AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına da katkıda bulunmaktadır. Gazprom Genel Merkez Kompleksi, Moskova-Rusya Federasyonu, 'lı yıllardaki kamu kesimi yatırımlarının örgütlenme ve gelişme biçimi, Türk müteahhit firmalarının bu sektörde yer almasında ve özel firmaların büyüyüp gelişmesinde etkili olmuştur. Bu süreçte 1970'li yılların ilk yarısına damgasını vuran olay, İskenderun Demir Çelik Tesisleri yatırımı olmuştur. Böyle büyük bir yatırımın, bir Sovyet firmasının organizasyonu altında da olsa, tümüyle Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmesi, Türk müteahhitlik sektörüne yeni ufuklar açmıştır. Bugün ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türk müteahhitlik firmalarının, teknik ve mali büyümeyle birlikte büyük boyutlu iş deneyimi kazanması bu dönemde olmuştur. Böylece Türk firmaları dış ülkelere de hizmet götürmeye başlamışlardır ve dönemlerinde baş gösteren petrol krizleri ve petrol fiyatlarının tırmanışı nedeniyle, büyük fonlara sahip olan petrol üreticisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri; altyapı ve konut alanları başta olmak üzere, tüm sektörlerde yatırım ve imar faaliyetlerine başlamış, nitelikli eleman ve know-how eksiklikleri nedeniyle, tüm yatırım alanlarını yabancı girişimcilere açmışlardır. Bu bölgelerde, uluslararası müteahhitlik firmaları için de büyük iş imkanları doğmuştur yılından itibaren önem kazanmaya başlayan Orta Doğu pazarında, Türk müteahhitlerinin aldıkları pay da yılları arasında en üst düzeye ulaşmıştır. Ortadoğu ülkelerinde faaliyet gösteren müteahhitlik şirketlerinin sayısı yılları arasında 113'den 310'un üzerine çıkmıştır. 16

2 Ancak, 1982 yılından sonra petrol fiyatlarında meydana gelen düşüşler nedeniyle, işveren ülkelerin gelirleri büyük oranda azalmış, yaşanan siyasi krizler ve savaşlar ise iç politik istikrarsızlığa yol açmıştır. Bu gelişmeler sonucunda hem mevcut işlere ilişkin hakediş ödemelerinde gecikme ve aksamalar ortaya çıkmış, hem de üstlenilen yeni iş sayısında hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Bu gerileme ortamında Libya, Irak ve Suudi Arabistan'da büyük tecrübeler edinen Türk firmalarının yeni pazar arayışları, eski SSCB ülkeleri ile müteahhitlik alanında işbirliği yapılması fikri 1985 yılında gündeme gelmiştir. Böylece 1990 yılından sonra, uzun yıllar Türk müteahhitliğinin klasik pazarları olarak devam eden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve eski SSCB'nin dışında iş olanakları yaratılmaya çalışılmış, bu çabaların bir sonucu olarak yeni pazarlara açılım sağlanmıştır. 1990'lı yılların başına kadar Türk müteahhitleri faaliyetlerini Libya, Suudi Arabistan ve Irak'ta yoğunlaştırmışlardır yılları arasında yurtdışında Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen işlerde ağırlık bakımından Libya %35, Rusya Federasyonu %23, Suudi Arabistan %13, Orta Asya Cumhuriyetleri %11, Irak %4 ve diğer ülkeler %14 oranında pay almışlardır. 1990'lı yılların başından günümüze kadar olan dönemde ise Rusya Federasyonu'nda alınan işler, %40 ile en büyük paya ulaşmıştır. Öte yandan, Rusya Federasyonu'nda 1998 yılında yaşanan ve diğer BDT ülkelerini de etkileyen ekonomik kriz ve ülkemizde yaşanan krizin etkisiyle sektör ciddi pazar daralmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda; yılları arasında yılda yaklaşık 3 milyar $ lık yeni iş alma potansiyeli, döneminde 1 milyar $ a gerilemiştir. Yurtdışı pazarının kaybedilmesinde; 2000 ve 2001 de yaşanan ekonomik krizler de etkili olmuştur. Son 30 yılda Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendiği işlerin toplamının yaklaşık 50 milyar ABD Dolar olduğu tahmin edilmektedir ile 2003 yılları arasında TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) üyesi firmalar tarafından gerçekleştirilen projelerin değerlerinin ülkelere dağılımına 18. sayfada yer verilmiştir. 17

3 Çizelge ile 2003 Yılları Arasında TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) Üyesi Firmalar Tarafından Gerçekleştirilen Projelerin Değerlerinin Ülkelere Göre Dağılımı Ülke İş Tutarı (ABD $) % İş Adedi Libya 10,476,077, Rusya Federasyonu 8,409,630, Suudi Arabistan 4,404,906, Türkmenistan 2,029,200, Kazakistan 1,812,655, Irak 1,629,750, Pakistan 1,362,361, Özbekistan 1,010,304, ABD 751,800, Bulgaristan 626,673, Azerbaycan 621,816, Kuveyt 525,431, Ürdün 474,481, Diğer 4,243,450, TOPLAM 38,378,541, Kaynak: Türkiye Müteahhitler Birliği İstatistikleri, Payları %1'in altında olan ve "diğer" kategorisinde toplanan ülkeler; Almanya, Hırvatistan, B.Rusya, Ukrayna, Afganistan, İsrail, Polonya, Kırgızistan, Gürcistan, Mısır, Yemen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda, Sudan, İran, Cezayir, Hindistan, Şili, Umman, Etiyopya, Suriye, Tacikistan, Moldova, Arnavutluk, Katar, Litvanya, Malezya, Lübnan, Letonya, Bosna- Hersek, Tunus, Ermenistan, Filipinler, Gana, Meksika, Sırbistan-Karadağ, Yunanistan, Malawi, Tayland ve Endonezya dır. Türk müteahhitleri en gelişmiş teknolojileri kullanmakta ve her türlü altyapı ve bina projesini inşa etmektedirler. Deneyimli oldukları alanlar; F Otoyollar, F Tüneller, F Köprüler, F Barajlar, F Limanlar, F Havalimanları, F Rafineriler, F Boru Hatları, F Prestij Yapıları gibi geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır: 18

4 2003 yılında 3,4 milyar dolar, 2004 yılında 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşen yurtdışı müteahhitlik gelirlerinin 2005 yılı hedefi 7 milyar dolardır. Bu hedefe ulaşabilmek için sektörün önemli sorunlarının da çözülmesi gerekmektedir. Sektörün temel sorunları ve çözüm önerileri şu şekilde sıralanabilir. Müteahhitlik firmalarının Türk bankalarından teminat mektubu alınmasında yaşanan güçlükler en önemli ve acil sorunlardan biridir. Türk firmalarının ticari ve politik risk sigortası bulunmamaktadır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetinin verildiği ülkeler siyasi ve ticari risklerin yüksek olduğu ülkelerdir. Bu pazarlardaki rakip firmalar risklerini devlet destekli sigorta sistemleri ile giderebilmektedir. Ticari ve politik risk sigortasına işlerlik kazandırılmalıdır. Yurtdışında niteliksiz iş yapan her firmanın neden olduğu imaj kaybının faturası, hem Türkiye ye hem de nitelikli iş yapan firmalara, kaybedilen pazar payı şeklinde çıkmaktadır. Örneğin; 14 Avrupa ülkesinin yurtdışında faaliyette bulunan müteahhitlik firmalarının sayısı 238, Türk firmalarının sayısı ise 346 dır. Teminat mektubu alınmasında yaşanan güçlüklerin çözümüne yönelik olarak Eximbank yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine destek verebilecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak Türk bankaları teminat mektubu vermeye teşvik edilmelidir. Teminat mektuplarının değerleme oranının yüzde 40 dan yüzde 10 a indirilmesi gibi mevzuatta bankaların teminat mektubu vermelerini kısıtlayıcı hükümlere esneklik getirilmelidir. Türk müteahhitlerinin uluslar arası pazarda finansman gücü açısından rekabet edebilmesi için bazı alanlarda ortak girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, ortak girişimleri, şirket evliliklerini özendirici bir teşvik sistemine işlerlik kazandırılmalıdır. İstisna ve teşviklerden yararlanılması vb. hususlarda ortak girişimlere, şirket birleşmelerine ciddi kolaylıklar sağlanması önemli katkı sağlayacaktır. 19

5 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi sektörün gelişimi açısından önemlidir. Sonuç itibariyle; Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi için yeni dış pazarlar arayışına ağırlık verilmelidir. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde Türk müşavirlik firmalarının faaliyetleri desteklenmelidir. Bu kapsamda, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri yapan veya yapacak olanlara, iş potansiyeli olan ülkelerin mali ve hukuki mevzuatı hakkında yardımcı olunması büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca, yurtdışı ihalelerine KOBİ seviyesindeki yapımcıların da katılımının sağlanması, yurtdışı ihalelerle ilgili teminat sorununun çözülmesi ve yurtdışı ihale teknikleri hakkında bilgilendirilme yapılması da sağlanmalıdır. Finansman imkanlarının genişletilmesi, politik ve ticari risklere karşı garanti mekanizmasının oluşturulması, sektörün Avrupa Birliği'nden alınacak dış kaynaklı mali yardımlardan yararlandırılması konularında koordineli çalışmalar yapılmalıdır. İnşaat sektörüne kazandırdığı yeni kavramların yanı sıra, uluslararası platformlarda da kendini kanıtlamış olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün inşaat yapımı, teknoloji birikimi ve uluslar arası ihalelere katılım tecrübesinde yakaladığı yüksek potansiyel ile önümüzdeki yıllarda uluslararası pazardan daha fazla pay alması kaçınılmazdır. Yararlanılan Kaynaklar Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Bilgi Bankası, Türk İnşaat Sektörü Raporu, Türkiye Müteahhitler Birliği,

ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2015 TEMMUZ-AĞUSTOS İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

Rusya daki Ekonomik Gelişmelerin Türkiye deki Sektörlere Olası Etkileri

Rusya daki Ekonomik Gelişmelerin Türkiye deki Sektörlere Olası Etkileri Rusya daki Ekonomik Gelişmelerin Türkiye deki Sektörlere Olası Etkileri Aslı G. Şat Sezgin Uzman 2 RUSYA EKONOMİSİNDE SON DÖNEMDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER VE BEKLENTİLER Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğalgaz

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2007 ULUSLARARASI TA IMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. 2007 Yılı Genel Değerlendirmesi 5 1.1. Başlıca Siyasi

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi Y.Doç. Dr. Elçin Taş, Y.Mimar Emre Ekincek İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Caddesi 337 Taksim-İstanbul /

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZE EKONOMİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZE EKONOMİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZE EKONOMİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM Mehmet ALAGÖZ * Sinem YAPAR ** Ramazan UÇTU *** ÖZET 1992 yılında bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki ortak

Detaylı

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir Başkan dan Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Değerli Okurlar; İslâm ülkeleri arasındaki ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve İKT ülkelerinin ortak projeler geliştirmesi konuları

Detaylı

ULUSLARASI İHALELERDE RİSK PRİMİNİN SAPTANMASINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mert DÜZCAN. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

ULUSLARASI İHALELERDE RİSK PRİMİNİN SAPTANMASINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mert DÜZCAN. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARASI İHALELERDE RİSK PRİMİNİN SAPTANMASINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mert DÜZCAN Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Günümüz dünyasında yaşanan hızlı ekonomik, toplumsal ve kurumsal değişim Türk Kamu Yönetimi nin yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz kılmış, yeni ihtiyaçlara

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı

Global Pazar ve Rekabet

Global Pazar ve Rekabet NE GENEL BAKIŞ Global Pazar ve Rekabet Özlem KARAKIŞ SAĞLIK TURİZMİ EKONOMİSİ Dünya da 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon dolar tutarında sağlık harcaması yapıldı. ABD deki sağlık

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU plastik sanayi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü,

Detaylı

7.5. BORU HATLARI. Giriş

7.5. BORU HATLARI. Giriş 7.5. BORU HATLARI Giriş Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri

Detaylı

inşaatçıların coğrafyası

inşaatçıların coğrafyası inşaatçıların coğrafyası Türk İnşaat Sektörünün Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Serüveni Tunç Tayanç Mart 2011 Tarih Vakfı nın Kurum Tarihi Projeleri Kapsamında Türkiye Müteahhitler Birliği İçin Hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Global piyasalardaki gelişmelere duyarlı olmayana ekonomi küresel kriz döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Nüfus yapısı ve düşük milli geliri

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

BOYA SANAYİSİ. İnci Selin AYDIN 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİSİ. İnci Selin AYDIN 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİSİ İnci Selin AYDIN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SINIFLANDIRMA Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Sınıflandırmasına

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri

Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:3, s. 95-104 Year:2013, Vol:5, No:3, s. 95-104 Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat

Detaylı

Saygılarımla. M. Erdal EREN Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı

Saygılarımla. M. Erdal EREN Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı gündem2010 / 01 HAZİRAN Ekonominin %4.7, inşaat sektörünün ise %16.3 küçüldüğü ve işsizliğin %14'lere kadar yükseldiği 2009 yılının ardından içimizdeki burukluğu hafifleten üç tesellimiz var. Birincisi:

Detaylı