Adayların kimlik kontrolleri için aşağıdaki belgelerden birini mutlaka yanlarında bulundurmaları gereklidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adayların kimlik kontrolleri için aşağıdaki belgelerden birini mutlaka yanlarında bulundurmaları gereklidir."

Transkript

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu (Uluslararası) Öğrenci Sınavı na Giren Adayların Kimlik Kontrolleri İçin Yanlarında Mutlaka Bulundurmaları Gerekli Olan Belgeler Sınava Giriş Belgesi Adayın Pasaportu Adayların kimlik kontrolleri için aşağıdaki belgelerden birini mutlaka yanlarında bulundurmaları gereklidir. Adayın reşit olmaması nedeniyle ülkesince kendisine pasaport verilmeyen, anne veya babası üzerinden yurt dışına çıkış yapan adayın anne veya babasının pasaportu (anne veya babanın pasaportunda sınava giren adayı, tanıtıcı bilgilerin olduğu sayfanın kontrol edilmesi gerekmektedir). İkamet tezkeresi Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) olan çift uyrukluların pasaportlarının olmaması durumunda T.C. kimlik belgeleri 1

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU (ULUSLARARASI) ÖĞRENCİ SINAVI (İÜYÖS) SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ 1. GÖREVLİLER Sınavın en üst yetkilisi ve sorumlusu İstanbul Üniversitesi Rektörüdür. Sınavın Koordinasyon ve uygulamasını, Rektör adına Rektörün görevlendirdiği bir Rektör yardımcısı yapar. Diğer sınav görevlileri aşağıda belirtilmiştir Sınav Koordinatörü Sınavın yapıldığı Üniversite binalarında organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir Sınav Koordinatörü Yardımcısı Sınavın düzenleme ve uygulanmasında Sınav Koordinatörüne yardım eder Sınav Güvenlik Amiri Sınavdan önce sınav sorularının güvenliği, sınav günü sınavın yapılacağı binalara soru kitapçıklarının gönderilmesi, sınav yapılacak binaların güvenlik açısından sınava elverişli hale getirilmesi, sınav sonrası sınav evrakının merkeze taşınması ile sınav sonunda sınav evrakının sınav sonuçları açıklanıncaya kadar bulunduğu merkezde güvenliğini sağlamaktan sorumludur Bina Sınav Sorumlusu Bir binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından, sınavın bütün salonlarda Sınav Uygulama Yönergesinin uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Sınav oturumundan en az 2 saat önce binada hazır bulunur Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Bir binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından, sınavın bütün salonlarda Sınav Uygulama Yönergesinin uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Bina sınav sorumlusuna yardımcı olur. Sınav oturumundan en az 2 saat önce binada hazır bulunur Bina Yöneticisi Binasında sınav yapılan eğitim kurumunun yetkili bir yöneticisidir. Binanın sınav öncesi hazırlığını gerçekleştirerek, sınavın yürütülmesi sırasında Bina Sınav Sorumlusunun talimatına göre hareket eder. Sınav oturumundan en az 2 saat önce binada hazır bulunur Salon Başkanı Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki ve sorumluluğu Salon Başkanına verilmiştir. Sınav oturumundan en az 1,5 saat önce binada hazır bulunur. 2

3 1.8. Gözetmen Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere, bulunduğu salonda sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini gözetir ve Salon Başkanına her konuda yardım eder. Sınav oturumundan en az 1,5 saat önce binada hazır bulunur Yedek Gözetmen Sınav salonunda göreve gelmeyen görevlinin yerine veya ihtiyaç olması durumunda Sınav Koordinatörünün görevlendireceği herhangi bir bina ve salonda verilen görevi yerine getirir. Sınav oturumundan en az 1,5 saat önce kendisine bildirilen binada hazır bulunur Bina Güvenlik Görevlisi Bina Yöneticisi ile birlikte sınavdan önce bina sınav güvenliği için binada arama yapar, sınav güvenliğini tehdit eden unsurlar için gerekli önlemi alır. Sınava girecek adayları kendisine verilen talimat doğrultusunda arar ve sınava getirilmesi yasaklanmış madde ve cihazlarla adayların binaya girmesini engeller. Sınav süresince bina içinde ve dışında, gürültü gibi sınav düzenini bozan durumlara engel olur. Sınav oturumundan en az 2 saat önce binada hazır bulunur Sınav Evrakı Nakil Görevlisi Kendi dağıtım grubuna giren binaların sınav evrakı kutularını kapakları kapalı ve mühürlü olarak, Sınav Koordinatöründen sınav günü saat 2.5 saat öncesinden teslim alır ve 2 saat önce ilgili Bina Sınav Sorumlularına imza karşılığı teslim etmekle görevlidir. Oturum sonunda mühürlü sınav evrakı kutularını Bina Sınav Sorumlusundan teslim alarak Sınav Koordinatörüne zimmetle teslim eder. Kutuların mühürsüz olması halinde, tüm sorumluluk Sınav Evrakı Nakil Görevlisine aittir KURUM Temsilcisi Sınavın her aşamasını ve her kademedeki sınav görevlisini denetlemek, sınavın kurallara uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve diğer tüm görevlilere yardımcı olmak amacıyla Üniversite Temsilcisi görevlendirilir. Üniversitesi Temsilcisi denetleme görevini İstanbul Üniversitesi Rektörü adına yapar ve bu görevi engellenemez Sınav Evrakı Koruma Görevlisi Sınav Evrakı Koruma Görevlisi sınav evrakının belirlenen merkezde bulunduğu sürece güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilir ve güvenlik amirinin talimatları çerçevesinde görev yapar. 3

4 2. SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR Tüm sınav görevlileri bu esaslarda belirtilen veya Sınav Koordinatörü tarafından kendilerine tebliğ edilen saatte görev yerlerinde olmalıdır. Sınav görevine geç gelen görevlilerin yerine yedek görevlilerden görevlendirme yapılır ve bu görevlilere sonraki sınavlarda görev verilmez. Sınav süresince bütün görevliler yaka kartlarını görünür şekilde takmalıdır. Sınav görevlileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 19'a göre "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır. Sınavın uygulanmasında görevliden doğan kusurdan ötürü adayın uğrayacağı mağduriyetten görevli de sorumlu olacaktır. Görevde kusuru saptanan görevliler için soruşturma açılması istenebilecek ve sonraki sınavlarda da görev verilmeyecektir. Sınav süresince görevlilerin sınav binası ve sınav salonunda herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri, kendi aralarında konuşmaları kesinlikle yasaktır. Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav salonlarına girmeleri, kendi aralarında sohbet etmeleri, adayların dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmaları, kullanılmayan soru kitapçıklarını incelemeleri, sınav salonundan dışarı çıkarmaları, fotokopisini ve fotoğrafını çekmeleri, başkasının incelemesine izin vermeleri, sınav sırasında gazete, kitap vb. okumaları yasaktır. Sınavın sonunda aday salonda tek kalsa da süresini sonuna kadar kullanmasına izin verilmeli, adaylara sınavı biran önce bitirmeleri yönünde hiç bir şekilde baskı yapılmamalıdır. Bu önlemler sınav güvenliğini zedeleyecek durumların ortaya çıkmasını, önlemeye yöneliktir, Sınav görevlilerimizin bu uyarılarımızı anlayışla karşılamaları ve gereğini yerine getirmeleri en büyük beklentimizdir. 3. SINAV EVRAKI VE DAĞITIM DÜZENİ Sınav Koordinatörü, aşağıda sıralanan sınav evrakını, Bina Sınav Sorumlularına sınav binasında teslim ettirir ve her oturum sonunda toplatır. Sınav günü, binaya ait sınav evrakı, Sınav Evrakı Nakil Görevlisi tarafından sınav saatinden 1 saat önce imza karşılığı teslim edilecektir. Her binanın ilgili oturumunun o binaya ait "1" numaralı kutusu içinde, salon sınav poşetleri ve Bina Sınav Sorumlusu Evrakı Poşetinde aşağıdaki evraklar yer almaktadır, a) Salon Sınav Evrakı Teslim (Alındı-Verildi) Tutanağı b) Salon Aday Listesi (Salon kapısına asılmalıdır.) c) Yedek Soru ve yedek optik Kitapçıkları Poşeti (Bu poşetteki yedek soru kitapçıklarını kullanmak gerekirse Yedek Soru Kitapçığı Kullanım Tutanağının doldurulması ve Bina Sınav Sorumlusu ile yedeği kullanacak Salon Başkanının imzalaması gerekir.) a) Yedek Cevap Kâğıtları Poşeti (Kullanım biçimi c maddesindeki gibidir.) b) Bina Görevli Listesi (Görevlilere imzalatılacaktır.) c) Sınav Uygulama Yönergesi d) Güvenlik için 2 adet sınav kutusu geri dönüş emniyet kilidi içeren poşet. Binadaki diğer kutuların içinden de salon Sınav poşetleri ve güvenlik şifre no etiketi yapıştırılmış 2 adet sınav kutusu geri dönüş emniyet kilidi içeren poşet çıkacaktır. Sınav evrakı sınav oturumu tamamlandığında aynı düzende Sınav Evrakı Nakil Görevlisine teslim edilecektir. 4

5 4. SINAVIN UYGULANMASI 4.1. Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler Sınav Koordinatöründen alınacak "SALON KAPI KARTLARI"nın sınavdan en az bir gün önce salon kapılarına asılması sağlanmalıdır. Salon Başkanları ve Gözetmenler ile sınavdan önce toplantı yapılarak, bu esaslarda anlaşılmayan noktalar varsa açıklanmalıdır. Toplantı sonunda, görevlilerin yardımıyla, kapı kartlarının ve sıra numaralarının yapıştırılması (01'den başlamak üzere salondaki aday sayısı kadar), sıraların düzenlenmesi, binanın ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanması sağlanmalıdır. Bina sınav evrakı kutuları, binada önceden saptanmış uygun bir odaya konulmalıdır. Sonra ilk iş olarak, 1 Numaralı kutuyu açarak bu kutudaki "Bina Sınav Sorumlusu Poşetinde" bulunan; "BİNA SINAV SORUMLUSU" yazısı odanın kapısına görülecek şekilde asılmalıdır. Aynı poşet içinde bulunan Bina Görevli Listesi yardımıyla binadaki görevlilerin tamamının kendilerine bildirilen saatte binada hazır olup olmadıkları bu liste imzalatılarak kontrol edilmelidir. Eksik varsa Sınav Koordinatörüne haber vererek yedeklerden görevlendirme yapması sağlanmalıdır. Sınava geç gelen görevliye görev verilmemelidir. Aynı poşetin içindeki "SINAV EVRAKI TESLİM TUTANAĞI' na göre Salon Evrakı Poşetleri kontrol edilmelidir. Salon poşetleri dağıtımı tamamlandıktan sonra kalan evraklar koruma altına alınmalıdır. Yedek Soru Kitapçığı ve Yedek Cevap Kâğıdı poşetleri, ihtiyaç duyulduğundan emin olunmadıkça açılmamalıdır. Zaman zaman salonlar dolaşılarak sınavın kurallara uygun biçimde yürütüldüğü denetlenmelidir. Bu sırada yedek sorular güvence altına alınmış olmalıdır. Salon kapıları zorunlu bir neden olmadıkça sınav süresince açık tutulacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve son 15 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın, salondan çıkmasına izin verilemez. Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde sınava geç kalan adaylar, Bina Sınav Sorumlusunun yazılı izin vermesi halinde, atandıkları salonda sınava alınır. Ancak, ilk 30 dakika dolduktan sonra her ne sebeple olursa olsun hiçbir aday sınava alınamaz. Bu durum, Bina Sınav Sorumlusu ile Salon Başkanı arasında çatışmaya yol açmaması için titizlikle uygulanmalıdır. Sınav günü, sınav görevlileri ve o oturumda sınava girecek adaylar dışında hiç kimsenin binaya girmesine izin verilemez. Sınav bitince Salon Başkanlarının geri getirecekleri salon poşetleri teslim alınmalıdır. Poşetini teslim eden her Salon Başkanına "Sınav Evrakı Teslim Tutanağı" imzalatılmalıdır. Sınav Evrakı Teslim Tutanağı imzalanmalı ve varsa diğer belgeler ile Bina Sınav Sorumlusu poşetinin içine konulmalıdır. Son işlemler olarak; Yedek Soru Kitapçıkları Poşeti Yedek Cevap Kâğıtları Poşeti Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Bina Sınav Sorumlusu poşeti içerisine konulmalı ve yine bu poşet Salon Sınav Poşetleri ile birlikte 1 numaralı sınav kutusu içerisine konulmalıdır. Kutuların ağzı (tüm evrakın konulduğundan emin olunduktan sonra) kapatılmalı, Bina Sınav Sorumlusu poşeti içerisinde bulunan sınav kutusu emniyet kilidi ve talimatı yardımıyla kutular kilitlenmeli ve Sınav Evrakı Nakil Görevlisine teslim edilmelidir. 5

6 4.2. Salon Başkanının Yapacağı İşlemler Adayların Salona Alınması; Sınavın düzenli sürdürülmesi Salon Başkanlarının ve Gözetmenlerin dikkatine ve aşağıdaki kurallara titizlikle uyulmasına bağlıdır. Sınav saatinden bir saat önce görevli olunan salona gelerek gözetmenlerle birlikte salon gözden geçirilmelidir. Adaylar Sınav Giriş Belgeleri kontrol edilerek sınav salonuna alınmalıdır. Sınav salonuna girmek isteyen her adayın Pasaportunu ve Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurması gereklidir. Adayların ellerindeki sınava giriş belgelerinde sınava gireceği SALON NUMARASI ve oturacağı SIRA NUMARASI yazılıdır, aday salona alınırken belgesinde yazılı olan Salon Numarası kontrol edilmeli, başka salonda sınava girmesi gerekirken yanlışlıkla görevli olduğunuz salona gelen aday kesinlikle salona alınmamalıdır. Sağlık veya yer değiştirme gibi nedenlerle salona sonradan yerleştirilmiş adaylar için yedek cevap kâğıdı ve soru kitapçığı verilmelidir. Yedek cevap kâğıdı ve soru kitapçığı Bina Sınav Sorumlusundan alınacaktır. Bu adayların sıra numarası 0 (sıfır) olarak görülmektedir. Salonda uygun bir sıraya oturması sağlanarak ilan edilen sınav bitiş saatine kadar sınavı tamamlaması sağlanmalıdır. Adaylar yanlarında ve sıralarında dersle ilgili malzeme, cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazları kesinlikle bulunduramazlar. Bu konudaki ikazlara uymayan adaylar hakkında tutanak tutarak sınavının geçersiz sayılması talep edilmelidir. Adaylar salona yerleştirildikten sonra Sınava Giriş Belgeleri ve Pasaportlarını sıralarının üzerine bırakmalıdır. Kimliğinden kuşkulanılan aday varsa, Sınava Giriş Belgesi ile Pasaportu dikkatle karşılaştırılıp sahtecilik durumundan şüphe duyulması halinde, durumu Bina Sınav Sorumlusuna iletilmeli ve bu Yönergesin 6. maddesindeki açıklamaya göre işlem yapılmalıdır Sınav Başlamadan önce Yapılacak İşlemler; Adaylar salondaki yerlerine oturduktan sonra, sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Aynı salonda görevli bir gözetmenle birlikte Bina Sınav Sorumlusuna gidilerek sınav poşeti teslim alınmalıdır. Salon sınav evrakı büyüklüğüne göre ağzı mühürlü bez torbada veya ağzı kapalı poşet içindedir. Salon Başkanının Teslim Alacağı Salon Sınav Evrakı: Her salonun sınav evrakı poşeti içinde; 1) Soru Kitapçıkları Poşeti 2) İki Mukavva arasında poşetlenmiş olarak: Cevap Kâğıtları Öğrenci Listesi Salon Sınav Tutanağı Sınav Uygulama Yönergesi bulunmaktadır. 6

7 Salon Sınav Evrakı adayların gözleri önünde açılmalıdır. Salon Başkanları, teslim aldıkları kapalı sınav poşetlerini açarken poşeti, yapıştırılmış olan kapağın hemen üzerindeki kesikli kısımdan bozmadan açmalı, ambalaja zarar vermemelidir. Salon Sınav Evrakı torbasının ve içindeki soru poşetinin zarar görmüş olması durumunda konu rapor edilmelidir. Salon Aday Yoklama Listesinin arka sayfasında bulunan Kontrol Listesi, sınav süresince izlenmelidir. Adaylara sınav süresince dışarı çıkmanın yasak olduğu hatırlatılmalı, gerekirse su içmek, tuvalete gitmek gibi ihtiyacı olanlara Yoklama işlemine geçmeden önce kısa bir süre izin verilmelidir. Bu işler bitince listeden yoklama yapılmalıdır. Yoklama listesinde mevcutlara dikkatlice adayın imzası attırılmalıdır, gelmeyenlerin hizasına geçici bir işaret konularak sınav başladıktan 30 dakika sonra girmedi işaretlenmelidir. Cevap kâğıtları üzerinde adayların Adı, Soyadı ve Aday Numaraları yazılıdır. Cevap kâğıtları mutlaka "Adı, Soyadı" ve "Aday No" denetimi yapılarak adaylara dağıtılmalıdır. (Eksik cevap kâğıdı varsa durum Salon Sınav Tutanağına yazılmalı ve Bina Sınav Sorumlusundan "Yedek Cevap Kâğıdı alınmalıdır.) Adayların Cevap Kâğıtları Üzerinde ilgili alanlara mutlaka Adlarını ve Soyadlarını yazmaları, Aday No, sınav soru kitapçığı türünü kodlamaları ve imzalarını atmaları sağlanmalıdır. Sınav süresince bu işlemin eksiksiz ve doğru olarak yapıldığı kontrol edilmeli, varsa eksikliklerin tamamlatılması sağlanmalıdır. Yukarıda belirtilen işlemler bitince bu yönergenin arka kısmında basılı, SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR" yüksek sesle okunmalı ve varsa adayların soruları cevaplanmalıdır. Soru Kitapçıkları poşeti adayların gözleri önünde açılmalıdır. Kitapçıklar sayılarak eksik varsa Salon Sınav Tutanağına kaydedilmeli ve gerekiyorsa Bina Sınav Sorumlusuna bildirilerek "Yedek Soru Kitapçığı" alınmalıdır. 4 tür kitapçık bulunmaktadır (A,B,C,D gibi). Kitapçık türlerinin yan yana ya da arka arkaya oturan adaylara aynı tür Soru Kitapçığı verilmemesine dikkat edilmelidir. Her adaya bir soru kitapçığı verildikten sonra, kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını araştırmaları için adaylara Soru Kitapçıklarının sayfalarını hızlıca kontrol etmeleri söylenmelidir. Sayfası eksik, basımı özürlü vb. kitapçık varsa, bunlar düzgün olanlarla değiştirilmelidir. Adaylara kendilerine verilen Soru Kitapçığının üzerine; ad ve soyadlarıyla, Aday Numaralarını ve salon numarasını yazmaları ve soru kitapçığını "Sınav Başlamıştır" denmedikçe açmamaları söylenmelidir. Ayrıca ellerindeki kitapçığın türünü gösteren harfi, Cevap Kâğıdındaki kitapçık türü yazılı yere kodlamaları hatırlatılmalıdır. Kitapçık türünün doğru olarak kodlanması aday açısından çok önemlidir. Bunlar sınav sırasında ve sınav evrakı teslim alınırken mutlaka kontrol edilmelidir. Sınava girmeyen adaylar varsa, bu adaylara ait Cevap Kâğıtları sayılmalı ve tam olduğu saptandıktan sonra salon poşeti içine konularak güvenlik altına alınmalıdır. Yüksek sesle "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denilerek Sınav başlatılmalıdır. Sınav süresi adaylara duyurulmalı, sınavın başlama ve bitiş saati tahtaya yazılmalıdır. Sınava girmeyen aday varsa bu adaylara ait artan Soru Kitapçıkları sayılmalı ve tam olduğu belirlendikten sonra, salon poşeti içine konularak güvenlik altına alınmalıdır, Bu kitapçıkların görevlilerce okunması, sınav sırasında açık olarak bulundurulması yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve son 15 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın, salondan çıkmasına izin verilemez. Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde, sınava geç kalan adaylar. Bina Sınav Sorumlusunun yazılı izniyle, atandıkları salonda sınava alınır. Bu adaylara herhangi bir şekilde 7

8 ek süre verilmez, ilk 30 dakika dolduktan sonra hiçbir görevli sınava alınma talimatı veremez ve aday hiçbir şekilde sınava alınamaz Sınav Süresince Yapılacak İşlemler; (Bu bölümündeki işlerin özenli yapılması gerekmektedir) Öğrenci Yoklama Listesi incelenerek, sınava girmeyenler için girmedi kutucuğu işaretlenmelidir. Salon aday listesi salondaki aday sayısıyla karşılaştırılmalıdır. Adaylar soruları cevaplandırırken, salonda dolaşılarak her adayın soru kitapçığı türü, Salon aday Yoklama Listesi'nde basılı bulunan test gruplarından (A, B, C, D) ilgili olanına (X) koyarak belirtilmelidir. Bu işlem aday için mağduriyetin doğmaması açısından dikkatle yapılmalıdır. Salon Sınav Tutanağı dikkatle incelenmeli ve sınava girmeyen adayların numaraları, Salon aday Yoklama Listesinden bulunarak, tutanakta ayrılmış yere işaretlenmelidir. Bu yerin altındaki ilgili alana sınava giren ve girmeyen adayların sayıları kaydedilmelidir. Sınava girmeyen adaylar varsa bunlara ait cevap kâğıdında "Aday Sınava Girmedi" kutucuğu kurşun kalemle doldurulmalıdır. Yedek Cevap Kâğıdı kullanan adaylar varsa bunlara ait cevap kâğıdında "Yedek Cevap Kâğıdı Kullandı" kutucuğu kurşun kalemle doldurulmalıdır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve son 15 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın, salondan çıkmasına izin verilmez Sınav Bitiminde Yapılacak işlemler: Sınav sona erdiğinde adayların Cevap Kâğıtları ve Soru Kitapçıkları toplanarak ayrı ayrı dikkatle sayılmalı ve tam olduklarına kanaat getirilince salondaki adaylar dışarı çıkarılmalıdır. Cevap Kâğıtları sınava girmeyenlerinkiyle birlikte, ait oldukları mukavva plakalar arasına sıra numarası düzeninde sıralanarak yerleştirilmelidir. Soru Kitapçıkları Salon Yoklama Listesindeki sıraya göre sıralanarak sayılıp, tam olduğu kontrol edilmelidir. Adaylara ait evrakta bir eksiklik varsa, tüm salon iyice aranarak bulmaya çalışılmalıdır. Eğer tüm çabalara karşın evrak bulunamazsa, eksikliğin hangi adaya ait olduğu salon sınav tutanağında açıklanmalı ve tutanak gözetmenlerle birlikte imzalanmalıdır. Bu açıklama yapılmadığında, sınav evrakının tarafınızdan kasten alındığına veya yok edildiğine hükmedilecektir. Soru ve/veya cevap kâğıdının eksik çıkması ve tutanakla salon görevlilerince saptanmaması halinde, salon görevlileri hakkında soruşturma açılabileceği gibi, adayların maddi ve manevi kayıplarından salon sınav görevlileri şahsen sorumlu olacaklardır. Salon Sınav Tutanağı ve Salon Kontrol Listesi gözetmenlerle birlikte dikkatle eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır. Salon Sınav Tutanağı ve Öğrenci Yoklama Listesi, Cevap Kâğıtları destesi üzerine konularak, hepsi ait oldukları mukavva plakalar arasına yerleştirilip mukavvalar lastik bantla kuşatılmalıdır. Soru Kitapçıkları, Cevap Kâğıtları Poşeti ve varsa kopya kanıtları (üzerine ilgili adayın numarası ve ismi yazılarak veya iliştirilerek) diğer belgelerle birlikte Salon Sınav Poşetine yerleştirilip, poşet kapatılmalıdır. Salon Sınav Poşeti, Gözetmenlerle birlikte Bina Sınav Sorumlusuna imza karşılığı teslim edilmelidir. 8

9 5. SALON BAŞKANLARININ KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR Sınavın uygulanması sırasında görevlilerin özel durumlarla karşılaşmaları mümkündür. Olası durumlar karşısında izlenmesi gereken yollar aşağıda özetlenmiştir. Sınavda adaylar, kopya çekme ya da verme girişiminde bulunabilirler. Kopya çekme durumu saptanan adayın elinden soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa kopya kanıtı alınıp adayın salon dışına çıkarılması gerekmektedir. Bazı durumlarda bu yola gitmek sakıncalı olabilir, karar yetkisi Salon Başkanına aittir. Kopya çeken adaylar için (kopya işleminin nasıl gerçekleştiği çok açık ifadelerle yazılarak) Salon Kontrol Listesinin arka sayfasına yazılmalıdır. Adaylardan alınan kopya kanıtının veya sıkıca yapıştırılacağı bir başka kâğıdın üzerine, adayın numarası ve adı yazılarak, bu kanıtın kime ait olduğu belgelenmelidir. Sınavda kopya çekmese bile, kural dışı hareketlerde bulunarak sınavın düzenini bozanlar olursa, bu adaylar için "Salon Kontrol Listesi" arka sayfasına kural ihlalinin nasıl gerçekleştiği açık ifadelerle yazılmalıdır. Bu adayların salondan dışarı çıkarılması tercih edilmelidir. Böyle bir durumda da gerekirse Bina Sınav Sorumlusundan yardım isteyiniz. Görevliler arasında sınav kurallarına uymayanlar olursa, bunların kimliği ve ne yaptığı Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazılmalıdır. Ayrıca, durum Bina Sınav Sorumlusuna hemen bildirilmelidir. Bir adayın elindeki Sınava Giriş Belgesinde, sınav tarihi, sınava gireceği bina ve salon yazılı, fakat bu adayın adı Yoklama Listesinde mevcut değilse, aday sınava alınacak ve Aday Numarası, Adı ve Soyadı, Salon aday Yoklama Listesinin sonuna eklenecektir. Bu durumdaki Adaylara gelmeyen adayların cevap kâğıtları kesinlikle verilmeyecek, cevap kâğıdı ve Soru Kitapçıkları Bina Sınav Sorumlusundan temin edilecektir. Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler. Bu durumda "Doğru kabul ettiğiniz cevabı işaretleyiniz. Soru yanlış ise iptal edilir." denilmeli ve adaylarla tartışmaya girilmemelidir. Salon Başkanı soruyu okuyup adaylara ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendine göre yorumlayıp karar verme yoluna gitmemelidir. Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçlarından doğan ve bu esaslarda sözü edilmemiş bir durumla karşılaşılırsa, bina sınav sorumlusuna danışmalıdır. 9

10 6. SALON BAŞKANLARININ KİMLİK KARTLARINI DENETLEMELERİNE İLİŞKİN KURALLAR Sınav başlamadan önce adayın Sınava Giriş Belgesi ve Pasaportu incelenirken, dikkat edilecek en önemli husus, adayların Pasaportunda yer alan bilgilerin Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerle aynı olup olmadığıdır. Eğer adayın Pasaportunda yer alan bilgiler ve fotoğraf, adayın Sınava Giriş Belgesindeki bilgilerden ve fotoğraftan çok farklı ise durum Bina Sınav Sorumlusuna bildirilerek aday sınava alınmamalı ve aday hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenmelidir. Adayın Pasaportundaki bilgi ve fotoğrafa benzerliği konusunda kuşku duyulur fakat kesin bir karara varılamazsa ve aday da kendisinin pasaportta kimliği yazılı ve fotoğrafı bulunan kişi olduğunda ısrar ederse, adaya bir kâğıt vererek kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle; adı-soyadı ve kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırıp imzası alınmalı ve bu kâğıt düzenlenecek Bireysel Sınav İptal Tutanağına eklenmelidir. Sınava Giriş Belgelerine ve Salon Aday Yoklama Listelerine basılmış ad ve soyadlarda soyadların yazımında harf eksiklikleri ya da bitişik yazılma gibi yanlışlıklar olabilir. Bu yanlışlıklar önemli değildir ve bununla ilgili olarak sınav sırasında yapılabilecek bir işlem yoktur. 7. SALON SINAV TUTANAĞININ DOLDURULMASI Salon Sınav Tutanakları, sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu tutanaklar Üniversitemizde tek tek gözden geçirilmekte ve sınav değerlendirmeleri bu tutanaklara göre sonuçlandırılmaktadır. Bu nedenle tutanaklar Salon Başkanlarınca, okunaklı ve hatasız olarak doldurulmalıdır. Salon başkanı ve gözetmenlerin ad ve soyadları tutanağa açıkça yazılmalı ve salondaki bütün görevlilerce mutlaka imzalanmalıdır. Sınavın kurallara uygun olarak yapılmasında göstereceğiniz özen için teşekkür ederiz. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların yabancı uyruk numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Bu sınavda verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 15 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikadan sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 10

11 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk size aittir. Sınav sırasında cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece önemlidir. 8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınıza, size verilecek olan soru kitapçığının türünü işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaret konmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır. 10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, yabancı uyruklu numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 12. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 11

12 RULES TO BE FOLLOWED 1. It s strictly forbidden to bring cellular (mobile) phones into the examination hall. Also forbidden are any other kind of electronic or communications equipment (other than watches that only show time), weapons, explosive materials, scrap paper, notebooks, books, dictionaries and related instruments, slide-rules, compasses, protractors, rulers, and the like. Any violators of these rules will have their examinations cancelled. 2. The time given to answer the items on the Basic Learning Skills Test is 100 minutes 3. No candidate who has submitted his/her examination paper to a person in charge and leaves the examination hall, for any reason whatsoever, will be allowed to re-enter the hall. 4. Students will NOT be allowed to leave the examination room for any reason. Students are NOT permitted to leave the examination room within the first thirty (30) minutes after the commencement of the examination and fifteen (15) minutes before the completion of the examination. Students who arrive within the first 30 minutes after the examination has commenced will NOT be allowed to take the examination. 5. During the test, it is forbidden to ask questions of or talk to those persons in charge. It is also against the rules of the examination for people in charge to converse or whisper to any candidates. Similarly, it is forbidden to ask another candidate for a pencil, eraser, or anything else. 6. During the examination, candidates are required to comply with all the directions given to them by the people in charge, who have the right to tell a candidate to change his/her seat. You must obey all instructions given to you. Otherwise, your name and application number will be taken, and your examination will be cancelled. 7. If during the test anyone is found cheating, trying to cheat, or helping someone else to cheat, his/her name and application number will be recorded, and his/her answer sheet will not be considered for evaluation. The people in charge are in no way required to warn candidates about cheating. This is the candidates responsibility. During the examination, it is extremely important that you exercise extreme care in not letting your answer sheet be seen by another candidate. 8. It is important to fill in the necessary areas on the answer sheet. You must use only a soft lead pencil for writing your name and other information or marking answers. No type of pen may be used. Mark your answers only on the answer sheet. Answers marked in the test booklet will be ignored. 9. Once the test booklets have been distributed, you should check to see that no pages are missing and all pages are readable. You should inform the people in charge immediately in such an event so that your test booklet can be changed. Check whether the letter printed at the top of each page in the test booklet is the same as the letter printed on the cover. If you realize such a disparity later in the exam, you should ask those in charge for a new test booklet that makes the type you have been working on up to that time. Remember to mark the letter of the booklet on your answer sheet; otherwise, your exam will be invalid, since it will not be possible to evaluate it. 12

13 10. Before you begin to answer the questions, you must write your name, surname, candidate number, and examination hall number on the cover of your booklet. Following the examination, all test booklets are collected and inspected. If even one page of a test booklet is missing, the answer sheet will not be considered for evaluation. 11. You may use the blank spaces on the pages of the test booklet as scrap paper for writing or calculating purposes. 12. No one, including a person in charge, is allowed to smoke a cigarette, or other tobacco product during the examination. 13. It is strictly forbidden to make a record of your answers on any paper and take it out. 14. Remember to give in your test booklet, answer sheet to the people in charge before you leave the examination hall. 13

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

İÜYÖS d.g.c.f.e. .a.b 12 0, 8. 0, 5 : ( 3,26 0, 74 ) =? 2 x x+1 = 9 4. x =? 0 < x < y.

İÜYÖS d.g.c.f.e. .a.b 12 0, 8. 0, 5 : ( 3,26 0, 74 ) =? 2 x x+1 = 9 4. x =? 0 < x < y. 12 0, 8. 0, 5 : ( 3,26 0, 74 ) =? 2 x 1 +1 1 2 x+1 = 9 4 x =? 3 2 1 2 1 2 + 3 3 2. 2 3 + 8 3 =? 0 < x < y ( x y) 2 4 x 4 3 y 3 + x 4 = 0 x =? 3 35 4 + 19 17 1 22 1 + 19 17 =?.a.b A B C.d.g.c.f.e.h n( (

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

VII. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

VII. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI YÖS TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ, DİL BİLGİSİ VE GENEL KÜLTÜR TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS, GRAMMAR AND GENERAL KNOWLEDGE TEST

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Mayıs 2015

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı Mayıs 2015 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı 30-31 Mayıs 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Sınav Yeri ve Zamanı...1 1.2. Sınava Girmek için Gerekli Belgeler...1 1.3.

Detaylı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı 18-19 Nisan 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı 18-19 Nisan 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı 18-19 Nisan 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Sınav Yeri ve Zamanı...1 1.2.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

VII. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

VII. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI YÖS TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ, DİL BİLGİSİ VE GENEL KÜLTÜR TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS, GRAMMAR AND GENERAL KNOWLEDGE TEST

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Ocak 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Sınav

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS BASIC LEARNING SKILLS TEST 16.05.2015 GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS)

EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS BASIC LEARNING SKILLS TEST 16.05.2015 GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) YURTD INDAN VEYA YABANCI UYRUKLU Ö RENC INAVI TEMEL Ö RENME BECER ER TEST EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS BASIC LEARNING SKILLS TEST 16.05.2015 ADI / NAME : SOYADI / SURNAME : ADAY NO / APPLICANT

Detaylı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23-24 Mayıs 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23-24 Mayıs 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23-24 Mayıs 2015 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Sınav Yeri ve Zamanı...1

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ/STANDARDI

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ/STANDARDI Dök. No: AUZEF-SS-2.3.-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi: 29.12.2014 Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar,... 2 1.2.

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ YURTDIŞINDAN VEYA YAANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME ECERİLERİ TESTİ EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ASIC LEARNING SKILLS TEST 8.0.0 ADI / NAME : SOYADI / SURNAME : ADAY NO / APPLICANT

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

03-04 OCAK 2015 AÖL VE MAÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

03-04 OCAK 2015 AÖL VE MAÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAV TARİH VE SAATLERİ 1.Oturum- 03 Ocak 2015 Cumartesi 09: 30 (180 dakika) 2.Oturum- 03 Ocak 2015 Cumartesi 14: 00 (180 dakika) 3.Oturum- 04 Ocak 2015 Pazar 09: 30 (180 dakika) GENEL I. Bina Sınav Komisyonunun

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ADAYIN / APPLICANT'S ADI / NAME :... SOYADI / SURNAME :... ADAY NUMARASI / CANDIDATE NUMBER :... SINAV SALON NO / EXAMINATION HALL NO :...

ADAYIN / APPLICANT'S ADI / NAME :... SOYADI / SURNAME :... ADAY NUMARASI / CANDIDATE NUMBER :... SINAV SALON NO / EXAMINATION HALL NO :... YTÜYÖS-0 A Matematik ve Genel Yetenek Testi YTÜYÖS-0 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI MATEMATİK VE GENEL YETENEK TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE MATHEMATICS

Detaylı

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır.

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 1.0 AMAÇ: MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM: Sınavlara giren tüm adayların,gözetmen ve değerlendiricilerin faaliyetlerini kapsar.

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

A YTÜYÖGS 2013 / Matematik

A YTÜYÖGS 2013 / Matematik A YTÜYÖGS 0 / Matematik YURT DIŞI ÖĞRENCĐ GĐRĐŞ SINAVI MATEMATĐK TESTĐ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE MATHEMATICS TEST 6 Mayıs 0 (6 May 0) ADAYIN / APPLICANT'S ADI / NAME :... SOYADI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ DI / NME : SOYDI / SURNME : DY NO / PPLICNT NUMBER : SINV SLON NO / EXMINTION ROOM NUMBER : dınızı, soyadınızı, aday numarası ve sınav salon numaralarınızı yukarıya yazınız. I. Bu sınavdaki soruların nasıl

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

21 Mayıs 2017 Tarihinde Yapılacak Olan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavında Görev Alanlar için Duyuru PAZAR SABAH

21 Mayıs 2017 Tarihinde Yapılacak Olan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavında Görev Alanlar için Duyuru PAZAR SABAH 21 Mayıs 2017 Tarihinde Yapılacak Olan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavında Görev Alanlar için Duyuru PAZAR SABAH GENEL YETENEK 60 SORU (130 dk.) GENEL KÜLTÜR 60 SORU PAZAR ÖĞLEDEN SONRA EĞİTİM BİLİMLERİ

Detaylı

2017-YGS Görevli Eğitimi. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı

2017-YGS Görevli Eğitimi. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı 2017-YGS Görevli Eğitimi ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı 2017 YGS GENEL BİLGİLER 2017 YGS Atanan Aday Sayısı : 2.265.908 Sınav Tarihi : 12 Mart

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

7. The other regulations concerning the

7. The other regulations concerning the A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU-YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI AKDENİZ UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS ADAYIN / APPLICANT'S ADMISSION EXAMINATION 4 Haziran 0 ADI / NAME : SOYADI / SURNAME

Detaylı

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı

Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı On5yirmi5.com Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı MEB asil öğretmenliğe geçiş sınav yerlerini açıkladı. Yayın Tarihi : 12 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma : 2/3/2017) Milli Eğitim Bakanlığı asil

Detaylı

MTSAS-6 SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MTSAS-6 SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR GENEL HUSUSLAR I. Bina Sınav Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar: Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılınız. Toplantıda

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ-MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ EK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ-MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ EK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ-MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1.Oturum- 21 Ağustos 2016 Pazar 09: 30 (180 dakika-en fazla 10 ders) 2.Oturum- 21 Ağustos 2016 Pazar 14: 00 (180 dakika-en fazla 10 ders) YEDEK SALON UYGULAMALARI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU

2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ TIPTA UZMANLIK İÇİN YABANCI DİL A S Y M ASYM ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI 2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 AĞUSTOS DÖNEMİ TÖMER

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Yönergenin Amacı Madde:1-Bu yönergenin Amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı