ve Şen 1988). Çalışmada süt ve besi sığırı ahırları incelenmiştir. Bu ahırlarda yetiştirilen hayvanların değerlerinin yüksek olması ahırlarda planlamanın düzgün yapılmasını gerektirmektedir. Ahırların planlanmasında kullanılan sistemler; bağlı duraklı sistemler, serbest duraklı sistemler, serbest açık sistemler ve besi sığırı ahırları olarak sıralanabilir. 3

16 Bağlı duraklı ahırlar Bağlı duraklı ahırlara kapalı ahırlar da denir. Bağlı duraklı ahırlarda sığırların dinlenme, yemleme, sulama ve süt sağım işleri kendileri için ayrılmış duraklarda yapılır. Gübre ve idrar, idrar kanalı civarında toplanır. Süt sığırları, temiz havadan ve güneşten yararlanabilmek için günün birkaç saatinde, açık havaya çıkarılabilir. Bunun yanında yemleme ve sağım işlemi, durakların dışında ayrı ünitelerde de yapılabilir (Olgun 1991). Bağlı duraklı ahırlarda duraklar tek sıralı, iki sıralı veya ikiden fazla sıralı olarak düzenlenebilir. Burada ahırda barındırılacak hayvan sayısı önem arz eder. Hayvan sayısının en fazla 10 olması durumunda duraklar tek sıra olarak düzenlenir. Durakların ikiden fazla sıralı olarak düzenlenmesi tercih edilmez. Bunun nedeni bina genişliğinin artması ile hem ahır maliyetinin, hem de ahır içerisinde özellikle doğal havalandırmanın etkinliğinin azalmasıdır. (Öztürk 2003). Ahır planlanmasında bir sığır için gerekli alan ve bu alanın boyutları en iyi şekilde saptanmalıdır. Bu da sığırın ırkına, yaşına ve ağırlığına bağlı olarak değişir. Bu nedenle ahır tabanının düzenlenmesinde öncelikle barındırılacak sığırların ırkı ve sayısı iyi bilinmelidir (Ekmekyapar 1999). Bağlı duraklı sistemlerde en önemli konu dikilme platformunun boyutlarının doğru olarak belirlenmesidir. Dikilme platformu için farklı bağlama düzenleri ve hayvan ağırlıkları göz önünde bulundurularak durak genişliklerini, Anonymous (1982) cm, Olgun ve Çelik (1999) cm, Arıcı vd. (2001) cm olarak önermişlerdir. Bağlı duraklı sistemlerde durak uzunluğunun bölgenin iklim koşulları, hayvanın yaş ve ağırlığı, gübre temizleme sistemlerine bağlı olarak, Olgun ve Çelik (1999) cm, Arıcı vd. (2001) cm olması gerektiğini vurgulamışlardır. 4

17 Bu sistemde servis yolu genişliği özellikle ahır içi temizlemede yararlanılan alet ve ekipmanlara bağlıdır. Servis yolu genişliği, gübre temizlemenin insan gücü ile yapıldığı durumlarda, Alkan (1973), Benli ve Olgun (1981) ve Arıcı vd. (2001) cm, Olgun ve Çelik (1999) cm olarak, servislerin makineli olarak yapılması durumunda genişliklerinin Olgun ve Çelik (1999) cm yapılmasının servis hizmetlerinin daha hızlı ve kolay gerçekleşebileceğini vurgulamışlardır. Yem yolu olarak kullanılan alanların genişlikleri, hizmetlerin el ile yapılması durumunda Anonymous (1982) ve Arıcı vd (2001) cm, Anonymous (1988) cm, Olgun ve Çelik (1999) en az 75 cm, yemin traktörle dağıtılması durumunda ise Olgun (1991) cm olması gerektiğini ifade etmişlerdir Serbest (açık) ahırlar Serbest ahır sisteminde sığırlar, ahırda ve ahıra bitişik gezinme yerinde serbestçe dolaşma olanağına sahiptir. Serbest ahırlar, hayvanların barınak içinde veya dışında barındırılmasına göre tamamen kapalı veya açık tipte olabilmektedirler. Serbest ahır sistemi, inşaat maliyeti ve iş gücü ekonomisi yönünden bağlı duraklı sisteme göre daha uygundur; ancak, inşaat maliyeti yönünden ekonomik olabilmesi için sığır sayısının en az 20 olması gerekir. Bunun nedeni, serbest sistemde ayrı bir sağım yeri yapılmasının zorunlu olmasıdır (Olgun 1991). Serbest ahırlar aynı çatı altında veya ayrı olabilen dört kısımdan oluşur. Bu kısımlar dinlenme, gezinme, yemleme, yem muhafaza, sağım ve süt odasıdır. Dinlenme yeri, hayvanları kötü hava koşullarından korumak amacıyla doğu veya güney cephesi açık olarak yapılan alandır. Dinlenme yerinde hayvan başına gerekli alan iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Bu alan soğuk bölgelerde 5 m 2, ılık ve sıcak bölgelerde 4,5 m 2 alınabilir. Serbest ahırlarda gezinme yeri, dinlenme alanının açık cephesi önünde hayvanların temiz hava almaları ve dolaşmaları için ayrılan kısımdır. Gezinme yerinde hayvan başına en az 5,5-6,5 m 2 lik alan gezinme veya dinlenme alanı olarak ayrılmalıdır. Serbest sistemlerde yemlik genişliği, sadece bir taraftan yenilebilen 5

18 yemliklerde cm, iki taraftan da yem yenilebilen yemliklerde cm arasında olabilir (Öztürk 2003) Serbest duraklı ahırlar Serbest duraklı ahırlarda sığırlar ahır içerisinde düzenlenmiş yemliksiz özel duraklarda bağımsız olarak barındırılır. Sığırlar istediklerinde bu duraklara girebilir ve durakları terk edebilirler. Yemleme ve sulama ahır içerisinde, duraklar dışında ayrılmış, özel bir yemleme yerinde ya da ahır dışında gezinti avlusunda yapılır. Bu tip ahırlar kapalı veya bir cephesi açık olarak planlanabilir. Bir cephesi açık olanlarda özellikle güney veya doğu cephesinin açık olması önerilmektedir (Ekmekyapar 1999). Duraklı serbest ahırlarda, duraklar tek sıralı olabildiği gibi iki veya ikiden fazla sıralı olarak da düzenlenmektedir. Bir veya iki sıralı ahırlarda, duraklar çoğunlukla ahırın uzun kenarı boyunca, ikiden fazla sıralı ahırlarda ise kısa veya uzun kenara paralel olacak şekilde dizilirler (Balaban ve Şen 1988). Serbest duraklı ahırlar uygun şekilde planlanıp işletildikleri zaman özellikle büyük sürüye sahip işletmeler için oldukça basit ve pratik bir sistemdir (Mutaf vd. 1992). Serbest duraklı ahırlarda durak genişlikleri hayvanın yaşına, ağırlığına, cinsine ve ayakta duruş, yatış pozisyonuna bağlı olarak değişir. Buna göre durak uzunluklarının Benli ve Olgun (1981) cm, Britten (1994) cm, Olgun ve Çelik (1996) cm, Arıcı vd. (2001) cm arasında yapılmasının hayvan rahatlı ve verimi açısından uygun olduğunu vurgulamışlardır. Bu duraklarda genişlik ise Benli ve Olgun (1981) ve Arıcı vd. (2001) cm, McFarland (1991) ve Britten (1994) 120 cm, Olgun ve Çelik (1996) farklı ırklara göre cm arasında olması gerektiğini ifade etmişlerdir. 6

19 Serbest duraklı ahırlarda servis yolunun boyutlandırılmasında gübre küreme sistemleri göz önünde tutulur. Buna göre servis yollarını traktörlerle temizlemede, Benli ve Olgun (1981) cm, Arıcı vd. (2001) cm boyutlarını işaret etmişlerdir. Yem yolu yemliklere yemin dağıtılması için kullanılan alandır. Yem yolu genişliği kullanılan ekipmanların tipi ve genişliğine bağlı olarak, Arıcı vd. (2001) en az 240 cm, Şimşek (2001) cm olmalıdır şeklinde ifade etmişlerdir. Öneş ve Olgun (1989) durak ile yemlik arasındaki servis yolu genişliğini cm, iki durak sırası arasındaki servis yolu genişliğinin ise cm arasında olması gerektiğini ileri sürmektedirler Kümeslerin planlanması Kümesler bölgenin iklim koşullarına, hayvan sayısına ve işletmenin özelliklerine göre çeşitli biçimlerde planlanıp inşa edilirler. Bu nedenle kümesler; inşa şekline ve kümes tabanının tertibine göre gruplandırılabilir. İnşa şekline göre; taşınabilir ve sabit kümesler, taban tertibine göre de tünekli ve kafesli kümesler olmak üzere iki gruba ayrılabilir (Balaban ve Şen 1988). Günümüzde ticari işletmelerde esas olarak katlı (batarya) kafes sitemleri kullanılmaktadır (Olgun 1991). Maton et al. (1985), kafes tavukçuluğunda kullanılan kafeslerin genellikle 4-5 tavukluk grup kafesleri olduğunu ve boyutlarının da 45x 45x 45 cm olduğunu belirtmektedirler. Ülkemizde kümes ekipmanlarını üreten firmalar yem arabaları dahil bir kafes bloğunun genişliğini batarya sistemde 170 cm olarak önerilmektedir. Kafes blokları arasında 120 cm, kafes blokları ve yan duvarlar arasında 100 cm servis yolu düşünülmelidir (Olgun ve Öztürk 1993). 7

20 Kafes tavukçuluğunda üzerinde durulması gereken konu, kümesin boyutlandırılmasıdır. Kafes tavukçuluğunda; yapılacak kümesin boyutları, kullanılacak kafes tipine bağlıdır. Kümeslerde kafesler 1 4 arasında sıra oluşturabilirler. Katlı veya basamaklı tip kafeslerin kullanılması halinde kafes sıralarının her iki yanında cm lik bir servis yolu, kafeslerin bittiği uçlarda da 150 cm lik bir açıklık bırakılmalıdır. Bu sistemde kafes boyutları kafese konulan tavuk sayısına ve ırkına göre değişir. Kafeslerde taban alanı tavuk başına minimum 450 cm 2 olarak boyutlandırılmalıdır (Öztürk 2003). Gencoğlan ve ark.(2002), Kahramanmaraş ta broyler kümeslerinde farklı malzeme kombinasyonları için yapı maliyetini incelemişlerdir. Çalışmada piliçlerin isteklerini karşılayabilecek, doğal havalandırmalı, kapasiteli bir barınak planlanmışlardır. Planlanan kümesin malzeme kombinasyonlarını değiştirerek yapı maliyetlerine etkisini incelemişlerdir. Seçilen yetiştirme tekniği ve barınak kapasitesi göz önüne alınarak barınağı oluşturan yapı elemanlarının malzemeleri ve kombinasyonları değiştirilerek 18 farklı alternatif barınak tipi geliştirmişlerdir. Barınak tasarımlarında çatı maliyetinin toplam barınak maliyetinin %60 ını oluşturduğunu gözlemlemişlerdir. Bu maliyet analizinde çatı maliyetinin %12-13 ünü örtü malzemesinin, %10-11 ini yalıtım malzemesinin, %77-81 ini de ahşap kafes kiriş maliyetinin oluşturduğunu saptamışlardır. Kafes kiriş yapımında ahşap yerine çelik profil kullanımının, maliyeti %33 oranında düşürdüğünü belirlemişlerdir. Kümeslerde çatı; tek eğimli, kırma veya bileşik çatı tiplerinde yapılabilir. Dar kümeslerde sundurma çatı, geniş kümeslerde ise beşik çatı kullanılır. Çatı yükünün, kümes tabanına yerleştirilen kolonlarla değil, taşıyıcı duvarlarla taşınması daha uygundur. Çatı örtüsü kiremit, galvanizli sac, kamış ve toprak malzeme ile oluşturulabilir (Ekmekyapar 1999). 2.2 Hayvansal Üretim Yapılarında Kullanılan Taşıyıcı Sistemler Hayvansal üretim yapılarında yaygın olarak kullanılan taşıyıcı sistemler kafes kirişler ve çerçevelerdir. Bu sistemler, geniş açıklıkların ekonomik olarak geçilmesinde ve ileriki 8

21 aşamada yapının büyütülmesinde ekonomik ve hızlı çözümler sunmasından dolayı tercih edilmektedir Taşıyıcı sistem elemanları Tarımsal yapılarda taşıyıcı sistem elemanları çatılar, duvarlar ve temellerdir. Tarımsal yapılar basit ve tek katlı olarak inşa edilirler. Bir yapının taşıyıcı sistemi, üzerine etki eden yükleri ve kendi ağırlığını güvenli bir şekilde zemine aktarma görevini yerine getirebilmelidir. Bu görevi nedeniyle, yapının iskeleti olarak da düşünülebilecek olan taşıyıcı sitemin seçimi ve tasarımı son derece önemli olmaktadır (Doğangün 2007). Tarımsal yapılarda çatı, inşası ve bakımı en pahalı yapı elemanlarından birisidir. Tarımsal yapılarda çatı, çevre koşullarının denetiminde en önemli unsurlardan birisi olduğundan, çatı sistemlerinin projelendirilmesi ve inşaatında gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Çatılarda, üzerlerine gelen yükü taşıma şekillerine göre oturtma ve asma çatılar olmak üzere iki konstrüksiyon şekli ortaya çıkar (Şekil 2.1). Çatının betonarme döşeme, kiriş veya taşıyıcı duvarlar üzerine oturması ile oluşan tiplerine oturtma çatı denir. Asma çatılar ise taşıyıcı duvarlar üzerine en az iki noktadan mesnetlenerek çatı yükünün taşındığı sistemlerdir (Özcan 1994). Kaplama malzemeleri, türlerine göre belirli büyüklüklerde olduğundan ek yerleri sızdırmaz özellikte değildir. Bu tür örtü malzemeleri boyut olarak büyüdükçe, daha az eğimlerde kullanılabilirken, boyutları küçüldükçe daha dik eğimlerde kullanılmaları gerekmektedir (Toydemir ve Bulut 2006). 9

22 a- Asma çatı makası b- Oturtma çatı makası Şekil 2.1 Oturtma çatı ve asma çatı Çatılar kaplama malzemelerinin özelliklerine göre ve binanın yapılacağı yörenin fiziki şartlarına göre farklı eğimlerde olabilir. Bu eğimler ülkemizde yağış durumu ve iklim özellikleri göz önünde bulundurularak, kullanılan kaplama malzemesine göre Çizelge 2.1 de verilmiştir (Olgun 1991). Çizelge 2.1 Örtü malzemelerine göre çatı eğim açıları Örtü cinsi Marsilya kiremit Bitümlü karton Ahşap kaplamalı çinko çatı Galvanizli çelik levhalar Oluklu sac Çelik profil üzerine cam Çatı eğimi 18º 33º 6º 12º 7º 12º 11º 18º 6º 10º 33º 45º 10

23 2.2.2 Kafes kirişler Kafes kiriş, doğrusal çubukların mafsallı düğüm noktalarıyla birleştirilmesiyle ortaya çıkan, bünyesinde sadece basınç ve çekme gerilmesi oluşan bir taşıyıcı sistem türüdür (Türkçü 2003). Büyük açıklık ve yüksek kiriş durumunda, kafes kirişler dolu gövdeli kirişlere tercih edilir. Bazen kiriş düzlemine dik olarak çok sayıda tesisat borusunun geçirilmesi zorunluluğu, hafif bir konstrüksiyon oluşturma amacı veya mimari nedenlerden dolayı zorunlu olarak kafes kirişlerin tercihini gerekli kılar (Deren vd. 2005). Kafes kirişler, genellikle dış şekillerinin ortaya çıkardıkları biçimlere göre adlandırıldıklarından, Çizelge 2.2 de bu dış şekil türleri verilmiştir. Çizelge 2.2 Kafes kirişlere ait dış şekil türleri Kafes kirişler, üst ve alt başlık çubukları ile bunların tek parça halinde çalışmasını sağlayan örgü çubuklarından oluşmaktadır. Çubukların birleşim yerleri düğüm noktası, eğik örgü çubukları diyagonal, düşey örgü çubukları ise dikme olarak adlandırılırlar (Eyyubov 2004). Albaş (1999) yapmış olduğu çalışmada, düzlem çelik kafes sistemlerde aşık+kafes kiriş düzleminin optimizasyonunu araştırmıştır. Seçilen çeşitli boyutlardaki sistemler çözülmüş, ağırlık yönünden karşılaştırmaları yapılmıştır. Ayrıca seçilen sistemler, 11

24 yapım kolaylığı, işçilik, yapı fonksiyonu ve mimari öğeler dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılmış ve önerilerde bulunmuştur. Çatı makası olarak kullanılan kafes kirişlerde örgü çubuklarının farklı biçimde tertibi ekonomik sonuçlar alınmasında etkilidir. Örnek çatı makası Şekil 2.2 de verilmiştir. Şekil 2.2 Örnek çatı makası Ata (2002) çelik olarak tasarlanmış hangar yapılarının ekonomik karşılaştırması üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmada, hangarlara etki eden yükleri tespit edip hangar elemanlarının kesitlerini seçmiştir. Hesaplarda 15, 20, 25, 30, 35 metre açıklıklar, 6 ve 9 metre kat yükseklikleri kullanılmıştır. Her bir yükseklik ve açıklık için en ekonomik çelik çatı makası, kolon, temel, yatay stabilite bağlantıları ve diğer taşıyıcı elemanları tasarlamıştır. Yapıların inşaat maliyetlerini ve bakım masraflarını dikkate alarak fiyatlarını hesaplamış ve ekonomik karşılaştırmalar yapmıştır. Afolayan (2001) fink tipi kafes kirişlerin güvenlik parametreleriyle ilgili bir çalışma yapmıştır. Çalışmada bir yapı sisteminin güvenlik parametrelerinin kesin olmayan özellikler ve rasgele yüklerin kombinasyonlarından oluştuğunu ileri sürmüştür. Temelde tasarım ihtiyaçları belirli metotlarla belirlenebilir ifadesini kullanan Afolayan, kiriş sistemleri için gerekli olan girdilerden, alın kaynakları, birleştirme elemanları ve özelliklerin dikkate alınmasının gerektiğini vurgulamıştır. Tasarım yapılırken en aşırı yüklerin dikkate alınmasının gerektiğini ve bir bilgisayar programı sistemleri çözerken farklı seçimler yaparak tüm tasarım parametrelerini ve kirişin tüm elemanlarını göz önünde bulundurarak çözüm yapmaktadır sonucuna varmıştır. 12

25 2.2.3 Çerçeveler Birleşimleri moment taşıma özelliğine sahip taşıyıcı sistem elemanları çerçeve olarak adlandırılırlar. Çerçevelerin mesnetleri mafsallı veya ankastre olabilirler. Düz, eğik başlıklı, eğri gibi farklı geometrik şekillerde oluşturulabilirler (Türkçü 2003). Çerçeveler genel şekilli olup yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çerçevelerin yatay ve az eğimli elemanlarına kiriş, düşey veya çok eğimli elemanlarına kolon denir (Şekil 2.3). Çerçevelerde kesme kuvveti, eğilme momenti ve normal kuvvet aynı etkinliktedir. Bu üç kesit tesiri göz önünde bulundurularak boyutlandırılır. Çerçeveler geniş açıklıkların geçilmesinde ve kat yüksekliği fazla olan yapılarda tercih edilir. Konstrüksiyonda çelik, betonarme ve ahşap malzemeler kullanılır (Ekiz 1995). Şekil 2.3 Çerçeve örneği Subramanian and Chettiar (1979) geniş açıklıklı çerçevelerden oluşan çatıların davranışını incelemişlerdir. Tek açıklıklı çelik çerçevelerden oluşan çatıların davranışının çok kolay bir şekilde bilindiğini, fakat günlük uygulamalarda çok açıklıklı çelik çerçevelerin yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğunu vurgulamışlardır. Kiriş köşelerini ve kolon hareketlerini incelediklerinde bu elemanların davranışlarının tam olarak bilinemediğini ifade etmişler ve çoklu çerçevelerin kiriş elemanlarının kesitlerinin tayininde büyük etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. 13

26 Develi (2001), bu çalışmasında üç boyutlu çelik bir binanın lineer olmayan davranışını incelemiştir. Binanın tasarımı yapıldıktan sonra sonlu elemanlar yöntemine göre hesap yapan bir paket programda statik ve dinamik analizler yapılmıştır. İtme analizi yöntemi ile binanın iki yönü için birer çerçeve incelenmiştir. Değişik çerçeve şekillerinin araştırıldığı bu çalışmada, farklı deprem spektrumlarında en uygun çerçeve formu araştırılmıştır. 2.3 Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri Taşıyıcı sistemlerin yapımında kullanılan malzemeler ahşap, çelik ve betonarme olarak sıralanabilir. Bu malzemeler ekonomiklik, kolay işlenebilme ve işçilik gibi faktörlerle birbirinden ayrılır ve kullanım alanı bu niteliklere göre yaygınlaşır. Kırsal bölgelerde ahşap, yaygın kullanımıyla diğer malzemelere üstünlük sağlamasına rağmen gelişen teknoloji ve hızlı üretim ile yerini betonarme ve çeliğe bırakmaktadır. Olgun ve Öztürk (1993), yaptıkları çalışmada Samsun ilindeki kümeslerin yapısal özelliklerini incelemişlerdir. Çalışmada incelenen kümeslerin %52 sinde çatı elemanları ahşap, %48 inde ise çelik malzeme kullanıldığını, ahşap malzemelerin 10x10 cm, 10x15 cm ve 15x20 cm kesitlerde, çelik malzemelerde de I, L ve T profilleri şeklinde uygulandığını gözlemlemişlerdir. Sipahi (2001) yapmış olduğu çalışmada, son yıllarda yapı sektöründe özellikle sanayi yapılarının inşaatında, yurt dışından ithal edilen metal kabuk olarak adlandırılan, soğukta biçim verilmiş, ince kesitli, metal sacların birbirine kenetlenerek oluşturdukları yapı sistemini incelemiştir. Çalışmada; geleneksel düzlem kafes kiriş çatı sistemi ile metal kabuk çatı sistemlerini maliyet açısından karşılaştırmıştır Ahşap En eski yapı malzemelerinden biri olan ahşap, insanoğlunun eski çağlardan beri barınma, korunma, ulaşım gibi gereksinimlerini karşıladığı bir malzemedir. Günümüzde ormanların çeşitli nedenlerle gittikçe azalması, yerine yenisinin yetiştirilmemesi veya 14

27 geç yetişmesi ahşabın ekonomik değerini arttırmış ve kullanım alanlarını da sınırlamıştır. Ahşabın yerine plastik, metal, alüminyum, beton gibi bazı yapı malzemelerinin kullanılmasına rağmen ahşap, görünüş, izolasyon ve istenilen şeklin kolayca verilmesi gibi özelliklerinden dolayı yine tercih nedeni olmaktadır (Şimşek 2007). Ahşap diğer malzemelere göre daha hafif bir malzemedir. Bu özellik ahşabın makine iş gücüne gereksinim duyulmaksızın konstüksiyonuna olanak sağlamaktadır. Ahşap malzeme az bir kayıpla tekrar kullanım olanağı sunarken bazı yapı malzemeleri tek kullanımlık olmaktadır. Bu malzemede bakım ve onarım olanağı olup gerektiğinde yapıya ilaveler de yapmak mümkündür (Odabaşı 2000). Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmasının birçok avantajı olmasına karşın bu malzeme neme karşı dayanıklı değildir. Nem ahşabın şişmesine dolayısıyla boyutlarının değişmesine yol açar. Ahşap her doğrultuda aynı davranışı göstermez. Bu ahşabın lifli yapısından kaynaklanmaktadır. Ahşabın diğer dezavantajı yangına karşı dayanıklı olmamasıdır. Bu olumsuzluk malzemenin dış yüzeyi yanmaz malzemelerle kaplanarak giderilebilmekte fakat bu işlem maliyeti yükseltmekte, dolayısıyla ahşabın ekonomikliğini etkilemektedir (Duman ve Ökten 1988). Ahşap malzemeye ait emniyet gerilme değerleri Çizelge 2.3 de verilmiştir (Anonim 1979). Çizelge 2.3 Ahşap malzemeye ait emniyet gerilme değerleri Emniyet Gerilmeleri (kg/cm 2 ) Gerilme Türü İğne Yapraklılar Meşe I. Sınıf II. Sınıf III.Sınıf Kayın Eğilme σ eem Liflere paralel çekme σ çem Liflere paralel basınç σ bem Liflere dik basınç σ bem Makaslama τ em

28 2.3.2 Çelik Çelik çok eski tarihlerden beri bilinmekle beraber mühendislik yapılarında kullanılmaya başlanılması iki asırlık bir geçmişe dayanır. 18.yüzyılda İngiltere de yüksek fırınlarda font ve ham demirin bol miktarda üretilmesinden sonra çelik, köprülerde kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri sadece köprü inşaatlarında kullanılan çelik zamanla hal yapıları, uçak hangarları, spor tesisleri yapımında da kullanılmıştır. Mukavemeti 200 kg/mm² yi bulan çelik üretiminin sağlanması ve elektrik ark kaynağının geliştirilerek yaygın halde kullanılmaya başlanması bugünkü modern çelik konstrüksiyon tarzını ortaya çıkarmıştır (Karaduman 2002). Çelik homojen, izotrop ve rijit bir malzemedir. Her yön ve doğrultudaki fiziksel özellikleriyle dayanım özellikleri aynıdır. Çekme ve basınç dayanımı yüksek olan bir yapı malzemesidir. Öz ağırlık / taşıdığı yararlı yük oranı az olan çelik, özellikle binalarda ölü yükü azaltarak altyapının maliyetini düşürür (Türkçü 2004). İşçiliğin büyük bir kısmı atölyelerde yapılabilir. Çelik yapılar betonarmeye kıyasla daha hafif yapılar olduğundan temel zemini sağlam olmayan yerlerde tercih edilmektedir. Takviye ve onarımı betonarmeye nazaran daha kolay ve hızlıdır. Tekrar kullanılma olanağı sağlayan çelik malzemesinin kaybı çok az olur (Erşen 2000). Avantajlarının yanında yangına ve korozyona karşı dayanımının az olması bu malzemeyi yapılarda kullanırken, dış yüzeylerinin yanmaz ve ısı geçirgenliği az olan malzemelerle kaplanması zorunluluğunu getirmektedir. Çelik malzemesine ait gerilme değerleri yükleme durumlarına göre oluşturulmuştur. Burada St37 ve St52 çelikleri için değerler verilmiştir. St37 de (37) sayısı malzemenin çekmedeki kopma mukavemetinin kg/mm 2 cinsinden değeridir. H simgesi ile ifade edilen sütun esas yükleri (ölü yük), HZ ile ifade edilen sütun ise esas yük ve ilave yüklerin (hareketli yük) toplamını vermektedir. Bu yüklemelere göre çeliğin çekme ve kesme emniyet dayanımları Çizelge 2.4 de verilmiştir. 16

29 Çizelge 2.4 Çelik malzemesine ait farklı gerilme değerleri Çelik Türü Akma Gerilmesi σa σ çem τ em H* HZ** H* HZ** (kg/cm 2 ) ST ST *H : Esas yük **HZ : Esas yük + İlave yükler Çatı kaplama malzemeleri Çatı örtü malzemesi, işletmenin mali gücüne ve çevrede yaygın olarak bulunan malzeme çeşidine bağlı olarak kiremit, oluklu veya düz sac ve eternit olabilir. Gerek işçiliğinin kolay olması ve gerekse ucuzluğu nedeniyle eternit ve sac son yıllarda daha çok tercih edilmektedir. Ancak bu malzemelerden özellikle sac çevre koşulları konusunda yetersiz olup, yağışlı havalarda yüksek oranda ses yapmakta ve çok fazla ısı iletmektedir (Delibaş ve Okuroğlu 1987). Tarımsal yapılarda çatı kaplama malzemesi olarak en yaygın kullanılan kaplama malzemeleri kiremit, galvanizli sac ve eternittir. Bu malzemeler işçiliğinin kolay ve ekonomik olmasından dolayı ilgi görmektedir. Alüminyum sandviç paneller ise daha çok soğuk iklim bölgelerinde kullanılmaktadır. Maliyeti açısından daha pahalı olmasına karşın ısı yalıtımı gereken bölgelerde ek bir yalıtım masrafı olmadığından diğer kaplama türlerine göre daha ekonomik olabilmektedir. Yaslıoğlu ve Arıcı (2005) Bursa da yaptıkları çalışmada, inceledikleri ahırların 32 sinde çatı sisteminin mevcut olduğunu, bunların % 6 sının sundurma çatı ve % 94 ün de beşik çatı sistemi ile oluşturulduğu saptanmıştır. Çatıların hiçbirinde yalıtımın yapılmadığını, bu işletmelerde çatı havalandırma açıklıklarının gereğinden fazla olması nedeniyle, havalandırma yoluyla ısı kaybının oldukça yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Çatı örtü malzemesi olarak da % 43 oranında kiremit ve % 57 oranında eternitin kullanıldığını belirlemişlerdir. 17

30 Kiremit Kiremitler ahşap kaplama tahtaları veya latalar üzerine döşenir, bunlar da ahşap merteklere sabitlenir. Çelik mertek kullanılması halinde, kiremitler bunların üzerine kaynaklanan korniyer latalar üzerine döşenebilir. Marsilya tipi kiremide uygun çatı eğimi 18 o -33 o dir (Deren vd. 2005) Oluklu galvanizli sac levha Boyları 4 m ye kadar olur ve doğrudan doğruya aşıklar üzerine oturtturulur. Yan yana yerleştirilen levhaların Φ6 lık galvanize perçinle eklenmesi gerekir. Aşık aralığı 2,5-3,5 m dir. Açık yapılarda, rüzgârın kaldırma kuvveti fazla olacağından, levhalar cm aralıklı kancalı bulonlarla her aşığa sabitlenir. Bindirme boyu mm olur. Oluklu sac levha kaplamanın ısı geçirimliliği iyi değildir (Deren 1984) Alüminyum veya sac sandviç paneller Daha hafif bir malzemeyle ve ısı kaybını da önleyecek şekilde çatı kaplaması yapılmak istendiğinde, alüminyum sandviç paneller kullanılmaktadır. Alt levha kalınlığı 0,4 mm, üst levha kalınlığı ise, yük ve aşık aralığına göre 0,5 0,6 veya 0,7 mm olmaktadır. Maksimum panel boyu çatılar için m, duvarlar için ise m dir. Bu kaplamalar için, çatı düzleminde 2 m yi aşmayan aşık aralıkları uygun olur (Öztürk 2007) Oluklu çimentolu asbest levhalar (eternit) Asbestli çimento levhalar, uzun lifli asbest ve portland çimentosunun preslenmesi ile üretilir. Su ve ateş etkilerine dayanıklıdır, su geçirmez, ancak zamanla atmosfer etkisinden dolayı kırılgan hale gelmektedir. Renk açık ve koyu gridir. Beyaz çimento kullanılarak daha açık renklerin elde edilmesi mümkündür. Asbest esaslı levhalar, ucuz kaplama istenen basit konut, depo, fabrika, sanayi yapısı v.b. yerlerde kullanılmaktadır. Bu malzeme ağırlık itibariyle %80 90 oranında çimento, %15 20 oranında asbestten oluşan bir örtü malzemesidir (Şimşek 2007). 18

31 2.4 Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımında Kullanılan Yükler Bir taşıyıcı sistemin tasarımında sisteme etki edecek yüklerin saptanması önemlidir. Bu yükler yapıya dışarıdan etki edecek dış yükler ve sistemin kendi ağırlığı olacaktır. Dış yükleri kar yükü ve rüzgâr yükü oluştururken, sistemin kendi ağırlığını da kaplama malzemeleri ve sistemi meydana getiren elemanlar oluşturmaktadır Kar yükü Kar yükünün değeri, kar yağışı artış şartlarına göre değişkenlik gösterir. Kar yükü hareketli yük sınıfına girer, coğrafi ve meteorolojik şartlara bağlı olarak tayin edilir. Kar yükü çatı geometrisine ve yatay düzlemde 1 m 2 alanda toplanabilecek kar ağırlığına göre saptanır (Eyyubov 2004). Kar yükü planda m 2 ye kn olarak, yapının bulunduğu yerin denizden yüksekliğine ve çatı yüzeyinin yatayla olan açısına göre değişir. P P k = k 0 m P ko = Kar yükü (kn) P k = Kar yükü hesap değeri (kn) m = Katsayı yı göstermektedir. α 30 için m= 1 30 α>30 için m= 1 α 40 Anonim 1997 e göre ülkemizde 4 farklı yağış bölgesi tespit edilmiş olup bu bölgelerin denizden yüksekliklerine göre farklı kar yükü değerleri kullanılmaktadır. Çağlayan ve Yüksel (2007), çatı sistemlerinin yük etkisi altında davranışlarını incelemişlerdir yılında Türkiye de meydana gelen bir çatı çökmesine ait prototip oluşturup üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Çöküntünün sebebinin kar yükü olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada bir matematiksel model oluşturarak çatının 19

32 dikey yüklere göre kapasitesi ölçülmüş ve çatılarda kullanılan kirişlerin kar yüküne karşı yanlış tasarlandığı ve bu sebepten dolayı çöküntünün oluştuğu sonucuna varmışlardır Rüzgâr yükü Rüzgâr yükü hesabı yapının geometrisine bağlıdır. Basınç, emme ve sürtünme etkileri birleştirilerek hesaba alınır. Bir yapıda rüzgâr yükü Anonim 1997 e göre; W = C f q A eşitliği ile bulunur. C f = Aerodinamik yük katsayısı. q = Emme (hız basıncı). A = Etkilenen yüzey alanını göstermektedir. Rüzgâr yükü yapının yüksekliğine göre değişmekte olan rüzgâr hızı ile orantılıdır. Buna göre; 0 8 m arası q = 0,5 kn/m m arası q = 0,8 kn/m 2 dir. Rüzgâr yükü yapılarda emme ve basınç kuvveti olarak kendini göstermektedir. Bu kuvvetler yapının yüzeyine dik etki etmektedir. Eğimli çatılarda da rüzgâr kuvvetinin çatı düzlemine dik olarak etki ettiği düşünülmelidir Çatı kaplama yükü Yapılarda eğimli çatı sistemleri rüzgâr, yağış ve yalıtım düşünülerek çeşitli yapı malzemeleriyle kaplanmaktadır. Üretildikleri malzeme türüne göre farklı birim ağırlığa sahiptirler. Teknolojinin hızlı gelişimi yeni, hafif, mukavemetli ve ekonomik yapı malzemesi arayışını da paralelinde geliştirmiştir. Yapılarda yaygın olarak kullanılan çatı kaplama malzemeleri ve birim ağırlıkları Çizelge 2.5 de verilmiştir (Öztürk 2007). 20

33 Çizelge 2.5 Çatı kaplama malzemeleri ve birim ağırlıkları Kaplama malzemesi Birim Ağırlık (kg/m 2 ) Galvanizli oluklu sac 8 12 Eternit 20 Kiremit 50 Alüminyum sandviç 4, Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Tasarımı Taşıyıcı sistem elemanlarının büyük seçilmesi halinde, hem malzeme daha fazla kullanılacak hem de yapıya etkiyecek olan deprem yükü genellikle daha büyük olacaktır. Her iki durumda yapı maliyetini arttıracağı gibi, işçiliği zor bir taşıyıcı sitemin seçilmesi de yapı maliyetini arttıracaktır. Yapıların taşıyıcı sistem maliyeti, toplam maliyetin genel olarak %35 50 si kadardır. Depreme dayanıklı sistem seçiminde ise bu maliyet %50 80 lere kadar artabilmektedir (Bayülke 1998). Çelik kafes sistemler ve çelik çerçevelerde, kolon ve çubuk elemanlarının kesit tayininde çelik profiller kullanılmaktadır. Çerçevelerin kolonlarında I ve IPE profilleri ekonomik olarak kullanılabilirler. Kafes kirişlerin çubuklarında başlık çubuğu olarak T kesitli profiller, örgü çubuğu olarak da T profili yada çift korniyer kullanılması ekonomik çözümler sağlar (Karaduman 2002). Olgun ve Yaprak (1997), Tarımsal yapılarda taşıyıcı sistemi oluşturan kafes kirişleri farklı açıklıklarda ve altı farklı örgü tipi kullanılarak ekonomik bir karşılaştırma yapmışlardır. Çalışmada atermit ve alüminyum sandviç panel kullanılmıştır. Sonuç olarak atermit kaplamalı sistemler daha büyük kesitlere sahip olduklarından maliyetleri de yüksek çıkmıştır. Olgun vd. (1997), yaptıkları çalışmada, hayvansal üretim yapılarında kullanılan taşıyıcı sistemlerden çerçeve ve kafes kirişleri farklı kaplama malzemeleri ve değişik açıklıklarda incelemişlerdir. Açıklığı 1640 cm den küçük olan taşıyıcı sistemlerde kafes kirişlerin, açıklığı bu değerden büyük olan taşıyıcı sistemlerde ise çerçevenin daha ekonomik olduğu sonucuna varmışlardır. 21

34 Tola (1991), değişik geometrik şekilli kafes sistemleri alarak her bir sistemi kendi içerisinde incelemiştir. Bu sistemler farklı örgü türleri ve farklı profiller için ağırlık yönüyle karşılaştırılmıştır. Karaca (2001), aynı fiziksel ortamda bulunan ve benzer etkilere açık dolu gövdeli ve kafes sistem olarak oluşturulan iki sistemi özellikle taşıyıcı sistem ekonomisi yönüyle karşılaştırmıştır. Önce sisteme etkiyen yükler tespit edilmiş, açıklığı ve yüksekliği değişen sistemlerin bilgisayar programı yardımı ile statik analizi yapılmış, sonra sonuçlar standartlara göre çözülerek kesitler tayin edilmiş ve m² ağırlıklar bulunmuştur. Saka (2003) çatı kirişlerinin en ideal kesitlerinin tasarımı üzerine bir çalışma yapmıştır. En uygun kesitlerin bulunabilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği ve bu çalışmaların hala devam ettiğini belirtmiştir. En uygun kesitlerin, üzerine gelen yükleri diğer elemanlara düzgün aktaran ve çevresindeki elemanlarla en uygun çalışandır tanımını yapmıştır. Sonuç olarak bulunan tasarımlarda, kullanılan yöntemlerin etkisinin büyük olduğunu, birkaç bağıntı ile en uygun modelin bulunabileceğini belirtmiştir. Bulunan kesit üzerinde ağırlığını azaltıcı bir takım yöntemler de uygulanabilir sonucuna varmıştır. Çözümler arttıkça daha uygun modellerin bulunabileceği tespiti yapılmıştır. Ayiçi (1999) yapmış olduğu çalışmada, çelik yapı elemanlarının boyutlandırılmasını ve statik hesaplarını yapan bir bilgisayar programı hazırlamıştır. Bu programda taşıyıcı sistemin plastik davranışını da hesaplarda göz önünde bulundurmuştur. Programın temelini sonlu elemanlar metodu oluşturmuştur. 22

35 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1 Materyal Süt ve besi sığırı ahırları ile tavuk kümesleri için farklı tasarım özellikleri göz önünde tutularak geliştirilen taşıyıcı sistemler, bu araştırmada materyal olarak kullanılmıştır Araştırmada kullanılan kafes kiriş tipleri Kırsal alanda yapılardan beklenen fonksiyonlara göre çeşitli çatı şekilleri kullanılırsa da yapılan çalışmada ahır ve kümeslerde geniş açıklıkların örtülmesinde kullanılan farklı kafes kirişli çatı sistemlerinin ekonomik tasarımı araştırılmıştır. Tarımsal yapılarda geniş açıklıkların örtülmesinde sıkça kullanılan kafes kirişler, örgü tiplerine göre farklı görünümler oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada 7 adet farklı örgü tipinde kafes kiriş ele alınmış, tasarımı yapılan kafes kirişler ve örgü tipleri Çizelge 3.1 de verilmiştir. Çizelge 3.1 Kafes kiriş örgü tipleri 23

36 3.1.2 Araştırmada kullanılan çerçeve tipleri Çalışmada, tek açıklıklı basit çerçeve, üç açıklıklı çerçeve, üç açıklıklı pratt tipi kirişli çerçeve, üç açıklıklı howe tipi kirişli çerçeve ve dört açıklıklı çerçeve kullanılmıştır. Seçilen çerçeve tipleri, uygulamada yaygın kullanım alanı bulunan çerçeve tiplerden oluşturulmuştur. Kullanılan çerçeve tipleri Çizelge 3.2 de verilmiştir. Çizelge 3.2 Çerçeve tipleri 3.2 Yöntem Bu bölümde hayvansal üretim yapılarında kullanılan taşıyıcı sistemlerin ekonomik yönden karşılaştırılmasında kullanılan yöntemler verilmiştir. 24

37 3.2.1 Farklı planlama sistemleri için bina boyutlarının belirlenmesi Yapılan çalışmada kullanılan açıklıklar, hayvansal üretim yapılarının taban planlarında sıkça kullanılan boyutlar esas alınarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan aks aralıkları, aşık uzunlukları, durak genişlikleri ve kümes boyutları sistemlerin modüler olması düşünülerek seçilmiştir. Durak genişliklerinin 1,2 m olması durumunda her aks arasına yaklaşık 4 durak sığması tasarlanmıştır. Bu duruma göre 4,8 m aks aralığı olarak alınmıştır. Öneş ve Olgun (1989) ile Ekmekyapar (1993), ülkemiz hayvan barınakları için en uygun çatı eğimini º olarak önermektedirler. Çatı eğim açısı; kullanılan kaplama tipleri ve yağış bölgeleri göz önünde bulundurularak 18,5º olarak seçilmiştir Süt ve besi sığırı ahırları Taban planları, ahırlarda yetiştirilecek hayvanların cinsine, kullanılacak teçhizata ve iklim koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Araştırmada; süt sığırı ve besi sığırlarında kullanılan ahır planlama sistemlerinden; bağlı duraklı ve serbest duraklı sistemler kullanılmıştır. Bağlı duraklı sistemlerde iki sıralı dışa bakan ahır taban planı ve bu sistemlere ait iki tip ahır genişliği çalışmada ele alınmıştır. Bunlardan ilki ahır içerisindeki hizmetlerin insan gücü ile yapılabileceği boyutların kullanıldığı ve 990 cm genişlik verilen taban planı, diğeri ise ahır içi hizmetlerin makine ve teçhizat ile yapılacağı boyutların kullanıldığı taban planı olup genişliği 1460 cm olarak alınmıştır. Seçilen açıklıkların belirlenmesinde kullanılan planlama sistemleri Şekil de verilmiştir. Serbest duraklı sistemlerde iki sıra serbest duraklı dışa, iki sıra serbest duraklı içe bakan ve dört sıra serbest duraklı ahır taban planları kullanılmış, servis yolları, ahır içi 25

38 hizmetlerin makine ve teçhizat ile yapılacağı durumda kullanılan genişlikler ele alınarak taban planları oluşturulmuş ve 1600 cm, 2100 cm, 2560 cm genişlikler çalışmada kullanılmıştır. Seçilen açıklıkların belirlenmesinde kullanılan planlama sistemleri Şekil de verilmiştir. Şekil 3.1 İki sıralı dışa bakan bağlı duraklı ahır Şekil 3.2 İki sıralı dışa bakan, bağlı duraklı ve servislerde makine kullanılan ahır 26

39 Şekil 3.3 İki sıra serbest duraklı dışa bakan ahır Şekil 3.4 İki sıra serbest duraklı içe bakan ahır 27

40 Şekil 3.5 Dört sıra serbest duraklı ahır Kümesler Kümeslerde kafes sistemli tasarım ele alınmıştır. Kafes sistem; çevre koşullarının daha iyi kontrolüne, birim alanda daha fazla tavuk barındırılmasına ve daha yüksek randıman sağlanmasına olanak verdiği için uygulamada büyük ilgi görmektedir. Katlı tip kafes düzenlemesi daha az taban alanında daha fazla tavuk yetiştirme imkânı sağladığı ve uygulamada daha yaygın kullanım imkânı bulduğundan dolayı çalışmamızda tercih edilen kafes türü olmuştur. Açıklıkların belirlenmesinde, katlı kafes sistemli tavuk kümesi taban planlarına ait genişlikler Şekil de verilmiş ve 925 cm ile 1200 cm genişliğe sahip kümesler çalışmada kullanılmıştır. 28

41 Şekil 3.6 Üç sıralı kafesli tavuk kümesi Şekil 3.7 Dört sıralı kafesli tavuk kümesi Malzeme seçimi Kafes kirişlerde ahşap ve çelik, çerçevelerde ise çelik konstrüksiyon malzemesi olarak seçilmiştir. 29

42 Ahşap malzemesi olarak, inşaat imalatlarında geniş kullanım alanı olması ve fiyat olarak I. sınıf çama göre daha ucuz olması dikkate alınarak II. Sınıf çam seçilmiştir. Bu malzemeye ait özellikler Çizelge 3.3 de verilmiştir. Ahşap yapı elemanlarında kesitler 5x5 cm, 5x10 cm, 10x10 cm şeklinde 5 cm nin katları olarak kullanılmıştır. Çelik malzemesi olarak, St37 çeliği seçilmiştir. Bu seçim, ülkemizde St37 çeliğinin üretilmesi ve kolayca bulunabilmesi özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu çeliğe ait kullanılan özellikler Çizelge 3.3 de verilmiştir. Çizelge 3.3 Kafes kirişlerde ve çerçevelerde kullanılan malzeme özellikleri Malzeme Elastisite Modülü kg/cm 2 Kayma modülü kg/cm 2 Lineer ısı katsayısı Poisson sayısı Ahşap (II. Sınıf çam) x Çelik (St37) x10-6 0,3 Boyutlandırmada çelik çubuklarda çift korniyer, I profili ve T profilleri, kaynak yapımındaki kolaylık, kaplama malzemelerinin montajı gibi hususlar dikkate alınarak seçilmiştir. Kafes sitemlerde üst ve alt başlık çubukları T profili, dikme ve diyagonaller ise çift korniyerlerle oluşturulmuştur. Çerçevelerde kolon ve kirişler I profili olarak boyutlandırılmış, geniş açıklıklarda ise I profiline ilave parçalar eklenerek kesitin taşıma gücü arttırılmıştır. Yapılan çalışmada kullanılan Sap2000 yazılımı ahşap çözümlere ait kesit atamalarını yapamadığından, ahşap kafes kirişler üzerinde dış yüklerden oluşan kuvvetler programdan alınmıştır. Kesit tayini, çekme çubuklarında ve basınç çubuklarında emniyet gerilmeleri kullanılarak yapılmıştır. Çekme çubuklarında ve basınç 30

43 P çubuklarında kesitler σ = bağıntısına göre bulunmuştur. Basınç çubuklarında ayrıca F kesitler burkulma açısından da kontrol edilmiştir Taşıyıcı sistemlere gelen yüklerin belirlenmesi Taşıyıcı sistemlere etki eden dış yükler kullanılan malzemelere ve çatı eğimine göre hesaplanarak tekil yük haline getirilmiş, düğüm noktalarından sistemlere etki ettirilmiştir. Dış yük olarak; kar yükü, rüzgâr yükü, deprem yükü ve kaplama yükü alınmıştır Kar yükü Kar yükü Anonim (1997) de verilen kurallara uyularak bulunmuştur. Kar yükü yapının deniz seviyesinden yüksekliği ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kar yükü; P = P 0 m ifadesi kullanılarak elde edilmiştir. k k P k = Kar yükü hesap değeri P ko = Kar yükü 30 m = Katsayı α 30 için m= 1 veya α>30 için m= 1 α 40 P ko kar yükü ülkemizde bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Kar yükü; hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgeler ve denizden yükseklikleri dikkate alınarak 0,85 kn/m 2 olarak seçilmiş, çatı eğimi 18,5º olduğundan dolayı m değeri 1 olarak alınmıştır. Pk = 0,85 kn/m 2 x 1= 0,85 kn/m 2 => 85 kg/m 2 olur. 31

44 Rüzgâr yükü Çalışmada yapı yüksekliği 3 m, çatı eğimi 18,5 olarak seçildiğinden q = 0,5 kn/m 2 alınmıştır. Yapıya etkiyen rüzgâr yükünü bulmak için Cf katsayısı Anonim, 1997 e göre rüzgârın yönü dikkate alınarak; (1,2 sinα 0,4) Basınç (-0,4) Emme ifadeleri kullanılacaktır. C f basınç = (1,2 sin18,5-0,4) = -0,0191 W = -0,0191 x 50 = 0,955 kg/m 2 (basınç) W = -0,4 x 50 = -20 kg/m 2 (emme) Burada rüzgâr yükünün çatı düzleminde oluşturacağı basınç yükü yoktur. Çatıda emme yükü oluşmakta ancak bu yük mevcut basınç yükünü azaltacağından rüzgâr yükü bu çatı eğimi için ihmal edilebilir düzeydedir Deprem yükü Çalışmada kullanılan yazılım programı sap2000 de deprem yüklerinin sisteme etkisi mod birleştirme yöntemine göre hesaplanmıştır. Bu yöntemde maksimum iç kuvvetler ve yer değiştirmeler, binada yeterli sayıda doğal titreşim modunun her biri için hesaplanan maksimum katkıların istatistiksel olarak birleştirilmesi ile elde edilir. Bu yöntem ile bulunan maksimum yer değiştirme, iç kuvvet değerleri her bir mod etkisi dikkate alınarak ve istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek bulunur. Çalışmada öncelikle sisteme tepki spektrum eğrisine ait veri bilgileri girilmiştir. Bu veriler Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik teki ivme spektrum eğrisinden alınmış ve buna göre sistemlerin dinamik analizleri yapılmıştır (Anonim 1996). 32

45 Kaplama yükü Çalışmada, çatı kaplama malzemesi olarak, kiremit, eternit, alüminyum sandviç ve galvanizli sac kaplama malzemeleri kullanılmıştır. Malzeme seçimi; tarımsal yapılarda yaygın kullanılan ve kolay işçilik gibi ölçütler dikkate alınarak yapılmıştır. Kullanılan kaplama malzemelerinin birim ağırlıkları ürün kataloglarından alınmıştır ve bu değerler Çizelge 3.4 de verilmiştir. Çizelge 3.4 Kullanılan kaplama malzemelerinin birim ağırlıkları Taşıyıcı sistemin ağırlığı Hesaplanan dış yükler içerisinde taşıyıcı sisteme ait ağırlıklar yer almamaktadır. Program sistemin ağırlığını, seçilen kesitlere göre her analiz yapımında dış yükler üzerine ilave etmektedir Taşıyıcı sistemlerin çözümü Sap2000 hem çelik, hem de betonarme yapıların statik analiz programı olup, yapı sistemi modellerinin geliştirilmesi, analizi ve boyutlandırılması için kullanılan genel amaçlı bir programdır. Program taşıyıcı sistemin statik analizini sonlu elemanlar yöntemine göre yapmaktadır. Tüm işlemler özel Grafik Kullanıcı Arayüzü yardımı ile sap2000 ekranı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Taşıyıcı sistemlerin analiz ve boyutlandırması Şekil 3.8 de verilen akış diyagramına göre yapılmıştır (Çağdaş 2004). 33

46 Şekil 3.8 Sap2000 paket programının akış diyagramı Bilgisayar programında öncelikle yük ve uzunluk birimleri kilogram ve metre olarak seçilmiş, sistem çizimi yapılarak önceden programa girilen kesitler yardımıyla çubuklara ön boyutlar verilmiştir. Mesnet tanımlamaları yapıldıktan sonra yükler tekil yük biçiminde sistemin düğüm noktalarına aktarılmıştır. Ayrıca deprem bölgesine ait verilerde programa girilerek, analizde deprem etkisi de dikkate alınmıştır. Sap2000 yazılımından, çubukların üzerine gelen yükleri güvenle taşıyabileceği kesitler renkli diyagram halinde alınmıştır. Şekil 3.9 da galvanizli sac kaplamalı, 925 cm açıklıklı, çelik kafes kirişe ait elde edilen kesitler verilmiştir. Burada üst başlık olarak T70, alt başlık olarak T50, dikme ve diyagonallerde ise çift korniyerler profil olarak seçilmiştir. 34

47 Şekil 3.9 Galvanizli sac kaplamalı 925 cm açıklıklı pratt tipi çelik kafes kirişe ait çubuk kesitleri Analiz sonunda elde edilen kesitlerde oluşan gerilmelerin emniyet gerilmelerine oranları diyagram halinde yazılım programı tarafından verilmektedir. Bu gerilme oranları renklerle de ifade edilmektedir. Şekil 3.10 da renklere ait çubuk ölçek, galvanizli sac kaplamalı, 925 cm açıklıklı pratt tipi çelik kafes kirişe ait renk ve gerilme oranları verilmiştir. Şekil 3.10 Galvanizli sac kaplamalı 925 cm açıklıklı pratt tipi çelik kafes kiriş gerilme oranları Yapılan çözüm sonucunda elde edilen gerilme oranlarının 1 i geçmesi verilen kesitin yetersiz olduğunu ifade etmekte, bunun sonucunda enkesit arttırılarak çözüm yenilenmektedir. Çözümlerden çubukların renklerinin ve gerilme oranlarının emniyetli bir şekilde yükleri taşıyabileceği sonucu alınana dek bu işlemler tekrarlanmıştır. 35

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR

AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR Hazırlayan MERAL YÜCEL (DALKIRAN)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI K.S.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ ETLİK PİLİÇ KÜMESİNDE ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ

Detaylı

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevcan ÖZGÜVEN DANIŞMAN Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ocak, 2015 Bu tez çalışması

Detaylı

Hayvancılıkta Yeni Bir Yapı Konstrüksiyonu Sera Tipi Barınakların Yapısal ve Ekonomik Yönden Uygulanabilirliği

Hayvancılıkta Yeni Bir Yapı Konstrüksiyonu Sera Tipi Barınakların Yapısal ve Ekonomik Yönden Uygulanabilirliği Hayvansal Üretim 47(1): 8-15 Derleme Hayvancılıkta Yeni Bir Yapı Konstrüksiyonu Sera Tipi Barınakların Yapısal ve Ekonomik Yönden Uygulanabilirliği Halil Baki Ünal 1, Halil İbrahim Yılmaz 1, Hakan Bayraktar

Detaylı

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Nihat ÇETİNKAYA Danışman:

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU 5. DERS ÇELİK PREFABRİK YAPILAR Taşıyıcı sistemi çelik malzemeden yapılan, özel atölyelerde üretilip inşaat mahallinde çeşitli

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KLASİK BİR BİÇERDÖVERİN SARSAK MEKANİZMASININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE KİNEMATİK ANALİZİ Celalettin ÇETİNKAYA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI Mimar Sunay SEYDİOĞLU FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ Şule YILMAZ ERTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI Tez Danışmanı: Yrd. Doç.

Detaylı

YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh.

YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Demet ERDOĞAN Anabilim Dalı :

Detaylı

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Ali Sinan ERTÜRK Eylül, 2008 İZMİR ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK ÇİZİMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı