T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU SÜT ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU SÜT ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU SÜT ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Atatürk İlkeleri ve İnkılap I. Dönem Tarihi-I İnkılâp ve İnkılâpla Alakalı kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti nde Yenilik Hareketleri,Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi ve Askeri, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti nin Yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı nın Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı nın Başlaması ve Osmanlı Devleti nin Savaşa Girişi,Birinci Dünya Savaşı nda Türk Cepheleri,Osmanlı Devleti ni Paylaşma Projeleri,Birinci Dünya Savaşı nın Sona Ermesi ve Yapılan Anlaşmalar Milli Mücadele Dönemi, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler Milli Mücadeleye Hazırlık, İzmir in İşgali, Mustafa Kemal in İstanbul da ve Anadolu da Yürütülen Faaliyetleri Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Türk Dili-I I. Dönem Dil Nedir?, Dünya üzerindeki diller, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Dil bilgisi,sözcük,cümle, Kelime Türleri, Anlatım düzeni ve biçimleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Kompozisyon. Yazılı ve sözlü kompozisyon, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri,hazırlıklı Konuşmalar, Hazırlıksız konuşmalar, Diksiyon, Ses,vurgu ve ton, Okunan bir kitabın sunumu. Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Yabancı Dil-I I. Dönem Am / is/ are-my/your/his/her-everyday objects-numbers-hello and goodbye am/ is/ are: questions and negatives-possessive s-family-opposites Present Simple1. He /she /it- Questions and negatives-jobs- What time is it? Present Simple 2: I/you / we / they- Leisure activities-social expressions. There is /are- Prepositions- some / any this /that- Furniture-Directions 1. Can / can t /could / couldn t was were Words that sound same. Past Simple 1. regular Verbs Irrregular verbs- silent letters special occasions Count and uncount nouns- I like / I d like much many food Polite requestscomparatives and Superlatives- have got- Town and country Present Continuous- whose? clothes. Going to future- Infinitive of purpose. Present Perfect + ever, never, yet, just- At the Airport Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Mesleki Matematik-I I. Dönem Kümeler, Sayılar,Ondalık Kesirler, Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri, Cebirsel İşlemler, Polinom ve özdeşlikler, Oran ve Orantı,Denklemler, Eşitsizlikler

2 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Mikrobiyoloji I. Dönem 3 1 3,5 M 4 Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Mikroorganizmaların ortak yaşam şekilleri, Bağışıklık sistemi, Mikroorganizmaların büyümesi,beslenmesi ve ölümü, bunlara etki eden faktörler, Mikroorganizmaların büyümesi, beslenmesi ve ölümü, bunlara etki eden faktörler, Ara Sınav ve Uygulama, Mikroorganizmaların büyümesi, beslenmesi ve ölümü, bunlara etki eden faktörler, Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan alet ve ekipmanlar, Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan alet ve ekipmanlar, Deney Uygulama, Deney Uygulama, Mikrobiyolojik kontrol yöntemleri, Preparat hazırlama, mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama yöntemleri, Preparat hazırlama, mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama yöntemleri Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Süt İşletmelerinde Temel I. Dönem İşlemler Ders süresince öğrenciler, tüketici kesiminin, işletmelerin, kamusal ve özel sektörün ekonomik yaşamdaki rolleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. ikinci bölümünde ise, makroekonomi kavramı çerçevesinde fiyat teorisi, para teorisi, milli gelir, arz-talep fonksiyonu ve ilişkisi, fiyat oluşumu ve enflasyon, devalüasyon ve revalüasyon konuları ele alınmaktadır. Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Laboratuar Teknikleri I. Dönem 2 1 2,5 Z 3 Kişisel Güvenlik Önlemleri, Laboratuar Genel Güvenlik Önlemleri, Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma, Analiz Öncesi Hazırlıklar, Analiz Sonrası İşlemler, Süzme, Çöktürme, Santrifüjleme, Damıtma, Ölçmek için büret, pipet, ve başkaca volumetrik ölçü aparatlarını ehliyetle kullanma, Laboratuarda genel ve özel amaçlı cam eşya yıkama iş sırasını öğretimi ve uygulanması, Temel laboratuar aletlerinin tanıtılması, Asit / Baz çözeltilerinin hazırlanması, Primer standart ve indikatör çözeltilerin hazırlanması ve çözeltilerin ayarlanması, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi kurumadde tayini, Volumetrik analiz yöntem ve ilkelerinin uygulanması, Volumetrik analiz yöntem ve ilkelerinin uygulanması, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi Asitlik tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi Kül tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi Tuz tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi Yağ tayini, Süt Ve Ürünlerinde Fiziksel Ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma, Süt Ve Ürünlerinden Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alma, Çiğ Sütlerin Duyusal Özellikleri, Çiğ Sütlerde Kirlilik Testi, Çiğ Sütte Asitlik Tayini, Çiğ Sütte Yoğunluk Tayini, Çiğ Sütte Kuru Madde Tayini, Çiğ Sütte Yağ Tayini, Koruyucu ve Nötralize Edici Madde Tayini, Sütte Antibiyotik Ve İnhibitör Madde Aranması, Diğer rutin analizler Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati İletişim I. Dönem Sözlü İletişim kurmak,yazılı İletişim kurmak,sözsüz İletişim kurmak,biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal),İletişim kurmak,örgüt dışı iletişim kurmak Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati I. Endüstriye Dayalı Öğretim 2. Dönem Uygulama ve Değerlendirme S 8

3 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Süt Mikrobiyolojisi 2.Dönem Gıdalarda mezofilik aerobik bakteri sayımı + Gıdalarda koliform bakteri sayımı, Gıdalarda koliform bakteri sayımı, Gıdalarda enterococcus (fekal streptokok) sayımı, Gıdalarda enterococcus (fekal streptokok) sayımı, Gıdalarda maya ve küf sayımı, Gıdalarda salmonella aranması, Gıdalarda salmonella aranması, Gıdalarda staphylococcus aureus sayımı + Gıdalarda clostrıdıum perfırıngens sayımı, Gıdalarda bacillus cereus aranması, Gıdalarda lısterıa monoyctogenes sayımı, Gıdalarda pseudomonas aeruginosa aranması, Çiğ sütlerde mikrobiyolojik analizler, Sütte mikrobiyolojik analizler, Süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizler, Aseptik Çalışma Tekniği, Numune Alma, Hijyen Kontrol Numuneleri, Sterilizasyon Ön Hazırlıkları, Sterilizasyon, Besiyeri Hazırlanması, Dilüsyon Sıvısı Hazırlama, Dilisyon Serisi Hazırlama, Ekim Yapma, İnkübasyon, Koloni Morfolojisi, Saf Kültür Eldesi, Preparat Hazırlanması, Mikroskopta İnceleme, Mikroorganizma Hücrelerini İnceleme, Lamlarda Sayım Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati İçme Sütü ve Konsantre Süt Dönem Ürünleri Pastörize içme sütü, Sterilize İçme Sütü, İçme sütlerinin depolanması, Şekersiz koyulaştırılmış süt üretilmesi, Şekerli koyulaştırılmış süt üretilmesi, Koyulaştırılmış süt ürünlerin depolanması, Analizler Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Mesleki Matematik-II 2. Dönem Hata Analizi,Lineer denklem sistemleri Eğri uydurma,interpolasyon, Temel dizi işlemleri, Aritmetik ve geometrik dizi işlemleri, Temel fonksiyonlar, Fonksiyon çeşitleri,üstel fonksiyonlar, Logaritma Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Peynir Teknolojisi 2. Dönem 3 1 3,5 M 4 Çiğ Sütün Özellikleri, Teleme eldesi, Mayalama Tekniği, Pıhtı oluşumunu etkileyen faktörler, Pıhtı oluşumu, Pıhtı kesim olgunluğunun belirlenmesi, Pıhtının işlenmesi, Pıhtının kesilmesi, pıhtının baskıya alınması, Telemenin porsiyonlanması, Mayalama tekniği, Tuzlama ve tuzlama teknikleri Salamurada tuzlama, Yüzey tuzlama, Derin tuzlama, Kafes tuzlama, Salamura hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, Suyun özellikleri, Salamuranın kontrolü ve yenilenmesi, Ambalajlama ve depolama, Peynir ambalaj materyalleri ve özellikleri, Teneke ambalaj materyalleri, Plastik ambalaj materyalleri, Peynir kalıplarının ambalajlama yöntemleri, Depolama ve depolama koşulları, Yöresel peynirlerin üretimi Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Çevre Koruma I. Dönem Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

4 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati İlk Yardım I. Dönem İlk yardımın temel uygulamaları,birinci ve ikinci değerlendirme,yetişkinlerde temel yaşam desteği,çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım,dış ve iç kanamalar,yara ve yara çeşitleri,bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım,üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım,kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım,acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım,zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım,acil taşıma teknikleri,kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri,sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Atatürk İlkeleri ve İnkılap 2. Dönem Tarihi-II Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk ün Türk Dış Politikası ( ), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Yabancı Dil-II 2. Dönem Adverbs of location / noun clauses. Prefer / would rather. Adverbs of manner. Adverbial Clauses of Manner. Comparative / Superlative forms. Will / Going to. Possible / probable / modal verbs (may, might, can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past, future, modals). Present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms). Just, already, yet, still, since, for, ever, never. Adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to). The same as / different from Adverbial clauses of reason (because, since, as, due to, owing to, because of, on the ground of... ) Adverbial clauses of result (so, therefore, that s why, so... that, such... that) Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Türk Dili-II 2. Dönem Türk dilinin sözcük yapısını kavrayabilme.günlük hayattaki yazılı anlatım türlerini tanıyabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma,okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türkçe'nin yapısal özelliklerini, kök ve eklerini kavrar Türkçe'de isim ve fiil çekimleri bilir. Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama yapar. Anlatım biçimleri kavrar ve iletişimde kullanır. Yazılı ve sözlü anlatım türleri bilir. Noktalama ve yazım kuralları kavrar. Anlatım bozuklukları kavrar ve Türkçe yi doğru kullanır. Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Gıda Endüstri Makineleri 3. Dönem Tartma ve Ölçme Aletleri + Taşıma ve İletim Düzenleri, Yıkama Makineleri, Filtrasyon, Santrifügasayon, Karıştırma Makineleri + Homojenizatörler, Isıl İşlem Makine ve Ekipmanları + Evaporatörler, Kurutma İşlemi ve Dearatörler, Yıkama Doldurma ve Kapama Makineleri, Aseptik Ambalajlama

5 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Süt Ürünleri Analizleri 3. Dönem 3 1 3,5 M 4 Süt Ve Ürünlerinde Fiziksel Ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma, Süt Ve Ürünlerinden Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alma, Çiğ Sütlerin Duyusal Özellikleri, Çiğ Sütlerde Kirlilik Testi, Çiğ Sütte Asitlik Tayini, Çiğ Sütte Yoğunluk Tayini, Çiğ Sütte Kuru Madde Tayini, Çiğ Sütte Yağ Tayini, Koruyucu ve Nötralize Edici Madde Tayini, Sütte Antibiyotik Ve İnhibitör Madde Aranması, Peynirlerin Duyusal Özellikleri, Peynirlerin Fiziksel Özellikleri, Peynirin Kimyasal Özellikleri, Peynirin Kimyasal Özellikleri Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Fermente Süt Ürünleri 3. Dönem Teknolojisi-II Sade probiyotik yoğurt üretimi, Probiyotik yoğurdun depolanması, Yoğurttan ayran üretimi,sütten Ayran Üretimi, Kefir Mayasının Hazırlanması, Sade kefir üretimi Ambalajlama ve depolama Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Yöresel Peynir Teknolojisi 3. Dönem Mihalıç peynirinde teleme elde edilmesi,mihalıç peynirinde peynirin olgunlaştırılması ve depolanması, Mihalıç peynirinde peynirin olgunlaştırılması ve depolanması +civil peyiri üretiminde teleme elde edilmesi, civil peynirinin tuzlanması Civil peynirinin ambalajlanması ve depolanması Hellim peynirinde teleme eldesi, Hellim peynirinde teleme eldesi Hellim peynirinin ambalajlanması ve depolanması, Van otlu peynirinde teleme elde edilmesi, Van otlu Peynirinin Olgunlaştırılması ve depolanması, Örgü Peynirinde Teleme Eldesi,Örgü peynirinin ambalajlanması ve depolanması Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati İşletme yönetimi-i 3. Dönem Mikroekonomik Verileri Takip Etmek,Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek,Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek,Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak,Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Fermente Süt Ürünleri 2. Dönem Teknolojisi-I Katı (set tipi) yoğurt üretimi, Sade yoğurtların depolanması, Kaymaklı yoğurt üretimi,süzme yoğurt üretimi, Meyve esaslı karışımların hazırlanması, Set tipi meyveli yoğurt üretimi, Pıhtısı parçalanmış meyveli yoğurt üretimi, Meyveli yoğurtların depolanması Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Çiğ Süt Analizleri 2. Dönem 1 1 1,5 M 2 Süt Ve Ürünlerinde Fiziksel Ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma, Süt Ve Ürünlerinden Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alma, Çiğ Sütlerin Duyusal Özellikleri, Çiğ Sütlerde Kirlilik Testi, Çiğ Sütte Asitlik Tayini, Çiğ Sütte Yoğunluk Tayini, Çiğ Sütte Kuru Madde Tayini, Çiğ Sütte Yağ Tayini, Koruyucu ve Nötralize Edici Madde Tayini, Sütte Antibiyotik Ve İnhibitör Madde Aranması, Peynirlerin Duyusal Özellikleri, Peynirlerin Fiziksel Özellikleri, Peynirin Kimyasal Özellikleri, Peynirin Kimyasal Özellikleri

6 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Süt Hayvanları Yetiştiriciliği 2. Dönem Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk ün Türk Dış Politikası ( ), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Tereyağı Teknolojisi 3. Dönem 1 1 1,5 M 2 Ham krema üretimi, Nötralizasyon, Kremaya Isıl İşlem Uygulanması, Kremanın olgunlaştırılması, Kremanın yayıklanması, Malakse işlemi, Tereyağını ambalajlama, Depolama Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Gıda Katkı Maddeleri 3. Dönem Katkı maddelerinin tanımı, Gıda işlenmesinde çeşitli amaçlarla kullanılan katkı maddeleri ve katkıların fonksiyonları ve yasalar açısından değerlendirilmesi, İngrediyentler, Gıda katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilecek hususlar, Süt ve ürünlerinde kullanılan gıda katkı maddeleri Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Kalite Yönetim Sistemleri 3. Dönem ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO kalite yönetim sistemi, Gıda kodeksi Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Meslek Etiği 3. Dönem Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,meslek etiğini incelemek,mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,sosyal sorumluluk kavramını incelemek Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati II. Endüstriye Dayalı Öğretim 4. Dönem S 8 Uygulama ve Değerlendirme Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Süt Yan Ürünleri 4. Dönem Kurutulmuş süt ürünleri teknolojisine giriş, Kurutma Yöntemleri, Süt tozu üretimi, Peynir altı suyu tozu üretimi, Kazein ve Kazeinat üretimi, Kurutulmuş süt ürünlerinin depolanması, Mikrobiyolojik bozulmalar, Süt Yan ürünleri

7 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Hijyen ve Sanitasyon 4. Dönem Sanitasyon Nedir ve Süt İşletmesinde Sanitasyona Giriş, Temizlik Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, Süt İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon, Kişisel Hijyen, Kişisel Temizlik Kuralları, İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları, Periyodik Sağlık Kontrolleri, İşletme Giriş ve Çıkışları Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Özel Süt Ürünleri 4. Dönem Besleyici Amaçla Takviye Edilen Süt Üretimi + Sunum Amaçlı Takviye Edilen Süt Üretimi, Sağlık Nedeniyle Takviye Edilen Sütler, Rekombine Sıvı Sütler, Rekombine Peynir Üretimi, Rekombine Yoğurt Üretimi İmitasyon Peynir Üretimi, İmitasyon Peynir Üretimi + İmitasyon Yağ Üretimi, Kazein Üretimi, Kazeinat Üretimi Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Dondurma Teknolojisi 4. Dönem 1 1 1,5 M 2 Dondurma Bileşenlerinin Hesaplanması ve Karıştırılması, Karışıma ön işlemler uygulanması, Karışımın dondurulması ve ambalajlanması, Karışımın dondurulması ve ambalajlanması, Karışımın dondurulması ve ambalajlanması, Dondurmanın depolanması Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Araştırma Yöntem ve 4. Dönem Teknikleri Araştırma Konularını Seçme,Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,Sunuma Hazırlık Yapma,Sunumu Yapma Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Ambalajlama 4. Dönem Gıda Muhafaza, Muhafaza Teknikleri, Ambalajlama, Ambalaj materyalleri ve özellikleri, Süt Ürünlerinde Ambalajlama, İçme Sütünün ambalajlanması, Yoğurt ve Fermente Süt Ürünlerinin ambalajlanması, Peynirin ambalajlanması, Kurutulmuş ve Koyulaştırılmış Süt Ürünlerinin ambalajlanması, Tereyağının ambalajlanması, Dondurmanın ambalajlanması Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati İşletme yönetimi-ii 4. Dönem Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

8 Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Kalite Güvencesi ve 4. Dönem Standartları 2 1 2,5 S 3 Kalite Kavramı,Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi,yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları,çevre standartları, Çevre standartları,kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi,kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Üretimde kalite kontrolü,muayene ve örnekleme Muayene ve örnekleme,toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Süt Tesisleri Kuruluş ve 4. Dönem Organizasyonu Yöresel Süt İşletmelerinin Yer Seçimi, Bölgesel Süt İşletmelerinin Yer Seçimi,Yoğurt üretim Prosesi, Peynir üretim Prosesi, Tereyağı Üretim Prosesi, İçme Sütü Üretim Prosesi, Dondurma Üretim Prosesi, Ana Bina İnşaat Malzemeleri Seçimi, Üretime Yardımcı Tesislerde Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri, Buhar Üretim Servisinin Düzenlenmesi, Soğutma Servisinin Düzenlenmesi,Temizleme ve Atık Su Servisinin Düzenlenmesi, Süt Alım Yerinin Belirlenmesi,Pastörizasyon Ünitesinin Yerinin Belirlenmesi, İmalat Yerlerinin Belirlenmesi, Dinlendirme ve Olgunlaştırma Yerlerinin Belirlenmesi, Ambalajlama Yerinin Belirlenmesi,Soğuk Hava Depolarının Yerlerinin Belirlenmesi,Yardımcı Tesislerin Yerlerinin Belirlenmesi, Laboratuarın Yerlerinin Belirlenmesi, Çiğ Sütün İşletmeye Getirilmesi, Sütün Fiyatlandırılması

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ve KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ve KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 6303101 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ve KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Gıda İşleme PROGRAM: Süt ve Ürünleri Teknolojisi T.C. I.Sınıf I.Yarıyıl Kimya I Maddenin yapısı ve sınıflandırılması, Kimyanın temel kanunları, Atomun yapısı ve özellikleri (elektron, proton, nötron),

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Dil

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Y. Yıl I.YARIYIL Adı Top. OZD 001 TÜRK DİLİ- I 2 - - 2 2 2 OZD 003 ATATÜRK

Detaylı

1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 614 GAZ ve TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Ders İçerikleri ( Türkçe) 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ NTO1001 GENEL TURİZM (3 0 3) Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Denizyolu, Turizm

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ BLP-103 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4 ( 3 + 1 ) AKTS: 6 Algoritma, Akış Diyagramı,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0= 3 / AKTS= 4 Mikroekonomik

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ(İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ(İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ(İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ I. YARIYIL DERSLERİ MESLEKİ MATEMATİK I (3 0) AKTS:5- ZORUNLU KÜME, SAYILAR, MODÜLER

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GİY101 Tekstil Teknolojisi Tekstilin tanımı, ülkemizdeki yeri ve önemi. Tekstil liflerinin tanımı ve

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

1.YARIYILI/ GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYILI/ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYILI/ GÜZ DERSİN ADI DERS KODU 101 SÜRE VE ) Ticari Matematik 1.Yarıyıl / Güz Dönemi lık 2 14 2 3 Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ders Ġçeriği A- MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MUV-101 Genel Muhasebe-I 4 0

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı