YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ"

Transkript

1 SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak adaylarda aranan özellikleri belirlemek ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Belgelendirme programları oluşturulurken, ISO 19011:2002, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 ve ISO 22003:2004, TS 18001:2008 ve ISO 27001:2005 standartları, Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları El Kitabı ile BD Specification for the Development of Examinations as a Part of Certification Schemes for MS Auditors ve IPC PL Certification Scheme IPC şemaları referans olarak kullanılmıştır. Bu doküman 6 ayrı bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm: Giriş ve denetçi seviyeleri 2. Bölüm: Adaylarda aranan şartlar, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güveliği ile gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçileri için istenen gereklilikler ve kabul edilebilir denetim tipleri 3. Bölüm: Başvurular 4. Bölüm: Başvuruların değerlendirilmesi, sınav bilgileri, sınav değerlendirmesi, belgelendirme 5. Bölüm: Gözetim, tekrar belgelendirme için gerekli olan şartlar, tekrar belgelendirme için müracaat sırasında istenecek belgeler 6. Bölüm: Diğer bilgiler, ücretler, personel belgesi ve kimlik kartları, şikayetler, itirazlar, TQNet personel belgesinin geri alınması ve iptali, gizlilik. 1.2 Denetçi Seviyeleri Yönetim Sistemi Denetçisi: Masabaşı (eğitim, iş tecrübesi, denetçi eğitimi ve denetim tecrübesini kriterlerini sağlayan) değerlendirmesini geçen ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar. Yönetim Sistemi Stajer Denetçi: Yönetim Sistemi Denetçisi için başvuru sırasında istenilen İş Tecrübesi, Yönetim Sistemi Deneyimi, Denetim Tecrübesi şartlarında eksiklik bulunan ve TQNet tarafından uygulanan yazılı ve psikometrik sınavda başarılı olan adaylar.

2 SAYFA 2/13 TQNet-PB LT.001/REV03 2. BÖLÜM 2.1 ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR Kişisel Nitelikler Adaylar etkili ve yararlı bir denetim için gereken; ahlaklı, açık fikirli, diplomatik, gözlemci, kavrayışlı, çok yönlü, ısrarcı, kararlı, kendine güvenen kişisel niteliklere sahip olmalıdır Eğitim Kalite, çevre,bilgi güvenliği ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, en az lise öğrenimlerini tamamlamış olmalıdırlar Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar, genel kimya ve genel mikrobiyolojiyi içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olmalıdırlar Üniversitelerin; Gıda Mühendisliği - Teknikerliği, veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Kimyager) Kimya Teknikeri ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri ve Su Ürünleri Mühendisliği - Teknikerliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir İş Tecrübesi Kalite, çevre,iş sağlığı ve iş güvenliği ve bilgi yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar çalışma alanlarıyla ilgili, değerlendirme ve karar verme yetkisinde teknik, uzmanlık ya da idari pozisyonda en az 5 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır Yüksek öğrenim mezunlarında toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Gıda güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunacak adaylar da ise yüksek lisans veya doktora yapılmış ise toplam iş deneyimi en az 4 yıl olmalıdır Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçiliği için başvuruda bulunacak adaylar min. 2 yıl enformasyon alanında ya da firmaların bilgi işlem bölümünde çalışmış olmalıdırlar Toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerini içermelidir. (*Söz konusu kalite deneyimi, Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve/veya denetlemesini içermektedir.) Stajer denetçilerde iş tecrübesi lise mezunlarında min. 2 yıl, üniversite mezunlarında min. 1 yıl olmalıdır.

3 SAYFA 3/13 TQNet-PB LT.001/REV Denetçi Eğitimi Adaylar, TQNet onaylı veya IPC üyesi (www.ipcaweb.org members&link) diğer yetkili kuruluşlarca onaylanmış kuruluşlardan alınmış bir başvuru kapsamına göre ilgili alanda Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitimini (en az 40 saatlik) tamamlamış olmalıdır. (Not: Aday herhangi bir yönetim sisteminde Başdenetçi eğitim sertifikasına sahip ise başvuru alanındaki yönetim sistemi için 24 saat tetkikçi eğitimi alınmış olması yeterlidir.) TQNet Onaylı Eğitim programlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Onaylı bir Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Kalite tanımlamaları Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Onaylı bir Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Tanımlamaları Çevre Yönetim Sistemi Temelleri EN ISO 9001:2008, EN ISO 9004:2010, EN ISO 9000:2007, EN ISO 19011:2004 Standartları Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri ENISO 14001:2004, ENISO 19011:2004 Standartları EN ISO Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Denetçinin Nitelikleri EN ISO 19011:2004 Kalite Çevre Yönetim Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Sistemleri Tetkik Kılavuzu Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Kontrol Listeleri Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği Pratik Çalışmalar Onaylı bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Gıda Güvenliği tanımlamaları Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri EN ISO 19011:2004 Standartları ve EN ISO 22000:2005 standartlar serisi EN ISO Standardının denetçi gözüyle incelenmesi Kritik Kontrol Noktalarının tespiti, Tehlike Analizi HACCP Planının oluşturulması Ön gereksinim programları Genel Gıda Hijyeni Uygunsuzluk Raporu Yazımı Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Pratik Çalışmalar Onaylı bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımlamaları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Temelleri TS 18001, TS ve EN-ISO 19011:2004 Standartları TS Standardının Denetçi Gözüyle İncelenmesi Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı ve İş Güvenliği Boyutları Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Denetçinin Nitelikleri

4 SAYFA 4/13 TQNet-PB LT.001/REV03 İzleme sistemlerinin kurulumu ve uygulanması Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Denetim Sistemi ve Denetim Tipleri Kontrol Listeleri Denetçinin Nitelikleri Uygunsuzluk Raporu Yazımı Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Kontrol Listeleri Pratik Çalışmalar Uygunsuzluk Raporu Yazım Onaylı bir Bilgi Yönetim Sistemi Başdenetçi eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Tanımlamaları EN ISO 19011:2004 Standartları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temelleri ISO 27001:Mart 2006, EN ISO 19011:2004 Standartları Risk Analizi ve Risk Yönetimi Risk Değerlendirme ve Risk tanımlayabilme Tehditler, güvenlik açıkları ve etkileri Riskiyileştirme metotları,uygulamaları,artık/kalan risk ve risk planlarının gözden geçirilmesi Uygulanabilirlik bildirgesi ve bunun BGYS için önemi Bilgi Güvenliği olayları ve ihlali arasındaki fark Denetim Sistemi ve Denetim Tipler Denetçinin Nitelikler Denetime Hazırlık, Denetimin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması Uygunsuzluk Raporu Yazım Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri Denetim Tecrübesi Adaylar başvuruda bulundukları yönetim sistemleri ile ilgili, (4) tam Yönetim Sistemi (Kalite/Çevre/OHSAS) denetimine (Dört tam denetim için en az 20 günlük denetim tecrübesi) katılmış olmalıdır. (*Denetimler son ardışık 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.)

5 SAYFA 5/13 TQNet-PB LT.001/REV Üç disiplinde de belgelendirme için ise (3) tam denetime katılmış olmalıdır. (Tetkikler son ardışık iki yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.) Gıda Güvenliği yönetim sistemi için başvuruda bulunan aday, son üç yılda en az (4) kuruluşta en düşük 12 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) denetimine katılmış olmalıdır. (GGYS denetim günleri, gıda sanayindeki ISO 9001 veya diğer GGYS denetimleri ile ilgili denetim günlerini içerir.) Eğitim denetimleri, IAF veya EA üyesi olan bir akreditasyon kurumunca akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunun yetkilendirdiği bir başdenetçinin veya TQNet Personel Belgesine sahip bir başdenetçi direktifi doğrultusunda kazanılmış olmalıdır. 2.2 Kabul Edilebilir Denetim Tipleri taraf ve 3. taraf belgelendirme veya gözetim veya tekrar belgelendirme denetimleri kabul edilmektedir Aşağıda belirtilen denetimler tarafımızdan kabul edilmeyecektir; a. 3. Taraf denetimlerde; 6 saati sahada geçmeyen ve (1) günden (1 günlük çalışma saati 8 saat olarak alınmaktadır) daha az süre ile denetim programı oluşturulan denetimler b. Belgelendirme kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmamış ve kaşelenmemiş Denetim Çizelgesi 3. BÖLÜM 3.1 Başvurular Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formu doldurarak TQNet Genel Müdürlüğü, 1348 sok. No:5/401 Teknik Malzeme İş Merkezi Yenişehir / İzmir adresine elden veya posta ile başvurabilirler. 3.2 Aday Denetçiden Sınavda Başarılı Olması Durumunda İstenecek Belgeler 1. TQNet-PB FR.019 TQNet Belgeli Personel Taahütnamesi 2. Diploma fotokopisi (Diploması noter tastikli olmalı ya da orjinali TQNet Kalite Müdürü tarafından görüldükten sonra fotokopisi alınacaktır. 3. Onaylı Başdenetçi eğitim başarı sertifikası 4. TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi (Belgelendirme Kuruluşu yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.)

6 SAYFA 6/13 TQNet-PB LT.001/REV03 4. BÖLÜM BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1 Ön İnceleme Ön inceleme aşamasında aday tarafından beyan edilen başvuru kayıtları ve evrakları Kalite Müdürü kontrol edilir Kontrol aşamasında başvuru kayıtlarında eksiklik tespit edilmesi durumunda adaya eksiklikleri olarak gönderilir ve adaydan düzeltme istenebilir Sınav Bilgileri Sınav bölümü; kişisel özelliklerin ve bilginin ölçümlenmesi için dizayn edilmiş iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bilginin ölçümlendiği yazılı sınav formatları aşağıdaki gibidir. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Denetçi yazılı sınav formatı Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) Denetçi yazılı sınav formatı aşağıdaki gibidir: Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam Puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan Toplam 100 puan

7 SAYFA 7/13 TQNet-PB LT.001/REV03 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 2 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetçi yazılı sınav format Soru tipleri Toplam soru adeti Toplam puan Çoktan Seçmeli 30 soru 15 puan Kompozisyon 3 soru 45 puan Durumlar 4 soru 40 puan TOPLAM 100 puan Bu kısımda aday 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alırsa başarılı sayılır. Adayın hangi seçeneği işaretlediği konusunda bir tereddüt olması halinde ilgili soru yanlış cevaplanmış sayılır Yazılı sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav tamamlandıktan sonra 20 dakika ara verilir ve kişisel ve karakter özelliklerin ölçümleneceği diğer yazılı sınav bölümüne geçilir. 4.3 Psikometrik Test TQNet ve Staregister International Inc., Staregister a ait olan ve IAS tarafından valide edilerek kabul edilmiş olan Kişisel Özellik Ölçümlemeye yönelik Psikometrik testin kullanımı yönünde bir anlaşma yapmışlardır. (Detaylar için lütfen anlaşma metnine bakınız.) Staregister ın Kişisel özellik testi, P101 Giriş Seviyesi ve P102 Yönetim Seviyesi olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Her test 80 er adet sorudan oluşmakta ve her sorunun 5 adet çoktan seçmeli cevabı bulunmaktadır. Her test 20 ila 50 içerecek şekilde test setleri halinde kullanılabilmektedir. Her sorunun potansiyel 5 cevabı vardır ve yalnızca bir cevap doğru olarak işaretlenebilir. Bu cevaplar her soru için a. Kesinlikle Katılıyorum b. Katılıyorum c. Emin Değilim d. Katılmıyorum e. Kesinlikle Katılmıyorum şeklindedir.

8 SAYFA 8/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Kabul edilebilir cevap 5 puan değerindedir. Diğer sorular ise sırayla 4,3,2,1 puan değerindedir. Cevapsız bırakılan sorulara 0 puan verilir. Birden fazla cevabın işaretlenmesi halinde de 0 puan olarak değerlendirilir. Sonuçlar ve Değerlendirme: (30 sorudan oluşan bir test seti için) % 24 Barajına kadar : Uyarı seviyesi (KIRMIZI) Bölge Eylem : Belgelendirme amacıyla tekrar sınav gerektirir veya sahada fiili denetim sırasında değerlendirme, mülakaat ve izleme yapılmalıdır. %25 - %49 Barajı arasında : Şartlı Geçiş (SARI) Bölge Eylem : Her yıl sınavın tekrarlanması şartıyla Belgelendirmeye gidilebilir % 50 Barajı ve üzeri : Geçer (YEŞİL) Bölge. Eylem : 3 yıl sonra tekrar sınava girmek üzere Belgelendirmeye gidilebilir Kırmızı Bölge = aday başarısızdır ve sınavdan kalır. Sınavda ölçümlenen kişisel özellikler; Kontrollü odaklanma, takım çalışması, heves, güven, dışa dönük olmak, sabır, gerçekçi, dürüstlük, etik, azimli, odaklanmış, sistematik, esnek, kararlı, kendine güvenen, pratik, iddialı Test Süresi : Her soru başına 1 dakikadır. Toplan soru sayısı üzerinden hesaplanır. TQNet, kişisel özelliklerin ölçümlenmesinde 30 soruluk setler kullanmaktadır. Test ten ; 0-37 puan alanlar Kırmızı Bölgede, puan alanlar Sarı Bölgede, puan alanlar Yeşil bölgede değerlendirilir Sınav Değerlendirmesi Sınav sonuçları adaylara olarak gönderilecektir. Adayın sınav sonucuna yazılı olarak itiraz etme hakkı saklıdır Sınavın genel başarısı için aday her iki kısımdan da başarılı olmak zorundadır. Aday; yazılı sınav bölümlerinin birinden başarılı, diğerinden başarısız olması durumunda müteakip sınavda başarısız olduğu sınava katılabilir Tekrar sınavlar için adaydan yeniden sınav lisans ücreti talep edilir. TQNet Kalite Müdürlüğü tarafından bir sonraki sınav programı adaya olarak gönderilmektedir. Ayrıca sınav programı web sayfasında duyurulmaktadır Yazılı Sınav Kuralları Adayların sınav saatinden en az 15 dk önce sınav salonunun da bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

9 SAYFA 9/13 TQNet-PB LT.001/REV03 Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda data bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir. Soruların bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve konuşmaları yasaktır. Sadece sınav görevlilerinin dağıttığı kağıtlara/formlara cevaplarını yazabilecekler, başka kağıt kullanmaları yasaktır. Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir. (İstisnai olarak ana dili Türkçe olmayanlara genel amaçlı sözlük kullanma izni verilebilir). Sadece yazılı ve sözlü sınavda ilgili yönetim sistemi standardı kullanılabilir. Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve ekipmanların kullanımı yasaktır. Sınav süresince sigara içmek yasaktır. Yazılı sınav süresince lavaboya gitmek yasaktır. Sınav başlama saatinden ilk 15 dakika içerisinde aday sınav kağıdını vererek sınavdan çıkamaz. Sınava geç kalma durumunda ilk 15 dakikalık geç kalmalarda aday sınava girebilir Adayların sınav görevlileri ile bir tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınav görevlilerinden reddederek diğer sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir Adaylar sınav görevlisini red etme gerekçesini, sınav sonrası gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. 4.3 Sınav Sonrası Aday Evraklarının İncelenmesi Sınavda başarılı olan aday tarafından sunulan tüm kayıtların ve belgelerin doğruluğu ve geçerliliği Kalite Müdürlüğü tarafından araştırılarak teyit edilir. Gerekli hallerde referans soruşturması yapılabilir Sınavda başarılı olan adayın evraklarının eksiksiz olması durumunda aday adına TQNet Genel Müdürlüğü tarafından Sertifika ve ID kart düzenlenir ve kendisine gönderilir. 4.4 Belgelendirme Belgelendirme uzmanları tarafından sınavlar sonucu geçer puan alan adayların başvuru dosyası ve tüm değerlendirme kayıtları TQNet Genel Müdürünün onayına sunulur. Belgelendirme kararı Genel Müdür tarafından alınır ve sertifika Genel Müdürü tarafından onaylanır. 4.4 Belge Süresi Belgelerin geçerlilik tarihleri sertifikalar üzerinde belirtilmekte ve Genel Müdür tarafından belgelendirme kararları verildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.

10 SAYFA 10/13 TQNet-PB LT.001/REV TQNet Personel Belgesinde Üst Seviyeye Geçiş Stajer Denetçi Seviyesinden Denetçi Seviyesine Geçiş Belge süresinin herhangi bir zaman diliminde, denetçi seviyesi için eksik olan yeterliliklerin tamamlanması gerekmektedir. Denetçi seviyesine Geçiş Ücreti yatırıldıktan sonra dekont ile yeterlilik evrakların TQNet e gönderilmesi gerekmektedir Stajer denetçi seviyesinden denetçi seviyesine geçiş aşamasında tekrar bir yazılı sınav programı uygulanmamaktadır. 5. BÖLÜM 5.1 Gözetim / Performans Değerlendirme TQNet personel belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. TQNet personel belgesine sahip kişiler sertifikalarının geçerlilik süresi içerisinde yılda (1) kez en az bir gözetim amacıyla izlemeye alınır. Gözetim metotları Denetçi değerlendirme anketi Her yıl Kişinin tetkikine nezaret etme Şikayet değerlendirme sonucuna göre Kişi hakkındaki şikayetlerin değerlendirilmesi Her şikayet sonrası Vb. yöntemlerden bir ya da bir kaçı olabilir TQNet Personel Belgesine sahip kişiler, belgelendirme tarihinden bir yıl sonrasında o yıl içerisinde gerçekleştirmiş oldukları denetimleri TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktararak TQNet iletmek zorundadır. 5.2 Tekrar Belgelendirme İçin Gerekli Olan Şartlar TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgelendirme tarihinden itibaren, belgelendirme konusuyla ilgili her yıl için en az (2) dış denetim ve toplam belge süresi için (3 yıl) en az 6 dış denetim (her yıl yapılan denetimler dahil) gerçekleştirilmelidir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi Denetçi belgesine sahip personel ya en az iki GGYS denetimi içermek üzere yılda en az beş dış denetim, ya da yerinde dört dış GGYS denetimi veya yılda on GGYS denetim günü gerçekleştirilmelidir Üç yılsonunda en az 45 saat kabul edilebilir onaylı profesyonel eğitim alınmalıdır. Profesyonel eğitim içerikleri; denetim yetkilerini artıracak konularda olması gerekmektedir. Alınacak eğitimler aşağıda belirtilen konular içerisinde yer almalıdır. Kalite yönetim sistemleri ile ilgili (Örn; Mevzuat eğitimi, süreç yönetimi, kalite maliyetleri, geliştirilmiş ürün kalite planlaması, proseslerin yönetimi ve iyileştirme teknikleri, ürün parça onay işlemi,

11 SAYFA 11/13 TQNet-PB LT.001/REV03 istatistiksel proses kontrol, deney tasarımı, toplam kalite yönetimi, ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Çevre yönetim sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, işletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin teknik ve çevre boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, risk enerji ve zaman yönetimi, istatistiksel proses kontrol, çevre konusundaki kanuni düzenlemeler, karar verme tekniklerinin çevre boyutları ve etkileri, atık yönetimi ekolojik sistemler, ürün tasarımı, atık yönetimi işlemleri, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili (Örn: Mevzuatlar ve kanunlar, iyi üretim uygulamaları, iyi tarım uygulamaları, HACCP uygulamaları, HACCP kapsamlarına sistematik yaklaşımı, gıda hijyeni, tehlike ve risklerin teşhisi, değerlendirilmesi ve analizi, ön gereksinim programları, IFS-BRC gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler, eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili (Örn; Mevzuatlar ve kanunlar, İşletme faaliyetlerinin ve üretim yöntemlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından boyutlarının tanımlanması ve gözden geçirilmesi, TS iş sağlığı ve güvenliği, entegre yönetim sistem standartları, risk değerlendirme ve derecelendirme, acil durumlara hazırlanma ve reaksiyon, ilk yardım, genel yönetim sistemi ve yönetim teknikleri uygulamaları, istatistiksel proses kontrol, proses yönetimi, proje yönetimi, planlanması ve gözden geçirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanuni düzenlemeler ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre) Denetimle ile ilgili (Denetim etkinliğinin geliştirilmesi, problem çözme teknikleri, grup çalışması ve çalışan motivasyonu, kabul örneklemesi, kalite sistem tetkikleri hazırlık ve planlama işlemleri ) eğitim, seminer, çalıştay ve/veya kongre 5.3 Belgelendirmeye Esas Olan Standart Değişikliği TQNet Personel Belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir döneminde belgelendirmeye konu olan standardın (ISO 9001:2008 veya ISO 14001:2004 veya ISO veya TS 18001) revizyonu durumunda, standartlardaki değişikliğin kapsamına göre belgeli kişi adresinde yayınlanacak olan uyum süresi içerisinde; İlgili standarda göre düzenlenmiş başdenetçi eğitim sertifikasını İlgili standarda göre yapılmış en az 3 tam denetimi TQNet-PB FR.013 Denetim Çizelgesi ne aktarılarak TQNet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir Yapılan incelemeler sonucuna göre, belgelendirilmiş olan kişiler; standartlardaki değişikliğin kapsamı esas alınarak hazırlanmış olan sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınav tarihi adresinde ilgili tüm taraflara duyurulur.

12 SAYFA 12/13 TQNet-PB LT.001/REV03 6. BÖLÜM 6.1 Ücretler Ücretler TQNet Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak düzenlenmektedir. Geçerli ücretlerin detayları adresinde yer almaktadır Başvuru Ücreti Başvuru esnasında ödenmesi gerekli olan ücrettir. Başvuru ücreti olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme, sınava giriş ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez Bir Üst Seviyeye Geçiş Ücreti (Stajer Denetçilikten Denetçiliği Geçiş) Bu ücret; kapsamında doküman inceleme ve sertifika yer almaktadır. Başvuru başarısız olur ise geri ödenmez TQNet Personel Belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında yeniden derecelendirme talebinde bulunulabilir Tekrar Belgelendirme Ücreti Tekrar belgelendirme sürecinin maliyetini içerir. Bu ücret kapsamında; doküman inceleme ve sertifika dahildir. Tekrar belgelendirme başvurusu esnasında ödenmesi gerekir ve başvuru ücreti gibi tekrar belgelendirme ücreti geri ödenmez. 6.2 TQNet Personel Sertifikası TQNet Genel Müdürlüğü tarafından; TQNet Personel Belgesi almaya kazanan adaylara TQNet Personel Belgesi gönderilecektir Bu belge kişiye özel olmasına rağmen TQNet gerekli hallerde belgeyi tekrar geri isteyebilme hakkına sahiptir TQNet; gizlilik beyanı gereğince belgelendirilmiş kişilerin kişisel bilgileri TQNet-PB FR.010 TQNet Personel Belgelendirme Başvuru Formunda ki onayı doğrultusunda TQNet tarafından adresinde yayınlanır. 6.3 Şikayetler TQNet tarafından belgelendirilen kişi hakkındaki şikayetleri almak için iki yöntem vardır: 1. Şikayet sahibinin herhangi bir yazılı yöntemle başvurması 2. İlgili tafralarca web sitesinde yer alan TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu nun TQNet e ulaştırılması

13 SAYFA 13/13 TQNet-PB LT.001/REV03 3. Belgelendirilen kişinin TQNet-PB FR.024 Şikayet Formu ile hakkında yapılan şikayeti 15 gün içinde TQNet e ulaştırması TQNet e yapılan şikayetler 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılır ve şikayete konu olan belgeli kişi hakkında verilen karar resmi yazı ile kendisine iletilir. Ayrıca şikayetler hakkında verilen karar belgeli kişinin kişisel dosyasına kaydedilir. Karar, ilgili tüm taraflara bildirilinceye kadar takip altında tutulur. 6.4 İtiraz İlgili kişi kişisel bilgilerini belge numarasını tarihini de belirterek itiraz nedenini delilleriyle birlikte TQNet e yazılı olarak ulaştıracaktır TQNet Genel Müdürlüğü itiraz ile ilgili çalışmayı tamamlar ve 30 işgünü içinde sonuçlandırır. Karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. 6.5 TQNet Personel Belgesinin Askıya Alınması ve İptali TQNet Personel Belgesinin askıya alınması veya iptali aşağıdaki durumlarda söz konusu olur. Bu durumda ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verilir. TQNet Personel Belgesine sahip kişi hakkında yazılı delil ile ispatlanan ve kesinleşen şikayet olması TQNet-PB FR.010 Başvuru Formu Aday Beyanı bölümünde belirtilen hükümlere aykırı fiil veya durum Belgelendirme durumuna yanlış atıf veya belgenin ya da kimlik kartının uygunsuz kullanımı TQNet Program Komitesi; her bir durumla ilgili tüm tarafların delil ve iddialarını dikkate alarak, inceler ve nihai kararı verir. Genel Müdür imzalı bu karar ilgiliye bildirilir, bir kopyası da ilgilinin kişisel dosyasında saklanır TQNet Personel Belgesi ve kimlik kartı askıya alınan veya iptal edilen kişiler belgenin asıllarını 30 gün içinde TQNet Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Belgeli kişinin alınan karara itiraz hakkı saklıdır. 6.6 Gizlilik TQNet; gizlilik beyanı gereğince adayların bilgilerinizi muhafaza edecektir. Belgelendirme kararı alındıktan sonra iletişim bilgileri adresindeki açık veri tabanına adayın isteği doğrultusunda kayıt olacaktır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER TS 18001 standardında tanımlanmış şartlara göre İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 R17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ /

Detaylı

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI PRG1 Yiyecek içecek sektöründeki servis ve bar hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme değerlendirme

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA 1/19 TQNet.LT.010/REV02/Revizyon Tarihi 01.10.2012 Giriş Bu doküman TQNet tarafından Yönetim Sistemi (YS) danışmanlarını belgelendirmek için; başvuruda bulunan adaylarda aranan özellikleri belirlemek

Detaylı

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015 C17.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 CARDCERT ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğalgaz alt yapı imalatlarında toprak altına ve toprak üstüne döşenerek gaz dağıtım ve iletimini sağlayan çelik boru ve fittingleri ile

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 7 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0010-3) Çelik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 1/6 1. SINAV NİTELİK ARALIĞI: Bu sınav şartnamesinin nitelik aralığı TS EN13067- çizelge1 de belirtildiği üzere boru bağlantıları için 3 PE boru malzeme grubunu ve bu grup içinde 3.6 ve 3.8 alt gruplarını

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

BELGELENDİRME KLAVUZU

BELGELENDİRME KLAVUZU BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DOKUMANLAR PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN KODU BELGELENDİRME KLAVUZU PRG.01 Kat Hizmetleri sektöründeki Oda ve Genel alan temizleme ve düzenleme hizmetlerinin gerektirdiği

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, (11UY0011-3) Ahşap Kalıpçı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER. belgelendirebilmek.

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER. belgelendirebilmek. *Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci

Detaylı

201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ATABEY'E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU BAŞVURU TARİHİ : 19 OCAK 20 28 ŞUBAT 20 SINAV TARİHİ : 07 MART 20 CUMARTESİ SINAV BAŞLAMA

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi:

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

Kara Kuvvetleri Komutanlğı Sivil Memur Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlğı Sivil Memur Alımı Kara Kuvvetleri Komutanlğı Sivil Memur Alımı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurumların sivil memur ihtiyacı kapsamındaki hususlar burada anlatılmıştır. Sivil memur başvuru koşulları, yazılı sınav

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR BİLGE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU www.ozelbilge.k12.tr BAŞVURU TARİHİ : 25MART 2014 18 NİSAN 2014 SINAV TARİHİ

Detaylı

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI R18.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM)

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu HASTANESİ

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu HASTANESİ *Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BAŞDENETÇİ EĞİTİM ONAYI İÇİN YETERLİLİKLER

YÖNETİM SİSTEMLERİ BAŞDENETÇİ EĞİTİM ONAYI İÇİN YETERLİLİKLER 1. Genel Yönetim Sistemleri Denetçi Eğitim Kursu İçin TQNet Kriterleri, Yönetim Sistemleri denetçi eğitim kursu düzenlemek isteyen TQNet onaylı eğitim kuruluşları için hazırlanmıştır. TQNet onayı almak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Amaç ve Kapsam: MADDE 1 - (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans düzeyinde

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR BİLGE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU www.ozelbilge.k12.tr BAŞVURU TARİHİ: 16 ŞUBAT 2015 21 MART 2015 SINAV TARİHİ:

Detaylı

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Ürün Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Page : 1 / 5 Prepared by : Gülsüm Büyüklü Approved by : Bernd Hagen 1. Amaç Bu prosedür ; müşterilerden gelen şikayet ve itirazların, değerlendirilmesi, netleştirilmesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim ) Programlarına

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencisi

Detaylı

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre YGS

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: İNTEGRA96 tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemine uygun İNTEGRA96 logolarının kullanma esaslarını açıklamaktır.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 2.1 Gıda Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ P20--009 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşayan öğrenciler ile Yurt Müdürlüğü personeli arasındaki iletişime yardımcı olan RA (Bina sorumlusu) öğrencilerin

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 2 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Faaliyetleri sonucu

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Müşteri Şikayet ve Đtirazları Prosedürü Revizyon : 04

Müşteri Şikayet ve Đtirazları Prosedürü Revizyon : 04 Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında S&Q

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı