ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYILI HEL 101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( ) Hemşireliğe girişin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslar arası mesleki kuruluşlar. HEL103 FİZYOLOJİ ( ) Hücre fizyolojisi, kas sistemi fizyolojisi, kan fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, endokrin sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi. HEL 105 PSİKOLOJİ ( ) Psikolojinin tanımı ve alt dalları, psikolojinin konusu amacı, psikolojinin diğer bilimler arasındaki yeri, öğrenme ve türleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, bellek ve algı, davranışın gelişimi, fiziksel, bilişsel, sosyal ve ahlaksal yönleri, kişilik tanımı, oluşumu ve kişilik kuramları, başa çıkma davranışları, psikolojik testler, zeka ve yetenek testleri, kişilik testleri, davranış bozuklukları, psikotik ve nevrotik reaksiyonlar, kişilik bozuklukları, davranış bozukluğunun psikolojik tedavisi, grup kavramı ve grubun davranışa etkisi. HEL 107 MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJİ ( ) Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel özellikleri, bakteri metabolizması, beslenmesi, çoğalması, normal mikrop florası, enfeksiyon ve bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antijen ve antikorlar, bağışıklık, aşılar ve serumlar, stafilokok, streptokok, pnömokok ve neisserria, mikobakteriler, aerob ve anaeorob gram pozitif basiller, gram negatif enterik bakteriler, mikoplazma, riketsiya ve klamidya, mantarların genel özellikleri, protozon ve helmintlerin genel özellikleri. 1

2 HEL109 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER ( ) Sosyal varlık olarak insan, insanın temel gereksinimleri, kültür ve kültürel farklılıklar, sağlık kavramı, kişilik ve kendini tanıma, iletişim, alışılagelmiş iletişim örüntüleri, mesleki ilişki ve etkileşimler, disiplinlerarası ilişkiler, sağlık sorunu olan bireylerde duygusal davranışsal sorunlar, kaygı ve stres. HEL 111 ANATOMİ ( ) Anatomiye giriş, kemik, kas, eklem ve genital sistem bilgileri, üst ekstremite, alt ekstremite, toraks duvarı anatomisi ve diyafragma, burun ve larenks, trakea, akciğerler ve plevra, kalp, perikardiyum ve dolaşım sistemi, cavum oris, farenks, ösofagus, mide, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler ve üreterler, mesane ve üretra, kadın ve erkek genital organları, merkezi sinir sistemi, medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı, serebellum ve kraniyal sinirler, otonom sinir sistemi, diensefalon, endokrin sistem, göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları. HEL 113 HİSTOLOJİ ( ) Histolojiye giriş, histolojinin tanımı, histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, bloklama, kesit alma, boyama, histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, histolojide kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, sitoskeleton, hücre bölünmesi, hücre hareketi, hücre ölümü, epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri, epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi, bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, bağ dokusunun histofizyolojisi, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellikleri, hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, kıkırdak dokusunun histofizyolojisi, kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kemik dokusunun histofizyolojisi, kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokusunun yenilenmesi, sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi, sinir dokusunun histofizyolojisi, sinir dokusunun dejenerasyonu ve rejenerasyonu. 2

3 HEL SAĞLIK VE MEDYA (ALAN DIŞI SERBEST SEÇMELİ) ( ) Sağlık ve medya kavramları, sağlık ve medya arasındaki ilişki, medyanın sağlık üzerine etkileri, sağlığın sürdürülmesinde medya, medya ve cinsellik, medyanın çocuk sağlığı üzerine etkileri, medya ve şiddet üzerine etkileri, medya ve beslenme bozukluklarına etkileri, medyanın alkol, sigara ve madde bağımlılığı üzerine etkileri, medyanın çocuk ve adölesanların ruhsal gelişimleri üzerine etkileri, medyanın toplumsal değerlere etkisi II. YARIYIL HEL102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ( ) Hasta ve hemşirelik bakım sistemi, sağlık, hasta, hemşirelik kavramları, iletişim kavramı, birey ve hastane ortamı, asepsi kavramı, hareket gereksiniminin karşılanması, hijyen gereksinimi ve bu gereksinimin karşılanması, yatağa bağımlı bireyin hijyenik gereksinimi, yatak yapma yöntemleri, yaşam bulguları (nabız, vücut ısısı, solunum, kan basıncı), sıcak ve soğuk uygulamalar, ilaçlar ve uygulama yöntemleri, enjeksiyonlar, temel fizyolojik gereksinimler, beslenme gereksinimi (gavaj ve gastrostomi), boşaltım gereksinimi, lavmanlar, rektal tüp uygulaması, kolostomi, üriner boşaltım (mesane katerizasyonu), uyku ve dinlenme gereksinimi, ölüm, ölümden sonra bakım, ameliyat öncesi ve sonrası bakım. HEL 104 FİZİKSEL DEĞERLENDİRME ( ) Yeni doğanda fiziksel değerlendirmesi, çocukta fiziksel değerlendirme, solunum sisteminin fiziksel değerlendirmesi, dolaşım sisteminin fiziksel değerlendirilmesi, üriner sistemin fiziksel değerlendirilmesi, kas iskelet sisteminin fiziksel değerlendirilmesi, nörolojik değerlendirme. HEL 106 BİYOKİMYA ( ) Karbonhidratlar, aminoasitler, proteinler, enzimler, nükleik asitler, lipidler, hormonlar, vitaminler, su ve mineraller, asit baz dengesi, sindirim sistemi biyokimyası, karaciğerin fonksiyonları, karaciğer hastalıklarında biyokimyasal testler, kardiyovasküler sistem hastalıklarında biyokimyasal testler, endokrin sistem hastalıklarında biyokimyasal testler, kan hastalıklarında biyokimyasal testler, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında biyokimyasal testler, beyin omurilik sıvısında biyokimyasal testler. 3

4 HEL 110 HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİSİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Biyopsikososyal sağlığın korunması, hastalıkların tanılanması, tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonunu içeren hemşirelik uygulamalarında kullanılan teknolojik ürünlerin özellikleri, kullanımı, korunması ve geliştirilmesi(tasarımı) bilgisi ve uygulamaları. HEL 112 GİRİŞKENLİK EĞİTİMİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Girişkenlik kavramı, dinleme, beden dili, zamanlama, davranış kavramı ve davranış çeşitleri, atılganlık. III. YARIYIL HEL 201 PATOLOJİ ( ) Patolojinin ilgi alanları, hastalık tanımı ve sebepleri, doku zedelenmesi çeşitleri ve sebepleri (dejenerasyonlar, infiltrasyonlar, nekrozlar), büyüme ve gelişme bozuklukları (hipertrofi, hiperplazi, atrofi, diğerleri), dolaşım bozuklukları (hemoraji, hiperemi, trombozis, embolizm, iskemi, infarktüs), iltihap, tamir ve iyileşme, transplantasyon, genel tümör bilgisi. HEL 203 HEMŞİRELİKTE ÖZEL FARMAKOLOJİ ( ) Farmakolojiye giriş ve ilaçların veriliş yolları, ilaçların vücuttaki sonuçları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların tesirini etkileyen faktörler, ilaçlar arasında etkileşme şekilleri, ilaçların toksisitesi, kemoterapötik ajanlar hakkında genel bilgi, penisilinler ve sefalosporinler, geniş spektrumlu antibiyotikler, sulfonamidler ve antitüberküloz ilaçlar, antihelmintik, antiprotozoer, otonom sinir sisteminin farmakolojik yönü, otonom sinir sistemi ilaçları I ve II, antihipertansif ilaçlar, diğer kardiyovasküler ilaçlar, endokrin sistemi ile ilgili ilaçlar, analjezik ilaçlar I ve II, SSS nin farmakolojik yönü, SSS ilaçları I ve II, genel anestezikler, ilaç suistimali ve bağımlılığı. HEL 205 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Hemşirelik süreci, yaşlı hasta bakımı, yatağa bağımlı hasta bakımı, sıvı elektrolit, asit-baz dengesi ve düzensizlikleri, şok ve bakımı, onkoloji hemşireliği, alerjik hastalıklar ve hasta bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve hasta bakımı, kalp hastalıkları ve hasta bakımı, kan hastalıkları ve hasta bakımı, sindirim sistemi hastalıkları ve hasta bakımı, endokrin sistemi hastalıkları ve hasta bakımı, eklem hastalıkları ve hasta bakımı, böbrek hastalıkları ve hasta bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve hasta bakımı. 4

