Klinisyen gözü ile HIV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinisyen gözü ile HIV"

Transkript

1 Klinisyen gözü ile HIV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD

2

3 Yılda kayıp / Güney Afrika Cum.

4 Trends in Age-Adjusted* Rates of Death due to HIV Infection, USA, Deathsper10,0Population ** Ye ar *Using the age distribution of the projected year 2000 US population as the standard. **Preliminary 1998 data

5 Hap sayısı

6 UNAIDS 2013 Global report

7 Danish HIV Cohort Study HIV+ kişilerin genel popülasyona göre yaşam beklentileri Sağkalım olasılığı Yaş (yıl) Kontrol HIV+ HIV+ ve HIV risk faktörleri HIV+ ve komorbidite HIV+ ve alkol/ ilaç bağımlılığı Popülasyon Obel N et al. PLoS ONE 2011;6(7):e22698

8 Önemli sayıda HIV ile yaşayan kişi antiretroviral tedavi almıyor ABD, ~600,000 HIV ile enfekte kişi ART altında değil October 2008 CDC estimates as of the end of Synovate Healthcare U.S. HIV Monitor Q

9 Tanı almamış HIV enfeksiyonu tahmini 2008/2009 % aware of HIV infection US 1 UK 2 EU 3 WHO Euro Region 3 Belarus 3 Moldova 3 U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). HIV In the United States: An Overview. March 2012 Health Protection Agency. HIV in the United Kingdom: 2010 Report. Health Protection Report (47). Coenen T. HIV in Europe Available at The European Action Plan for HIV/AIDS World Health Organization 2011 Ukraine 3 9

10 Yeni enfeksiyonlara en çok ne yol açıyor? Akut (primer) HIV enfeksiyonu Tanıalmamış hastalar Tedavi edilmeyen veya kötü tedavi edilen HIV enfeksiyonu

11 Serolojik durumu bilme bulaş ilişkisi % People Living with HIV/AIDS ~1.8 million ~20% Unaware of Infection ~80% Aware of Infection Accounting for New Sexually Transmitted HIV Infections Each Year ~50,000 ~49% of New Infections ~51% of New Infections 0 11 Hall HI, et al. AIDS 2012; 26(7): 893-6

12 HIV klasifikasyonu (1993) Kategori A: Asemptomatik HIV inf. PGL: persiste jeneralize lenfadenopati Akut HIV inf (primer) Kategori B: Semptomatik Basiller anjiomatozis Candidiasis (oral, vaginal) Servikal displazi Konstitüsyonel (ateş veya diare, > 1 ay) ITP CD4 > < 200 Klinik Kategori A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3

13 HIV infeksiyonunun seyri

14 Antiretroviral Tedavinin Hedefleri HIV ile ilişkili morbiditeyi azaltmak, sağkalım süresini ve kalitesini arttırmak İmmunolojik fonksiyonlarıonarmak ve korumak HIV-1 RNA ıen üst düzeyde uzun süreli baskılamak Tespit eşiği altı(< kopye/ml) HIV bulaşınıönlemek DHHS Guidelines for Antiretroviral Therapy in Adults and Adolescents. March 2012.

15 Antiretroviral Hedefler ve İlaçlar ENF Maraviroc Entry/Fusion Viral maturation ZDV, ddi, ddc, d4t, 3TC, ABC, TDF, FTC DLV, NVP, EFV, ETR, RIL Reverse transcriptase RNA RT RNA DNA RT DNA DNA RNA RNA Provirus Viral protease Proteins Integration Raltegravir Elvitegravir Dolutegravir SQV RTV IDV NFV APV LPV FOS ATZ TPV DRV

16 ARV ilaçlar NRTI Abacavir (ABC) Didanosine (ddi) Emtricitabine (FTC) Lamivudine (3TC) Stavudine (d4t) Tenofovir (TDF) Zidovudine (AZT, ZDV) NNRTI Delavirdine (DLV) Efavirenz (EFV) Etravirine (ETR) Nevirapine (NVP) Rilpivirine (RPV) PI Atazanavir (ATV) Darunavir (DRV) Fosamprenavir (FPV) Indinavir (IDV) Lopinavir (LPV) Nelfinavir (NFV) Ritonavir (RTV) Saquinavir (SQV) Tipranavir (TPV) 26 ilaç Integrase Inhibitor (II) Raltegravir (RAL) Elvitegravir* (EVG) Dolutegravir (DTG) Fusion Inhibitor Enfuvirtide (ENF, T-20) CCR5 Antagonist * EVG Maraviroc currently (MVC) available only in coformulation with cobicistat (COBI)/TDF/FTC) Agu 2013

17 Ne zaman başlamalı? Belirsiz uzun dönemli ilaç toksisitesi Gelecekteki seçeneklerin kısıtlanması Direnç gelişme riski (suboptimal tedavi) /dirençli virus bulaşı Hayat kalitesi azalması Geç ART

18 Ne zaman başlamalı: Denge erkenden yana Belirsiz uzun dönemli ilaç toksisitesi Gelecekteki seçeneklerin kısıtlanması Direnç gelişme riski (suboptimal tedavi) /dirençli virus bulaşı Hayat kalitesi azalması Geç ART İlerleyici immun bozukluğun önlenmesi AIDS e ilerlemenin önlenmesi / sağkalımın uzaması Non- AIDS hastalık riskinin azalması HIV bulaşının azalması Direnç gelişiminin azalması Erken tedavi ile toksisitenin azalması Erken ART

19 Erken ART - mortalite ve hastalık ilerlemesini azaltıyor : gözlemsel çalşmalar Study Published N Endpoint Relative Hazard P or 95% CI NA-ACCORD NEJM, ,362 Death 1.69 CD4 <350 vs < NA-ACCORD NEJM, ,155 Death 1.94 CD4 <500 vs > 500 < When to Start Consortium Lancet, ,444 AIDS or Death 1.28 CD vs HIV-CAUSAL Ann Int Med, 2011 AIDS or Death 1.38 CD4 <350 vs <500 CASCADE Arch Int Med, ,455 Death 0.51 (HR)* CD vs deferred COHERE Plos Med, ,336 AIDS or Death 0.74 (HR)* CD4 350-<500 on ART 0.96 (HR)* CD4 > 500 on ART

20 JAMA, July 25, 2012 Vol 308, No

21 ART başlama yeni rehberler Rehber Semptomatik/ AIDS CD4+ < 200 CD CD CD4+ > 500 DHHS (2/2013) Evet Evet Evet Evet Evet IAS-USA (7/2012) Evet Evet Evet Evet Evet BHIVA (2012) Evet Evet Evet Ertele* Ertele* EACS (10/2013) Evet Evet Evet Değerlendir Değerlendir WHO (6/2013) Evet Evet Evet Evet Evet* * HIV geçişini önlemek üzere farklıserolojisi olan çiftlere verilmeli

22 Başlangıç tedavisi: Önerilen/tercih edilen ajanlar EFV ATV/RTV DRV/RTV TDF/FTC + (ABC/3TC) RAL / EVG/cobi / DTG DHHS Guidelines. October 2013

23 Direnç gelişimi için genetik bariyer Düşük (1 mut): 3TC, FTC, NVP, EFV, enfuvirtide, ATV Orta (1-2 mut): ddi, TNF, ABC, etravirine, raltegravir, elvitegravir, ATV/r Yüksek (3-4 mut). DRV/r, LPV/r, AZT/3TC

24 HAART etkinliği: > 65% cevap alınan çalışmalar (VL < haftada) COMBINE (NVP + ZDV/3TC) 2NN (NVP BID + d4t + 3TC) ZODIAC (EFV + ABC QD + 3TC) M (LPV/RTV + d4t + 3TC) ZODIAC (EFV + ABC + 3TC) CNA30024 (EFV + ZDV + 3TC) 2NN (NVP QD + d4t + 3TC) 2NN (EFV + d4t + 3TC) CNA30024 (EFV + ABC + 3TC) M (LPV/RTV + FTC + TDF QD) FTC301 (EFV + FTC + ddi QD) DMP (EFV + D4T + 3TC) CLASS (EFV + ABC + 3TC) ANRS (EFV + ddi + 3TC) M (LPV/RTV + d4t + 3TC) Dart 1 (EFV + ddi EC + 3TC) GS903 (EFV + d4t + 3TC) GS903 (EFV + TDF + 3TC) ANRS 091 (EFV + ddi + FTC) NNRTI Boosted PI 30 Bartlett JA, et al. AIDS. 2006;20: Percentage With HIV-1 RNA < 50 copies/ml at Week 48

25 ART başarısızlık nedenleri Zayıf etkinlik Yanlış doz Konak genetiği Zayıf emilim İlaç PK Dirençli virus bulaşı İlaç etkileşimleri Yetersiz ilaç düzeyi İlaç altında viral replikasyon Sosyal / kişisel nedenler Rejim e bağlı Toksisite Tedavi uyumsuzluğu Dirençli virus AETC National Resource Center.

26 Yeni serilerde virolojik başarısızlık Dirençli virus bulaşı(minör populasyon direnci de dahil) Suboptimal tedavi uyumu

27 Antiretroviral tedavi değiştirme Toksisite Virolojik başarısızlık endikasyonları Rejime uyum sağlama güçlüğü Suboptimal rejim Tedavi basitleştirme

28 Genotipik HIV direnç testleri için öneriler Tedavi öncesi (Primer veya yerleşmiş infeksiyon) İlk başarısızlık Birden çok rejim sonrasıbaşarısızlık HAART sonrasıyetersiz baskılanma (dene) Gebelik Temas sonrasıprofilaksi

29 TAM mutasyonları: pirofosforoliz ile nükleotid eksizyonu M184V M41L, L210W, T215Y (daha sık, ZDV-R, çapraz direnç, M184V ile direnç azalmasıdaha az) D67N, K70R, K219Q/E/N/R

30 NNRTI larla seçilen mutasyonlar Efavirenz Etravirine Nevirapine

31 Major PI mutasyonları

32 TDF/ETC + EFV altında başarısızlık

33 İkinci basamak rejimleri: Kaç ilaç? Hangi ilaçlar? En az 2, tercihan 3 aktif ilaç yeni rejimde yer almalı(öykü, direnç testi, yeni mekanizmalıilaç) Şu anda, hemen hemen tüm bilgi ve klinik tecrübe NRTI-içeren ikincil rejimleri kapsıyor 5 onaylıarv sınıfıpotansiyel olarak 2 tam yeni sınıfın ikincil rejimde olmasını sağlayabiliyor Ancak bilgiler yetersiz

34 Yoğun tedavi görmüş hastalarda HEDEF Daha önceki tedavilere bakılmaksızın US-DHHS IAS-USA HIV-1 RNA < 50 kopya/ml DHHS. Hammer SM, et al. JAMA. 2008;300:

35 HIV ile yaşlanmak Netherlands Athena Cohort % 80% % of patients 60% 40% >= <30 20% 0% Slide courtesy of Luuk Gras, HIV Monitoring Foundation

36 Guaraldi G.

37 Lipoatrofi Buffalo hump

38 HIV ve Polipatoloji Guaraldi G, CID 2011;53:

39 HIV Artık kronik bir hastalık Artan ve yaşlanan hastalar için yeni hizmet modellerine ihtiyaç var Multimorbiditeleri izlemek üzere multidisipliner oluşturulmalı

HIV Güncelleme 2010. Prof. Dr. Volkan Korten. Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD Istanbul

HIV Güncelleme 2010. Prof. Dr. Volkan Korten. Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD Istanbul HIV Güncelleme 2010 Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD Istanbul HIV klinik güncelleme ART nin daha erken başlanması Integraz inhibitörleri başlangıç

Detaylı

Primer ART Seçimi, Uyum ve Yan Etkiler

Primer ART Seçimi, Uyum ve Yan Etkiler KLİMİK: HIV AIDS Kursu İlk Adımda Hasta Yönetimi Primer ART Seçimi, Uyum ve Yan Etkiler 1 Mart 2014, İstanbul Dr. Figen Kaptan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rehberler EACS: Europian AIDS

Detaylı

Aşılama, Antiretroviral Kemoproflaksi

Aşılama, Antiretroviral Kemoproflaksi Aşılama, Antiretroviral Kemoproflaksi Dr. Asuman İnan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. HIV/AIDS Kursu, İlk Adımda Hasta Yönetimi Mart 2014, İstanbul HIV ile infekte olgularda aşılama

Detaylı

Türkiye de Saptanan Kompleks Rekombinant HIV-1 CRF06_cpx Alttipinin Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye de Saptanan Kompleks Rekombinant HIV-1 CRF06_cpx Alttipinin Moleküler Karakterizasyonu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 160-167 Türkiye de Saptanan Kompleks Rekombinant HIV-1 CRF06_cpx Alttipinin Moleküler Karakterizasyonu Molecular Characterization of Complex Recombinant

Detaylı

KILAVUZ. Sürüm 7.1 Kasım 2014. Türkçe

KILAVUZ. Sürüm 7.1 Kasım 2014. Türkçe KILAVUZ Sürüm 7.1 Kasım 2014 Türkçe İçindekiler Yönetim Kurulu Üyeleri 2 Panel Üyeleri 2 Kısaltmala 3 I. Bölüm Başlangıçta ve sonraki ziyaretlerde HIV ile enfekte hastaların değerlendirilmesi II. Bölüm

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

TAKİP VE TEDAVİDE SORUNLAR. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TAKİP VE TEDAVİDE SORUNLAR. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi TAKİP VE TEDAVİDE SORUNLAR Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi AntiRetroviral Tedaviden (ART) Önce AIDS Fırsatçı enf.lar HIV Ölüm AntiRetroviral Tedaviden

Detaylı

HIV İnfeksiyonu ve AIDS

HIV İnfeksiyonu ve AIDS HIV İnfeksiyonu ve AIDS Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ozturkrecep@superonline.com HIV infeksiyonu AIDS İmmun sistemin enfeksiyonudur

Detaylı

türkiye Ağustos 2013 sayı:2

türkiye Ağustos 2013 sayı:2 türkiye Ağustos 2013 sayı:2 EDİTÖRDEN 03 ANTİRETROVİRALLER 04 + + Yeni antiretroviral ilaçlar KONFERANS RAPORLARI 29 7. International AIDS Society Konferansı 29 30 Haziran - 3 Temmuz Kuala Lumpur, Malezya

Detaylı

AIDS VE TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

AIDS VE TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 38 (1) 47-78, 2009 38 (1) 47-78, 2009 AIDS VE TEDAVİSİDE KULLAILA İLAÇLAR AIDS AD DRUGS I AIDS TREATMET Eser Eren SULUKA, Kaan KÜÇÜKĞLU *, H. İnci GÜL Atatürk

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal AİDS Tedavisinde Tenofovir Disoproksil Fumarat Tenofovir Disoproxil Fumarate in the Treatment of AIDS Kübra Kurt 1, Lale Dönbak 1, Ahmet Kayraldız

Detaylı

türkiye Aralık 2014 sayı:3

türkiye Aralık 2014 sayı:3 türkiye Aralık 2014 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 20. Uluslararası AIDS Konferansı 04 20-25 Temmuz 2014, Melbourne, Avustralya Antiretroviraller 04 + + Rosuvastatin, antiretroviral tedavi

Detaylı

türkiye Aralık 2011 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04

türkiye Aralık 2011 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 türkiye Aralık 2011 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 Uluslararası AIDS Derneği (IAS) HIV Patogenezi, Tedavisi ve Önlenmesi Konferansı 17-20 Temmuz 2011, Roma, İtalya + + Tedavi korunmadır: HPTN

Detaylı

HIV pozitif anne bebeğinin beslenmesi

HIV pozitif anne bebeğinin beslenmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 244-248 Editöre Mektup HIV pozitif anne bebeğinin beslenmesi Yalçın tarafından, dilimize uyarlanmış olan Dünya Sağlık Örgütü nün HIV pozitif anne bebeklerinin

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. İntaniye/1 İntaniye/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak İntaniye/3 Hakkımda:

Detaylı

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 HIV/HBV KOENFEKSİYONU HIV ile enfekte bireylerin üçte ikisi hepatit B virusu ile karşılaşmış olup,

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları Derleme Review 143 (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları Practice of Urgent Prophylaxis for Sexually Transmitted Infection (STI)s Selda Sayın Kutlu 1, Mustafa Serinken 2 1 Pamukkale Üniversitesi Tıp

Detaylı

HIV / AIDS TANI TEDAVİ REHBERİ

HIV / AIDS TANI TEDAVİ REHBERİ HIV / AIDS TANI TEDAVİ REHBERİ Ankara 2013 HIV / AIDS TANI TEDAVİ REHBERİ ANKARA 2013 ISBN: 978-975-590-473-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 919 Baskı : Koza Matbaacılık Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A Demirtepe

Detaylı

türkiye Nisan 2013 sayı:1

türkiye Nisan 2013 sayı:1 türkiye Nisan 2013 sayı:1 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 3. Uluslararası HIV ve Kadın Çalıştayı 04 14-15 Ocak 2013, Toronto, Kanada + + HIV pozitif eşin viral yükünün saptanamaz düzeyde olması durumunda

Detaylı

Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması*

Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 585-595 Antiretroviral Tedavi Almayan Olgularda HIV-1 Primer İlaç Direnci Mutasyonlarının Araştırılması* Investigation of HIV-1 Primary Drug Resistance

Detaylı

Türkiye'de Saptanan HIV-1 CRF06_cpx (Komplex Rekombinant) Subtipinin Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye'de Saptanan HIV-1 CRF06_cpx (Komplex Rekombinant) Subtipinin Moleküler Karakterizasyonu Türkiye'de Saptanan HIV-1 CRF06_cpx (Komplex Rekombinant) Subtipinin Moleküler Karakterizasyonu Murat Sayan* 1, Bahar Örmen 2, Nesrin Türker 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez

Detaylı

www.aidsmap.com HIV tedavisi Türkçe Birinci baskı 2010

www.aidsmap.com HIV tedavisi Türkçe Birinci baskı 2010 www.aidsmap.com HIV tedavisi Türkçe Birinci baskı 2010 Teşekkür Yazan Michael Carter Türkçe birinci baskı 2010 İngilizce baskıdan adapte edilmiştir 2008 Pozitif Yaşam Derneği ne bu kaynağın çevrilmesindeki

Detaylı

türkiye Nisan 2014 sayı:1

türkiye Nisan 2014 sayı:1 türkiye Nisan 2014 sayı:1 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 14. Avrupa AIDS Klinik Derneği Konferansı 04 16-19 Ekim 2013 Brüksel, Belçika Fırsatçı enfeksiyonlar ve komplikasyonlar + + Orta yaştaki kişilerde

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 HBV-DNA düzeyi ne kadar yüksekse siroz riski de o kadar fazla 50 (N = 3582) 40 36.2

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ Dr. Banu Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart 2014-Antalya Sunum planı

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN HIV/AIDS Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN AIDS insan bağışıklık sistemini çökerten HIV in neden oluğu bir sendromdur. Human Immune Deficiency Virüs dediğimiz mikroorganizma ile meydana gelen bu hastalık uzun

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı