Sağlık Sektöründen KISA KISA... Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA... Haberler"

Transkript

1 Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji Araştırması İ.E. Ulagay-Menarini Group un desteği ile Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu tarafından yürütülen Türkiye de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji Araştırması sonuçlandı. 21 ilde kişi ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilen çalışmada, ülkemizde insanların baş ağrısı için doktora başvurma oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre baş ağrısı çekenlerin yüzde 49 u, migrenlilerin ise yüzde 29 u doktora başvurmuyor. Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Başkanı ve aynı zamanda Tür kiye de Baş Ağrısı ve Migren Epi demiyoloji Çalışması araştırma eki binde yer alan Prof.Dr. Mehmet Za rifoğlu yapılan araştırma ile ilgili ola rak şunları söyledi Migren de baş ağ rısı da bir hastalıktır ve tedavisi müm kündür. Bu hastalıkla ilgili olarak doktora gitmek konusunda Batı ülkelerine göre halen gerideyiz. Bi - zim yürüttüğümüz bu ve benzer araş tırmalar, toplumun bu konuda bi linçlenmesine katkıda bulunuyor. Pfizer Türkiye Ar-Ge Ofisi açıldı Hacettepe Üniversitesi ve Pfizer Tür - kiye nin bir süredir yürüttükleri ortak çalışma sonlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye de ilaç keşfinin önünü açmak amacıyla, Pfizer Tür - kiye Ar-Ge Ofisi açıldı. 26 Ocak ta Hacettepe Üniversitesi Tekno kent teki açılış ile hayata geçen Pfizer Ar- Ge Ofisi ile, Türkiye deki ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin nitelik ve nicelik açısından derinleştirilmesi ve ülkemizde yeni molekül keşfi alanında yürütülen çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor. Hacet - tepe Üniversitesi Teknokent inde Pfi - zer Ar-Ge Ofisi nin açılışına katılan Pfizer Dünya Gelişen Pazarlar Me di - kal ve İlaç Geliştirme Birimi Başkan Yardımcısı Sam Azoulay, Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen bu proje, Türkiye ile Pfizer dünyası arasındaki bilimsel işbirliği köprüsü olacak. Hacettepe Üniversitesi çalışmaları arasında örtüştüreceğimiz çok değerli projeler olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğinin, hem Ha - cettepe Üniversitesi, hem Türkiye hem de Pfizer in ilaç Ar-Ge birikimine önemli katkı sağlayacağına inancımız tamdır dedi. Açılışa Hacet te - pe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Erdener, Pfizer Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Demircan, Ha cettepe Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Selçuk Geçim gibi ilaç ve bilim dünyasından pek çok isim katıldı. İstanbul Ecza Koop tan 20. Yılda Anlamlı Proje İstanbul Eczacılar Kooperatifi (İs tan - bul Ecza Koop), kuruluşunun 20. yılını kutlarken, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Pro - je kapsamında hem ilköğretim okullarındaki bilgisayar, ilaç ve kitap gibi eksiklikler giderilecek, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağ lanacak. 8 Ocak Cuma günü Mar din de bir tören düzenleyen İs - tan bul Ecza Koop, proje kapsamında sağladığı eğitim yardımlarını Mar - din deki okullara ulaştırdı. Ayrı ca, projeyi destekleyen eczacılara da birer teşekkür sertifikası verildi. Tö - rende konuşma yapan İstanbul Ecza 62 Actual Medicine Şubat 2010

2 Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ec za - cı M. Sait Yücel: Koopera tifi miz, ken di alanında ortaklarına yönelik çalışmaların yanı sıra, eczacı örgütleri ve diğer sivil toplum örgütleri ile birçok ortak projeyi (okul, kreş, doğal afetlerde Akut Eczane oluşturmak ve sağlık malzemesi yardımı vb.) yaşama geçirdi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nde okuyan öğrencilerle başlattığımız eğitim bursu sağlama projemizi bugün 3 eczacılık fakültesinde, yaklaşık 50 öğrenci ve çalışanlarımızın çocuklarına eği tim desteği ve yüksekokulda okuyanlara burs vererek sürdürüyoruz. 20 nci yılımızda ise İstanbul Ecza Koop un hizmet verdiği 20 ilde bulunan ilköğretim okullarında 2 bilgisayar sınıfı, toplam 20 okula projeksiyon makinesi ve bilgisayar, 200 okula ecza dolabı, toplam 20 bin kitap ve 2 bin öğrenciye eğitim desteği vererek önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha tüm ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte imza atıyoruz dedi. Sağlıklı İşgücü Çalışması Sonuçlandı İngiltere merkezli bir araştırma kurulunun öncülüğünde gerçekleşen, Türkiye nin de dahil olduğu 25 Avrupa ülkesi arasında yapılan Sağlıklı İşgücü Çalışması sonuçlandı. 14 Ocak ta İstanbul da düzenlenen toplantı ile sonuçları açıklanan çalışma, Avrupa da yaklaşık 40 milyonu çalışan olmak üzere, 100 milyon kişinin kronik kas-iskelet sistemi ağrısı yaşadığını ve bu kişilerin %40 kadarının, durumları nedeniyle çalışmayı bırakmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Raporun sonuçlarına göre, ülkemizde, çalışanların üçte birinde; yapılan iş, boyun, omuz ve kollarda ağrılara neden oluyor. The Work Foundation dan Stephen Bevan toplantıda yaptığı konuşmasında kas ve iskelet sistemi hastalıklarının Avrupa Birliği ve Türkiye nin işgücü üzerinde ciddi bir olumsuz etki yarattığını belirterek; "Bu hastalıklar milyonlarca iş günü kaybından sorumlu, sadece İngiltere de kayıp iş günü sayısı 9.5 milyon gün. Avrupa küresel ekonomik durgunluktan kurtulma mücadelesi verirken, politikacıların ele alması gereken bir konu da, bu tür sağlık sorunları nedeniyle işletmelerde düşen iş gücü verimliliğinin artırılması olmalıdır. Ekonomik krizden çıkılmaya çalışılan bu kırılgan dönemde, Türkiye de de iş gücü verimliliğini artırma ve böylece ekonomiye olumlu katkı sağlama gerekliliği önem kazanıyor dedi. Migren Tedavisinde EMDR Devri Travma sonrası psikolojik sorunların çözümü için kullanılan EMDR yöntemi, DBE Davranış Bilimleri Ensti - tüsü tarafından geliştirilen yeni bir proje ile migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi birincil baş ağrısı çekenlerin derdine çare buluyor. Proje çerçevesinde, kronik günlük baş ağrısı olan kişilere uygulanan EMDR yöntemi sayesinde, hastalardaki ağrı şiddeti, sıklığı, süresi ve alınan ilaç miktarında ciddi düşüşler olduğu gözlendi. Yöntemi, yaratıcı ve yenilikçi bir tarzda kullanan DBE Dav - ranış Bilimleri Enstitüsü, Ye tişkin ve Aile Terapisi Merkezi uzmanları, yöntemin şu ana kadar çalıştıkları migren hastalarının baş ağrılarını anlamlı derecede azalttığını ifade ediyor. Klinik çalışmalar sırasında, farklı sebeplerle gelen ve baş ağrıları olan hastaların danışmanlarla yaptıkları çalışmalarda, travma çalışması ile beraber danışanların baş ağrılarının da anlamlı derecede azal dığını gören uzmanlar, buna yönelik özel bir protokol geliştirerek akademik bir çalışma başlattılar. Bu araştırma çerçevesinde Özel Gazi - os manpaşa Hastanesi nde nörolog Dr. Başak Gürpınar gözetiminde tedavi gören migren hastalarıyla çalışan uzman ekip, EMDR ile birlikte hastaların baş ağrılarının şiddetinde, sıklığında, süresinde ve ağrı kesici kullanımlarında istatistiki olarak belirgin bir azalma gözlendiğini ve bu durumu izlenen follow-up çalışmalarıyla da desteklendiğini kaydetti. DBE Kurucu Başkanı Emre Konuk, uygulamanın EMDR yönteminin yenilikçi bir tarzda yorumlanması olduğunu ve elde ettikleri başarının kısa bir süre içinde yurtdışında da ilgi gördüğünü söyledi. Şubat 2010 Actual Medicine 63

3 Sandoz 2009 Yılı Eczacılık Ürünleri İhracat Şampiyonu Oldu T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müste - şar lığı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birlikleri nden yapılan açıklamaya göre Glo bal No - vartis Şirketler Topluluğu iştiraki olan Türkiye ilaç sektörünün önemli aktörü Sandoz, 2009 yılı Tür kiye eczacılık ürünleri ihracat şampiyonu oldu. Almanya, İsviçre, Kanada, İspanya, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 23 ülkeye ilaç ihracatında bulunan ve ürünlerini 35 farklı ülke pazarında hizmete sunan Sandoz un Gebze de bulunan 2 üretim tesisinden biri milyon dolarlık ilaç ihracatıyla birinci oldu. Yi - ne Gebze de bulunan diğer üretim te sisi ise 23,8 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da eczacılık ürünleri ihracat şampiyonu olan Sandoz bu konudaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Sandoz Türkiye Genel Müdürü Ali Toker Son 5 yıldır eczacılık ürünleri alanında ihracat şampiyonuyuz. San doz Türkiye olarak yaklaşık 1000 çalışanımız ve 3 üretim tesisimiz ile ithalatımızdan daha fazla ihracat yaparak Türkiye ekonomisine ve ülkemize net bir şekilde fayda sağ lıyoruz. Birçok önemli ürünün de Global lansman merkezi arasında bulunan üretim tesisimizin 2010 yılında geçi receği FDA-Food and Drug As so - ci ation (Amerika Gıda ve İlaç Dai re - si) denetimi sonrası Ame rika ya da ih racat yapmayı planlıyoruz. Bu anlam da önümüzdeki yıllarda da San - doz olarak ülke ekonomisine değer kat maya ve sağlık hizmetini kaliteli, gü venilir ve erişilebilir kılmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Beyaz Şapkalar Toplumda Şiddeti Engellemeyi Amaçlıyor Kasım 2009 dan itibaren TOG ve Janssen Cilag ortaklığında yürütülen Beyaz Şapkalar projesi ile toplumda görülen şiddet olaylarının son bulması için gençlerin ve çocukların eğitilmesi öngörülüyor. Türkiye deki 10 uncu faaliyet yılında başlattığı ve Toplum Gönüllüleri ortaklığında yürüteceği Beyaz Şapkalar projesi ile Janssen Cilag, Temmuz 2010 a kadar 3 ilde 8 okulda 2000 çocuğa ve İlk Yardıma İlk Adım 10 ilde 3000 öğrenci velisine ulaşmayı hedefliyor. Beyaz Şapkalar Projesi, toplumda görülen şiddet olaylarının son bulmasına, sorunun kaynağına inerek, ilköğretim çağından itibaren çocukların şiddet konusunda bilinçlendirmesi ve duyarlıklarının artırılması yoluyla destek olunabileceği bilgisinden yola çıkıyor. Bu amaçla, üniversi te öğrencisi Toplum Gönüllüsü genç ler, uzmanlardan aldıkları şiddet önleme, kriz yönetimi, çatışma çözümü ve çocuk psikolojisi eğitimleri ile donanarak, çalışmaları yürütmekte oldukları okullarda çeşitli görsel malzemeler Milli Eğitim Bakanlığı, TOÇEV ve AstraZeneca işbirliğinde hayata geçirilen ve bu yıl üçüncü yılını doldurmak üzere olan İlk Yardıma İlk Adım projesi İstanbul un belli bölgelerindeki öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. İlk Yardıma İlk Adım projesiyle ve etkinliklerin de desteğiyle ilköğretim öğrencilerine eğitimler ve riyor; eğitim verdikleri çocuklara birer ağabey-abla olarak, model oluyor. Janssen Cilag ın tüm dünyada ulaşmaya çalıştığı, insanların daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürmesi için yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirme hedefi doğrultusunda Beyaz Şapkalar projesine verdiği desteğe Johnson&Johnson Vakfı ndan da katkı geldi. Johnson&Johnson Vakfı nın Türkiye ye verdiği ilk kurumsal sosyal sorumluluk desteği olan fon, Beyaz Şapkalar projesinin yaygınlaştırılmasında kullanılacak. bugüne kadar Türkiye çapında 44 il ve 120 den fazla YIBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) ziyaret edilerek 26 bini aşkın öğrenciye, daha kaliteli bir yaşam standardının temel öğretilerinden biri olan ilk yardım bilinci aşılandı. 64 Actual Medicine Şubat 2010

4 İstanbul Kardiyoloji Simülasyon Eğitim Merkezi (IKSEM) Açıldı Dünyadaki ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp krizi oranının, teknolojide kaydedilen gelişmeler ile hızlı ve yerinde müdahale sayesinde düşürülebildiği, bunu sağlayabilmek için teknik konusunda yetkin hekim kadrosu ve uygulamaların yapılabileceği kateterizasyon laboratuvarları gerektiği bildirildi. Bu amaçla, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eği - tim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde İs tanbul Kardiyoloji Simulas - yon Eği tim Merkezi (IKSEM), Türk Kar di yo loji Derneği girişimi ve Alvi - medica sponsorluğu ile hayata geçirilen bir proje olduğu kaydedildi. IKSEM de kardiyoloji alanında yeni yetişen hekimlerin normal hastalarda anjiyografi, balon ve stent işlemi yapmadan, canlı vakalara çok benzeyen maketler ve simülasyon cihazları üzerinde bu tür işlemleri yapabilecekleri belirtildi. Eğitim kursları, Türk Kar diyoloji Derneği tarafından aylık olarak düzenlenecek. Eğitim le - rin ilki İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eği - tim ve Araş tırma Hastanesi nde gerçekleştirildi. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. İhsan Bakır; Türkiye de ilk defa böyle bir merkezin hastanemizde faaliyete başlaması ülkemiz ve kardiyoloji adına önemli bir gelişmedir. Bugüne kadar hekimlerimiz bu tür eğitimler için yurt dışına giderek eğitim almakta iken, bu merkez ile bugün itibarıyla yurt dışından ülkemize bir çok hekimin eğitim amaçlı gelmesine olanak sağlanacaktır. Mer kezimizde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri uluslararası standartlarda hizmet verecektir. Bu bağlamda hastanemiz branşında uzman hekimleri ile Center of excellence (Mü kemmeliyet Merkezi) olmaya aday bir merkez olacaktır dedi. Alvimedica CEO su Dr. Cem F. Bozkurt ise; Alvimedica olarak bunu kendimize görev edindik ve amacımız bu konuda Türk Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen eğitimlere katkı sağlamaktır. Tüm gücümüzle derneğin bu projesini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ndan Prof.Dr. Ömer Kozan; Türk Kardiyoloji Derneği olarak kardiyologların ihtisas sonrası eğitimlerinin devamının sağlanması bizim için çok önemli. Bu amaçla bu eğitim merkezinde birçok yeni kardiyolog ilk anjiyografi, balon ve stent - leme denemelerini yapabilecek ve kendisini geliştirebilecek. Türk Kar - diyoloji Derneği nin öncülüğünde başlatılan bu proje ülkemizin her köşesinde bulunan kardiyologların eğitimine büyük katkı sağlayacaktır. Bu sayede akut koroner sendromların tedavisinde ülke bazında yeni protokoller oluşturmamıza da katkı sağlayacaktır dedi. İstanbul Kardiyoloji Simülasyon Eği - tim Merkezi nin sorumluluğunu üstlenen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bi - lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Göktekin; Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Ni ha - yet, 2010 yılının Ocak ayında ilk eğitimi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle tam tıkalı damarların ve damarda çatallaşma yerinde olan ve stentlemesi nispeten zor olan bölgelerde hastadan önce bu tür simülasyon cihazlarında bu zor işlemlerin yapılması kardiyologların başarısını önemli şekilde arttıracaktır dedi. Abbott Sibutraminin AB deki Pazarlama Faaliyetlerini Askıya Alıyor Avrupa İlaç Kurumu'na bağlı (EMA) Beşeri Tıbbi Ürünler Komisyonu (CHMP) nin geçtiğimiz ay yaptığı oylama sonucunda sibutramin içeren tüm anti obezite ilaçlarının pazarlama ruhsatlarının askıya alınmasını önerme kararı aldığı bildirildi. Ab - bott un, CHMP'nin önerisine uyarak, sibutramin içeren Abbott ilaçlarının tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde ve aynı zamanda Avrupa Eko - nomik Alanı'na dahil olan İzlanda ve Şubat 2010 Actual Medicine 65

5 Norveç'teki pazarlama faaliyetlerini askıya alacağı bildirildi. Avrupa İlaç Kurumu na bağlı Beşeri Tıbbi Ürünler Komisyonu nun öneri kararını takiben Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Tür ki - ye de Reductil marka adı altında pazarlanmakta olan sibutraminin ruhsatının askıya alınmasına ve eczane, ecza deposu ve hastane seviyesinde piyasadan toplatılmasına karar verdiği ve Abbott Türkiye nin, bu karara uygun bir şekilde gerekli çalışmaları hemen başlattığı bildirildi. Hekim ve hastalar konuya ilişkin soruları için Abbott Türkiye ye numaraları ücretsiz telefon hattından ulaşabiliyor. Ücretsiz hatlar sadece sabit telefonlardan aranabiliyor. Cep telefonundan arama yap mak isteyenler Abbott Tür kiye ye ve numaralı ücretli hatlardan ulaşabiliyorlar. CHMP'nin önerilerinin, SCOUT ça - lış masından (Sibutramin Kardi yo - vas küler Sonuçlar Çalışması - Sibut - ramine Cardiovascular OUTcome Trial) elde edilen sonuçlarla ilgili olarak 2009'un Kasım ayında yayımlanan bir incelemeyi temel aldığı belirtilirken, AB ve Türkiye dışındaki çoğu ülkede satışı devam etmekte olan sibutraminin prospektüsündeki uyarılar doğrultusunda kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Abbott Global Farmasötik Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yar dımcısı Dr. Eugene Sun, "Sibut - raminden fayda sağlayan çok sayıda hasta olduğuna inanıyoruz ve komisyonun kararını ve ilacın askıya alınmasıyla ilgili önerisini saygıyla karşılamakla birlikte görüşlerine katılmıyoruz. Bununla beraber, komisyonun önerilerine uymak için hemen gerekli çalışmaları yapacağız açıklamasında bulundu. İlacın kullanımıyla ilgili soruları olan hastaların doktorlarıyla temasa geçmesi gerektiği hatırlatılırken, Avus - turya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cum huriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Alman - ya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Nor - veç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slo vakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere de sibutramin içeren tüm ilaçların pazarlama ruhsatlarının askıya alındığı bildirildi. İlaca Dirençli HIV Pozitifliler Tedaviye Erişimde Sorun Yaşıyor Konu ile ilgili olarak Pozitif Yaşam Derneği tarafından yazılı açıklamada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi En feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Deniz Gökengin şunları kaydetti: Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik hastalıklar sınıfına dahil edilen HIV enfeksiyonu, 14 yıldan bu yana ölümcül bir hastalık olma niteliğini yitirmiştir. Kullanıma sunulmuş olan güçlü antiretroviraller (HIV i baskılayan tedaviler) sayesinde sağlıklı/kaliteli bir şekilde yaşam sürdürebilmeyi mümkün kılarken HIV in tedavisinde en önemli unsur tedavinin doğru ve hiç ara vermeden kullanılması gerekliliğidir. HIV tedavisinde doz atlanması, ilaca ara verilmesi, kombine ilaç rejimindeki ilaçlardan bir veya birkaçının eksik kullanılması gibi kullanım hataları, virüsün kullanılan ilaçlara, hatta bazen tedavi rejiminde bulunmayan ilaçlara bile hızla direnç kazanmasına yol açmakta ve bu ilaçlar etkisiz kalmaktadır. Bu durumda hastanın tedavisini köklü bir biçimde değiştirmek gerekir. ABD ve Avrupa'da, uzun yıllardan beri antiretroviral kullanmış olan ve çeşitli nedenlerle ilaçlara dirençli virüs kökenlerini taşıyan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş pek çok ilaç bulunmakla birlikte, bu yeni ilaçların ülkemizde lisans alarak kullanıma sunulması çok uzun zaman, bazen yıllar sürmektedir. Bu tür hastalar için yurt dışından ilaç ithali müm kün olmakla birlikte bu hem hekim hem de hasta için zorlu bir süreçtir. Zorlu olmanın da ötesinde, fazlasıyla zaman alan bu işlemler, hastanın ya etkisiz ilaçları bu süre zarfında kullanmaya devam etmesini ya da kesmesini gerektirmektedir ki her iki durum da HIV ile yaşayan kişinin durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 66 Actual Medicine Şubat 2010

6 Virüsün dirençli olduğu ilaçların kullanımına devam edilmesi, direnç yelpazesini genişleterek, kurtarma tedavisinde kullanılacak ilaçları da etkisiz kılmakta, tedaviye ara verilmesi ise hastalığın hızla ilerlemesine ve fırsatçı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açarak hastanın yaşamını tehdit etmektedir. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, bu has taların acil durumunu gözönüne alarak, ithal ilaç istemlerinde öncelik tanımaları ve işlemeleri hızlandıracak bürokratik düzenlemeleri ivedilikle yapmaları, yaşamsal öneme sahiptir. Tedavinin önemine vurgu yapan Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Tutar da; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ın 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında; Yüksek maliyetlere rağmen tanı ve tedavi giderleri devletimizce karşılanmaktadır. Ayrıca mevcut ilaçların düzenli kullanılmaması neticesinde gelişebilecek ilaç dirençleri dikkate alınarak birçok dünya ülkesine göre yeni HIV ilaçlarının ülkemize giriş süresinin daha kısa olması hususunda Bakanlığımız her türlü desteği vermektedir demesinin umut verici olduğunu belirtti. Sigara Yasağı İşletmelerin Kârını Arttırdı Bilkent Üniversitesi nin yaptığı çalışmaya göre kapalı alanlarda başlatılan sigara yasağından sonra işletmelerin karı azalmadı, arttı. Bilkent Üniversitesi nde yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye de 2009 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayrisafi yurtiçi hâsıla %3.3, toptan ve perakende ticaret %7.2 oranında azalırken, otel ve restoranların içinde olduğu ikram sektörü payında %5.2 oranında artış olduğu belirlendi yılının aynı döneminde ise bir önceki yıla göre gayrisafi yurtiçi hâsıla % 1 oranında artarken, otel ve restoranların payı % 3.02 oranında azalmıştı. Çalışma aynı zamanda, genişletilmiş sigara yasağının yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 2010 kahvehanenin kapandığını, buna karşın kahvehanenin hizmete açıldığını gösterdi. Sayılar kahvehanelerin toplamda zarar etmediğini ortaya koyuyor. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir: Tütün kontrolü yasasının uygulamaya girmesini izleyen dönemde özellikle ikram sektöründen yayılan itirazların bilimsel bir temeli olmadığını yapılan bu çalışmanın sonuçlarından anlıyoruz. Merkez Bankası kayıtlarından alınan verilere dayalı olarak yapılan inceleme sonucunda çıkan çalışmada, son dönemde ülke genelinde yaşanan ekonomik daralmaya rağmen H1N1 in Firmalar Üzerindeki Etkileri Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından kurulan Bilgi Yönetimi Platformu dünyada etkisini gösteren H1N1 Domuz Gribinin firmalar üzerindeki etkilerini araştırdı. Yapılan araştırmaya göre, firmaların %20 si, domuz gribinin iş akışı ve verimliliğini olumsuz etkilediğini düşünüyor, gelecekte daha fazla etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise %41. restoran ve otellerin gelirinde azalma olmadığı, tam tersine artış olduğu görülüyor dedi. Prof.Dr. Bilir, tütün kontrolü yasasının ülkenin yararına olduğunu vurgulayarak, ikram sektörünün ise bu yasadan dolayı ekonomik zarar görmediğini, kahvehanelerin iflas ettiği ve kapandığı yolundaki açıklamaların doğru olmadığını söyledi. SSUK Başkanı Prof Dr Elif Dağlı ise; Sigara endüstrisinin benzer kanunların çıktığı ülkelerde ikram sektörünü zarar masalları ile korkuttuğu ve hükümetlere ikram endüstrisi aracılığıyla lobi yaptırdığı ispat edilmiştir. Ülkemizde zarar feryatlarının bilimsel temeli olmadığı görülmektedir dedi. Diğer sonuçlara bakıldığında, her firmada ortalama 7 kişide domuz gribi vakası ile karşılaşıldığı ve vakaların negatif etkisinin, çalışanları önemli ölçüde etkilediği görülüyor. Araş - tırma firmaların aldıkları önlemleri de ortaya koyuyor. Alınan önlemlerin başında; çalışanlara mevsimsel grip ve zatürre aşısı yaptırma, el dezenfektanları dağıtma, düzenli dezenfektasyon yapma, maske dağıtma, bilgilendirici eğitimler verme, afişler asma, ailelere yönelik bilgilendirici toplantılar düzenleme, ailesinde domuz gribi olanlara ve grip belirtisi gösterenlere izin verilmesi yer alıyor. Ayrıca, her 5 firmadan 3 ünün de ileride oluşabilecek bir salgına karşı Acil İletişim Planı ve İş Sürekliliği Sağlama Planı oluşturduğu belirtildi. Şubat 2010 Actual Medicine 67

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir.

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun

25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun 25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun Değerli meslektaşlarım, Eylül ayında gerçekleşen ve sektörümüz adına çok önemli konu başlıklarının ele alındığı 12. Türkiye Eczacılık Kongresini ilgiyle izledik.

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER 5 Yönetim Beyanı 6 Özet Finansal Bilgiler 11 Eureko Sigorta nın Vizyonu, Misyonu ve Hedefleri 12 Eureko Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 12 Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER İlaç Reklamı Öldürür İstanbul Eczacı Odası tarafından ilaç reklamına karşı başlatılan imza kampanyası sürüyor. Eczanelerde toplanan imzaların yanısıra Kadıköy, Me - ci diyeköy, Galatasaray ve Bakır köy'

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 609 ŞUBAT 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Aslıhan KÖKER Canan

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ÖSYS Sonuçlarına Göre KKTC Birincisiyiz... Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü nden yapılan açıklama ile 2012 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER Bir Gün Alzheimer Olursam Türkiye Alzheimer Derneği ve No var - tis İlaç ın işbirliğiyle Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve hastalıkla ilgili bilinci geliştirmek amacıyla başlatılan Bir Gün Alzheimer

Detaylı

2013 FAALİYET VE MALİ RAPORU İLE 2014 BÜTÇE TASARISI

2013 FAALİYET VE MALİ RAPORU İLE 2014 BÜTÇE TASARISI 2013 FAALİYET VE MALİ RAPORU İLE 2014 BÜTÇE TASARISI 0 2013 FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI 2 SENDİKANIN 18 AĞUSTOS 1964 TARİHLİ İLK GENEL KURULU NA AİT BELGELER 5 1. SENDİKAMIZ 16 2. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

Detaylı

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-03 / Ağustos İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-03 / Ağustos İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-03 / Ağustos İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Endüstri İğne deliğinde güvenlik Espiye-Sarp Tünelleri, 88.4 milyon Dolar lık bir yatırımla, iki yıl gibi rekor bir sürede akıllı

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Ağrı Kesicilerin Yanlış Kullanımı Ağrıyı Azaltmıyor Aksine Artırabiliyor! Ülkemizde yapılan çalışmalara göre en sık rastlanan ağrı yerleri; baş, bel (%13.2), bacaklar (%13.2) ve karın bölgesi (%11.2) olarak

Detaylı

SGK BÜLTEN. Başarılarımız Ödülle Taçlanıyor. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Başarılarımız Ödülle Taçlanıyor. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı Başarılarımız Ödülle Taçlanıyor SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 57 Haziran 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI Üniversitemiz ile Sinop Üniversitesi Senatosu Ortak Toplantı Yaptı Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları na Katılım Yoğun Oldu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulundan Rektörümüze Ziyaret 6 7 11 www.hitit.edu.tr

Detaylı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON 0REMIUMÑ+IRALAMA 0REMIUMÑ+IRALAMA LETI²IMÑ-ERKEZI 0850 252 4444 Sheer $RIVINGÑ0LEASURE SAYI 86 KASIM 2013 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU: Türkiye

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 580 Eylül 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 580 Eylül 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 580 Eylül 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

70 SAATTE İŞ SAHİBİ OLDULAR

70 SAATTE İŞ SAHİBİ OLDULAR B20 Türkiye ilk bölgesel toplantısını Cidde de yaptı Toplantının açılışında konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, gelişen konjonktürde, eskiden olduğu gibi kendi kendine yeten ülke olmakla övünmenin yetmediğini

Detaylı

AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ OCAK 2015

AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ OCAK 2015 AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ OCAK 2015 133 gıda madde üretimini etkileyen faktörler Yapılan nüfus tahminleri ve gelişen ekonomiler, 2050 li yıllarda daha fazla hayvansal ürün talebi olacağı yönündeki

Detaylı

İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA

İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA yayın organı İKMİB in ücretsiz dergisidir Temmuz-Ağustos 2014 Sayı: 36 İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA GÜNDEM GÜVENSİZ ORTAM İŞ KAZALARINI ARTIRIYOR UZMAN GÖRÜŞÜ PAGEV SEKTÖRE KİMLİK KAZANDIRIYOR

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı