T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK TALEPLERİ ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ PROJE İZLEME VE GELİŞME RAPORU ALIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SONUÇ RAPORU TAŞINIR İŞLEMLERİ KAPANIŞ ÖDEME 1

2 BAP Projeleri ile ilgili Görevli Personeller; Nesibe DEMİR, İlyas MAHMUTOĞLU BAP Projeleri Ödeme Emirleri İmza Yetkisi; Harcama Yetkilisi Koordinatör, Gerçekleştirme Görv. atama yapılır BAP Projeleri Yazışmaları İmza Yetkisi; Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM PROJE ÇAĞRISI Üniversite web sayfasında (her yıl iki defa Nisan ve Ekim dönemi olmak üzere) proje başvurularının duyurusu yapılır. (BAP Çağrı Belgesi) PROJE BAŞVURUSU Proje yürütücüsü tarafından Proje Başvuru Dosyası (Proje Başvuru Dilekçesi, Proje Başvuru Formu, Özgeçmiş Formu ve Proje Başvuru Dosyası Kontrol Listesi Formu ) hazırlanarak (CD' ye kaydedilmiş başvuru dosyası beraberinde) her yıl ilan edilen başvuru ve değerlendirme takvimi çerçevesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. PROJE KAYIT VE KONTROL Yürütücüsü tarafından BAP Koordinasyon Birimine teslim edilen proje, yönetmelik ve yönergeye uygunluk bakımından kontrol ve kayıt işlemi gerçekleştirilir. DEĞERLENDİRME Proje değerlendirilmek üzere BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Koordinatör, Proje Şekilsel Değerlendirme Formuna göre ön değerlendirmesini yapar ve Komisyona gönderir. Komisyon gerekli gördüğü takdirde uzman değerlendirmesine (Başvuru Hakem Değerlendirme Formu) gönderir. RED Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon kararı ile reddedilen projeler gerekçeli olarak ilan edilir ve proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. 2

3 KABUL Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon kararı ile kabul edilen projeler, ilan edilir ve proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. SÖZLEŞME BAP Komisyonunca kabul edilen proje, Proje Sözleşme Formu BAP Komisyon Başkanı ve proje yürütücüsü arasında imzalandıktan sonra öngörülen süre başlamış sayılır. DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Proje yürütücüsü tarafından önerilen proje kapsamında yapılacak olan değişiklik talepleri için MŞÜ-BAP web sayfasında bulunan matbu (Araştırmacı Ekleme Çıkarma Dilekçesi, Proje Başlık Değişikliği Dilekçesi, Proje İptal Dilekçesi) dilekçeler kullanılarak başvuruda bulunulur. İlgili dilekçeler BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. EK SÜRE-EK ÖDENEK TALEPLERİ Proje yürütücüsü, öngörülmüş süre içerisinde projeyi tamamlayamayacağı durumlarda gerekçeli ek süre (Proje Ek Süre Talep Dilekçesi) talebinde bulunabilir. Kalemler için gerekçeli ek ödenek (Proje Ek Bütçe Talep Dilekçesi) veya cari harcama ile makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı (Kaynak Aktarma Formu) taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edinme zorunluluğunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ek ödenek tutarı toplam proje bütçesinin %50'sinden fazla olamaz, Talepler BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir. PROJE İZLEME VE GELİŞME RAPORU Süresi altı aydan fazla olan projelerin yürütücüleri sözleşme başlama tarihinden itibaren, her altı ayda bir Gelişme Raporu (Proje Gelişme Raporu Formu) vermekle yükümlüdür. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde Gelişme Raporunu uzman değerlendirmesine (Gelişme Raporu Hakem Değerlendirme Formu) gönderir. 3

4 SONUÇ RAPORU Proje Sonuç Raporu (Proje Sonuç Raporu Formu), sonuç raporu yazım kurallarına uygun şekilde yazılır (Proje Sonuç Raporu Yazım Kuralları ve Proje Sonuç Raporu Kapak Örneği) ve proje bitiş tarihinden itibaren 3 ay içinde BAP Komisyon Başkanlığına sunulur. KAPANIŞ BAP Komisyon Başkanlığına sunulan sonuç raporu Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde uzman değerlendirmesine (Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu) gönderilir. Komisyon onayından sonra kabul kararı ilan edilir. SATIN ALMA (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI) Proje bütçesi dahilindeki tüm harcamalar satın alma birimince, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları dahilinde yapılmaktadır. Ön ödeme ile yapılacak mal ve hizmet alımları da (28/01/2006 rg) yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır. TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ Proje yürütücüsü tarafından Malzeme/Hizmet Satınalma Dilekçesi 1 nüsha halinde BAP Koordinasyon Birimine gönderilir. Alınacak olan malzeme(ler) Teklif Listesi formu kullanılarak (EK olarak) hazırlanır. Proje yürütücüsü tarafından istenilen mal ve/veya hizmetin proje öneri formunda olup olmadığı ve kalan bütçesinin yeterliliği Koordinatör tarafından kontrol edilir ve onaylanır. ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ Malzeme İstek Formundaki malzemeler kontrol edildikten sonra; MŞÜ-BAP tarafından Doğrudan Temin Onay Belgesi Formu düzenlenir. 4

5 ALIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Piyasa Araştırma Görevlisi veya Görevlileri tarafından 3 farklı firmadan fiyat teklifleri alınır. Teklifler Teklif Listesi formu kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanan tekliflerde firmanın ıslak imzası ve kaşesi olmak zorundadır. Teklifler Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü başlığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Bölüm, birim ve ad-soyadı belirtilmemelidir. Tekliflerde bulunan KDV oranları ve para birimleri (TL, USD, EURO vb ) verilen 3 teklifte de aynı olmalıdır Teklifler hazırlanırken KDV hariç olacak şekilde düzenlenmelidir. Alınacak malzemenin veya hizmetin adı ve miktarı belirtilmelidir. Gerekli fiyat araştırması yapıldıktan sonra, alınacak malzemelerin adetleri ve firma/firmaların fiyat tekliflerini içeren Onay Belgesi formuna ek olarak Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Formu düzenlenir. Her alım için ayrı ayrı tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer mal ve/veya hizmet Türkiye de sadece bir firmadan sağlanabiliyorsa Tek Kaynaktan Temin Formu düzenlenir. Proje Yürütücüsünün Piyasa Araştırma Tutanağında tercih etmiş olduğu malzeme veya malzemeler hangi firmada / firmalarda kalmış ise o firmaya/firmalara MŞÜ-BAP tarafından resmi yazı yazılır ve Satınalma Komisyonu tarafından alım gerçekleştirilir. Resmi Yazıya istinaden firma tarafından fatura düzenlenir. Fatura tarihi kesinlikle Onay Belgesindeki tarihten sonra olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmaz. Fatura düzenlenirken mutlaka Onay Belgesinin alınıp alınmadığı BAP Koordinasyon biriminden sorulmalıdır. Faturanın adres kısmına Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nolu Proje yazılmalıdır. Proje Yürütücüsü; İlgili birim tarafından Taşınır Kayıt Yetkilisinin kesmiş olduğu Taşınır İşlem Fişini MŞÜ-BAP Koordinasyon birimine teslim eder. Birim Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı düzenler. Bir hizmet alımı yapıldıysa, Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenmelidir. Eğer sarf malzemesi alımı yapıldıysa, Malzeme Alımı Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenmelidir. ÖN ÖDEME (AVANS) İŞLEMLERİ Bilimsel araştırma projeleri için proje yürütücüsüne, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda (31/12/2010 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6091 nolu karar) belirtilen limitin 6 katına kadar ön ödeme (Avans) yapılabilir. Proje yöneticisi, Ön Ödeme Talep Formu ile aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeyi en geç bir (1) ay içinde satınalma komisyonuna teslim etmek zorundadır. Proje yöneticisi; işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda, bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avanstan artan miktarı Ön Ödeme Mahsup Formu ile iade etmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. Avans işlemlerinde, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde belirtilen belgeler aranır. Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan proje yöneticileri hakkında, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. TAŞINIR İŞLEMLERİ 5

6 Fatura düzenlenip mal alındıktan sonra, projeler kapsamında alınan her türlü taşınır (Demirbaş, cihaz v.s) fatura bilgilerine göre taşınır kaydı (Taşınır İşlem Fişi) yapılıp ardından yürütücünün bağlı olduğu birime devir işlemi yapılır. ÖDEME MŞÜ-BAP birimine getirilen evraklar mevzuata uygunluğu yönünden incelenir. İnceleme sonucunda mevzuata uygunluğu tespit edilenlerin ödemesinin yapılabilmesi için işlem yapılır. Projeler için yapılacak her türlü ödeme, Bilimsel Araştırma Projeleri özel hesabından, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan Muhasebe İşlem Fişi (MİF) ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe yetkilisi onayı ile yapılır. Not : Proje Yürütücüsü malzeme alımında en ucuzunu tercih etmek zorundadır. Eğer pahalı olanı tercih ederse mutlaka gerekçe belirtilmelidir. Not : İlgili Formlar İnternet MŞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (MŞÜ-BAP) web sayfasında mevcuttur. 6

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIKLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-4857 sayılı İş Kanunu 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 4-5393 sayılı Belediye Kanunu 5-10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planının amacı, Ahi Evran Üniversitesi harcama

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi Ofisinin teşkili

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Teklifi Karşılaştırma Tablosu

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Teklifi Karşılaştırma Tablosu Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Teklifi Karşılaştırma Tablosu Tarih: 03.03.2011 Mevcut Yönetmelik (*) /Esas ve Usuller

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, üniversite-sanayi işbirliğinin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı