YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ"

Transkript

1 SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak adaylarda aranan özellikleri belirlemek ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Belgelendirme programları oluşturulurken, ISO 19011:2002, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 ve ISO 22003:2004, TS 18001:2008 ve ISO 27001:2005 standartları, Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları El Kitabı ile BD Specification for the Development of Examinations as a Part of Certification Schemes for MS Auditors ve IPC PL Certification Scheme IPC şemaları referans olarak kullanılmıştır. Bu doküman 6 ayrı bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm: Giriş ve denetçi seviyeleri 2. Bölüm: Adaylarda aranan şartlar, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güveliği ile gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçileri için istenen gereklilikler ve kabul edilebilir denetim tipleri 3. Bölüm: Başvurular 4. Bölüm: Başvuruların değerlendirilmesi, sınav bilgileri, sınav değerlendirmesi, belgelendirme 5. Bölüm: Gözetim, tekrar belgelendirme için gerekli olan şartlar, tekrar belgelendirme için müracaat sırasında istenecek belgeler 6. Bölüm: Diğer bilgiler, ücretler, personel belgesi ve kimlik kartları, şikayetler, itirazlar, TQNet personel belgesinin geri alınması ve iptali, gizlilik. 1.2 Denetçi Seviyeleri Yönetim Sistemi Denetçisi: Masabaşı (eğitim, iş tecrübesi, denetçi eğitimi ve denetim tecrübesini kriterlerini sağlayan) değerlendirmesini geçen ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar. Yönetim Sistemi Stajer Denetçi: Yönetim Sistemi Denetçisi için başvuru sırasında istenilen İş Tecrübesi, Yönetim Sistemi Deneyimi, Denetim Tecrübesi şartlarında eksiklik bulunan ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar.

2 SAYFA 2/13 TQNet-PB LT.001/REV03 2. BÖLÜM 2.1 ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR Kişisel Nitelikler Adaylar etkili ve yararlı bir denetim için gereken; ahlaklı, açık fikirli, diplomatik, gözlemci, kavrayışlı, çok yönlü, ısrarcı, kararlı, kendine güvenen kişisel niteliklere sahip olmalıdır Eğitim Kalite, çevre,bilgi güvenliği ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, en az lise öğrenimlerini tamamlamış olmalıdırlar Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, genel kimya ve genel mikrobiyolojiyi içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olmalıdırlar Üniversitelerin; Gıda Mühendisliği - Teknikerliği, veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Kimyager) Kimya Teknikeri ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri ve Su Ürünleri Mühendisliği - Teknikerliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir İş Tecrübesi Kalite, çevre,iş sağlığı ve iş güvenliği ve bilgi yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar çalışma alanlarıyla ilgili, değerlendirme ve karar verme yetkisinde teknik, uzmanlık ya da idari pozisyonda en az 5 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır Yüksek öğrenim mezunlarında toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar da ise yüksek lisans veya doktora yapılmış ise toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçiliği için başvuruda bulunacak adaylar min. 2 yıl enformasyon alanında ya da firmaların bilgi işlem bölümünde çalışmış olmalıdırlar Toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerini içermelidir. (*Söz konusu kalite deneyimi, Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve/veya denetlemesini içermektedir.) Stajer denetçilerde iş tecrübesi lise mezunlarında min. 2 yıl, üniversite mezunlarında min. 1 yıl olmalıdır.

3 SAYFA 3/13 TQNet-PB LT.001/REV Denetçi Eğitimi Adaylar, TQNet onaylı veya IPC üyesi (www.ipcaweb.org members&link) diğer yetkili kuruluşlarca onaylanmış kuruluşlardan alınmış bir başvuru kapsamına göre ilgili alanda Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitimini (en az 40 saatlik) tamamlamış olmalıdır. (Not: Aday herhangi bir yönetim sisteminde Başdenetçi eğitim sertifikasına sahip ise başvuru alanındaki yönetim sistemi için 24 saat tetkikçi eğitimi alınmış olması yeterlidir.) TQNet Onaylı Eğitim programlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Onaylı bir Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Kalite tanımlamaları Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Onaylı bir Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Tanımlamaları Çevre Yönetim Sistemi Temelleri EN ISO 9001:2008, EN ISO 9004:2010, EN ISO 9000:2007, EN ISO 19011:2004 Standartları Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri ENISO 14001:2004, ENISO 19011:2004 Standartları EN ISO Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Denetçinin Nitelikleri EN ISO 19011:2004 Kalite Çevre Yönetim Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Sistemleri Tetkik Kılavuzu Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Kontrol Listeleri Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği Pratik Çalışmalar Onaylı bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Gıda Güvenliği tanımlamaları Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri EN ISO 19011:2004 Standartları ve EN ISO 22000:2005 standartlar serisi EN ISO Standardının denetçi gözüyle incelenmesi Kritik Kontrol Noktalarının tespiti, Tehlike Analizi HACCP Planının oluşturulması Ön gereksinim programları Genel Gıda Hijyeni Uygunsuzluk Raporu Yazımı Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Pratik Çalışmalar Onaylı bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımlamaları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri TS 18001, TS ve EN-ISO 19011:2004 Standartları TS Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı ve İş Güvenliği Boyutları Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri

4 SAYFA 4/13 TQNet-PB LT.001/REV03 İzleme sistemlerinin kurulumu ve uygulanması Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Kontrol Listeleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Pratik Çalışmalar Uygunsuzluk Raporu Yazım Onaylı bir Bilgi Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Tanımlamaları EN ISO 19011:2004 Standartları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temelleri ISO 27001:Mart 2006, EN ISO 19011:2004 Standartları Risk Analizi ve Risk Yönetimi Risk Değerlendirme ve Risk tanımlayabilme Tehditler, güvenlik açıkları ve etkileri Riskiyileştirme metotları,uygulamaları,artık/kalan risk ve risk planlarının gözden geçirilmesi Uygulanabilirlik bildirgesi ve bunun BGYS için önemi Bilgi Güvenliği olayları ve ihlali arasındaki fark Denetim Sistemi ve Denetim Tipler Denetçinin Nitelikler Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Uygunsuzluk Raporu Yazım Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Denetim Tecrübesi Adaylar başvuruda bulundukları yönetim sistemleri ile ilgili, (4) tam Yönetim Sistemi (Kalite/Çevre/OHSAS) denetimine (Dört tam denetim için en az 20 günlük denetim tecrübesi) katılmış olmalıdır. (*Denetimler son ardışık 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.)

5 SAYFA 5/13 TQNet-PB LT.001/REV Üç disiplinde de belgelendirme için ise (3) tam denetime katılmış olmalıdır. (Tetkikler son ardışık iki yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.) Gıda Güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunan aday, son üç yılda en az (4) kuruluşta en düşük 12 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) denetimine katılmış olmalıdır. (GGYS denetim günleri, gıda sanayindeki ISO 9001 veya diğer GGYS denetimleri ile ilgili denetim günlerini içerir.) Eğitim denetimleri, IAF veya EA üyesi olan bir akreditasyon kurumunca akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunun yetkilendirdiği bir başdenetçinin veya TQNet Personel Belgesine sahip bir başdenetçi direktifi doğrultusunda kazanılmış olmalıdır. 2.2 Kabul Edilebilir Denetim Tipleri taraf ve 3. taraf belgelendirme veya gözetim veya tekrar belgelendirme denetimleri kabul edilmektedir Aşağıda belirtilen denetimler tarafımızdan kabul edilmeyecektir; a. 3. Taraf denetimlerde; 6 saati sahada geçmeyen ve (1) günden (1 günlük çalışma saati 8 saat olarak alınmaktadır) daha az süre ile denetim programı oluşturulan denetimler b. Belgelendirme kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmamış ve kaşelenmemiş Denetim Çizelgesi 3. BÖLÜM 3.1 Başvurular Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formu doldurarak TQNet Genel Müdürlüğü, 1348 sok. No:5/401 Teknik Malzeme İş Merkezi Yenişehir / İzmir adresine elden veya posta ile başvurabilirler. 3.2 Aday Denetçiden Sınavda Başarılı Olması Durumunda İstenecek Belgeler 1. TQNet-PB FR.019 TQNet Belgeli Personel Taahütnamesi 2. Diploma fotokopisi (Diploması noter tastikli olmalı ya da orjinali TQNet Kalite Müdürü tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacaktır. 3. Onaylı Başdenetçi eğitim başarı sertifikası 4. TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi (Belgelendirme Kuruluşu yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.)

6 SAYFA 6/13 TQNet-PB LT.001/REV03 4. BÖLÜM BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1 Ön İnceleme Ön inceleme aşamasında aday tarafından beyan edilen başvuru kayıtları ve evrakları Kalite Müdürü kontrol edilir Kontrol aşamasında başvuru kayıtlarında eksiklik tespit edilmesi durumunda adaya eksiklikleri olarak gönderilir ve adaydan düzeltme istenebilir Sınav Bilgileri Sınav bölümü; kişisel özelliklerin ve bilginin ölçümlenmesi için dizayn edilmiş iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bilginin ölçümlendiği yazılı sınav formatları aşağıdaki gibidir. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) Denetçi yazılı sınav formatı aşağıdaki gibidir: Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam Puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan Toplam 100 puan

7 SAYFA 7/13 TQNet-PB LT.001/REV03 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bu kısımda aday 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alırsa başarılı sayılır. Adayın hangi seçeneği işaretlediği konusunda bir tereddüt olması halinde ilgili soru yanlış cevaplanmış sayılır Yazılı sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav tamamlandıktan sonra 20 dakika ara verilir ve kişisel ve karakter özelliklerin ölçümleneceği diğer yazılı sınav bölümüne geçilir. 4.3 Psikometrik Test TQNet ve Staregister International Inc., Staregister a ait olan ve IAS tarafından valide edilerek kabul edilmiş olan Kişisel Özellik Ölçümlemeye yönelik Psikometrik testin kullanımı yönünde bir anlaşma yapmışlardır. (Detaylar için lütfen anlaşma metnine bakınız.) Staregister ın Kişisel özellik testi, P101 Giriş Seviyesi ve P102 Yönetim Seviyesi olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Her test 80 er adet sorudan oluşmakta ve her sorunun 5 adet çoktan seçmeli cevabı bulunmaktadır. Her test 20 ila 50 içerecek şekilde test setleri halinde kullanılabilmektedir. Her sorunun potansiyel 5 cevabı vardır ve yalnızca bir cevap doğru olarak işaretlenebilir. Bu cevaplar her soru için a. Kesinlikle Katılıyorum b. Katılıyorum c. Emin Değilim d. Katılmıyorum e. Kesinlikle Katılmıyorum şeklindedir.

8 SAYFA 8/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Kabul edilebilir cevap 5 puan değerindedir. Diğer sorular ise sırayla 4,3,2,1 puan değerindedir. Cevapsız bırakılan sorulara 0 puan verilir. Birden fazla cevabın işaretlenmesi halinde de 0 puan olarak değerlendirilir. Sonuçlar ve Değerlendirme: (30 sorudan oluşan bir test seti için) % 24 Barajına kadar : Uyarı seviyesi (KIRMIZI) Bölge Eylem : Belgelendirme amacıyla tekrar sınav gerektirir veya sahada fiili denetim sırasında değerlendirme, mülakaat ve izleme yapılmalıdır. %25 - %49 Barajı arasında : Şartlı Geçiş (SARI) Bölge Eylem : Her yıl sınavın tekrarlanması şartıyla Belgelendirmeye gidilebilir % 50 Barajı ve üzeri : Geçer (YEŞİL) Bölge. Eylem : 3 yıl sonra tekrar sınava girmek üzere Belgelendirmeye gidilebilir Kırmızı Bölge = aday başarısızdır ve sınavdan kalır. Sınavda ölçümlenen kişisel özellikler; Kontrollü odaklanma, takım çalışması, heves, güven, dışa dönük olmak, sabır, gerçekçi, dürüstlük, etik, azimli, odaklanmış, sistematik, esnek, kararlı, kendine güvenen, pratik, iddialı Test Süresi : Her soru başına 1 dakikadır. Toplan soru sayısı üzerinden hesaplanır. TQNet, kişisel özelliklerin ölçümlenmesinde 30 soruluk setler kullanmaktadır. Test ten ; 0-37 puan alanlar Kırmızı Bölgede, puan alanlar Sarı Bölgede, puan alanlar Yeşil bölgede değerlendirilir Sınav Değerlendirmesi Sınav sonuçları adaylara olarak gönderilecektir. Adayın sınav sonucuna yazılı olarak itiraz etme hakkı saklıdır Sınavın genel başarısı için aday her iki kısımdan da başarılı olmak zorundadır. Aday; yazılı sınav bölümlerinin birinden başarılı, diğerinden başarısız olması durumunda müteakip sınavda başarısız olduğu sınava katılabilir Tekrar sınavlar için adaydan yeniden sınav lisans ücreti talep edilir. TQNet Kalite Müdürlüğü tarafından bir sonraki sınav programı adaya olarak gönderilmektedir. Ayrıca sınav programı web sayfasında duyurulmaktadır Yazılı Sınav Kuralları Adayların sınav saatinden en az 15 dk önce sınav salonunun da bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

9 SAYFA 9/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda data bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir. Soruların bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve konuşmaları yasaktır. Sadece sınav görevlilerinin dağıttığı kağıtlara/formlara cevaplarını yazabilecekler, başka kağıt kullanmaları yasaktır. Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir. (İstisnai olarak ana dili Türkçe olmayanlara genel amaçlı sözlük kullanma izni verilebilir). Sadece yazılı ve sözlü sınavda ilgili yönetim sistemi standardı kullanılabilir. Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve ekipmanların kullanımı yasaktır. Sınav süresince sigara içmek yasaktır. Yazılı sınav süresince lavaboya gitmek yasaktır. Sınav başlama saatinden ilk 15 dakika içerisinde aday sınav kağıdını vererek sınavdan çıkamaz. Sınava geç kalma durumunda ilk 15 dakikalık geç kalmalarda aday sınava girebilir Adayların sınav görevlileri ile bir tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınav görevlilerinden reddederek diğer sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir Adaylar sınav görevlisini red etme gerekçesini, sınav sonrası gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. 4.3 Sınav Sonrası Aday Evraklarının İncelenmesi Sınavda başarılı olan aday tarafından sunulan tüm kayıtların ve belgelerin doğruluğu ve geçerliliği Kalite Müdürlüğü tarafından araştırılarak teyit edilir. Gerekli hallerde referans soruşturması yapılabilir Sınavda başarılı olan adayın evraklarının eksiksiz olması durumunda aday adına TQNet Genel Müdürlüğü tarafından Sertifika ve ID kart düzenlenir ve kendisine gönderilir. 4.4 Belgelendirme Belgelendirme uzmanları tarafından sınavlar sonucu geçer puan alan adayların başvuru dosyası ve tüm değerlendirme kayıtları TQNet Genel Müdürünün onayına sunulur. Belgelendirme kararı Genel Müdür tarafından alınır ve sertifika Genel Müdürü tarafından onaylanır. 4.4 Belge Süresi Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve Genel Müdür tarafından belgelendirme kararları verildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.

10 SAYFA 10/13 TQNet-PB LT.001/REV TQNet Personel Belgesinde Üst Seviyeye Geçiş Stajer Denetçi Seviyesinden Denetçi Seviyesine Geçiş Belge süresinin herhangi bir zaman diliminde, denetçi seviyesi için eksik olan yeterliliklerin tamamlanması gerekmektedir. Denetçi seviyesine Geçiş Ücreti yatırıldıktan sonra dekont ile yeterlilik evrakların TQNet e gönderilmesi gerekmektedir Stajer denetçi seviyesinden denetçi seviyesine geçiş aşamasında tekrar bir yazılı sınav programı uygulanmamaktadır. 5. BÖLÜM 5.1 Gözetim / Performans Değerlendirme TQNet personel belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. TQNet personel belgesine sahip kişiler sertifikalarının geçerlilik süresi içerisinde yılda (1) kez en az bir gözetim amacıyla izlemeye alınır. Gözetim metotları Denetçi değerlendirme anketi Her yıl Kişinin tetkikine nezaret etme Şikayet değerlendirme sonucuna göre Kişi hakkındaki şikayetlerin değerlendirilmesi Her şikayet sonrası Vb. yöntemlerden bir ya da bir kaçı olabilir TQNet Personel Belgesine sahip kişiler, belgelendirme tarihinden bir yıl sonrasında o yıl içerisinde gerçekleştirmiş oldukları denetimleri TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktararak TQNet iletmek zorundadır. 5.2 Tekrar Belgelendirme İçin Gerekli Olan Şartlar TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgelendirme tarihinden itibaren, belgelendirme konusuyla ilgili her yıl için en az (2) dış denetim ve toplam belge süresi için (3 yıl) en az 6 dış denetim (her yıl yapılan denetimler dahil) gerçekleştirilmelidir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi Denetçi belgesine sahip personel ya en az iki GGYS denetimi içermek üzere yılda en az beş dış denetim, ya da yerinde dört dış GGYS denetimi veya yılda on GGYS denetim günü gerçekleştirilmelidir Üç yılsonunda en az 45 saat kabul edilebilir onaylı profesyonel eğitim alınmalıdır. Profesyonel eğitim içerikleri; denetim yetkilerini artıracak konularda olması gerekmektedir. Alınacak eğitimler aşağıda belirtilen konular içerisinde yer almalıdır. Kalite yönetim sistemleri ile ilgili (Örn; Mevzuat eğitimi, süreç yönetimi, kalite maliyetleri, geliştirilmiş ürün kalite planlaması, proseslerin yönetimi ve iyileştirme teknikleri, ürün parça onay işlemi,

11 SAYFA 11/13 TQNet-PB LT.001/REV03 istatistiksel proses kontrol, deney tasarımı, toplam kalite yönetimi, ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Çevre yönetim sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, işletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin teknik ve çevre boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, risk enerji ve zaman yönetimi, istatistiksel proses kontrol, çevre konusundaki kanuni düzenlemeler, karar verme tekniklerinin çevre boyutları ve etkileri, atık yönetimi ekolojik sistemler, ürün tasarımı, atık yönetimi işlemleri, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili (Örn: Mevzuatlar ve kanunlar, iyi üretim uygulamaları, iyi tarım uygulamaları, HACCP uygulamaları, HACCP kapsamlarına sistematik yaklaşımı, gıda hijyeni, tehlike ve risklerin teşhisi, değerlendirilmesi ve analizi, ön gereksinim programları, IFS-BRC gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler, eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, İşletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, TS iş sağlığı ve güvenliği, entegre yönetim sistem standartları, risk değerlendirme ve derecelendirme, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon, ilk yardım, genel yönetim sistemi ve yönetim teknikleri uygulamaları, istatistiksel proses kontrol, proses yönetimi, proje yönetimi, planlanması ve gözden geçirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre) Denetimle ile ilgili (Denetim etkinliğinin geliştirilmesi, problem çözme teknikleri, grup çalışması ve çalışan motivasyonu, kabul örneklemesi, kalite sistem tetkikleri hazırlık ve planlama işlemleri ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre 5.3 Belgelendirmeye Esas Olan Standart Değişikliği TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir döneminde belgelendirmeye konu olan standardın (ISO 9001:2008 veya ISO 14001:2004 veya ISO veya TS 18001) revizyonu durumunda, standartlardaki değişikliğin kapsamına göre belgeli kişi adresinde yayınlanacak olan uyum süresi içerisinde; İlgili standarda göre düzenlenmiş başdenetçi eğitim sertifikasını İlgili standarda göre yapılmış en az 3 tam denetimi TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktarılarak TQNet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir Yapılan incelemeler sonucuna göre, belgelendirilmiş olan kişiler; standartlardaki değişikliğin kapsamı esas alınarak hazırlanmış olan sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınav tarihi adresinde ilgili tüm taraflara duyurulur.

12 SAYFA 12/13 TQNet-PB LT.001/REV03 6. BÖLÜM 6.1 Ücretler Ücretler TQNet Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak düzenlenmektedir. Geçerli ücretlerin detayları adresinde yer almaktadır Başvuru Ücreti Başvuru esnasında ödenmesi gerekli olan ücrettir. Başvuru ücreti olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme, sınava giriş ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez Bir Üst Seviyeye Geçiş Ücreti (Stajer Denetçilikten Denetçiliği Geçiş) Bu ücret; kapsamında doküman inceleme ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez TQNet Personel Belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında yeniden derecelendirme talebinde bulunulabilir Tekrar Belgelendirme Ücreti Tekrar belgelendirme sürecinin maliyetini içerir. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme ve sertifika dahildir. Tekrar belgelendirme başvurusu esnasında ödenmesi gerekir ve başvuru ücreti gibi tekrar belgelendirme ücreti geri ödenmez. 6.2 TQNet Personel Sertifikası TQNet Genel Müdürlüğü tarafından; TQNet Personel Belgesi almaya kazanan adaylara TQNet Personel Belgesi gönderilecektir Bu belge kişiye özel olmasına rağmen TQNet gerekli hallerde belgeyi tekrar geri isteyebilme hakkına sahiptir TQNet; gizlilik beyanı gereğince belgelendirilmiş kişilerin kişisel bilgileri TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formunda ki onayı doğrultusunda TQNet tarafından adresinde yayınlanır. 6.3 Şikayetler TQNet tarafından belgelendirilen kişi hakkındaki şikayetleri almak için iki yöntem vardır: 1. Şikayet sahibinin herhangi bir yazılı yöntemle başvurması 2. İlgili tafralarca web sitesinde yer alan TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu nun TQNet e ulaştırılması

13 SAYFA 13/13 TQNet-PB LT.001/REV03 3. Belgelendirilen kişinin TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu ile hakkında yapılan şikayeti 15 gün içinde TQNet e ulaştırması TQNet e yapılan şikayetler 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılır ve şikayete konu olan belgeli kişi hakkında verilen karar resmi yazı ile kendisine iletilir. Ayrıca şikayetler hakkında verilen karar belgeli kişinin kişisel dosyasına kaydedilir. Karar, ilgili tüm taraflara bildirilinceye kadar takip altında tutulur. 6.4 İtiraz İlgili kişi kişisel bilgilerini belge numarasını tarihini de belirterek itiraz nedenini delilleriyle birlikte TQNet e yazılı olarak ulaştıracaktır TQNet Genel Müdürlüğü itiraz ile ilgili çalışmayı tamamlar ve 30 işgünü içinde sonuçlandırır. Karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. 6.5 TQNet Personel Belgesinin Askıya Alınması ve İptali TQNet Personel Belgesinin askıya alınması veya iptali aşağıdaki durumlarda söz konusu olur. Bu durumda ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verilir. TQNet Personel Belgesine sahip kişi hakkında yazılı delil ile ispatlanan ve kesinleşen şikayet olması TQNet-PB FR.010 Başvuru Formu Aday Beyanı bölümünde belirtilen hükümlere aykırı fiil veya durum Belgelendirme durumuna yanlış atıf veya belgenin ya da kimlik kartının uygunsuz kullanımı TQNet Program Komitesi; her bir durumla ilgili tüm tarafların delil ve iddialarını dikkate alarak, inceler ve nihai kararı verir. Genel Müdür imzalı bu karar ilgiliye bildirilir, bir kopyası da ilgilinin kişisel dosyasında saklanır TQNet Personel Belgesi ve kimlik kartı askıya alınan veya iptal edilen kişiler belgenin asıllarını 30 gün içinde TQNet Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Belgeli kişinin alınan karara itiraz hakkı saklıdır. 6.6 Gizlilik TQNet; gizlilik beyanı gereğince adayların bilgilerinizi muhafaza edecektir. Belgelendirme kararı alındıktan sonra iletişim bilgileri adresindeki açık veri tabanına adayın isteği doğrultusunda kayıt olacaktır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER TS 18001 standardında tanımlanmış şartlara göre İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması

Detaylı

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/ DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak makine mühendislerinin, ülkemizde

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname, doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 R17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ /

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI PRG1 Yiyecek içecek sektöründeki servis ve bar hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme değerlendirme

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0024-3) Sıvacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015 C17.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 CARDCERT ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD

Detaylı

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

12UY DUVARCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY DUVARCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0048-3 Duvarcı Seviye3 adayının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe,

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA 1/19 TQNet.LT.010/REV02/Revizyon Tarihi 01.10.2012 Giriş Bu doküman TQNet tarafından Yönetim Sistemi (YS) danışmanlarını belgelendirmek için; başvuruda bulunan adaylarda aranan özellikleri belirlemek

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğalgaz alt yapı imalatlarında toprak altına ve toprak üstüne döşenerek gaz dağıtım ve iletimini sağlayan çelik boru ve fittingleri ile

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 7 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0010-3) Çelik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 5 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 5 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 5 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, tanımlı tasarımlar üzerinden proje tasarımları, montaj ve

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 1/6 1. SINAV NİTELİK ARALIĞI: Bu sınav şartnamesinin nitelik aralığı TS EN13067- çizelge1 de belirtildiği üzere boru bağlantıları için 3 PE boru malzeme grubunu ve bu grup içinde 3.6 ve 3.8 alt gruplarını

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

BELGELENDİRME KLAVUZU

BELGELENDİRME KLAVUZU BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DOKUMANLAR PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN KODU BELGELENDİRME KLAVUZU PRG.01 Kat Hizmetleri sektöründeki Oda ve Genel alan temizleme ve düzenleme hizmetlerinin gerektirdiği

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, (11UY0011-3) Ahşap Kalıpçı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER. belgelendirebilmek.

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER. belgelendirebilmek. *Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure

DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure Doküman No KARTEPE-P18 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU 1. Sınava Katılacak Personel Bilgileri: Adı Soyadı: Doğum Yeri: Mezun Olduğu Okul ve Bölümü: E-Mail: İş Tel No: TC Kimlik No: Doğum Tarihi: Mesleği / Görev Unvanı: Ev Tel No: Cep Tel No: 2. Çalıştığı Kuruluş

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 1 / 8 MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 2 / 8 HANGİ KONULARDA BİLGİ VERMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR? 01 Ağustos 2016 Tarih ve 29788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER Sayfa 1 / 7 Sayfa 2 / 7 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR? Mesleki Yeterlilik Belgesi; 1. Mesleği ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim alamamış, diploması veya ustalık belgesi olmayan, ancak mesleğinde

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 5 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Enstitüde yer alan programlara nasıl ve ne zaman başvurulabilir? Akademik

Detaylı

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 2/6 1. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. *Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz nde,657 Sayılı Kanunun

Detaylı

YAZILI SINAV BAŞARI BELGESİ

YAZILI SINAV BAŞARI BELGESİ Sayfa 1 / 8 YAZILI SINAV BAŞARI BELGESİ Sayfa 2 / 8 BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU HANGİ KONULARDA BİLGİ VERMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR? 01 Ağustos 2016 Tarih ve 29788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu HASTANESİ

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu HASTANESİ *Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ANABİLİM DALLARI Tıbbi Biyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

10UY PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

10UY PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans düzeyinde

Detaylı

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Lisansüstü Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar Lisansüstü

Detaylı