T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır."

Transkript

1 T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. MADDE 2- Bu Tembihname 20 / 05 / 1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini Muadil Kanunun 1ve 2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 3- Cadde, Sokak, Meydan, Konut, İşyeri, İnşaat, Park ve bahçelerde başkalarının huzur ve sükunu bozacak davranışlarda bulunmak, gürültüye neden olan yangına sebep verici ateş yakmak yasaktır. MADDE 4- Belediyeden izin almadan eğlenme ve diğer amaçlarla yapılan toplantılar için cadde, sokak, yaya kaldırımı ve meydanları yaya trafiğine ve araç trafiğine kapatmak yasaktır. MADDE 5- Cadde, sokak, meydan, park ve bahçelerde yerlere tükürmek, büyük ve küçük abdest yapmak yasaktır. MADDE 6- Konut, işyeri, inşaat ve fabrikalardan motorlu ve motorsuz araçlardan çıkan sıvı katı atıkları, çöpleri, evsel sıvı ve katı atıkları, çamaşır bulaşık suları, işyeri zemin temizlik sularını, kimyevi sıvı ve katı atıkları ile madeni yağları cadde, sokak, meydan, yaya kaldırımı, park bahçelere, boş arsalara ve kanala akıtmak ve dökmek yasaktır. MADDE 7- Konut, işyeri, inşaat, bahçe ve boş arsalarda çöp vb. atıklar toplayarak çevreyi rahatsız etmek çöp konteynırları içerisine küçük ve büyükbaş hayvan balık, tavuk leşi vb. atmak yasaktır MADDE 8- Belediyeden izin almadan her ne şekilde olursa olsun su şebeke sistemine ek ve bağlantı yapmak, abone olmadan su kullanmak, su sayaçları üzerine ek ve ters bağlantı yapmak yasaktır. ( Ayrıca Belediye tarafından tespit edilen abonesiz, ek bağlantı ve ters bağlantı yapılarak kullanılan su miktarı bedeli tahsil olunur ve Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunulur. ) MADDE 9- Sulama kanalları arık, bent ve oluklara zarar veren Belediye halk çeşmelerine hortum takarak su kullanmak, Belediyeye ait suyla arazi, arsa, bahçe, tarla, inşaat vb. herhangi bir sulama işi yapmak, cadde, sokak, meydan, park ve bahçelerde motorlu, motorsuz, araç, eşya vb. yıkamak yasaktır. MADDE 10- İlgili Kamu Kuruluşlardan izin almadan konut, işyeri, inşaat, arsa ve bahçelerde sondaj yapmak ve kuyu kazmak yasaktır.

2 MADDE 11- Belediyeden izin almadan meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden, buralarda mal satışa arz eden, kullanılmaz hale gelen motorlu, motorsuz, kara ve deniz araçları bırakan, Belediyenin çalışmalarına engel çalı çırpı vb. olacak her nevi araç, eşya ve benzeri malzeme bırakmak yasaktır. MADDE 12- Cadde, sokak, yol, meydan, park, bahçe, yaya kaldırımlarına araç bırakarak yaya trafiğine ve araç trafiğine engel olmak, aciliyet arz eden ambulans,itfaiye ve çöp araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmek, trafiğe kapalı yola araçla girmek, yürüyüş yoluna motorlu motorsuz araç koymak yasaktır. (Kamyon, kamyonet,otobüs,otomobil,minibüs,traktör,römork v.b. araçlar) MADDE 13- Belediye yangın vanalarını, musluklarını sökmek, kırmak, tahrip etmek, yangın vanalarının ve musluklarının önüne araç park etmek yasaktır. MADDE 14- Belediyece konulmuş olan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, park ve kapı numaralarına, su abone plakalarına, bahçe yerlerini gösteren levhalara zarar vermek, yerlerini değiştirmek, üstünü kapatmak yasaktır. MADDE 15- Belediyenin yapmakta olduğu cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımı, inşaat ve imar çalışmaları esnasında yapılan yerleri bozmak, tahrip etmek, cadde, sokak, yol, meydan, asfalt, parke,bordür gibi vb. yerlerden ağır tonajlı araçlar ve demir paletli araçlar geçirerek veya park ederek zarar vermek yasaktır. MADDE 16- Cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımlarında vb. izinsiz kazı çalışması yapmak, izinli izinsiz yapılan kazı çalışmalarında kazaya sebebiyet vermemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. MADDE 17- Umuma ait aydınlatma lambalarına,elektrik tellerine,anıt ve buna benzer yerlere zarar vermek yasaktır. MADDE 18- Belediyeden izin almadan her ne şekilde olursa olsun kanalizasyon sistemine ek ve bağlantı yapmak, kanalizasyon sistemine hasar ve zarar vermek yasaktır. MADDE 19- Cadde, sokak, yol, meydanlarda, yaya kaldırımları üzerinde izinsiz olarak düzenleme veya değişiklik yapmak yasaktır. MADDE 20- Belediye park ve bahçelerinde, cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, yaya kaldırımları üzerindeki ağaçlara, fidanlara çiçek ve çimlere zarar vermek, park ve bahçelere motorlu motorsuz araçlarla girmek ve park etmek yasaktır. ( Ayrıca hasar zarar tespiti yapılarak hasar ve zarar bedeli tahsil olunur ) MADDE 21- Belediyenin taşınır taşınmaz menkul ve gayri menkullerini araç ve eşyalarını tahrip etmek ve zarar vermek yasaktır. ( Ayrıca hasar ve zarar tespiti yapılarak, hasar ve zarar bedeli tahsil edilir.

3 MADDE 22- Konut işyeri ve inşaatların balkon sularını, konut ve otellerin havuz sularını cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımlarına, komşu, konut ve işyerlerini rahatsız edecek şekilde akıtmak yasaktır. MADDE 23- Konut işyerlerinin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyleri silkelemek, çöp atmak, soba borusu çıkarmak kullanılmayan her nevi ev eşyası vb. malzemeleri cadde, sokak, meydan ve kamuya ait alanlara bırakmak yasaktır. MADDE 24- Konut ve işyerlerinin cepheleri cadde, sokak, yol, meydanlara bakan dış cephelerini boya badana vb. bakımını yapmayan kapı, pencere, duvar ve saçak dibi haricen görünen yerlerine bez, branda, tente, hasır, teneke, etermit vb. gibi şeyleri koymak sureti ile görüntü kirliliğine neden olmak yasaktır. MADDE 25- Şehir içerisinde ticari amaçlı hayvan besiciliği yapmak ve hayvan gübresi biriktirmek yasaktır. MADDE 26-Şehir içi minibüs,taksi ve otogara giriş çıkış yapan araçların fiyat tarifelerine uymak zorundadır. MADDE 27- Belediyeden izin almadan cadde, sokak, yol, meydan ve yaya kaldırımı üzerindeki reklam panolarını kullanmak, kağıt ve bez afiş asmak, el ilanı dağıtmak, motorlu motorsuz araçlarla hoparlör kullanarak ilan yapmak, seyyar veya yaya olarak her nevi pazarlama ve satış yapmak yasaktır. MADDE 28- Canlı ve cansız mal, malzeme, eşya taşınması sırasında cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımları, park ve bahçeleri kirletmek yasaktır. MADDE 29- Belediyeden inşaat ve tamirat ruhsatı almadan inşaat, inşaat ekleri, bina yıkım ve tamiratı yapan inşaat ve tamirat tanıtım levhasını inşaat alanında görülecek şekilde koymayanlara gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 30- Can ve mal güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri almadan inşaat, inşaat ekleri, bina yıkım ve tamiratı yapan bu işlerde kullanılan malzeme ve eşyaları cadde, sokak, yol, meydan ve kaldırımları üzerine bırakmak yasaktır. MADDE 31- Belediyeden ruhsat almadan yapılan inşaat ve tamiratlarda usta, usta başı işçi vb. olarak çalışmak yasaktır. MADDE 32- Konut, işyeri, bina, yıkım tamiratı ve inşaatlardan çıkarılan toprak, moloz, taş vb. inşaat atık ve atıklarını Belediyenin belirlediği toplama ve depolama yerleri dışına bırakmak yasaktır. MADDE 33- Konut, işyeri, bina ve inşaatların çatılarına, dış cephelerine, cadde, sokak, yol, meydan ve yaya kaldırımlarına Belediyenin belirlediği plan ve projeler dışında her ne şekilde olursa olsun demir, demir doğrama, ahşap, ağaç doğrama,

4 çelik konstrüksiyon üzerinde eter mit, çatı, gölgelik vb. yapmak yasaktır. MADDE 34- Son kullanma tarihleri geçmiş ve bozuk gıda maddeleri satışının yapılması yasaktır. MADDE 35- Park bahçelerde bulunan oyun grupları ve ağaçlara zarar vermek yasaktır. MADDE 36- İşyerlerinde yangına karşı can ve mal güvenliği için gerekli tedbirleri önlemleri almayan, yangın söndürme cihazı bulundurmayan işletmeler hakkında gerekli cezai işlem yapılacaktır. MADDE 37- İşyerlerinin Umumi ve genel temizliğini yapmayan işyerinde sıhhi muayene cüzdanı ( Sağlık Karnesi ) bulunmayan ve muayeneleri zamanında yaptırmayan işçi çalıştıranlara, yanında çalıştığı personele iş gömleği giydirmeyen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 38- İşyerlerinde ve Pazar yerlerinde perakende olarak satışa arz edilen malların üzerlerine fiyatını belirtir fiyat etiketini koymayan, hizmetin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre tarife ve fiyat listelerini tüketicinin görebileceği şekilde işyerinde bulundurmayan işyerlerine, Pazar esnafına gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 39- Belediye mezbahası dışında toplu olarak hayvan kesimine izin verilmiş yerler dışında hayvan kesmek yasaktır. MADDE 40- LPG tüpü satış yerlerinde mecburi standart tebliği ile belirlenen LPG tüpü standart bulundurma kilogramı standardından fazla kilogramda LPG tüpü bulunduran, araç üzerinde LPG tüpü depolamak yasaktır. MADDE 41- Pazar yerlerinde stant sergi açarak yaya trafiğine engel olan, yüksek sesle satış amacı ile çevreyi rahatsız eden, kendisine tahsis edilen yerden fazla stant sergi açan, kendisine tahsis edilen stant sergisini bir başkasına kiraya veren ve devreden, izin almadan stant sergi açarak satış yapan, Belediyeye müracaatında belirttiği ürün haricinde izinsiz farklı mal satışı yapanlara, Zabıta Memurlarına görev esnasında karşı gelen ve engel olanlara gerekli cezai işlem yapılır. MADDE 42- Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarından güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapan, toplu taşıma durakları haricinde yolcu indirmek yasaktır. MADDE 43- İl, İlçe, belde ve köylerden gelen İl, İlçe, belde ve köylere hareket eden kooperatif ve toplu taşıma araçlarını şehir içerisinde belirtilen güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapmak, yolcu indirmek ve yolcu almak yasaktır. MADDE 44- Belediyemiz şehir içerisinde servis araçlarında belirtilen güzergah

5 dışında çalışan, durak harici yolcu indirip, yolcu almak yasaktır. MADDE 45- İl ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası komisyon kararlarına uymak mecburidir. Uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 46- Cadde, sokak, yol ve meydanlardan her türlü evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarını kötü muamele yapmak yasaktır. MADDE 47- Belediye Meclisi ve Encümeninin belirlediği tarih ve saatlerde işletmeler ve konutların çöplerini ağzı kapalı, sızdırmaz poşet içinde çöp bidonlarına bırakmaları yada çöp araçlarına teslim etmeleri, geri dönüşüm olan ayrılacak çöp türleri ( Karton, Cam, Plastik ) türü çöplerini ayrı ayrı poşetlemelidir. Gelişi güzel kaldırıma, boş arsalara, yollara çöp atmak, çöp çıkarmak yasaktır. MADDE 48- Sahipli bütün köpek, kedi türündeki bütün evcil hayvanların Belediyemiz Veteriner Hekimliğine müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları, kuduz aşılarını yaptırmaları zorunludur. Yaptırmayanlara gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 49- Sahipli bütün köpeklerin cadde, sokak, park ve bahçelerde dolaştırılırken tasma takılması, başı boş bırakılmaması ve çevreyi kirletmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aksine hareket edenlere gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 50-Belediye sınırları içerisinde ana cadde,sokak ve mahalle aralarında,park,mesire yeri,yeşil alanlarda küçük ve büyük baş hayvan otlatmak kesinlikle yasaktır. Aksine hareket edenlere gerekli cezai işlem uygulanır. MADDE 51- Bütün işyerleri Belediyemizden almış oldukları İşyeri Açma Çalışma Ruhsatını bağlı olduğu odalardan aldıkları fiyat tarife ve izin belgelerini sertifikalarını işyerinde görünür bir şekilde asmak zorundadırlar. Aksi taktirde gerekli cezai işlem yapılır. MADDE 52- Umuma açık işyerlerinde Restoran, Bar, Otel vb. yerlerde Belediyemizden izinsiz Türk Gecesi (düğün) yapmak, Canlı Müzik izni almadan Canlı Müzik yayını yapmak yasaktır. Ayrıca 3 ( üç ) gün ile 15 ( on beş ) gün arasında kapatma cezası verilmesine MADDE 53- Belediyemiz sorumluluk bölgesi içerisinde faaliyet gösteren; a) Marketler çekme mesafesi içerisinde önlerine sadece gazete ve ekmek standı ve 1 (bir) adet dondurma standı koyabilirler. b) Manavlar çekme mesafesi içerisinde teşhir amaçlı sadece binadan dışa 1 mt. Yüksekliğinde reyon koyabilirler. c) Bunların dışında kalan tüm derici, hediyelik eşya, ayakkabı, hırdavatçı,

6 butik,kırtasiye,şarküteri,kuruyemişçi,fast food tarzı işletmeler vb. işyerlerine çekme mesafesi içerisinde işletmelerin önlerine mal çıkarmaları, masa sandalye atmaları, menü tarzında tabelalar koymaları yasaktır. MADDE 54- Belediyemiz sorumluluk bölgesi içerisinde çalışan taksicilerin, dolmuşların, toplu taşıma tur otobüsü ve servis araçları belirtilen durak haricinde gelişi güzel durmaları, yolcu almaları, bulundukları çevreyi kirletmeleri Belediyemiz ve Encümenince çıkarılan yönetmelik maddelerine aykırı hareket etmeleri yasaktır. MADDE 55- Ölçüler nizamisinin 19. maddesine aykırı 2 senelik damga ve muayene müddeti geçen tartı aletleri muayene ettirilerek damgalatılacaktır. Aksine hareket etmek yasaktır. MADDE 56- Belediyemiz sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan konutların,işyerlerinin,kebapçıların bacalarını temizletmeleri gerekli bakımları yaptırmaları ve baca filtre sistemini kullanmaları, çevreyi rahatsız etmemeleri için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. MADDE 57- Kirli, kırışık, yırtık bayrak asmak ayrıca bayrak nizamisine aykırı bayrak asmak yasaktır. MADDE 58- Belediyemiz sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan ekmek ve simit fırınları hijyenik ve belirtilen şartlarda ekmek üretimi yapmaları, eksik gramajlı ekmek üretmemeleri gerekmektedir. Aksine hareket eden fırınların ekmeklerine el konularak Belediye Zabıtasınca halka dağıtılması ve para cezası verilmesine, Tekrarı halinde 3 ( üç ) gün ile 15 ( on beş ) gün kapatma cezası verilmesine, Ayrıca belediyeden izin almadan belediye hudutları dışından şehre ekmek veya simit getirip satmak yasaktır, getirenler ve satışı gerçekleştirenler hakkında idari para cezası verilmesine MADDE 59- İzinli yerler dışında piknik yapmak, mangal yakmak yasaktır. MADDE 60- Satışa sunulan sebze, meyve,zücaciye,hırdavat ve benzeri tüketim mallarının Pazar yerleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından uygun görülen yerlerde işgaliye harçlarını yatırmadan satış yapılması yasaktır, yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. MADDE 61- Anız yakmak sureti ile çevreye zarar vermek yasaktır. MADDE 62- Belediyemizce veya trafik komisyonunca trafiğe kapatılan yol ve bölgelere (konulan engelleri bozarak veya yıkarak) park yapmak yasaktır MADDE 63- Kokmuş,kokmaya yüz tutmuş ve fena görünüm arz eden balık satışı yapmak yasaktır,satıcıları hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

7 MADDE 64- Kaldırım ve yol işgali yaparak yayaların, araçların geçişlerini engellemek,görüntü kirliliğine sebep olmak yasaktır.yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. MADDE 65- Bu tembihnamede hüküm bulunmayan hususlarda 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muadil kanun ile Umuru Belediyeye Müteallik ( 486 ) numaralı Ahkâmı Cezaiye Kanununun bazı maddelerini muaddel 1608 numaralı kanunun tatbiki suretine dair talimatname hükümleri uygulanır. MADDE 66- Bu tembihname Belediye Meclisince kabul edilmesini müteakip 1608 sayılı kanunun 1 ve 2. maddeleri gereğince ilanından sonra yürürlüğe girer. MADDE 67- Bu tembihnameyi Belediye Başkanlığı yürütür. MADDE 68-Bu Tembihnamede belirtilen hususlara uymayanlara Belediye Encümenince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddeleri gereğince para cezası uygulanır.

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ADAPAZARI BELEDİYESİ ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği 14.05.2015 tarih ve 7/55 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE:1-Bu yönetmelik belde sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ EMĐR VE YASAKLAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- Gerekçe: G İ R İ Ş 1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerini 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/1112013 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi 14111120l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tembihname; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkın sağlığını, huzur ve esenliğini korumak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216

Detaylı

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Güngören Belediye Meclisi nin 06.06.2008 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan işbu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ Dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan ve tarihten günümüze,

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 :Plan Bütçe Komisyonu Raporu

SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 :Plan Bütçe Komisyonu Raporu T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 ÖZÜ :Plan Bütçe Komisyonu Raporu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT, Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, Yakup SÖNMEZ, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ, Mehmet ALTINTAŞ, İsmail ARIK(Bulunmadı), Ahmet PERÇİN,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA MEMURLARININ GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı