DEVELİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVELİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 DEVELİ STRATEJİK PLANI Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 1 / 37

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 3. GİRİŞ 4. STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM 5. MEVCUT DURUM ANALİZİ 5.1. Kuruluş İçin Analiz Tarihsel Gelişim Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat Sunduğu Hizmetler Yürütülen Faaliyetler: İnsan Kaynakları Develi Ticaret Odası Organizasyon Şeması Mali durum 5. 2.Paydaş Analizi İç Paydaş Dış Paydaşlar Yararlanıcılar (Üyeler) Paydaşlar Tablosu 5.3. GZFT Analizi Kuruluşun Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Zayıf Yönler Çevresel şartlardan oluşan fırsat ve tehditler Fırsatlar Tehditler 6. GELECEĞE DÖNÜK YÖNÜN BELİRLENMESİ 6.1. Misyon 6.2. Vizyon 6.3. Temel Değerler 6.4. Strateji Alanları 6.5. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Öngörülen Faaliyetler 6.6. Faaliyet ve Performans Kriterleri 7. STRATEJİK PLAN TEMA-AMAÇ-HEDEF Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 2 / 37

3 SUNUŞ Sürekli ve hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dünyada sadece emek ve sermaye ile çalışmanın başarı için tek başına yeterli olmadığı, teknoloji ile beyin gücünün de çalışma ve ekonomi hayatına hâkim olduğu çağdaş düzene ayak uydurmak için Develi Ticaret Odası olarak yeni bir vizyon ile çalışmalarımızı geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Oda Yönetimi ve çalışanlarının önümüzdeki 4 yıl içerisinde neler yapacağı, ne tür projeler uygulayacağı, kentsel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla hangi girişimlerde bulunacağını ayrıntılarıyla gösteren bir planın hazırlanması gerekiyordu. Bu gerçekten hareketle; Odamız meclis üyelerinin de katılımları ile belirlenen stratejileri bir Plana dönüştürme kararı aldık. Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Personelimizin özverili çalışma ve gayretleri ile bize yıllarını kapsayacak bir proje hazırlamak için çalışmalara başladık ve oluşturulan Stratejik Planlama Komisyonu ile birlikte yılları Develi Ticaret Odası Strateji Planını hazırladık. Yönetime katılım amacıyla bütün meslek gruplarımızdan temsilcilerimizin yer aldığı eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirildi Ekim/Kasım dönemi içerisinde uzun süren çalışmalar neticesinde Develi nin genel sosyo-ekonomik profili çıkarıldı, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözülmesi gereken sorunlara yönelik hedef ve stratejiler belirlendi. Plan hazırlıklarında Develi nin ticaret, sanayi, turizm ve eğitim alanlarında gelişimini sağlayacak önemli proje fikirleri gelişti. Böylece, modernleşme, gelişme yolunda kentimize nasıl yeni bir vizyon kazandırabileceğimizi, tanınma ve hatırlanabilirlik açısından nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini, İlçemizde mevcut fakülte ve yüksekokulların kattığı vizyon ile bir üniversiteye sahip olmamız gerektiği, ihracatın önemi ve üyelerimizin ihracat yapmaya teşvik etmelerinin gerekliliği, organik tarımın değeri ve Organize Besi Bölgesi kurulmasının kentimize katacağı katma değerlerinde analiz edildiği çeşitli projelerin hayata geçirilmesinin önemini analiz ederek hedeflerimize ve stratejik planlamamıza dahil ettik. Develi Ticaret Odası Stratejik Planı nda ticaretin, sanayinin ve sosyal hayatın gelişmesi için; Ortak Akıl toplantıları, Genç ve Kadın Girişimciler aracılığıyla Girişimciliğin desteklenmesi, Beyin Fırtınası Takımlarıyla geleceğin sektör ve mesleklerinin belirlenmesi, sürekli iyileştirme prensibinden hareketle üyelerimize ve personelimize eğitim, bilgilendirme, motivasyon imkanlarının sağlanması, Aktüel Develi Ticaret Odası kurulu aracılığıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitim içerikli çalışmaların yürütülmesi gibi başlıklar ön plana çıkmaktadır. Bu Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, uygulanabilirliğini Sağlamak için yine aynı performansla ve fedakârlıkla çalışacağımızı önemle vurgulamak isteriz. Develi Ticaret Odası BAŞKANI Mustafa MAŞLAK Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 3 / 37

4 STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU Başkan (Meclis Başkanı) Koordinatör (Genel sekreter) Koordinatör (Yönetim Kurulu Üyesi) Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) Üye (Meclis Başkan Yardımcısı) Üye (Genel Sekreter Yrd.-Yönetim Temsilcisi) : İLHAN SAYBİR : AHMET SÜHA BÜLBÜL : UĞUR ÖZYALÇIN : ABDULLAH İSLAMOĞLU : MURAT ÜNAL : ÜMİT BASRİ BÜLBÜL KISALTMALAR ABİGEM : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi DEİK : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EBN : (Avrupa İşletmeler Ağı) üyeliği, GZFT : Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler IPA : AB katılım öncesi mali yardımlardan İGEME : İhracatı Geliştirme Merkezi IMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İŞKUR : Türk İş Kurumu Kalite-Der : Kalite Yönetim Derneği KEK : Kalite El Kitabı KGK : Kadın Girişimcileri Kurulu KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DTO : Develi Ticaret Odası MPM : Milli Prodüktivite Merkezi SAİK : (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) STK : Sivil Toplum Kuruluşu TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TPE : Türk Patent Enstitüsü TSO : Ticaret ve sanayi odaları TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜKOBİR : Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı A : Amaç H : Hedef F : Faaliyet Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 4 / 37

5 3. GİRİŞ Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temel bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Çağdaş yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamu yönetiminde de uygulanabilmesi yönünde adım atılmış ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen stratejik plan, istisnai kurumlar hariç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Develi Ticaret Odası yıllarını kapsayacak stratejik planını, sürekli kurumsal gelişim ve toplam kalite yönetim anlayışını Kurum geneline hâkim olacak bir ilke haline getirebilmek için fırsat olarak değerlendirmiştir. Stratejik planlama süreci, Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılan tarihli açılış toplantısını takiben başlatılmış, ardından Stratejik Planlama ekibi Yönetim Kurulu nda kabul edilerek çalışmalarına başlamış, her aşamada Oda birimlerinin aktif katılımıyla yürütülmüştür. Develi Ticaret Odası na yön verecek vizyonun ve stratejilerin, tüm Oda birimlerinin katılımıyla belirlenmesi ve bunlarla ilişkili olarak hedef ve faaliyetlerin gerçekçi bir zaman planı ve ölçülebilir performans göstergelerine dayandırılması Develi Ticaret Odası nın kurumsal yapısının gereğidir. Planda yer alan bilgiler ve belirlenen hedefler somut verilere dayanmaktadır. İç ve dış paydaşlarımızdan gelen katkıların ışığında, var oluş nedenimizden hareketle nerede olmak istiyoruz? sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Kurum içi ve kurum dışı analizlerle şu an nerede olduğumuz tespit edilerek, paydaş beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız, dış ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaşmak istediğimiz yere basamak oluşturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Oda yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan GZFT Analizi, Odanın mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısından en önemli referansı teşkil etmektedir. GZFT analizinde elde edilen bulgular, Güçlü yanlar Fırsatlar / Zayıf Yanlar Tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluşturmuştur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi, ölçülebilir ve üzerinde mutabakata varılmış olmasına dikkat edilmiştir. Planın uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Oda birimleri arasında iş bölümü yapılarak yürütülecektir. 4. STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, TOBB Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıştır. İçeriğin geliştirilmesinde TOBB ve Develi Ticaret Odası verileri, Develi Ticaret Odası yayınları, Develi Ticaret Odası Kalite El Kitabı, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu, personeli ve paydaşlarla yapılan görüşme ve çalıştaylardan elde edilen bilgiler esas alınmıştır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde fiilen uygulaması başlamış olan Stratejik planlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, adımlarını stratejik planlama sürecinde Detaylandırdığımız organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tüm iş süreçlerini kapsayan; Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 5 / 37

6 Stratejik planlamanın ön hazırlık çalışmaları, Performans programı, Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan gelişmelerinin izlenmesi, Performans değerlendirmesi olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilen stratejik yönetim modeli izlenmiştir. Stratejik planlama, Odamızın misyon, vizyon ve ilkeler temelinde stratejik amaç ve hedeflerinin yer aldığı ilk aşaması olup, bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş olacaktır. Performans programı, stratejik önceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve projelerin belirlenerek maliyetlendirildiği ikinci aşamadır. Stratejik planın uygulanması, planın Oda ya sunumu, TOBB a gönderilmesi ve kabulünün ardından yıllarını kapsayan bir süreç olup, 3. aşamadır. Stratejik Plan gelişmelerinin izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin raporlama, izleme, değerlendirme, gerektiğinde önlem alınması doğrultusunda çalışmaların yapıldığı dördüncü aşamadır. Performans değerlendirmesi, performans programının uygulanması aşamasında, Oda faaliyetlerinin performans göstergeleri aracılığıyla mali yıl içerisinde ve sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarının orta ve uzun vadede değerlendirilmesi olan son aşamasıdır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 6 / 37

7 5. MEVCUT DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, Develi Ticaret Odası nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır: Kuruluş içi analiz Paydaş analizi GZFT (SWOT) Analizi 5.1. Kuruluş İçin Analiz Tarihsel Gelişim İlçemizde çeşitli meslek dallarında ticaretle iştigal etmekte olan ve Develi nin 34 eşrafınca 1958 yılında kurulan DEVELİ YEŞİLYAYLA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kayseri Ticaret Sicili Memurluğunca -1- sicil numarası ile tescil edilmiştir. Bu firma Develi nin Kayseri Ticaret Odası na kaydolan ilk üyesidir yılına gelindiğinde ilçemizin Kayseri Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı üye sayısı 200 ü geçmiş, Develi nin büyük bir ilçe oluşu ve zamanın ulaşım ve iletişim şartları ile Develi de Ticaret Odası kurulması zorunlu hale gelmiştir. Aynı yıl ilçemizin önde gelen eşrafının üstün çaba ve gayretleriyle "Develi Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla tarihinde 5590 sayılı kanun hükümlerince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Oda mız Resmen kurulmuş, daha sonra Kayseri de müstakil bir Sanayi Odası bulunması sebebiyle Oda mız unvanındaki Sanayi ibaresi kaldırılarak "Develi Ticaret Odası " olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Odamızın kurucu Yönetim Kurulu YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Muammer ÖZKUL BAŞKAN YARDIMCISI : Mehmet ÜNLÜTÜRK MUHASİP ÜYE : Ahmet HEPGÜL ÜYE : Ahmet ARAS ÜYE : Cemil ÖZBEK ten oluşmuştur Odamız ilk faaliyetlerine Eskipazaryerinde Nazif DANDİK e ait küçük bir büroda başlamıştır. Odanın kurulması sırasında Kayseri Ticaret Odası nda kayıtlı üyelerimizin mevcut kayıt ve evraklarını alabilmek için bu üyelerin 1969 yılına kadar Kayseri Ticaret Odası na olan aidat borçlarının ödenmesi icap etmiştir. Bu aidatları ödemek, odaya büro tutmak ve büro eşyası ile kırtasiye almak için Oda nın ilk meclis üyeleri olan Başkan Mustafa DANDİK ile üyeler Mahmut TOKLU, Mehmet ÇETİN, İbrahim KOCATÜRK, Cemil ÖZBEK, Şükrü DANDİK, Ahmet ARAS, Muharrem AYHAN, Yaşar TUTUM, Ahmet HEPGÜL, Ali Osman, KARADUMAN ve Ali Osman ŞAHİN Aralarında 500 er TL para toplayarak Odanın kuruluş giderlerini karşılamışlardır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 7 / 37

8 tarihinde Başkan Muammer ÖZKUL un istifası üzerine yönetim kurulu yeniden görev bölümü yaparak YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Mehmet ÜNLÜTÜRK BAŞKAN VEKİLİ : Ahmet ARAS MUHASİP ÜYE : Ahmet HEPGÜL ÜYE : Mahmut TOKLU ÜYE : Cemil ÖZBEK şeklinde yeniden oluşmuştur. Odamızın idaresinde kuruluşundan itibaren Muzaffer BÜLBÜL görev almış, Odanın Genel Sekreterliğini 1996 yılının Ocak ayında emekli olana kadar büyük bir gayret ve başarıyla yerine getirmiştir. Odanın yeni kurulduğu günlerden başlayarak iş ahlâkı, çalışkanlığı ve disiplini ile Odanın hiçbir işini aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmiş, Odamızın bu günlere gelmesinde önemli bir pay sahibi olmuştur. Odamız, 1972 yılında eski Adliye binasında bulunan 12 metrekarelik yerine taşınmış ve 1980 yılına kadar hizmetlerine burada devam etmiştir yılında şu anda Esnaf Kefalet Kooperatifine ait olan ve toplantı salonu olarak kullanılan yerine kiracı olarak taşınmış, 1995 yılında Rejiler İş merkezinde numaralı iki büro satın alınıncaya kadar yaklaşık 15 yıl hizmetlerini burada sürdürmüştür yılına gelindiğinde hizmet vermekte olduğumuz mevcut yerin kifayetsiz olduğu ve Odamıza yakışmadığı düşünülerek 2004 yılı sonunda İnönü Caddesi üzerinde bulunan avukat merhum Sebati KARSLIOĞLU na ait 2 katlı müstakil bina satın alındı. Binada gerekli onarım ve tadilatlar yaptırıldıktan sonra 2005 yılı Şubat ayı başında Odamız buraya taşınmıştır yılına gelindiğinde ise, inşaat sektöründeki hareketlilikle birlikte odamıza ait binanın bulunduğu arsanın küçük ama değerli hale gelmesiyle, komşu arsalar ile birleştirilmek suretiyle, daire karşılığında müteahhide verilmiştir yılı içerisinde Oda mız yeni bürosunda hizmetlerine devam edecektir. Kuruluşunda 12 m² lik bir işyerinde her türlü hizmet ekipmanından yoksun olarak faaliyete başlayan Odamız bugün her biri 160 m² lik 2 daireden ve 200 m² lik bürosundan oluşan ve kendi mülkü olan, üyelerine yakışan bir hizmet binasında her türlü büro ekipmanı ile hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Genel Sekreter, 9 tane müdür kadrosu ile kurulan Odamız 1978 yılına kadar tek personelle, 1978 yılından bugüne kadar da 2 personelle hizmet vermektedir. Develi Ticaret Odası 435 üyesi, 6 Meslek Komitesi 12 Meclis Üyesi, 2 donanımlı personeli ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında tanımlanan görevlerini sürekli iyileştirme prensibiyle devam ettirmektedir. 15 Ocak 2009 tarihinde yapılan Odamız organ seçimleri sonrasında seçilen Meclis ve Meslek Komite üyelerimiz çalışma dönemi için belirlediğimiz strateji ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza katkıda bulunacaktır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 8 / 37

9 ODA MECLİSİ: tarihinde yapılan seçim neticesinde Oda Meclisi şu şekilde oluşmuştur: BAŞKAN : İlhan SAYBİR BAŞKAN YARDIMCISI : Murat ÜNAL Ü Y E : Mustafa MAŞLAK Ü Y E : Uğur ÖZYALÇIN Ü Y E : Abdullah İSLAMOĞLU Ü Y E : İsmail CABBAR Ü Y E : Yılmaz AÇIKGÖZ Ü Y E : Ahmet KAVRUK Ü Y E : İzzet DEVELİOĞLU Ü Y E : Mahir YALÇIN Ü Y E : Ömer SÜRAHİ Ü Y E : Osman YILMAZ ODA YÖNETİM KURULU: tarihinde yapılan seçim neticesinde Oda Yönetimi şu şekilde oluşmuştur. BAŞKAN : Mustafa MAŞLAK BAŞKAN YARDIMCISI : Uğur ÖZYALÇIN MUHASİP ÜYE : İsmail CABBAR Ü Y E : Abdullah İSLAMOĞLU Ü Y E : Yılmaz AÇIKGÖZ MESLEK GRUBU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ SIRA MES. NO GR. NO ADI VE SOYADI GÖREVİ MESLEK GRUBU ADI 1 1 İZZET DEVELİOĞLU BAŞKAN TARIM VE HAYVANCILIK 2 1 ADNAN GÜVEN BAŞKAN YRD. TARIM VE HAYVANCILIK 3 1 DURAN ALİ KARAKAYA ÜYE TARIM VE HAYVANCILIK 4 1 OSMAN YILMAZ ÜYE TARIM VE HAYVANCILIK 5 1 YAŞAR KAMAN ÜYE TARIM VE HAYVANCILIK 6 2 ADEM TIRTIR BAŞKAN GIDA MADDELERİ 7 2 MAHİR YALÇIN BAŞKAN YRD. GIDA MADDELERİ 8 2 ABDURRAHMAN AYHAN ÜYE GIDA MADDELERİ 9 2 ÖMER SÜRAHİ ÜYE GIDA MADDELERİ 10 2 MUSTAFA SOMUNCU ÜYE GIDA MADDELERİ 11 3 İLHAN SAYBİR BAŞKAN İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC ALİ YILMAZ BAŞKAN YRD. İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 13 3 AHMET KAVRUK ÜYE İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 14 3 DURMUŞ EKEN ÜYE İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 15 3 MEHMET SOLAK ÜYE İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, İNŞAAT MALZ. TİC 16 4 ADNAN YAVAN BAŞKAN AKARYAKIT, OTOMOTİV, 17 4 ALİ AZMAN BAŞKAN YRD. AKARYAKIT, OTOMOTİV, 18 4 ESE ŞAHİNKAYA ÜYE AKARYAKIT, OTOMOTİV, 19 4 MURAT ÜNAL ÜYE AKARYAKIT, OTOMOTİV, 20 4 YILMAZ AÇIKGÖZ ÜYE AKARYAKIT, OTOMOTİV, 21 5 ŞABAN ÖĞRETİR BAŞKAN PERAKENDE TİCARET 22 5 TİMUR ARSLAN BAŞKAN YRD. PERAKENDE TİCARET 23 5 MUSTAFA MAŞLAK ÜYE PERAKENDE TİCARET 24 5 UĞUR ÖZYALÇIN ÜYE PERAKENDE TİCARET 25 5 İSMAİL KİRAZ ÜYE PERAKENDE TİCARET 26 6 HASAN BASRİ BİRGÜL BAŞKAN SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE 27 6 İSMAİL CABBAR BAŞKAN YRD. SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 9 / 37

10 28 6 ABDULLAH İSLAMOĞLU ÜYE SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE 29 6 HİDAYET YİĞİT ÜYE SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE 30 6 YAKUP SAVAŞ ÜYE SİGORTA, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ, EĞLENCE KOMİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİ ADI SOYADI GÖREVLENDİRİLDİĞİ KOMİSYON ÜYELİĞİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYESİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TRAFİK KOMİSYONU ÜYELİĞİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE FAHRİ YARDIM KURULU ÜYELİĞİ UĞUR ÖZYALÇIN DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ MURAT ÜNAL DEVELİ VERGİ DAİRESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ MUSTAFA MAŞLAK DEVELİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ İSMAİL CABBAR DEVELİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL ŞIHLI BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU ŞIHLI BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL GAZİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU GAZİ BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL ZİLE BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU ZİLE BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL SİNDELHÖYÜK BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU ÜYESİ ABDULLAH İSLAMOĞLU SİNDELHÖYÜK BELEDİYESİ TAKDİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ AHMET SÜHA BÜLBÜL DEVELİ KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ ÜYESİ UĞUR ÖZYALÇIN DEVELİ KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ YED.ÜYE MUSTAFA MAŞLAK KAYSERİ ABİGEM A. Ş. İŞTİRAK TEMSİLCİMİZ Develi Ticaret Odası nı ilgilendiren mevzuat temelde iki başlık altında incelenmelidir: (1) Kuruluşunun ve mevcut yükümlülüklerinin yasal dayanağı olan tarihinde kabul edilen ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler; (2) Çeşitli kanun, yönetmelik ve talimatlar, Ayrıca, Develi Ticaret Odası İç Yönergesi ve TOBB tarafından yayınlanan sirkülerler de, Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır Sunduğu Hizmetler Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. Elektronik ticaret internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak, 5174 Sayılı Kanununun 26. Maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 10 / 37

11 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak. Kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak. Açılış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak. Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek Yürütülen Faaliyetler Odamız, mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmakta, ayrıca, üyelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmakta, onların durumlarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde ve girişimlerde bulunmakta, Develi de ekonomik ve sosyal hayatın gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler yapmaktadır. Oda bu faaliyetlerini yürütürken sivil toplum kuruluşları, ekonomi ile ilgili kurumlardan aldığı temsilcilikler ve kurduğu tematik birimlerden yararlanmaktadır. İştirakçisi olduğumuz Kayseri Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (KAYSERİ ABİGEM A.Ş.) 2010 yılında Kayseri Ticaret Odası bünyesinde kurularak faaliyete geçmiştir. Üyelerimizin K Belgesi başvuruları ve Sigorta Eksperleri Ruhsat Başvuruları ile Tütün ve Alkol Satışı Uygunluk Belgesi talepleri odamızca titizlikle takip edilmekte, belgeleri tamamlanarak bu konularda yetkilendirilen oda olan Kayseri Ticaret Odası na yönlendirilmektedir. Odamız tarafından aylık 2 adet fiyat indeksi, 1 adet firmalar indeksi çıkartılmaktadır 4 ayda bir Tüketici Bülteni yayınlanmaktadır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 11 / 37

12 İnsan Kaynakları Develi Ticaret Odası ön lisans eğitimi almış 2 personele sahiptir. İlk bakışta oda hizmetlerinin 1 i idareci konumunda 2 personel ile yürütülmesi zor görünse de, personelimizin deneyimli, konusunda uzman ve kendini yetiştirmiş olmaları, özverili çalışmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çalışma alanlarında uygulama becerileri, yeniliklere açık olmaları ve sürekli kendilerini yenilemeleri, TOBB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimleri ile özel kuruluşlarca düzenlenen eğitimleri sürekli takip etmeleri, Yönetim kademesiyle uyumlu çalışmaları ve üyelerine olan yaklaşımları ile personel sayısını sorun olmaktan çıkarmıştır. Odamızca verilen hizmet içi eğitimler ile personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliği sağlanmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan personelimiz, paydaşlarının sorunlarını hızlı ve doğru olarak çözüme ulaştırmayı kendine prensip edinmiştir. Çalışmalarda Disipline Önem Verilmesi: Personel iş bilincinde, sorumluluk sahibi, zamanı etkin yöneten yani kurumsal aidiyet duygusuna sahiptir. Oda organlarında da daha fazla katılımı sağlamak amacıyla disipline önem verilmekte, katılımlar ve çalışmalar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 12 / 37

13 ORGANİZASYON ŞEMASI MECLİS 1.MESLEK KOMİTESİ 4.MESLEK KOMİTESİ 2.MESLEK KOMİTESİ 5.MESLEK KOMİTESİ 3.MESLEK KOMİTESİ 6.MESLEK KOMİTESİ HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER DİSİPLİN KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ TİCARET SİCİL MEMURU ODA SİCİLİ MUHASEBE BİLGİ İŞLEM İÇ TİCARET DIŞ TİCARET BELGELENDİRME VE RAPORLAR AKREDİTASYON İŞ MAKİNESİ İŞLEMLERİ K YETKİ BELGELERİ Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 13 / 37

14 Mali durum Develi Ticaret Odası nın toplam gelirinin %91 i olağan gelirlerden, %9 u ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. Olağan gelirler içinde yıllık ve munzam aidat gelirlerin payı % 42, kayıt ücretlerinin payı %8, hizmet karşılığı alınan ücretler, belgelendirme ücretleri ve yayın gelirlerinin toplam payı ise %16, diğerlerinin payı %36 dir. Odanın giderleri incelendiğinde ise, toplam giderlerin %40 ı personel ücret ve giderlerinden, %7 si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet satın alımlarından,, %51,4 ü ise genel ve diğer giderler, finansman giderleri ile vergi, resim ve harçlardan oluşmakta olup olağandışı giderlerin payı %1,6 dır Paydaş Analizi Bu çalışma kapsamında Develi Ticaret Odası nın hizmetlerinden faydalananlar, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenenler, faaliyetlerini birlikte yürüttüğü ya da yürütme potansiyeli bulunan tüm ilgili tarafların analizi yapılmıştır İç Paydaş İç Paydaşlar, Develi Ticaret Odası nın hizmet ve faaliyetlerinden doğrudan etkilenen veya kuruluşu etkileyen ilgili/bağlı kuruluşlardır. Develi Ticaret Odası nın iç paydaşları: TOBB Üyeler Çalışanlar Dış Paydaşlar Develi Ticaret Odası nın çalışmalarından etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki tüm kişi, grup ve resmi / yarı resmi kurumlar, Develi Ticaret Odası na ya girdi ve fon sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Develi Ticaret Odası nın dış paydaşları Başbakanlık ve Bakanlıklar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TOBB İlçemiz Sivil Toplum Örgütleri Kayseri Ticaret Odası Kayseri Sanayi Odası Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Milletvekilleri (TBMM ) Develi Kaymakamlığı Develi Belediyesi Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası Develi Ziraat Odası Develi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler Erciyes Üniversitesi Kamu Kurumları Bölge Müdürleri ve Temsilcilikleri Vakıflar Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 14 / 37

15 DIŞ PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞLAR YARARLA- NICILAR Bankalar KOSGEB DPT DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) KGF (Kredi Garanti Fonu ) Kayseri ABİGEM A.Ş. Kayseri İl Genç Girişimciler Kurulu Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçılar Birliği Medya DEVELİ Yararlanıcılar (Üyeler): Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan görevleri ile ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan doğrudan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Develi Ticaret Odası üyesi firmalar Kamu Kurum ve Kuruluşları Diğer oda Üyeleri Paydaşlar Tablosu Tablo 3 - Paydaşlar Tablosu SR NO KURUM ADI 1 Develi Ticaret Odası Üyeleri 2 Kamu Kurum ve Kuruluşları 3 Diğer Odaların Üyeleri 4 TOBB 5 Üyeler 6 Çalışanlar 7 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 8 TOBB 9 İlçemiz Sivil Toplum Örgütleri 10 Kayseri Ticaret Odası 11 Kayseri Sanayi Borsası 12 Kayseri Ticaret Borsası 13 Kayseri Milletvekilleri (TBMM ) 14 Develi Kaymakamlığı 15 Develi Belediyesi 16 Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası 17 Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası 18 Develi Ziraat Odası 19 Develi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 20 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 21 Yerel Yönetimler 22 Erciyes Üniversitesi Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 15 / 37

16 23 Kamu Kurumları Bölge Müdürleri ve Temsilcilikleri 24 Vakıflar 25 Bakanlıklar 26 Bankalar 27 KOSGEB 28 DPT 29 DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) 30 KGF (Kredi Garanti Fonu ) 31 Kayseri ABİGEM A.Ş. 32 Kayseri İl Genç Girişimciler Kurulu 33 Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu 34 Dış Ticaret Müsteşarlığı 35 İhracatçılar Birliği 36 Medya 5.3. GZFT Analizi Kuruluşun Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Paydaşlarımızın katıldığı Stratejik Yönetim Çalıştayından elde edilen bilgilerin ve anketlerle toplanan verilerin birleştirilmesiyle güçlü yönler tespit edilmiştir. Aşağıdaki maddeler önem sırasına göre verilmemiştir. Develi Ticaret Odası 450 ye yakın üyesi ile ilçe odaları arasında, ilçe nüfusu/üye sayısı oranlamasına göre en büyük odalardan biridir. Bu sayı yine ilçe nüfusu/oda üye sayısı oranlamasına bakıldığında Develi nin kayıt dışı ekonominin önlenmesinde konusunda önemli bir mesafe katettiğini gösterir. Ayrıca kamuoyu oluşturma konusunda da Odaya önemli bir altyapı fırsatı ve dinamizm kazandırmaktadır. Üye sayısının her geçen gün artması Odamızın ekonomik olarak güçlenmesini sağlamaktadır. Ekonomisi, mali yapısı güçlü olan bir oda, Ar-ge, fuar, yurt dışı gezileri, eğitimler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirme kolaylığını da rahatlıkla elde eder. Kamuoyu oluşturulması Odamızın geliştirilmesi gereken yönlerinden biri olarak belirlenmiştir. Bu itibarla üye sayımızın fazla olması kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olacak önemli bir unsurdur. Böylelikle gücümüzü kullanarak, zayıf yönlerimizi güçlendirmek mümkün olacaktır. Katılımcı bir Ticaret Odası Olması: Odamız, sadece kendi üyelerinde değil ilçemizde faaliyet göstermekte olan Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Ziraat Odası üyelerine de eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu eğitimler ABİGEM aracılığıyla profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir. Bölge sorunlarının, çözüm makamlarına iletilmesinde öncülük yapmakta; sosyal, ekonomik ve politik konularda ve karar alıp uygulamada ilçe odalarının sözcülüğünü de yapabilmektedir. İlçe odalarına kıyasla, kuruluşumuzun en eski Odalardan olması, karar alma ve uygulamadaki etkinliği ve üyelerimizin saygınlığı ilçeye olumlu olarak yansımakta, aynı zamanda personelimizin daha yetişmiş, üst yönetimin etkin ve tecrübeli olması da konumunda liderlik yapan bir Oda olmasını sağlamaktadır. Saygın ve Güvenilir Olması: Develi Ticaret Odası kurumsallaşma sürecini tamamlamıştır. Ancak bunula birlikte sürekli yeniliklere ve gelişime açık bir politika izlemektedir. Develi ilçesinde ve bulunduğu çevrede Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 16 / 37

17 liderliği, köklü ve saygın geçmişi; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik konulardaki tutarlılığı ile bölgedeki tüm kişi ve kuruluşların güvenini kazanmıştır. Köklü Geçmişi: Develi Ticaret Odası 1969 yılında resmen kurularak faaliyetine başlamıştır. 42 yıllık aktif bir geçmişi olan Odamızın bu özelliği tarihi, sosyal ve ticari misyonunu artırmaktadır. Fiziksel, Teknolojik ve İnsan Kaynakları Alt Yapısının Verimli ve Etkili Çalışmaya İmkân Sağlaması: Develi Ticaret Odası şehrin merkezinde, herkesin ulaşabileceği konumda, modern bir binada hizmet vermektedir. Üyelere verilen eğitimlerde kullanılan salonlar, eğitim teknolojileri ( bilgisayar, ses düzeni, yansıtıcı vs.) açısından yeterli donanıma sahiptir. Odanın sunduğu hizmetler ise yasaların el verdiği ölçüde, teknolojik donanımlardan en üst düzeyde yararlanılarak verilmektedir. Oda personeli ve danışmanlık hizmetleri üyelerin hukuki, iktisadi, sosyal ve teknik soru ve sorunlara cevaplar verebilecek yetkinliğe sahiptir. Yapılan anketlerdeki memnuniyet düzeyi de bunu desteklemektedir (Memnuniyet düzeyi, % 75 bkz: 2010 yılı dış müşteri memnuniyet anketi sonuçları). Yukarıda sayılan fiziksel şartları, teknolojik donanımı ve insan kaynakları yetkinliği ile odamız, personeli ve tüm paydaşları için etkili ve verimli yani etkin çalışmaya fırsat sağlamaktadır Kaynakların Verimli Kullanılması: Bir kuruluşun mevcut tüm kaynaklarını süreklilik arz eden bir şekilde verimli kullanması o kuruluşun ne kadar kurumsallaştığının ve güvenilirliğinin göstergelerindendir. Develi Ticaret Odası da sahip olduğu tüm kaynaklarını etkin kullanarak konumunu sürdürmektedir. Odamızda bilgilendirme toplantıları ve verilen eğitimleri toplantı salonlarında gerçekleştirerek bu fiziki imkânlardan maksimum düzeyde yararlanmaktadır. Yine insan kaynaklarını personelden üst yönetime kadar verimli kullanmaya özen göstermektedir Yapılan işlerin hızlı, doğru ve zamanında yapılması da bunun kanıtı olmaktadır. Kaynakların verimli kullanılmasında fiziki imkânların yerinde kullanılmasının yanı sıra en büyük kaynağımızın üyeler olduğu düşünülmektedir. Bu kaynağın imkân ve kabiliyetlerinin doğru yönlendirilmesi ile verim elde edileceği muhakkaktır. Odamız dinamik personeli, güncel eğitimleri ve yeni oluşturduğu stratejileri ile bu kaynağını daha da verimli kullanma kararlılığı içindedir. Odamız mali kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktadır ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Mali kaynakların nasıl ve nereye kullanıldığı her yönetim kurulunda kurul üyeleriyle ve aynı zamanda aylık olağan meclis toplantılarında paylaşılmakta ayrıca, meclis toplantı kararları da Odamız tarafından düzenli olarak üyelerine ulaştırılan basın bildirileri ile ve mahalli gazeteler ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Oda Organlarının Nitelikli, Yetkin Kadrolardan Oluşması: İş dünyasında başarılı, genç dinamik güvenilir toplumun sevgi ve saygısını kazanmış, etik ve kültürel değerlere bağlı kişilerden oluşan oda organlarına sahip olmak en güçlü yanlarımızdan biridir. Nitelikli ve yetkin oda organları Develi Ticaret Odası nın saygınlığının ve güvenirliğinin toplum önünde artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Nitelikli Personele Sahip Olması: Develi Ticaret Odası ön lisans eğitimi almış 2 personele sahiptir. İlk bakışta oda hizmetlerinin 1 i idareci konumunda 2 personel ile yürütülmesi zor görünse de, Personelimizin konusunda uzman ve kendini yetiştirmiş olmaları, özverili çalışmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çalışma alanlarında uygulama becerileri, yeniliklere açık olmaları ve sürekli kendilerini yenilemeleri, TOBB tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitimleri ile özel kuruluşlarca düzenlenen eğitimleri sürekli takip etmeleri, Yönetim kademesiyle uyumlu çalışmaları ve üyelerine olan yaklaşımları ile personel sayısını sorun olmaktan çıkarmıştır. Odamızca verilen hizmet içi eğitimler ile personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliği sağlanmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan personelimiz, paydaşlarının sorunlarını hızlı ve doğru olarak çözüme ulaştırmayı kendine prensip edinmiştir. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 17 / 37

18 Çalışmalarda Disipline Önem Verilmesi: Personel iş bilincinde, sorumluluk sahibi, zamanı etkin yöneten yani kurumsal aidiyet duygusuna sahiptir. Oda organlarında da daha fazla katılımı sağlamak amacıyla disipline önem verilmekte, katılımlar ve çalışmalar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Kalite Yönetim sistemini Benimsemiş Oda Olması: Develi Ticaret Odası kalite çalışmalarına 2005 yılında başlamış ve hedef olarak 5174 SAYILI KANUN VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE, ÇALIŞANLARIMIZIN BİLGİ VE DENEYİMLERİ IŞIĞINDA TÜM ÜYELERİMİZE SÜRATLİ, TARAFSIZ VE DOĞRU HİZMETİ, HER ZAMAN DAHA İYİYİ HEDEFLEYEREK SUNMAKTIR temel politikasını koymuştur. Bu çalışmalarına o yıllardan sonra emin adımlarla devam eden Odamız, kalite işinin doğasında olan belgelendirme ve denetlenme ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına hız vererek Kalite Yönetim Sistemi sürecini 2006 yılında ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak başarı ile tamamlamıştır yılında ise ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak sürekli yenilik ve gelişmelere açık olduğunu belgelemiştir. Odamız, kalite güvence belgesini ve sistemini kendini sürekli geliştirmek için araç olarak kullanmaktadır. Kalitenin sürekli iyileşme sürecinin bir parçası ve gerekliliği olan izleme ve değerlendirme sürecinin daha sağlıklı yürümesi için de çalışmalar sürdürülmektedir. Meslek Gruplarının Çeşitliliği: Odamız 450 ye yakın üyesi ve 6 meslek komitesinde kayıtlı üyelerini ihtisaslaşmaya dayalı (AB NACE sistemine göre) gruplandırmıştır ve meslek komite toplantıları mevzuata uygun düzenli olarak yürütülmektedir. Kendini Sürekli Yenileyen Bir Oda Olması: Kalite ve akreditasyon çalışmalarını geliştirerek, iyileştirme hedefinde olan Develi Ticaret Odası, mükemmele yolculuğunu sürdürmektedir. Stratejik planın titizlikle hazırlanması da bu hedefi gerçekleştirme kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Verdiği Eğitim ve Seminerlerin Nitelikli Olması: Eğitimlerin büyük bir kısmı Develi Ticaret Odası nın kendi hizmet binasında ve kendi imkânları ile verilmektedir. Bölgedeki kurum, kuruluş ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak tespit edilen konularda, Odamız sorumluluklarından olan, toplumun yaşam kalitesine etki edecek bilgilerin paylaşımı da uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir, güncel konularda bölge halkına yönelik bilgilendirme seminerleri ve toplantılar düzenlemektedir. Bu bağlamda 2011 yılı içinde bilgilendirme seminer ve toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında personelimizin yetkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimlere katılımları da sağlanmaktadır. Bu eğitimler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından veya özel eğitim kurumlarınca düzenlenmekte ve konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. Hizmet içi eğitimlerde Odamız yönetimi ve personelimizin ihtiyaç duyduğu konular özellikle programa alınmaktadır. Bu itibarla, 2011 yılı içinde personelimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından veya özel eğitim kurumlarınca düzenlenmiş olan 5 adet, toplamda 80 saat hizmet içi eğitime katılmaları sağlanmıştır. Sürekli iyileştirme prensibi kapsamında Odamızın üyeleri ile ilgili kanun, mevzuat değişiklikleri gibi önemli konularda gerçekleştirdiği toplantıların, siyasilerin ve bürokratların da katıldığı genel kapsamlı bilgilendirme toplantıları şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Uzlaştırıcı Olması: Develi Ticaret Odası Hakem Heyeti, Oda üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde, bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde görevlendirilecek heyet üyeleri yardımıyla sorunlarını mahkemeye gitmeden çözmelerini sağlayarak Oda üyelerine hizmet sunmak için Oda mevzuatına uygun olarak kurulmuştur. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 18 / 37

19 Hakem heyeti aslında bizim geleneğimizin hukuksallaştırılmış halidir. Önceleri, daha çok köylerde, meydana gelen ihtilaflarda, ihtilafın çözümü için köyün yaşlılarına başvurulurmuş, benzer şekilde Hakem Heyeti işleyişinde de taraflar mahkemeye gitmeden, hakem heyetine başvurarak ihtilafının çözümünü Develi Ticaret Odası nda isteme hakkına sahiptirler. Hakem heyeti de mahkemeye nazaran daha kısa sürede ve daha az bir masrafla bu ihtilafı çözebileceğinden bu durum hem mahkemelerin iş yükünü hafifletecek hem de ihtilafın daha kısa bir sürede çözülmesini sağlayacaktır. Develi Ticaret Odası olarak güçlü yönlerimizi belirlemek, övünmemizi değil gücümüze güç katma azim ve kararlılığımızı artırmıştır Zayıf Yönler o Binanın fiziksel özelliklerinin ve çalışma ortamının yetersizliği o Birimlerin iş yoğunluğu nedeniyle kişisel gelişim yeni hizmetler/projeler tasarlanıp etkin biçimde uygulanması için zaman ve olanak yetersizliği o Personel profilinin birbirine benzer olması nedeniyle farklı bakış açılarının eksikliği o İştiraklerinin beklenen sosyal faydayı sunmasına rağmen sürdürülebilir düzeyde maddi gelir elde edememesi, o Üye firmaların rekabetçi gücünü artıracak faaliyetlerin (eğitim, ulusal fuarlara ortak katılım organizasyonu ve heyet gezisi gibi) yetersizliği, o Oda personeline sunulan mesleki ve kişisel gelişim için yapılan eğitimlerin yetersizliği, o Üyelerin ve personelin, kurumun vizyonu, misyonu, değerleri, sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkındaki bilgi eksikliği. o Develi nin yeteri kadar tanıtılamadığı görülmektedir. Develi nin etkin bir şekilde tanıtımı ve en az bir konuda algılamanın sağlanması Odamız tarafından gerekli görülmektedir. Develi nin tanıtımına ve sorunlarını çözmeye yönelik yürüttüğümüz sosyal projelere katkı sağlanmakta ancak tanıtımında eksiklerimizin olduğu bilinmektedir. o Bu noktada Develi Ticaret Odası, gerek kendi reklâmını gerekse Develi nin tanıtımında üstüne düşeni yeterince yapamamıştır. Bunun sebebi kurumlar arası koordinasyon ve ortaklık kültürünün eksikliğidir. Odamız bu eksikliğin farkında olup gereken stratejileri planına almıştır. o Yöneticilerin Yeterince Sorgulanamaması: Yapılan dış müşteri anketlerinden edinilen bilgilere göre tüm işlemlerinde şeffaflık ilkesinin benimseyen Oda yönetiminin yeterince sorgulanamadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, Develi Ticaret Odası yönetiminde yer alan yöneticilerin, hizmet kalitelerine katkı sağlamak amacıyla yapıcı eleştirilerin yapılması faydalı olacaktır. Aksi durumda kalite artışını sağlayacak olan itici gücü kullanamamış oluruz. Planlanan Ortak Akıl ve Beyin Fırtınası Takımı toplantıları görüş, öneri ve eleştiriler için de uygun ortam sağlayacaktır. o Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile Ortak Çalışmaların Az Olması: Ekonomik, sosyal, kültürel tüm alanlarda İlçemizi temsil eden Develi Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları (STK) ile daha sıkı ilişkiler içinde olmalıdır. Bu güne kadar yapılan çalışmaların belli çerçevede kısıtlı kaldığı görülmektedir. Odamız etkinliklerde ortak akıl, beyin fırtınası gibi yöntemlerle ekip çalışması yaparak sonuca doğru ve hızlı ulaşmayı hedeflemektedir. o Vizyonların Kâğıt Üzerinde Yazılı Kalması: Bir vizyon, kısa olmalı, çalışanlarda heyecan yaratmalı, ufkun ötesini tanımlamalı, hayal gücümüzü yansıtmalı, en önemlisi de kağıt üzerinde yazılı kalmamalıdır. Ne kadar iyi yazılmış olursa olsun, vizyonu gerçekleştirme yolunda hedeflerimiz olmazsa, vizyon sadece güzel bir hayalden öteye geçemez. Yapılan çalıştaylarda hazırlanan vizyonların tam anlamıyla heyecan oluşturmadığı konusunda ortak karara varılmıştır. Hazırlanan stratejik plan, sürekli iyileştirme çıtasını aldığı noktadan daha ileriye taşımak için yapılmaktadır. o Bürokrasi Üzerindeki Etkinin Az Olması: Kamu kurumlarında üyelerimizin beklediği ilgiyi göremediği, yerli firmaların kamu kurumlarının tedarikçileri olarak öncelik alamadığı gibi sorunlar alınan geri bildirimlerden tespit edilmiştir. Bu tespitin sonrasında yapılacak ortak akıl toplantılarında eleştiri ve Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 19 / 37

20 önerilerin konuşulması ve sorunların çözülmesi konusunda somut adımların atılması hedeflenmektedir. o Kamuoyu Oluşturulamaması: Günümüz şartlarında kamuoyu oluşturmanın önemi büyüktür. Kamuoyu oluşturan topluluklar daima bir adım önde bulunmaktadır. o Yatırım Yönlendirme Mekanizmasının Olmaması: İlçemizde yatırım yapacak müteşebbislere yönlendirme ve bilgilendirmenin yapılacağı bir birime ihtiyaç duyulmaktadır Orta Anadolu Kalkınma o Ajansı nın bu konudaki ihtiyaca cevap vereceği düşünülmektedir. Böylelikle aynı mekanizma ile gereksiz yatırımların önlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, periyodik olarak beyin fırtınası toplantılarında Odamız organlarından katkısı olacak üyelerin dâhil olduğu çalışmalar yapılarak geleceğin sektörlerinin tespit edilmesi atıl yatırımların önlenmesi hedeflenmektedir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile sürekli irtibat halinde olarak üyelerimizin AB hibe ve proje desteklerine ilgilerinin faal hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca üyelerimizin KOSGEB desteklerinden yeteri kadar yararlanamadıkları da KOSGEB in ilçemize olan ilgisinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için bir sinerji merkezi oluşturularak üyelerimizin talep ve isteklerinin doğrudan odamız kanalı ile KOSGEB e ulaştırılması sağlanacaktır. o Ticaretin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan ulaşımın yeterli olmayışı Develi için ve Develi Ticaret Odası üyeleri için bir tehdittir. En Yakın Liman olan mersin Limanı 350 km. dir. Bürokratik işlemler için Ankara ya gitmek gerekirse Ankara 450 km. İstanbul 800 km. İzmir 950 km. uzaklıktadır. Kayseri Erkilet havalimanından hemen her şehre uçak ile ulaşım mümkündür. Ancak demiryolu imkanının olmaması ve mal taşımacılığının tamamen karayoluna bağlı olması yatırımcı için büyük bir engeldir. o Develi Ticaret Rehberinin Yetersiz Olması: İlimizin ticaret erbabının tanıtım materyallerinde yeterince yer alması gerekmektedir. Önceki çalışmalarımızda hazırlanan ticaret rehberlerinin güncelliğini yitirdiği ve yetersiz hale geldiği alınan geri bildirimlerde tespit edilmiştir. Önümüzdeki süreçte daha geniş kapsamlı bir ticaret rehberine kavuşmamız kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak ve üyelerimizin de aidiyet duygusunu pekiştirecektir. o Odamız zayıf yönlerini güçlendirerek sürekli gelişme hedefini gerçekleştirecektir Çevresel şartlardan oluşan fırsat ve tehditler Fırsatlar KOBİ Kredileri: Kalkınmakta olan bölgemiz yatırımcıları için KOBİ kredileri bir fırsattır. Odamız bu fırsattan yararlanmaları için üyelerimize gereken eğitimleri vermekte ve bilgilendirme toplantılarını yapmaktadır. Gıcık Tüneli ve Sulama Projesi: Yapımı uzun yıllardır sürmekte olan ve sonlanma aşamasına gelmiş bulunan Gıcık Tüneli ve Sulama Projesi Develi ilçesinin Tarım ve Hayvancılıktaki önemini kat kat arttıracaktır. Süt besiciliği konusunda Türkiye de söz sahibi olma pozisyonunu yakalayan Develi Tarım ürünleri çeşitliliği ve Et Besiciliği konusunda da önemli kazanımlar elde edecektir. Aynı proje kapsamında damla sulama sistemlerinin yaygınlaşacak olması; alışılmış tarım ürünlerinin ve usullerinin kökten değişeceği, sezonda birden fazla ürün alma imkanı ve yeni tarım ürünlerinin yetişecek olması, Develi nin tarım konusunda çok büyük adımlar atacağının göstergesidir. Bunda en önemli etkenin de Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Develi de bulunmasıdır. Bölgedeki Hayvancılık Potansiyelinin Yüksek Olması: Develi de mera alanının oranı yüksek, orman alanları oranı ise çok düşüktür. Türkiye genelinde ise mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit durumdadır. Bu durum bölgenin hayvancılık potansiyelini doğrudan olumlu yönde etkileyen bir unsurdur. Buna ek olarak nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşamakta başlıca geçim kaynağı olarak hayvancılığı görmektedir. Bununla birlikte hayvancılığın geleceğini parlak gören ve devletin bu konudaki teşviklerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı konusunda yatırım yapmaktadırlar. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 20 / 37

21 Fidancılık ve Bahçecilik: Develi 2006 yılından beri Fidancılık ve Bahçecilik yapmak isteyen büyük yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Yeterli büyüklükte ve uygun tarlaların bulunması ve tarla fiyatlarının cazipliği Develi içinden ve çevre il ve ilçelerden yatırımcıların Develi ye yatırım yapmalarına sebep olmaktadır. Şu anda m² ve üzeri alana sahip 50 kadar elma, kiraz, armut, ceviz bahçeleri yapılmış ve verim alınmaya başlanmıştır. Develi nin vizyonu ve görünümü de böylece değişmeye başlamıştır. Tarıma Dayalı Organize Besi Bölgesi: Develi Tarıma Dayalı Organize Besi Bölgesi kurulması için Belediye ve tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir yılı içerisinde yer tahsislerin başlaması beklenmektedir. Bütün Develi halkı ve Sivil toplum örgütleri bu hedefin gerçekleşmesi için gönülden çalışmaktadır. Bölgenin Organik Tarım Potansiyeline Sahip Olması: Bölge nüfusunun büyük çoğunluğu, kimyasal maddelerle kirlenmemiş kırsal alanda yaşamaktadır. Günümüz tarım sektöründe organik tarım yani doğal ürünler önemli yer tutmaktadır, dolayısıyla bölgemiz tarım arazisi değerlendirildiği ve yetiştirilecek ürünlerin pazarlama sorunu olmadığı sürece bölgemizin organik tarım potansiyeli Develi Ticaret Odası ve üyeleri açısından bir fırsattır. Bölgedeki Turizm Potansiyeli: İlçemizin kuruluşu çok eskilere dayanmaktadır. Bu nedenle şehir merkezinde ve hemen bütün köylerinde Asur lulara kadar uzanan tarihi kalıntılar mevcuttur. Bunlarım tam manası ile tanıtımının yapılması ile turizm potansiyeli gün yüzüne çıkacaktır. Ayrıca Develi Kapadokya ya ve Kapadokya nın oluşumuna sebep olan Erciyes Dağı na komşudur. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ve 2014 yılında tamamen faaliyete geçecek olan Erciyes Turizm Master Planı içerisinde Develi de yer almaktadır. Bu planın tam manası ile hayata geçmesi, Kapadokya ya olan komşuluğumuz ve Kentimizde bulunan tarihi ve turistik eserler yeterince tanıtılması halinde Turizm konusunda da Develi istediğimiz noktaya gelecektir. Kültürümüz: Etik değerleri ön planda tutan kültürümüz, ticaret ahlakı kavramını alışveriş sırasında sürekli hatırlatmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için yüzü sirke eli bal satan bakkalın hüsranla biten hikâyeleri örneklenmiştir. Yine yan komşusu siftah yapmayan satıcının ikinci müşterisini bu komşusuna yönlendiren bir ticaret ahlakı hatırlatılır. Kültürümüz sürekli değişim göstermekle birlikte sağlam köklere sahiptir. Topluma, kaliteli yaşam ve ticaret için yol gösteren bir kültüre sahip olmak bizim için fırsattır. Fırsatların farkında olarak, gücümüzü kullanarak, zayıf yönlerimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz AB Katılım öncesi mali yardımlardan (IPA) öncelikli olarak faydalanacak 12 alt-bölge içinde yer alması. Develi nin Kayseri, Sivas, Yozgat illerini kapsayan TR 72 alt bölgesinin yapısı nedeniyle olması, bu nedenle mali yardımlarda ve pilot projelerde öncelikli durumda olması. Türkiye de Odaların yeniden yapılandırılmasına ve kapasitesini güçlendirmeye yönelik dış kaynaklı (AB, UNDP, Dünya Bankası vb) hibe programlarının varlığı Ticaret Sicili Memurluğunun Ticaret Odalarında olması, bu nedenle DEVELİ de odaya üye olmayan işletmelerin dahi Develi Ticaret Odası na gelmesi. KOSGEB in hizmet sektörüne yönelik kredileri evrak işlemleri için bizzat Odaya gelen firma Sahiplerinin Develi Ticaret Odası hizmetleri hakkında da birinci elden bilgilenmesi. Develi Ticaret Odası Stratejik Plan ( ) Sayfa 21 / 37

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

K o m i t e R a p o r l a r ı

K o m i t e R a p o r l a r ı Komite Raporları Avrupa Birliği Fonları Komitesi Avrupa Birliği Uyum ve Proje Çalışması Komitesi Bağımlı Çalışanlar Komitesi Bağımsız Denetim Komitesi Basel Komitesi Bilgi Teknolojilerive E-Devleti İzleme

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı