DEVELİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVELİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 DEVELİ STRATEJİK PLANI Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 1 / 37

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 3. GİRİŞ 4. STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM 5. MEVCUT DURUM ANALİZİ 5.1. Kuruluş İçin Analiz Tarihsel Gelişim Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat Sunduğu Hizmetler Yürütülen Faaliyetler: İnsan Kaynakları Develi Ticaret Odası Organizasyon Şeması Mali durum 5. 2.Paydaş Analizi İç Paydaş Dış Paydaşlar Yararlanıcılar (Üyeler) Paydaşlar Tablosu 5.3. GZFT Analizi Kuruluşun Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Zayıf Yönler Çevresel şartlardan oluşan fırsat ve tehditler Fırsatlar Tehditler 6. GELECEĞE DÖNÜK YÖNÜN BELİRLENMESİ 6.1. Misyon 6.2. Vizyon 6.3. Temel Değerler 6.4. Strateji Alanları 6.5. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Öngörülen Faaliyetler 6.6. Faaliyet ve Performans Kriterleri 7. STRATEJİK PLAN TEMA-AMAÇ-HEDEF Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 2 / 37

3 SUNUŞ Sürekli ve hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dünyada sadece emek ve sermaye ile çalışmanın başarı için tek başına yeterli olmadığı, teknoloji ile beyin gücünün de çalışma ve ekonomi hayatına hâkim olduğu çağdaş düzene ayak uydurmak için Develi Ticaret Odası olarak yeni bir vizyon ile çalışmalarımızı geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Oda Yönetimi ve çalışanlarının önümüzdeki 4 yıl içerisinde neler yapacağı, ne tür projeler uygulayacağı, kentsel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla hangi girişimlerde bulunacağını ayrıntılarıyla gösteren bir planın hazırlanması gerekiyordu. Bu gerçekten hareketle; Odamız meclis üyelerinin de katılımları ile belirlenen stratejileri bir Plana dönüştürme kararı aldık. Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Personelimizin özverili çalışma ve gayretleri ile bize yıllarını kapsayacak bir proje hazırlamak için çalışmalara başladık ve oluşturulan Stratejik Planlama Komisyonu ile birlikte yılları Develi Ticaret Odası Strateji Planını hazırladık. Yönetime katılım amacıyla bütün meslek gruplarımızdan temsilcilerimizin yer aldığı eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirildi Ekim/Kasım dönemi içerisinde uzun süren çalışmalar neticesinde Develi nin genel sosyo-ekonomik profili çıkarıldı, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözülmesi gereken sorunlara yönelik hedef ve stratejiler belirlendi. Plan hazırlıklarında Develi nin ticaret, sanayi, turizm ve eğitim alanlarında gelişimini sağlayacak önemli proje fikirleri gelişti. Böylece, modernleşme, gelişme yolunda kentimize nasıl yeni bir vizyon kazandırabileceğimizi, tanınma ve hatırlanabilirlik açısından nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini, İlçemizde mevcut fakülte ve yüksekokulların kattığı vizyon ile bir üniversiteye sahip olmamız gerektiği, ihracatın önemi ve üyelerimizin ihracat yapmaya teşvik etmelerinin gerekliliği, organik tarımın değeri ve Organize Besi Bölgesi kurulmasının kentimize katacağı katma değerlerinde analiz edildiği çeşitli projelerin hayata geçirilmesinin önemini analiz ederek hedeflerimize ve stratejik planlamamıza dahil ettik. Develi Ticaret Odası Stratejik Planı nda ticaretin, sanayinin ve sosyal hayatın gelişmesi için; Ortak Akıl toplantıları, Genç ve Kadın Girişimciler aracılığıyla Girişimciliğin desteklenmesi, Beyin Fırtınası Takımlarıyla geleceğin sektör ve mesleklerinin belirlenmesi, sürekli iyileştirme prensibinden hareketle üyelerimize ve personelimize eğitim, bilgilendirme, motivasyon imkanlarının sağlanması, Aktüel Develi Ticaret Odası kurulu aracılığıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitim içerikli çalışmaların yürütülmesi gibi başlıklar ön plana çıkmaktadır. Bu Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, uygulanabilirliğini Sağlamak için yine aynı performansla ve fedakârlıkla çalışacağımızı önemle vurgulamak isteriz. Develi Ticaret Odası BAŞKANI Mustafa MAŞLAK Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 3 / 37

4 STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU Başkan (Meclis Başkanı) Koordinatör (Genel sekreter) Koordinatör (Yönetim Kurulu Üyesi) Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) Üye (Meclis Başkan Yardımcısı) Üye (Genel Sekreter Yrd.-Yönetim Temsilcisi) : İLHAN SAYBİR : AHMET SÜHA BÜLBÜL : UĞUR ÖZYALÇIN : ABDULLAH İSLAMOĞLU : MURAT ÜNAL : ÜMİT BASRİ BÜLBÜL KISALTMALAR ABİGEM : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi DEİK : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EBN : (Avrupa İşletmeler Ağı) üyeliği, GZFT : Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler IPA : AB katılım öncesi mali yardımlardan İGEME : İhracatı Geliştirme Merkezi IMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İŞKUR : Türk İş Kurumu Kalite-Der : Kalite Yönetim Derneği KEK : Kalite El Kitabı KGK : Kadın Girişimcileri Kurulu KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DTO : Develi Ticaret Odası MPM : Milli Prodüktivite Merkezi SAİK : (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) STK : Sivil Toplum Kuruluşu TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TPE : Türk Patent Enstitüsü TSO : Ticaret ve sanayi odaları TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜKOBİR : Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı A : Amaç H : Hedef F : Faaliyet Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 4 / 37

5 3. GİRİŞ Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temel bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Çağdaş yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamu yönetiminde de uygulanabilmesi yönünde adım atılmış ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen stratejik plan, istisnai kurumlar hariç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Develi Ticaret Odası yıllarını kapsayacak stratejik planını, sürekli kurumsal gelişim ve toplam kalite yönetim anlayışını Kurum geneline hâkim olacak bir ilke haline getirebilmek için fırsat olarak değerlendirmiştir. Stratejik planlama süreci, Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılan tarihli açılış toplantısını takiben başlatılmış, ardından Stratejik Planlama ekibi Yönetim Kurulu nda kabul edilerek çalışmalarına başlamış, her aşamada Oda birimlerinin aktif katılımıyla yürütülmüştür. Develi Ticaret Odası na yön verecek vizyonun ve stratejilerin, tüm Oda birimlerinin katılımıyla belirlenmesi ve bunlarla ilişkili olarak hedef ve faaliyetlerin gerçekçi bir zaman planı ve ölçülebilir performans göstergelerine dayandırılması Develi Ticaret Odası nın kurumsal yapısının gereğidir. Planda yer alan bilgiler ve belirlenen hedefler somut verilere dayanmaktadır. İç ve dış paydaşlarımızdan gelen katkıların ışığında, var oluş nedenimizden hareketle nerede olmak istiyoruz? sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Kurum içi ve kurum dışı analizlerle şu an nerede olduğumuz tespit edilerek, paydaş beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız, dış ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaşmak istediğimiz yere basamak oluşturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Oda yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan GZFT Analizi, Odanın mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısından en önemli referansı teşkil etmektedir. GZFT analizinde elde edilen bulgular, Güçlü yanlar Fırsatlar / Zayıf Yanlar Tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluşturmuştur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi, ölçülebilir ve üzerinde mutabakata varılmış olmasına dikkat edilmiştir. Planın uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Oda birimleri arasında iş bölümü yapılarak yürütülecektir. 4. STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, TOBB Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıştır. İçeriğin geliştirilmesinde TOBB ve Develi Ticaret Odası verileri, Develi Ticaret Odası yayınları, Develi Ticaret Odası Kalite El Kitabı, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu, personeli ve paydaşlarla yapılan görüşme ve çalıştaylardan elde edilen bilgiler esas alınmıştır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde fiilen uygulaması başlamış olan Stratejik planlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, adımlarını stratejik planlama sürecinde Detaylandırdığımız organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tüm iş süreçlerini kapsayan; Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 5 / 37

6 Stratejik planlamanın ön hazırlık çalışmaları, Performans programı, Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan gelişmelerinin izlenmesi, Performans değerlendirmesi olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilen stratejik yönetim modeli izlenmiştir. Stratejik planlama, Odamızın misyon, vizyon ve ilkeler temelinde stratejik amaç ve hedeflerinin yer aldığı ilk aşaması olup, bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş olacaktır. Performans programı, stratejik önceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve projelerin belirlenerek maliyetlendirildiği ikinci aşamadır. Stratejik planın uygulanması, planın Oda ya sunumu, TOBB a gönderilmesi ve kabulünün ardından yıllarını kapsayan bir süreç olup, 3. aşamadır. Stratejik Plan gelişmelerinin izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin raporlama, izleme, değerlendirme, gerektiğinde önlem alınması doğrultusunda çalışmaların yapıldığı dördüncü aşamadır. Performans değerlendirmesi, performans programının uygulanması aşamasında, Oda faaliyetlerinin performans göstergeleri aracılığıyla mali yıl içerisinde ve sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarının orta ve uzun vadede değerlendirilmesi olan son aşamasıdır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 6 / 37

7 5. MEVCUT DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, Develi Ticaret Odası nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır: Kuruluş içi analiz Paydaş analizi GZFT (SWOT) Analizi 5.1. Kuruluş İçin Analiz Tarihsel Gelişim İlçemizde çeşitli meslek dallarında ticaretle iştigal etmekte olan ve Develi nin 34 eşrafınca 1958 yılında kurulan DEVELİ YEŞİLYAYLA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kayseri Ticaret Sicili Memurluğunca -1- sicil numarası ile tescil edilmiştir. Bu firma Develi nin Kayseri Ticaret Odası na kaydolan ilk üyesidir yılına gelindiğinde ilçemizin Kayseri Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı üye sayısı 200 ü geçmiş, Develi nin büyük bir ilçe oluşu ve zamanın ulaşım ve iletişim şartları ile Develi de Ticaret Odası kurulması zorunlu hale gelmiştir. Aynı yıl ilçemizin önde gelen eşrafının üstün çaba ve gayretleriyle "Develi Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla tarihinde 5590 sayılı kanun hükümlerince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Oda mız Resmen kurulmuş, daha sonra Kayseri de müstakil bir Sanayi Odası bulunması sebebiyle Oda mız unvanındaki Sanayi ibaresi kaldırılarak "Develi Ticaret Odası " olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Odamızın kurucu Yönetim Kurulu YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Muammer ÖZKUL BAŞKAN YARDIMCISI : Mehmet ÜNLÜTÜRK MUHASİP ÜYE : Ahmet HEPGÜL ÜYE : Ahmet ARAS ÜYE : Cemil ÖZBEK ten oluşmuştur Odamız ilk faaliyetlerine Eskipazaryerinde Nazif DANDİK e ait küçük bir büroda başlamıştır. Odanın kurulması sırasında Kayseri Ticaret Odası nda kayıtlı üyelerimizin mevcut kayıt ve evraklarını alabilmek için bu üyelerin 1969 yılına kadar Kayseri Ticaret Odası na olan aidat borçlarının ödenmesi icap etmiştir. Bu aidatları ödemek, odaya büro tutmak ve büro eşyası ile kırtasiye almak için Oda nın ilk meclis üyeleri olan Başkan Mustafa DANDİK ile üyeler Mahmut TOKLU, Mehmet ÇETİN, İbrahim KOCATÜRK, Cemil ÖZBEK, Şükrü DANDİK, Ahmet ARAS, Muharrem AYHAN, Yaşar TUTUM, Ahmet HEPGÜL, Ali Osman, KARADUMAN ve Ali Osman ŞAHİN Aralarında 500 er TL para toplayarak Odanın kuruluş giderlerini karşılamışlardır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 7 / 37

8 tarihinde Başkan Muammer ÖZKUL un istifası üzerine yönetim kurulu yeniden görev bölümü yaparak YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Mehmet ÜNLÜTÜRK BAŞKAN VEKİLİ : Ahmet ARAS MUHASİP ÜYE : Ahmet HEPGÜL ÜYE : Mahmut TOKLU ÜYE : Cemil ÖZBEK şeklinde yeniden oluşmuştur. Odamızın idaresinde kuruluşundan itibaren Muzaffer BÜLBÜL görev almış, Odanın Genel Sekreterliğini 1996 yılının Ocak ayında emekli olana kadar büyük bir gayret ve başarıyla yerine getirmiştir. Odanın yeni kurulduğu günlerden başlayarak iş ahlâkı, çalışkanlığı ve disiplini ile Odanın hiçbir işini aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmiş, Odamızın bu günlere gelmesinde önemli bir pay sahibi olmuştur. Odamız, 1972 yılında eski Adliye binasında bulunan 12 metrekarelik yerine taşınmış ve 1980 yılına kadar hizmetlerine burada devam etmiştir yılında şu anda Esnaf Kefalet Kooperatifine ait olan ve toplantı salonu olarak kullanılan yerine kiracı olarak taşınmış, 1995 yılında Rejiler İş merkezinde numaralı iki büro satın alınıncaya kadar yaklaşık 15 yıl hizmetlerini burada sürdürmüştür yılına gelindiğinde hizmet vermekte olduğumuz mevcut yerin kifayetsiz olduğu ve Odamıza yakışmadığı düşünülerek 2004 yılı sonunda İnönü Caddesi üzerinde bulunan avukat merhum Sebati KARSLIOĞLU na ait 2 katlı müstakil bina satın alındı. Binada gerekli onarım ve tadilatlar yaptırıldıktan sonra 2005 yılı Şubat ayı başında Odamız buraya taşınmıştır yılına gelindiğinde ise, inşaat sektöründeki hareketlilikle birlikte odamıza ait binanın bulunduğu arsanın küçük ama değerli hale gelmesiyle, komşu arsalar ile birleştirilmek suretiyle, daire karşılığında müteahhide verilmiştir yılı içerisinde Oda mız yeni bürosunda hizmetlerine devam edecektir. Kuruluşunda 12 m² lik bir işyerinde her türlü hizmet ekipmanından yoksun olarak faaliyete başlayan Odamız bugün her biri 160 m² lik 2 daireden ve 200 m² lik bürosundan oluşan ve kendi mülkü olan, üyelerine yakışan bir hizmet binasında her türlü büro ekipmanı ile hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Genel Sekreter, 9 tane müdür kadrosu ile kurulan Odamız 1978 yılına kadar tek personelle, 1978 yılından bugüne kadar da 2 personelle hizmet vermektedir. Develi Ticaret Odası 435 üyesi, 6 Meslek Komitesi 12 Meclis Üyesi, 2 donanımlı personeli ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında tanımlanan görevlerini sürekli iyileştirme prensibiyle devam ettirmektedir. 15 Ocak 2009 tarihinde yapılan Odamız organ seçimleri sonrasında seçilen Meclis ve Meslek Komite üyelerimiz çalışma dönemi için belirlediğimiz strateji ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza katkıda bulunacaktır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 8 / 37

9 ODA MECLİSİ: tarihinde yapılan seçim neticesinde Oda Meclisi şu şekilde oluşmuştur: BAŞKAN : İlhan SAYBİR BAŞKAN YARDIMCISI : Murat ÜNAL Ü Y E : Mustafa MAŞLAK Ü Y E : Uğur ÖZYALÇIN Ü Y E : Abdullah İSLAMOĞLU Ü Y E : İsmail CABBAR Ü Y E : Yılmaz AÇIKGÖZ Ü Y E : Ahmet KAVRUK Ü Y E : İzzet DEVELİOĞLU Ü Y E : Mahir YALÇIN Ü Y E : Ömer SÜRAHİ Ü Y E : Osman YILMAZ ODA YÖNETİM KURULU: tarihinde yapılan seçim neticesinde Oda Yönetimi şu şekilde oluşmuştur. BAŞKAN : Mustafa MAŞLAK BAŞKAN YARDIMCISI : Uğur ÖZYALÇIN MUHASİP ÜYE : İsmail CABBAR Ü Y E : Abdullah İSLAMOĞLU Ü Y E : Yılmaz AÇIKGÖZ MESLEK GRUBU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ SIRA MES. NO GR. NO ADI VE SOYADI GÖREVİ MESLEK GRUBU ADI 1 1 İZZET DEVELİOĞLU BAŞKAN TARIM VE HAYVANCILIK 2 1 ADNAN GÜVEN BAŞKAN YRD. TARIM VE HAYVANCILIK 3 1 DURAN ALİ KARAKAYA ÜYE TARIM VE HAYVANCILIK 4 1 OSMAN YILMAZ ÜYE TARIM VE HAYVANCILIK 5 1 YAŞAR KAMAN ÜYE TARIM VE HAYVANCILIK 6 2 ADEM TIRTIR BAŞKAN GIDA MADDELERİ 7 2 MAHİR YALÇIN BAŞKAN YRD. GIDA MADDELERİ 8 2 ABDURRAHMAN AYHAN ÜYE GIDA MADDELERİ 9 2 ÖMER SÜRAHİ ÜYE GIDA MADDELERİ 10 2 MUSTAFA SOMUNCU ÜYE GIDA MADDELERİ 11 3 İLHAN SAYBİR BAŞKAN İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC ALİ YILMAZ BAŞKAN YRD. İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 13 3 AHMET KAVRUK ÜYE İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 14 3 DURMUŞ EKEN ÜYE İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 15 3 MEHMET SOLAK ÜYE İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 16 4 ADNAN YAVAN BAŞKAN AKARYAKIT, OTOMOTİV, 17 4 ALİ AZMAN BAŞKAN YRD. AKARYAKIT, OTOMOTİV, 18 4 ESE ŞAHİNKAYA ÜYE AKARYAKIT, OTOMOTİV, 19 4 MURAT ÜNAL ÜYE AKARYAKIT, OTOMOTİV, 20 4 YILMAZ AÇIKGÖZ ÜYE AKARYAKIT, OTOMOTİV, 21 5 ŞABAN ÖĞRETİR BAŞKAN PERAKENDE TİCARET 22 5 TİMUR ARSLAN BAŞKAN YRD. PERAKENDE TİCARET 23 5 MUSTAFA MAŞLAK ÜYE PERAKENDE TİCARET 24 5 UĞUR ÖZYALÇIN ÜYE PERAKENDE TİCARET 25 5 İSMAİL KİRAZ ÜYE PERAKENDE TİCARET 26 6 HASAN BASRİ BİRGÜL BAŞKAN SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE 27 6 İSMAİL CABBAR BAŞKAN YRD. SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 9 / 37

10 28 6 ABDULLAH İSLAMOĞLU ÜYE SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE 29 6 HİDAYET YİĞİT ÜYE SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE 30 6 YAKUP SAVAŞ ÜYE SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE KOMİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİ ADI SOYADI GÖREVLENDİRİLDİĞİ KOMİSYON ÜYELİĞİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYESİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TRAFİK KOMİSYONU ÜYELİĞİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE FAHRİ YARDIM KURULU ÜYELİĞİ UĞUR ÖZYALÇIN DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ MURAT ÜNAL DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ İSMAİL CABBAR DEVELİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL ŞIHLI BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU ŞIHLI BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL GAZİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU GAZİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL ZİLE BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU ZİLE BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL SİNDELHÖYÜK BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU SİNDELHÖYÜK BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL DEVELİ KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ ÜYESİ UĞUR ÖZYALÇIN DEVELİ KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ YED.ÜYE MUSTAFA MAŞLAK KAYSERİ ABİGEM A. Ş. İŞTİRAK TEMSİLCİMİZ Develi Ticaret Odası nı ilgilendiren mevzuat temelde iki başlık altında incelenmelidir: (1) Kuruluşunun ve mevcut yükümlülüklerinin yasal dayanağı olan tarihinde kabul edilen ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler; (2) Çeşitli kanun, yönetmelik ve talimatlar, Ayrıca, Develi Ticaret Odası İç Yönergesi ve TOBB tarafından yayınlanan sirkülerler de, Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır Sunduğu Hizmetler Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. Elektronik ticaret internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak, 5174 Sayılı Kanununun 26. Maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 10 / 37

11 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak. Kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak. Açılış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak. Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek Yürütülen Faaliyetler Odamız, mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmakta, ayrıca, üyelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmakta, onların durumlarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde ve girişimlerde bulunmakta, Develi de ekonomik ve sosyal hayatın gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler yapmaktadır. Oda bu faaliyetlerini yürütürken sivil toplum kuruluşları, ekonomi ile ilgili kurumlardan aldığı temsilcilikler ve kurduğu tematik birimlerden yararlanmaktadır. İştirakçisi olduğumuz Kayseri Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (KAYSERİ ABİGEM A.Ş.) 2010 yılında Kayseri Ticaret Odası bünyesinde kurularak faaliyete geçmiştir. Üyelerimizin K Belgesi başvuruları ve Sigorta Eksperleri Ruhsat Başvuruları ile Tütün ve Alkol Satışı Uygunluk Belgesi talepleri odamızca titizlikle takip edilmekte, belgeleri tamamlanarak bu konularda yetkilendirilen oda olan Kayseri Ticaret Odası na yönlendirilmektedir. Odamız tarafından aylık 2 adet fiyat indeksi, 1 adet firmalar indeksi çıkartılmaktadır 4 ayda bir Tüketici Bülteni yayınlanmaktadır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 11 / 37

12 İnsan Kaynakları Develi Ticaret Odası ön lisans eğitimi almış 2 personele sahiptir. İlk bakışta oda hizmetlerinin 1 i idareci konumunda 2 personel ile yürütülmesi zor görünse de, personelimizin deneyimli, konusunda uzman ve kendini yetiştirmiş olmaları, özverili çalışmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çalışma alanlarında uygulama becerileri, yeniliklere açık olmaları ve sürekli kendilerini yenilemeleri, TOBB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimleri ile özel kuruluşlarca düzenlenen eğitimleri sürekli takip etmeleri, Yönetim kademesiyle uyumlu çalışmaları ve üyelerine olan yaklaşımları ile personel sayısını sorun olmaktan çıkarmıştır. Odamızca verilen hizmet içi eğitimler ile personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliği sağlanmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan personelimiz, paydaşlarının sorunlarını hızlı ve doğru olarak çözüme ulaştırmayı kendine prensip edinmiştir. Çalışmalarda Disipline Önem Verilmesi: Personel iş bilincinde, sorumluluk sahibi, zamanı etkin yöneten yani kurumsal aidiyet duygusuna sahiptir. Oda organlarında da daha fazla katılımı sağlamak amacıyla disipline önem verilmekte, katılımlar ve çalışmalar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 12 / 37

13 ORGANİZASYON ŞEMASI MECLİS 1.MESLEK KOMİTESİ 4.MESLEK KOMİTESİ 2.MESLEK KOMİTESİ 5.MESLEK KOMİTESİ 3.MESLEK KOMİTESİ 6.MESLEK KOMİTESİ HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER DİSİPLİN KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ TİCARET SİCİL MEMURU ODA SİCİLİ MUHASEBE BİLGİ İŞLEM İÇ TİCARET DIŞ TİCARET BELGELENDİRME VE RAPORLAR AKREDİTASYON İŞ MAKİNESİ İŞLEMLERİ K YETKİ BELGELERİ Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 13 / 37

14 Mali durum Develi Ticaret Odası nın toplam gelirinin %91 i olağan gelirlerden, %9 u ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. Olağan gelirler içinde yıllık ve munzam aidat gelirlerin payı % 42, kayıt ücretlerinin payı %8, hizmet karşılığı alınan ücretler, belgelendirme ücretleri ve yayın gelirlerinin toplam payı ise %16, diğerlerinin payı %36 dir. Odanın giderleri incelendiğinde ise, toplam giderlerin %40 ı personel ücret ve giderlerinden, %7 si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet satın alımlarından,, %51,4 ü ise genel ve diğer giderler, finansman giderleri ile vergi, resim ve harçlardan oluşmakta olup olağandışı giderlerin payı %1,6 dır Paydaş Analizi Bu çalışma kapsamında Develi Ticaret Odası nın hizmetlerinden faydalananlar, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenenler, faaliyetlerini birlikte yürüttüğü ya da yürütme potansiyeli bulunan tüm ilgili tarafların analizi yapılmıştır İç Paydaş İç Paydaşlar, Develi Ticaret Odası nın hizmet ve faaliyetlerinden doğrudan etkilenen veya kuruluşu etkileyen ilgili/bağlı kuruluşlardır. Develi Ticaret Odası nın iç paydaşları: TOBB Üyeler Çalışanlar Dış Paydaşlar Develi Ticaret Odası nın çalışmalarından etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki tüm kişi, grup ve resmi / yarı resmi kurumlar, Develi Ticaret Odası na ya girdi ve fon sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Develi Ticaret Odası nın dış paydaşları Başbakanlık ve Bakanlıklar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TOBB İlçemiz Sivil Toplum Örgütleri Kayseri Ticaret Odası Kayseri Sanayi Odası Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Milletvekilleri (TBMM ) Develi Kaymakamlığı Develi Belediyesi Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası Develi Ziraat Odası Develi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler Erciyes Üniversitesi Kamu Kurumları Bölge Müdürleri ve Temsilcilikleri Vakıflar Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 14 / 37

15 DIŞ PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞLAR YARARLA- NICILAR Bankalar KOSGEB DPT DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) KGF (Kredi Garanti Fonu ) Kayseri ABİGEM A.Ş. Kayseri İl Genç Girişimciler Kurulu Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçılar Birliği Medya DEVELİ Yararlanıcılar (Üyeler): Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan görevleri ile ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan doğrudan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Develi Ticaret Odası üyesi firmalar Kamu Kurum ve Kuruluşları Diğer oda Üyeleri Paydaşlar Tablosu Tablo 3 - Paydaşlar Tablosu SR NO KURUM ADI 1 Develi Ticaret Odası Üyeleri 2 Kamu Kurum ve Kuruluşları 3 Diğer Odaların Üyeleri 4 TOBB 5 Üyeler 6 Çalışanlar 7 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 8 TOBB 9 İlçemiz Sivil Toplum Örgütleri 10 Kayseri Ticaret Odası 11 Kayseri Sanayi Borsası 12 Kayseri Ticaret Borsası 13 Kayseri Milletvekilleri (TBMM ) 14 Develi Kaymakamlığı 15 Develi Belediyesi 16 Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası 17 Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası 18 Develi Ziraat Odası 19 Develi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 20 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 21 Yerel Yönetimler 22 Erciyes Üniversitesi Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 15 / 37

16 23 Kamu Kurumları Bölge Müdürleri ve Temsilcilikleri 24 Vakıflar 25 Bakanlıklar 26 Bankalar 27 KOSGEB 28 DPT 29 DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) 30 KGF (Kredi Garanti Fonu ) 31 Kayseri ABİGEM A.Ş. 32 Kayseri İl Genç Girişimciler Kurulu 33 Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu 34 Dış Ticaret Müsteşarlığı 35 İhracatçılar Birliği 36 Medya 5.3. GZFT Analizi Kuruluşun Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Paydaşlarımızın katıldığı Stratejik Yönetim Çalıştayından elde edilen bilgilerin ve anketlerle toplanan verilerin birleştirilmesiyle güçlü yönler tespit edilmiştir. Aşağıdaki maddeler önem sırasına göre verilmemiştir. Develi Ticaret Odası 450 ye yakın üyesi ile ilçe odaları arasında, ilçe nüfusu/üye sayısı oranlamasına göre en büyük odalardan biridir. Bu sayı yine ilçe nüfusu/oda üye sayısı oranlamasına bakıldığında Develi nin kayıt dışı ekonominin önlenmesinde konusunda önemli bir mesafe katettiğini gösterir. Ayrıca kamuoyu oluşturma konusunda da Odaya önemli bir altyapı fırsatı ve dinamizm kazandırmaktadır. Üye sayısının her geçen gün artması Odamızın ekonomik olarak güçlenmesini sağlamaktadır. Ekonomisi, mali yapısı güçlü olan bir oda, Ar-ge, fuar, yurt dışı gezileri, eğitimler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirme kolaylığını da rahatlıkla elde eder. Kamuoyu oluşturulması Odamızın geliştirilmesi gereken yönlerinden biri olarak belirlenmiştir. Bu itibarla üye sayımızın fazla olması kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olacak önemli bir unsurdur. Böylelikle gücümüzü kullanarak, zayıf yönlerimizi güçlendirmek mümkün olacaktır. Katılımcı bir Ticaret Odası Olması: Odamız, sadece kendi üyelerinde değil ilçemizde faaliyet göstermekte olan Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Ziraat Odası üyelerine de eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu eğitimler ABİGEM aracılığıyla profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir. Bölge sorunlarının, çözüm makamlarına iletilmesinde öncülük yapmakta; sosyal, ekonomik ve politik konularda ve karar alıp uygulamada ilçe odalarının sözcülüğünü de yapabilmektedir. İlçe odalarına kıyasla, kuruluşumuzun en eski Odalardan olması, karar alma ve uygulamadaki etkinliği ve üyelerimizin saygınlığı ilçeye olumlu olarak yansımakta, aynı zamanda personelimizin daha yetişmiş, üst yönetimin etkin ve tecrübeli olması da konumunda liderlik yapan bir Oda olmasını sağlamaktadır. Saygın ve Güvenilir Olması: Develi Ticaret Odası kurumsallaşma sürecini tamamlamıştır. Ancak bunula birlikte sürekli yeniliklere ve gelişime açık bir politika izlemektedir. Develi ilçesinde ve bulunduğu çevrede Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 16 / 37

17 liderliği, köklü ve saygın geçmişi; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik konulardaki tutarlılığı ile bölgedeki tüm kişi ve kuruluşların güvenini kazanmıştır. Köklü Geçmişi: Develi Ticaret Odası 1969 yılında resmen kurularak faaliyetine başlamıştır. 42 yıllık aktif bir geçmişi olan Odamızın bu özelliği tarihi, sosyal ve ticari misyonunu artırmaktadır. Fiziksel, Teknolojik ve İnsan Kaynakları Alt Yapısının Verimli ve Etkili Çalışmaya İmkân Sağlaması: Develi Ticaret Odası şehrin merkezinde, herkesin ulaşabileceği konumda, modern bir binada hizmet vermektedir. Üyelere verilen eğitimlerde kullanılan salonlar, eğitim teknolojileri ( bilgisayar, ses düzeni, yansıtıcı vs.) açısından yeterli donanıma sahiptir. Odanın sunduğu hizmetler ise yasaların el verdiği ölçüde, teknolojik donanımlardan en üst düzeyde yararlanılarak verilmektedir. Oda personeli ve danışmanlık hizmetleri üyelerin hukuki, iktisadi, sosyal ve teknik soru ve sorunlara cevaplar verebilecek yetkinliğe sahiptir. Yapılan anketlerdeki memnuniyet düzeyi de bunu desteklemektedir (Memnuniyet düzeyi, % 75 bkz: 2010 yılı dış müşteri memnuniyet anketi sonuçları). Yukarıda sayılan fiziksel şartları, teknolojik donanımı ve insan kaynakları yetkinliği ile odamız, personeli ve tüm paydaşları için etkili ve verimli yani etkin çalışmaya fırsat sağlamaktadır Kaynakların Verimli Kullanılması: Bir kuruluşun mevcut tüm kaynaklarını süreklilik arz eden bir şekilde verimli kullanması o kuruluşun ne kadar kurumsallaştığının ve güvenilirliğinin göstergelerindendir. Develi Ticaret Odası da sahip olduğu tüm kaynaklarını etkin kullanarak konumunu sürdürmektedir. Odamızda bilgilendirme toplantıları ve verilen eğitimleri toplantı salonlarında gerçekleştirerek bu fiziki imkânlardan maksimum düzeyde yararlanmaktadır. Yine insan kaynaklarını personelden üst yönetime kadar verimli kullanmaya özen göstermektedir Yapılan işlerin hızlı, doğru ve zamanında yapılması da bunun kanıtı olmaktadır. Kaynakların verimli kullanılmasında fiziki imkânların yerinde kullanılmasının yanı sıra en büyük kaynağımızın üyeler olduğu düşünülmektedir. Bu kaynağın imkân ve kabiliyetlerinin doğru yönlendirilmesi ile verim elde edileceği muhakkaktır. Odamız dinamik personeli, güncel eğitimleri ve yeni oluşturduğu stratejileri ile bu kaynağını daha da verimli kullanma kararlılığı içindedir. Odamız mali kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktadır ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Mali kaynakların nasıl ve nereye kullanıldığı her yönetim kurulunda kurul üyeleriyle ve aynı zamanda aylık olağan meclis toplantılarında paylaşılmakta ayrıca, meclis toplantı kararları da Odamız tarafından düzenli olarak üyelerine ulaştırılan basın bildirileri ile ve mahalli gazeteler ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Oda Organlarının Nitelikli, Yetkin Kadrolardan Oluşması: İş dünyasında başarılı, genç dinamik güvenilir toplumun sevgi ve saygısını kazanmış, etik ve kültürel değerlere bağlı kişilerden oluşan oda organlarına sahip olmak en güçlü yanlarımızdan biridir. Nitelikli ve yetkin oda organları Develi Ticaret Odası nın saygınlığının ve güvenirliğinin toplum önünde artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Nitelikli Personele Sahip Olması: Develi Ticaret Odası ön lisans eğitimi almış 2 personele sahiptir. İlk bakışta oda hizmetlerinin 1 i idareci konumunda 2 personel ile yürütülmesi zor görünse de, Personelimizin konusunda uzman ve kendini yetiştirmiş olmaları, özverili çalışmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çalışma alanlarında uygulama becerileri, yeniliklere açık olmaları ve sürekli kendilerini yenilemeleri, TOBB tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitimleri ile özel kuruluşlarca düzenlenen eğitimleri sürekli takip etmeleri, Yönetim kademesiyle uyumlu çalışmaları ve üyelerine olan yaklaşımları ile personel sayısını sorun olmaktan çıkarmıştır. Odamızca verilen hizmet içi eğitimler ile personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliği sağlanmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan personelimiz, paydaşlarının sorunlarını hızlı ve doğru olarak çözüme ulaştırmayı kendine prensip edinmiştir. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 17 / 37

18 Çalışmalarda Disipline Önem Verilmesi: Personel iş bilincinde, sorumluluk sahibi, zamanı etkin yöneten yani kurumsal aidiyet duygusuna sahiptir. Oda organlarında da daha fazla katılımı sağlamak amacıyla disipline önem verilmekte, katılımlar ve çalışmalar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Kalite Yönetim sistemini Benimsemiş Oda Olması: Develi Ticaret Odası kalite çalışmalarına 2005 yılında başlamış ve hedef olarak 5174 SAYILI KANUN VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE, ÇALIŞANLARIMIZIN BİLGİ VE DENEYİMLERİ IŞIĞINDA TÜM ÜYELERİMİZE SÜRATLİ, TARAFSIZ VE DOĞRU HİZMETİ, HER ZAMAN DAHA İYİYİ HEDEFLEYEREK SUNMAKTIR temel politikasını koymuştur. Bu çalışmalarına o yıllardan sonra emin adımlarla devam eden Odamız, kalite işinin doğasında olan belgelendirme ve denetlenme ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına hız vererek Kalite Yönetim Sistemi sürecini 2006 yılında ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak başarı ile tamamlamıştır yılında ise ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak sürekli yenilik ve gelişmelere açık olduğunu belgelemiştir. Odamız, kalite güvence belgesini ve sistemini kendini sürekli geliştirmek için araç olarak kullanmaktadır. Kalitenin sürekli iyileşme sürecinin bir parçası ve gerekliliği olan izleme ve değerlendirme sürecinin daha sağlıklı yürümesi için de çalışmalar sürdürülmektedir. Meslek Gruplarının Çeşitliliği: Odamız 450 ye yakın üyesi ve 6 meslek komitesinde kayıtlı üyelerini ihtisaslaşmaya dayalı (AB NACE sistemine göre) gruplandırmıştır ve meslek komite toplantıları mevzuata uygun düzenli olarak yürütülmektedir. Kendini Sürekli Yenileyen Bir Oda Olması: Kalite ve akreditasyon çalışmalarını geliştirerek, iyileştirme hedefinde olan Develi Ticaret Odası, mükemmele yolculuğunu sürdürmektedir. Stratejik planın titizlikle hazırlanması da bu hedefi gerçekleştirme kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Verdiği Eğitim ve Seminerlerin Nitelikli Olması: Eğitimlerin büyük bir kısmı Develi Ticaret Odası nın kendi hizmet binasında ve kendi imkânları ile verilmektedir. Bölgedeki kurum, kuruluş ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak tespit edilen konularda, Odamız sorumluluklarından olan, toplumun yaşam kalitesine etki edecek bilgilerin paylaşımı da uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir, güncel konularda bölge halkına yönelik bilgilendirme seminerleri ve toplantılar düzenlemektedir. Bu bağlamda 2011 yılı içinde bilgilendirme seminer ve toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında personelimizin yetkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimlere katılımları da sağlanmaktadır. Bu eğitimler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından veya özel eğitim kurumlarınca düzenlenmekte ve konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. Hizmet içi eğitimlerde Odamız yönetimi ve personelimizin ihtiyaç duyduğu konular özellikle programa alınmaktadır. Bu itibarla, 2011 yılı içinde personelimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından veya özel eğitim kurumlarınca düzenlenmiş olan 5 adet, toplamda 80 saat hizmet içi eğitime katılmaları sağlanmıştır. Sürekli iyileştirme prensibi kapsamında Odamızın üyeleri ile ilgili kanun, mevzuat değişiklikleri gibi önemli konularda gerçekleştirdiği toplantıların, siyasilerin ve bürokratların da katıldığı genel kapsamlı bilgilendirme toplantıları şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Uzlaştırıcı Olması: Develi Ticaret Odası Hakem Heyeti, Oda üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde, bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde görevlendirilecek heyet üyeleri yardımıyla sorunlarını mahkemeye gitmeden çözmelerini sağlayarak Oda üyelerine hizmet sunmak için Oda mevzuatına uygun olarak kurulmuştur. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 18 / 37

19 Hakem heyeti aslında bizim geleneğimizin hukuksallaştırılmış halidir. Önceleri, daha çok köylerde, meydana gelen ihtilaflarda, ihtilafın çözümü için köyün yaşlılarına başvurulurmuş, benzer şekilde Hakem Heyeti işleyişinde de taraflar mahkemeye gitmeden, hakem heyetine başvurarak ihtilafının çözümünü Develi Ticaret Odası nda isteme hakkına sahiptirler. Hakem heyeti de mahkemeye nazaran daha kısa sürede ve daha az bir masrafla bu ihtilafı çözebileceğinden bu durum hem mahkemelerin iş yükünü hafifletecek hem de ihtilafın daha kısa bir sürede çözülmesini sağlayacaktır. Develi Ticaret Odası olarak güçlü yönlerimizi belirlemek, övünmemizi değil gücümüze güç katma azim ve kararlılığımızı artırmıştır Zayıf Yönler o Binanın fiziksel özelliklerinin ve çalışma ortamının yetersizliği o Birimlerin iş yoğunluğu nedeniyle kişisel gelişim yeni hizmetler/projeler tasarlanıp etkin biçimde uygulanması için zaman ve olanak yetersizliği o Personel profilinin birbirine benzer olması nedeniyle farklı bakış açılarının eksikliği o İştiraklerinin beklenen sosyal faydayı sunmasına rağmen sürdürülebilir düzeyde maddi gelir elde edememesi, o Üye firmaların rekabetçi gücünü artıracak faaliyetlerin (eğitim, ulusal fuarlara ortak katılım organizasyonu ve heyet gezisi gibi) yetersizliği, o Oda personeline sunulan mesleki ve kişisel gelişim için yapılan eğitimlerin yetersizliği, o Üyelerin ve personelin, kurumun vizyonu, misyonu, değerleri, sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkındaki bilgi eksikliği. o Develi nin yeteri kadar tanıtılamadığı görülmektedir. Develi nin etkin bir şekilde tanıtımı ve en az bir konuda algılamanın sağlanması Odamız tarafından gerekli görülmektedir. Develi nin tanıtımına ve sorunlarını çözmeye yönelik yürüttüğümüz sosyal projelere katkı sağlanmakta ancak tanıtımında eksiklerimizin olduğu bilinmektedir. o Bu noktada Develi Ticaret Odası, gerek kendi reklâmını gerekse Develi nin tanıtımında üstüne düşeni yeterince yapamamıştır. Bunun sebebi kurumlar arası koordinasyon ve ortaklık kültürünün eksikliğidir. Odamız bu eksikliğin farkında olup gereken stratejileri planına almıştır. o Yöneticilerin Yeterince Sorgulanamaması: Yapılan dış müşteri anketlerinden edinilen bilgilere göre tüm işlemlerinde şeffaflık ilkesinin benimseyen Oda yönetiminin yeterince sorgulanamadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, Develi Ticaret Odası yönetiminde yer alan yöneticilerin, hizmet kalitelerine katkı sağlamak amacıyla yapıcı eleştirilerin yapılması faydalı olacaktır. Aksi durumda kalite artışını sağlayacak olan itici gücü kullanamamış oluruz. Planlanan Ortak Akıl ve Beyin Fırtınası Takımı toplantıları görüş, öneri ve eleştiriler için de uygun ortam sağlayacaktır. o Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile Ortak Çalışmaların Az Olması: Ekonomik, sosyal, kültürel tüm alanlarda İlçemizi temsil eden Develi Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları (STK) ile daha sıkı ilişkiler içinde olmalıdır. Bu güne kadar yapılan çalışmaların belli çerçevede kısıtlı kaldığı görülmektedir. Odamız etkinliklerde ortak akıl, beyin fırtınası gibi yöntemlerle ekip çalışması yaparak sonuca doğru ve hızlı ulaşmayı hedeflemektedir. o Vizyonların Kâğıt Üzerinde Yazılı Kalması: Bir vizyon, kısa olmalı, çalışanlarda heyecan yaratmalı, ufkun ötesini tanımlamalı, hayal gücümüzü yansıtmalı, en önemlisi de kağıt üzerinde yazılı kalmamalıdır. Ne kadar iyi yazılmış olursa olsun, vizyonu gerçekleştirme yolunda hedeflerimiz olmazsa, vizyon sadece güzel bir hayalden öteye geçemez. Yapılan çalıştaylarda hazırlanan vizyonların tam anlamıyla heyecan oluşturmadığı konusunda ortak karara varılmıştır. Hazırlanan stratejik plan, sürekli iyileştirme çıtasını aldığı noktadan daha ileriye taşımak için yapılmaktadır. o Bürokrasi Üzerindeki Etkinin Az Olması: Kamu kurumlarında üyelerimizin beklediği ilgiyi göremediği, yerli firmaların kamu kurumlarının tedarikçileri olarak öncelik alamadığı gibi sorunlar alınan geri bildirimlerden tespit edilmiştir. Bu tespitin sonrasında yapılacak ortak akıl toplantılarında eleştiri ve Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 19 / 37

20 önerilerin konuşulması ve sorunların çözülmesi konusunda somut adımların atılması hedeflenmektedir. o Kamuoyu Oluşturulamaması: Günümüz şartlarında kamuoyu oluşturmanın önemi büyüktür. Kamuoyu oluşturan topluluklar daima bir adım önde bulunmaktadır. o Yatırım Yönlendirme Mekanizmasının Olmaması: İlçemizde yatırım yapacak müteşebbislere yönlendirme ve bilgilendirmenin yapılacağı bir birime ihtiyaç duyulmaktadır Orta Anadolu Kalkınma o Ajansı nın bu konudaki ihtiyaca cevap vereceği düşünülmektedir. Böylelikle aynı mekanizma ile gereksiz yatırımların önlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, periyodik olarak beyin fırtınası toplantılarında Odamız organlarından katkısı olacak üyelerin dâhil olduğu çalışmalar yapılarak geleceğin sektörlerinin tespit edilmesi atıl yatırımların önlenmesi hedeflenmektedir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile sürekli irtibat halinde olarak üyelerimizin AB hibe ve proje desteklerine ilgilerinin faal hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca üyelerimizin KOSGEB desteklerinden yeteri kadar yararlanamadıkları da KOSGEB in ilçemize olan ilgisinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için bir sinerji merkezi oluşturularak üyelerimizin talep ve isteklerinin doğrudan odamız kanalı ile KOSGEB e ulaştırılması sağlanacaktır. o Ticaretin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan ulaşımın yeterli olmayışı Develi için ve Develi Ticaret Odası üyeleri için bir tehdittir. En Yakın Liman olan mersin Limanı 350 km. dir. Bürokratik işlemler için Ankara ya gitmek gerekirse Ankara 450 km. İstanbul 800 km. İzmir 950 km. uzaklıktadır. Kayseri Erkilet havalimanından hemen her şehre uçak ile ulaşım mümkündür. Ancak demiryolu imkanının olmaması ve mal taşımacılığının tamamen karayoluna bağlı olması yatırımcı için büyük bir engeldir. o Develi Ticaret Rehberinin Yetersiz Olması: İlimizin ticaret erbabının tanıtım materyallerinde yeterince yer alması gerekmektedir. Önceki çalışmalarımızda hazırlanan ticaret rehberlerinin güncelliğini yitirdiği ve yetersiz hale geldiği alınan geri bildirimlerde tespit edilmiştir. Önümüzdeki süreçte daha geniş kapsamlı bir ticaret rehberine kavuşmamız kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak ve üyelerimizin de aidiyet duygusunu pekiştirecektir. o Odamız zayıf yönlerini güçlendirerek sürekli gelişme hedefini gerçekleştirecektir Çevresel şartlardan oluşan fırsat ve tehditler Fırsatlar KOBİ Kredileri: Kalkınmakta olan bölgemiz yatırımcıları için KOBİ kredileri bir fırsattır. Odamız bu fırsattan yararlanmaları için üyelerimize gereken eğitimleri vermekte ve bilgilendirme toplantılarını yapmaktadır. Gıcık Tüneli ve Sulama Projesi: Yapımı uzun yıllardır sürmekte olan ve sonlanma aşamasına gelmiş bulunan Gıcık Tüneli ve Sulama Projesi Develi ilçesinin Tarım ve Hayvancılıktaki önemini kat kat arttıracaktır. Süt besiciliği konusunda Türkiye de söz sahibi olma pozisyonunu yakalayan Develi Tarım ürünleri çeşitliliği ve Et Besiciliği konusunda da önemli kazanımlar elde edecektir. Aynı proje kapsamında damla sulama sistemlerinin yaygınlaşacak olması; alışılmış tarım ürünlerinin ve usullerinin kökten değişeceği, sezonda birden fazla ürün alma imkanı ve yeni tarım ürünlerinin yetişecek olması, Develi nin tarım konusunda çok büyük adımlar atacağının göstergesidir. Bunda en önemli etkenin de Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Develi de bulunmasıdır. Bölgedeki Hayvancılık Potansiyelinin Yüksek Olması: Develi de mera alanının oranı yüksek, orman alanları oranı ise çok düşüktür. Türkiye genelinde ise mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit durumdadır. Bu durum bölgenin hayvancılık potansiyelini doğrudan olumlu yönde etkileyen bir unsurdur. Buna ek olarak nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşamakta başlıca geçim kaynağı olarak hayvancılığı görmektedir. Bununla birlikte hayvancılığın geleceğini parlak gören ve devletin bu konudaki teşviklerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı konusunda yatırım yapmaktadırlar. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 20 / 37

21 Fidancılık ve Bahçecilik: Develi 2006 yılından beri Fidancılık ve Bahçecilik yapmak isteyen büyük yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Yeterli büyüklükte ve uygun tarlaların bulunması ve tarla fiyatlarının cazipliği Develi içinden ve çevre il ve ilçelerden yatırımcıların Develi ye yatırım yapmalarına sebep olmaktadır. Şu anda m² ve üzeri alana sahip 50 kadar elma, kiraz, armut, ceviz bahçeleri yapılmış ve verim alınmaya başlanmıştır. Develi nin vizyonu ve görünümü de böylece değişmeye başlamıştır. Tarıma Dayalı Organize Besi Bölgesi: Develi Tarıma Dayalı Organize Besi Bölgesi kurulması için Belediye ve tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir yılı içerisinde yer tahsislerin başlaması beklenmektedir. Bütün Develi halkı ve Sivil toplum örgütleri bu hedefin gerçekleşmesi için gönülden çalışmaktadır. Bölgenin Organik Tarım Potansiyeline Sahip Olması: Bölge nüfusunun büyük çoğunluğu, kimyasal maddelerle kirlenmemiş kırsal alanda yaşamaktadır. Günümüz tarım sektöründe organik tarım yani doğal ürünler önemli yer tutmaktadır, dolayısıyla bölgemiz tarım arazisi değerlendirildiği ve yetiştirilecek ürünlerin pazarlama sorunu olmadığı sürece bölgemizin organik tarım potansiyeli Develi Ticaret Odası ve üyeleri açısından bir fırsattır. Bölgedeki Turizm Potansiyeli: İlçemizin kuruluşu çok eskilere dayanmaktadır. Bu nedenle şehir merkezinde ve hemen bütün köylerinde Asur lulara kadar uzanan tarihi kalıntılar mevcuttur. Bunlarım tam manası ile tanıtımının yapılması ile turizm potansiyeli gün yüzüne çıkacaktır. Ayrıca Develi Kapadokya ya ve Kapadokya nın oluşumuna sebep olan Erciyes Dağı na komşudur. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ve 2014 yılında tamamen faaliyete geçecek olan Erciyes Turizm Master Planı içerisinde Develi de yer almaktadır. Bu planın tam manası ile hayata geçmesi, Kapadokya ya olan komşuluğumuz ve Kentimizde bulunan tarihi ve turistik eserler yeterince tanıtılması halinde Turizm konusunda da Develi istediğimiz noktaya gelecektir. Kültürümüz: Etik değerleri ön planda tutan kültürümüz, ticaret ahlakı kavramını alışveriş sırasında sürekli hatırlatmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için yüzü sirke eli bal satan bakkalın hüsranla biten hikâyeleri örneklenmiştir. Yine yan komşusu siftah yapmayan satıcının ikinci müşterisini bu komşusuna yönlendiren bir ticaret ahlakı hatırlatılır. Kültürümüz sürekli değişim göstermekle birlikte sağlam köklere sahiptir. Topluma, kaliteli yaşam ve ticaret için yol gösteren bir kültüre sahip olmak bizim için fırsattır. Fırsatların farkında olarak, gücümüzü kullanarak, zayıf yönlerimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz AB Katılım öncesi mali yardımlardan (IPA) öncelikli olarak faydalanacak 12 alt-bölge içinde yer alması. Develi nin Kayseri, Sivas, Yozgat illerini kapsayan TR 72 alt bölgesinin yapısı nedeniyle olması, bu nedenle mali yardımlarda ve pilot projelerde öncelikli durumda olması. Türkiye de Odaların yeniden yapılandırılmasına ve kapasitesini güçlendirmeye yönelik dış kaynaklı (AB, UNDP, Dünya Bankası vb) hibe programlarının varlığı Ticaret Sicili Memurluğunun Ticaret Odalarında olması, bu nedenle DEVELİ de odaya üye olmayan işletmelerin dahi Develi Ticaret Odası na gelmesi. KOSGEB in hizmet sektörüne yönelik kredileri evrak işlemleri için bizzat Odaya gelen firma Sahiplerinin Develi Ticaret Odası hizmetleri hakkında da birinci elden bilgilenmesi. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 21 / 37

KAYSERİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI

KAYSERİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI C A R E O D A S 1 8 9 6 KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN 2010-2012 ÇNDEKLER 1. ÖNSÖZ...V 2. SRAEJK PLANLAMA EKB...V 3. GRŞ...9 4. SRAEJK PLANN DAYANAKLAR VE YÖNEM...11 5. MEVCU DURUM ANALZ...13 5.1. Kuruluş

Detaylı

Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz,

Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz, İçindekiler Sunuş 2 3 1.1 SİVAS 3 1.2 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 5 1.3 Organizasyon Yapısı 16 1.4 İnsan Kaynakları 17 1.5 Mali Kaynaklar 18 1.6 Altyapı 19 1.7 2023 Sivas Vizyonu 20 1.8 Stratejik Planlama

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN (2014-2017) OCAK 2014 Revizyon: İlk Yayın 1 Hiçbir Millet Yoktur ki Ahlak Esasatına İstinad Etmeden Tefeyyüz Etsin Hiçbir Millet Yoktur ki Ahlak Esaslarına

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN 2014-2017 STRATEJİK PLAN Elazığ, 2014 BAŞKAN DAN... 2 1 GİRİŞ... 3 1.1 Stratejik Planlamanın Önemi... 3 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 4 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 6 3.1

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Önsöz Dünyada yaşanan Küreselleşme sürecine paralel olarak, Ülkemizde de değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta, bu çerçevede; yeniden yapılanma,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN (BUTSO) - STRATEJİK PLAN Burdur, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 7 1.1 Konunun Önemi... 7 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 8 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 9 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı