YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ"

Transkript

1 SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak adaylarda aranan özellikleri belirlemek ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Belgelendirme programları oluşturulurken, ISO 19011:2002, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 ve ISO 22003:2004, TS 18001:2008 ve ISO 27001:2005 standartları, Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları El Kitabı ile BD Specification for the Development of Examinations as a Part of Certification Schemes for MS Auditors ve IPC PL Certification Scheme IPC şemaları referans olarak kullanılmıştır. Bu doküman 6 ayrı bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm: Giriş ve denetçi seviyeleri 2. Bölüm: Adaylarda aranan şartlar, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güveliği ile gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçileri için istenen gereklilikler ve kabul edilebilir denetim tipleri 3. Bölüm: Başvurular 4. Bölüm: Başvuruların değerlendirilmesi, sınav bilgileri, sınav değerlendirmesi, belgelendirme 5. Bölüm: Gözetim, tekrar belgelendirme için gerekli olan şartlar, tekrar belgelendirme için müracaat sırasında istenecek belgeler 6. Bölüm: Diğer bilgiler, ücretler, personel belgesi ve kimlik kartları, şikayetler, itirazlar, TQNet personel belgesinin geri alınması ve iptali, gizlilik. 1.2 Denetçi Seviyeleri Yönetim Sistemi Denetçisi: Masabaşı (eğitim, iş tecrübesi, denetçi eğitimi ve denetim tecrübesini kriterlerini sağlayan) değerlendirmesini geçen ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar. Yönetim Sistemi Stajer Denetçi: Yönetim Sistemi Denetçisi için başvuru sırasında istenilen İş Tecrübesi, Yönetim Sistemi Deneyimi, Denetim Tecrübesi şartlarında eksiklik bulunan ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar.

2 SAYFA 2/13 TQNet-PB LT.001/REV03 2. BÖLÜM 2.1 ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR Kişisel Nitelikler Adaylar etkili ve yararlı bir denetim için gereken; ahlaklı, açık fikirli, diplomatik, gözlemci, kavrayışlı, çok yönlü, ısrarcı, kararlı, kendine güvenen kişisel niteliklere sahip olmalıdır Eğitim Kalite, çevre,bilgi güvenliği ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, en az lise öğrenimlerini tamamlamış olmalıdırlar Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, genel kimya ve genel mikrobiyolojiyi içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olmalıdırlar Üniversitelerin; Gıda Mühendisliği - Teknikerliği, veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Kimyager) Kimya Teknikeri ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri ve Su Ürünleri Mühendisliği - Teknikerliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir İş Tecrübesi Kalite, çevre,iş sağlığı ve iş güvenliği ve bilgi yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar çalışma alanlarıyla ilgili, değerlendirme ve karar verme yetkisinde teknik, uzmanlık ya da idari pozisyonda en az 5 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır Yüksek öğrenim mezunlarında toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar da ise yüksek lisans veya doktora yapılmış ise toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçiliği için başvuruda bulunacak adaylar min. 2 yıl enformasyon alanında ya da firmaların bilgi işlem bölümünde çalışmış olmalıdırlar Toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerini içermelidir. (*Söz konusu kalite deneyimi, Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve/veya denetlemesini içermektedir.) Stajer denetçilerde iş tecrübesi lise mezunlarında min. 2 yıl, üniversite mezunlarında min. 1 yıl olmalıdır.

3 SAYFA 3/13 TQNet-PB LT.001/REV Denetçi Eğitimi Adaylar, TQNet onaylı veya IPC üyesi (www.ipcaweb.org members&link) diğer yetkili kuruluşlarca onaylanmış kuruluşlardan alınmış bir başvuru kapsamına göre ilgili alanda Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitimini (en az 40 saatlik) tamamlamış olmalıdır. (Not: Aday herhangi bir yönetim sisteminde Başdenetçi eğitim sertifikasına sahip ise başvuru alanındaki yönetim sistemi için 24 saat tetkikçi eğitimi alınmış olması yeterlidir.) TQNet Onaylı Eğitim programlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Onaylı bir Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Kalite tanımlamaları Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Onaylı bir Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Tanımlamaları Çevre Yönetim Sistemi Temelleri EN ISO 9001:2008, EN ISO 9004:2010, EN ISO 9000:2007, EN ISO 19011:2004 Standartları Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri ENISO 14001:2004, ENISO 19011:2004 Standartları EN ISO Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Denetçinin Nitelikleri EN ISO 19011:2004 Kalite Çevre Yönetim Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Sistemleri Tetkik Kılavuzu Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Kontrol Listeleri Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği Pratik Çalışmalar Onaylı bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Gıda Güvenliği tanımlamaları Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri EN ISO 19011:2004 Standartları ve EN ISO 22000:2005 standartlar serisi EN ISO Standardının denetçi gözüyle incelenmesi Kritik Kontrol Noktalarının tespiti, Tehlike Analizi HACCP Planının oluşturulması Ön gereksinim programları Genel Gıda Hijyeni Uygunsuzluk Raporu Yazımı Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Pratik Çalışmalar Onaylı bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımlamaları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri TS 18001, TS ve EN-ISO 19011:2004 Standartları TS Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı ve İş Güvenliği Boyutları Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri

4 SAYFA 4/13 TQNet-PB LT.001/REV03 İzleme sistemlerinin kurulumu ve uygulanması Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Kontrol Listeleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Pratik Çalışmalar Uygunsuzluk Raporu Yazım Onaylı bir Bilgi Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Tanımlamaları EN ISO 19011:2004 Standartları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temelleri ISO 27001:Mart 2006, EN ISO 19011:2004 Standartları Risk Analizi ve Risk Yönetimi Risk Değerlendirme ve Risk tanımlayabilme Tehditler, güvenlik açıkları ve etkileri Riskiyileştirme metotları,uygulamaları,artık/kalan risk ve risk planlarının gözden geçirilmesi Uygulanabilirlik bildirgesi ve bunun BGYS için önemi Bilgi Güvenliği olayları ve ihlali arasındaki fark Denetim Sistemi ve Denetim Tipler Denetçinin Nitelikler Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Uygunsuzluk Raporu Yazım Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Denetim Tecrübesi Adaylar başvuruda bulundukları yönetim sistemleri ile ilgili, (4) tam Yönetim Sistemi (Kalite/Çevre/OHSAS) denetimine (Dört tam denetim için en az 20 günlük denetim tecrübesi) katılmış olmalıdır. (*Denetimler son ardışık 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.)

5 SAYFA 5/13 TQNet-PB LT.001/REV Üç disiplinde de belgelendirme için ise (3) tam denetime katılmış olmalıdır. (Tetkikler son ardışık iki yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.) Gıda Güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunan aday, son üç yılda en az (4) kuruluşta en düşük 12 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) denetimine katılmış olmalıdır. (GGYS denetim günleri, gıda sanayindeki ISO 9001 veya diğer GGYS denetimleri ile ilgili denetim günlerini içerir.) Eğitim denetimleri, IAF veya EA üyesi olan bir akreditasyon kurumunca akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunun yetkilendirdiği bir başdenetçinin veya TQNet Personel Belgesine sahip bir başdenetçi direktifi doğrultusunda kazanılmış olmalıdır. 2.2 Kabul Edilebilir Denetim Tipleri taraf ve 3. taraf belgelendirme veya gözetim veya tekrar belgelendirme denetimleri kabul edilmektedir Aşağıda belirtilen denetimler tarafımızdan kabul edilmeyecektir; a. 3. Taraf denetimlerde; 6 saati sahada geçmeyen ve (1) günden (1 günlük çalışma saati 8 saat olarak alınmaktadır) daha az süre ile denetim programı oluşturulan denetimler b. Belgelendirme kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmamış ve kaşelenmemiş Denetim Çizelgesi 3. BÖLÜM 3.1 Başvurular Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formu doldurarak TQNet Genel Müdürlüğü, 1348 sok. No:5/401 Teknik Malzeme İş Merkezi Yenişehir / İzmir adresine elden veya posta ile başvurabilirler. 3.2 Aday Denetçiden Sınavda Başarılı Olması Durumunda İstenecek Belgeler 1. TQNet-PB FR.019 TQNet Belgeli Personel Taahütnamesi 2. Diploma fotokopisi (Diploması noter tastikli olmalı ya da orjinali TQNet Kalite Müdürü tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacaktır. 3. Onaylı Başdenetçi eğitim başarı sertifikası 4. TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi (Belgelendirme Kuruluşu yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.)

6 SAYFA 6/13 TQNet-PB LT.001/REV03 4. BÖLÜM BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1 Ön İnceleme Ön inceleme aşamasında aday tarafından beyan edilen başvuru kayıtları ve evrakları Kalite Müdürü kontrol edilir Kontrol aşamasında başvuru kayıtlarında eksiklik tespit edilmesi durumunda adaya eksiklikleri olarak gönderilir ve adaydan düzeltme istenebilir Sınav Bilgileri Sınav bölümü; kişisel özelliklerin ve bilginin ölçümlenmesi için dizayn edilmiş iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bilginin ölçümlendiği yazılı sınav formatları aşağıdaki gibidir. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) Denetçi yazılı sınav formatı aşağıdaki gibidir: Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam Puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan Toplam 100 puan

7 SAYFA 7/13 TQNet-PB LT.001/REV03 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bu kısımda aday 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alırsa başarılı sayılır. Adayın hangi seçeneği işaretlediği konusunda bir tereddüt olması halinde ilgili soru yanlış cevaplanmış sayılır Yazılı sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav tamamlandıktan sonra 20 dakika ara verilir ve kişisel ve karakter özelliklerin ölçümleneceği diğer yazılı sınav bölümüne geçilir. 4.3 Psikometrik Test TQNet ve Staregister International Inc., Staregister a ait olan ve IAS tarafından valide edilerek kabul edilmiş olan Kişisel Özellik Ölçümlemeye yönelik Psikometrik testin kullanımı yönünde bir anlaşma yapmışlardır. (Detaylar için lütfen anlaşma metnine bakınız.) Staregister ın Kişisel özellik testi, P101 Giriş Seviyesi ve P102 Yönetim Seviyesi olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Her test 80 er adet sorudan oluşmakta ve her sorunun 5 adet çoktan seçmeli cevabı bulunmaktadır. Her test 20 ila 50 içerecek şekilde test setleri halinde kullanılabilmektedir. Her sorunun potansiyel 5 cevabı vardır ve yalnızca bir cevap doğru olarak işaretlenebilir. Bu cevaplar her soru için a. Kesinlikle Katılıyorum b. Katılıyorum c. Emin Değilim d. Katılmıyorum e. Kesinlikle Katılmıyorum şeklindedir.

8 SAYFA 8/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Kabul edilebilir cevap 5 puan değerindedir. Diğer sorular ise sırayla 4,3,2,1 puan değerindedir. Cevapsız bırakılan sorulara 0 puan verilir. Birden fazla cevabın işaretlenmesi halinde de 0 puan olarak değerlendirilir. Sonuçlar ve Değerlendirme: (30 sorudan oluşan bir test seti için) % 24 Barajına kadar : Uyarı seviyesi (KIRMIZI) Bölge Eylem : Belgelendirme amacıyla tekrar sınav gerektirir veya sahada fiili denetim sırasında değerlendirme, mülakaat ve izleme yapılmalıdır. %25 - %49 Barajı arasında : Şartlı Geçiş (SARI) Bölge Eylem : Her yıl sınavın tekrarlanması şartıyla Belgelendirmeye gidilebilir % 50 Barajı ve üzeri : Geçer (YEŞİL) Bölge. Eylem : 3 yıl sonra tekrar sınava girmek üzere Belgelendirmeye gidilebilir Kırmızı Bölge = aday başarısızdır ve sınavdan kalır. Sınavda ölçümlenen kişisel özellikler; Kontrollü odaklanma, takım çalışması, heves, güven, dışa dönük olmak, sabır, gerçekçi, dürüstlük, etik, azimli, odaklanmış, sistematik, esnek, kararlı, kendine güvenen, pratik, iddialı Test Süresi : Her soru başına 1 dakikadır. Toplan soru sayısı üzerinden hesaplanır. TQNet, kişisel özelliklerin ölçümlenmesinde 30 soruluk setler kullanmaktadır. Test ten ; 0-37 puan alanlar Kırmızı Bölgede, puan alanlar Sarı Bölgede, puan alanlar Yeşil bölgede değerlendirilir Sınav Değerlendirmesi Sınav sonuçları adaylara olarak gönderilecektir. Adayın sınav sonucuna yazılı olarak itiraz etme hakkı saklıdır Sınavın genel başarısı için aday her iki kısımdan da başarılı olmak zorundadır. Aday; yazılı sınav bölümlerinin birinden başarılı, diğerinden başarısız olması durumunda müteakip sınavda başarısız olduğu sınava katılabilir Tekrar sınavlar için adaydan yeniden sınav lisans ücreti talep edilir. TQNet Kalite Müdürlüğü tarafından bir sonraki sınav programı adaya olarak gönderilmektedir. Ayrıca sınav programı web sayfasında duyurulmaktadır Yazılı Sınav Kuralları Adayların sınav saatinden en az 15 dk önce sınav salonunun da bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

9 SAYFA 9/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda data bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir. Soruların bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve konuşmaları yasaktır. Sadece sınav görevlilerinin dağıttığı kağıtlara/formlara cevaplarını yazabilecekler, başka kağıt kullanmaları yasaktır. Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir. (İstisnai olarak ana dili Türkçe olmayanlara genel amaçlı sözlük kullanma izni verilebilir). Sadece yazılı ve sözlü sınavda ilgili yönetim sistemi standardı kullanılabilir. Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve ekipmanların kullanımı yasaktır. Sınav süresince sigara içmek yasaktır. Yazılı sınav süresince lavaboya gitmek yasaktır. Sınav başlama saatinden ilk 15 dakika içerisinde aday sınav kağıdını vererek sınavdan çıkamaz. Sınava geç kalma durumunda ilk 15 dakikalık geç kalmalarda aday sınava girebilir Adayların sınav görevlileri ile bir tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınav görevlilerinden reddederek diğer sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir Adaylar sınav görevlisini red etme gerekçesini, sınav sonrası gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. 4.3 Sınav Sonrası Aday Evraklarının İncelenmesi Sınavda başarılı olan aday tarafından sunulan tüm kayıtların ve belgelerin doğruluğu ve geçerliliği Kalite Müdürlüğü tarafından araştırılarak teyit edilir. Gerekli hallerde referans soruşturması yapılabilir Sınavda başarılı olan adayın evraklarının eksiksiz olması durumunda aday adına TQNet Genel Müdürlüğü tarafından Sertifika ve ID kart düzenlenir ve kendisine gönderilir. 4.4 Belgelendirme Belgelendirme uzmanları tarafından sınavlar sonucu geçer puan alan adayların başvuru dosyası ve tüm değerlendirme kayıtları TQNet Genel Müdürünün onayına sunulur. Belgelendirme kararı Genel Müdür tarafından alınır ve sertifika Genel Müdürü tarafından onaylanır. 4.4 Belge Süresi Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve Genel Müdür tarafından belgelendirme kararları verildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.

10 SAYFA 10/13 TQNet-PB LT.001/REV TQNet Personel Belgesinde Üst Seviyeye Geçiş Stajer Denetçi Seviyesinden Denetçi Seviyesine Geçiş Belge süresinin herhangi bir zaman diliminde, denetçi seviyesi için eksik olan yeterliliklerin tamamlanması gerekmektedir. Denetçi seviyesine Geçiş Ücreti yatırıldıktan sonra dekont ile yeterlilik evrakların TQNet e gönderilmesi gerekmektedir Stajer denetçi seviyesinden denetçi seviyesine geçiş aşamasında tekrar bir yazılı sınav programı uygulanmamaktadır. 5. BÖLÜM 5.1 Gözetim / Performans Değerlendirme TQNet personel belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. TQNet personel belgesine sahip kişiler sertifikalarının geçerlilik süresi içerisinde yılda (1) kez en az bir gözetim amacıyla izlemeye alınır. Gözetim metotları Denetçi değerlendirme anketi Her yıl Kişinin tetkikine nezaret etme Şikayet değerlendirme sonucuna göre Kişi hakkındaki şikayetlerin değerlendirilmesi Her şikayet sonrası Vb. yöntemlerden bir ya da bir kaçı olabilir TQNet Personel Belgesine sahip kişiler, belgelendirme tarihinden bir yıl sonrasında o yıl içerisinde gerçekleştirmiş oldukları denetimleri TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktararak TQNet iletmek zorundadır. 5.2 Tekrar Belgelendirme İçin Gerekli Olan Şartlar TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgelendirme tarihinden itibaren, belgelendirme konusuyla ilgili her yıl için en az (2) dış denetim ve toplam belge süresi için (3 yıl) en az 6 dış denetim (her yıl yapılan denetimler dahil) gerçekleştirilmelidir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi Denetçi belgesine sahip personel ya en az iki GGYS denetimi içermek üzere yılda en az beş dış denetim, ya da yerinde dört dış GGYS denetimi veya yılda on GGYS denetim günü gerçekleştirilmelidir Üç yılsonunda en az 45 saat kabul edilebilir onaylı profesyonel eğitim alınmalıdır. Profesyonel eğitim içerikleri; denetim yetkilerini artıracak konularda olması gerekmektedir. Alınacak eğitimler aşağıda belirtilen konular içerisinde yer almalıdır. Kalite yönetim sistemleri ile ilgili (Örn; Mevzuat eğitimi, süreç yönetimi, kalite maliyetleri, geliştirilmiş ürün kalite planlaması, proseslerin yönetimi ve iyileştirme teknikleri, ürün parça onay işlemi,

11 SAYFA 11/13 TQNet-PB LT.001/REV03 istatistiksel proses kontrol, deney tasarımı, toplam kalite yönetimi, ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Çevre yönetim sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, işletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin teknik ve çevre boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, risk enerji ve zaman yönetimi, istatistiksel proses kontrol, çevre konusundaki kanuni düzenlemeler, karar verme tekniklerinin çevre boyutları ve etkileri, atık yönetimi ekolojik sistemler, ürün tasarımı, atık yönetimi işlemleri, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili (Örn: Mevzuatlar ve kanunlar, iyi üretim uygulamaları, iyi tarım uygulamaları, HACCP uygulamaları, HACCP kapsamlarına sistematik yaklaşımı, gıda hijyeni, tehlike ve risklerin teşhisi, değerlendirilmesi ve analizi, ön gereksinim programları, IFS-BRC gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler, eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, İşletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, TS iş sağlığı ve güvenliği, entegre yönetim sistem standartları, risk değerlendirme ve derecelendirme, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon, ilk yardım, genel yönetim sistemi ve yönetim teknikleri uygulamaları, istatistiksel proses kontrol, proses yönetimi, proje yönetimi, planlanması ve gözden geçirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre) Denetimle ile ilgili (Denetim etkinliğinin geliştirilmesi, problem çözme teknikleri, grup çalışması ve çalışan motivasyonu, kabul örneklemesi, kalite sistem tetkikleri hazırlık ve planlama işlemleri ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre 5.3 Belgelendirmeye Esas Olan Standart Değişikliği TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir döneminde belgelendirmeye konu olan standardın (ISO 9001:2008 veya ISO 14001:2004 veya ISO veya TS 18001) revizyonu durumunda, standartlardaki değişikliğin kapsamına göre belgeli kişi adresinde yayınlanacak olan uyum süresi içerisinde; İlgili standarda göre düzenlenmiş başdenetçi eğitim sertifikasını İlgili standarda göre yapılmış en az 3 tam denetimi TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktarılarak TQNet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir Yapılan incelemeler sonucuna göre, belgelendirilmiş olan kişiler; standartlardaki değişikliğin kapsamı esas alınarak hazırlanmış olan sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınav tarihi adresinde ilgili tüm taraflara duyurulur.

12 SAYFA 12/13 TQNet-PB LT.001/REV03 6. BÖLÜM 6.1 Ücretler Ücretler TQNet Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak düzenlenmektedir. Geçerli ücretlerin detayları adresinde yer almaktadır Başvuru Ücreti Başvuru esnasında ödenmesi gerekli olan ücrettir. Başvuru ücreti olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme, sınava giriş ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez Bir Üst Seviyeye Geçiş Ücreti (Stajer Denetçilikten Denetçiliği Geçiş) Bu ücret; kapsamında doküman inceleme ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez TQNet Personel Belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında yeniden derecelendirme talebinde bulunulabilir Tekrar Belgelendirme Ücreti Tekrar belgelendirme sürecinin maliyetini içerir. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme ve sertifika dahildir. Tekrar belgelendirme başvurusu esnasında ödenmesi gerekir ve başvuru ücreti gibi tekrar belgelendirme ücreti geri ödenmez. 6.2 TQNet Personel Sertifikası TQNet Genel Müdürlüğü tarafından; TQNet Personel Belgesi almaya kazanan adaylara TQNet Personel Belgesi gönderilecektir Bu belge kişiye özel olmasına rağmen TQNet gerekli hallerde belgeyi tekrar geri isteyebilme hakkına sahiptir TQNet; gizlilik beyanı gereğince belgelendirilmiş kişilerin kişisel bilgileri TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formunda ki onayı doğrultusunda TQNet tarafından adresinde yayınlanır. 6.3 Şikayetler TQNet tarafından belgelendirilen kişi hakkındaki şikayetleri almak için iki yöntem vardır: 1. Şikayet sahibinin herhangi bir yazılı yöntemle başvurması 2. İlgili tafralarca web sitesinde yer alan TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu nun TQNet e ulaştırılması

13 SAYFA 13/13 TQNet-PB LT.001/REV03 3. Belgelendirilen kişinin TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu ile hakkında yapılan şikayeti 15 gün içinde TQNet e ulaştırması TQNet e yapılan şikayetler 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılır ve şikayete konu olan belgeli kişi hakkında verilen karar resmi yazı ile kendisine iletilir. Ayrıca şikayetler hakkında verilen karar belgeli kişinin kişisel dosyasına kaydedilir. Karar, ilgili tüm taraflara bildirilinceye kadar takip altında tutulur. 6.4 İtiraz İlgili kişi kişisel bilgilerini belge numarasını tarihini de belirterek itiraz nedenini delilleriyle birlikte TQNet e yazılı olarak ulaştıracaktır TQNet Genel Müdürlüğü itiraz ile ilgili çalışmayı tamamlar ve 30 işgünü içinde sonuçlandırır. Karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. 6.5 TQNet Personel Belgesinin Askıya Alınması ve İptali TQNet Personel Belgesinin askıya alınması veya iptali aşağıdaki durumlarda söz konusu olur. Bu durumda ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verilir. TQNet Personel Belgesine sahip kişi hakkında yazılı delil ile ispatlanan ve kesinleşen şikayet olması TQNet-PB FR.010 Başvuru Formu Aday Beyanı bölümünde belirtilen hükümlere aykırı fiil veya durum Belgelendirme durumuna yanlış atıf veya belgenin ya da kimlik kartının uygunsuz kullanımı TQNet Program Komitesi; her bir durumla ilgili tüm tarafların delil ve iddialarını dikkate alarak, inceler ve nihai kararı verir. Genel Müdür imzalı bu karar ilgiliye bildirilir, bir kopyası da ilgilinin kişisel dosyasında saklanır TQNet Personel Belgesi ve kimlik kartı askıya alınan veya iptal edilen kişiler belgenin asıllarını 30 gün içinde TQNet Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Belgeli kişinin alınan karara itiraz hakkı saklıdır. 6.6 Gizlilik TQNet; gizlilik beyanı gereğince adayların bilgilerinizi muhafaza edecektir. Belgelendirme kararı alındıktan sonra iletişim bilgileri adresindeki açık veri tabanına adayın isteği doğrultusunda kayıt olacaktır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA 1/19 TQNet.LT.010/REV02/Revizyon Tarihi 01.10.2012 Giriş Bu doküman TQNet tarafından Yönetim Sistemi (YS) danışmanlarını belgelendirmek için; başvuruda bulunan adaylarda aranan özellikleri belirlemek

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 13, 18.07.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 14, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi Kişilerin belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgileri ve ücretlendirmeleri açık biçimde içeren

Detaylı

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Doküman No YEK Revizyon Tarihi / No 04.08.2014/17. Yayın No/Tarihi 02.01.2008 Sayfa No 1 / 19

İÇİNDEKİLER. Doküman No YEK Revizyon Tarihi / No 04.08.2014/17. Yayın No/Tarihi 02.01.2008 Sayfa No 1 / 19 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1-YÖNETİM EL KİTABI..3 1.1-KAPSAM 3 1.2-AMAÇ 3 1.3-TERİMLER ve TANIMLAR.3 BÖLÜM 2-UDEM YÖNETİM SİSTEMİ...6 2.1-PRENSİPLER...6 2.2-KALİTE POLİTİKASI 7 2.3-YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ.7 2.4-ORGANİZASYON

Detaylı

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 234 BAR GÖREVLİSİ SEVİYE 4 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 SPB2510KLV01 Rev.01 1/26 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq DELTA ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı