Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 Ekim 1989

2 1. Açık Oturum. Tüketicilerin korunması. (Banka ve Ekonomik Yorumlar D. D 1984, Yıl. 21, sa. 12, s ). 2. Alaettin Cemil: Avrupa da ihtikara nasıl mani oluyorlar. (Fahiş karlar, spekülasyon ve tröstler hakkında Fransız, Amerikan, İngiliz, Kanada, Alman, İtalyan, İsviçre, Macaristan, Hollanda kanunları). Türk İdare Dergisi, sayı: 26, Mayıs 1930, ss. 3. ALTUNA, Abdullah Vedat: Adalet istiyorum. Zeytinyağı davasının hukuk açısından içyüzü. İzmir, 1970, 120 s. İzmir Ülkü Ocakları Birliği yay. 2. [TB III nu. 3483J 4. Aray, Suat: Tüketicinin korunması ve kooperatifler. (Çal. Hay. 1971, sa. 52, s ). 5. Arıkan, Dr. Türkan: Tüketicinin korunması ve sosyo ekonomik muhasebe. (Sevk İd., Ekim 1976, sa. 98, s ). 6. Aşkın, Dr. Aydemir: Tüketicilerin ekonomik davranışları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). tartışma: s Avrupa Topluluğu ve Tüketiciler. (Standard Standard., 1977, sa. 191, s ). 8. Avrupa Topluluğu ve Tüketiciler. Tüketici, Şubat-Mart 1987, 15-17ss. 9. Aydın, Mehmet : Tüketicinin korunması için özel sektör tarafından uygulanan sistemler, (Ankara Tic. Od. D. D 1978, sa. 7, s. 3-10; sa. 8-10, s. 8-24) 10. Aydın, Mehmet : Tüketicinin örgütlenmesi 1. Konsumerizm hareketinin tarihsel gelişmesi, (Koop. D. D 1978, sa. 40, s ) 11. Aydın, Mehmet : Tüketicinin korunması, İngiliz modeli. Ankara: 1977, 100 s. (Yay. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği). [TB I nu. 522] 12. Aydın, Mehmet : Tüketiciyi Koruma Tasarısı Hazır. Standard, 1977, sa. 191, s. 52). 13. Aydın, Mehmet: İngiltere'de tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. 1973, sa. 4, s ). 14. Aydın, Mehmet: Kapitalist ekonominin evrimi ve tüketici. (Ank. Tic. Od. 1973, sa. 1, s ). 15. Aydın, Mehmet: Tüketim hürriyeti kavramı. (Ank. Tic. Od. Temmuz 1974, s ). 16. Aydın, Mehmet: Çeşitli ülkelerde tüketici örgütleri. (T. İKT. G., nu. 1251, 1977, s. 4, 7; nu. 1252, s. 4, 6; nu. 1253, s. 4, 7; nu. 1254, s. 4; nu. 1255, s. 4, 8; nu. 1256, s. 4, 7; nu. 1258, s. 4, 7; nu. 1259, s. 4, 7; nu. 1260, s. 4, 6; nu. 1261, s. 4, 7; nu. 1262, s. 4, 7). 17. Aydın, Mehmet: İktisadî sistemler ve tüketici sorunları. (Ank. Tic. Od. 1972, sa. 12, s ). 18. Aydın, Mehmet: İktisadî sistemler ve tüketici sorunları. Ank. Tic. Od. D., 1972, sa. 12, s Aydın, Mehmet: Ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması. 1. cilt. Ankara: Yonca Mat., Aydın, Mehmet: Tüketici şikayetleri ve telafi sistemleri emleri Aydın, Mehmet: Tüketicinin eğitilmesi Aydın, Mehmet: Tüketicinin güvenliği ve standartlaştırma Aydın, Mehmet: Tüketicinin korunmasında İngiliz modeli. Ankara: Türkiye Odalar Birliği, s. /K Aydın, Mehmet: Tüketicinin inin korunmasında İskandinav modeli Aydın, Mehmet: Tüketicinin örgütlenmesi Ayhan, Doğan Yaşar: Türk tüketicilerinin korunmasında reklam doğrululuğunun denetlenmesi. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, cilt: 4, sayı: 1-2, 1986, 51-60ss. 27. Aytaç, Fethi: Fiyat denetimi ile ilgili mevzuat. Kamu kuruluşları ile mülki idare amirlerinin bu alandaki görev ve yetkileri, tüketicinin korunması. Türk İdare Dergisi, sayı: 371, Haziran 1986, 57-92ss. 2

3 28. Bahşi, Gökhan: Fiyatlandırma ve tüketicinin korunması. Türkiye İktisat Gazetesi, sayı: 1770, Şubat 1988, 1. ve 5.s. 29. Bahşi, Prof. Dr. C. Gökhan : Fîyatlandınma ve tüketicinin korunması. Federal Almanya modeli. (İst. San. Od. 1984, Yıl. 19, sa. 224, s ). 30. Baykurt, Ahmet : Tüketiciler, pahalılık ve tüketim kooperatifleri. Karınca 1977, sa s Bedetenci, Kemal: Tüketicilerin teşkilatlanmasında eğitim ve üreticilerle olan ilişkiler. İçinde: Tüketicinin Sorunları Semineri, 1970, s «tartışma, s » 32. Berkün, İ. Taner: Dünyada tüketicinin teşkilâtlanması ve standardizasyon. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s ». 33. Bilginer, Nejat: Tüketicinin korunması ve kalite kontrol çemberi kavramlarının pazarlama hizmetlerinin iyileştirilmesine katkısı. İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt: 61, sayı: 3, 1988, 22-24ss. 34. Birinci ve ikinci tebliğ üzerindeki görüşmeler. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s Birkan, Ünver: Tüketici kredileri. İçinde: Tüketici Sorunları semineri , s ). «tartışma, s ». 36. Candemir, Nurhan (Çev.) : İsveç'te tüketicinin korunması. Denetle. D. D c. 2, sa. 2. s Cappelletti, Prof. Dr. Mauro : «Dağınık Hakların Korunması» konulu konferans. (Sig. Hab. B., , C. 9, sa. 58, s. 1-2). 38. Ceylan, Ali: Tüketicinin Korunması. Bursa: Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği, s. 39. Cıvaoğlu, Güneri: Tüketicinin korunması, (Ek. H. D. D 1978, sa. 4, s ) 40. Çörtoğlu, Asis. Sahir: Tüketicinin korunması yönünden taksitle satım sözleşmeleri. (Ankara İTİA. D., 1974, sa. 1-2, s ). 41. Doğaner, Yalçın : Tüketicinin korunması ve Köy-Koop, (Standard Standard, 1978, sa. 206, s ) 42. Doğu, Engin : Tüketicinin ekonomik davranışları ve sorunları, (Verimlilik Verimlilik, 1977, c. 6, sa. 3, s ). 43. Doğu, Engin: Tüketicinin korunması (Ankara 1975) s. «T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Yayın No. DPT KD. 290». Metin teksirdir. [TB IV nu. 5143] 44. Dorsay, Şevki: Meksika'nın Tüketiciyi Koruma Kanunu. (T. İkt. G. G 1976, No: 1204, s. 5). 45. Durmaz, Mustafa: Tüketicinin Korunması ve Ülkemizin Durumu. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Haziran Dünya da ve Türkiye de tüketicinin korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1987, 20-22ss. 47. Eke, Dr. Beğlü : Tüketimin sosyolojik anlamı, (Sos. siy. konf. K. 31 (Tuna'ya armağan) 1982, s ). 48. Engel, James F. - Kollat, David T. - Blackwell, Roger D. : Tüketicilerle ilgili bir özendirme ve davranış modeli, Çev. Bilâl Murat Özgüven, (Bur. İTİA, 1976, sa. 1-3, s ) 49. Erdem, Gürsel: Memleketimizde tüketicinin korunması konusundaki kanunî mevzuat hükümleri ve tüketicinin durumu. İçinde: Tüketici Sorunları rı Semineri, 1970, s tartışma, s Erdoğan, Alptekin: Tüketicinin korunmasında serbest ticaretin önemi. Ankara: DPT.SPB, Ocak s. 51. Erenözlü, İlker: Tüketici faaliyetleri ve tüketicinin korunması. (Standard Standard., 1977, sa. 192, s ). 3

4 52. Erol, Hasan Tahsin : Fiyat denetimi ve tüketicinin korunması, (Karınca Karınca, 1979, sa. 516, s ) 53. Ertan, Erdoğan: Tüketiciyi Korumak. Ekonomide Ankara, Mayıs-Haziran Ertaş, Kudret : Anonim şirketlerde küçük tasarruf sahiplerinin tüketici sıfatıyla korunması ve kuruluşta devlet denetimi (Ank. Ba. D., D 1977, sa. 1, s ). 55. Evliyaoğlu, Kemal: Tüketici menfaatlerinin korunmasıyla ilgili mevzuat ve özel sektör meslekî kuruluşlarının endirekt çalışmaları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 56. Fertekligil, Azmi : Tüketicinin korunması ve tüketici kredisi, (İst. İşl. Fak. D. 1978, sa. 2, s ) 57. Fustier, Michel : Tüketim psikolojisi. Çev. Dr. Süheyl Gürbaşkan. İstanbul, 1974, 61 s. «İstanbul Reklâm Yayınları : 35». [TB nu. 2719] 58. Gemalmaz, Mehmet Semih ; Tüketicinin korunması, (İst. Ba. D, 1983, C.57,sa.7-8-9,s ). 59. GILLES (P.). Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen ausserhalb von Geschaeftsraeumen - zu einem Teilaspekt der deutshen und euro-paeischen Verbraucherrechtsentwicklung, (Ann. Fac. Droit, d'istanbul 1980, XXVII, sa. 43, s. İMİ). 60. Gökçeer, Fikri : Tüketicinin korunması ve belediyelerin bu konudaki "yasal yetkileri" (İl. Bel. 1979, sa. 400, s ) 61. Gökçeer, Fikri : Tüketicinin korunması ve belediyelerin bu konudaki yasal yetkileri, (T. İd. D. 1979, sa. 360, s, 35-58). 62. Gökçeer, Fikri: Tüketicinin Korunması ve belediyelerin bu konudaki yasal yetkileri. Türk İdare Dergisi, sayı: 360, , 35-38ss. 63. Göle, Celal: Ticaret hukuku açısından aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 64. Göle, Dr. Celâl : AET ve tüketicinin korunması, (AÜSBFD AÜSBFD, C. XXXIV 1979, sa. 1-4, s ). 65. Gülerman, Prof. Dr. Adnan : Ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması, (İşveren, 1978, sa. 3, s ) 66. İlhan, Av. Cengiz : Bir hukuk kavramı olarak «tüketici» (Dan. D., 1975, sa s ). 67. JACOB, Prof. Dr. Herbert : Preispolitik und Verbraucherschutz. (Yayımlayan : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi). İstanbul 1979, 23 s. [TB I nu. 282] 68. JACOP, Prof. Dr. Herbert : Fiyatlandırma ve tüketicinin korunması (Çev. : Dr. Gökhan Bahşi), [İst. İşl. Fak. D. c. 8, 1979, sa. 1, s ) 69. JACOP, Prof. Dr. Herbert : Preispolitik und Verbraucherschutz, (İst. İşl. Fak. D., D C. 8, 1979, sa. 1, s. 1-23). 70. Kalite Kontrolü Tüketiciyi Koruduğu Gibi, Satışı da Artırır. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 12-15ss. 71. Kandiller, Rıza: Büyük illerde fiyat yükselişleri ve tüketiciyi koruma çareleri. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » (Mal. Bül. 1970, sa. 662, s ). 72. Kaneti, Dr. Selim : The protection of consumers through price control in Turkey, (Avusturya ve Türkiye'de Tüketicinin Korunması 1984, s ). 73. Kaneti, Prof. Dr. Selim : The Protection of consumers through price control in Turkey, (Verbraucherschutz. 1982, İstanbul 1983, s ). 74. KARABULUT, Doç. Dr. Muhittin : Tüketici davranışı. Pazarlama yeniliklerinin kabulü ve yayılışı. İstanbul 1981, XVI s. [TB. 1981/VI. nu. 2729] 75. Karayalçın, Prof. Dr. Yaşar: Kredi düzeninin korunması. (Batıder, 1972, c. VI, sa. 3, s ). 4

5 76. Kargül, Kemal : Tüketicinin korunmasındaki etmenler, (Ek. Para kredi, 1983, C. 2, sa , s ). 77. Kaynak, Dr. Erdener : Tüketicinin korunması açısından pazarlamanın sosyal sorumlulukları - İlâç örneği, (Ankara İTİA, 1977, C. 9, s ) 78. Kaynak, Dr. Erdener / Çulpan, Dr. Refik : Consumer protection movement in developing economy (The case of Turkey), (H.Ü. İdari Bilimler D, D 1978, sa, 1, s ). 79. Kaynak, Dr. Erdener : Türkiye'de tüketici örgütlenmesine ilişkin bir model araştırılması, (Verimlilik, 1978, c. 7, sa. 3, s ). 80. Kaynak, Erdener: Kalite ve tüketici hakları : Türkiye'den bazı örnekler, (Bursa. İkt. Sos. Bil. D, 1981, c. II, sa. 1, s ). 81. Keremli, Dr. Ali : İktisat politikası ve tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. 1975, sa. 8, s. 3-13). 82. Kılıçbay, Prof. Dr. Ahmet: Fiyat politikası ve tüketicinin korunması. İçinde: Tüketicinin Sorunları Semineri, 1970, s ). 83. Kılkış Doç. Dr. Yıldırım : Tüketicilerin korunması konusunda Türkiye'deki durum. (İst. Tic. Od. Kasım-Aralık 1976, sa , s ). 84. Kılkış, Doç. Dr. Yıldırım : Fiyatlandırma, tüketicinin korunması ve örgütlenmesi, (İst. İşl. Fak. D sa. 2, s ) 85. Kılkış, Doç. Dr. Yıldırım : Tüketicinin korunması ve sanayici. (İs İst. San. Od., 1977, sa. 138, s. 19, 21). 86. Kılkış, Dr. Yıldırım: Başka memleketlerde tüketici teşekkülleri ve Türkiye ye uygun bir kuruluş örneği araştırması. İçinde: Tüketici Sorunları rı Semineri, 1970, s ). «tartışma: s Kılkış, Dr. Yıldırım: Tüketici menfaatlerinin korunması bakımından kalite kontrolü ve reklâm. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 88. Kılkış, Dr. Yıldırım: Tüketici menfaatlerinin korunması bakımından kalite kontrolü. (Ank. Tic. Od. D., D 1971, sa. 4, s ). 89. Kılkış, Yıldırım : Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, (Ek. Para. Kredi, 1983, C. 2, sa , s ). 90. Kılkış, Yıldırım: Tüketicinin korunması ve pazarlama karşısında tüketici. İstanbul: Aktif Büro., (t.y.). 143s. 91. Kortan, Dündar: Dünyada yeni bir konu : konsümerizm. Tüketicinin sigortası. (Sig. Dün. 1974, sa. 171, s. 8-9). 92. Köktürk, Doç. Dr. Mehtap : Tüketicilik gerekli bir düşünsel yaklaşım, (Ek. Para Kredi 1983, C. 2, sa. 19, s. 20). 93. Kurtuluş, Doç. Dr. Kemal : Tüketici davranışı modellerinin değerlemesi ve bir öneri. (İşl. Fak. D., D 1975, c. 4, sa. 1, s ). 94. Kurtuluş, Prof. Dr, Kemal : Gelişmekte olan ülkelerde tüketicinin korunması ve Türkiye'deki durum. (İst. San. Od. 1984, Yıl. 19, sa. 224, s ). 95. Kuşçulu, Nuh : Tüketicinin korunması için piyasa rekabetinin korunması zorunludur, (Ek. Para Kredi 1982, sa. 13, s ). 96. Kutlutan, İbrahim: Standard ve tüketicilere sağladığı faydalar. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma: s » 97. Külür, Muzaffer C. : Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicinin korunması. (Standard, 1984, sa. 269, s ), 98. Metezade, Zihni ; Tüketicinin korunması, (II. T. İktisat Kongresi, c. VII, 1981, s ). 5

6 99. Metezade, Zihni: Tüketicinin Korunması ve Gerekliliği ve Yasaya İhtiyaç. İktisat Dergisi, Haziran-Temmuz 1984, 43-48ss Mettke, Thomas ; Gıda hukukunun gelişimi, (Çev. : A. Necip Ortan), (A.Ü.H.F.D A.Ü.H.F.D. 1979, C. XXXVI, sa. 1-4, s ) Mucuk, Doç. Dr. İsmet : Tüketiciyi koruma kanunu 24 Ocak kararlarına ters düşmemeli, (Para, 1982, sa. 11, s ) Mucuk, İsmet : Tüketicinin korunması hareketi ve bazı yeni gelişmeler. (İkt. Sos. Bil. Temmuz 1982, sa. 1, s ) OECD: International trade and the consumer: c Report on the 1984 OECD Symposium. Paris: s Olalı, Prof. Dr. Hasan : Türkiye'de tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirler. (T. İkt. G., 1977, No. 1234, s. 1) Olalı, Prof. Dr. Hasan: Türkiye'de tüketicinin tatminsizliği ve tüketici menfaatlerinin korunması. (T İkt. G G 1977, No: 1233, s. 1) Önce, Günal: Tüketici araştırması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt: 61, sayı: 1-2, Ocak-Şubat 1988, 21.s Özen, Yılmaz: Turizmde TSE damgası. Türsab Turizm Dergisi, sayı: 54, Mart Özsoğuk, Nadir: Türkiye de devletin mal ve hizmet piyasalarına müdahalesi ve tüketicinin korunması. İktisat Dergisi, Haziran-Temmuz 1984, 5-12ss Özsunay, Ergun: Türkiye de tüketicinin korunması: Batı Avrupa daki yeni hukuksal gelişmelerin ışığında Türk hukukunun bugünü ve yarını. İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran 1984, 13-15ss ÖZTÜRK, Dr, Tanju : Tüketicinin korunması nedir. İstanbul 1983, 31 S. [tb83/mk] 111. ÖZTÜRK, Dr. Tanju : Pazarlama ekonomisi ve tüketicinin korunması. Doktora Tezi. İstanbul. 1981, XV s. İ.Ü. İşletme Fakültesi pazarlama Enstitüsü yayını 17. [TB. 1981/ IX nu. 3909] 112. Öztürk, Tanju : Çağdaş bir tüketim hukuku yaratmak gerek, (Para Para, 1982, sa. 14, s ) Öztürk, Tanju : Pazarlama anlayışı ve tüketicinin korunması üzerine bir araştırma, (İst. İşl. Fak. D, c. 9, 1980, sa. 2, s ) Öztürk, Tanju: Tüketicinin korunması panelinin düşündürdükleri. (Banka ve. Ek. Y. D., D 1976, sa. 3, s ) Öztürk, Tanju: Türkiye de tüketici haklarının ne olduğunun bilincinde değil. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 20-22ss Öztürk, Tanju: Türkiye de tüketici sorunları nedenleri ve çözüm yolları. İstanbul: 7 Mayıs Teksir Pastanoğlu, Harun: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması sorunu. (Koop. D., D 1971, sa. 14, s. 3-26) Pastanoğlu, Harun: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması sorunu. (Koop. Ses. 1974, sa. 27, s. 2-6) Pazar ekonomisinde tüketicinin korunması. Mevcut sorunlar. Bunların çözülmesi ve yönelimler, (açık oturum Yöneten : Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY,. Katılanlar : Prof. Dr. Tuğrul ANSAY / Prof. Dr. Franz BYDLINSKI / Prof. Dr. Helmut KOZIOL / Doç. Dr. Roma SEROZAN / Prof. Dr. Rudolf WELSER), (Banka ve Eko. Y. D: D 1982, C. 19, sa. 5, s ) Pekin, Prof. Dr. Tevfik : Tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. D. D 1978, sa. 6, s ) 121. Pekin, Prof. Dr. Tevfik : Türkiye'de tüketicinin örgütlenmesi. (Ank. Tic. Od. D. 1978, sa , s. 8-12) 6

7 122. Poroy, Prof. Dr, Reha ; Tüketicinin korunmasına ilişkin bazı özel hukuk sorunları, (Arslanlı'ya Armağan, 1978, s ) 123. Push on more state and control. Advertising Age, December 15, 1986, 82.s Rehbinder, Prof. Dr. Manfred: Genel işlem şartları ve tüketicinin korunması, (Çev. Dr. Ömer Teoman). İÜHFM. 1976, sa. 14, s Saraçoğlu, Tevfik : Avrupa Ekonomik Topluluğu ve tüketicinin korunması, (Ikt. Kal. V. D, D 1982, sa. 21, s ) Saraçoğlu, Tevfik : Avrupa'da tüketiciyi koruma alanında karşılaşılan sorunlar. (İkt. Kal. V.D. 1984, sa. 37. s. 3-6) Sosyal, Ertuğrul ; Tüketicinin korunması, (İst. San. Od. 1984, sa s. 3-5), 128. Sönmez, Abdülkadir : T.T.K. nun haksız rekabete ilişkin hükümleri tüketiciyi koruyacak nitelikte midir, (Ank. Ba. D. 1979, sa, 5, s, 58-65) 129. Standard ve tüketici tartışması. İçinde: Türkiye San. Kong. 1972, c. 2, s ) Standardizasyon ve kalite kontrolün önemi. Açık Oturum. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 3-11 ve 72-76ss Süer, İltan : AET'de tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar. (İst. San. Od. 1975, sa. 113, s ) Şireli, Prof, Dr. Aykut, F. : Ülkemizde fiyatlandırma ve tüketicinin korunması, (İst. İşl. Fak. D. D 1978, sa. 2, s ) 133. Tandoğan, Prof. Dr. Halûk : Tüketicilerin korunması ve sözleşme özgürlüğünün bu açıdan sınırlanması. Ankara, 1977, 47 s. «Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları nu. 416». [TB, 1977-IV nu. 4797] 134. Tek, Baybars: Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı Üzerine. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1984, 9.s Tek, Ömer B.: Tüketicinin korunması ve tüketiciyi koruma kanunu tasarısı. (Ege. Ün. İkt. İ Tic. Bil. Fak. Der., 1972, sa. 10, s ) Tek, Ömer Baybars: Türkiye de tüketicinin korunması yönünden standardizasyon (Tebliğ). Ekonomide ve Dışa Açılmada Standardizasyonun Önemi, 20 Mart 1987, İzmir, TSE Tekbaş, Mehmet Ş. - Ünal, Halûk - Öztürk, Tanju : Taksitli satışlar tebliği tüketici sömürüsüne çözüm getirebilecek mi? (Bank. ve Ek. Y. Y 1978, C. 15, sa. 2, s ) 138. TEKELİ, Prof. Dr. Sait Tahsin : Türkiye'de gıda mevzuatı ve kontrolünün esasları. Ankara, 1975, VIII s. «T.C. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No. 27» [TB nu. 1042] 139. Tokol, Doç. Dr. Tuncer : Tüketici davranış araştırmasında kullanılan yöntemler, (Bursa İTİA, 1977, sa. 1-2, s ) 140. Tongur, Hikmet: Geçmişte ve bugün yurtta fiyat meselesi. Türk İdare Dergisi, sayı: 174, Mayıs-Haziran 1945, 83-91ss Tönük, Arıçtan : Tüketici açısından standardlar, (Standard, 1979, sa. 206, s ) 142. Tönük, Arıçtan : Tüketicinin korunmasında standardların rolü. (Karınca 1984, sa. 569, s ) TSE: Tüketicinin korunması. Ankara: s Tunç, Dr. Güngör: Reklâmcılık ve tüketicinin korunması sorunu. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s Turan, Ayşegül Çoygun, Gültekin: Dünya da ve Türkiye de Tüketicinin Korunması. Verimlilik, 1985/1, ss. 7

8 146. Turan, Kemal : Türkiye'de fiyat denetimi yapılabilir mi? Nedenleri - Mal. D., 1980, sa. 43, s Tüketici hakları. Tüketici, Ağustos 1987, 7-9ss Tüketici ve rekabet. (Koop. Ses. 1973, sa. 16, s ) Tüketici, tüketicinin korunması ve indirimli satışlar. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Ocak 1987, 4. ve 30.s Tüketicileri korumak için özel kanunlar çıkarmak gerekiyor. Açık oturum. Dünya Gazetesi, 6 Aralık Tüketicilerin korunması Hakkında Bazı Görüşler. İktisat Dergisi, Ekim 1984, 62-64ss Tüketicinin korunması aynı zamanda sanayicinin ve devletin de korunmasıdır. Tüketici, Ağustos 1987, 11. ve 6.s Tüketicinin korunması konusunda TSE önemli bir atılım ve öncülük yapmıştır. Standart, sayı: 295, Temmuz 1986, 22-24ss TSE ve Ankara Ticaret Odası tarafından 6 Ocak 1986 da Ankara da düzenlenen Tüketicinin Korunması Semineri ne sunulan tebliğler: 155. Atala, M. Necdet: Tüketicinin Korunması Yönünden Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri 156. Arıyörük, Mehmet Yılmaz: Tüketicinin korunmasında TSE nin Rolü 157. Arıyörük, Mehmet Yılmaz: Standartlaştırma ve standartlar ile ilgili faaliyetlerin tüketicinin korunmasındaki rolü 158. Erdoğan, Alptekin: Tüketicinin korunmasında serbest ticaretin önemi 159. Gözlüklü, Necmettin: Tüketicinin korunması 160. Öktem, Rıfat: Tüketicinin korunması açısından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri 161. Serim, İlter: Tüketicinin meseleleri 162. Yener, Güngör: Tüketici neden ve nasıl korunmalıdır Türk-İş tarafından Nisan 1986 da Ankara da düzenlenen Tüketicinin Korunması Semineri ne sunulan bildiriler: 164. Öztürk, Tanju: Tüketicinin korunması ve tüketici hakları 165. Uzunoğlu, Bahtiyar: Türkiye de tüketici hukuku nun gelişimi 166. Kılkış, Yıldırım: Tüketicilerin Örgütlenme Modelleri ve Türkiye ye Uygun Model Önerisi 167. Borak, Eser: Tüketicilerin Mamul ve Hizmetlerin Satınalım ve Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar 8

9 168. Polat, Hüseyin: Tüketicinin korunmasında kooperatiflerin rolü Tüketicinin korunması sorununa nasıl yaklaşılmalı. Ankara 1978, 30 s. "Ankara Sanayi Odası : 19" 170. Tüketicinin korunması. Ankara Sanayi Odası Dergisi, Eylül-Ekim 1987, 13-15ss Tüketicinin Korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Ekim 1987, 6-7ss Tüketicinin korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Temmuz 1987, 19.s Tüketicinin korunması. Karınca, Mart 1987, 9-10ss Tüketiciyi koruma kanunu mutlaka çıkarılmalı. Ekonomide Ankara, Temmuz-Ağustos 1987, 18-19ss Tüketiciyi Koruma Vakfı,, Ankara Tüketiciyi Koruma Vakfı resmî senedi. Ankara 1981, 16 s. [TB IV nu. 1549] 176. Türkiye de tüketici korunmasına ilişkin sorunlar. Türk Henkel Dergisi, Ekim 1986, 28.s Türkiye'de Gıda Sorunları Sempozyumu, Haziran 1976, Ankara 1977, XXIV+326 s. «T.C. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Müdürlüğü Genel Yayın nu. 34» 178. Türkiye'de toplumsal ve ekonomik gelişmenin 50. yılı. Ankara 1973, XVIII s. «Nüfus - Tarım - Sanayi - Tüketim - Dış tic. - Para/banka - Ulaştırma - Eğitim». Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yay. nu [TB nu. 1364] 179. Uyguner, M. (Çev.) : Malların üzerine konulan çeşitli etiketler, OECD. Komitesi, «Tüketim mallarının etiketlenmesi hakkında rapor»unun giriş bölümü. (Standard, 1973, sa. 142, s ) Uyguner, Muzaffer: Fransa'da hile ve tağşişin önlenmesi çalışmaları. Standard, 1973, sa. 135, s ) Uyguner, Muzaffer: İkinci tebliğ üzerindeki görüşmeler. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ) Uyguner, Muzaffer: Tüketicinin korunmasında standarda uygunluk markaları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ), tartışma, s Uysal, Güngör : Örgütlenmiş tüketicinin ürün ve hizmet kalitesindeki rolü, (Standard, 1979, sa. 206, s ) 184. Uzel, Celâl : Tüketicinin korunmasında kooperatif sistem, (Karınca, 1978, sa. 493, s. 5-9; sa. 499, s ; sa. 508, s ) 185. Uzel, Celâl : Tüketicinin korunmasında kooperatif sistem. Karınca, 1977, sa s. 3-5; sa. 492, s. 6-8) Uzel, Celâl: Tüketicinin problemleri ve teşkilâtlanmasında kooperatifçilik. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 187. Uzel, Celâl: Tüketicinin sorunları ve kooperatifçilik. Tüketicinin kitabı tabı. Ankara, 1971, 212 s. [TB II nu. 2101] 188. Üner, Cemal: Standard ve tüketici. İçinde: Türkiye San. Kong. 1972, c. 2, s. 1-11) Ünlü, Halil: Tüketicinin korunma ihtiyacı, mevzuat ve belediyelere düşen görevler. İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran 1984, 15-20ss Üretici Tüketici İş Dünyasında Dayanışma Dergisi, Tüketicinin Korunması Özel Sayısı, sayı: 1, Eylül Varlık, Bülent : Radyo - televizyon reklamlarından tüketicinin korunması : Türkiye Örneği üzerine bir deneme, (İletişim, 1981, sa. 1, s ). 9

10 192. Varol, İlhan ; Tüketicinin korunması yönünden tarımsal pazarlama kooperatifleri. (Karınca, 1984, sa. 566, s. 5-6) Vayısoğlu, Celil: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması. (T. İkt. G., G 1974, nu. 1076, s. 6) Vayısoğlu, Celil: İngiltere de tüketici nasıl korunmakta? (T. İkt. G. G 1972, I. sa. 983, s. 6; II. sa. 984, s. 6; III. sa. 985, s. 6) Welser, Prof. Dr. Rudolf : Das Verbrauchergeschaft nach dem Konsumentenschutzgesetz, (Verbraucherschutz, 1982, İstanbul 1983 s ) Welser, Prof. Dr. Rudolf : Das Verbrauchergeschaft nach dem Konsumentenschutzgesetz. (Avusturya ve Türkive'de Tüketicinin Korunması, 1934, s ) Wood, I. M.: Avrupa Ekonomik Topluluğunda tüketicinin korunması. Çev.: Yücel Özkök. (Koop. D., 1974, sa. 23, s ) Yüksel, Doç. Dr. Ali Sait: Tüketicinin finansmanı ve özellikle taksitle ödeme kredileri. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 199. Yüzgün, Aslan: Denetim olayı ve tüketicinin korunması. İktisat Dergisi, , 13-15ss Zeytinoğlu, Prof. Dr. Erol : Tüketicinin korunması zorunluluğu, (T. E.E. Bül. 1977, C. 1, sa. 11, s, 2) 201. Zeytinoğlu, Prof. Dr. Erol: Tüketicinin korunması zorunluluğu. (Standard Standard, 1977, sa. 192, s. 8) (Zeytinyağ skandalı) adı takılan dava ve olaydaki gerçekler. (y.y.d.t.1974) 15 s. [TB IV nu. 5209] 10

İÇİNDEKİLER. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Ergun Özsunayın Sunuş Konuşması 1

İÇİNDEKİLER. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Ergun Özsunayın Sunuş Konuşması 1 ?v> r a) rfpapttoi ANAYA8A MA-1-" m ' İÇİNDEKİLER Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Ergun Özsunayın Sunuş Konuşması 1 Eröffnungsrede von Prof. Dr. Ergun Özsunay 5 Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 04 OCAK PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ İNG101 İNGİLİZCE I PSK Okt. Esra CAN İŞL 305 MALİYET

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4 GÜN SAAT SINIF: 333 KOD SINIF: 33 KOD SINIF: 338 KOD SINIF: 339 KOD SINIF: 25 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: KOD 1 08.55-09.0 YÖN. ve ORGANİZ. ŞİRKETLER MUHAS. ŞİRKETLER MUHAS. YÖNETİM MUHASEBESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI GLADİO TİPİ ÖRGÜTLENMELERİN TÜRKİYE DE YOĞUN EYLEMLİLİKLERDE BULUNDUĞU 1990 LI YILLARDA GAZETECİLERİN

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT DERSLER ÖĞRETİM ÜYESİ SINIF SAYI DERSLİKLER SALI

YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT DERSLER ÖĞRETİM ÜYESİ SINIF SAYI DERSLİKLER SALI 2013-2014 YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT DERSLER ÖĞRETİM ÜYESİ SINIF SAYI DERSLİKLER 26.08.2014 SALI 08:00-09:00 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Doç. Dr. Bekir ELMAS İŞLETME 22 C1 09:00-11:00 MALİYET MUHASEBESİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

11:00-12:00. A1 Ekonometrik Analiz II 12:00-13:00

11:00-12:00. A1 Ekonometrik Analiz II 12:00-13:00 2015-2016 YAZ OKULU VİZE SINAV PROGRAMI SAAT DERSLER ÖĞRETİM ÜYESİ SINIF SAYI DERSLİKLER 08.08.2016 PAZARTESİ EKO 101 Matematik I Doç.Dr. Murat İŞCAN 110 08:00-09:00 YD 408 Mesleki İngilizce IV Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 0-0 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI DAVUT ÇELİK RMAL ÖĞRETİM SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 0:00 0:0 İŞL. YÖN. /A PAZARLAMA BUL. BÜRO Y.Y.A. /A TURİZM SEY. TÜRK

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. ÖĞRETİM AŞÇILIK 1. Sınıf Mutfak Planlama 29.12.2012 11:00 Zehra ALBAY Hijyen ve Sanitasyon 03.01.2013 14:00 Zehra ALBAY Mutfak Uygulamaları I 04.01.2013 13:00 İpek ÜNAL Pişirme Yöntemleri I 07.01.2013

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz ı Ara Sınav Programı Program Adı Öğretim Elemanı Tarih Saat Yer Bankacılık ve Sigortacılık 1 UZEM leri - ATA101 - ENF101 - ENG101 - TRK101 (4 ve 3 Alanlar) 07.11.2016

Detaylı

1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.

1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27. MİMARLIK DERGİSİ KONUT MAKALELERİ DİZİNİ (1965-2011) Hazırlayan: Y:Yeşim Uysal (Proje Bursiyeri) 1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bahar Yarıyılı Final Sınav Programı Pazartesi 09:00

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bahar Yarıyılı Final Sınav Programı Pazartesi 09:00 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-2017 Bahar Yarıyılı Final Sınav Programı 15.05.2017 Pazartesi 09:00 EKO106 - Çıkarımsal İstatistik ADİL O.(355) KAM112- Medeni Hukuk OLCAY

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:03.06.2015 SAYI: 1090 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör GÜNDEM: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı Program Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı Tarih Saat Yer Bankacılık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX BİBLİYOGR AFYA...XXIII

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI mcetinkaya@petkim.com.tr 1959 yılında Ankara da doğan Mevlüt ÇETİNKAYA, İlk ve Ortaokulu Ankara, Lise öğrenimini Kayseri İnşaat Teknik Lisesinde tamamlamıştır.

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

HAFTALIK DERS PROGRAMI

HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 1 N.Ö :00 :45 A.İ.İ.T 2 M.YILMAZ BZ04 GEN.MUH 2 A.BİLEN ENG 2 M.KAHRAMAN BZ03 İKT GRŞ 2 C.AYDEMİR İKT. MAT 2 S.OĞRAŞ TÜRK DİL 2 B.TUNA A.BİLEN Doç. Dr. ABDÜLKADİR BİLEN B.TUNA Okt. BİLAL TUNA C.AYDEMİR

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 16 MAYIS PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ MAT 102 MATEMATİK II İKT-İŞL-SBU- ÖĞR. GÖR. SERKAN

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU Başkan Selattin Çakırsoy Başkan Yardımcısı Abdullah Karaman Oda Sekreteri Ertuğrul Kocacık Sayman Rahmi

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

T.C. Tarih: :14:15 Sayfa:1/10 GÜN PAPATYA AKÇAKANAT GÜNAY

T.C. Tarih: :14:15 Sayfa:1/10 GÜN PAPATYA AKÇAKANAT GÜNAY Sayfa:1/10 GÜN 01.04.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 09:00-10:30 5217 Tüketici Davranışları Prof.Dr. Nurhan 5218 ISL-314-A-Tüketici Davranışları Prof.Dr. Nurhan

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

ÇEKO 2. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku 17:15 15:00 11:15 10:15 09:15 16:15 14:00 18:15 13:00 19:00

ÇEKO 2. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku 17:15 15:00 11:15 10:15 09:15 16:15 14:00 18:15 13:00 19:00 ÇEKO 2 ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku B-112 Doç.Dr. Hatice EROL ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku B-Z04 Doç.Dr. Hatice EROL ÇEKO 3 ÇEKO303 - Sosyal Güvenlik Hukuku I ÇEKO306 - Sosyal Güvenlik Hukuku II B-110

Detaylı

T.C. Tarih: :14:23 Sayfa:1/6 GÜN :00-19: Üretim Yönetimi II Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK KÜBRA ÜNAL

T.C. Tarih: :14:23 Sayfa:1/6 GÜN :00-19: Üretim Yönetimi II Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK KÜBRA ÜNAL Sayfa:1/6 12.06.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-11:00 5234 Yönetim Muhasebesi Yrd. Doç. Dr. BURCU ASLANTAŞ ATEŞ 11:00-11:30 1906 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990.

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990. 1. ADI SOYADI : İsmail Melih Baş 2. DOĞUM TARİHİ : 3. UNVANI : Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course)

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI Bankacılık ve Sigortacılık I BSP126 Genel İşletme Ögr. Gör. Alper

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 1. ÖĞRETİM AŞÇILIK 1. Sınıf Mutfak Planlama 10.11.2012 11:00 222 Zehra ALBAY İngilizce I 10.11.2012 16:00 220 Ayşegül TAŞDEMİR Mutfakta Kalite Yönetimi 12.11.2012 09:30 223 İpek ÜNAL Mutfak Uygulamaları

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

GÜNDEM: 1-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen Ayrılan Öğrenciyi Bildirme Formlarının görüşülmesi.

GÜNDEM: 1-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen Ayrılan Öğrenciyi Bildirme Formlarının görüşülmesi. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 18.09.2012 SAYI: 954 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Enstitü Sekreteri (Raportör) Prof.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ) 09.30 10.30 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Fehmi TUNCEL ( Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI SINAV TARİHİ SAAT 1. SINIF SAAT 2.SINIF SAAT 3.SINIF SAAT 4.SINIF İşletme Yönetimi II -A. AKIN- (320) 103,104,108,109,110,111,112,115 Finansal

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:13.05.2015 SAYI: 1086 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Ekonomik Analiz (EKO 505) (İşl.Yön.-1/Ulus.Tic.Fin.-1 Ortak Ders) Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY D / 8 49 Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) (İşl.Yön.-1/İKY.-1

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

2. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

2. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ tmmob makina mühendisleri odası 2. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ MMO YAYIN NO: 180 tmmob makina mühendisleri odası / MMO YAYIN NO : 180 ISBN: 975-395-166-3 Bu Yapıtın Yayın Hakkı MMO'na Aittir. Kitabın

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MAZERET SINAVINA GİREBİLECEK ÖĞRENCİLERİN İSİM LİSTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MAZERET SINAVINA GİREBİLECEK ÖĞRENCİLERİN İSİM LİSTESİ Mazeretleri nedeniyle, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Final sınavlarına giremeyen aşağıda adı- soyadı, numarası ve bölümü yazılı öğrencilerimizin mazeretleri değerlendirilerek Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 12.05.2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/ 17 KARAR NO: 2014 / 473 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil)

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil) Tarihi 5İ BÜTÜNLEME Merkez 17 Haziran 2015 Çarşamba 17:00 A-Z02 A-Z03 A-Z04 A-Z05 A-111 A-112 A-114 A-115 Afetlerde Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Gülşah Dalğıç 22 Haziran 2015 Pazartesi 09:30 A-Z04 Aile ve Çocuklarla

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

Programı Okul No Öğrencinin Adı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğr. Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Aşçılık 142201046 Özge Nur Yıldırım 2201303 Pastane

Programı Okul No Öğrencinin Adı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğr. Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Aşçılık 142201046 Özge Nur Yıldırım 2201303 Pastane Programı Okul No Öğrencinin Adı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğr. Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Aşçılık 142201046 Özge Nur Yıldırım 2201303 Pastane Ürünleri Şükran Taşkın 07.12.2015 09:00 Aşçılık 142201040

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 1.04.2017 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI T/G Saat Bölüm Ders Adı Ö.S. Ö. Elemanı Derslik 27.03.2017

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

1974 SANAYİ KONGRESİ PROGRAMİ AÇILtlŞ ve KCMtJŞMALAR TİBMÛ Sanayileşmenin Kuramsal Doğrularına Bir Yaklaşım Denemesi

1974 SANAYİ KONGRESİ PROGRAMİ AÇILtlŞ ve KCMtJŞMALAR TİBMÛ Sanayileşmenin Kuramsal Doğrularına Bir Yaklaşım Denemesi 1974 SANAYİ KONGRESİ PROGRAMİ 18? KASIM.19?4 (Öğleden evvel) 8,30-9,30 KAYİT 9.30-11.00 AÇILtlŞ ve KCMtJŞMALAR 11.00-11.40 TİBMÛ Sanayileşmenin Kuramsal Doğrularına Bir Yaklaşım Denemesi TMBIJÙÎ SUNAN

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler Cumhuriyet Döneminde Kurulan ler Sıra No Göreve Başlama Görevden Ayrılma lerin Ömrü Yıl Ay Gün e Katılan Partiler in Sona Eriş Nedenleri 1 29.10.1923 06.03.1924-4 7 CHP Diğer İsmet İNÖNÜ 2 06.03.1924 22.11.1924-8

Detaylı

Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Etkinlikleri

Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Etkinlikleri Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Etkinlikleri Tarih Yer Etkinlik 27 Nisan 1989 İFSAK İstanbul Fotoğraf Kadrolarımızı Tanıyalım Söyleşi 13Kasım 1992 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı