KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARI SÜREÇ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARI SÜREÇ YÖNETİMİ"

Transkript

1 KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARI SÜREÇ YÖNETİMİ Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ Bu doküman size özel hazırlanmıştır. AYŞE HANDE EROL

2 KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AMAÇ Kalite Geliştirme Süreci nde Marmara Üniversitesi nin mevcut durumunu değerlendirmek, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek suretiyle kurumsal amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, üst düzeyde mükemmelliğe ulaşabilmek, çalışmalara yön vermek, iyileştirme çabalarını geliştirmek, sürekli gelişim sağlamak, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellikte Yetkinlik Beş Yıldız Ödülü ve Büyük Ödülü nü almak, kalitenin sürekliliğini sağlamaktır.

3 ÇALIŞMALARIN KAPSAMI Kalite geliştirme çalışmaları, T.C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü idari birimleri, pilot olarak seçilen Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için devam etmektedir. HEDEF Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerimizi kalite geliştirme kapsamında çalışmalara dahil etmek, bir ağ örgütlenmesi ile üniversitemizin tüm birimlerinde kalitenin varlığını sürdürmesini sağlamak, kalite geliştirmeyi ve sürekli iyileşmeyi tüm süreçlerimizde uygulamaktır. "Kalite çalışmaları ekiple ve ekip ruhuyla yapıldığında gelişir"

4 DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR - 1 Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi kapsamında süreç künyeleri ve iş akış şemaları oluşturmak üzere üniversitemiz bünyesinde lisanslı olarak bulunan Microsoft Visio 2010 programı için kullanım rehberi, Kalite Standartları na uygun süreç künyesi taslağı, Kalite Standartları na uygun iş akış şeması taslağı, Kalite Standartları na uygun prosedür taslağı, Kalite Standartları na uygun talimat taslağı oluşturulmuş, Üniversitemizdeki tüm süreçlerin bir bütünlük teşkil etmesi adına birim ve bölümlere dağıtımı yapılmıştır.

5 DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR - 2 Kalite Geliştirme Ekibi, akademik ve idari birimler olarak süreç künyeleri, iş akış şemaları, prosedür ve talimatları oluşturmaya atölye çalışmaları kapsamında devam etmektedir. Tüm birimler için birim sorumlularının, birim sorumlusu olmadığı takdirde kalite çalışmalarını kapsayan eğitimlerde bulunan birim vekilinin, çalışanları ile eğitimlerde edinilen bilgilerin paylaşılması adına bilgilendirme toplantıları yapmaları sağlanmakta ve bu toplantılara iştirak edilmektedir. Birimlerarası yapılmakta olan ortak süreçler tespit edilmekte, birimlerin ortak çalışmaları konusunda toplantılar yapmaları sağlanmakta ve bu toplantılara iştirak edilmektedir. Bu kapsamda; ekibimiz tüm akademik ve idari birimlerin oluşturdukları süreç künyeleri, iş akış şemaları, prosedür ve talimat çalışmalarının takibine devam etmektedir.

6 KONU: SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

7 KAPSAM Süreçlerin Belirlenmesi Süreçlerin Tanımlanması Süreç Performans Göstergeleri, Ölçümü, İzlenmesi Balanced Scorecard İyileştirilecek süreç önceliklerinin belirlenmesi - Kritik Süreçler Süreç İyileştirme

8 Süreç Yönetimi Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulun süreçleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli Bu proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini belirlemeli Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli Bu maddede kalite yönetim prensiplerinden yönetimde sistem yaklaşımı, proses yaklaşımı ve sürekli iyileşme vurgulanmıştır. Bu madde tüm sistem için genel şartları belirlemektedir.

9 Fonksiyonel Yönetim Süreçlerle Yönetim Dikey, Fonksiyonel Yönetim Org. Süreçlerle çakışan Fonks. Yön. Org. Fonks.larla çakışan Süreçlerle Yön. Org. Yatay, Süreçlerle Yönetim Org. ZAMAN Her kurum ne zaman ve ne kadar değişmesi gerektiğine kendi karar vermelidir.

10 Fonksiyonel Yönetim Fonksiyonel Yönetimin temel kavramları hiyerarşi ve iş bölümüdür. İş, belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, birbirini takip eden işlemlerden oluşur. Yatayda ilerler. Hiyerarşik düzeylere göre dikeyde gerçekleşmez.

11 Fonksiyonel Yönetimin Darboğazları Fonksiyonel ve organizasyonel kesişim noktalarında hata ve sürtüşme ihtimali fazladır. Fonksiyon sorumluları, fonksiyonlarını iyileştirirken, nihai müşteri memnuniyetini hedef alamayabilirler. Çalışanlar genellikle tüm iş akışı içindeki rol ve etkinliklerinin bilincinde değildirler. İş akışının etkinliği bütünü yansıtmayacak şekilde ölçülür.

12 Süreç Tanımı - 1 GERİ BESLEME GİRDİ SÜREÇ ÇIKTI Amaçlanan bir çıktıyı elde edebilmek için, kullanılan çeşitli girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetler olarak tanımlanabilir.

13 Süreç Tanımı - 2 Süreçler bir veya birden fazla dönüşüm sonucu girdileri değer katılmış çıktılara çeviren işlemler dizisidir. Fiziksel Dönüşüm Konumsal Dönüşüm Değersel Dönüşüm Bilgisel Dönüşüm

14 Süreç Yönetimi & Süreçlerle Yönetim Süreç Yönetimi : Süreçleri yönetmek Süreçlerle Yönetim : Yönetim işini süreçlere odaklanarak yapmak demektir. Bir yönetim anlayışıdır. Süreç yönetimi, süreçlerle yönetimin bir aşamasıdır.

15 Süreçlerle Yönetimin Avantajları Şirket önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirmek Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirmek Müşteri odaklı yönetimi teşvik etmek Kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak Hızlı karar alma avantajı sağlamak Sorumlulukları net olarak tanımlamak

16 Süreç Yönetiminin Yararları - 1 Her sürecin sahibi-müşterisi belirlidir, süreçlere odaklanma müşteriye daha iyi odaklanma sağlar. Kurumun ürün ve hizmetlerine değer katan faaliyetler süreçler içinde gerçekleşir, böylece gereksiz tekrarlar (değer katmayan faaliyetler) saptanıp ayıklanabilir. 18

17 Süreç Yönetiminin Yararları - 2 Süreçlerin sahiplerini, müşterilerini, tedarikçilerini ve sınırlarını tanımlayarak daha iyi iletişim ve ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Zaman ve kaynaklar daha iyi kontrol edilebilir, bilgiye ulaşım kolaylaştırılır. Sorumluluğun parçalanması (gri alanlar) ve karar alma zorluğu sorunlarına çözümdür. 19

18 Yönetsel ve Destek Süreçleri Operasyonel Süreçler Süreç Sınıflama - APQC Pazarı ve Müşterileri Anlama Vizyon ve Strateji Geliştirme Ürün ve Servis Geliştirme Pazarlama ve Satış Ürün Yönetimi Servis Yönetimi Faturalama ve Servis İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Finansal ve Fiziksel Kaynakların Yönetimi Çevre Programı Yönetimi Dış İlişkiler Yönetimi İyileştirme ve Değişim Yönetimi

19 Süreçler Hiyerarşisi TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

20 Süreçlerin Belirlenmesi - 1 TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

21 Süreçlerin Belirlenmesi - 2 Vizyon / Misyon / Temel yetenekler adreslenmeli Müşteriden - Müşteriye tanımlanmalı Çıktıları iş performansının ölçümünde kullanılmalı Müşteriye değer katan ürün/servisle sonuçlanmalı

22 Süreçlerin Belirlenmesi - 3 Hammadde Bilgi Talep BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ Ürün Hizmet

23 Süreçlerin Belirlenmesi - 4 Hammadde Eğitim/ Öğretim Öğrenci Destek Hizmetleri Ürün Bilgi Araştırma Ulusal ve Uluslararası İletişim Talep Servis Yönetim/İletişim Bolonya Süreci

24 Süreç Sahibi SORUMLULUKLARI : Süreç standartlarının oluşturulması Sürecin etkinliğinin gözden geçirilmesi İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi İyileştirmelerin hayata geçirilmesi ÖZELLİKLERİ : Süreci tanıyan İyileştirme çalışmalarına yatkın İyileştirmeye açık konuları tespit edebilen İyileştirme ekiplerini yönlendirebilen Fonksiyonel önyargılara sahip olmayan

25 İş Akış Şemaları - 1 (Örnek: Öğrenci Ders Kayıt Süreci) SIRALI AKIŞ ŞEMASI Eleman Alım Taleplerinin Verilmesi Taleplerin mevcut kaynaklarla karşılanması Eleman için aracı kuruma müracaat Eleman Arayışı Adayların CV lerinin ihtiyaç sahibine iletilmesi Uygun Adaylar ile mülakat yapılması Uygun Adayın işe alınması Öğrenci İşleri Eleman Alım Taleplerinin Verilmesi Uygun Adaylar ile mülakat yapılması FONKSİYONEL AKIŞ ŞEMASI Akademik Danışman Taleplerin mevcut kaynaklarla karşılanması Eleman için aracı kuruma müracaat Adayların CV lerinin ihtiyaç sahibine iletilmesi Uygun Adayın işe alınması Banka Şubesi Eleman Arayışı

26 İş Akış Şemaları - 2 (Örnek: II.Anadal/Yandal Başvuru Kabul Süreci) SIRALI AKIŞ ŞEMASI FONKSİYONEL AKIŞ ŞEMASI II.Anadal ve Yandal Kontenjanlarının duyurulması Başvuruların ilgili birime yapılması Başvuruların değerlendirilmesi Öğrenci İşleri Eleman Alım Taleplerinin Verilmesi Akademik Danışman Taleplerin mevcut kaynaklarla karşılanması Banka Şubesi Kabul edilen öğrencilerin ilan edilmesi Öğrencilerin II. Anadal kayıtlarının yapılması Eleman için aracı kuruma müracaat Adayların CV lerinin ihtiyaç sahibine iletilmesi Eleman Arayışı II. Anadalda alacakları dersler için Bölümlerce intibak programalarının hazırlanması Uygun Adaylar ile mülakat yapılması Uygun Adayın işe alınması

27 Akış Şemaları - 1 Yeni bir süreç tasarımında Sıralı Akış Şeması kolaylık getirebilir. İş tekrarlarını görebilmek ve süreci organizasyona giydirebilmek için ise Fonksiyonel Akış Şeması yararlı olur. Bunun dışında, Kontrol ve Onay gibi süreç adımlarının, karışık bir iş akış şemasından kolaylıkla seçilebilmesi, Bilgi Akış Şeması ile mümkündür. Coğrafik Akış Şeması ise, özellikle taşıma ve ara depolama verimsizliklerinin tespitinde yararlıdır.

28 Akış Şemaları - 2 Akış Şemalarında kullanılan işaretler En Basit Olanlar Daha Karmaşık Olanlar Aktivite Depolama Dosyalama Bağlantı Karar Bekleme Kontrol Denetim Baş / Son Aktivite Akış Yönü Taşıma Kağıt Dokümanlar Tanımlı süreç

29 Performans Göstergeleri - 1 Süreçlerin etkinliğini ve iş üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla belirlenen parametrelerdir. Bunlar için hedefler belirlenir ve düzenli ölçümlerle gerçek durum tespit edilir. Göstergeler, gidilen yönü ve zaman içinde kaydedilen iyileşmeleri gösterir. İşlev (Etkililik) Maliyet (Verimlilik + Çevrim Süresi) Süre (Esneklik + Kapasite)

30 Performans Göstergeleri - 2? PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇ Göstergeleri ÖNCÜ Göstergeler (İş Sonuçları) Finansal Sonuçlar ve Finansal olmayan Sonuçlar (Süreç Göstergeleri) Günden güne performans izleme ve yönetme

31 Performans Göstergeleri - 3 B ü y ü m e SONUÇ GÖSTERGELERİ Yeni Ürünler Mevcut Ürünler Yeni Pazar.... Teslimat Performansı Planlama Satınalma Üretim ÖNCÜ GÖSTERGELER Red oranı Temin süresi Kalifiye Satıcı Hata oranı Çevrim zamanı Planlanmayan durma Verim

32 Süreç Olgunluğu - 1 Etkili Süreç : Sürecin müşteri isteklerine uygun çıktı sağlama yeteneği (Doğru iş yapmak) (Örn: Müşteri isteklerini karşılamak) Verimli Süreç : Süreç için gerekli olan kaynakların doğru kullanımı (İşi doğru yapmak) (Örn: Zamanında ve uygun maliyetle üretim yapmak) Verimli - Etkili değil Verimsiz - Etkili Verimsiz - Etkili değil Verimli - Etkili

33 Süreç Olgunluğu Verimlilik Süreç hatasız, birim maliyet çok düşük, çevrim süresi kısa, fire yok, kalitesizlik maliyeti düşük Süreç verimli, maliyetler düşük, fire düşük, çevrim süresi kısalmakta Süreç oldukça verimli işletiliyor, ancak çevrim süresi ve birim maliyetler iyileştirilmeli Süreç verimsiz ve iyileştirilmeye ihtiyacı duyuluyor Etkililik Sürecin çıktıları, çoğunlukla müşteri beklentilerinin üzerine çıkıyor Sürecin çıktıları, zaman zaman müşteri beklentilerinin üzerine çıkıyor Sürecin çıktıları, müşteri beklentilerini karşılıyor Sürecin çıktıları, müşteri beklentilerinin bazılarını karşılıyor 0 Sürecin kalite hataları, firesi, uzun çevrim süresi ve yüksek maliyetleri var Sürecin çıktıları, müşteri beklentilerini karşılamıyor

34 Süreç Olgunluğu - 3 Verimlilik 4 Örnek Süreç 3 2 Başarılı İyileştirmeye Açık 1 Yetersiz 0 Sağlıksız Etkililik

35 Süreçlerin Sürekli İyileştirme Döngüsü Performans İzleme I. AŞAMA II. AŞAMA III. AŞAMA Sürecin Değerlendirilmesi Süreç Analizi İyileştirmenin Uygulanması Ekip oluşumu ve İşbölümü Sürecin mevcut performansı ve sorunları Müşteri ve Uygulayıcı beklentileri Sürecin durumu Kıyaslama/karşılaştırma Sorunun kökeninin irdelenmesi Çözüm seçenekleri Uygulama planı İyileştirme planının uygulanması Ölçümleme Müşterinin geribildirimi Baştan!

36 I. AŞAMA : SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ Performans İzleme Sürecin Değerlendirilmesi Süreç Analizi İyileştirmenin Uygulanması 1.adım Hazırlık İş bölümü Çalışma planı Süreç haritası 2.adım Müşterilerle görüşmeler Önem/performans matrisi 3.adım Süreç Katılımcılarıyla görüşmeler Süreç haritası Katılımcılarla görüşmeler İyileştirilecek Süreç/ alanlar

37 II. AŞAMA : SÜREÇ ANALİZİ Performans İzleme Süreçin Değerlendirilmesi Süreç Analizi İyileştirmenin Uygulanması 4.adım Karşılaştırma/ Kıyaslama 5.adım Çözümlerin geliştirilmesi 6.adım Benimsetme 7.adım İyileştirmenin Uygulama Planı Hedef koyma Sorunların kökenleri Çözüm seçenekleri İyileştirme Planı taslağı Süreçte yer alanlara değişikliklerin benimsetilmesi Yeni akış diyagramı Göstergeler İyileştirme Planı

38 III. AŞAMA : İYİLEŞTİRMENİN UYGULANMASI Performans İzleme Süreçin Değerlendirilmesi Süreç Analizi İyileştirmenin Uygulanması 8.adım Pilot uygulama 9.adım İyileştirmenin yaygınlaştırılması Pilot uygulamanın performansı Dokümantasyonu tamamla Uygulamayı ilgili birimlere yaygınlaştır

39 Adım 3 : Süreç Katılımcılarıyla Görüşme Süreç haritasını ayrıntılı ve son haline getirmek için Şu andaki süreç performansını saptamak için Süreçte yaşanan sorunları belirlemek için Yakında sürece gelecek stratejik değişiklikler varsa bunları öğrenmek için Süreç katılımcılarıyla görüşmeler yapılmalı

40 Süreç Yönetimi ve İyileştirme...bir döngü Süreç sürekli izlenmeli ve iyileştirme fırsatları aranmalıdır. Çünkü: - İş ortaklarımızın istekleri değişir - sektörünüzdeki rakipleriniz daha iyi yapmaya başlar - yeni teknolojik olanaklar çıkar - her şey her zaman daha da iyi yapılabilir

41 İyi çalışmalar dilerim. KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME SORUMLUSU AYŞE HANDE EROL Bu doküman size özel hazırlanmıştır.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

VE İYİLEŞTİRME. IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.

VE İYİLEŞTİRME. IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? HİZMET ALAN VE SUNANLARIN BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMEL OLARAK ALAN, ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE, SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE BAKMAK. Tahsin Asan * ÖZET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE, SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE BAKMAK. Tahsin Asan * ÖZET İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE, SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE BAKMAK Tahsin Asan * ÖZET Eğitimin tanımına bakıldığında, bireyin doğumundan ölümüne süregelen, aile, okul, iş yaşamı ve de çevre arasında

Detaylı

SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI

SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI Özkan TÜTÜNCÜ Özlem İpekgil DOĞAN Mert TOPOYAN Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ. Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008

SÜREÇ YÖNETİMİ. Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008 SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008 İÇERİK Neden Süreç yönetimi? Süreç Nedir? Sürecin Özellikleri Sürecin Sınıflandırılması Sürecin Hiyerarşisi Sürecin Bileşenleri Süreç Yönetimi ve Süreçlerle

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

SÜREÇ ĐYĐLEŞTĐRMEDE CMMI MODELLERĐ VE TÜRKĐYE DE CMMI UYGULAMALARININ DURUMU. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Umur ERDOĞMUŞ. Anabilim Dalı : Đşletme Mühendisliği

SÜREÇ ĐYĐLEŞTĐRMEDE CMMI MODELLERĐ VE TÜRKĐYE DE CMMI UYGULAMALARININ DURUMU. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Umur ERDOĞMUŞ. Anabilim Dalı : Đşletme Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SÜREÇ ĐYĐLEŞTĐRMEDE CMMI MODELLERĐ VE TÜRKĐYE DE CMMI UYGULAMALARININ DURUMU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Umur ERDOĞMUŞ Anabilim Dalı : Đşletme Mühendisliği Programı

Detaylı

Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi. Y. Doç.Dr. Başar Öztayşi oztaysib@itu.edu.tr

Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi. Y. Doç.Dr. Başar Öztayşi oztaysib@itu.edu.tr Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi Y. Doç.Dr. Başar Öztayşi oztaysib@itu.edu.tr İçerik Organizasyonların gelişimi, Servis Endüstrisinin Gelişimi, Kalite Geliştirme Bir Sürecin Özellikleri Tanımlanabilirlik

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi TEKSTİL L MÜHENDM HENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ISO 9001:2008 BİLGB LGİLENDİRME EĞİE ĞİTİMİ Eğitimci: Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi EĞİTİM M KAPSAMI BELGELENDİRME SÜRECİ KALİTE KAVRAMI KALİTE

Detaylı

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXX, Sayı/No., 0, pp. 55-86 KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı