KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY. KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY. KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları"

Transkript

1 KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları

2 Konu Başlığı : Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Sürdürülebilir Kalkınma: Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma Sürdürülebilir kalkınma ; Ekonomik Sosyal Çevresel

3 Anayasanın 56. maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Türk Ceza Kanunu nun; Çevrenin kasten kirletilmesi Madde 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4 (3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. (4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

5 (5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Çevrenin taksirle kirletilmesi Madde 182- (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6 Gürültüye neden olma Madde 183- (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

7 Bu Cezaların Diğer Cezalar İle Karşılaştırmasından Bazı Örnekler: Madde 181 (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası Aynı ceza; -Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, -Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi,( tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde) için de uygulanmaktadır.

8 (2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası Aynı ceza; -Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi - İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi için de uygulanmaktadır. (4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezası Aynı ceza; -Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi -Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi için de uygulanmaktadır sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara verilen zararlar için çok yüksek parasal cezalar uygulanmaktadır.

9 Kuruluşumuzun misyonu; Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

10 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü (KP) Başlıca altı sera gazı 1. Karbondioksit (CO 2 ) 2. Metan (CH 4 ) 3. Diazot monoksit(nitro oksit)(n 2 O) 4. Hidrofluorokarbonlar-HFC, 5. Perfluorokarbonlar-PFC 6. Sülfürheksafluorid-SF 6 )

11 2010 yılı verilerine göre 401,9 milyon ton CO 2 eşdeğeri Enerji sektörü: yaklaşık %85 i (341,6 milyon ton CO 2 ) Ulaştırma sektörü: Enerji kaynaklı CO 2 emisyonunun %16 sı (54,7 milyon ton CO 2 )

12 Bölünmüş yol uzunluğu ( arası km.) km arası dikilen fidan sayısı: adet Yılda 3.14 milyon ton CO 2 eşdeğeri düşme

13 Yol yapım ve bakım çalışmaları sırasında çevreye verilen zararı yok etmek veya en aza indirmek için yol projelerine, malzeme ocaklarına ve tesislerine, ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası(PTD), Doğaya Yeniden Kazandırma Planı(DYKP) ve Çevre Yönetim Planı(ÇYP) hazırlanmakta; yolun projelendirmesi, inşaatı ve işletilmesi esnasında çevreye hiç zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde dikkat edilecek hususlar belirlenerek bir yol haritası çizilmektedir.

14 2014 yılında 10 adet ÇED Raporu ve 108 adet PTD, 34 adet DYKP ve 10 adet ÇYP hazırlanmıştır.

15 2011 yılı verilerine göre; 2543 km. otoyol ve devlet yolunda trafik yılda 6 milyonu, 4259 km. otoyol ve devlet yolundan ise yılda 3-6 milyon arası trafik geçmektedir. 592 km. gürültü haritası İhale Bedeli: TL.

16 Avrupa faunasını ve hayvan varlığını oluşturan türlerin sayısı , Türkiye de Tünel ve viyadük projeleri

17 Tüneller

18 Köprüler ve Menfezler

19 Ekolojik üstgeçitler

20 Tel çitler

21 Uyarı levhaları Proje dizaynları Koruma projeleri

22 Beypazarı Geveni

23 Toplam kapasitesi 3900 ton/saati bulan 131 adet asfalt plenti Her asfalt plenti için emisyon raporu hazırlanarak çevre izni alınmakta, hava kalitesi yönünden gerekli önlemler alınarak havaya salınan gazlar kontrol altında tutulmaktadır.

24 Sonuç olarak; gelecek nesillere Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. misyonu ile yola çıkmış kuruluş olarak çevreyle uyumlu, sadece yol platformunun siyah olduğu yeşil yollar ile örülmüş bir ülke bırakmak istiyoruz.

25 Arz ederim.