İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ"

Transkript

1 HOŞ GELDİNİZ

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ

3 ERGİN DEMİRKOL MAKİNA ÖĞRETMENİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ODUNPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

4 ACABA AKLIMIZA ŞU SORULAR GELEBİLİRMİ? 1-NİÇİN BURADAYIZ 2-NE DEMEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3-ÖĞRENDİK ŞİMDİ GÖREVİMİZ NE

5 1.SORUNUN CEVABI *İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNDA GÖREVLENDİRDİK EYVAH MI DESEK ACABA NEYSE BİRİNCİ SORUYU DOĞRU CEVAPLADIK

6 ÖNCE SORUYU HATIRLAMALI AMAN ERGİN HOCA KIZMASIN 2-NE DEMEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

7 BU SORUYU CEVAPLAMADAN ÖNCE BAZI HAKLARIMIZI HATIRLAYALIM BAKALIM

8 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDAN KAYNAKLANAN HAKLARIMIZ

9 Madde 18 Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Madde 48 Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Madde 49 Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

10 Madde 50 Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. * Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. *Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. * Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

11 Madde 51 Sendika kurma hakkı * Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. * Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.? (Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt Kanunla düzenlenir. )

12 Madde 55 Ücret emeğin karşılığıdır. *Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. *Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.

13 Madde 56 Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması * Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. * Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

14 HUKUK 1.SINIF TEMEL HUKUKTA ÖĞRETİLEN KANUNLAR HİYERARŞİSİ KAVRAMINA GÖRE YUKARIDAKİLER ANAYASAL HAKLARIMIZDIR İKİNCİ TEMEL HAKKIMIZ İSE KANUNLARDAN ÖNCE GELEN VE MECLİSİMİZCE ONAYLANMIŞ ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERDİR ŞİMDİ ONLARA BAKALIM

15 ILO Uluslararası Çalışma Örgütü (International LabourOrganisation) 1919 yılında kuruldu yılında Türkiye üye oldu. Sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir BM kuruluşudur. Merkezi cenevre

16 ILO SLOGANLARI İnsan haklarına saygı Yeterli yaşam standartları İnsanca çalışma koşulları İstihdam olanakları Ekonomik güvence ILO nun 4 temel stratejik hedefi vardır: Çalışma yaşamında standartlar geliştirmek. Temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, üçlü yapıyı (devlet işçiişveren) ve sosyal diyalogu güçlendirmek.

17 SORUMLULUKLAR YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK

18 Türkiye nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri *Türkiye, bugüne kadar 57 tane temel ILO Sözleşmesini kabul etmiştir. (imzalamadığı inşaat, maden, kimya, ev hizmetleri) *6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının temel dayanağı anayasa ile birlikte aşağıdaki İLO sözleşmelerdir *155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme Kanunla meclisten geçiş tarihi(07/01/2004) *161 sayılı İş Sağlığı ve Hizmetleri Hakkında Sözleşme. Kanunla meclisten geçiş tarihi(07/01/2004)

19 DünyaSağlıkÖrgütüWHO (World Health Organization) *Birleşmiş Milletler ebağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt. *Amacı; Bütün halkların sağlığı, dünyada barış ve güvenliği sağlamak. *Kuruluşu : 1946 *Üyelik : 1948 *Üye sayısı: 191 *Merkezi : İsviçre,Cenevre

20 WHO nun amacı çalışma alanları nelerdir? 1-Salgın hastalıklarla savaş 2-Tıbbi araştırmalar 3-Teknik destek 4-Sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi 5-Ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi 6-Aile planlaması?????????? 7-Aşı programlarının düzenlenmesi 8-Beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması 9-Temiz su kaynaklarının korunması ve hijyenin sağlanması 10-Uluslar arası sağlık standardının korunması 11-Doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardım edilmesi.

21 Karşılaştırma tablosu ILO ÇSGB Çalışma ortamı İş güvenliği İş güvenliği uzmanı (yukarıdakileri görünce İLO 155 nolusözleşme) WHO Sağlık bakanlığı İş sağlığı İşyeri hekimliği (yukarıdakileri görünce İLO 161 nolusözleşme)

22 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nerelerde uygulanır? -----Kamu -----Özel sektör -----Bütün işler (tarım, ticaret, sanayi hepsi) -----Bütün işyerleri(apartman, hamam, ofis) -----Çırak ve stajyerler -----Tüm çalışanlar -----Bütün sektörlere uygulanır.

23 Kanun nerelerde uygulanmaz? ----TSK, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. (Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç) ----Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. ----Ev hizmetleri (temizlikçi kadın). ----Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar (avukat, doktor, lif dokuyup satan genç kız veya annesi, terzi) ----Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

24 ŞİMDİ GELELİM İKİNCİ SORUNUN CEVABINA İş sağlığı ve güvenliği; işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan tehlikelere, iş kazalarına, mesleki ve diğer tür hastalıklara karşı işçilerin teknik ve yasal önlemlerle korunması olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliğinin ilgi alanları şunlardır: 1-Çalışanın sağlığını korumak. 2-Üretimin güvenliğini korumak. 3-Çevrenin ve işyerinin güvenliğini sağlamak. Neyse sıkılmadık ergin hoca iyi hazırlanmış gibi duruyor herhalde birazdan biter

25 İKİNCİ SORUYU CEVAPLAMAK İÇİN KANUNU İŞLEDİK BİRAZ YÖNETMELİĞE BAKALIM NE DERSİNİZ TAMAM DURMUYORUZ BİTİRMEMİZ LAZIM

26 ÖNCE NE BİZİ BAĞLIYOR BAKALIM *6331 SAYILI KANUNA -----KANUNA BAĞLI *İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Ocak 2013 Sayı : 28532

27 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

28 KAPSAM Bu yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

29 Dayanak ve tanımlar *Bu yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir *Bu yönetmeliğin uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlandığı gibidir.

30 KURULUN ÖNEMİ İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli kararlar alan ve işvereni yönlendiren aynı zamanda çalışanlara yol gösteren bir yapıdır.

31 KURUL NERELERDE KURULUR 50 ve daha fazla çalışanı olan, 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur.

32 KURUL BAŞKA NERELERDE KURULUR 6 aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde de kurulur. Bu durumda aşağıdaki hususlar geçerlidir.

33 KURUL KARARLARINI KİM UYGULAR İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

34 KURUL NASIL OLUŞUR 1-İşveren veya işveren vekili. 2-İş güvenliği uzmanı. 3-İşyeri hekimi. 4-İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi. 5-Bulunması halinde sivil savunma uzmanı. 6-Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta. 7-Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

35 İşveren : Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

36 iş güvenliği uzmanı : iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile (teknik elemanı (teknik öğretmen fen fakültelerinden mezun kimyager biyolog fizikçi iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksek okulu mezunları))

37 İşyeri hekimi İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

38 Çalışan temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

39 Kurul nasıl yönetilir Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

40 Kurul üyelerinin eğitiminden kim sorumludur İşveren sorumludur. Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

41 Kurul üyelerinin asgari eğitim konuları nelerdir? a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, d) İletişim teknikleri, e) Acil durum önlemleri, f) Meslek hastalıkları, g) İşyerlerine ait özel riskler, ğ) Risk değerlendirmesi.

42 Kurulun Çalışma usulleri: a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin 2 ay, az tehlikeli işyerlerinde ise 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. HAY ALLAH BİRDE BU ÇIKTI BAŞIMIZA

43 b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

44 c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

45 ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır

46 d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. BUNU BEĞENDİM BENİ GALİBA ADAM YERİNE KOYACAKLAR

47 e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.

48 f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.

49 g)kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanlarıbağlar.

50 Kurulun yükümlülüğü: 1-Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar

51 2-Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. 3-Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.

52 Çalışanların yükümlülüğü: Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.

53 İLK TOPLANTI İÇİN BU KADAR YETER BU TOPLANTIDA BANA ZAMANINIZI HEDİYE ETTİNİZ TEŞEKKÜR EDERİM HERKESE HAYIRLI GÜNLER GÜLLERİN EFENDİSİNE SELAM OLSUN

54 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULUNUN EĞİTİM KONULARI KONULARIN İŞLENMESİ 2.Toplantı

55 a-kurulun görev ve yetkileri 1) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, 2) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

56 3) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

57 4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

58 5) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, 6) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

59 7) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak, 8) Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

60 9) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

61 b)iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar

62 I- DEVLETİN GÖREV VE SORUMLULUĞU: Madde: 2 T.C. Sosyal bir hukuk devletidir. T.C. ANAYASA Madde: 17 Herkes yaşama hakkına sahiptir. Madde: 50 Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenen yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Madde: 56. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Madde: 60. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

63 İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER * tarih ve 151 sayılı Ereğli Havzai FahmiyesiMaden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile; -Günlük çalışma süresi 8 saate indirilmiş, -18 yaşından küçüklerin çalışması yasaklanmış, -Kazaya uğrayan işçileri tedavi ettirme, eczane ve hekim bulundurma zorunluluğu getirilmiş, -Tazminat ödeme ve cezai yaptırım öngörülmüştür.

64 * tarihinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu nun332 ncimaddesi ile, işverenlere, sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı sağlama yükümlülüğü getirilmiş. * tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu nun15 inci maddesi ve 1593 sayılı Umumi HıfzıssıhaKanunu işçileri, özellikle çocuk ve kadın işçileri koruyucu maddeler içermektedir.

65 * Çalışma hayatının ilk önemli Yasası 3008 Sayılı İş Kanunu tarihinde kabul edilmiş ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. * tarih ve 5690 sayılı Kanunla Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Numaralı Uluslar arası Çalışma Sözleşmesi onaylanarak yürürlüğe girmiştir. * tarihinde yürürlüğe giren ve şu anda yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu nadayanılarak iş güvenliği yönünden bir çok tüzük ve yönetmelik çıkartılmıştır.

66 *155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin İLO Sözleşmesi (07/01/2004 mecliste onay) *161 sayılı İş Sağlığı ve Hizmetleri Hakkına ilişkin İLO Sözleşmesi (07/01/2004 mecliste onay)

67 SON DÖNEMDE ÇIKARILAN İLGİLİ KANUNLAR *4857 sayılı iş kanunu (22 mayıs 2003) *5510 sayılı sosyal güvenlik kanunu (31 mayıs2006) *6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu (20 haziran2012)

68 İş Sağlığı ve Güvenliği ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bulunan; * 17 Kanun, * 28 Tüzük, 37 adet yönetmelik İlgili bakanlıklar bir çok ilgili tebliğ,genelge (meb genelge 2014/16 ) ve yönergeler yayınlamıştır. bulunmaktadır. Not: Tüzüklerin hepsi yürürlükten kaldırılmıştır Sadece yönetmelikler ve 4857 sayılı iş kanunu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu üzerinde haraket edilmektedir diğer 14 adet kanun bir neviikadüktür

69 Eğitim ve iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşturulması İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden işyerlerinde yapılan eğitimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. İş Sağlığı Genel Müdürlüğütarafından her yıl Mayıs ayında düzenlenen İş Güvenliği Haftası etkinlikleri ile de genel anlamda iş güvenliği bilincinin canlı tutulması amaçlanmaktadır. İş Müfettişleri, işyerlerinde yaptıkları denetimlerde, işçi ve işverenlere tavsiye ve önerileriyle eğitim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

70 İşverenin, insan yaşamının kutsallığı çerçevesinde sigortalının sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda iş görmesini sağlamakla yükümlü bulunduğu yönü tartışmasızdır ve Yasalarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde açıkça gösterilmemiş bulunsa dahi, işverenin, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlü bulunduğu yönü, İş Kanununun 73 üncü maddesinin açık buyruğudur. (TC. Yargıtay 10. H.D , 2431/2554)

71 * İş Kanununun 73 üncü maddesine göre işveren, salt mevzuatta ön görülen önlemleri değil, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çerçevesinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Herhalde, çalışan kimsenin iş güvenliği, işçinin kendi dikkatine bırakılamaz. (TC.Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 2029/2140) * İşverenin sorumluluğu için, önlem almasının zorunluluğu değil, gerekli bulunması aranır. (TC. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 371/1136)

72 Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız olarak bulundurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamını taşımadığı, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetleme ve giderek önlemlere uyulmasını temin anlamında bulunduğu da kuşkusuzdur. Başka bir deyişle, işveren işyerinde, geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. Bu zorunluluk sonucu olarak işyerinde işveren tarafından tam anlamı ile geniş bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. (TC. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 2077/7689)

73 ÇALIŞANLARIN, ALINACAK GÜVENLİK KURALLARINA UYMALARININ SAĞLANMASI, * Sigortalının, iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarını önleyici tedbir almayan işveren, iş kazasından sorumludur. (TC. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 3327/4516) *Emniyet kemeri vermekle yetinip,bunukullandırmayı sağlamayan işveren, iş kazasından sorumludur. (TC. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 4661/5171) * İşverenler, işyerlerinde tüm önlemleri almak ve koruyucu malzemeyi kullandırmakla yükümlüdür. (TC. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 1757/1960)

74 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

75 ÇSGB Görevleri: *Çalışma hayatını düzenleyici. *İşçi -işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak *Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak.

76 *İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, *Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak.

77 *Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, *İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek. *Çalışma hayatını denetlemek (İTK) *Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak (SGK)

78 *Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak. *Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.

79 *İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak. *İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, *Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.

80 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri *İSG konularında mevzuat çalışması yapmak. *Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

81 *Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. *Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek

82 *Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek. *Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.

83 *İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak. *Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.

84 *Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve, kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmaküzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

85 *İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin İSG ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

86 *İSG alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak.

87 *İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için; Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler ve TTK hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek.

88 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: *Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak. *Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek,

89 İTK görevleri *Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek. *Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörelbazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak

90 *Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak. *Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek. *Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörelanalizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

91 ULUSLAR ARASI STANDARTLAR VE YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

92 İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN DOĞUŞU İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk standart İngiliz Standart Teşkilatı (BSI) tarafından BS 8800 olarak 1996 yılında yayınlanmıştır. Bu standart çok sayıda İngiliz kuruluşunun katılımı ile İngiliz Standart Teşkilatı bünyesinde oluşturulan HS/1 teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır. OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems) 18001, İngiliz Standardları Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanmış olan "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" standardıdır. 15 Nisan 1999

93 OHSAS 18001; 09 NİSAN 2001'de TSE tarafından Türk standardı olarak kabul edilmiştir. (TS 18001) Ancak; OHSAS iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme sistemini uygulamış olmak, tek başına yasal gerekliliklerin yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

94 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

95 ISO 9000 SERİSİ STANDARTLAR, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kuruluşların KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ nikurması ve geliştirmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

96 ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

97 Günümüzde, KURULUŞLARIN sadece kaliteli mal veya hizmeti ucuza sunmaları yetmemekte, ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve SOSYAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİ BEKLENMEKTEDİR. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ; özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

98 ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

99 ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş, uluslararası bir standarttır (1 Eylül 2005)

100 ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ; HACCP sisteminin prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede kuruluşlar hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir

101 ISO BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (özellikle kurum kültürü oturmuş özel sektörün ve devletin önemli gizli işlerinin yapıldığı kurum ve kuruluşlarda önemle üzerinde durulan fakat bizim eğitim sektörü ile ilgisi pek olmayan yönetim sistemidir isminin bilinmesi yeterlidir

102 C) SIKÇA RASTLANAN İŞ KAZALARI VE TEHLİKELİ VAKALARIN NEDENLERİ,

103 İŞ KAZASININ TANIMI VE KAPSAMI 6331 sayılı kanuna göre iş kazası tanımı aşağıdaki gibidir İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı 5510 sayılı kanuna göre is kazasının tanımı söyledir: A-Bir hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılan isçilerle ilgili is kazası: 1) İsçinin, işyerinde bulunduğu sırada, isçi kaza anında çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve aranan tek şarttır. 2) İşveren tarafından yürütülmekte olan is dolayısıyla, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl isini yapmaksızın geçen zamanlarda,

104 3) Emziren kadın sigortalının, is mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 4) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla isin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kazalar, B-5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalısansigortalıların (Eski Bağ-Kur luların) is kazası: 1) İşyerinde bulunduğu sırada ve yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar, İŞ KAZASI olarak sayılmaktadır

105 Genel Prensipler * İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENEBİLECEĞİNİ BİLMEK VE BUNA İNANMAK, * ÖNLEMENİN, ÖDEMEKTEN DAHA İNSANİ BİR DAVRANIŞ OLDUĞUNU VE DAHA AZ MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLDUĞUNU BİLMEK,

106 Genel Prensipler: * TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK, DAHA AZ RİSKLİ VE DAHA KALİTELİ ÜRETİM METOTLARI KULLANMAK, * KULLANILAN MALZEMELERDEN TEHLİKELİ VE ZARARLI OLANLARI, DAHA UYGUNLARI İLE DEĞİŞTİRMEK,

107 Genel Prensipler: * MAKİNE VE TEZGAHLARIN OPERASYON NOKTALARI VE DİĞER TEHLİKELİ KISIMLARINI KORUYUCU İÇİNE ALMAK, * GEREKLİ OLAN, TÜM MAKİNE TEZGAH VE TESİSLER İLE ELEKTRİK TESİSATININ PERİYODİK KONTROLLARINI YAPMAK,

108 Genel Prensipler: * İŞE UYGUN PERSONEL İSTİHDAM ETMEK VE ÇALIŞANLARI EĞİTMEK, * İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULUNU GEREKTİĞİ GİBİ ÇALIŞTIRMAK.

109 İŞ GÜVENLİĞİ BİLİMİ, KAZALARIN ÖNLENMESİ YÖNÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, KAZA ZİNCİRİ NİN ÜÇÜNCÜ HALKASINI OLUŞTURAN TEHLİKELİ DURUM VE TEHLİKELİ HAREKET E MÜDAHALEYİ TEMEL FAALİYET ALANI OLARAK KABUL EDER.

110 Yönetim Orijin Belirti Temas Zarar TEHLİKELİ DURUM TEHLİKELİ HAREKET YETERSİZ TEMEL DİREKT SORUN ZARAR KONTROL NEDEN NEDEN TEHLİKELİ DURUM TEHLİKELİ HAREKET KAZA ZİNCİRİ (DOMİNO TEORİSİ)

111 -TEHLİKELİ HAREKETLERE (KİŞİSEL NEDENLER) ÖRNEKLER; - Güvensiz ve hatalı çalışma, - Koruyucu tertibatı kullanmama, - Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma, - Yersiz şakalaşma, işyeri disiplinine uymama, vb.

112 * TEHLİKELİ DURUMLARA (FİZİKSEL NEDENLER) ÖRNEKLER: - Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi, - Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması, - Hatalı çalışma yöntemi, - Uygun olmayan termal konfor şartları, vb.

113 * İş Kazalarının büyük bir kısmı, tehlikeli hareketlerden kaynaklanmaktadır. * Kaza sonucu meydana gelebilecek zararın büyüklüğü, önceden kestirilemez, bu tamamen tesadüflere bağlıdır.

114 * Ağır yaralanma, ya da ölümle sonuçlanan her bir kazanın temelinde, 300 adet yaralanmasızve 29 adet hafif yaralanma ile sonuçlanan benzer kaza olayı vardır. Ağır yaralanma -ölüm... 1 Hafif yaralanma Yaralanmasız Ölüm Ağır yara 29 Hafif yaralanma 300 yaralanmasız Demek ki kaza geliyorum diyormuş

115 DOMİNO TEORİSİ (KAZA ZİNCİRİ) DAHA DERİN İNCELENİRSE YÖNETİM: İnsan bünyesinin tabiat şartları karşısında zayıf olması ORİJİN: Şahsi özürler (Dikkatsizlik, pervasızlık asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik, ihmalkarlık vs.) BELİRTİ: TEHLİKELİ HAREKET TEHLİKELİ ŞARTLAR TEMAS: Kaza olayı, ZARAR: Ölüm,Yaralanma(Zarar, hasar)

116 *%98 i insan kusurundan kaynaklanıyor (Tehlikeli durum ve/veya tehlikeli davranış) *%2 si kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır *Kazanın sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez. *İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin asıl çalışma alanı TEHLİKELİ DURUM ve TEHLİKELİ DAVRANIŞ IN ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır.

117 Kusurlu davranış tipleri hatalar Kusurlu davranışlar Kasıtsız davranışlar Kasıtlı davranışlar Dikkatsizlik İhmal etmek Yanılmak Kasıt Atlamak, Unutmak Pervasızca davranmak Hatalı seçim Bilinçli kural ihlali

118 İŞ KAZASI NEDENLERİ DOĞRUDAN NEDENLER Güvensiz Hareketler Rahatsızlık Yaralanma Sakatlanma Ölüm Güvensiz Durumlar KATKIDA BULUNAN NEDENLER Güvenlik Yönetimi Performansı İşçinin Zihinsel Durumu İşçinin Fiziksel Durumu

119 İNSANIN DOĞAL YAPISI DALGINLIK TEHLİKELİ HARAKETLER ACELECİLİK POZİSYON VE TAVIR EMNİYET TEDBİRLERİNE UYMAMA ŞAKALAŞMA AŞIRI HIZ DİKKATSİZLİK İHMALKARLIK TEHLİKELİ ÇALIŞMA

120 YAPISAL UYUMSUZLUK TEHLİKELİ HARAKETLER FİZİKSEL YETERSİZLİK

121 EĞİTİM NOKSANLIĞI TEHLİKELİ HARAKETLER YETERSİZ BİLGİ YETERSİZ TECRÜBE

122 EKİPMANLAR TEHLİKELİ ŞARTLAR BAKIMI YAPILMAMIŞ EKİPMAN HASARLI EKİPMAN EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIMI YETERSİZ KORUYUCU EKİPMAN UYGUN OLMAYAN EKİPMAN KULLANIMI UYGUN OLMAYAN MUHAFAZALAR YETERSİZ UYARI SİSTEMİ

123 İŞ YERİ DÜZENSİZLİĞİ TEHLİKELİ ŞARTLAR ZEMİN KİRLİLİĞİ DAĞINIK VE DÜZENSİZ ÇALIŞMA ORTAMI

124 ÇEVRE KOŞULLARI GÜRÜLTÜ TEHLİKELİ ŞARTLAR AYDINLATMA TİTREŞİM

125 TEHLİKELİ ŞARTLAR DENETİM NOKSANLIĞI

126 HAYATTA KALMAK İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE AİLEMİZİN, KENDİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK ONLARA DAHA İYİ BİR YAŞAM SAĞLAMAK TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK

127 YAŞLILIKTAN DOLAYI İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ YİTİRDİĞİMİZ ZAMAN İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK KADAR SAKATLANDIĞIMIZ ZAMAN

128 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR! Amaan neymiş iş güvenliği yaa eskiden iş güvenliği mi vardı. Canım sıkkın zaten akşam olsa da eve gitsem. İş güvenliği kurallarının hepsine uyacağım çünkü onlar benim sağ salim eve geri dönebilmem için konulmuş kurallardır.

129 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR! Ooff ayağım!! KEŞKE uysaydım iş güvenliği kurallarına Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve sağ salim evime geri dönebildim

130 ÖNGÖR ÖNLEM AL!

131 Hangisi Güvenli?

132 Sizce Bu Adam Ne Yapıyor?

133 Kazaların Oluş Nedenleri Dikkatsizlik Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle, örneğin özel hayatına ilişkin problemler dolayısıyla gerekli dikkati sarfetmemesi kaza nedenlerinin başında yer alır. Ayrıca uykusuzluk, aralıksız olarak uzun süreli çalışmalar da dikkatin dağılmasına neden olabilir.

134

135 Tedbirsizlik Nasıl olsa ben kaza yapmam veya kaza olmaz şeklinde yanlış düşünceler, insanı tedbirli davranmaktan alıkoyabilir. En tehlikeli düşünce "Bana birşey olmaz" düşüncesidir. Bu düşünceye saplanan kişinin iflah olması çok zordur. Bu boş düşünceler bir tarafa bırakılıp tedbirli olmak gerklidir. Her an kaza olabilecek gibi tedbirli olmak zorundayız.

136

137 Kurallara Uymama İşyerinde kazalara karşı korunma amacıyla belirlenmiş bir takım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir.

138

139 Bilgisizlik Cihazların kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir. Cihazın teknik özelliklerinin bilinmemesi, yanlış düğmelere basılması kazalara yol açabilir.

140 Bakım Eksikliği Cihaz, araç ve gereçlerin bakımı zamanında yapılmazsa bozulma nedeniyle kaza olabilir. Çalışırken bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir.

141

142

143 Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre; gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların %80 ninden sanitasyon ve hijyen konusundaki yetersizlik sorumludur. Riskli davranışların önlenmesi, hijyen eğitimleri ve uygulamalarına ek olarak toplum temelli programların hazırlanması ve yürütülmesi de oldukça önemlidir.

144 TANIMLAR Hijyen : Yaygın olarak bilindiği gibi sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

145 Ürün Hijyeni Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International OrganizationforStandardization, ISO) tarafından çevre, sağlık, güvenlik, hijyen gibi konularda dünyadaki tüm işletme ve servislerin gereksinimlerini karşılamak üzere kalite yönetim ilkelerine göre geliştirilmiş olan standartlar Kalite Sistemleri olarak tanımlanmıştır. İyi Üretim Uygulamaları (İÜU) (Good Manufacturing Practices, GMP), 90 lı yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FoodandDrugAdministration, FDA) tarafından her türlü ürün ve hizmetin üretim aşamasından itibaren kişi ve kuruluşlara sunulmasına kadar geçen süreçte uyulması zorunlu kuralları kapsayan bir sağlık kalite standardı olarak kabul edilmiştir.

146 İş hijyeni nedir? İş hijyeni :iş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır. Endüstri hijyeni, işyeri ve çevresi ile ilgili temizlik bilimidir. Çalışma ortamındaki temizlik daha çok işin niteliğine bağlı olarak işyeri ve çevresini sağlığa zararlı hale getiren etmenlerin temizliğidir. Endüstriyel hijyen olarak da bilinir. Bu bilimle uğraşanlara endüstriyel hijyenist denir.

147 İş hijyeninin amaçları Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak, İşyerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

148 Endüstriyel Hijyenin Konuları Toksikoloji İş Sağlığı Standardları Havadan bulaşan hastalıklar İç ortam hava kalitesi Cilt bozuklukları Gürültü Radyasyon Termal stres Anatomi Biyolojik etmenler Kimyasal etmenler Aydınlatma Kişisel Koruyucu Donanım Havalandırma Titreşim Numune alma ve izleme

149 İSG uzmanı ve işyeri hekiminin sorumlulukları İşyeriortamınınsağlıkvegüvenlikaçısındantaşıdığırisklerkonularını araştırmalı,çeşitlikimyasallarınmaruziyetölçümlerinikoordine etmeli, bunun için metot ve stratejiler geliştirmelidir. İşyerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmalıdır. Çalışma ortamında zararlı olabilecek koşulları saptayıp onları kontrol altına almak yada bunları bertaraf etmeğe yönelik girişimleri olmalıdır. Hijyeni sağlamada yardımcı malzemeler örn. solunum maskeleri kullanımı ve bunlarda kullanılan absorban maddeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Zarar etkenlerden korunmak için güvenilir ve ekonomik yolların seçilmesinde karar verebilir. Çalışma ortamı ısısı, ventilasyon, aydınlatma ve gürültü sorunları hakkında bilgili olmalıdır. Ergonomi çalışmaları yapabilmelidir.

150 Mevzuatta iş hijyeni Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek vehijyen şartları sağlanacaktır" denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı "hijyen ve kişisel korunma" maddesinde kişisel hijyen önlemleri belirtilmiştir. Eğitim başlıklı 13. maddesinde de "hijyen kuralları" konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise; İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır denilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde ise "İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "endüstriyel hijyenin temel ilkeleri" konularında eğitim verilmesi sağlanır" ifadesi yer almaktadır.

151 2000 li yıllara gelindiğinde Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere pek çok uluslar arası kuruluş tarafından benimsenmiş olan bu standart, güncellenmeye başlanmış (currentgoodmanufacturingpractice, cgmp) ve farklı sektörlere yönelik, uyulması zorunlu kalite, sağlık ve hijyen kurallarını içeren kılavuzlar oluşturulmuştur. Bu sistemler, zamanla değişerek yenilense de temel kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: ISO 9000 Serisi, ISO Serisi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, HACCP ISO Gıda Yönetimi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, SA 8000: ISO ve Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi, ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi. ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi

152 İş Hijyeni Programı adımları 1. Sağlık tehlikelerinin belirlenmesi 2. Sağlık tehlikelerinin değerlendirilmesi 3. Sağlık tehlikelerinin kontrolü 4. Kayıt tutulması 5. Çalışanların eğitimi 6. Periyodikgözden geçirme.

153 Ortam Hijyeni I. Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılması A-Kimyasal Tehlikeler: Zehirli veya tahriş edici maddeler olup doğrudan doğruya vücuda girerler. (Gazlar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların karışımları vb. gibi.) B-Biyolojik Tehlikeler: (bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve protista gibi mikrobiyolojik olanlar ve böcekler, parazitler, bitkiler; ve hayvanlar gibi tehlikeler.)

154 C-Fiziksel Tehlikelerin (Çevresel Koşulların ) Meydana Getirdiği Tehlikeler : (Aşırı gürültü, titreşim, ışın saçan enerji, olağan dışı sıcaklık) değişimlerine maruz kalma durumlarıdır. D- Ergonomik Tehlikeler - Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan basınç veya aşırı güç uygulama gibi). - Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).

155 Sağlık Riski Oluşturan Tehlikelerin Değerlendirilmesi 1. Maddenin yapısı veya zararlı etkileri 2. Maruziyet(etkisinde kalma) ağırlığı 3. Maruziyetsüresi 4. Personelin duyarlılığı -hassasiyeti hakkında düşünceler 5. Havanın kirliliğinin ölçülmesi 6. Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü

156 Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri Çalışanların sağlığını kontrol etmek için, üç Genel Kontrol Yöntemi uygulanmaktadir. 1. Havayı Kirleten Kaynakları Gidermek 2. Kirli Havanın Dağılmasını Önlemek 3. İşçileri Korumak

157 HIJYEN TEDBIRLERI 1. Tesisat ve techizatdeğişikliği Hijyen konusunda başarı, öncelikle işyerinde veya teçhizatta meydana gelecek değişiklikleri ve havayı kirleten nedenleri saptamakla olasıdır. Techizatınve uygulanan üretim yöntemlerinin ve tesisatın sonradan kontrolü, konunun çözümünü daha fazla güçleştirir. 2. Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması :Çoğu zaman, üretimin niteliği ve niceliği bakımından bunu başarmak zor olmaktadır. Bu durum, değişiklik yapılmadan önce dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. 3. Üretim Yöntemini Değiştirme : Üretim yöntemlerinin sık sık değiştirilmesi, meslek hastalıklarını meydana getiren tehlikeleri kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Genellikle, işyerindeki büyük değişikliklerde Maliyet Artışları dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. 4. İşyeri Düzeni: İşyerinin düzenli olması, havanın toz veya dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından hayati önem taşır. Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek şekilde etkili vakumlu temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az işçi bulunduğu sürelerde yapılması gerekir.

158 Fiziksel etmenlere yönelik hijyen önlemleri İşyerinde termal konforu sağlamak sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak uygun bir hava akım hızı temin etmek (Hava akım hızı saniyede 0,3-0,5 metreyi aşmamalıdır. Çünkü daha hızlı hava akımları rahatsız edici esintiler halinde hissedilir.)

159 Biyolojik etmenlere yönelik hijyen önlemleri Periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanması, Personel eğitimi, Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu, Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri, Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, Aktif immünizasyon.

160 Laboratuardaalınması gerekli önlemler 1.Ağızla pipet kullanılmaması, 2.Pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat edilmesi, 3.Pipet yerine iğne ve şırınga kullanılmaması, 4.Özelerin kullanılmadan önce soğutulması, 5.Tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile örtülmesi, 6.Tüm tehlikeli işlemlerin Biyolojik Güvenlik Kabininde yapılması, 7.Santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması 8.Parenteralenjeksiyon ve aspirasyoniğnesi kilitlenen enjektörle yapılması, iğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması, 9.Kullanılmış iğne ve enjektörlerin doğruca dar ağızlı sağlam kaplara atılması, 10.Tüm kontamine materyalin atılmadan önce otoklavdan geçirilmesi, 11.Tüm kontaminecam ve pipetlerin otoklava gitmeden önce dezenfektanlı kaplara alınması, 12.Laboratuvarlarda yemek, içmek ve sigara içmenin yasaklanması, 13.Çıkarken ellerin yıkanması, önlüklerin laboratuvarlarda bırakılması, 14.Serum veya örnek saklanan buzdolabında yiyecek bulunmaması.

161 İş hijyeni ile ilgili mevzuat İSG. Kurulları Hakkında Yönetmelik 6. maddesinde "İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "endüstriyelhijyenin temel ilkeleri" konularında eğitim verilmesi sağlanır" ifadesi yer almaktadır. İş hijyeninin amacı sağlığı tehdit eden her türlü tehlikenin ortamdan uzaklaştırılması ya da yok edilmesi olarak tanımlanabilir.

162 Kanserojen ve MutajenMaddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; 7. maddesinde "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı "hijyen ve kişisel korunma"; Eğitim başlıklı 13. maddesinde de "hijyen kuralları" konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise; İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır denilmektedir.

163 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 7. Madde b bendi; 7) İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır. 8) İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır. 9) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Denilmektedir.

164 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi Madde 18 Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda; a) İşçilere ve temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilecektir: 1) Asbest veya asbestli malzemeden yayılan tozdan doğacak sağlık riskleri, 2) Yönetmelikte belirtilen limit değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gerekli ölçümler, 3) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen şartları,

165 d) İletişim teknikleri,

166 Sözel İletişim İsim kullanma Mizah kullanma Olumlu geri bildirim Uygun sözcük seçimi Tekrarlayan sözlerden kaçınma anlatabiliyor muyum, hani, yani

167 Ses ve konuşma özellikleri (Tonlama, Tempo, Vurgulama) Konuşma hızı, vurgu Ses tonu ve ses tonu değişiklikleri Sesin volümü, kararlılık İç çekmeler ve homurtular, duraksamalar ıııı lama

168 Beden Dili Duruş, postür Jestler ve mimikler Giyim kuşam, renkler Göz teması Alanın kullanılması, nerede duracaksın Katılımcıya yönelim Tekrarlayan hareketlerden kaçınma Temas Omuz sıvazlama El sıkışma Bir şey verme

169 Güvenlik mesafemizi ortadan kaldıran durumlar *Sarılma, dokunma, yan yana oturma * Polislerin sanığı çok yaklaşarak sorgulaması * Diş hekiminin çok yakın mesafede çalışması * Bir asansördeki sıkışıklık karşılıklı güven oluştuktan sonra, karşıdaki kişiye dokunmak iletişimi sıcak bir havaya sokabilir. (asansöre binmeden önce karşıdaki kişiden binmek için müsaade almakda Bir iletişim metodu olabilir)

170

171 e) Acil durumlar

172 ACİL DURUMLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

173 İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN KORUNMAK VE DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATMAK AMACIYLA YAPILAN SİSTEMLİ ÇALIŞMALARDIR.

174 DİKKAT!!! İŞ GÜVENLİĞİ KAZA OLDUKTAN SONRA DEĞİL, KAZA OLASILIKLARINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPAN, BİR TEKNİK BİLİM DALIDIR.

175 GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI DURUMUNDA İşçi sağlığında iyileşme olur, Ölüm ve yaralanmalarda azalma olur, Hasarlı kazalarda ve hastalıklarda azalma olur, Üretim kaybında azalma olur ve VERİMLİLİK ARTAR.

176 ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir.

177 HEM OHSAS YÖNETİM SİSTEMİNDE HEM DEİŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATLARINDA ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER TANIMLANMIŞTIR.

178 OHSAS MADDE Kuruluş potansiyel olayları ve acil durumları, bu durumda yapılacakları belirleyen ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek ve azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir.

179 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ MADDE 8:İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.

180 ACİL DURUMLARI BİRKAÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ YANGIN DEPREM İŞ KAZASI SEL SIZINTI SABOTAJ

181 YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE

182 YANGIN TANIMI 1)Tehlike Doğuran, Önü Alınamayan Veya Söndürülemeyen Ve Neticesinde Madden Ve Manen Zararlar Getiren Ateşe YangınDenir. 2)Katı, Sıvı Veya Gaz Halindeki Yanıcı Maddelerin Isı Alarak Kontrol DışıYanmasıdır.

183

184 YANMA OLAYININ BİLEŞENLERİ YANGIN O K S İ J E N ISI OKSİJEN YANICI MADDE YANGIN

185 BACAKLARDAN BİRİ NOKSAN İSE YANGIN OLMAZ

186 YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI A SINIFI YANGINLAR: Tahta, kağıt, kumaş, kömür, ot, odun vs. katı ve kuru maddelerin alevli ve korlu olarak yandığı yangınlardır. SOĞUTMA VE YANICI MADDENİN UZAKLAŞTIRILMASI İLE SÖNDÜRÜLÜR VE KONTROL EDİLİR. B SINIFI YANGINLAR: Sıvı ve katı yağlardan, boyalardan, benzinden, benzolden vb. diğer petrol ürünlerinden kaynaklanan yangınlardır. BOĞMA (KARBONDİOKSİT, KÖPÜK, KURU KİMYEVİ TOZ ) İLE PETROL TÜREVLERİ, ALKOL, YAĞLI BOYA, TİNER YANGINLARI SÖNDÜRÜLEBİLİR. C SINIFI YANGINLAR: parlayıcı gazların (lpg, karbonmonoksit, etan, propan vs.) oluşturduğu yangınlardır. Elektrikli makine yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz. KURU KİMYEVİ TOZ, HALON ALTERNATİFİ GAZLAR KULLANARAK SÖNDÜRME GERÇEKLEŞİR D SINIFI YANGINLAR: Bu tip yangınlar magnezyum, aluminyum, titan gibi metallerin yangınlarıdır. KURU METAL TOZLAR BU YANGINLARI SÖNDÜRMEDE KULLANILIR.(SU + KÖPÜK KESİNLİKLE KULLANILMAZ) E SINIFI YANGINLAR: Elektrik teçhizat, tesisat ve ekipmanları ile elektronik cihazlardan çıkan yangınlardır. ÖZEL SÖNDÜRME METODLARI VARDIR UZMAN OLMADIKÇA MÜDAHELE EDİLMEMELİDİR EMNİYET TEDBİRLERİNİN ALINMASI YETERLİDİR (SU+KÖPÜK KESİNLİKLE KULLANILMAZ)

187 YANGININ SEBEPLERİ KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI BİLGİSİZLİK İHMAL KAZALAR SABOTAJ

188

189 YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI KÖPÜK CO2 KURU KİM. TOZ SU YANGINA MÜDAHALE ETMEK İÇİN DOĞRU YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANMAK SON DERECE ÖNEMLİDİR

190 YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI Bir yangını kontrol altına alma veya söndürme amacıyla kullanılan her türlü malzeme, araç ve gereçlerdir. -SU -KURU KİMYEVİ TOZ (KKT) -CO 2 -KÖPÜK - DİĞER SÖNDÜRÜCÜ GAZLAR -ARAZÖZ - YANGIN HİDRANTLARI - YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ -ÖZEL YAPILMIŞ SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VB. SAYILABİLİR...

İş hijyeni nedir? İş hijyeni :

İş hijyeni nedir? İş hijyeni : Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre; gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların %80 ninden sanitasyon ve hijyen konusundaki yetersizlik sorumludur. Riskli davranışların önlenmesi, hijyen

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ 99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ ÖNSÖZ Yayınlayan GYODER - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İşletmesi Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi No. 48 Zemin Kat C, Elmadağ, 34367

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İSG kavramı ve aşamaları Dünyada ve Türkiye de İSG İSG nin Dünya daki tarihsel gelişimi İSG nin Türkiye deki tarihsel gelişimi Çağdaş iş sağlığı ve

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2)

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2) 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2) Heredotes : İlk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerektiğine değinmiştir.

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı