Dünya da AIDS in Durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya da AIDS in Durumu"

Transkript

1 AIDS-Turkish Journal of AIDS, 2001; 9:15:21-6 Dünya da AIDS in Durumu Gazanfer Aksakoğlu 1980 li yılların başında HIV in bulunması infeksiyon ve epidemiyoloji dünyasına önemli katkılarda bulundu. Virus şimdiye değin elde edilen diğer mikrocanlılardan çok daha hızlı ve ayrıntılı çözümlenebildi. Bu hızlı ve etkin gelişme bilim dünyası açısından son derece öğretici oldu. Bulaşıcı hastalığı dedektiflik yöntemleriyle tanımlamaya alışmış uzmanlar, serolojik yöntemleri uyarladıkları bulaş yapısını çözerek beklenmedik başarılara ulaştı.!970 li yılların başında komplikasyonlarına tanı konamadan kaybedilen ve serumu saklanan Hemofili hastası Stockholm lu bir çocuğun Elisa ile HIV+ olduğu 1983 te saptandı. Böylece ölmeden önce New York tan getirilen taze plazmalarla virusu aldığı belirlendi. Hastalığın sanıldığından daha uzun süre gizli kalmış olduğunun ilk bulgularından biri ortaya konduğu gibi, ABD de virusun tanımlanmasından en az on yıl önce de kanlarını satarak yaşamlarını sürdürenlerde virusun bilinmeden var olduğu anlaşılmış oldu. Benzer çalışmalar epidemiyolojik kazanımları artırdı. İnsanlarda görülen HIV suşları ve maymun türlerinde görülen değişik SIV suşlarının dağılımındaki uygunluk ve karşıtlıklar bu virusun bir ağacın dalları gibi geriye yönelik benzerliklerini, dolayısıyla insan ve maymunun virusu paylaşmış olabileceği düşüncesini ortaya çıkardı. Ondokuzuncu yüzyılda Avustralya da faunaya katkı amacıyla yaygın olarak yaban tavşanı üretilmeye başlanmıştı. Aşırı hızla üreyerek sayıları yüzmilyonları aşan ve otlaklara verdikleri zarar nedeniyle yok edilmelerine karar verilen tavşanlar, Çiçek suşu bir virus aracılığıyla kitle halinde yok edilmeye başlandı. İlk yıl tamamına yakını çok büyük bir hızla ölen tavşanların ilerleyen yıllarda virusla yaşamaya alıştıkları ve virustan giderek daha az zarar görmeye başladıkları gözlendi. Tavşanlardan elde edilen yaşam verileri, Afrika da HIV salgınının yüzyıllar içinde ulaşacağı boyutun kestirilebilmesinde yardımcı oldu. Bu veriye göre virusun ilk beş yılda asıl risk grubunda çok hızla yayılması, izleyen on-onbeş yılda yayılımın yavaşlaması, sonraki otuz yılda diğer insanlara yaygın olarak bulaşması ve elli yılın bitiminde populasyonda yüzde seksenin üzerinde yerleşik olarak kalması beklenmeliydi. Böylece insanın HIV ile yaşamayı öğrenmesi ve kabullenmesi gereği ortaya çıktı. Virusun genetik çözümü, hastalığın geçmişini ve geleceğini umulmadık biçimde aydınlatmıştı. AIDS in Gelişimi ve Bugünkü Boyutu: HIV in ilk tanındığı seksenli yılların başlarında taşıyan herkesi öldürdüğü düşünülüyordu, çünkü her taşıyanda AIDS geliştiği gözleniyordu. Zamanla bunun yanıltıcı olduğu, ilk yıllarda elde edilen olguların buzdağının su yüzünde kalan -yani AIDS hastalığını geliştirmiş- kısmını yansıttığı, gerçekte virusu taşıyanların çok uzun yıllar sonra ve az oranda hastalandıkları ortaya çıktı. İlk beş yılda hastalanma oranı başlangıçta düşünüldüğü yüzde yüzden, seksenli yılların sonunda yüzde onikiye değin indi. Bugün, virusu taşıyanların yüzde yedi-sekizinin on yıl içinde AIDS geliştirdiği, bilinmeyen orandaki bir kısmının hiç hastalanmadığı (ve hastalanmayacağı) kabul ediliyor. Virus ilk tanındığında en sık olgunun ABD ve Batı Avrupa da olduğu anlaşıldı. Bunlara geçişin ise Haiti den başladığı kanısına varıldı ve bu kanı uzun yıllar sürdü. İlk ulaşılan sayılarla hastalığın kuzey yarıkürede yaygın olduğu düşünülüyordu. İpuçları 1

2 değerlendirildikçe (Sahra altındaki) Kara Afrika nın virusun depo su olduğu anlaşıldı. Doksanlı yıllara gelinmeden, Uganda da çalışan batılı sağlıkçılar her üç doğumdan birinde annenin virusu taşıdığını belirtiyordu. Doksanların başlarında tüm hastane ve sağlık ocakları yataklı duruma getirildi ve yatakların da tümü AIDS olgularına ayrıldı. Sağlık hizmetinin personel, yatak, yakıt, ilaç,.. her türlü olanağı yalnızca AIDS e yönelik kullanılabiliyordu. Afrika nın ekonomik ilerlemesi durmuş, hızlı bir toplumsal çöküş başlamıştı. Tüm Dünya da 1999 da 2.6 milyon insan AIDS nedeniyle öldü, ölenlerin yığılımlı sayısı 16.3 milyona ulaştı. Aynı yıl yeni enfekte olan kişi sayısı 5.6 milyondu ve bunların yarısı yirmibeş yaşın altındaydı. Onbeş yaş altında HIV olumlu olanların yüzde doksanı virusu annelerinden almıştı ve yine onbeş yaş altında 11.2 milyon çocuk AIDS ölümleri nedeniyle annesiz kalmıştı. Bunların 10.4 milyonu Afrika lı çocuklardı yılında Kuzey Amerika ve Avrupa da HIV olumlu kişilerin sayısı yüzbinlerle belirtilirken, bu sayı cinsellik turizminin giderek yaygınlaştığı Güneydoğu Asya da 6 milyonu aşıyor, Kara Afrika da 25 milyona ulaşıyordu. Tüm dünyada -ivmesi giderek azalsa da- HIV olumluluğu ve AIDS in arttığı biliniyor. Sözgelimi 2000 sonundaki kayıtlara göre İngiltere ve Galler de son üç yılda artış %40 olmuştu, önümüzdeki üç yılda da aynı oranda artma bekleniyordu. Oysa Güneydoğu Asya ve Kara Afrika daki artış akıl almaz boyutlara yönelmişti. Güneydoğu Asya da çıbanbaşı Tayland dı. Yetmişli yıllardan başlayarak dünyanın her yanından Bangkok a yoğun erkek turist seferleri düzenleniyordu. Kuzey Tayland yoksul ve kadın egemen bir toplumdan oluşuyordu, ailede tütün içen erkek değil kadındı. Anneanne ve babaanneleri küçük kızlara cinsel oyunların inceliklerini öğretiyor, yaşına geldiklerinde meslekte olgunlaşmış olarak başkentte yer edinmelerini sağlıyorlardı. Orta yaşlı yabancıların, özellikle Alman ve Japonların büyük ilgisini çeken bu çok usta kızlar gece gündüz çalışıyor, ailelerinin geçimini sağlıyor, yirmili yaşlarına yaklaşıp yaşlandıklarında köylerinde emekliye çekiliyorlardı. Mesleklerinde akla gelebilecek her türlü ilişkiyi uyguluyor, birkaç gün ya da bir hafta süreyle bir odaya kapandıkları yabancı eşleriyle yarattıkları simbiyoz nedeniyle koruyucu önlem, örneğin kondom kullanımı da sağlanamıyordu. Kamboçya ve Miyanmar da da giderek ürkütücü sonuçlar oluşuyordu. Uyuyan dev Çin HIV ile silkeleniyor, olguların üçte biri uyuşturucu kullanımı ile ortaya çıkıyor, 2010 yılında olgu sayısının 10 milyonu aşması bekleniyordu. Afrika nüfusu dünya toplam nüfusunun %13 ünü oluşturmasına karşın, HIV olumluların %69 u bu kıtada bulunuyor. Kara Afrika da 24 milyonun üzerinde enfekte kişi bulunuyor, bunların 12 milyonu bu bölgenin doğusunda yer alan ülkelerde. Enfekte olma oranı o denli yüksek ki, yaş nüfusun Zimbabve de %26 sı enfekte; bu oran riski yüksek olarak bilinen Brezilya nın 60, ABD nin ise 144 katı. Anne ve babaların genç yaşta ölümleri sonucu bebek ve çocuklar kitlesel olarak öksüz-yetim kalıyor. Bu çocukların da ölme hızı ve riski hızla artıyor. Tüm bunların sonucu olarak yaşam beklentisi kısalıyor, işgücü ve üretim düşüyor, Kara Afrika giderek tükenmeye doğru gidiyor. Yaşam beklentisi Botsvana da 70 yıldan 41 e, Güney Afrika Cumhuriyeti nde 64 yıldan 47 ye, Kenya da 66 yıldan 48 e düşüyor. Tüm Afrika da 1950 de 45 olan doğuşta beklenen yaşam süresi 1990 da 60 a çıkmışken, 2010 yılında yeniden 45 e düşeceği hesaplanıyor. Artık Kara Afrika da tabut yapımı mesleğini seçen insanlardaki artışı farketmek için epidemiyolog olmak gerekmiyor! Afrika da Farklı Olan Ne? Afrika da ekonomik ve kültürel yapı farklı. Düzenli gelire sahip ailelerin çok düşük oranda olması ve sosyal kazanımlardan yoksun oluş, gelecek güvencesini ortadan kaldırıyor. 2

3 Süregelen kabile yapısının içerdiği doğa ve fizik ötesi anlayış da ekonomik ve kültürel yönden hastalık riskini artırıyor. Kara Afrika da hastalığın çok yaygın olmasının nedeni belki de çok kişinin inandığı gibi kaynağının orada olması nedeniyle ilk kez ortaya çıktığı ve yerleştiği yer olması. Bu sav henüz bilimsel olarak kanıtlanamadığı için kültürel yapıdaki hastalığa neden olabilecek etmenler değerlendirilmeli. Afrika da uyuşturucu kullanımı yaygın değil. Eşcinsellik de toplum tarafından kabul edilmeyen, aykırı bulunduğu için dışlanan bir kavram. Bu nedenlerle temel bulaş yolu heteroseksüel ilişki, bir de dikey geçiş. Gelişmiş ülkelerden farklı olarak, enfekte kadın/erkek oranı 1.3. Günümüzde toplumsal nedenlerle genç kızların virus alma olasılığı genç erkeklerden 5-6 kat daha fazla. Belki bir savunma mekanizması olarak Kara Afrikalı erkek, hastalığı için beyaz adamı suçlamaktan geri kalmıyor. AIDS in nedeni olarak kendisine beyaz adamın armağanı olan Hristiyanlık ı görüyor: Afrika lı erkek doğuştan üstün cinsel güçle donatılmıştır. Yaşamı boyunca sürekli ve çok sık cinsel ilişkiye girme gereği duyar. Kendi geleneklerine göre bir aile anlayışı yaşadığı dönemde bunu yakın çevresinde bulunan beş-altı kadınla sağlamıştır. Oysa beyaz adam tarafından Hristiyanlaştırılıp günah gerekçesiyle tek eşe bağlandığından bu yana doğal isteklerini dışarıda aramak gereği duymuş, birkaç düzenli eş yerine çok sayıda tek gecelik ilişkilere girmek zorunda kalmış, beş-altı yerine beş-altı yüz kadınla ilişkiye girmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu riski doğuran da kendisini tek eşe mahkum eden evlilik kurumunun sorumlusu beyaz adamın getirdiği dindir! Kara Afrika da egemen olan maço anlayış Latin Amerika da ya da Anadolu da görülenden pek farklı değil. Bende hastalık olmaz yaklaşımı cinsellikte korkusuz davranışlara yol açıyor. Kadına yönelik eğitimlerde eşine kondom kullandırması önerildiğinde, erkeğin bunu kabul etmeyeceği, çünkü hastalık taşıyacağına inanmadığı yanıtı alınıyor. Sende hastalık olabileceğini belirt, kendini koruması için kondom kullanmasını söyle önerisini kadın ya alayla, ya da panikle karşılıyor: Orospuluk mu yapıyorsun diye öldürür beni o zaman! Kadına uygulanan cinsel taciz de aynı maçoluğun bir uzantısı. Güney Afrika da genç kızların en sık yakındıkları konulardan biri, erkek arkadaşlarıyla buluşmaya gittiklerinde karşılarında dört-beş yabancı erkek bulmaları. Bilgisizliğin ve boş inancın da eklenmesiyle kadına davranış daha da uygunsuz biçim alıyor. Erkeğe yapılan eğitimde sende AIDS var, cinsel ilişkiye girersen ona geçirirsin denmesi sevinçle karışık bir heyecan yaratabiliyor: Yani ben kurtulurum!. Sonra da kendisinden gitmesi için koşa koşa bir eş arayabiliyor. Bazı kabilelerde bakire genç kızlarla cinsel ilişkiye girilmesinin hastalığı ortadan kaldıracağına inanılıyor, erkeklerin ilişki kuracak genç kız aramalarına yol açıyor, virusu alan genç kızın yüksek bulaştırma potansiyeli nedeniyle de toplumsal riski artırıyor. (Genç kız arayışı bir çok azgelişmiş toplumda geçerli; ancak temel nedeni, -yanlış olarak- erken yaşlarda virusu alma olasılığının ve bulaş riskinin az olduğunun düşünülmesi.) Afrika nın bir çok yöresinde genç kızların hastalanma riskini artıran bir diğer etmen öğretmenler. Biraz da bakire arama bahanesiyle, çocuk yaştaki kızlarla sınıfta bırakma tehdidiyle cinsel ilişkiye giren sayısız öğretmen var. Bakireliğin kabile yaşamındaki önemi de bu tür dürtülere ve davranışlara zemin hazırlıyor: Doğu-güney Afrika da yıllık törenlerle kabilenin yaşlı kadınları tarafından seçilen güçlü erkekler, genç kızların kadınlığa geçişini ve ileriki yaşamda doğurgan olmalarını sağlıyor! Kadın sünneti Arap yarımadası ve özellikle Afrika daki Müslüman toplumlarda (biraz da komşu olan Masai lerde) yaygın bir uygulama. 120 milyon dolayında kadının sünnetli olduğu biliniyor. Temel amacının kadının cinsel organlarının fibrozisle daraltılması ve erkeğe cinsel ilişkide daha çok zevk vermesi olduğu düşünülüyor. Törenle, kabilenin yaşlı 3

4 kadınları tarafından puberte çağındaki genç kızların bazen salt klitorisi, çoğunlukla da labium minor ve majorları bıçakla kesilerek çıkarılıyor ve iki hafta süreyle bacakları birbirine sıkıca bağlı tutuluyor. Fibrosisle yapışan ve daralan vajen, cinsel birleşme ve özellikle de doğum sonrası yeniden yırtılarak kanamalara ve enfeksiyon riskine yol açıyor. Yaraların HIV bulaşındaki rolü kaçınılmaz. Kara Afrika nın AIDS sorununu en iyi açıklayan olgu Ukimwi Yolu. Ukimwi, Swahili dilinde sıska anlamında bir sözcük ve AIDS ile eşdeğer duruma gelmiş. Ukimwi Yolu Kenya ile Güney Afrika Cumhuriyeti ni birbirine bağlıyor ve Uganda, Tanzanya, Malavi, Mozambik, Zimbabve, gibi virusun en yaygın olarak bulunduğu ülkelerden geçerek çok canlı bir kamyon taşımacılığına olanak sağlıyor. Düzenli gelir sahibi olan ender insanlar arasındaki kamyon şöförleri geceleri yol üzerindeki küçük otellerde konaklıyor. Her otelde üç-dört genç kız beklemede ve akşam yemeği yiyebilmeleri için tek olanak kamyoncuyla birlikte olmak. Bir kaç şişe bira içildikten sonra kamyoncu kızlardan biri, ya da çoğunlukla tümüyle odaya çekiliyor. Odada ekilen virus, kendisinin ya da başkasının evinde bekleyen eşe taşınacak. Afrika nın en canlı yolu, virus bulaşında da temel kaynağı oluşturuyor. Çözüm Nasıl Olacak? Tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi HIV enfeksiyonunda da korunma çok önemli. HIV in korunma ilkeleri diğerlerinden farklı olarak iki aşamalı: Önce HIV virusunun alınmaması için gerekli önlemler var: Cinsel yolla, kan ürünleri ile ve dikey geçişle virusun alımını engelleyecek genel, artık yaygın olarak bilinen önlemler. İkincisi, virusu almış olan kişilerin AIDS e geçişlerinin engellenmesi. Yani fırsatçı enfeksiyonların kontrolu. Bunun için ya organizma içindeki virusun yok edilmesi gerekiyor, ya da ikincil enfeksiyonlara set çekilmesi. HIV in yok edilmesi olası, artık çok etkin antiviral ilaçlarla bu sağlanabiliyor. İlacın gücü virusu çok kısa sürede % oranında yok etmeye yetiyor. Ancak yüksek mutasyon hızı nedeniyle kalan bir-iki virus bile hemen direnç kazanıyor, bu direnci kırabilmek için de tek bir antiviralin eklenmesi yetmediğinden iki ilaç birden ekleniyor. Öyleyse virusun yok edilmesi için, tanı konduğu andan başlanarak üç antiviral ilacın aynı anda ve uzun süreli kullanımına başlamak gerekiyor. Böyle bir önlemin yıllık bedeli 25,000 Amerikan doları dolayında. Afrika nın Sahra Çölü nün altında kalan bölümü nde bu sağaltıma en fazla para ayırabilecek ülke olan Ruanda da kişi başına yaklaşık 28 dolar harcanabiliyor, diğerlerinde bu miktar 2 dolara değin düşüyor. O zaman Kara Afrika da hastalığı önlemenin tek yolu bulaşı önlemek. Bulaşı önlemek de kültürel olarak çok güç. Kara Afrika da virusun yayılma nedenleri ve bunu önlemenin güçlüğünün kültürel boyutları anlaşılabilirse AIDS savaşımında önemli yol alınabilecek. Bulaşın üç yolla olduğu bilindiğine göre, her bir yolda ayrı önlemler almak gerekli. Kan yoluyla bulaşın bir ucunda kan ürünleri yer alıyor. Görev devletin, her verilen birim ürünün denetimi zorunlu. Bu önlem Türkiye nin de içinde bulunduğu pek çok ülkede gerçekleşmiş durumda. Diğer uçta yer alan uyuşturucu enjektörünün paylaşımı eğitimle, gerektiğinde iğne dağıtımıyla sağlanabiliyor. Londra da yıllarca duvar afişleriyle enjektör paylaşımı konusunda uyarı yapıldı, Tayland da temiz enjektör kullanımında hükümet yoğun program uyguladı, Amsterdam da iğne ucu bulamayanlar için gece saatlerinde karakolların yardım ve desteği sağlandı. Dikey geçiş için bebeği korumak olası olmadığına göre temel yaklaşım annenin cinsel ilişki yönünden korunması olmalı. Özetle kan yoluyla geçişin önlenmesi devletin, dikey geçiş annenin sorumluluğunda. Cinsel bulaşın önlenmesi için davranış değişikliği gerekli. Kaba bir değerlendirmeyle karşı cinsle her bir ilişkide kadından erkeğe geçişin binde, erkekten kadına geçişin yüzde, eşcinsel ilişkide geçişin onda bir olasılıkla gerçekleştiği hesaplanıyor. Öyleyse öncelikli 4

5 hedef eşcinsel ilişki; burada en etkin korunma kondomla sağlanıyor. Karşı cinsle ilişkide kadın çok daha fazla riskte olduğuna göre, kadına yönelik kondom eğitimi özel bir önem kazanıyor. Tayland da genç bayan öğretmenler minik kız ve erkek öğrencileri kondoma alıştırmak için yıllarca okullarda kondom şişirme yarışmaları yaptırdı. Dominik te odalarında iki kondom bulundurmayan oteller kapatılıyor. İsviçre de karşı cinsle ilişkide kondom kullanımı yüzde elliye ulaştı, evli çiftler bile kondomla ilişkiye alıştı. Fransa da seks çalışanı kadınlar erkekleri kondom kullanmaya ikna etmek için kondomu erekte penise ağızlarını kullanarak geçirmeyi öğrendi. Devletin korunmadaki rolü giderek etkinleşiyor. Avrupa da sosyal devlet anlayışının egemen olması bulaşın azalmasında çok önemli rol oynadı. Rusya da cinsel davranış değişikliği sağlanmasında her düzeyde eğitim politikaları etkin oluyor. Tayland da hükümet 1990 dan başlayarak ülke çapında üç tur cinsel davranış saptama incelemesi yaptı ve davranışı iyileştirme gelişmeleri uyguladı; prevalans giderek düşüyor. Etkin devlet katılımı Afrika da da kendini duyumsatmaya başladı: Uganda, Kenya ve Tanzanya da halkla tartışma uygulamaları sonucu insidans düşmeye başladı. Çağın vebası nın gerçekte çok korkulması gerekmeyen bir salgın olduğunu artık biliyoruz. İletişimdeki gelişme ve eğitimde sağlanan ilerleme, zaten virusu hemen tanınan ve önlenebilirliği ortaya çıkarılmış bu bela nın kontrol edilme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bunun sağlanabilmesi için toplum olarak virusla yaşamanın öğrenilmesi ve bulaşıcı hastalık savaşım ilkelerinin ödün vermeksizin uygulanması gerekiyor. Türkiye de bu savaşım ilkelerinin en iyi uygulanabileceği ortam, toplumla tam anlamıyla bütünleşmenin sağlanabildiği Sağlık Ocağı. 5

HIV/AIDS in. Dünü, Bugünü ve Yarını. İhtisasını yapan genç doktor Jack Stapleton ın o. Yüzyılın Salgını Devam Ediyor;

HIV/AIDS in. Dünü, Bugünü ve Yarını. İhtisasını yapan genç doktor Jack Stapleton ın o. Yüzyılın Salgını Devam Ediyor; Bahri Karaçay Yüzyılın Salgını Devam Ediyor; HIV/AIDS in Dünü, Bugünü ve Yarını Kimileri AIDS in sadece eşcinsellerde görülen bir hastalık olduğunu sanıyor, kimileri ise acı biber yemenin virüse karşı

Detaylı

HIV/AIDS Yüzünden Kimsesiz ya da Güç Durumda Kalan Çocuklar

HIV/AIDS Yüzünden Kimsesiz ya da Güç Durumda Kalan Çocuklar 4 HIV/AIDS Yüzünden Kimsesiz ya da Güç Durumda Kalan Çocuklar UNICEF/Mozambique/2004/ Giacomo Pirozzi Çocukların HIV/AIDS den zarar görmeleri için kendilerinin bu hastalığa yakalanmış olmaları gerekmez.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 Profesör Robert Wyman: Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 4. Güvenli Cinsellik CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 4 "Güvenli Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-00-3 YAYIN NO: KB: 2900 - ÖİK: 740 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Mutlaka fark etmişsinizdir ki, ben konuya dünya çapında odaklandığım için dersin çoğunda, hatırı sayılır bir

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Çocuk Vakfı, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeni ile SAYISAL

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Dersin sonuna yaklaşıyoruz, son birkaç dersimizin birazında toplumsal konular işleyeceğiz ve sonra da ne

Detaylı

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir Gerontolojik Sosyal Hizmet 1 Ekim 2013 Salı 12:49 2.ÜNİTE ÖZET DÜNYADA YAŞLI NÜFUS Antik Çağ da her 100 insandan sadece biri 60 yaşına ulaşabilirken, bir Romalı askerin ortalama ömrünün 22 yıl olduğu belirtilmektedir.

Detaylı

Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ

Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ Açlık, hastalık ve harcanmış yaşamlar, Dünyadaki aşırı yoksulluğun eseridir. Prof. Sachs a göre, bu sorunların çözülmesi olanaksız

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ Mümtaz PEKER * Nüfussal Geçiş Kuramının evrelerine göre, toplumların nüfus yapıları şekillenmektedir. Türkiye de

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

Gelecekte tarihçiler geriye baktıklarında, 20. Yüzyıl ın en belirgin özelliğinin dünya nüfusundaki hızlı artış olduğunu göreceklerdir.

Gelecekte tarihçiler geriye baktıklarında, 20. Yüzyıl ın en belirgin özelliğinin dünya nüfusundaki hızlı artış olduğunu göreceklerdir. 7. HAFTA: Nüfus Artışı (Notlar) Doğum oranlarındaki değişiklikleri öngörme konusunda kesin ve güvenilir bilimsel yöntemlere sahip değiliz. Bunun yerine, uzun süreçli nüfus izdüşümünün düzenli olarak güncellendiği

Detaylı

İşyerinde Damgalama ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS

İşyerinde Damgalama ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS İşyerinde Damgalama ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS Mihrican ZORLU Selda İldan ÇALIM Özet: Damgalama ve ayrımcılık HIV/AIDS le yaşayan insanların hayat kalitelerini olumsuz yönde etkileyen iki önemli

Detaylı

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Önce Kadın Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Vodafone Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle İçindekiler Bu rapor, Vodafone Vakfı'nın desteği, Oxford Üniversitesi Saïd İşletme Fakültesi ve Accenture

Detaylı

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHDİT ALTINDA

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHDİT ALTINDA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHDİT ALTINDA Her çocuk için Sağlık, Eğitim, Eşitlik, Koruma İNSANLIĞIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti... 1 Özet Göstergeler Sahra Güneyi Afrika... 7 Orta

Detaylı

Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri

Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri Janet N. Abramovitz 1880'de, yani Washington topraklarının ABD'nin bir parçası haline gelmesinden on yıl önce, bölgenin en önemli ırmağı olan Columbia'da 19.500 ton

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009 Profesör Robert Wyman: Fark etmiş olabileceğiniz gibi ders konuları kronolojik olarak ilerlemektedir. Önce primatlar öncesi hayvanları,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2005 195 TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR VE SORUNLARI

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2005 195 TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR VE SORUNLARI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2005 195 TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR VE SORUNLARI Faruk Kocacık * ve Veda B. Gökkaya ** Özet Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Giriş. bu yanıtlardan çıkarak sorunlara çözüm oluşturmaları seks işçilerini yakından ilgilendirmektedir.

Giriş. bu yanıtlardan çıkarak sorunlara çözüm oluşturmaları seks işçilerini yakından ilgilendirmektedir. Giriş 19. yüzyılın başından itibaren toplum sağlığını tehdit eden frengi salgını, seks işçileri ve bir bütün olarak ticari seks sektörünün denetim altında tutulmasına neden olmuştur. Frengi hastalığının

Detaylı

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 227 4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme 4.1. Kardiyovasküler riskin azaltılması hedefleri 4.1.1. Tek

Detaylı