BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ"

Transkript

1 BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart Kanallar ve Eleanları 5

2 Yuvarlak kanal sistelerinin eleanları standartlaştırılıştır. Böylece kolayca standart seri üreti yapak, üretii stoklaak ve kısa zaanda üşteriye tesli edebilek ükün oluştur. Buna karşılık dikdörtgen kesitli kanallar ve bağlantı parçaları için böyle bir standart boyut söz konusu değildir. Dikdörtgen kesitli kanallar ve fittingsi üşterinin istediği boyutlarda ve çoğu zaan şantiyede yerinde üretilir. İdeal bir ava kanalı, 1. Gerekli bölgeye yeterli avayı taşıalı,. İlk kuruluş ve işlete asrafları ekonoik olalı,. Fazla gürültü ve titreşi yapaalıdır... Havalandıra Sistelerinde Dış Hava Miktarı Tayini Yalnız avalandıra yapılan aallerde avanın taaı dışarıdan alınakta ve ava üzerinde içbir terodinaik işle yapadan aale verilektedir. Dışarıdan taze ava aale gelirken, aalin bayatlaış avası da dışarı atılaktadır. Bu işleler genellikle, ava fanları yardıı ile cebri olarak yapıldıklarından, fanın gücünün belirlenesinde aal ava debisinin bilinesi gerekektedir.maal ava debisinin belirlenesinde; 1. Maal avasını kirlilik duruu. Dış avanın fiziki duruu. Maal avasının sıcaklığı 4. Maal avasının neliliği 5. Maalin kullanı aacı 6. Maalden aal avasına yapılan gaz katkıları 7. Maalde bulunak duruunda olanların özellikleri gibi ususların göz önünde bulundurulası gerekir.maal dış ava iktarının belirlenesinde, bu ususlar göz önünde bulundurularak azırlanan etotlardan en uygun olan bir ya da birkaçı uygulanabilir...1. Maaldeki İnsan Sayısına Göre Dış Hava Miktarı Tayini Maal avalandırılalarında, aalin kullanı aacı ve aalde bulunan insanların avayı kirlete durularını da göz önünde bulundurak gerekir (Şekil.1). Maalin ortalaa taze ava itiyacını kişi sayısına göre belirlenesinde kesin sayısal bir değer verek ikanı yoktur. Bunun için aalin kullanı aacına göre fert başına tecrübe edilen yaklaşık değerler alınaktadır. Çizelge.1 de aal kullanı aacı ve o aalde bulunan insanların taze dış ava itiyaçlarına göre fert başına itiyaç duyulan taze ava iktarları veriliştir. Ancak, lüzuu alinde bu değerlerin / altında ve üstünde alak ükündür. Bu çizelgeden faydalanarak topla dış ava itiyacını bulak için; Şekil.1. Maal Havasına İnsanlar Tarafından Yapılan Katkılar Q = nv&. kişi 6

3 Q : Topla dış ava debisi ( /) V & kişi : İnsanlar tarafından itiyaç duyulan teiz ava iktarı ( /, kişi) (Çizelge.1) n : Maalde bulunan insan sayısı eşitliği kullanılır. Çizelge.1. Maal Kullanı Aacına Göre Fert Başına Saatlik Taze Hava İtiyacı Hava kullanı yeri Tiyatro Konser salonu Sinea Okua salonu Fuar alanı Satış ağazası Müzeler Spor salonları Hava iktarı /, kişi Hava kullanı yeri Özel büro Dinlene odaları Kantin Konferans salonu Sınıflar Teneffüs odaları Lokantalar Büyük bürolar Hava iktarı /, kişi Örnek: Sigara içilesinin serbest olduğu bir kantinde ortalaa 5 kişinin bulunduğu kabul edilektedir. Bu kantine dış ava sağlaak aacıyla bağlanan fanın ava debisi ne olalıdır? Çözü: Topla dış ava debisi: V & kişi = (sigara içile farkı) = 50 /, kişi Q = nv&. kişi Q = 5 kişi. 50 /, kişi = 150 /... Saatlik Hava Değişi Sayısına Göre Dış Hava Miktarı Hava değişi sayısı, aalin aci kadar dış avanın aalde bulunan ava ile değiştirilerek, aal avasının yenilenesidir. Saatteki yenilene iktarı da saatlik ava değişi sayısı olarak ifade edilektedir. Maal avasının değiştirile itiyacı sıklığı, (bilassa atölyelerde) aal avasının kirlene süresine bağlıdır. Özellikle işlete aallerinde oluşan zararlı addelerin etkilerine göre, ava değişi sayıları belirlenektedir. Çizelge. de aallerin kullanı aaç ve cinsine göre, tecrübeye dayalı saatlik ava değişi sayıları veriliştir. Bir ace gönderilecek ava itiyacı ava değişi sayısına göre belirlenebilir. Buna göre ava itiyacı; Q = H V d. Q : Maale üflenen ava debisi ( /) H d : Hava değişi sayısı (defa/saat= 1/= -1 ) (Çizelge.) V : Maalin topla aci ( ) 7

4 Örnek: Yüksekliği,5, eni 10 ve boyu 0 olan bir konferans salonu avalandırılacaktır. Buna göre konferans salonunun dış ava itiyacını belirleyiniz. Çözü: Konferans salonunun aci: a = 10, b = 0 ve =,5 V = a.b. = 10.0.,5 = 700 Konferans salonunun ava değişi sayısı: H d = 5-10 defa/ (Çizelge. den sigara içe yasağı olduğu için en düşük değer 5 defa/ alınıştır) Buna göre ava itiyacı: Q = H V d. Q = 5 defa/. 700 Q = 500 / Çizelge.. Çeşitli Maallerin Saatlik Hava Değişi Sayıları Maal Adı Otura odası Büro Mutfak Banyo Helalar: Genel WC Fabrika WC Büro WC Konut WC Kütüpaneler Boyaane Garaj Gardırop Misafirane Dinlee salonu Kantin Alış-veriş erkezi Hava Değişi Sayısı (defa/saat) Maal Adı Laboratuar Dükkan Aeliyatane Ütüane Okullar: Fizik ve biyo. Lab. Okul elaları Yüze avuzları Kasa odaları Soyuna odaları Konferans Salonları Çaaşıraneler Abarlar Sinea, tiyatro: Sigara yasak Sigara serbest Atölyeler Hava Değişi Sayısı (defa/saat) Kanal Hesapları

5 Sistede kullanılan fan, otor, ısıtıcı, soğutucu gibi akine ve teçizatların güçlerinin belirlenesinde, ava kanallarının fiziki yapı ve teel özelliklerinin bilinesi gerekir. Havalandıra kanallarındaki basınç kayıplarının oluşasında kanal cidarlarındaki sürtüne, ara bağlantı parçalarındaki pürüzler, yön değiştireler ve çap daralaları etkili olaktadır. Kanallardaki basınç kayıplarının esabı; kanal yapıında kullanılan alzeenin, kanaldaki ava ızının ve kanal boyunun bilinesi duruunda, kanal ağının topla basınç kaybının bulunası ile ükün olur...1. Kanalardaki Hava Hızları Kanallardaki ava ızı; kanalın kullanı yeri yapının cinsi ile ses duruuna bağlıdır. Havanın kullanı aacına göre uygun ızı seçek gerekektedir. Lüzuundan fazla ız seçilesinde, kanallarda gürültü ve isteneyen sesler oluşur. Ayrıca; ava ızı siste fanının gücü ile ilgili olduğu için; ız artınca fanın debisi ve yükünü de artırak gerekir. Havas ızının gereğinden düşük seçilesinde de yeterli ava debisine ulaşıladığından, istenilen şartlardaki avalandıra ya da iklilendire yapılaaz. Çizelge. de Alan literatürüne göre tavsiye edilen kanallardaki ava ızları veriliştir. Çizelge.4 de ise Carrier tarafından tavsiye edilen ız değerleri veriliştir. Çizelge.. Tavsiye Edilen Kanallardaki Hava Hızları Düşük Basınçlı Sistelerde Konfor Uygulaası Endüstriyel Uygulaa Beslee enfezleri 1,5-4 /s Eiş ve egzoz enfezleri 4 8 /s Dış ava panjurları /s Ana kanallar, /s Tali kanallar, bağlantılar /s Yüksek basınçlı kanallarda, Bağlantı atları 8-1 /s Ana kanallarda 15 0 /s Tali kanallarda 1 18 /s Çizelge.4. Carrier Tarafından Tavsiye Edilen Hızlar Uygulaa Ses Kriteri Ekonoik Kriter Ana Kanal Tali Kanal Beslee Dönüş Beslee Dönüş Konutlar /s 5 4 Apart Otel, Hastane, Yatak Odası Özel ofis, Kütüpane, Yönetici Odası 5 /s 7,5 6, /s 10 7,5 8 6 Tiyatro, Konser Salonu 4 /s 6,5 5,5 5 4 Genel Ofis, Lokantalar, 7,5 /s 10 7,

6 Alışveriş, Bankalar Ortalaa Dükkan ve Kafeteryalar 9 /s 10 7,5 8 6 Endüstri 1,5 /s ,5... Kanal Kesit Alanının Tayini Havalandıra ve iklilendire kanal çaplarının tayini; sistein topla ava debisinden areketle bulunur. Hava debisi, avalandırada topla ava itiyacından ve iklilendire sistelerinde de topla ısı kazancı ya da ısı kaybı bulunarak tespit edilir.hava debisi bilinen bir kanalın kesit alanını bulak için; Q = V. A Q : Kanaldan geçen avanın debisi ( /s) V : Kanaldan geçen avanın ızı (/s) A : Kanalın kesit alanı ( ) eşitliğinden faydalanılır. Kanalı boyutlandırak için dikdörtgen veya silindirik olasına göre Şekil. de gösterilen eşitliklerden faydalanılır. Burada a ve b kanalın kenar uzunlukları () ve d ise kanalın çapıdır (). Kanal Kesiti Kanal Kesit Şekli Kanal Kesit Alanı Dikdörtgen b a A= a.b Ç=(a+b) Daire d A = π d 4 Ç=π.d Şekil.. Dikdörtgen ve Silindirik Kanalların Kesit Alanları Örnek: Kanaldaki ava ızının 5 /s olası duruunda, acisel debisi / olan silindirik ava kanalının kesit alanı ve çapı nedir? Çözü: V= 5/s, Q= / 0 Q = = =,77 600s s Q = V. A Q,77 A = = s = 0,554 V 5 s

7 . A 0,554 A = π d d = = = 4 0,785 0,785 0,84... Kanal Kenar Oranları Kanallar boyutlandırılırken, kat yüksekliklerinin dikkate alınası gerekir. Ancak noral şartlarda, eğer kat yüksekliğinden dolayı bir proble yok ise, kanal oranlarının / olarak alınası en uygun olanıdır. Örnek: Hava debisi 750 / ve ava ızı da /s olan bir yan kanalın boyutlarını / oranına göre belirleyiniz. Çözü: V= /s, Q= 700 / = 0,194 /s Q = V. A ise Kesit alanı; = Q 0,08 / s A = 0,0694 V / s = Kanal boyutları; A= a.b ve kenar oranları b = a olduğu için a A= a.b = a. a = b a = a 0,0694 = a = 0, 08 a = 0,1041 a = 0,6.0,6 b = a = b = 0, Benzerlik Kanunu Aynı acisel debideki avanın değişik kesit alanlarındaki kütlesel debisi de aynıdır. Şekil. de görüldüğü gibi, kanallardaki değişken kesit alanlarında ava sabit acisel debide aktığı zaan akan akışkanın ızı V 1 den V ye çıkar. A 1 Q 1 A Q V V 1 Şekil.. Kanallarda Değişken Kesit Alanları 1

8 Benzerlik kanununa göre yazılan; Q = Q 1 eşitliğinden, V. A = V. A V V 1 1 A = A 1 1 eşitliğini yazak ükündür. Örnek: Kesit alanı 0,5 ve ava ızı da 4 /s olan bir kanal daraltılarak kesit alanı 0, düşürüldüğüne göre kanaldan akan avanın ızı ve debisi ne olur? Çözü: A 1 = 0,5, V 1 = 4 /s ve A = 0, Kanaldan akan avanın ızı, V. A = V. A ,5 = V. 0, V = 6,7 /s Kanaldan akan avanın debisi, Q = V. A Q = 4.0,5 Q = /s..5. Bernoulli Denklei Bir kanaldaki ava akışı teorik olarak Bernoulli Denklei ile ifade edilebilir. Kanal içindeki akış için yükselti farkı ial edilirse, 1 ve noktaları arasında Bernoulli denklei; 1 P1 V1 P V Şekil.4. 1 ve noktaları arsındaki kanal ρ. V1 ρ. V s1 s P = P + P + olarak yazılabilir. Burada, P : Sürtüneye ve dinaik kayıplara bağlı 1 ve noktaları arasındaki topla basınç kaybı (Pa) P s1 ve P s : Söz konusu noktalardaki statik basınçlar (Pa)

9 V 1 ve V : Söz konusu noktalardaki ava ızı (/s) ρ : Kanal içindeki avanın yoğunluğu (kg/ ) Bu ifadedeki V / terii dinaik basınç olarak isilendirilir ve V Pd = ρ şeklinde gösterilir. Standart şartlardaki ava için ız basıncı, = 0, 60. V Pd olarak bulunur. V burada /s olarak ava ızıdır. Buna göre akışkanın erangi bir noktasındaki topla basınç, P = P + P t s d olarak statik ve dinaik basınçların toplaı şeklinde ifade edilir..4. Kanallarda Topla Basınç Kaybı Kanallardaki topla basınç; kanal cidarlarına sürtüne ile kanal bağlantı parçalarının, kullanılan ciazların (ısıtıcı, soğutucu, dala tutucu gibi) ve diğer yan bağlantı eleanlarının gösterdiği dirençlerden oluştuğundan, topla basınç kaybı için; (. ) P = P + P = l R + Z + P t s d E eşitliği ile bulunur. Bu eşitlikte; l.r : Kanallardaki sürtüne basınç kaybı (Pa) l : Kanal uzunluğu () R : Biri basınç kaybı (Pa/) Z : Kanal bağlantı parçalarının basınç kaybı (Pa) P E : Sistede kullanılan ciazların (filtreler, ısıtıcılar, susturucular, kapaklar, ölçü aletleri, yön değiştiriciler gibi) topla basınç kayıpları (Pa) olarak veriliştir Kanalardaki Sürtüne Basınç Kayıpları Akışkanın viskositesine bağlı olarak gerek kanal cidarları ile ve gerekse akışkanın kendi olekülleri arasındaki sürtüneler dolayısı ile oluşan kayba sürtüne kaybı denir. Sürtüne kaybı, l V P = R. l = λ.. ρ. d P : Uçlar arasındaki basınç farkı (Pa=N/ ) l : Kanal boyu () R : Biri basınç kaybı (Pa/) (Şekil.5) λ : Kanal (boru) direnç katsayısı d : Kanal çapı () ρ : Havanın yoğunluğu (1, kg/ ) V : Havanın ızı (/s)

10 eşitliği ile bulunaktadır. Bu ifadedeki boyutsuz sürtüne katsayısı, cidarın pürüzlülüğüne, akışkan cinsine, kanal çapına ve akışın Re sayısına bağlıdır. Sürtüne kaybının bulunabilesi için standart sürtüne diyagraları azırlanıştır. Yuvarlak galvanizleniş çelik kanallarda akan standart ava için azırlanan sürtüne diyagraı Şekil.5 de veriliştir. Bu diyagra yardıı ile standart kanallardaki ava debisi ve kanal çapı biliniyorsa, kanaldaki ava ızını ve kanalın biri uzunluğu başına özgül sürtüne kaybını bulak ükündür. Eğer dikdörtgen kanallar söz konusu ise Çizelge.5 ve 6 yardıı ile eşdeğer kanal çapı bulunabilir. Örnek: Özel bir duru için 15 uzunluğunda galvanizleniş çelik saçtan yapılış avalandıra kanalının çapı 150 ve bu kanaldaki ava ızı 1 /s dir. Bu verilere göre, kanalın iki ucu arasındaki basınç farkı ve kanalın debisi ne olur? (ε =0,09) Çözü: ε =0,09, l=15, V=1 /s, d=150 = 0,15 Biri basınç kaybı, R=10, Pa/ (150 çap ve 1 /s ız için Şekil.5 den) Topla basınç farkı, Pa P = R. l = 10,. 15 = 154, 5 Pa Kanalın Debisi, Bu verilere göre yine Şekil.5 den ava debisi Q= 11 litre/s = 0,11 /s = 760 / olarak okunur. Bu debi değerini esap yolu ile bulak istersek, Q = V. A d,14.0,15 A = π = = 0, Q V A s =. = 1.0, 0176 = 0, 11 elde ediliş olur. s Örnek: Çapı 15 olan bir saç kanalda ava ızı 5 /s ve ava sıcaklığı 0 0 C olduğuna göre 10 uzunluğundaki bir kanal parçasının iki ucu arasındaki basınç farkı ne olur? ( λ =0,07 olarak alınacak ve ρ =1, kg/ ) Çözü: l=10, V=5 /s, d=15 = 0,15 l V 10 5 ( / s) P = λ.. ρ. = 0,07..1, kg /. =, 4 N / ( Pa) d 0,15 4

11 Şekil.5. Sürtüne Diyagraı Çizelge.5. Eşdeğer Sürtüne ve Kapasite İçin, Dikdörtgen Kesitli Kanallara Eşdeğer Yuvarlak Kanallar (Ölçüler cinsindendir) 5

12 6 Çizelge.6. Eşdeğer Sürtüne ve Kapasite İçin, Dikdörtgen Kesitli Kanallara Eşdeğer Yuvarlak Kanallar (Ölçüler cinsindendir)

13 .4.. Kanalardaki Dinaik Basınç Kayıpları (Yerel Kayıplar) Dinaik kayıplar (yerel kayıplar) çeşitli bağlantı eleanlarında akışın yön veya kesit değiştiresi gibi raatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkar. Bu bağlantı eleanları arasında giriş ve çıkış ağızları, kesit değiştiriciler (redüktörler) birleşe ve ayrılalar ve dirsekler sayılabilir. Özel dirençlerdeki dinaik basınç kayıpları (Z), avalandıra ve iklilendire tesisatları kanal esaplarında öne kazanaktadır. Dinaik basınç kayıpları, V P = Z = k. ρ. Z : Özel dirençlerdeki dinaik basınç kayıpları (Pa) k : Dinaik basınç kayıp katsayısı (Şekil.6) eşitliği ile bulunur..4.. Santral İçi Ciazlarının Basınç Kaybı Santral içine yerleştirilen kapaklar, susturucular, ısıtıcı ve soğutucular, ava filtreleri, nelendiriciler, dala tutucular, ne tutucular ve ısı geri kazanı ciazları gibi kısılar da öneli ölçüde basınç kaybına sebep olaktadırlar. Aşağıda verilen çizelgede santral içi ciazların sebep oldukları basınç kayıpları veriliştir. 7

14 Çizelge.7. Santral İçi Bağlantı Ciazları Basınç Kayıpları Bağlantı Ciazı Pa Bağlantı Ciazı Pa Kalın Filtreler Hava Menfezi İnce Filtreler Susturucu 0-50 Isıtıcılar Panjur Kapak (Açık) 10-0 Soğutucular 0-10 Dış Korua Kafesi 0-60 Buarlaştırıcı Yangın Korua Kapağı Kanal Sistei Bölülerindeki Kayıplar Kanal sisteinin erangi bir bölüündeki topla basınç kaybı, söz konusu bölüdeki sürtüne kayıpları ile dinaik kayıpların toplaına eşittir. Dolayısı ile iki ifadeyi birleştirerek bir kanal bölüündeki topla kaybı, Ptopla = Psürtüne + Pdinaik l V V Ptopla = λ.. ρ. + k. ρ. d l V Ptopla = λ. + k. ρ. d şeklinde ifade etek ükündür. 8

15 Şekil.6. Kanal Bağlantı Eleanlarının Kayıp Katsayıları 9

16 .5. Fan Siste Etkileşii Fan perforans verileri, uygulaada ölçülenlerden farklı olaktadır. Fan testleri sırasında giriş serbesttir ve çıkışta ise çıkışla aynı kesitte ve yeteri kadar uzunlukta düz kanal bulunur. Bu fan perforansı açısından en uygun durudur. Halbuki uygulaada fan giriş ve çıkışında uygun olayan bağlantılar söz konusudur. Bu duruda esaplanan siste ava debisi ve basınç kaybına göre seçilecek fanın yetersiz kalasına neden olacaktır. Bunun önlenesi için fan-siste etkileşiini dikkate alan ilave basınç kaybı göz önüne alınalıdır. Burada sözü edilen fan-siste etkileşii tesisin taalanasından sonra test ve ayar işlei sırasında ölçüleez. Bu nedenle tasarı sırasında projeci tarafından siste etkisi esaplanıp fan seçii buna göre yapılalıdır. Fan-siste etkileşiinde üflee alanı/çıkış ağzı alanı oranı ve etkin kanal uzunluğu yüzdesi değerleri Şekil.7 de gösteriliştir. Şekil.7. Kontrollü Difüzyon ve Düz Çıkış Kanalında Düzgün Hız Profili Teşkili 40

17 .6. Kanal Boyutlandırılası ve Hesap Yönteleri Kanal siste tasarıında öncelikle ava üflee ve ee enfezlerinin yerleri ve er bir enfezin kapasitesi (debisi), tipi ve büyüklüğü belirlenelidir. Bu ava vere ve ee enfezlerinin standart tipte ve biçide olasına ve bilinen bir fira ürünü olasına dikkat edilelidir. Daa sonraki adı, kanal sisteinin şeatik olarak çizilesidir. Bu şeatik ön çizide esaplanan ava iktarları, çıkış yerleri ve en ekonoik ve uygun kanal güzergaı gösterilir. Bundan sonra kanallar boyutlandırılarak çeşitli eleanlardaki basınç kayıpları esaplanır. Bulunan değerler şeatik çizilere işlenir. Kanal esaplarında bulunan boyutlar yuvarlak kanallar içindir. Eğer dikdörtgen kanallar kullanılacak ise eşdeğer kanal çapından, dikdörtgen kanal boyutların geçilir. Kanal boyutlandırılasında kullanılan yönteler şunlardır; 1. Eş sürtüne yöntei. Statik geri kazana yöntei. Uzatılış plenular 4. T- yöntei 5. Hız yöntei 6. Sabit ız yöntei 7. Topla basınç yöntei.6.1. Eş Sürtüne Yöntei Bu yöntede öncelikle biri kanal uzunluğu başına olan statik basınç kaybı yani özgül sürtüne kayıp değeri seçilir. Seçilen bu değer bütün kanal uzunluğu boyunca sabit tutulacak şekilde kanal boyutlandırılası yapılır. Bu yönte kullanılarak ava kanalarının boyutlandırılası aşağıdaki aşaalar ile gerçekleştirilir. 1. Kanal sisteinin bütün parçalarını gösteren bir taslak azırlanır.. Taslaktaki er kanal parçası nuaralanır ve üzerine ava debisi yazılır.. Şekil.5 deki diyagradan bir sürtüne katsayısı seçilir. 4. Biri sürtüne katsayısı seçilirken, gerek fan çıkışındaki, gerekse kanalların diğer kısılarındaki ava ızlarının, tavsiye edilen ızlar ertebesinde kalasına dikkat edilir. Alçak ızlı kanal sistelerinde genellikle, yaklaşık 0,6-1,6 Pa/ değerinde seçilesi iyi sonuç verir. 5. Kanal taslağındaki er parçanın ava debisine göre ve seçilen biri sürtüne katsayısına göre, o parçanın kanal çapı ve ava ızı diyagradan bulunarak taslaktaki kanal parçalarının üzerine yazılır. 6. Eğer kanal sistei yuvarlak kanlardan oluşuyorsa boyutlar belirleniştir. Dikdörtgen kanallar kullanılıyorsa, bulunan çap yardıı ile Çizelge.5 ve 6 dan eşdeğer dikdörtgen kanal kesiti belirlenir. 7. Kanal sistei boyutlandırıldıktan sonra er bir bölüdeki sürtüne ve dinaik basınç kayıplar esaplanır. 8. Bölüdeki kayıplar toplanarak gerekli fan basıncı bulunur. Örnek: Aşağıdaki şekilde ava kanalı şebekesinin kanal ölçülerini ve topla basınç kaybını bulunuz. Vantilatör çıkışındaki ava ızını 8 /s alınız. (k=1,4 ve ρ =1, kg/ olarak alınacak) 41

18 Klia santrali Fan Fan A 0 B C 0 15 Beslee Havası E 750 F 1000 D Egzoz Havası Havalandıra Kanalı Şebekesi Şekil.8. Bir Çözü: Kritik devre AD bölüüdür. Beslee avası bölüü için er bir kısı ayrı ayrı incelenirse, AB Bölüü İçin, V = 8 / s Q = = l l Q = 500 = 500. = 694, s s Şekil,5 den 8 /s ız ve 694,44 l/s debi değeri çakıştırıldığında bulunan bu noktaya göre, biri sürtüne kaybı ve eşdeğer çap değerleri, R =, Pa ve deş = 4 olarak bulunur. Kanalı silindirik değil de dikdörtgensel olarak düşündüğüüzde ise, bu eşdeğer çapa karşılık gelen kanal boyutları Çizelge.5 den, 50 x 75 olarak bulunur. Ayrıca kanalın çapını sürtüne diyagraından değil de esap yolu ile bulak istenilirse; Q Q = V. A A = V 0, 694 / s A = = 0, / s π 4. d 0, = 0, d = d = 0,1105 d = 0, = olarak bulunur. Kanalda eydana gelen sürtüne ve dinaik basınç kayıpları ise, Pa Ps = R. l =,.0 = 44 Pa π 4

19 V kg 8 ( / s) P = k. ρ. = 1, 4.1,. = 5,76 Pa d olarak bulunur. BC Bölüü İçin, Biri sürtüne kaybı değeri er bölüde aynıdır ve değeri, R =, Pa olarak alınır. BC bölüünden geçen avanın debisi, l Q = = 1750 = 486,11 s olur. Bu iki değere göre, Şekil.5 den V = 7, / s ve d = 85 eş olarak bulunur. Kanalı silindirik değil de dikdörtgensel olarak düşündüğüüzde ise, bu eşdeğer çapa karşılık gelen kanal boyutları Çizelge.5 den, 00 x 5 olarak bulunur. Ayrıca kanalın çapını sürtüne diyagraından değil de esap yolu ile bulak istenilirse; Q Q = V. A A = V 0, 486 / s A = = 0, , / s π 4. d 0, = 0, 0675 d = d = 0, 0859 d = 0, 9 = 9 π olarak bulunur. Kanalda eydana gelen sürtüne ve dinaik basınç kayıpları ise, Pa Ps = R. l =,.0 = 44 Pa V kg 7, ( / s) P = k. ρ. = 1, 4.1,. = 4,54 Pa d olarak bulunur. CD Bölüü İçin, Biri sürtüne kaybı değeri er bölüde aynıdır ve değeri, R =, Pa olarak alınır. CD bölüünden geçen avanın debisi, l Q = 1000 = 77, 7 s olur. Bu iki değere göre, Şekil.5 den 4

20 V = 6, / s ve d = 5 eş olarak bulunur. Kanalı silindirik değil de dikdörtgensel olarak düşündüğüüzde ise, bu eşdeğer çapa karşılık gelen kanal boyutları Çizelge.5 den, 75 x 175 olarak bulunur. Ayrıca kanalın çapını sürtüne diyagraından değil de esap yolu ile bulak istenilirse; Q Q = V. A A = V 0, 77 / s A = = 0, 049 6, / s π d 4. 0, = 0, 049 d = d = 0, 0559 d = 0, 6 = 6 π olarak bulunur. Kanalda eydana gelen sürtüne ve dinaik basınç kayıpları ise, Pa Ps = R. l =,.5 = 55 Pa V kg 6, ( / s) Pd = k. ρ. = 1,4.1,. =, Pa olarak bulunur. BE ve CF Bölüleri İçin, Biri sürtüne kaybı değeri er bölüde aynıdır ve değeri, R =, Pa olarak alınır. BE ve CF bölüleri aynıdır. Buna göre bu bölülerden geçen avanın debisi, l Q = 750 = 08, s olur. Bu iki değere göre, Şekil.5 den V = 5,9 / s ve d = 10 eş olarak bulunur. Kanalı silindirik değil de dikdörtgensel olarak düşündüğüüzde ise, bu eşdeğer çapa karşılık gelen kanal boyutları Çizelge.5 den, 5 x 175 olarak bulunur. Ayrıca kanalın çapını sürtüne diyagraından değil de esap yolu ile bulak istenilirse; Q Q = V. A A = V 0, 08 / s A = = 0, 05 5,9 / s 44

21 . d 0, 05.4 π 4 = 0, 05 d = d = 0, 0449 d = 0, 11 = 11 olarak bulunur. Kanalda eydana gelen sürtüne kayıbı ise, π Pa Ps = R. l =,.10 = Pa olarak bulunur. Her bölü için ayrı ayrı yapılan bu esaplaalar bir çizelgede belirtilir ve bu şekilde avalandıra sisteindeki kritik devre için topla basınç kaybı bulunur. Çizelge.8 de görüldüğü gibi bu avalandıra sistei için seçilecek olan fanın debi ve basıncı, Q = 500 PTopla = 7, 6 Pa değerinde olası gerekir. Kısı Çizelge.8. Kanal Ölçülendirilesi ve Basınç Kayıplarının Bulunası Hava Kanal Hesabı Sürtüne Kayıpları Dinaik Kayıplar Debi Hız Eşdeğer Çap Kanal Ölçüsü Boy Öz.Sürt. Kay. Q V d eş a x b l R Sür. Kay. P s Kayıp Kat. k Din. Kay. Cinsi P d - /s /s x AB x 75 BC , x 5 CD , 5 75 x 175 Pa/ Pa - Pa - 0, 44 1,4 5,76 Ayrıla 0, 44 1,4 4,54 Ayrıla 5, 55 1,4, Dirsek + + Topla ,6 =7,6 BE 750 5, x 175 CF 750 5, x , ,

22 Kısı Çizelge.9. Kanal Ölçülendirilesi ve Basınç Kayıplarının Bulunası (Örnek Çizelge) Deb i Hava Kanal Hesabı Sürtüne Kayıpları Dinaik Kayıplar Hız Eşdeğer Çap Kanal Ölçüsü Boy Öz.Sürt. Kay. Q V d eş a x b l R Sür. Kay. P s Kayı p Kat. k Din. Kay. Cinsi P d - /s /s x Pa/ Pa - Pa - 46

23 Örnek: Aşağıdaki şekilde ava kanalı şebekesinin AB ve BC bölüleri için kanal ölçülerini ve basınç kayıplarını bulunuz. Ana kanal: 8 /s Üflee ızı: /s Filtreler: 10 Pa Isıtıcılar: 50 Pa Soğutucular: 60 Pa Susturucular: 0 Pa Dış ava giriş paraklığı: 0 Pa Yangın korua kapağı: 15 Pa Dirsekler için k: 0, Çatallar için k: 0,80 Daraltalar için k: 0,1 Klia santrali Fan Susturucu 5 A B C D E F Fan 5 G H I J Havalandıra Kanalı Şebekesi 600 Şekil.9. Bir Çözü: Kritik devre AJ bölüüdür. Beslee avası bölüü için er bir kısı ayrı ayrı incelenirse, AB Bölüü İçin, V = 8 / s l Q = = 4800 = 1, s Şekil,5 den 8 /s ız ve 1, l/s debi değeri çakıştırıldığında bulunan bu noktaya göre, biri sürtüne kaybı ve eşdeğer çap değerleri, 47

24 R = 1,7 Pa ve deş = 450 olarak bulunur. Kanalı silindirik değil de dikdörtgensel olarak düşündüğüüzde ise, bu eşdeğer çapa karşılık gelen kanal boyutları Çizelge.5 den, 400 x 400 olarak bulunur. Ayrıca kanalın çapını sürtüne diyagraından değil de esap yolu ile bulak istenilirse; Q Q = V. A A = V 1, / s A = = 0,166 8 / s π d 4. 0,166.4 = 0,166 d = d = 0, 11 d = 0, 460 = 460 π olarak bulunur. Kanalda eydana gelen sürtüne ve dinaik basınç kayıpları ise, Pa Ps = R. l =,.0 = 44 Pa V kg 8 ( / s) Pd = k. ρ. = 1, 4.1,. = 5,76 Pa olarak bulunur. BC Bölüü İçin, Biri sürtüne kaybı değeri er bölüde aynıdır ve değeri, R =, Pa olarak alınır. BC bölüünden geçen avanın debisi, l Q = = 1750 = 486,11 s olur. Bu iki değere göre, Şekil.7 den V = 7, / s ve d = 85 eş olarak bulunur. Kanalı silindirik değil de dikdörtgensel olarak düşündüğüüzde ise, bu eşdeğer çapa karşılık gelen kanal boyutları Çizelge.5 den, 00 x 5 olarak bulunur. Ayrıca kanalın çapını sürtüne diyagraından değil de esap yolu ile bulak istenilirse; Q Q = V. A A = V 0, 486 / s A = = 0, , / s 48

25 . d 0, π 4 = 0, 0675 d = d = 0, 0859 d = 0, 9 = 9 π olarak bulunur. Kanalda eydana gelen sürtüne ve dinaik basınç kayıpları ise, Pa Ps = R. l =,.0 = 44 Pa V kg 7, ( / s) P = k. ρ. = 1, 4.1,. = 4,54 Pa d olarak bulunur..6.. Statik Geri Kazana Yöntei Bu yönte er basınç ve ızdaki beslee kanalları için uygulanabilir. Ancak noral olarak dönüş ve egzoz kanalları için kullanılaaz. Hesap olarak eş sürtüne yönteine göre daa karaşık olasına karşın, teorik olarak bütün kollarda ve çıkışlarda ünifor basınç düşüü yaratası açısından daa güvenilir bir yöntedir. Kanaldaki ızlar sisteatik olarak azaltılır. Her bir kanal parçasının önünde ız düşürülerek, dinaik basınç statik basınca dönüştürülür ve bu parçadaki kaybının karşılanasında kullanılır. Ortalaa kanal sistelerinde bu statik geri kazana %75 oranındadır. İdeal şartlarda bu oran %90 a kadar yükselebilir. Bu sistein avantajı kanal sisteinin dengede (ayarlanan şekilde) kalasıdır. Çünkü kayıp ve kazançlar ızla orantılıdır. Yüke bağlı olarak debilerin azalası sistedeki balansı bozaz. Statik geri kazana yönteinin dezavantajı uzun kolların sonlarında, özellikle bu kanal kolu diğerlerine göre çok uzun ise, aşırı büyük kanal boyutları veresidir. Ayrıca bu bölgelerde ızlar da çok düştüğünden kanalın ısı kayıp ve kazançlarına karşı izolesi gerekir..7. Kanal Sisteinde Ekonoi Bir kanal sisteinde aliyetleri, diğer sistelerde olduğu gibi ilk yatırı aliyeti ve işlete aliyeti olarak ikiye ayırak ükündür. Her iki aliyeti aynı baza getirip, optiu çözüü elde edebilek için sistein topla yıllık aliyeti tarif edilir. Bu topla yıllık aliyeti oluşturan kaleler aşağıdaki gibi sıralanabilir: A. Yıllık Yatırı Maliyeti 1. İlk yatırı Maliyetlerinin aortisan süresi ve enflasyon oranlarına göre belirlenen yıllık eşdeğer aliyeti. Faiz Maliyeti. Vergiler B. Yıllık İşlete Maliyeti 1. Yıllık enerji aliyeti. Yıllık bakı aliyeti. Yıllık işlete aliyeti Türkiye şartlarında ilk yatırı aliyeti en öneli kaledir. Bunun yanında ikinci öneli kale yıllık enerji aliyetidir. Bu duruda yatırıın optiizasyon çalışaları göreceli olarak basittir. Sadece kanal sisteinin ilk topla yatırı aliyeti ile sistein yıllık enerji aliyetinin toplaını iniize etek yeterlidir Optiizasyon Prensip olarak kanal sisteinin kesiti ne kadar küçük tutulursa kanal yatırı aliyeti azalır. Buna karşılık yıllık enerji tüketii artar, fan yatırı aliyeti artar. Bunlar ters yönde işleyen teel 49

26 paraetrelerdir. Kanal dizaynında klasik yönteler yerine, T-yöntei gibi optiizasyona dayalı yöntelere gidilesinde büyük yarar bulunaktadır. Türkiye nin değişen ekonoik koşulları karşısında, kanal tasarıında ilk yatırı aliyetini azaltıcı yönde areket edilelidir. Ses liitlerini aşayacak şekilde ükün olduğu kadar yüksek ızlara çıkak ve yuvarlak kanallar kullanak teel öneriler olaktadır..7.. İlk Yatırı Maliyetine Etki Eden Faktörler Yatırı aliyetini azaltak için uygulaada deneniş pratik öneriler aşağıdaki gibi sayılabilir: 1. Mükün olduğu kadar az sayıda fittings kullanın. Hava kaçaklarının önleyin. Bu aaçla azır kanallar kullanayı terci edin. Yuvarlak kanallar kullanın 4. Dikdörtgen kanal kullanıyorsanız, kenar oranını 1 e yakın tutaya çalışın Bu yaklaşıla, yatırı aliyetine etki eden öneli paraetreler aşağıda sıra ile incelenecektir Kanal Kenar Oranı Kanalların yuvarlak veya dikdörtgen olası ve dikdörtgen kanallarda bir kenar uzunluğunun diğerine oranı olan kenar oranı değerinin değişesi gerek ilk yatırı aliyetlerini, gerekse enerji aliyetlerini öneli ölçüde artırır. Çizelge.9 da farklı kenar oranlarına saip dikdörtgen ve yuvarlak düz kanal için esaplanan ağırlık değerleri veriliştir. Bu karşılaştırada söz konusu farklı boyuttaki kanalların aynı debiyi aynı sürtüne kaybı ile taşıası esas alınıştır. Buradan açıkça görülektedir ki artan kenar oranları biri kanal uzunluğundaki ağırlığı öneli ölçüde artıraktadır. Hiç kuşkusuz artan kanal ağırlığı ile birlikte kanalın yatırı aliyeti ve işçilik aliyeti de artacaktır. Çizelge.9. Kenar Oranı Etkisi (Aynı debi ve sürtüne kaybı için) Kanal Boyutu Kanal Alanı Kenar Oranı - Saç Et Kalınlığı Ağırlık kg/ 600 0,8-0,55 8,5 550 x 550 0,0 1/1 0,55 9,7 750 x 400 0,0 1,9/1 0,55 10, x 00 0,,7/1 0,85 19, x 50 0,8 6/1 1,00 8,8 000 x 00 0,40 10/1 1,1 46, Basınç Sınıflandırılası Bazı yayınlarda kanal tasarıcısının kanalda geçerli basınç değerlerini veresi gerektiği vurgulanır. Kanal sistei üzerinde geçerli çalışa basınç grubu verilelidir. Böylece et kalınlıklarını bu basınca göre belirleek ükün olacaktır. Bununla kanal aliyetleri azaltılabilir Fittings Maliyetleri İlgili bölüde çeşitli fittingsin kayıp katsayıları veriliştir. Tasarıcı buradan en uygun fittingsi seçebilir. Ancak en küçük kayıp katsayısını veren fitting en paalı olanı olabilir. Yüksek kenar oranlı bir fitting yapak, kare bir fittingden biraz daa paalı fakat yuvarlak fitting yapaktan daa ucuzdur. Bugün için fittings otoatik ekipanla fabrikada üretilekte ve işçilik iniua düşürülektedir. Elle üretide ise işçilik aliyeti, aynı kesitli ve aynı uzunlukta düz kanal 50

27 aliyetinin 4-8 isli olabilektedir. Eğer yönlendirici kanallar kullanılırsa bu oran çok daa büyük olacaktır..7.. Yuvarlak Kanallar ile Dikdörtgen Kanalların Maliyetinin Karşılaştırılası Yuvarlak kanalların tesis aliyetleri öneli ölçüde daa düşüktür. Yuvarlak kanalları bir kişi tesis edebilir. Halbuki eşdeğer bir dikdörtgen kanal için en az iki kişi gereklidir. Ayrıca yuvarlak kanalların tesis standartları çok daa az alzee kullanıını gerektirir. Yuvarlak kanalların daa ucuz olasının nedenleri aşağıda sıralanıştır: 1. Yuvarlak kanallar sınırlı sayıda standardize ediliş eleanlardan ve belirli sayıda standart boyuttan oluşur.. Kanalların ve bağlantı eleanlarının üretii taaen otoatik ve seri olarak sisteatik bir şekilde yapılaktadır. Endüstriyel kalite kontrolü ükündür.. Yuvarlak kanalların tesis zaanı, benzer bir dikdörtgen kanalın yaklaşık üçte biri kadar olabilektedir. 4. İzolasyon alzeesinin aliyetleri daa düşüktür. Çünkü; a) Uygulanası ve ulaşıı daa kolaydır b) Daa küçük çevre uzunluğu dolayısı ile daa az izolasyon alzeesi kullanılır. Örneğin; çapı 500 olan yuvarlak kanalın çevresi, kenar ölçüleri 400 x 400 olan dikdörtgen kanaldan %1 daa azdır. İzolasyon için bu oranda az alzee kullanılır. c) Gerek yangından koruak için ve gerekse ısıl izolasyon için yuvarlak kanallarda daa ince izolasyon kullanılabilir. Şekil.9 ve Çizelge.10 da kanalların dıştan yangına karşı izolasyon değerleri ve karşılaştırılaları veriliştir. t t Yuvarlak kanallarda daa ince yangın izolasyonu kullanıına izin verir. Şekil.9. İzolasyon Kalınlığı Tanıı Çizelge.10. İzolasyon Kalınlıkları () Yuvarlak Dikdörtgen Gerekli kanal, esnet ve askılarının sayısı ve boyutları yuvarlak kanallarda daa azdır. Askılar arası esafe dikdörtgen kanalda,5 iken bu değer yuvarlak kanalda değerine çıkar. Böylece bu alzeeden %0 tasarruf söz konusudur. 51

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıta Kapasitesi :.000 52.000 Btu/h Salon Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 24.000 48.000

Detaylı

BÖLÜM-6 HAVALANDIRMA KANAL TASARIMI. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU

BÖLÜM-6 HAVALANDIRMA KANAL TASARIMI. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BÖLÜM-6 HAVALANDIRMA KANAL TASARIMI HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı

Detaylı

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri...

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri... Sıcak Soğuk Hava Apareyleri pareyleri......s cak / So uk Hava Apareyleri... S cak / So uk Hava Apareyleri SICAK / SOĞUK HAVA APAREYLERİ ATLAS SERİSİ Duvar / Tavan Tipi Sıcak Hava Apareyleri KLS,.00 /h

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI

HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI MAK. MÜH. İSMAİL SAK (FİTA TEKNİK AŞ.) 21 NİSAN 1994 2. HAVA DAĞITIM VE TOPLAMA KANALLARI Kanal Malzemesi: Hava dağıtım kanalları, prosesin

Detaylı

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR 5 ORTALAMA HIZ (u) 53 HACİMSEL AKIŞ DEBİSİ ( v ) Hacisel debi, herhangi bir sınırdaki sıvı hacinin sınıra dik yönde biri zaandaki

Detaylı

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ Gree U-Macth Ticari Tip Klia Serisi çeşitli iç ünite odeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran,

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eniyet Sisteleri Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Eniyet Sisteleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı Zeparo G-Force Otoatik hava purjörleri ve ayırıcıları iklon teknolojili pislik ve anyetit ayırıcı IMI PNEUMATEX / Hava atıcılar, Tortu Ayırıcılar ve Gaz ala / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Isıta ve soğuta

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil ÇİFT SIRA MENFEZ ÇİFT SIRA MENFEZ-DTM-01 Malzeme: Kullanım yeri: Özellikler: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Havalandırma sistemlerinde üfleme amaçlı olarak tasarlanmıştır.kanal

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm Ocak 07 Merkezi ısıtada her kapasiteye verili çözü Kaskad sistede 400 kw. 4, 65, 90, 05, 5 ve 60 kw kapasite değerleri ile erkezi ısıtada geniş siste seçeneği sunan EVOMAX kazan serisi, 60 kw kapasitesi

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. SOĞUTMA KULESİ AMAÇ GİRİS: Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Endüstride irçok işlemde su soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçmiş u suyu

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

BÖLÜM BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI. Amaç: Doğalgazın binalarda kullanım yerlerini, bağlantılarını ve boru çapı hesabını öğrenme

BÖLÜM BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI. Amaç: Doğalgazın binalarda kullanım yerlerini, bağlantılarını ve boru çapı hesabını öğrenme BÖLÜM BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI Amaç: Doğalgazın binalarda kullanım yerlerini, bağlantılarını ve boru çapı hesabını öğrenme 3.1. DOĞALGAZIN BİNALARDA KULLANIM YERLERİ Doğalgaz genel anlamda ham madde

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

KANAL TİPİ FANLAR [PKF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

KANAL TİPİ FANLAR [PKF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

Multicargo-FMC Fluid Kontrollü Hidrofor

Multicargo-FMC Fluid Kontrollü Hidrofor Multicargo-FMC Fluid Kontrollü idrofor Malzee Çark Noryl Gövde Paslanaz çelik (AISI 4) Mil Paslanaz çelik [AISI 431/ AISI 316L (1,1 kw için)] Mekanik salastra Karbon/seraik Difüzör Noryl Conta Nitril (NBR)

Detaylı

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON 21.05.2011 HAVALANDIRMA DEVRESİ İÇERİK Havalandırma Sistemi Kritik Devresi Gürültü Üretim ve Ses Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek

Detaylı

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20 Klialar 3 Serisi Klia 3 Serisi Klia R-4a soğutucu akışkan Jet Cool özelliği nti bakteriyel iç yapı Sıcak kalkış odu LCD display Proa saati uto restart Uyku odu Düşük ses seviyesi ntifriz özelliği Çevre

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

nürün gamı Model Seri Standart 4-yöne üflemeli Kaset (PLA-RP) n Yüksek Enerji Verimi için Kilit Teknolojiler Yeni Isı Değiștirgeci Tasarımı

nürün gamı Model Seri Standart 4-yöne üflemeli Kaset (PLA-RP) n Yüksek Enerji Verimi için Kilit Teknolojiler Yeni Isı Değiștirgeci Tasarımı Kasetli Tipi PL Serisi Geniș hava çıkıș enfezi ve i-see Sensörü kullanıı hava dağıtı kontrolünü artırır ve oda genelinde daha yüksek bir konfor seviyesinin elde edilesini sağlar. Daha yüksek enerji verii

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ 11 KASIM 1991 ORTA VE YÜKSEK BASINÇ GAZ DAĞITIM HATLARINDA BORU HESABI " Doç. Dr. Ahmet ARISOY.- - * GENEL

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI 1 ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmıştır. Isı geri kazanımlı

Detaylı

Airfel Klimalar. www.airfel.com.tr

Airfel Klimalar. www.airfel.com.tr irfel Klialar www.airfel.co.tr Inverter Klia Serisi SINIFI ENERJi R SOĞUTUU KIŞKN YIL ihz GRNTiSi Uzaktan Kuanda Inverter özelliği ile sıradan sınıfı cihazlardan daha fazla tasarruf -1 ye kadar ısıta yapabile

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç Gizli Tavan Tipi PED Serisi u seriye ait ince gizli tavan tipi iç üniteler, dar tavan arası boșluğuna sahip ve yüksek dıș statik basınç gerektiren binaların klia ihtiyaçları için idealdir. Geliștiriliș

Detaylı

www.enkomekanik.com.tr BİZ KİMİZ Yıllardır çeşitli ülkelerde yatırım yapan Enko Elektromekanik 2016 yılından bu yana Türkiyede de hizmet vermeye başlamıştır. Enko Elektromekanik teknik kadrosu ve başarılı

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği ...3. Alternatif Hareketli Kese Düzeninin Hareket Kineatiği Paraklı ve yaprak bıçaklı biçe düzeninde, bıçağın iki parak arasında gidip gele hareketi bir eksantrik düzen ile sağlanır. Bu düzen, herhangi

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden

Detaylı

Havalandırma Sistemlerinde Kanal Çapları ve Basınç Kayıplarının Bilgisayar Destekli Hesaplanması

Havalandırma Sistemlerinde Kanal Çapları ve Basınç Kayıplarının Bilgisayar Destekli Hesaplanması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (83-90) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (83-90) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojikarastirmalarcom e-issn:1304-4141

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o.

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o. YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER P k P k q k/,5,5 9 f 9 9 L8 ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi İnşaat ühendisliği ölüü YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi ühendislik

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Havalandırma yaşam için; Kalite ve güven bizim için çok önemli. Fanlar

Havalandırma yaşam için; Kalite ve güven bizim için çok önemli. Fanlar Havalandırma yaşam için; Kalite ve güven bizim için çok önemli Fanlar 1 ENDÜSTRİYEL FANLAR Çatı Tipi Radyal Fanlar Akustik İzoleli Kanal Tipi Radyal Fanlar FCV FC Hava Debisi: 450-13.000 m 3 /h Maksimum

Detaylı

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Bu tür akışölçerlerde, akışta kısıtlama yapılarak yaratılan basınç farkı (fark basınç), Bernoulli denkleminde işlenerek akış miktarı hesaplanır. Bernoulli denkleminin

Detaylı

İŞÇİLİK İşçilik 109 adamgün 60,00 /adam 6.540,00

İŞÇİLİK İşçilik 109 adamgün 60,00 /adam 6.540,00 TEKLİF PROJENİN TARİH ADI BAHÇEŞEHİR SAHİBİ ISORAST Tip Proje KODU IS MA 000 ADRESİ Bahçeşehir İSTANBUL ISORAST MALZEME BEDELİ 29.874,88 İSKONTO 0% İSKONTOLU ISORAST MALZEME BEDELİ 29.874,88 ISORAST DIŞINDAKİ

Detaylı

SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1)

SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1) Süre 90 dakikadır. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ 2015-2016 GÜZ FİNAL SINAVI (Prof.Dr. Tahsin ENGİN - Doç.Dr. Nedim Sözbir - Yrd.Doç.Dr. Yüksel KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ GREE U-MTCH TİCRİ TİP KLİM SERİSİ Gree U-Macth Ticari Tip Klia Serisi çeşitli iç ünite odeli, ya da seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, ağaza gibi geniş ekanlarda

Detaylı

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

KOLONLAR Davranış Sınır değerler Boyutlandırma

KOLONLAR Davranış Sınır değerler Boyutlandırma ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölüü KOLONLAR Davranış Sınır değerler Boyutlandıra 193 Ahet TOPÇU, Betonare I, Eskişehir Osangazi Üniversitesi, 015,

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

1.1.1 Ani Genişleme. Cc: daralma katsayısı

1.1.1 Ani Genişleme. Cc: daralma katsayısı . BORU HİDROLİĞİ. Boru Sisteinde Yerel Kayıp Hız büyüklüğünde veya akı yönünde değişi sonuu borularda oluşan enerji kaybıdır. Enerji kaybı, akışkanın aktığı dirsek, genleşe veya darala ya da vananın olduğu

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı