ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmet ŞAHİN Doğum Tarihi: 30 Eylül 1962 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Fakülte Alan Yıl Lisans ÇUKUROVA Eğitim Fakültesi İng. Dili Eğitimi 1985 Y. Lisans GAZİANTEP Sos.Bil. İng. Dili. Eğitimi 1993 Doktora/S.Yeterlik GAZİANTEP Sos.Bil. Eğitim Bilimleri 1997 Yüksek Lİsans Tezi: The Effect of Native Speaker Teachers of English on the Attitudes and Achievement of Learners. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erdal CEYHAN Doktora Tezi: The Factors Effecting the Success of Secondary School Students in East and Southeast Turkey. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yener GÜLMEZ Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Okutman Gaziantep, Yabancı Diller Y. Okulu Yar.Doç. Kocaeli Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bl Yar.Doç. Kocaeli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bl Projelerde Yaptığı Görevler Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Ortaöğretim de Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, Gaziantep, Araştırma Fonu Projesi, FEF 95001, Araştırmacı, (Doktora Tezidir.) Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Değerlendirilmesi. Kocaeli Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi No: 2006/15 Süre: 18 Ay. Proje Yürütücüsü. Tamamlanmıştır. Kocaeli Bolonya Süreci Eğitim Programlarının Reformu Projesi (KOU-PRP). Kocaeli Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi No: 2009/018 Süre: 36 Ay. Proje Yürütücüsü. Devam Etmektedir. İdari Görevler : Dekan Yardımcılığı Kocaeli Eğitim Fakültesi A.B.D. Başkanlığı Kocaeli, Eğit. Prog. ve Öğr.ABD Dekan Yardımcılığı Kocaeli Fen Edebiyat Fakültesi Başkan Yardımcılığı Gaziantep (Sürekli Eğitim Merkezi) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Sosyal Bilimler Derneği üyesiyim. Comparative Education Society Europe.

2 Son yıllarda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Haftalık Saati Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Uyg. Fakülte/Bölüm 2007/ /2009 Güz Bahar Güz Bahar Eğitim İstatistiği 3 0 KOU-Sosyal Bilimler (Y.Lisans) Eğitim Felsefesi 3 0 KOU-Sosyal Bilimler 3 2 Çeşitli Enstitüler Materyal Geliştirme. Çağdaş Öğretim Yöntemleri (Doktora) (Lisans) Eğitim İstatistiği (Y.Lisans) Materyal Tasarımı. Eğitimde Program Geliştirme (Y.Lisans) Öğretim İlke ve Yöntemleri Materyal Tasarımı. Fen ve Teknoloji programı ve Planlama Eğitimde Ölçme ve 2 2 Eğitim Fakültesi, Çeşitli Bölümler. 3 0 Sağlık Bilimleri, Çeşitli Bölümler 3 0 KOU-Sosyal Bilimler 3 2 Çeşitli Enstitüler 2 2 Eğitim Fakültesi, Çeşitli Bölümler. 3 0 Sağlık Bilimleri. 2 2 Çeşitli Enstitüler ESERLER I. Kitapta yer alan bölüm: (1) Şahin, İ. (2005) Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması" M. Öztürk. Böl:4 S İstanbul: Lisans Yayıncılık. II. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : (2) Şahin, İ., Gülmez, Y. (2000) Efficiency of Education: The case in Eastern and South-Eastern Turkey Social Indicators Research, Kluver Academic Publishers. 49: Netherlands. (Social Sciences Citation Index) (3) Şahin, İ., Gülmez, Y. (2000) Social Sources of Failure: The case in Eastern and Southeastern Turkey Social Indicators Research, Kluver Academic Publishers. 49, Netherlands. (Social Sciences Citation Index) (4) Şahin, İ. (2003) Cultural Sensitiveness of School Curriculum and Students Failure in Turkey Interchange. Kluver Academic Publishers Vol 34/ Canada&Netherland. (Social Sciences Citation Index) (5) Şahin, İ. (2006) "Cultural Sensitiveness of school goals and students' failure in Turkey" International Journal of Progressive Education. Vol.2 Num.2 June (6) Şahin, İ. (2010). Curriculum Assessment: Constructivist Primary Mathematics Curriculum in Turkey. International Journal of Science and Mathematics Education. Vol.8, No.1. pp Springer. Netherlands.

3 (7) Şahin, İ (2006) Changing Emphasis: Rethinking Turkey s Early Literacy Instruction Yayınlanmamış Araştırma Raporu. ERIC tarafından veri tabanında listelenmekte ve atıf verilmektedir.(ed501240) e7.pdf III. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : (8) Şahin, İ. (2001) Lineer Regrasyon Yöntemiyle Öğrenci Başarılarındaki Anormalliklerin Analizi; Bir Örnek Çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 2/ , Kocaeli. (9) Şahin, İ. (2001) Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yeni Düzenlemelerin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2/ , Kocaeli (10) Şahin, İ. (2003) Çok Kültürlülük, Demokrasi ve Öğretim Dili". Eğitim Araştırmaları Dergisi. 3/11. s (11) Şahin, İ. (2003) Küreselleşme, Dijital teknoloji ve Öğretim'de Yeni Yaklaşımlar". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Güz, /4 s (12) Şahin, İ. (2004) Hümanizm ve Eğitim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 11/ (13) Şahin, İ. (2005) "The Effect of Native Speaker Teachers of English on the Attitudes and Achievement of Learners" Journal of Language and Linguistics Studies. Vol. 1, No. 1. (14) Şahin, İ., Turan, H., İnci, S. & Apak, Ö. (2006) İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 171/ (15) Şahin,İ. (2007). Yeni İlköğretim 1. Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6(2), (16) Şahin, İ. (2007) Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 177/ IV. Ulusal Eğitim Dergilerinde yayınlanan makaleler (17) Şahin, İ., (2003) Özel Okul, Fakir Öğrenci ve Milli Eğitim Politikası". Öğretmen Dünyası Dergisi, 24/284. s (18) Şahin, I. (2004) "Öğrenme mi Kör Bilgi mi? " Öğretmen Dünyası Dergisi, 25/294 s (19) Şahin, İ. (2007) Yeni İlköğretim Programları ve Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi. 1/ (20) Şahin, İ. (2008) Demokratik Değerler Okulu. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi. 6/ V. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri. (21) Şahin, İ. (2001) Bilişim Teknolojileri ve Öğretimde Alternatif Yaklaşımlar. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Ohio University and Iowa State University. (28-30 Kasım 2001). Sakarya. (22) Şahin, İ., Ulusoy Y., Turan, H. (2004) Neurofeedback Teknolojileri ve Bilişsel Becerilerin Geliştirilmesi 4. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Ohio University and Iowa State University (24-26 KASIM 2004) Sakarya. (23) Şahin, I. (2006) Ögretmen Adaylarının Seçiminde Yeni Ölçütler. 1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Nisan Kocaeli.

4 (24) Şahin, İ. & Yücel E, Ö. (7-10 Temmuz 2008) Social Factors Affecting the Evaluation of Primary Science Curriculum. XIII.CESE Conference: Changing Landscapes, topographies and scenerios. Athens, Greece. VI. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: (25) Şahin, İ. (2004) Öğretim de Ütopik Teknolojiler; Sanal Gerçeklik Sistemleri ve Üç Boyutlu Görüntü. 2. Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. (8 Mayıs 2004), SAMSUN. (26) Şahin, İ. (2004) Post Modern Çağ ve Hümanistik Eğitim. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (6-9 Temmuz 2004) İnönü, Malatya. (27) Şahin, İ. & Turan, H. (2004) Alternatif Okullar: Demokratik Değerler Okulu. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (6-9 Temmuz 2004) İnönü, Malatya. (28) Şahin, İ., Turan, H. & Apak, Ö. (2005) Yeni Hayat Bilgisi Programının Kuramsal Çerçevesinin ve Pilot Okullardaki Uygulanabilme Düzeyinin Yapılandırmacı Eğitim Kuramıyla Karşılaştırılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Eğitim Fakültesi Eylül 2005 DENİZLİ. (29) Şahin, İ., Ulusoy, Y. & Turan, H. (2005) Çoklu Zeka, Baskın Beyin, Yetenek ve Kaygı Değişkenleri için Korrelasyon Çalışması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Eğitim Fakültesi Eylül 2005 DENİZLİ. (30) Sahin, I., Turan, H., Apak, Ö. (2006) "Yeni Sosyal Bilgiler Programının Teori ve Pratikte Yapılandırmacı Eğitim Kuramıyla Karşılaştırılması" XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül Muğla. Eğitim Fakültesi. MUĞLA (31) Şahin, İ. Özata, E. (2007) "Yeni Fen ve Teknoloji Programının Kuramsal Yapısının İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada ve New Jersey (ABD) Fen Eğitim Programlarıyla Karşılaştırılması" XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitapçığı 2. cilt s.245, Tokat. (32) Şahin, İ., İnci, S. (2007) "Yeni Sosyal Bilgiler Programının İrlanda, Kanada ve New York (ABD) Sosyal Bilgiler Programlarıyla Karşılaştırılması" XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitapçığı 1. cilt s.444, Tokat. (33) Şahin, İ., Yücel, Ö. E. (2008) Türkiye deki Sağlık Eğitiminin Finlandiya, Amerika (New Jersey ve Massachusetts), Kanada (Saskatchewan) Sağlık Eğitimiyle Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2008, Sakarya. VII. Ulusal Gazetelerde yayınlanan makaleler (34) Şahin, İ. (24 Temmuz 2004) "ÖSS ile Gelen Kalıcı Travma" Radikal, Yorum. Haber no= VIII. Diğer Dergi ve Gazetelerde yayınlanan yazılar Yerel aylık bir kültür ve sanat dergisinde (ŞEHİRİÇİ) ve yerel bir günlük Gazetede (KOCAELİ DEMOKRAT) haftada bir gün yazılar yazdım. Bu dergi ve gazetede yayımlanan yazılarımdan bazılarının başlıkları aşağıdadır. (39) Şahin, İ. (Şubat, 2003) "Eğitim Şart mıdır?". Şehiriçi 1/ (40) Şahin, İ. (Mart, 2003) "Miş gibi Eğitim." Şehiriçi 2/ (41) Şahin, İ. (Mayıs, 2003) "Okul ve Öğrenme." Şehiriçi 4/ (42) Şahin, İ. (Haziran, 2003) "Okul ve Mesleki Yeterlilik." Şehiriçi 5/ (43) Şahin, İ. (Eylül, 2003) "Hangi Okul?". Şehiriçi 8/ (44) Şahin, İ. (Aralık, 2003) "Hümanistik Felsefe ve Eğitim". Şehiriçi 11/ (45) Şahin, İ. (Ocak, 2004) "Her Türk Vatandaşının Bilmesi Gerekenler". Şehiriçi 12/ (46) Şahin, İ. (Nisan, 2004) ÖSS yi Tartışma Zamanı Gelmedi mi? Sehiriçi 15/ (47) Şahin, İ. (Mayıs, 2004) 12 Yıllık Zorunlu, 4 Yıllık Ortaöğretim Sehiriçi 16/32-33.

5 (48) Şahin, İ. (Eylül, 2004) Yeni İlköğretim Programları ve Çağdaş Türkiye Vizyonu Şehiriçi 20/ (49) Şahin, İ. (Ocak, 2005) Millet Mektepleri Sehiriçi 23/ (50) Şahin, İ. (Şubat, 2005) Alternatif Okul ve Eğitim Anlayışları Sehiriçi 24/11. (51) Şahin, İ. (Mayıs, 2005) Duygusal Zeka- EQ. Sehiriçi 27/ (52) Şahin, İ. (Ağustos, 2005) Eleştir, Eleştirelim, Eleştiriniz Sehiriçi 30/ (53) Şahin, İ. (Ekim, 2005) Yaşasın!!! Artık Okullar Lay Lay Lom. Sehiriçi 32/ (54) Şahin, İ. (Aralık, 2005) Eğitim İcraatı Üzerine Sehiriçi 35/ (55) Şahin, İ. (Ocak, 2006) Davalar ve Sevdalar Sehiriçi 36/ (56) Şahin, İ. (Nisan, 2006) Farklı Olmak" Sehiriçi 39/14. (57) Şahin, İ. (Mayıs, 2006) Çağdaş Üniversite" Sehiriçi 39/14. (58) Şahin, İ. ( ) Nispi Demokrasi, Cemaat Cumhuriyeti.Kocaeli Demokrat. 24 (59) Şahin, İ. ( ) Kimliksiz Kişilikler, Kişiliksiz Kimlikler! Kocaeli Demokrat. 7. (60) Şahin, İ. ( ) Çocuklarımız Ümitlerimiz. Kocaeli Demokrat. 4. (61) Şahin, İ. ( ) Her son yeni bir başlangıçtır. Kocaeli Demokrat. 11. (62) Şahin, İ. ( ) Hangi Küreselleşme? Kocaeli Demokrat. 11. (63) Şahin, İ. ( ) Post Modern İşgal. Kocaeli Demokrat. 11. (64) Şahin, İ. ( ) Her şey bir hayalle başlar. Kocaeli Demokrat. 11. (65) Şahin, İ. ( ) Okullarda Şiddet! Kocaeli Demokrat. 11. (66) Şahin, İ. ( ) SILA. Kocaeli Demokrat. 11. (67) Şahin, İ. ( ) Miyop! Kocaeli Demokrat. 11. (68) Şahin, İ. ( ) Çağdaş Birey. Kocaeli Demokrat. 11. (69) Şahin, İ. ( ) Kirlilik Kirliliği. Kocaeli Demokrat. 11. (70) Şahin, İ. ( ) Akıl ve Mutluluk. Kocaeli Demokrat. 11. (71) Şahin, İ. ( ) Duyguların Sessizliği. Kocaeli Demokrat. 11. (72) Şahin, İ. ( ) OKS geçti mi?. Kocaeli Demokrat. 11. (73) Şahin, İ. ( ) OSS ve Toplumsal Travma. Kocaeli Demokrat. 11. İsmet SAHIN, Kocaeli Universitesi, Egitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 41100, KOCAELI Ev: Cep:

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi Adı Soyadı: Kadir YOĞURTÇU Doğum Tarihi: 02.11.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Dil bilim Kırgız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Doç. Dr. Sibel BALCI Doğum Tarihi: 01.01.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Bilimleri Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN Prof. Dr. Özcan DEMÝREL e Armaðan Abdurrahman Kýlýç Ahmet Remzi Uluþan Alev Özbay Ali Murat Sünbül Alper Baþbay Aydan Ersöz Aygül Þýklar Ayla Arseven Ayþe Onur Aytekin Þahin Aytunga Oðuz Banu Yangýn Bengü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı