MALZEME GÜVENLİĞİ BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİĞİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1 MALZEME GÜVENLİĞİ BİLGİ FORMU K205 Veriliş tarihi: Revizyon tarihi: Uygulanmaz Sürüm: R SECTION 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı : K Önerilen Kullanım ve Kullanıma Getirilen Kısıtlamalar Genel kullanım - Refinish waterborne colorants Kullanıma getirilen kısıtlamalar - Do not use except for purpose 1.3. Tedarikçi bilgisi Şirket adı : Adres : 1.4. Acil durumlarda aranacak telefon numaraları Acil durumlarda aranacak : telefon numarası SECTION 2: TEHLĠKELERĠN TANITIMI 2.1. Maddenin veya karışımın sınıfı Sınıf (1999/45/EC'ye göre) 2.2. Diğer tehlikeler SECTION 3: Bileşim / İçindekiler hakkında bilgi Kimyasal Adı Ticari isimleri ve eşanlamlılar CAS No. Water Dihydrogen oxide Secret Secret - İçerik(%) 50 ~ ~ 50 SECTION 4: İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklanması Genel ilk yardım önlemleri - Genel bilgi yok. Soluma - Yüksek miktarda buhar ve buğuya maruz kalındığında, maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın. - Gerekirse özel tedavi görün. Cilt Teması - Kontamine olmuş giysi ve ayakkabıları çıkarırken cildi en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın. - Kontamine olmuş giysileri yeniden kullanmadan önce yeterli defa yıkayın. Göz Teması - Gözlerinizi ovuşturmayın. - Derhal gözleri bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın ve bir doktora başvurun. Yutma - Kusmaya/Kusturmaya çalışılıp çalışılmamasıyla ilgili Bir doktora danışın. 1/8

2 - Hemen ağzınızı suyla çalkalayın Kısa ve uzun süreli maruziyet nedeniyle sonradan ortaya çıkan, hemen ortaya çıkan ve kronik etkiler 4.3. Doktora Notlar - Kontaminasyon durumuyla ilgili tıbbi personeli bilgilendirin ve uygun koruyucu önlemleri almalarını sağlayın. SECTION 5: Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücü madde Uygun yangın söndürme maddesi - Kuru kimyasal, karbondioksit, normal köpük söndürme maddesi, püskürtme Uygun olmayan yangın söndürme maddesi - Yangın söndürmek için su püskürtücü kullanmaktan kaçının 5.2. Alt maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Kimyasaldan kaynaklanan özel tehlikeler 5.3. İtfayeciler için özel koruyucu eylemler - Herhangi bir tehlike oluşturmayacaksa, kutuları yangın alanından uzaklaştırın. - Yangın söndükten sonra uzunca bir süre kutuları/konteynerleri suyla soğutun. - Yetkisiz personelin girişine izin vermeyin. - Yangını çevrelemek için ilgili yangın söndürme önlemlerini alın. - Uzak tutuşturma kaynaklarında yanan buhar veya gaz, hızla yayılabilir. SECTION 6: Kazara açığa çıkmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel Önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil olmayan personel için - Koruyucu ekipman: Uygun koruyucu donanımı takın/giyin. - Acil durum prosedürleri: Uygulanmaz - Zorunlu olması durumunda, ilgili makamları konuya ilişkin tüm kanunlara uygun şekilde bilgilendirin Kişisel Önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri - Kapalı alanları girmeden önce havalandırın. - Söndürme rüzgar arkaya alınarak yapılmalı, tahliye edilen insanlar rüzgar yönüne götürülmelidir. - Hasarlı kutularla veya dökülmüş maddelerle koruyucu donanım giydikten sonra ilgilenin. - Dökülen maddeye veya sızıntı kaynağına doğrudan su tutmayın Ç evresel önlemler - Yüzey akışını ve su yolları, giderler veya kanalizasyonla temasını önleyin. - Büyük miktarlarda madde dökülmüşse, ilgili makamları bilgilendirin. - Dökülen maddenin dağılmasına, yüzeyde akmasına ve su yollarına ve kanalizasyona karışmasına engel olun. Döküntü büyük miktarlardaysa acil yardım makamlarına haber verin Muhafazaya alma ve temizleme için kullanılacak yöntemler ve malzeme Muhafaza için - Dökülen maddeleri hemen temizleyin - Koruyucu donanım kullanarak kişisel teması kontrol altına alın. - Personeli alandan tahliye edin ve rüzgarın estiği yöne yönlendirin Muhafazaya alma ve temizleme için kullanılacak yöntemler ve malzemeler - Büyük dökülme: Rüzgarın estiği tarafta kalın ve alçak yerlerden uzak durun. Sonraki elden çıkarma işlemleri için set çekin. - Merkezi hükümete, yerel yönetime bildirim. Emisyonlar en azından standart miktarda olduğu zaman - Atığı yerel yönetmeliklere uygun biçimde elden çıkarın. - Toplanan dökülmüş maddenin elden çıkarılmasına uygun kutu/konteyner. 2/8

3 - Küçük sızıntı: kum veya yanmaz ve emici özellikte başka bir malzeme kullanın. - Solventi silin. - Sonraki elden çıkarma işlemleri için set çekin Diğer bilgiler - Döküldüğünde kaygandır Diğer bölümlere referans: - Güvenli kullanım/taşıma ile ilgili bilgi için bkz. Bölüm 7. - Kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için bkz. Bölüm 8. - Elden çıkarmayla ilgili bilgi için bkz. Bölüm 13. SECTION 7: ELLEÇ LEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli kullanım/taşıma önlemleri - Kullanma/taşımaya ilişkin ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uyun - Mühendislik denetimleri ve kişisel koruyucu ekipmana başvurun. - Yalnızca iyi havalandırılan yerlerde kullanın. - Buharı uzun süreyle veya tekrarlayan biçimde solumayın Uyuşmazlıklar dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları - Hasarlı kutuları kullanmayın. - Orijinal kutusunda saklayın. - Uyuşmayan maddelere ve kaçınılması gereken durumlara lütfen dikkat edin. - Statik elektriği önleyin ve yanıcı maddelerden veya ısı kaynaklarından uzak tutun Spesifik son kullanım(lar) SECTION 8: MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA 8.1. Kontrol parametreleri Maruziyet Sınırları ACGIH TLV Biyolojik sınır değerleri Önerilen İzleme Yöntemleri - Havalandırmanın veya diğer kontrol önlemlerinin ne düzeyde etkin olduğunu ve/veya solunum koruma tertibatı kullanılmasına gerek olup olmadığını belirlemek için kişisel izleme, işyeri atmosferi izlemesi veya biyolojik izleme yapılması gerekebilir Maruziyet kontrolleri Mühendislik Denetimleri - Çalışanların maruziyet seviyelerinin Maruziyet Sınırları'nın altında tutulması için yerel ve/veya genel havalandırma sistemi kullanılması ö nerilir. Kirletici madde emisyonlarını kaynağında kontrol edip genel çalışma alanına yayılmasını önlediği için yerel havalandırma genelde tercih edilir. Emisyonları kaynak yakınında kontrol altına almak için yerel havalandırma kullanılması önerilir. El koruması - Uygun bir eldiven takın. Göz koruması - Sıçramaya dayanıklı güvenlik gözlüğü gibi birincil göz korumasına ek olarak koruyucu yüz maskesi de takın. - İş alanının yakınında acil durum göz yıkama istasyonu ve hızlı duş alınabilecek bir tesis temin edin. Solunum koruması - Sık kullanım veya yüksek maruziyet oranları gibi durumlarda, solunum koruması takılması gerekebilir. - Solunum koruması, minimumdan maksimuma doğru sıralanır. - Kullanmadan önce uyarıları dikkate alın. - Organik buhar kartuşları olan herhangi bir kimyasal kartuşlu solunum cihazı. - Yüzü tam kaplayan bir maskesi ve organik buhar kartuşları olan herhangi bir kimyasal kartuşlu solunum cihazı. 3/8

4 - Yüzü tam kaplayan maskesi ve organik buhar maske süzgeci olan herhangi bir hava temizleyici solunum cihazı - Bilinmeyen Konsantrasyon veya Hayata ya da Sağlığa İvedi Tehdit: Yüzü tam kaplayan maskesi olan, basınç talebiyle veya ayrı bir kaçış beslemesiyle birlikte başka bir pozitif basınç modunda çalışan herhangi bir hava beslemeli solunum cihazı. Yüzü tam kaplayan maskesi olan, kendi kendine yeterli herhangi bir solunum cihazı. Cilt koruması - Uygun bir eldiven takın. Diğerleri 8.3. Termal tehlikeler 8.4. Ç evresel maruziyet denetimleri SECTION 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm Sıvı Renk Koku Solvent odor Koku eşiği ph Erime noktası/donma noktası İlk Kaynama Noktası/Kaynama Aralıkları Parlama noktası Buharlaşma Hızı Tutuşabilirlik (katı, gaz) Üst/Alt tutuşabilirlik veya patlama sınırları Buhar basıncı Buhar yoğunluğu Özgül ağırlık 0.99 ~ 1.05 Ç özünürlük N-oktanol/su ayrılım katsayısı Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı Ayrışma Sıcaklığı Viskozite 50 ~ 64 KU Patlayıcı özellikleri Oksitleme özellikleri Moleküler ağırlık 9.2. Diğer bilgiler SECTION 10: KARARLILIK VE TEPKĠME Reaktiflik Kimyasal kararlılık - Bu malzeme önerilen saklama ve kullanma koşullarında kararlıdır/stabildir Tehlikeli tepkime olasılığı - Tehlikeli Polimerizasyon meydana gelmez Kaçınılması gereken koşullar - Uygun olmayan maddelerle temastan ve uygun olmayan durumlardan kaçının. 4/8

5 - Şunlardan kaçının : Elektrostatik yük birikimi, Isı, Alev ve sıcak yüzeyler Uyuşmaz materyaller Ayrışmayla ortaya çıkan tehlikeli ürünler - Ateşe maruz kalması halinde yanıcı duman çıkarabilir. SECTION 11: Toksikolojik bilgiler Akut toksisite - Oral - [Water] : LD50 = mg/kg Rat - Dermal - Soluma Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarı/tahrişi Solunum yollarında hassasiyet Ciltte hassasiyet Germ hücresi mutajenisitesi Karsinojenite - IARC - OSHA - ACGIH - NTP - EU CLP Ü reme toksisitesi STOT-bir seferlik maruziyet STOT-tekrarlayan maruziyet Solunum tehlikesi 5/8

6 SECTION 12: Ekolojik bilgiler Ekotoksisite A. Balık B. Kabuklular C. Algler Kalıcılık ve parçalanabilirlik A. Kalıcılık - [Water] : log Kow = B. Parçalanabilirlik Biyolojik birikim potansiyeli A. Biyolojik birikim potansiyeli B. Biyolojik bozunma Topraktaki hareketliliği PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları Diğer olumsuz etkiler SECTION 13: Elden çıkarılırken göz önünde bulundurulacaklar Elden çıkarma yöntemleri - Belirlenmiş iki atık türü karıştığından, atıkların ayrı ayrı işlemden geçirilmesi zordur. Yakma veya benzer bir işlemle redüksiyon ya da stabilizasyon yapılabilir. - Su ayrıştırma mümkünse, su ayrıştırma işlemini uygulayarak ön işlemden geçirin. - Yakarak imha edin. - Bu ürünün kullanıcısı ürünün elden çıkarılmasını kendi yapmalı veya bu işi atık geri dönüşümü ve elden çıkarılması işlerini yapan kişilere veya atı k elden çıkarma tesislerine vermelidir. - Atığı ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde elden çıkarın. SECTION 14: Nakliye bilgileri BM numarası BM numarası UN No. (ADR/RID/ADN) UN No. (ICAO) Ambalajlama grubu Nakliye tehlike sınıfları: 6/8

7 14.1. Nakliye Etiketleri ADR Etiket No ADR/RID/ADN Sınıfı ADR Etiket No ADR/RID/ADN Ambalajlama grubu - Ⅲ ICAO Sınıfı/Bölümü ICAO Ambalajlama grubu - Ⅲ Özel nakliye adı - Paint including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base IMDG Sınıfı IMDG Ambalajlama grubu - Ⅲ Ç evresel tehlikeler Nakliye veya taşıma tedbirleriyle ilgili kullanıcıya yönelik özel önlemler - Tehlikeli Maddeler Güvenliği Yönetimi Kanunu'na uygun şekilde yerel nakliyeyi sağlayın. - Ulaştırma Bakanlığı (DOT) ve diğer düzenleyici organların şartlarına uygun şekilde ambalajlayın ve nakledin. - EmS FIRE SCHEDULE : F-E (Non-water-reactive flammable liquids) - EmS SPILLAGE SCHEDULE : S-E (Flammable liquids, floating on water) SECTION 15: Düzenleyici bilgiler Maddeye veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre tüzüğü / mevzuatı GHS etiketleme unsurları /45/EC'ye uygun etiketleme * Tehlike Sembolü veya Sembolleri * Risk İfadeleri: * Güvenlik İfadeleri Türkiye düzenleyici Türkiye Biyolojik Limit Değerler ve Sağlık Önlemleri Türkiye Kimyasal Envanteri Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı - Kısıtlı Kimyasal Maddeler Türkiye'de İşyeri Maruz Kalma Limitleri - EK-I / A 7/8

8 Türkiye'de İşyeri Maruz Kalma Limitleri - EK-I / B Türkiye'de İşyeri Maruz Kalma Limitleri - EK-I / C Türkiye'de İşyeri Maruz Kalma Limitleri (EK-I / B) - Cilt SECTION 16: Diğer bilgiler Önemli kaynakça referansları ve veri kaynakları - Bu Güvenlik Bilgi Formu, aşağıdaki kaynaklardan edinilen bilgilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur: RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, ChemWATCH, CESAR, Chemical DB İlgili R ifadeleri ve H beyanları R ifadeleri Daha fazla bilgi - Bir tehlike iletişim aracı olan (M)SDS, risk değerlendirmesinde yardımcı araç olarak kullanılmalıdır. Rapor edilen tehlikelerin işyerinde veya baş ka ortamlarda risk oluşturup oluşturmadığını belirleyen birçok etmen vardır. Maruziyet senaryolarına bakılarak riskler belirlenebilir. Kullanım ölçeğ i, kullanım sıklığı ve mevcut ya da uygulanabilir mühendislik denetimleri göz önünde bulundurulmalıdır. - Mevcut bilgi dağarcığımıza dayanmakta olan bu bilgi, yalnızca sağlık, güvenlik ve çevresel gereksinimler amacıyla ürünü açıklamak hedefine yö neliktir. - Dolayısıyla ürüne dair herhangi bir özelliği garanti ediyor şeklinde yorumlanmamalıdır. 8/8

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazırlanmıştır - 1272/2008 CLP; 453/2010 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tarihi Sürüm 15/08/2013 4 BÖLÜM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU hazır lanmıştır BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı Ürün tarifi Ürün Türü Teşhis ile ilgili diğer bilgiler GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sivi poliüretan reçine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi : ORBAY Yüzey Temizleme Tineri Ürünün Kodu : 0200634 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1- Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi Ürünün Kodu : ORBAY 1K Akrilik Tampon Boyası : BA0230TB0XX 1.2- Madde / Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği

Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği Sayfa 1 / 9 1.1 Ürün Kimlik Kodu Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği Ürün Adı iq Lamina Parça Numarası 475-0047 Seri Adı iq 200 1.2 Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Avrupa 1. GÜVENLİK BİLGİ FORMU MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün Adı Kimyasal ad

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CNG- Sıkıştırılmış Doğal Gaz

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CNG- Sıkıştırılmış Doğal Gaz 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 2985 Sürüm #: 01 Verildiği tarih: 27-Mayıs-2015 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C8833Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

Kullanım alanı : Muhtelif asetatlar, asetil bileşikler, suni ipek üretimi, kauçuk ve plastik

Kullanım alanı : Muhtelif asetatlar, asetil bileşikler, suni ipek üretimi, kauçuk ve plastik Page 1 / 10 1- MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : Ak10022 CAS No : 64-19-7 EINECS No : 200-580-7 Index-No. : 607-002-00-6 1.2 Madde veya müstahzarın

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi Revizyon tarihi - CAS # Teflon katkı maddeli yağlayıcı

Detaylı