5 HEL 207 BESLENMEYE GİRİŞ ( ) Beslenmenin tanımı ve önemi, besin öğeleri, besinlerin enerji değeri, yiyecek grupları, yemek planlama, besin satın alma, saklama, hazırlama, pişirme kuralları, özel durumlarda beslenme, beslenme eğitimi. HEL 209 SAĞLIĞI GELİŞTİRME (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Sağlığı geliştirme kavramı ve kuramları, Avrupa da sağlığı geliştirme politika ve uygulamalarında gelişmeler, temel sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşlanma, zihinsel ve duygusal sağlık, spor ve sağlık, çağdaş sağlık hizmetlerinde insan gücü. HEL 211 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Sağlık ve hastalık kültürü, kültür kavramı, dünya kültürleri, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel davranışlar, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık personeli ilişkisi, bir hastalığın farklı kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası bakım yaklaşımı. HEL STRES YÖNETİMİ (ALAN DIŞI SERBEST SEÇMELİ) ( ) Stres kavramı, stres kaynakları, stresin belirtileri, stresin etkileri ve sonuçları, stresi değerlendirme, stresin krizle ilişkisi, stresle bireysel ve kurumsal başa çıkma yöntemleri, rahatlama ve gevşeme teknikleri. IV. YARIYIL HEL 202 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ ( ) Sosyolojinin tanımı ve ekolleri, sosyolojinin konusu, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, kültür ve toplum, kişi ve toplum, sosyal tabakalaşma, yığın ve kategoriler, sosyal sistem olarak hastalık ve sağlık, geleneksel tıp, Türkiye de sağlık sistemi, hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyal-kültürel yönü, sağlık ve hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyokültürel unsurlar, anne ve çocuk bakımının sosyo-kültürel yönleri, halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançları, sağlık-hastalık ve sosyal değişme. 5

6 HEL204 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Asepsi, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, cerrahinin tanımı, inflamasyon, yara tipleri ve bakımı, cerrahide sıvı elektrolit denge ve düzensizliği, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, sindirim sistemi cerrahi hastalıkları hemşirelik ve bakımı, böbrek, idrar yolları ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalp damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ortopedi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, KBB hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ameliyathane, endokrin sistemin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, transplantasyon ve yanık tedavisinde genel ilkeler, sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. HEL 206 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ( ) Ülkemiz için önemli olan bulaşıcı hastalıkların klinik özellikleri, kontrol önlemleri, bakım ilkeleri. HEL 208 ELEKTROKARDİYOGRAFİ HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Kalp anatomisi ve fizyolojisi, kalpte normal ritmi etkileyen faktörler, aritmiler ve ileti bozuklukları, bloklar, infarktüs, EKG çekimi öncesi hasta hazırlığı, EKG çekimi sonrası hasta bakımı, EKG çekimi ve yorumlanması. HEL 210 PALYATİF BAKIM (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolü, fiziksel semptomların değerlendirilmesi, palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde psikiyatrik sorunlar, manevi sorunlar, sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar, yaşam sonu gereksinimlerin tanılanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme. HEL SAĞLIKLI YAŞAM VE CİNSELLİK (ALAN DIŞI SERBEST SEÇMELİ) ( ) Sağlıklı yaşam ve cinsellikle ilgili kavramlar, sağlıklı yaşam ve cinselliğin önemi, kadın üreme organlarının anatomisi, erkek üreme organlarının anatomisi, kadın üreme organlarının fizyolojisi, erkek üreme organlarının fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi, doğum kontrol yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma, kadında ve erkekte cinsel işlev bozuklukları, kadında ve erkekte sık görülen kanserler ve kanserden korunma. 6

7 V. YARIYIL HEL301 DOĞUM - KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Kadın ve erkek üreme organları, meme bezleri, üreme sisteminin fizyolojisi, insan embriyolojisi, gebelik ve hemşirelik bakım, gebe kadında görülen değişiklikler, gebelik belirtileri, aile planlaması, doğum olayı ve hemşirelik bakımı, doğum eyleminde hemşire yaklaşımı, doğum sonu dönem ve hemşire yaklaşımı, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde riskli durumlar, doğum sonu sorunlar, jinekolojik muayene ve testler, üreme organları anomolileri, genital organların iyi ve kötü huylu tümörleri ve hemşire bakımı yaklaşımı, üreme organlarının cerrahisi. HEL303 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ( ) Bilgisayar ve işlevi, bilgisayar çalışma prensipleri, programlama dilleri, algoritma, değişkenler, değişmezler, aritmetik işlemle basit giriş işlemleri, basit çıkış işlemleri. HEL 305 BİYOİSTATİSTİK ( ) İstatistikte kullanılan temel yöntemler, araştırma konularına uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve hemşirelik bakımında en çok kullanılan istatistiksel testler, SPSS paket programına veri girişi HEL 307 KLİNİK NÜTRİSYON HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Tıbbi beslenme tedavisine ilişkin tanımlar, beslenme-sağlık ilişkisi, beslenme durumunun saptanması, diyet planlama ilkeleri, klinik çalışmalarda diyetisyenin görev ve yetkileri, şişmanlık, zayıflık, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, inflamasyon ve enfeksiyon hastalıkları ve yanık hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, kanser hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ile test ve diyetleri. HEL 309 İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Hastalık etkeni mikroorganizmalar, mikrobiyolojik tanı yöntemleri, antibiyotik direnci ve sorunları ile bulaşıcı hastalıklarda izolasyon, hastane infeksiyonlarının tarihçesi, tanımları, hastane infeksiyonları sürveyansı, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde infeksiyon kontrol komitesinin rolü, yenidoğan, çocuk, yaşlı, spinal kord yaralanması olan, kanserli, 7

8 transplantasyonlu ve HIV lı hastalarda görülen infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü, toplumda sık karşılaşılan infeksiyon hastalıklarının önlenmesi, korunma, kontrolünü kapsayan bilgi ve uygulamalar. HEL 311 ERİŞKİN ONKOLOJİSİ HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Kanser terminolojisi, kanserin patofizyolojisi, kanserin sınıflandırılması, kanserin risk faktörleri, kanserin önlenmesi, teknolojik gelişmeler doğrultusunda kanserde tanı ve tedavi, kanserli hastalarda görülen sorunlar ve bu sorunlara yönelik hemşirelik bakım girişimleri. HEL 313 CİNSEL SAĞLIK (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, mutlu ve güvenli cinsellik, CYBE/AIDS, haklar, cinsellik ve şiddet, cinsel sağlık eğitimi uygulamaları. HEL 307 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) İleri akademik ve mesleki çalışmalar ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin gelecekteki mesleklerinde etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak aktiviteleri içerir. Dersin asıl hedefi; öğrencilerin özgeçmiş yazma, iş mektupları ve rapor yazma, telefon ve internet ile iletişim kurabilme gibi aktiviteler ile iş hayatında kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli olan önceden edinilen mesleki dil becerilerini pekiştirmek ve geliştirmektir. Öğrenciler programı bitirdiklerinde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazanacaklar ve becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğini geliştireceklerdir. HEL 317 HEMŞİRELİKTE İNGİLİZCE LİTERATÜR İNCELEME (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Hemşirelik alanında uluslar arası gelişmeleri içeren seçilmiş makale ve yazıların analizi HEL 319 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Solunum yolu tıkanıklarının belirti ve bulguları, solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım, solunum ve kalp durmasının tanımlanması, temel yaşam desteği gerektiren durumlar, solunum yolunun açılması, solunumun sağlanması, dolaşımın sağlanması (kalp masajı), bebeklerde kardiyolpumoner resüsitasyon, yenidoğanda kardiyopulmoner resüsitasyon, çocukta kardiyopulmoner resüsitasyon, erişkinde kardiyopulmoner resüsitasyon 8

9 VI.YARIYIL HEL302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Çocuğun özellikleri, gereksinimleri, çocuk sorunları, çocuğun büyüme ve gelişmesine etki eden etmenler, yaşlara göre büyüme gelişme, çocuğu ve ailesini etkileyen krizli durumlar, hasta çocuk, aile ve hemşire, ülkemizde çocuk ölümleri ve sakatlıklarına neden olan önemli sağlık sorunları, yüksek riskli yeni doğan, çocukta ilaç uygulamaları, solunum sistemi sorunu olan çocuk, genito üriner sistem sorunu olan çocuk, kan elementlerine yönelik sorunu olan çocuk, gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk, nörolojik sorunu olan çocuk, kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk, endokrin sistem sorunu olan çocuk, konjenital kalp hastalığı olan çocuk, onkolojik sorunu olan çocuk, kollajen doku hastalığı olan çocuk, klinik uygulamaya uyum, hemşirelik planı geliştirme ve uygulama. HEL 304 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( ) Aniden hastalanan ve yaralanan bireye en yakındaki kişi olarak anında ve yerinde yaşamı kurtarıcı acil bakım vermeyi, afetlerde kurtarma ve acil bakımı nasıl yapacağını inceler. HEL 306 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ ( ) İlkçağda hemşirelik kavramı, ortaçağda hemşirelik kavramı, yeniçağda hemşirelik kavramı, hemşirelik bakımını ve gelişimini etkileyen faktörler, hemşire eğitiminin gelişimi ve bugünkü durumu, meslek tanımı, bir meslek olarak hemşireliğin tanımı, hemşirelik mesleğinde ahlak kavramı, hemşirelik mesleği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar, görünüm ve davranış olarak hemşirelik görüntüsü, hemşirelik mesleği sorunları, nedenleri ve çözüm yolları, ulusal ve uluslararası hemşirelik organizasyonları. HEL 308 HEMŞİRELİKTE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ ( ) Epidemiyolojinin genel ilkeleri, bu ilkeler ışığında ülkemiz için önemli sağlık sorunları ve bunlarla savaşta hemşirenin işlevleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri. HEL 310 ÇOCUK ONKOLOJİSİ HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Tümörlerin tanımı, evrelemesi, sınıflandırması, kanser risk faktörleri, teknolojik gelişmeler doğrultusunda çocukta erken tanı ve tedavi yöntemleri, kanserli çocuklarda görülen sorunlar ve bu sorunlara yönelik hemşirelik bakım girişimlerine ilişkin bilgi ve uygulamalar. 9

10 HEL 312 STOMATERAPİ HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Tarihçe, eğitim programı rol ve işlevleri, stoma endikasyonları ve çeşitleri, kolorektal cerrahide ameliyat öncesi hemşirelik bakımı, kolorektal cerrahide ameliyat sonrası hemşirelik bakımı, stoma komplikasyonları ve hemşirelik bakımı, stomalı hastaların yaşadıkları fizyolojik sorunlar ve hemşirelik bakımı, stomalı hastaların yaşadıkları psiko-sosyal sorunlar ve hemşirelik bakımı, stomalı bireylerin eğitimi ve yaşam kalitesi, kolostomi irigasyonu, inkontinansı olan bireyin bakımı. HEL 314 YARA BAKIMI HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Derinin yapısı, yaranın tanımı, yara iyileşmesinin evreleri ve yara iyileşmesini etkileyen faktörler, yaranın değerlendirilmesi, yara bakımı ve tedavisi, basınç ülserlerinin önlenmesi ve tedavisi, vasküler bacak yara fizyopatolojisi, tedavisi ve bakımı, diyabetik ayak fizyopatolojisi, önleme stratejileri ve hemşirelik bakımı, yara bakım ürünleri ve yaraya özel doğru ürün seçimi, iyileşmesi güç yaralarda tedavi alternatifleri ve hemşirelik bakımı. HEL 316 AİLE PLANLAMASI HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Aile planlamasına giriş, aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı, Dünya da ve Türkiye de aile planlaması çalışmalarının tarihçesi, bugünü ve yarını, Dünya da ve Türkiye de nüfus politikaları, hızlı nüfus artışının getirdiği sorunlar, aile planlamasının yararları, aile planlamasında danışmanlık, başvuranın değerlendirilmesi, rahim içi araçlar, hormonal kontrasepsiyon yöntemleri, bariyer yöntemler (kondom, diyafram, spermisitler), doğal aile planlaması yöntemleri (dap), laktasyonel amenore metodu (lam), gönüllü cerrahi sterilizasyon (tüp ligasyonu-vazektomi), doğum ve düşük sonrası kontrasepsiyon, acil kontrasepsiyon, özel durumlarda kontrasepsiyon, infertilite. 10

11 VII.YARIYIL HEL401 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Ruh sağlığının korunması kavramı, kaygı sorunu ve başetme mekanizmaları, toplumsal ve sosyal değişmeler ve ruh sağlığı, ruh sağlığı bozukluklarının ele alınmasında hemşireliğin duyarlılık sağlayıcı, toplumu harekete geçirici rolü, ruh sağlığı bozukluklarının erken dönemde tanınması, hemşirelik tanıları, acil ruhsal sorunlarda hemşire sorumlulukları, hastane sonrası bakımın hastaneye yatıştan başlayarak planlanması ve ev ziyaretleri, rehabilitasyonda hemşirenin sorumlulukları, ruh sağlığı, alanında yasal-etik konulara hemşirenin duyarlılığının önemi, hastayı koruma sorumluluğu. HEL 403 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM ( ) Hemşirelikte öğrenimin genel ilkeleri, öğrenimin amaçları, felsefesi, eğitici, eğitilenlerin özellikleri, öğrenim sistemlerinin yanısıra öğrenim aktivitelerinin planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi, öğretim ve öğrenimde değerlendirme konuları. HEL 405 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ( ) Hemşirelikte toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak uygulanması. HEL 407 ÇOCUK GELİŞİMİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Çocuğun doğumundan erişkin döneme kadar insan gelişimini ve normal yaşam etkinlikleri, gelişimin temel kavramları, kişilik gelişimi, psikosesksüel gelişim, psikososyal gelişim, bilişsel gelişim ve Albert Bandura, ahlak gelişimi, dil gelişimi, benlik saygısı, kendini gerçekleştirme, gelişim dönemlerine göre çocuk sorunlarının tanılanması ve hemşirelik uygulamaları. HEL 409 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Yoğun bakım ünitesinin tasarımı ve organizasyonu, yoğun bakım ünitesine hastanın kabulü, yoğun bakım hastasında fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, sıvı-elektrolit bozuklukları ve yoğun bakım, hastanın hemodinamik izlemi, yoğun bakım ünitesinde hasta transferi, yoğun bakım ünitesinden hastanın taburculuğu, mekanik ventilasyondaki hastanın bakımı, yoğun bakım ünitesinde hasta ve ailesinin gereksinimleri, yoğun bakım ünitesinde infeksiyonlar, yaşam sonu bakım, yoğun bakımın etik boyutu. 11

12 HEL 411 KONSÜLTAN-LİYEZON HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Konsültan-Liyezon Hemşireliğinin tarihsel gelişimi, uygulama alanları, ayaktan ve yatan hastaların psikolojik izlemi, psikolojik bakım düzeyleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri. HEL 413 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Böbreğin anatomi ve fizyolojisi, böbrek hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımları, böbrek yetmezliği ve hemşirelik yaklaşımları, diyaliz, diyaliz endikasyonları, diyaliz çeşitleri, diyalizin fizyolojik prensipleri, diyaliz için gerekli materyaller, diyaliz uygulamaları, diyaliz komplikasyonları, diyalizli hastalarda optimal yaşam kalitesinin sağlanması için gerekli hemşirelik yaklaşımları, diyaliz uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımları, çocuklarda, yaşlılarda ve gebelikte diyaliz uygulamaları, diyalizli hastaların beslenmesi ve eğitimi. HEL 415 DİYABET HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Diyabet hemşireliğinde temel kavramlar, diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları ve ekip yaklaşımı, diyabetin epidemiyolojisi ve önemi, diyabette güncel tanı yaklaşımları, diyabet tedavisi; oral antidiyabetik ilaçlar, diyabet tedavisi; insülin tedavisi ve uygulamaları, diyabette tıbbi beslenme tedavisi ve sağlıklı beslenme yaklaşımları, diyabette akut ve kronik komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı, diyabetli hasta ve yakınlarının eğitimi, diyabette koruma stratejileri / ulusal ve uluslararası programlar. HEL 417 SANAT TERAPİSİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Sanatın tanımı, sanatın bir terapi yöntemi olarak psikiyatride kullanımı, bireysel tedavi teknikleri, geçiş nesnelerinin sanatta kullanımı, psikopatolojik sanatın klinik uygulaması, psikiyatri hastanelerinde klinik sanat terapisi uygulamaları, akut psikotik hastalarda sanat terapi pratiği, müzik terapi, sanat terapide semboller ve kullanımı, yaratıcılık, ülkemizde sanat terapinin geçmişi ve kullanım alanları. HEL 419 SAĞLIK SİGORTACILIĞI (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, 12

13 maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünya da ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler. VIII.YARIYIL HEL 402 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( ) Halk sağlığında hemşireliğin tarihçesi, felsefesi, temel sağlık hizmetleri, çevre sağlığı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliğinin rolü, sağlık ocağı hemşireliği hizmetlerinde kullanılan kayıt ve istatistikler, nüfus ve sağlık, yaşlılık sorunları ve kronik hastalıklar, iş sağlığı ve meslek hastalıkları, sosyal hizmetler, toplum ruh sağlığı, Türkiye de ana ve çocuk sağlığı sorunları, evde doğum öncesi bakım, evde doğum, doğum sonrası bakım, evde yeni doğanın bakımı, 0-6 yaş çocuk izlemi, okul sağlığı, adölesan çağı sorunları, ev ziyareti ve bakım denetim hizmetleri, halk sağlığı hemşirelik bakım süreci. HEL 404 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ( ) Hemşirelik mesleğinin sorumlulukları, hemşirelik hizmetleri yönetiminin felsefesi, hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevzuat, görev analizi, görev tanımı, personel sayısının hesaplanması, personelin işe alınması, personelin denetlenmesi, personelin değerlendirilmesi, personelin motivasyonu, personelin doyumu, sorun çözme ve karar verme, değişme olgusu, toplantı, raporlar, ekip çalışması. HEL406 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ( ) Hemşirelikte, toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak uygulanması. HEL 408 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Evde bakımın tanımı, yararları, Dünya da ve ülkemizde evde bakım hizmetleri, kronik hastalıklar ve evde bakım, evde bakım uygulamaları ve hemşirenin rolü. HEL 410 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Okul sağlığı kavramı ve okul sağlığı hizmetleri yaklaşımı, okul sağlığı çalışma alanları, birinci basamakta okul sağlığı hizmetleri ve karşılaşılan sorunlar, okul sağlığı hemşireliği 13

14 kavramı ve uygulamaları, ülkemizde okul sağlığı mevzuatı, okul sağlığı hizmetlerinde örgütlenme, mevzuatta karşılaşılan sorunlar. HEL 412 YAŞLI SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Dünya da ve ülkemizde yaşlı nüfus ve sorunları, yaşlanma süreci ile birlikte gelişen ve değişen sağlık sorunları ve bu sorunlara yaklaşım, yaşlılara sunulan hizmetler, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması, yaşlılıkta hemşirelik bakımı. HEL 414 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Çağdaş sağlık anlayışı, işçi sağlığının boyutları, nitelikleri ve önemi, işyerinde işçi sağlığı uygulamaları, çalışma hayatında fizyolojik stresler ve ergonomi, işçi beslenmesi, meslek hastalıklarına genel bakış, işle ilgili hastalıklar, metallerle olan meslek hastalıklarının irdelenmesi (civa ve kurşun), solventlerle olan meslek hastalıklarının irdelenmesi, organik fosforlu insektisitler, çalışma hayatında rastlanan tozlar ve sağlık sakıncaları, iş kazalarına genel bakış. HEL 416 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Ameliyathane hemşireliğine giriş, ameliyathane hemşireliğinde standartlar, ameliyathanede güvenlik önlemleri, ameliyathanede hemşirelik bakımı, asepsi, sterilizasyon, temel cerrahi aletleri, dökümantasyon. HEL 418 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Hemşirelik hizmetlerinde temel kavramlar, etkin hemşirelik hizmetleri yönetiminin esasları, hemşirelikte liderlik, sağlık meslekleri, sağlık ekibi ve rol yapıları, yönetime yardımcı teknikler, personel yönetimi, hizmet içi eğitim, sağlık hizmetlerinde toplam kalitenin yönetimi, sağlık ve hemşirelikle ilgili yasal ve etik düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin denetimi ve değerlendirilmesi. HEL 420 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ (MESLEKİ SEÇMELİ) ( ) Rehabilitasyonun tanımı, uygulama alanları, engellilik, bozukluk, sakatlık tanımlamaları, sınıflamalar, psikososyal rehabilitasyona giriş, psikolojinin tanımı, fizyoloji ve davranış, bellek, kişilik ve psikososyal gelişim, terapiler, sosyal destek ve sağlık, nöropsikolojik bozukluklar, zeka ve zeka bozuklukları, stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve 14

15 başa çıkma yöntemleri, görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, engelli çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, hasta psikolojisi ve yaklaşımlar, hastalığa bağlı krizler, kronik ağrı, yaşlılık, kanser hastası ve iletişim. ORTAK ZORUNLU DERSLER TBT 181 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( ) Temel bilgiler, DOS WINDOWS, kelime işleme, veri tabanı kullanma, prezentasyon hazırlama, grafik uygulamaları(cad), bilgi ağları kullanma:internet, ,www.html Programlama, JAVA. TBT182 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ( ) Bilgisayar Organizasyonu- Algoritmalar- Programlama dilleri ve veri yapıları: Bir Programlama dili (Pascal/C/C++) UNİX İşletim sistemi- Bilgisayar ağları TUR 181 TÜRK DİLİ I ( ) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür ilişkisi, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili nin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dili nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. YDL 183 YABANCI DİL I ( ) Bu ders öğrencilerin temel İngilizce nin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıması, belli İngilizce kelimeleri aktif bir şekilde kullanmaları ve tanımaları, ve karşılaşacakları İngilizce metinleri okuma ve anlayabilme, kendilerini yazı ve sözle ifade edebilmelerini hedefler. TUR 182 TÜRK DİLİ II ( ) Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. 15

16 YDL184 YABANCI DİL II ( ) YDL 185 in devamı niteliğindeki bu ders, YDL 185 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler. AİT 281 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ I ( ) İnkılap Tarihinin anlamı, Türk İnkılabının önemi, Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti nin parçalanmaya başlaması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa nın tutumu, kurtuluş için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, cemiyetler, Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meçlisinin açılışı, ulusal ordunun kurulması, iki önemli olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı- Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a siyasal alanda iki büyük inkılap, Takrir-i Sükün dönemine geçiş. YDL 285 YABANCI DİL III ( ) YDL derslerinin konuşma becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini; yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizce nin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizce yi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerini içerir. AİT 282 ATATÜRK İLKE İNKİLAP TARİHİ II ( ) Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti, Ünite Eki: Atatürk ün ölümü, Atatürk ün döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti, Atatürk ilkeleri genel olarak, Atatürk ilkeleri, 16

17 Cumhuriyetçilik, Atatürk ilkeleri, Milliyetçilik, Atatürk ilkeleri, Halkçılık ve Devletçilik, Atatürk ilkeleri, Laiklik, Atatürk ilkeleri, İnkılapçılık, Genel değerlendirme. YDL 286 YABANCI DİL IV ( ) YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders okuma becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazıdan alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 2 dersinde öğrendikleri Arayarak Okuma gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. 17

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9106 KODLU PROGRAM ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9106 KODLU PROGRAM ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9106 KODLU PROGRAM ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL HEM 101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1 2) Hemşireliğe girişin tanımı, amacı,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CER 101 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ (4 0 4 6) Ameliyathanede kullanılan

Detaylı

EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HEL101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1) Hemşireliğin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları,

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ADS 101 Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri I ( 2 0 2 4 ) Diş

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDS103 Tıbbi Dokümantasyon I (3 0 3 3) Tıbbi Dokümantasyona Giriş,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1.

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCY101 Atölye I 6 7 YCY103 Ağaç Teknolojisi I 2 3 Yaylı çalgı

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1. SINIF I. YARIYIL 20020121 Hemşirelik Esasları-I Z 4 4 0 6 6 20020122 Biyokimya Z 3 0 0 3 3 20020123 Anatomi Z 4 0 0

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI 1. SINIF1. YARIYIL Kodu in Adı HaftalıkSaati ZS AKTS** T U HDS HEM 101 İnsan Anatomi D Z 3 2 5 5 KİM 167 Temel Biyokimya D Z 2 0 2 2 HEM 105 Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Detaylı

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım.

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım. 1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CGP101 Gelişim ve Öğrenme-1

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. DYLZ107 Diyalize Giriş SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL * EBE 101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler Z 2 2-2 3 7 EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Z 2 - - 2

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEM 501 Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları (3 0 3) Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) HEM101 Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I (6+0+0)6 AKTS:7 Bu derste, profesyonel hemşirelik

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ AHP101 ADI Ameliyathane Teknolojileri Türkçe 6 0 6 6 TÜRÜ: Mesleki Ders İdeal

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi :

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi : ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM 406 30 AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli 32 s/hafta 19 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 24s/hafta Türkçe İletişim: Yrd. Doç.Dr. Elçin B. Akdeniz e-posta: elcinakdeniz@maltepe.edu.tr

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 Hemşirelik Anabilim Dalı > Hemşirelik (Tezli Yüksek

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1-HEMŞİRELİĞE GİRİŞ: Hemşirelik tanımı, Meslek ve iş kavramlarının tanımı Hemşirelik mesleğinin amacı ve işlevleri,

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI ACİL HASTA,HASTA YAKINI VE ÇALIŞANI İLİŞKİSİ-İLETİŞİM-HASTA MEMNUNİYETİ HASTA GÜVENLİĞİ ŞUBAT CPR (ŞOK VE ARREST YÖNETİMİ) MART HBTC KULLANIMI MAYIS TRİYAJ HAZİRAN ATIK AYRIŞTIRMASI EYLÜL YANIKLAR EKİM

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz ulku.yilmaz@nisantasi.edu.tr Acil Hasta Bakımı II Ülkü Yılmaz

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK ORTEZ VE PROTEZ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK ORTEZ VE PROTEZ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK ORTEZ VE PROTEZ PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING 111 İNGİLİZCE I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. HMSR108 Hemşirelikte Temel Kavramlar Kavramlar hakkında genel bilgi, hemşirelik,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (03 KASIM 2014-12 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama)

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11 8.30 Psikoloji ve Davranış Bilimi 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

Hemşirelik Programı Müfredat

Hemşirelik Programı Müfredat Hemşirelik Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata adaptasyonu

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ

DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab. / Uygulama

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI Mesleki Hazırlık Programı yıllık ve kredisiz bir programdır.

Detaylı

I.YARIYIL ZORUNLU DERSLER

I.YARIYIL ZORUNLU DERSLER EK-3 T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AİT181-Atatürk

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon Obezite Nedir? Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji 1 1 4 4 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı DERSİN TANIMI : Bu ders öğrenciye; anne sağlığının önemini kavratarak anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF BATMAN ÜNİVERİTEİ AĞLIK YÜKEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DER MÜFREDATI (EK-I) 1.INIF I. YARIYIL ( GÜ ) Haftalık aati in Adı (/) Teori Uygl. Lab. K AKT 22121 Hemşireliğe Giriş 4 4 6 7 22122 Biyokimya

Detaylı

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013)

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM 2013-20 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 22.01.2015 14:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 YABANCI DİL I 22.01.2015 10:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 TÜRK DİLİ I 22.01.2015

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi EBE 1101 Ebeliğe Giriş SYO 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SYO 1103 Histoloji 1 1 - -

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ACL101 Acil Hasta Bakımı I (2 4 4 4) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Programa Kabul Koşulları: HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans: Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: KURUL I KOORDİNATÖRÜ: 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

İZMİR İLİ ÇOK PAYDAŞLI PALYATİF BAKIM ÇALIŞMALARI

İZMİR İLİ ÇOK PAYDAŞLI PALYATİF BAKIM ÇALIŞMALARI İZMİR İLİ ÇOK PAYDAŞLI PALYATİF BAKIM ÇALIŞMALARI Dr. Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU İzmir İl Sağlık Müdürlüğü M a r t / 2 0 1 5 30 25 20 15 10 5 Senaryolara Göre Seçilmiş 65+ Nüfus Yüzdeleri, 2013-2075 % 9,7

Detaylı