İLAÇ TAŞIYICI PROTEİNLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAÇ TAŞIYICI PROTEİNLER"

Transkript

1 İLAÇ TAŞIYICI PROTEİNLER Alper Okyar İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya-2009 İnsanda taşıyıcı proteinler ATP bağımlı İyon kanalları Sekonder taşıyıcılar Sınıflanmamış taşıyıcılar ABC taşıyıcıları (ATP-binding Cassette) ArsAB taşıyıcıları F-ATPaz taşıyıcıları IISP taşıyıcıları MPT taşıyıcıları P-ATPaz taşıyıcıları

2 ABC Taşıyıcı Ailesi ABC taşıyıcı proteinlerinin insanda 49, rodentte 51 üyesi tanımlanmıştır. ABC1 MDR MRP ALD OABP GCN20 White Alt familya ABCA ABCB ABCC ABCD ABCE ABCF ABCG Üyeler MDR (Çoklu ilaç taşıyıcı; Multi drug resistance) ABCB1, ABCB11 ABCB1 ve ABCB4 (P-glikoprotein; P-gp) - ABCB11 (BSEP) ABCB1: İlaç taşınması ABCB4: Fostatidil kolin transportu ABCC (Çoklu ilaç direnci bağlantılı protein; MRP) ABCC1,.ABCC13 ABCC1 MRP-1 ABCC2 (Kanaliküler multispesifik organik anyon taşıyıcı; MRP-2 cmoat) ABCG (Meme kanseri rezistans proteini; BCRP) ABCG1, 2, 4, 5, 8

3 ABC Taşıyıcıları İnsan P-gp MDR1 ABCB1 MDR2 Fare/Sıçan P-gp mdr1a/1b abcb1a/1b mdr2 Hamster P-gp P-gp1/2 abcb1/2 P-gp3 Krishnamurthy &Schuetz Annu Rev Pharmacol Toxicol, ABC Taşıyıcıları-Kanser Kolşisine dirençli Çin hamsteri yumurtalık hücrelerinde bir membran proteininin aşırı ekspresyonunun gösterilmesi. Yüzey glikoproteini; Permeability P Glikoprotein Membran HÜCRE DIŞI HÜCRE İÇİ Substrat Juliano&Ling Biochem Biophys Acta, 1976 / Edwards Fliaria J, 2003.

4 Efluks artışı (MDR taşıyıcıları) MRP-2 BCRP P-gp MRP-1 TÜMÖR İlaca direnç (MDR) PEPT OATP İnfluks azalması (Absorptif taşıyıcılar) Yetersiz Tedavi SLC taşıyıcıları ATP bağımlı İyon kanalları Sekonder taşıyıcılar Sınıflanmamış taşıyıcılar Majör kolaylaştırıcı familyası : OCT, MCT, OAT Organik Anyon Taşıyıcı familyası: OATP Aminoasid /Auksin Permeaz familyası Anyon Değiştirici familyası

5 SLC taşıyıcıları MCT PEPT OAT OCT SLC16A- Monokarboksilik asid taşıyıcı SLC15A- Oligopeptid taşıyıcı SLC22A- Organik anyon taşıyıcı SLC22A- Organik katyon taşıyıcı OATP SLC21A- Organik anyon taşıyıcı polipeptidi Lokalizasyon Kan-beyin bariyeri Karaciğer Duodenum Jejunum İleum Kolon Böbrek Zhang ve ark. Mol Pharm, 2006.

6 Lokalizasyon Kan-testis bariyeri Plasenta Kalp Bağırsak Bazolateral (Kan) Epitel hücreler P-gp MRP-2 BCRP OATP1A2 PEPT1 Apikal İ N T E S T İ N A L L Ü M EN Apikal MRP-4 OCT Epitel hücreler MRP-3 MRP-5 MRP-1 Bazolateral

7 Bazolateral membran Sıkı kavşak HEPATOSİT Safra kanalcıkları Kanaliküler membran Kan A Kapiller endotel B Oatp3 P-gp Glia Hücresi P-gp K a n a k ı m ı MRP1 MRP2 BCRP Oat3 abcc4

8 P-gp Adriamisin Doksorubisin Dosetaksel Paklitaksel Gefitinib, İmatinib MRP-2 ABC taşıyıcıları için substratlar Metotreksat Doksorubisin (Dox) Dox-Glukronid İrinotekan SN-38 MRP-1 Etoposid Vinblastin Doksorubisin Epirubisin Mitoksantron BCRP İrinotekan SN-38 Topotekan Metotreksat İmatinib Antiepileptikler Valproik asid Karbamazepin Fenitoin KVS ilaçları Digoksin Kinidin Talinolol ABC taşıyıcıları için substratlar HIV proteaz inhibitörleri Sakinavir Nelfinavir Antihistaminikler Feksofenadin Setirizin Antihiperlipidemikler Simvastatin Atorvastatin Lovastatin Loperamid Ondansetron Rifampin

9 OAT Metotreksat OATP Feksofenadin Statinler İrinotekan Digoksin SLC taşıyıcıları için substratlar β -laktam antibiyotikler NSAİ ilaçlar Estradiol-17-βglukuronid OCT Metformin Simetidin MCT Atorvastatin Pravastatin Salisilik asid PEPT Valasiklovir ACE inhibitörleri İnhibitörler Birinci jenerasyon Verapamil Rifampisin Siklosporin ABCB1, ABCC1, ABCC2, ABCG2 İkinci jenerasyon PSC833 ABCB1, ABCC1, ABCC2 VX-710 ABCB1, ABCC1, ABCG2 Üçüncü jenerasyon Tarikidar ABCB1, ABCG2 Zosukidar ABCB1 Elakridar ABCB1, ABCG2 Lanikidar ABCB1

10 Non-iyonik yüzey aktif maddeler Tween 80 KremoforEL(Gliserol polietilenglikol risinoleat) TPGS (D-alfa-tokoferil-PEG 1000 süksinat) Kosolventler Dimethyl asetamid Propilen glikol DMSO İnhibitörler (Polioksietilen 20 sorbitan monooleat) Taşıyıcı proteinlere bağlı ilaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşmeleri Talinolol Verapamil 20 mg/kg p.o. Cmax 460 ng/ml 1629* ng/ml 1488* ng/ml 1 mg/kg i.v. 4 mg/kg p.o. * p< 0.05 Spahn-Langguth & Baktır ve ark. Int J Clin Pharmacol Ther, 1998.

11 P-gp indüksiyonu ve klinik sonuçları Tal p.o. 100 mg tek doz Rifampisin p.o. 600 mg/gün (9 gün) Zaman (saat) Duodenal P-gp içeriği artışı: 4.2 kat AUC0-24h daki azalma: %35 ( p<0.01) Westphal ve ark. Clin Pharmacol Ther, Knock-out modeller mdr1a knock-out fare modeli mdr1a (+/+) mdr1a (-/-) Oran (-/- ): (+/+) Plazma 16±6,0 53 ± 8,0 3,3 Beyin 1,5±1,2 131±16 87 Testis 9,4 ±4,2 70 ±7,0 7,4 İvermektin p.o. 0,2 mg Schinkel ve ark., Cell, 1994.

12 Knock-out modeller abcb1a abcg2 oat6 abcc1 oct1 pept2 abcc2 oct3 abcc3 oat1 abcc4 oat2 İkili (double) knock-out modeller abcb1a/1b abcc4; abcg2 abcc2; abcc3 abcc2; abcg2 Üçlü (triple) knock-out modeller abcb1a/1b ; abcc1 abcb1a/1b; abcg2 abcb1a/1b; abcc2 abcc2; abcc3; abcg2 Knock-out modeller Metotreksat 50 mg/kg i.v ** AUC 0-2h (dak.ug/ml) * ** 0 Kontrol Bcrp1-/- Mrp2-/- Bcrp1;Mrp2-/- * p<0.05 ** p<0.005 Vlaming & Pala ve ark. Clin Cancer Res, 2009.

13 Taşıyıcı proteinlere bağlı besin-ilaç etkileşmeleri Feksofenadin 120 mg per oral uygulama AUC 0-8h 1330 ± ±44* 373 ±19* 301 ±33* (ng.h/ml) Cmax 288 ± ±14* 96 ±7* 81 ±13* (ng/ml) * p<0.01 Dresser ve ark. Clin Pharmacol Ther, 2002&2005. ABC taşıyıcılarının sirkadiyen ritimleri mrna ritimleri B6D2F1 abcb1a mrna eksp HALO (saat) İleum p= mrna eksp Kolon p< HALO (saat) Okyar ve ark. Chronobiol Int 2010 (hazırlanıyor)

14 mrna ritimleri B6D2F1 abcc mrna eksp HALO (saat) İleum P=0.003 mrna eksp HALO (saat) Kolon NS Okyar ve ark Chronobiol Int 2010 (hazırlanıyor) P-gp fonksiyonel aktivitesinin sirkadiyen ritmi 25 P eff (cm/s) * * Sıçanda talinolol ün in-situ intestinal perfüzyon Gündüz HALO Gece HALO İleum Jejunum * p<0.05 İleum Jejunum İleum Jejunum Talinolol Losartan Lemmer&Okyar ve ark. N-S Arch Pharmacol, 2004.

15 İlaç taşıyıcı proteinler Antineoplastik ilaçlara karşı oluşan direnç İlaç farmakokinetiği İlaç-ilaç etkileşmeleri Besin-ilaç etkileşmeleri İlaç toksisitesi TEŞEKKÜRLER

ABC Taşıyıcı Proteinleri: Sirkadiyan Ritimler ve Cinsiyete Bağlı Farklılıklar

ABC Taşıyıcı Proteinleri: Sirkadiyan Ritimler ve Cinsiyete Bağlı Farklılıklar MÜSBED 2013;3(1):1-13 DOI: 10.5455/musbed.20130306115105 Davetli Editoryal / Invited Editorial ABC Taşıyıcı Proteinleri: Sirkadiyan Ritimler ve Cinsiyete Bağlı Farklılıklar Zeliha Pala Kara, Narin Öztürk,

Detaylı

İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar

İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 117-146 İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar Received : 17.07.2012 Revised

Detaylı

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI Öner SÜZER* Farmakokinetik, ilaçlar n emilimi, da l m, metabolizmas ve at l m, yani vücudun ilaca ne yapt ile ilgilenir. Bu bölümde öncelikle

Detaylı

Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015

Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015 Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni EDİTÖR Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL ÇEVİRİ Uzm. Dr. Ali Boray BAŞCI DÜZELTMEN Uzm. Dr. Kubilay ORANSAY Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları TEMEL TIP BİLİMLERİ/BASIC SCIENCES Davetli Derleme / Invited Paper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000813 İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Klaritromisin 125.0 mg (5 ml sinde) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

DİYARE & İLAÇLAR. Dr. Murat Olukman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

DİYARE & İLAÇLAR. Dr. Murat Olukman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİYARE & İLAÇLAR Dr. Murat Olukman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Sunum Planı: Diyare yapan ilaçlar Diyare tedavisinde kullanılan ilaçlar DİYARE YAPAN İLAÇLAR Her ilaç

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda; 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1 ml oral süspansiyon 40 mg posakonazol içerir. Yardımcı maddeler: 350 mg

Detaylı

PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ : TANI VE TEDAVİDE GÜÇLÜKLER

PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ : TANI VE TEDAVİDE GÜÇLÜKLER PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ : TANI VE TEDAVİDE GÜÇLÜKLER Dr. Figen Gürakan 10.Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Malatya, Mayıs 2014 Kc.den bağırsağa olan safra akımının

Detaylı

Sulfonilüre- glinidler (İnsülin sekretogogları)

Sulfonilüre- glinidler (İnsülin sekretogogları) Tip 2 diyabet tedavisinde güncelleme 2013 Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri Sulfonilüre- glinidler (İnsülin sekretogogları) Prof. Dr. Nevin Dinççağ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI. Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN

HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI. Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN PLAZMA MEMBRAN YAPISI Hücre Membranlarının Özellikleri Hücre içini dış ortamdan ve hücre içi organelleri sitoplazmadan membranlar ayırmaktadır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

Bitkiler ve ilaç etkileşimleri

Bitkiler ve ilaç etkileşimleri doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.164 DERLEME ISSN 1300-526X Beslenme Bitkiler ve ilaç etkileşimleri Makbule GEZMEN-KARADAĞ (*), Duygu TÜRKÖZÜ (**), Didem TOPAĞAÇ KAPUCU (***) ÖZET Bitkiler ve bitkisel tıp,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VIEKIRAX 12,5 mg / 75 mg / 50 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. VIEKIRAX 12,5 mg / 75 mg / 50 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI VIEKIRAX 12,5 mg / 75 mg / 50 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 12,5 mg ombitasvir ve 75 mg paritaprevir ve 50 mg ritonavir içerir. Yardımcı

Detaylı

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPİTOR 20 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

Zimosan Sinyal İletisi ve Dalak Tirozin Kinazı

Zimosan Sinyal İletisi ve Dalak Tirozin Kinazı MÜSBED 2014;4(3):148-157 DOI: 10.5455/musbed.20140627013019 Derleme / Review Zimosan Sinyal İletisi ve Dalak Tirozin Kinazı Demet Ünsal, Meryem Temiz, Bahar Tunçtan, Seyhan Şahan Fırat Mersin Üniversitesi,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her film tablette 250 mg klaritromisin bulunmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her film tablette 250 mg klaritromisin bulunmaktadır. CLARİCİDE 250 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film tablette 250 mg klaritromisin bulunmaktadır. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum, prejelatinize nişasta, mikrokristalize

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her film tablette 500 mg klaritromisin bulunmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her film tablette 500 mg klaritromisin bulunmaktadır. CLARİCİDE 500 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film tablette 500 mg klaritromisin bulunmaktadır. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum, prejelatinize nişasta, mikrokristalize

Detaylı

FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 71 FARMAKOLOJİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Biyoyararlanımı gösteren en önemli parametre ilacın plazma konsantrasyon zaman grafiğinde eğri altında kalan alan (EAA) dır. 2. İdrarı asitleştirmek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. REVOLADE, trombosit sayısını normalize etmek için kullanılmamalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. REVOLADE, trombosit sayısını normalize etmek için kullanılmamalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REVOLADE 50 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 50 mg eltrombopaga eşdeğer eltrombopag olamin içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı