GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS. High Technology. High Performans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS. High Technology. High Performans"

Transkript

1 Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS

2 ECOSTAR GAZ PROSES BEKLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe yenilikçi, güvenilir ve köklü bir kurulușudur ten bu güne deneyimin ve sistemli çalıșmanın kazancıyla uzman kadroları, yetkili bayii ve servisleri ile brülörlerinde mühendislik, servis ve yedek parça hizmetlerini güven, saygı ve özveri ile sunmaktadır. Yüksek üretim standartları ve satıș sonrası hizmet kalitesi ile Avrupa standartlarında olup, Türkiye brülör pazarının büyük bir bölümünü karșılamaktadır. Elektronik atefllemeli brülörün alev borusu ve türbülatörü yüksek s cakl a dayan kl Cr-Ni malzemeden imal edilmifl olup, gaz ve hava ayar kelebek vanalar üzerindedir. Ayr ca; bek otomatik alev kontrol sistemi ile çal flabilme özelli ine sahiptir. htiyaç ve iste e ba l olarak manuel, tek kademeli, iki kademeli, manuel oransal ve tam oransal olarak çal flt r labilir. Tekli ve çoklu sistemler ile bölgesel kontrollü sistemlere oldukça kolay adapte edilirler. Sanayideki çok yüksek s cakl klar n bulundu u proseslerde sorunsuz ve yüksek verimle çal flabilinir. Çal flma yerine ve prosesin özelliklerine göre istenilen boyda alev borusu ile imal edilir. Fan ve kumanda panosu, gövdeden ayr olmas sebebiyle prosesteki yüksek s cakl ktan etkilenmeyece inden uzun y llar sorunsuz çal flabilirler. ECOSTAR GAS PROCESS BURNERS Since 1964, of dynam sm and experience of TERMO ISI A.fi.,The company has developed professional combustion systems and components and associated servicing.

3 ÖZELL KLER / FEATURES * Modüler yap * Kapasite aral 4 KW KW * Yüksek impuls ve yüksek ç k fl h z * Direk veya otomatik ateflleme, alev kontrolü * Optimun yanma neticesinde düflük emisyon de erleri * Müflteriye ve talebe göre spesifik uygulamalar * Çeflitli gaz türlerine göre dizayn * Reküparatörlü ( s geri kazan m) ve indirek s tma sistemlerinde kullan labilirlik. * Tavan veya yandan monte edilebilir. * Modular design * Capacity range 4 to 5000 kw * High outlet velocity and high impulse * Direct ignited and flame control * Low pollutant emission to optimised combustion * Customised versions for various applications and types of gas; also for indirect heating systems and installations with recuperative heat recovery * Easy montage top or sides of furnace Gas process burner is equipped with electronic ignition system and flame tube that is produced with special material so It can ressist to high temprature. Also this burner is working with automatic control system. There are few control system such as one stage, two stage and modulating (P.I.D.) Additional to this supply PLC. These burners can be adaptable to single buner system or more than one burner, zone controls. This burner is also used in high temprature applications without any problem and with high efficiency. According to custumer request flame tube can be produced in different length Fan and Control pannel is divided from the burner so, it will work with high temprature and there will not be any need for service.

4 Brülör Yap s Brülörler modüler yap da üretilmektedir. Bu sayede çok çeflitli proseslere veya mevcut bir sisteme rahatl kla adapte edilebilirler. Servis ve bak m süreleri son derece k sad r. Mechanical construction of the burners The burners have a modular design. This allows them to be adapted easily to the relevant process or integrated easily into an existing system. Maintenance and repairing time is shorter and conversion work on existing furnace and kiln systems is simplified. The burners consist of 3 modules. Brülör Gövdesi ve Montaj Flanfl Brülörün f r na montaj na yarayan flanfl ve yakma havas n n sevk edildi i gövdeden oluflmaktad r. Gövde üzerinde yakma havas bas nc n ölçebilmek için hava ölçüm purjörü mevcuttur. Burner housing and furnace / kiln flange For mounting the burner on the furnace or kiln, accommodating burner insert and burner tube and ducting the combustion air. With air pressure measuring test point for determining the combustion air pressure. Brülör Gaz Donan m Gaz n brülör içinde sevk edilmesini sa lar. * Gaz ba lant flanfl * Ateflleme ve iyonizasyon elektrotlar * Türbülatör parçalar ndan oluflur. Burner Insert Gas connection flange Ignition and ionisation electrodes Burner head Brülör Alev Borusu ve Brülör Serami i Farkl boyutlarda imal edilerek prosese en uygun adaptasyon sa lan r. Burner quarl or burner tube made in stainless steel or ceramic material The verious overall lengths allow precise adaptation to the requirements of the installation. UYGULAMA fiek LLER / TYPE OF APPLICATION Aç k alevli endüstriyel f r n uygulamas, yanma odas konik aç k. Industrial furnaces and kilns, open firing installations (Conically opening) Radiant tüplü yanma uygulamas Radiant tube heating Aç k alevli endüstriyel f r n uygulamas, yanma odas silindirik aç k. Industrial furnaces and kilns, open firing installations (Cylindrical) Silindirik yanma odal f r n uygulamas Tangentially fired crucibles (Cylindrical) S cak hava üreticisi (s cak hava jeneratörü) uygulamas Hot air generation

5 BRÜLÖR BOYUTLARI / BURNERS DIMENSIONS TYPE ØD F dg ØP ØM G A L g f FPB R3/4'' R1/2'' FPB R1 1/2'' R1/2'' FPB R2'' R3/4'' FPB NW 80 R1'' FPB NW 100 R1 1/4'' FPB NW 150 R1 1/2'' FPB NW 250 R2'' FPB NW 250 R2'' FPB NW 250 R2 1/2''

6 ÖRNEK UYGULAMALAR EXAMPLE APPLICATIONS GAZ PROSES BEKLER N N KULLANIM ALANLARI - Is l ifllem amac yla tavlama, yeniden billurlaflt rma, normalizasyon, sementasyon, sertlefltirme ve slah ifllemlerinin yap ld f r n ve tuz banyolar nda. S cak hava jeneratörü Hot air gas generator - Aluminyum, magnezyum, bak r gibi alafl mlar n ergitildi i potal ve benzeri f r nlarda. - Boya sektöründe boyanm fl metal mamullerin f r nlanmas ndaki boya kabinlerinde. - Çeflitli g da maddelerinin kurutulmas maksad yla imal edilmifl indirekt sistemdeki s cak hava üreticilerinde. - Porselen ve seramik gibi benzeri malzemelerin piflirilmesinde kullan lan kamara, tünel, arabal tip f r nlarda kullan lmaktad r. Cam ergitme potas Glass pot APPLICATION - Field applications in the industrial world are innumerable, a cross section of the most dominant segments is listed - All heat processing on metals such as; annealing, tempering, drying, hardening etc. Cam so utma f r n Glass cooling furnace - All heat processing and firing in heavy clay, fine ceramics and glass industries. - Precious nonferrous, light metal (tank furnace or melting pot, heat treatment) - Heat for drying processes for grain, milk, cattle fodder etc.

7 PREMIX S STEM (ÖN YAKIT HAVA KARIfiIMI) / PREMIX SYSTEM Bek önünde gaz ile havan n kar flt r larak yanmaya haz r hale getirilmesi ve borularla beklere tafl narak yak lmas prensibidir. Gaz ve hava özel bir mikser içinde kar flt r larak yanmaya haz r hale getirilir. Bu sistemde kullan lan bek kapasiteleri çok küçük oldu undan yüksek adetlerde bek kullan lmaktad r. Dolay s yla çok noktadan yanma sa lanmakta ve f r n içinde homojen bir s elde edilmektedir. Premix sistem Premix system Premix Brülör Premix Burner Cam ergitme f r n Glass melting furnaces Premix burner system that fuel is mixed before the burner and mixed gas will be carried to the burner gas pipes. Gas and air is mixed with special type of mixer system. Premix burner is low capacity but usually used with high quantity of burners in the systems. Very staible flame and homogen heat distribuition at every part of the furnace. Premix gaz ve hava hatt Premix gas and air line

8 KAPAS TE TABLOSU / CAPACITY TABLE BRÜLÖR KAPAS TE KAPAS TE DO ALGAZ LPG GAZ FAN 50 Hz te A IRLIK T P TÜKET M TÜKET M Debisi GER L M BURNER CAPACITY CAPACITY NATURAL GAS LPG GAS FAN MAIN WEIGHT TYPE CONSUMPTION CONSUMPTION Rate SUPPLY Min. Kcal/h Max. Kcal/h Min. kw Max. kw Min. Nm 3 /h Max. Nm 3 /h Min. Nm 3 /h Max. Nm 3 /h Nm 3 /h V Kg FPB , FPB , FPB 20 4,000 20, FPB 80 16,000 80, FPB , , FPB , , FPB , , FPB , , , , FPB ,000 1,200, , , FPB ,000 1,600, , , FPB ,000 2,500, , , FPB ,000 3,500, , , FPB ,000 5,000, , , Katalogdaki verilen teknik doneler sadece bilgilendirme amaçlı olup ba layıcı de ildir; üretici firma önceden herhangi bir uyarı yapmadan de ifliklik yapma hakkına sahiptir. D V E Monumento Plaza Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75 Kat:3 Kartal / İSTANBUL Tel.: (0216) (Pbx) Faks: (0216)

GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS. High Technology. High Performans

GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS. High Technology. High Performans Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe

Detaylı

(23-1860) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS. High Technology. High Performans

(23-1860) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS. High Technology. High Performans Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans (23-1860) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS Yüksek Teknoloji ECOSTAR Gaz Brülörleri; 35 yıllık mühendislik deneyiminin, devam eden üstün ÜR-GE

Detaylı

Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41

Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41 Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTR YEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLER

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Hava so utmal kondenserli

Hava so utmal kondenserli Hava so utmal kondenserli So uk su üretici gruplar Air cooled Water chillers E-1/1.E Vidal kompresörlü Mikroifllemci kontrollü Screw compressors Microprocessor controlled Klima sistemleri, Proses so utmalar,

Detaylı

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel:

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES Machinehandel OVERMARS Warder 142 1473 PJ Warder Tel 0299-401569 Fax 0299-401700 e-mail omach@xs4all.nl www.machinehandelovermars.nl BPS BPL-H BPH BWJ PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU

YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU AUXILIARY EQUIPMENT CATALOGUE HAKKIMIZDA TSP Makine sahip oldu u 30 y l a k n sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yard mc ekipman

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines

CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Dayan kl l sonlu elemanlar analizi (FEA) program nda test edilmifl D tipi gövde Gerilim giderme iflleminden

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Plastik nflaat Kal p Sistemleri

Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastic Contruction Formwork Systems GOST-R LAM PLAST K PATENTL N o : 2 0 1 0 / 0 7 2 4 6 Plastik Kaset ve Kanal (Asmolen) Kal plar Polypropylene Waffle & Trough Moulds

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering...

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... İçindekiler / index 1 Biz / We are 2-3 Taahhüt Hizmetlerimiz / Our Commitment Services

Detaylı

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl, kaynakl sac konstrüksiyon gövde Rulman ile bronz plaka aras

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US Pek Makina Ltd. Şti. 1995 yılında bir aile şirketi olarak Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde 400 m² bir imalathanede üretime başladı ve kısa sürede bu küçük işletmede büyük işler başardı.

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 28-31 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı