T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STRATEJİK PLANLAMADA KALİTE İYİLEŞTİRMESİNDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi CEYDA AFACAN İstanbul, 2007

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STRATEJİK PLANLAMADA KALİTE İYİLEŞTİRMESİNDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi CEYDA AFACAN Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATMA URFALIOĞLU İstanbul, 2007

3 ÖNSÖZ Bu çalışmada kalite yönetim sistemi, yöneylem araştırmaları bakış açısından incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kalite ve sistem kavramları ve yaklaşımları açıklanmıştır. İkinci bölümünde Toplam kalite yönetimi ile ilgili genel bilgiler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, kalite sürecinde stratejik yönetimin önemi ve kalitenin bazı kavramlar ile ilişkilerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde kalitenin optimizasyonu, üretim, süreç iyileştirme ve doğrusal programlama sırası ile anlatılmıştır. Uygulama bölümünde bir işletme üzerinde kalite optimize edilmeye çalışılmış ve minimum maliyet hesaplanmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise analiz ve yorumlara göre ortaya çıkan sonuçlar açıklanmıştır ve öneriler getirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında, desteklerini esirgemeyen tez danışmanım Sn. Yrd. Doç. Dr. Fatma Urfalıoğlu na, değerli görüşlerinden yararlandığım Sn. Yrd. Doç. Dr. Erdal Dinçer e, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Prof Dr. Canan Çetin e, Yöneylem araştırmaları bilim dalı başkanı Sn. Prof Dr. İbrahim Doğan a, araştırma ve tez yazımı süresince pozitif enerjileri ile destek olan babam Mustafa Afacan ve annem Fatma Afacan a, fikirleri ve yapıcı eleştirileri ile beni yönlendiren Eren Afacan ve Caner Afacan a, tekstil sektöründeki uygulamalar ile ilgili bilgi aktaran Hayal Akkaya ve Hülya Akkaya ya, tekstil sektöründeki deneyimlerini benimle paylaşan Esra Kara ya, Yöneylem Araştırmaları bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsündeki tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İstanbul, 2007 Ceyda AFACAN

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ...IV TABLO LİSTESİ...V GRAFİK LİSTESİ...VI GİRİŞ SİSTEM VE KALİTE KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLARI Sistem ve Kalite kavramları Sistem Kavramı Kalite Kavramı Model Kavramı Sistem ve Kalite yaklaşımları Sistem Yaklaşımı Kalite Yaklaşımı Sistem Yaklaşımında Kalite Kalite Sisteminin Amaçları Kalitenin Tarihsel Gelişimi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı Toplam Kalitenin İlkeleri Vizyon Misyon Hedef Toplam Kalitenin Temel Öğeleri I

5 2.3.1.Üst Yönetim Liderliği Müşteri Odaklılık ve Tatmini İşletme Çalışanlarının Eğitimi Takım Çalışması Sürekli Geliştirme Süreci Kalite Sisteminde Yönetimin Rolü STRATEJİK YÖNETİM VE KALİTE SÜRECİ Küreselleşme Sürecinde Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Stratejik Kalite Yönetimi Stratejik Kalite Planlaması Stratejik Planlamada Kalite Kararı İşletme Politikası Kalite İyileştirilme Yapılanması Kalite ve Verimlilik Kalite ve Maliyet Kalite ve İşletme Performansı Kalite Sürecinin Yönetimi Etkin Stratejik Yönetim OPTİMİZASYON Kalite Uygulamalarında Yöneylem Araştırmaları Üretim Süreç İyileştirme Doğrusal Programlama Doğrusal programlama varsayımları Doğrusal programlama modelinin oluşturulması II

6 Amaç Fonksiyonunun Belirlenmesi Kısıtlayıcıların belirlenmesi İşaret Kısıtlaması BİR İŞLETMEDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA UYGULAMASI Şirketin tanıtımı Araştırma ve Yöntem Verilerin Analizi Doğrusal Programlama Model Oluşturulması ve Çözümleri Kalite Standartlarına Göre Kesim Kaybının Minimizasyon Modeli Kalite Standartlarına Göre Kesim Kaybının Minimizasyon Modeli Çözümü Üretim Maliyeti Minimizasyonu için Doğrusal Programlama Modeli Normal Mesai için Doğrusal Programlama Modeli Normal Mesai için Doğrusal Programlama Modelinin Çözümü Fazla Mesai İçin Doğrusal Programlama Modeli Fazla Mesai için Doğrusal Programlama Modelinin Çözümü Fason Üretim İçin Doğrusal Programlama Modeli Fason Üretim İçin Doğrusal Programlama Modelinin Çözümü Normal ve Fazla mesai ve Fason Üretim İçin Maliyet Hesaplanması SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA III

7 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1 Sistem Süreç Analizi...3 Şekil 2 Bir süreç...5 Şekil 3 İnsan Sistem Bileşimi...9 Şekil 4 Toplam Kalite Yönetimi...16 Şekil 5 Toplam Kalite Yönetimi Şemsiyesi...22 Şekil 6 Deming in PDCA Çemberi...38 Şekil 7 Organizasyonlarda başarı ve kalite için Hunt un toplam kalite plânlamasında önerdiği on adım...55 Şekil 8 Organizasyonlarda başarı ve kalite için Hunt un toplam kalite yönetimi uygulanmasında önerdiği yedi adım...56 Şekil 9 Süreç Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli...73 Şekil 10 Klasik Organizasyonlardaki İş Akışı...75 Şekil 11 Kalite Yolundaki Modern Organizasyonlarda İş Akışı...75 Şekil 12 Süreç planlaması: Eksiksiz bir süreç...78 Şekil 13 Bıçak ayarları şekilleri...90 Şekil 14 Süreç şeması...95 IV

8 TABLO LİSTESİ Tablo 1 Kalite Maliyet Matrisi...52 Tablo 4 Sipariş miktarları ve ürün standartları...89 Tablo 5 Bıçak ayarları için olası kesim şekilleri ve artıklar...91 Tablo 6 Bıçak ayarları hesaplanması...92 Tablo 7 Üretim verileri...93 Tablo 8 Ürün başına birim değişken maliyet...94 Tablo 9 Normal mesai içerisinde üretilebilen maksimum ürün miktarları...94 Tablo 10 Doğrusal programlama çözüm tablosu...97 Tablo 11 Simplex çözüm tablosu...99 Tablo 12 Normal mesai modeli çözümü Tablo 13 Simplex çözüm tablosu Tablo 14 Fazla mesai modeli çözümü Tablo 15 Simplex çözüm tablosu Tablo 16 Fason Üretim modeli çözümü Tablo 17 Normal mesai içerisinde üretilebilen maksimum ürün miktarları V

9 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1 Stratejik Dönüm Noktası...46 VI

10 ÖZGEÇMİŞ Ceyda Afacan yılı İstanbul doğumludur. Öğrenim hayatına 1987 yılında Yıldıztabya İlkokulunda başlamış, 1992 yılında Bahçelievler Ortaokulu, 1995 yılında Bahçelievler Lisesi ve 1998 Mimarsinan Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi İstatistik bölümünde devam etmiştir yılında fakülte bitirme tezi Türkiye Ekonomisinde Ekonometrik Bir Model ile Enflasyonun Tahmini ile Türkiye ekonomisi üzerine regresyon analizi yöntemiyle ekonominin dinamiklerini inceleyen bir çalışma yapmıştır yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri anabilim dalı Yöneylem Araştırmaları bilim dalına kabul edilmiştir. Nisan 2003 Temmuz 2006 tarihleri arasında Tetaş Tekstil Makineleri şirketinde Bilgi sistemleri departmanında sistem destek elemanı olarak çalışmıştır. Yöneylem Araştırmaları Derneği, İstatistik Mezunları Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesidir.

11 GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı : Ceyda Afacan : Ekonometri : Yöneylem Araştırmaları : Yrd. Doç. Dr. Fatma Urfalıoğlu Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans Haziran 2007 Anahtar Sözcükler : Kalite Yönetim Sistemi, Stratejik Planlama, Etkin Stratejik Yönetim, Doğrusal Programlama ÖZET KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STRATEJİK PLANLAMADA KALİTE İYİLEŞTİRMESİNDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA UYGULAMASI Bu çalışmanın amacı kalite kavramına sistem yaklaşımı açısından bakmak ve işletme içinde bu yaklaşımın etkilerini araştırmaktır. Toplam Kalite Yönetiminde sistem sürecini tamamlayan detayları incelemek, küreselleşme sürecinde stratejik kalite yönetimine Yöneylem Araştırmaları penceresinden bakmak, kalite sürecinin yönetiminde optimizasyon tekniklerini kullanmaktır. Müşteri açısından önemli olan üretimin kalitesi değil, teslim edilen malın kalitesi olduğu bilinmektedir. Ancak işletme içindeki tüm süreçlerde kalite sağlanmadan, ürün kalitesi sağlanamaz. Sağlansa dahi maliyet artacaktır. Her organizasyon yapısına uygun tek bir çözüm yoktur ve en iyi (optimum) duruma göre değişir. En iyi çözüm; çevre, teknoloji, işletmenin kaynaklarına göre değişim gösterir. İnsan ile sistem birleştiğinde yüksek kaliteyi yakalamaya dönük çabalar ve sonuç odaklı süreç etkisini göstereceği düşünülmektedir.

12 GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname Field Programme Supervisor : Ceyda Afacan : Econometric : Operations Research : Assistant Professor Fatma Urfalıoğlu Degree Awarded and Date : Master June 2007 Keywords : Management System of Quality, Strategic Planing, Effective Strategy Management, Linear Programming. ABSTRACT MANAGEMENT SYSTEM OF QUALİTY AND QUALİTY TO REFORM İN STRATEGİC PLANİNG APPLİCATİON OF LİNEAR PROGRAMMİNG The aim of that study is looking as the conception of the quality system approach and to research this approach effect within the administration. For total quality management,analyzing the details of completed system process,looking to the global process as the operation research system,using the optimization techniques in the quality management process.according to the customer is not only ;important the production of the quality but also the quality of delivered product has been known.but within all of the process of the administarition without providing the quality to provide the quality product,even if itis provided the financial price will increase.there is no unique solition for every organization structure,and it changes according to the best optimum. The most important solition ;environment technology it changes according to the sources of the administration.when people (human) and the system connected the efforts for catching (finding) the highest quality and it will show the conclusion focus on the effect of the process.

13 GİRİŞ Kalite kavramı çok sık kullanıldığı için insanlar tarafından duyulan bir kavramdır. Ancak bu kavramın günümüzde taşıdığı önemi çok az kişi tahlil eder ve değerlendirir. Zira günümüzde kalite teknik yöntem değil, işletmenin müşterilerini memnun etmeye ve işletme içinde tüm birimlerin optimizasyonunu sağlamaya yönelik bir işletme yönetim aracı olarak görülmektedir. Kalite toplumda genellikle yanlış algılanan kavramlardan biridir. Daha yüksek niteliklere sahip, pahalı bir ürün ile daha düşük nitelikteki ucuz bir üründe değişik düzeylerde de olsa belirli miktarda kalite mevcuttur. Başka bir deyişle her iki üründe kendi çapında kalitelidir. Bundan da anlaşılacağı üzere, her tüketici grubu için değişik bir kalite anlayışı ve kalite tanımı bulunur. İşletmeler müşterilerinin isteklerini karşılayabildikleri sürece ayakta durabilirler. Müşteri taleplerine cevap verebilmek, toplumun değişik ihtiyaçlarını kaliteli bir üretimle en uygun ve en kısa zamanda karşılayabilmektir. Kalite anlayışını işletmenin bütün birimleri ve iş görenlerine yayarak toplam kalite anlayışını gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bunun için de işletme kendi açısından kaliteli üretimin ne kadar önemli olduğunu bilecek ve uygulayacaktır. Bunu çevre örgütlerine ve topluma sezdirecektir. İleride gerekirse kalite ile ilgili felsefesini geliştirecek politikalar belirleyecek ve üretimin düzenli bir biçimde sürmesini ve kontrolünü yapmaya devam edecektir. Alıcı açısından önemli olan üretimin kalitesi değil, teslim edilen malın kalitesidir. Bununla beraber işletme içindeki tüm süreçlerde kalite sağlanmadan, ürün kalitesi sağlanamaz. İşletme içinde kalite yapısını oluşturabilmek için sistem süreci oluşturmak ve düzgün işlemesini sağlamak gerekir. Bu da işletmenin hem geçmişindeki hem de bugünün verilerini kullanarak uygulanan analizlerle stratejik planlama yaparak amaca yönelik en doğru ve en objektif kararları alarak, uygulayarak ve uygulandığını denetleyerek mümkündür. Yöneylem araştırmaları yöntemleri bu tür durumlarda kullanılabilecek en uygun tekniklerden biridir.

14 1. SİSTEM VE KALİTE KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLARI Kalite yönetim sistemi, bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Bir işletmede kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistemi anlamak için öncelikle sistem ve kalite kavramları ve yaklaşımları incelenmelidir. 1.1 Sistem ve Kalite kavramları Sistem ve kalite kavramlarının incelenmesi, uygulama aşamasından önce ışık tutacaktır. Bu tanımlar kavrandığında kaliteyi sistemli bir şekilde anlamak daha kolay olacaktır Sistem Kavramı Gerçek dünyadaki olayların, sürecin veya birimlerden oluşan ve birimleri arasındaki iç ilişkilere göre işleyen bir sistemin belli bir anlatımına model denir. Anlatım sözle çizimle, belli bir ölçekte fiziki benzer oluşturmak veya başka bir şekilde yapılmakla birlikte en geçerli anlatım, bilimin ortak dili olan matematik ile yapılmaktadır. 1 Günümüzün en çok kullanılan sözcüklerinden birisi sistemdir. En güncel sistem tanımları; Sistem, belirli girdileri olan ve bunları işleyerek çıktı veren elemanlar topluluğudur. Sistem, birbirleriyle etkileşimli olan elemanların sıralanmış bir kümesidir. Sistem, sürekli olarak birbirini etkileyen ve birbirlerine bağlı olan olayların oluşturduğu bir bütündür. Sistemi, belirli girdileri alan ve bunları uygun olarak işleyerek belirli çıktılar arasındaki ilişkiyi gösteren bir işlevi eniyilemeyi amaçlayan varlıklar veya öğeler topluluğudur. Sistem, fiziksel ve fiziksel olmayan kendi aralarında ilişkili ve etkileşen bir veya daha çok amaca yönelik öğeler kümesidir. Bazı durumlarda bir tek eleman bir sistem olarak, bazı durumlarda da birbirleriyle etkileşimli alt sistemlerin oluşturduğu bir bütün bir tek sistem olarak ele alınmaktadır. 1 Öztürk, Fikri; Özbek, Levent. Matematiksel Modelleme ve Simülasyon. Ankara: Gazi Kitabevi, 2004, s.1 2

15 Bir otomobil kendi başına bir sistem olmak üzere, yakıt sistemi, elektrik sistemi gibi alt sistemlerin bir bütünüdür. Bir canlı; doku sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi gibi alt sistemlerin bir bütünüdür. Bir fabrikanın kendisi bir sistem olmak üzere birçok alt sistemin bir birleşimidir. 2 Bir sistemi incelemedeki amaç, sistemin davranışını öğrenmek, sistemi denetlemek, korumak veya geleceğe yönelik tahmin yürütmek olabilir. Bazı durumlarda bilinen girdiler için sisteme bağlı olarak çıktıların ne olacağı veya girdi ve çıktılar gözlenerek sistemin kendisi hakkında bilgi çıkarılması istenebilir. Bazı durumlarda da amaç, istenilen çıktıyı elde edebilmek için sisteme denetlenebilen girdi vermek olabilir. Sistemler gerek birimleri arasındaki ilişkiler, gerekse çevre ile ilişkileri bakımından çok karmaşık yapıdadırlar. Bazı sistemlerde istenilen çıktıları elde etmek için çıktılar üzerindeki gözlemlere bağlı olarak denetlenebilen girdiler verilmektedir. Bu tür denetlemeye geri bildirim (feedback) denmektedir. 3 Girdi Süreç Çıktı Geri Bildirim Şekil 1 Sistem Süreç Analizi Genel olarak, üretim süreci bir dizi girdinin önceden belirlenmiş bir dizi çıktıya dönüştüğü bir dönüştürme sürecidir. Sonsuz derecede karmaşık olan gerçek dünyayı anlama ve anlatmanın en güçlü aracı aklımızdır. Duyu organlarımız ve diğer yolardan aklımıza aktarılan sınırlı bilgiler çerçevesinde gerçek dünyayı anlamaya ve anlatmaya kısaca modellemeye çalışırız. 2 Öztürk, s.2. 3 Öztürk, s.3. 3

16 1.1.2 Kalite Kavramı Kalite kavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen "Qualis" kelimesinden türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir. Sözlük anlamına göre; bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği 4, bir şeyi diğerinden ayıran özellik, derece, cins, mükemmellik veya uygunluk standardı veya ölçüsü 5 olarak tanımlanmaktadır. Kalite daha somut tanımı ile istenilen özelliklere uygunluk veya bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümü olarak tanımlamaktadır. Kalite, teorik olarak sözlükte kelimeler ile tanımlansa da, kullanıcı gereksinim ve beklentileri ile olan doğrudan ilgisi ve bu gereksinim ve beklentilerin değişkenliğinden dolayı kalitenin standart bir tanımı bulunmamaktadır. Kalite anlayışı tüketicinin karakteristikleri, sosyal konumu ve ekonomik durumuna bağlı olarak değişebilen, farklı gereksinim ve beklentiler doğrultusunda biçimlenebilen öznel bir kavramdır. Gereksinimler, beklentiler, sosyal ve ekonomik çevre, kültürel ve dini yapı, gelenekler, ekonomik düzey, teknoloji, iklim, coğrafya, eğitim, genel toplumsal yargılar, kalitenin müşteri tarafından algılanmasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Kalite önce ürün kalitesi olarak statik bir kavram olarak ele alınmış, üretimi yapan kişinin veya ustanın denetiminde oluşturulmuştur. Daha sonra kalite ürününde değil, tüm süreç boyunca düşünülmeye başlanmıştır. Bu dönemden sonra kalite artık ürün kalitesi olarak, statik bir kavram olarak değil, kaliteyi oluşturan, yönetim sistemi olarak incelenmeye başlanmıştır. Kalite kavramı ile ilgili diğer önemli noktalar ise, kalitenin nesnel ölçütlerinin olmadığı, kalitenin doğasının karşılaştırmaya dayandığı ve kalitenin tüm boyutları ile bir bütünselliği olduğudur. Kalıcı kalite hiçbir zaman tesadüfen veya kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır. Kalite, insan tarafından gerçekleştirilen sistemli bir yaklaşımın çabalarının bir sonucudur. Kalite, bir işletmenin genişletilmiş sürecinin sonsuz iyileştirme çalışmalarını da bütünü ile sarar. Genişletilmiş süreç; işletmenin tedarikçiler, müşteriler, yatırımcılar, işçiler ve toplum ile bütünleştirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Şekil.2 de şema olarak bu süreç gösterilmiştir. 4 Seydioğlu, Halil. Ekonomik Terimler Ansiklopedisi. Ankara s Bozkurt, Rıdvan. Toplam Kalite Yönetimi Sistemi. Ankara s.4 4

17 Şekil 2 Bir süreç 6 Genişletilmiş süreç, müşterinin gereksinimlerini işletmeye bildirmesi ile başlar. Bir işletmenin en önemli hedefinin müşterilerin tatmin edilmesi olduğu unutulmamalıdır. Genişletilmiş sürecin diğer ucunda işletmenin tedarikçileri vardır. İşletme müşterilerinin gereksinimlerini ve beklentilerini, tedarikçilere, müşteri tatmininin artmasına yardımcı olması amacı ile bildirir. İşletme ve tedarikçileri kaliteli ürün ya da hizmet üretmek ve genişletilmiş süreçte iyileştirmeler yapmak için birlikte çalışırlar Model Kavramı Model, gerçek dünyadaki bir olgunun veya sistemin yapı ve işleyişinin, ilgili olduğu bilim sahasının, kavram ve kanunlarına bağlı olarak ifade edilmesidir. Modeli kurabilmek ve seçebilmek için söz konusu olgu veya sistemin temel özelliklerini, birimleri arasındaki iç ilişkilerini ve çevre ile olan dış ilişkilerini bilmek gerekir. 7 Gerçek dünyadaki bir olgunun modellenmesi, ölçme işlemine dayalıdır. Ölçme her bilim dalının kendine özgü zorluklar içeren ve çözmesi gereken bir problemdir. Örneğin sıcaklığın ölçülmesi fizik biliminin, enflasyonun ölçülmesi ekonomi biliminin, zeka düzeyinin ölçülmesi pedagoji biliminin problemidir. Ölçmenin nasıl yapılacağının belirlenmesi, ölçü biriminin ve bazı durumlarda da ölçü aletinin (terazi, metre, anket, test ) bulunması araştırmanın en zor aşamalarından birisidir. 6 Özevren, M. Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar. İstanbul: Alfa Yayınları s.5 7 Öztürk, s.5 5

18 1.2 Sistem ve Kalite yaklaşımları Günümüzde ekonomik yaşamda uygulamaları incelemeden önce sistem ve kalite yaklaşımlarının teorisi üzerinde durulmalıdır. Bu yaklaşımlar incelendiğinde uygulamaları daha net anlaşılabilir Sistem Yaklaşımı Çözümü aranan sorunlarla ilgili olan ve çözüm sonuçlarını ihmal edilemeyecek biçimde etkileyecek olan, problemin ilişkin olduğu örgütün içindeki veya dışındaki tüm etkenlerin göz önüne alınması sistem yaklaşımının gereğidir. 8 Ele alınan sistemlerin çeşitli bölümlerinin amaçları birbiri ile çelişkili durumda olabilir. Bu nedenle yöneylem araştırması bir sistemle ilgili probleme çözüm ararken, sistemin tümüne en uygun çözümü bulmaya çalışır. Dolayısıyla, yöneylem araştırmasının sistemin belirli bir alt bölümü için bulduğu en uygun çözüm, tüm sistem için en uygun çözüm olmayabilir. Yöneylem araştırmaları ile sistem yaklaşımı ilk olarak askeri alanda kullanılmış olmasına rağmen, asıl gelişimi endüstriyel kurumlarda kullanılması ile olmuştur. Sanayi devriminden önce, çok küçük olan işletmeler, genellikle bir kişinin çalışmaları ile yürütülmekteydi. Bu insan genelde işletmenin patronu sıfatını taşırdı ve planlama, satın alma, ürün geliştirme, pazarlama, eleman seçme gibi işletme ile ilgili tüm kararları tek başına almak zorunda kalırdı. Ancak sanayi devriminden sonra büyüyen ve kontrol edilmesi zorlaşan şirketler bu işleri çeşitli bölümlere ayırmış ve daha küçük parçalara bölmüştür. Bu bölünmeler sonucunda bir şirket içinde birden fazla, birbiriyle çelişebilen amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için hedefler belirlenmiştir. Örneğin, şirketin üretim bölümü en ucuz şekilde en fazla üretim yapmak istemektedir. Pazarlama bölümü en az masrafla en fazla satışı yapmak arzusundadır. Finans bölümü şirket sermayesini en verimli şekilde kullanmak için çaba sarf ederken, insan kaynakları ise kaliteli personeli en düşük ücretten çalıştırmayı istemektedir. Bu amaçlar genellikle birbirleri ile tutarlı olmadıkları gibi, sık sık birbirleri ile çatışmaktadır. 8 Alptekin, Esin. Yöneylem araştırmalarında yararlanılan karar yöntemleri. Ankara: A.İ.T.İ.A Yayınları s.6 6

19 İşte bir kurum içinde de, bölümlerin kararları ancak toplamda uygun bir çözüme ulaşacaksa kabul edilebilir. Yöneylem araştırmaları işte bu noktada hem her bölüm için en uygun kararın alınmasında yardımcı olacak, hem de bu kararların işletmenin genel amaçlarına uygun olmasını sağlayacaktır. Bu çalışma prensibi aynı zamanda sistem yaklaşımı (system approach) olarak adlandırılmaktadır Kalite Yaklaşımı Kalite yaklaşımı, mevcut ve gelecek arasında ilişkiyi kurmak ve geçişi kolaylaştırmak için tüm dünyada yaygın olarak kabul görmüş bir yönetim felsefesidir. Kalite politikasını tespit eden ve gerçekleştiren, genel yönetim görevinin bakış açısıdır. Kalite yaklaşımı, bir yönetim tekniğinden çok ezici rekabetçi ortamda değişen koşullara uyum sağlayacak, kendini geliştirecek, değişen müşteri tatmini kriterlerini zamanında yakalayıp var olan boşlukları doldurarak hayatta kalabilmek ve başarılı olmak isteyen firmalarda uygulanan bir yönetim felsefesi, yaşam tarzıdır. İşletme içinde tutarlı, dürüst, açık ilişkilerin kurulması, kalite yönetim sisteminin verilere dayalı, katılımcı ve işbirliğini temel alan işleyiş tarzının gereği olup, bu ilişkileri iyileştirmek tüm çalışanların önceliği olmalıdır. Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılarak, çalışanların tüm potansiyellerinden yararlanmak, iyileştirme şanslarını yakalamak ve problemleri çözmek için denenmiş kalite araçlarının öğrenilmesi ve bunların aynı amaca yönlenmiş çalışanlarca kullanılması işletmelerin geleceklerine güvenle bakmasını sağlayacak temel yeteneklerdir. Günümüzde rekabetin ana hedefi müşteridir. Müşteriyi elinde tutmak için tüm çabaları gösteren, müşteriyi tatmin eden işletmelerin, rekabetteki başarı şansı da yüksek olacaktır ve 1990 ların en hızlı gelişen rekabet araçlarından birisi kalite olmuştur. Rekabet yoğunlaştıkça yaptığını satan işletme anlayışı yerini satabiliri yapan işletme anlayışına bırakmıştır. Kalite, işletmelerin daha fazla kar etmeleri için değil, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için zorunlu hale gelmiştir. Bugünün rekabet koşulları altında faaliyet gösteren işletmelerin, kendi kalite politikalarını planlamaları, uygulamaları ve zamanla bu politikalarını geliştirmeleri gerekmektedir. 9 Churcman, C.V., Ackoff, R. L., Arnoff, E. L. Introduction to operations research. New York: John Wiley

20 Ticaret hayatında kalite denince ilk akla gelen müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya konulan hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması ile beklenen sonuca ulaşılabilir. Müşteri isteklerine uygun ürün ve hizmet sunarak, üretim sistemi sürecinin çıktı aşamasında kaliteyi yakalamak için öncelikle işletmedeki yönetim anlayışında kalite sistemi oluşturulmalıdır. Genel sürece bakıldığında üretim sistemi sürecinin girdi aşaması ile işletme içi faaliyetlerde kalite anlayışı sistemli hale getirilmediği sürece, çıktı aşamasında devamlı kaliteyi yakalamak mümkün olmamaktadır. Kalite sistemi, modern bir işletmenin tüm üretim ve hizmet aşamalarını standartlaştırma yaklaşımıdır Sistem Yaklaşımında Kalite Tüm kalite uzmanlarının sistem öğesi üzerinde durmalarının nedeni, ölçülebilirlik, izlenebilirlik, tutarlılık, kararlılık, gelişme ve iyileştirme özelliklerinin sağlanabilmesidir. Kalite Güvence Sistemi nde olduğu gibi kalite anlayışında sistem yaklaşımı yatmaktadır Donanım (teknoloji, araçgereç, ölçü aletleri vs.) 2. İnsan (operatör, usta, teknisyen vs.) 3. Yöntem (politikalar, ilkeler, prosedürler, iş talimatları vs.) Donanım + Yöntem = Sistem Şeklinde bu üç öğe ikiye indirilebilir. İnsan ile sistem birleştiğinde yüksek kaliteyi yakalamaya dönük çabalar ve sonuç odaklı süreç etkisini gösterecektir. 10 Kavrakoğlu, İbrahim. Kalite Güvencesi ISO 9000 ve Toplam Kalite. İstanbul: Rekabetçi Yönetim Dizisi s.24 8

21 İnsan Donanım + Yöntem = Sistem Sonuç Şekil 3 İnsan Sistem Bileşimi Yüksek kaliteyi sağlamaya dönük çalışmalar önceleri üretim proseslerinde başlamış, sonraki dönemlerde ise tüm faaliyetleri kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmıştır. İlk zamanlarda sistemin içinde küçük bir parçayı kapsarken, günümüzde sistemin bütününe yayılarak geliştirilmiştir. 1.3 Kalite Sisteminin Amaçları Günümüzde ekonomik alanda başarı tesadüfen elde edilen bir unsur, anlık bir durum değildir. Başarı uzun süreli hedeflenen genel bir kavramdır. Başarı, sürekli olarak değer yaratabilmektir. Başarı, hem Doğru işin yapılması (Strateji), hem de İşin doğru yapılması (Toplam Kalite Yönetimi) ile yakalanabilir. 11 Dünyanın sayılı kalite uzmanlarından İshikawa ya göre kalitenin amaçları 12 ; Firmanın dinamizmini ve yapısını geliştirmek. Bütün çalışanların çabalarını birleştirmek, herkesin katılımını sağlamak ve işbirliğine dayanan bir sistem kurmak. Kalite güvenliği sistemini kurmak ve müşterilerin güvenini kazanmak. Dünyadaki en yüksek kaliteye erişmeyi arzu etmek ve bu amaçla yeni ürünler geliştirmek 11 Argüden, Yılmaz & Sağdıç, Engin. Mükemmellik Modeli & Balanced Scorecard. İstanbul: Arge Danışmanlık s Yamak, Oygur. Kalite Odaklı Yönetim. İstanbul: Panel Matbaacılık s.135 9

22 Yavaş kalkınma dönemlerinde karı güvence altına alabilecek ve çeşitli itirazlara memnun edici cevaplar verebilecek bir sistemin geliştirilmesi. İnsanlığa saygı gösterme, insan kaynaklarını destekleme, çalışanın mutluluğunu düşünme, neşeli çalışma ortamları temin etme ve meseleyi sonraki nesle geçirme. Kalite kontrol tekniklerinden yararlanma Kalite yönetim sistemi, bir grup insanın belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirmek, aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütünüdür. Diğer bir deyişle, belli amaçlara ulaşmak için başkaları vasıtası ile iş görmektir. Kalite yönetim sistemi ile ilgili tüm tanımların işlediği ortak husus, kalite yönetiminin amaca yönelik süreç odaklı olduğudur. Yönetim bir süreçtir ve süreç odaklıdır. İşletmelerin kalite yükseltme çabalarının arkasında yatan amaçları; Kendi pazarlarının ihtiyaçlarını daha etkin ve sağlıklı bir biçimde yönetebilmek, Ürün ve hizmet kalitesinin de ötesinde bütün alanlarda en yüksek kalite performansına erişmek, Kalite performansına erişilmesinde gerekli basit yaklaşımlar kullanabilmek, Üretici olmayan faaliyetleri ve bozuk ürün oranını azaltmak için bütün süreçleri sürekli olarak incelemek, Gerekli gelişmeleri saptamak ve performans kriterleri getirmek, Rakipleri tam ve detaylı olarak anlamak suretiyle etkili bir rekabet stratejisi oluşturmak, Problem çözümlemede bir ekip yaklaşımı belirlemek, Haberleşme alanında ve başarılı işin takdiri hususunda etkin yollar belirlemek, Hiç sona ermeyen bir ürün geliştirme stratejisi kapsamında üretim süreçlerini devamlı olarak gözden geçirmek Özbir, İlkgül. Toplam Kalite Yönetimi. Isparta: YL tezi s.6. 10

23 Bu amaçlara yaklaşılabildiği takdirde, işletme her açıdan kâr durumuna geçecek ve hedeflere ulaşılmış olacaktır. Günümüz küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, varlıklarını koruyabilmeleri, pazar arttırabilmeleri ve yeni pazarlara girebilmeleri büyük ölçüde sosyal sorumluluk bilinci içinde topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine bağlı bulunmaktadır. Amaçlar, işletmelerin ulaşmak istedikleri hedefleri belirleyen yönetsel planların en geniş grubu olarak, işletme başarısının temelini oluşturmaktadır. İşletmelerin uzun dönemdeki temel amacı, kazançlarını maksimum kılmak ve dolayısıyla kar elde etmek olmasına rağmen, gelişen bir takım ekonomik ve sosyal yapılanmalarla birlikte kazanç dışındaki başka konularında amaç edinilmesi gereği ortaya çıkmıştır Kalitenin Tarihsel Gelişimi 20. Yüzyılın ortalarında işletmeler, piyasa içersinde aynı ürünü ya da hizmeti sunan işletmelerin artması ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde önceleri ulaşılması zor gibi gözüken dünya pazarlarına kolaylıkla ulaşmalarıyla birlikte, kendilerini kıyasıya bir rekabetin ortasında buldular. Rekabetin ortasındaki bu kurumlar birbirlerinden bir şekilde ayrılmak ve rakiplerinden öne geçmek için ne yapmak gerektiği konusunda kafa yormaya başladıklarında Kalite bilincinin ayırt edici bir özellik olarak yerleştirilmesi gerekliliği sonucuna ulaşmaları pek zor olmadı. Çağdaş anlamda sanayinin oluşmasından önce işi, bir mamulü herhangi bir kaygı duymaksızın üretmek olan kurumlar artık müşterinin işin gerçek patronu olduğu ve ürünleriyle ve hizmetleriyle onların memnuniyet ve mutluluklarının sağlanması bilincine vardılar. Böylelikle, daha ürünü oluşturacak hammaddenin seçiminden onun tüketilmesine kadar geçen tüm süreci sıkı bir takibe aldılar. Bu takip neticesinde karşılaşılan en önemli saptama ürünün ya da hizmetin üretilmesi esnasında birlikte çalışılan iş ortaklarının ve personelin iyi yönetilmesi ve memnun edilmesinin de işin kalitesinde ve verimliliği arttırmada önemli etkilerinin olmasıydı. Bu nedenle onların memnuniyetinin de sağlanması zaruriydi ve özellikle Batı işletmelerinde bu tespit önemle dikkate alındı ve yapılanmaları da bu şekilde teşekkül etti. 15 Kalite anlayışının temelini, kalite felsefesinin düşünce ustalarından W. Edwards Deming, Josep Juran, Kaouru Ishıkawa kurmuşlardır. Kalite kavramının doğuş yeri 14 Şimşek, Şerif. İşletme Bilimine Giriş. Konya: Adım Yayıncılık s Develi, Uğur. Ulusal Kalite. Dünya Gazetesi. 13 Kasım (1 Mayıs 2007) 11

24 ABD olmasına rağmen, ilk uygulayan ülke Japonlar olmuştur. Japonlar kalite kavramını benimsemişler ve uygulamışlardır. Japon işletmelerin kalite düşüncesiyle hareket etmesi ve yüksek satış rekorları kırmasının ardında toplam kalite anlayışının büyük katkısı vardır. Bunun yanı sıra kalite ustalarının çabası önemli rol oynamaktadır. Özellikle 1980 lerden zamanımıza kadar tüm dünyada kalite kavramı ve anlayışının bilinip uygulanmasında kalite ustalarının büyük yardımları olmuştur. 16 Türkiye de kaliteye duyulan ilgi serbest ekonomiye geçiş ile artmaya başlamıştır. Büyük sanayi kuruluşlarının yabancı kuruluşlar ile yaptıkları ortaklıkları, Türkiye de kaliteli üretimin ortak üretim yoluyla üretilen yabancı ürünleri tanıdıkça, yerli ürünlerde de aynı özellikleri istemeye başlamışlardır. Bu gelişmeler, sanayi sektörünün insan kaynakları ve eğitime daha fazla önem vermelerine ve bu alanda uzun vadeli yatırımlar yapmalarına neden olmuştur li yıllarda Japonların Toplam Kalite Yönetimi tekniklerini kullanarak dünya pazarlarındaki başarısı, ABD ve Avrupa devletleri ile şirketlerinin dikkatlerini Toplam Kalite Yönetimi ne çekmiştir. Bu gelişme, Batı dünyasında geleneksel kalite çalışmalarından Toplam Kalite Yönetimi ne geçilmesine fırsat yaratmıştır. Toplam Kalite Yönetimi konusundaki uygulamalar ve literatür hızlı bir şekilde gelişmiş ve Türkiye ye de yansımaları olmuştur. Bazı işletmelerde irili ufaklı kalite çalışmaları başlamış, bazı üniversitelerde ise kaliteyle ilgili dersler verilmeye başlanmıştır li yıllarda Türkiye nin ithal ikamesine dayalı sanayileşme politikasını bırakarak, dışa açık ve ihracata yönelik bir ekonomi politikasını izlemeye geçmesi Türkiye de kalite çalışmalarının başlamasına yol açmıştır. İhracat yapabilmenin ön koşulu, ürün ve hizmetlerde kaliteyi sağlamak olarak düşünülmüştür. Türkiye de kalite çalışmaları öncelikle dış pazarlara ihracat yapan kuruluşlar, çalıştığı pazarlarda yüksek rekabet içinde olan şirketler ve yabancı ortaklı şirketlerde başlamıştır. Dış pazarlara ihracat yapan kuruluşlar, dünyanın talep ettiği kaliteyi sağlayabilmek üzere kalite çalışmalarına yönelmiştir. İç pazarda faaliyet gösteren, rekabetle karşı karşıya olan ve kalıcı olma amacını taşıyan şirketler de bu amaçlarına ulaşmanın yolunun kalite çalışmalarından geçtiğini görmüşlerdir. Yabancı ortaklı olan ya da yabancı şirketlerin lisansıyla faaliyet 16 Atay, Osman. Toplam Kalite Yönetiminin İşletmeler Açısından Önemi ve Malatya üretim işletmelerinde Bir Uygulama. (2 Nisan 2007). 12

25 gösteren veya üretim yapan şirketlerse, bir ölçüde ortaklarıyla girdikleri etkileşimin bir sonucu olarak kalite çalışmalarına başlamışlardır lerin ortalarından itibaren özellikle Batı dünyasında işletmelerde kaliteyi sağlamanın yolu, bir kalite güvence sistemi olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımların sonucunda 1987 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu. ISO 9000 Kalite Belgelendirme sistemini oluşturmuştur. ISO 9000, bir ürüne ya da hizmete kalite belgesi vermeyi değil, o ürünü ya da hizmeti üreten sürecin standart olduğunu belgelendirmeyi amaçlamıştır. Bir kalite belgelendirme sistemi olan ISO 9000, tüm dünyada sihirli bir iş terimi gibi algılanmış ve üzerine tüm dünyada binlerce makale ve kitap yazılmıştır. Bu sayede hem dünyada hem de Türkiye sanayisi özelinde kalite kavramı daha çok gündeme gelmiştir lerin ortalarından itibaren Türkiye de özellikle holdingler ve büyük ölçekli işletmelerin bir kısmı kalite güvence sistemi kurmaya başlarken, bir kısmı da Toplam Kalite Yönetimi olarak adlandırılabilecek etkinliklerin içine girmiştir. Kuruluşların bazıları, piyasa liderliklerini perçinlemek, bazıları içinde bulundukları krizden çıkmak, bazıları değişmek ve gelişmek amacıyla Toplam Kalite Yönetimi ni uygulamaya başlamıştır. Kalite fikri ve Toplam Kalite Yönetimi olgusu özellikle 1980 lerin ortalarından başlayarak Türkiye nin farklı noktalarında filiz vermiş birçok kuruluş bu fikrin gelişip serpildiği birer gelişme odağı olmuş ve 1991 yılında Kalite Derneği (Kalder) kurulmuştur. 17 Toplam Kalite Yönetiminin Tarihçesini şu şekilde özetleyebiliriz; İşi yapanın kaliteyi kontrol etmesi ( 19. yy ın sonuna kadar) Ustabaşı (forman) dönemi (20. yy. ın başları) Muayeneciler ( I. Dünya Savaşı sonrası) İstatistiksel Kalite Kontrol ( II. Dünya Savaşı sonrası ) İstatistiksel Kalite Kontrol (1960 lardan sonra) Toplam Kalite Yönetimi (1980 lerden sonra ) 18 Kalite yönetim sisteminin Batıda yaygınlaşması 1980 li yıllardadır. Ülkemizde de 1990 lı yıllarda başlayan uygulamalar üretim, hizmet ve giderek tüm sektörlerde yayılmaktadır. 17 Kalitenin Seyir Defteri, (y.y.) İstanbul: Kalder Yayınları s.7 18 Yalçın, İbrahim & Nazlı, Alparslan. Kamu Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Babil yayınları s

26 2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Tüm dünyada esen globalleşme rüzgârı, şirket evlilikleri, teknoloji ve bilimin hızla ilerlemesi, rekabet ve işbirliği boyutunda yaşanan yeni açılımlar, yönetim ve felsefe biçiminin de değişimine neden olmuş, odak noktasına bilgiyi ve insanı getiren, modern çağın yönetim sistemi olarak da kabul edebileceğimiz Toplam Kalite Yönetimi nin doğmasına neden olmuştur. Toplam Kalite Yönetimi hakkında birçok şey yazılıp söylenmiştir. Bu çalışmaların ortak özelliği, genelde Toplam kalite yönetimini bir Japon mucizesi, yeni bir yönetim paradigması veya kötü durumda olan işletmeler için sihirli bir araç olarak göstermesidir. Ancak bu çalışmalar üzerinde dikkatli bir analiz yapıldığında Toplam kalite yönetiminin akademik bir tabanı olmadığı görülebilir. Çalışmaların hemen hemen hepsi, Toplam kalite yönetiminin işletmedeki uygulamaları üzerinedir. Ancak bu çalışmalar, Toplam kalite yönetimi uygulamalarının başarısız olduğu durumlar için bilimsel bir açıklama ortaya koymamaktadır. Başarısızlıklar daha çok kültürel nedenlere dayandırılmaktadır. Analize devam edildiğinde, gözlenebilecek diğer bir özellik, Toplam kalite yönetiminin teorik tabanının daha çok matematiksel ifadelere dayanmasıdır. Bu durum, yeni bir yönetim anlayışı olma iddiasına sahip bir düşünce için büyük bir oranda sözel ifadelere ve kavramlara dayanan yönetim teorileri açısından olumlu bir görüntü ortaya koymamaktadır. 19 Toplam kalite yönetiminin evrensel çerçevesi, bu hedefi gerçekleştirmek üzere öngörülen ve esas olarak, faaliyetin kaynağı ya da muhatabı olan herkesin tüm paydaşların üretim ve yönetim süreçlerine katkısını sağlama, sürekli iyileştirme, sağlıklı iletişim, verilere dayalı konuşma, hataların tekrarını önleme, sebepsonuç mantığı içerisinde çözüm üretme, kaynakları, iş süreçlerini ve sonuçlarını sürekli gözden geçirme, örnek kuruluşlarla kıyaslama ve öğrenmeye dayanan, insanodaklı bir ilkeler bütünüdür Spencer, B. A. Models Of Organization And Total Quality Management. Academy of Management Review. Vol. 19. No s Kantarcı, Hazım. Toplam Kalite Yönetimi ve Toplum Kalitesi: Bir Uygulama Örneği: Brisa nın İş Mükemmelliğine Yolculuğu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, s.3 14

27 2.1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı Kaliteye bu bütünsellik içinde bakma gereği 1980 li yılların başından itibaren Toplam Kalite kavramının tüm dünyada yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu kavram içinde yer alan Toplam sözcüğü kalitenin tüm süreçlerde, tüm işlerde ve herkesin katılımı ile sağlanabilir olmasına işaret etmektedir. Toplam kalite bir kuruluşta sadece imalat ya da üretim sürecini değil, tasarımdan araştırma geliştirmeye, personel yönetiminden muhasebeye ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerin ve fonksiyonların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımını gerektirir. Toplam kalite tüm süreç ve fonksiyonlardaki günlük işlerle ilgilidir. Her işin hatasız ve ilk seferinde doğru yapılması gerekir. Toplam kalite kişilerin ve çalışma gruplarının gönüllü katılımını da gerektirir. Herkes kalitenin iyileştirilmesinden sorumludur. Toplam Kalite Kontrol, yönetim kontrolünün kendisi demektir. 21 Toplam kalite, işletme organizasyonlarının iş yapma ve çalışma anlayışını da değiştirmiştir. Bu değişiklik, belirli alanlarda uzmanlaşmış ve birbirinden ayrı organizasyonel iş bölümleme anlayışının yerine günümüzde birbirleri ile karşılıklı ilişki halinde ve sürekli bilgi geri besleyen organizasyonel bölümleri yaratmıştır. Toplam kaliteye; organizasyon düzeyinde bölümler ve fonksiyonlar arasında iletişim ve haberleşmenin geliştirilmesi, eğitim ve öğrenmenin hızlandırılması, ekip çalışmalarının ve sürekli iyileştirme anlayışının yaygınlaştırılması ile ulaşılabilir. 21 Kauru İshikawa, Toplam Kalite Kontrol, Kalder Yayınları, s.92 15

28 Kalite Kalite Kontrol Kalite Güvencesi Kalite Politikası Kalite Planlaması Kalite Yönetimi Fiyatzamanlama Kalite İyileştirme Uzun vadeli Global Yönetim Stratejisi Toplam Kalite Yönetimi Tüm Personelin Katılımı Şekil 4 Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalitenin İlkeleri Kauru Ishıkawa'ya göre Toplam Kalitenin ilkeleri; Devrimsel hız ve evrimsel ilerleme içinde sürekli gelişme Etkin bir organizasyon kültürü Motivasyon işe bağlılık ve teşvik sistemi Planlamacılık Ölçmecilik Ortak çaba ile sorun çözme (katılımcılık, önce insan felsefesi) Sıfır hata % 100 kalite 22 Efil, İsmail. Toplam Kalite Yönetimi ve İSO9000 Kalite Güvence Sistemi. İstanbul: Alfa Basım Yayım s.43 16

29 Müşteri odaklılık, (herkes birbirinin müşterisi düzeni) Muayene yerine önleme Topyekün ve sürekli eğitim Müşteri ile iletişim İşe yönelik olma yerine insan yönelik olma yönetimi stili Tedarikçi geliştirme Kalite maliyetleri Toplam Kalite yönetime yeni bir düşünce sistemi getirmektedir. Bu düşünce sistemine göre örgüt tam anlamıyla yeni kültür değerleriyle bürünmektedir. Bu düşünce sisteminde şu fikirler yer alır; Kısa vadeli kar değil, önce kalite. Üreticiye yönelme yerine tüketiciye yönelme yani karşı taraf açısından düşünmek. Bölümcülük anlayışı yerine, bir sonraki prosesin müşteri olarak kabul edilmesi. Verileri kullanmak, İstatistiksel yöntemlerden yararlanmak. Yönetim felsefesi olarak insana saygı duymak. Tam katılımı sağlamak. Toplam Kalite, ilk önce gelişme ve yaratıcılık için tüm çalışanların katkısını, sonra analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerin sistematik bir şekilde kullanılmasını içerir. Buradan, Toplam kalitenin tam katılımla gelişen ve gelişen teknikleri kullanarak kendini çağa uyduran bilimsel bir sistem olduğu anlaşılmaktadır. Toplam Kalite yönetim felsefesinin sahip olduğu özellikler; Sistem uygulanabilecek kadar basit, Herkesin katılımına ihtiyaç olduğunu kabul edecek kadar gerçekçi Değişim taleplerinin farkına varabilecek kadar hassas Tüm çalışanları motive edebilecek kadar ilginç, Kazançları tanımlayabilecek ve yeni kazançları belirleyebilecek kadar güçlü, Eski geleneklerin yerini alabilecek kadar ileriye yöneliktir. 17

30 Gelecekte başarılı olacak işletmeler, dünyada değişen koşullar, gelişmeler ve şiddetli rekabet karşısında bir ufku olan işletmeler olacaktır. Vizyon gelecekle ilgilidir. İşletmenin veya herhangi bir topluluğun gelecekte bugünden daha iyi olmasını hedefleyen, gerçekçi ama erişilmeyecek gibi görünen yükseklikte olmasını amaçlayan bir süreçtir. Bu anlamda başarı geleceği daha iyi yorumlayabilen işletmelerin olacaktır. Bu işletmeler kısa sürede değişimlere uyum sağlayabilecek, değişimleri ve yenilikleri yapabilmelidirler. İşletme biliminde ise; strateji uzun vadeli hedeflere ulaşılacak yol demektir. Dolayısıyla bir strateji için önce uzun vadeli bir hedefin olması gerekir. Hedeflerse işletmenin misyonundan, amaçlarından ve değerlerinden yararlanılarak belirlenir ve bunlar hepsi birden işletmenin ufkunu belirler. 23 İşletme öncelikle ürettiği mal ve hizmet dahilinde somut hedefler koyarak vizyon ve misyonunu belirlemelidir Vizyon Vizyon, Bir işletmenin değerlerini, içinde bulunduğu durumu, ulaşmak istediği hedefleri belirleyen ve çalışanları ortak bir amaç etrafında bütünleştirerek işletmeyi arzulanan geleceğe doğru yönlendiren bir süreçtir. Gelişmeye açık, dünyayı izleyen, ileri görüşlü, bütün gelişmeleri birbirine bağlayabilen ve daha da öteye götürebilen bir lidere veya liderler grubuna ihtiyaç vardır. Liderler, vizyonu herkese anlatabilmeli, ne anlama geldiğini iletmeli ve onların vizyonu sahiplenmelerini sağlayabilmelidir Misyon İşletmenin uzun vadeli amaçları bir kere belirlendikten sonra, işletmeyi bu amaçlara ulaştıracak çeşitli seçenekler belirlenir. Amaca götürecek yollar (stratejiler) pek çoktur. Eğer bir tane olsaydı zaten planlama yapmaya gerek kalmazdı. Bu seçenekler arasından işletmenin yapısına, şartlarına ve misyonuna en uygunu seçilir. Çünkü bu, amaca ulaştıracak en uygun yoldur. 24 Misyon, bir organizasyonun varolma sebebi veya amacı olarak nitelendirilebilir. Misyon kavramının doğuşu şirket kültürü yerleştirme çabalarının bir uzantısı olarak düşünülebilir. Çalışanlar şirketin ana amacını bilirlerse; kendi bireysel ve şirketin genel 23 Özevren, Mina. Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamaları. Bursa: Alfa Yayınları s Özevren, s

31 davranışlarını tekrar gözden geçirerek düzeltme fırsatı bulurlar. Örneğin bir şirketin misyonu dünya çapında bulunduğu sektörde en yüksek pazar payına sahip olmak olarak belirlenmiş ise, bu noktadan sonra fiyat yükselterek müşteri kaybetme pahasına daha fazla kazanma davranışı misyona ters düşmekte olduğundan uygulanmayacaktır. Misyon kavramı normal olarak şirket bütünü tarafından oluşturulmalı ve benimsenmelidir, fakat günümüzde misyon kavramı üst yönetim tarafından oluşturulan ve çalışanlara dayatılan bir yapıdadır. Bu nedenle şirket geneli tarafından benimsenmekten uzaktır Hedef Yönetim, insanları ortak bir teşebbüste bütünleştirmekte uğraştığı için kültürle ilintilidir. 26 Firma kültürü, kurumsal kültür, işletme kültürü olarak da dile getirilen kültür, bir örgütün içindeki çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, duygular, değerler, etkileşimler, etkinlikler, varsayımlar, inançlar, tutumlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanabilir. 27 Örgüt tarafından oluşturulan bu kültür personelin örgütsel davranışına önemli etkide bulunur. Çalıştıkları şirketin iklimi diğer bir ifadeyle kültürü insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapar. 28 Hedefin amacı bu kültürleri ortak bir paydada bir araya getirmektir. Yani işletme içerisinde ortak bir hedef belirleyerek, tüm çalışanları bu hedefe yönlendirmektir. Hedef, belirli bir zaman dilimi için belirlenmiş ifadelerdir. Hedefler daha çok yakın zaman dilimini kapsar ve sayısal ölçekler ile belirlenir. Kullanılan sayısal ölçekler net ve kesin olmalıdır. Misyondan hedefe doğru giderken genelden özele doğru bir akış söz konusudur. Tüm bu belirlemeler yapılırken şirketin durum analizi çalışmasına önem verilmelidir, ancak böylelikle gerçekçi bir yön belirlemesi yapılabilir Usta, Yasemin & Öztayşi Başar. Stratejik Yaklaşım. (t.y.) 1 Mayıs Drucker, Peter F. Yeni Gerçekler. çev. Birtane Karanakçı. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları s Dinçer, Ömer. Statejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım s Barutçugil, İsmet S. İşte Uygun İnsan Değil, Kuruma Uygun İnsan. Milliyet Gazetesi. 18 Mart Usta, & Öztayşi,

32 Stratejik kalite yönetimi geleceğe yönelik vizyon oluşturulmasını amaçlar. Organizasyonda vizyonun belirlenmesinden sonra, bu vizyona ulaşılabilmesi için misyon belirlenir. Organizasyonda misyon ve vizyonun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve ortak değerler olarak kabul edilmesi büyük önem taşır. Vizyon ve misyonun belirlenmesi organizasyonel başarı için yeterli değildir. Ayrıca, amaca ulaşmak için stratejiler ve aksiyon planları oluşturulmalıdır Toplam Kalitenin Temel Öğeleri Toplam Kalite Yönetimi, 'müşteri istek ve beklentilerini karşılama' ilkesini kuruluştaki tüm personelini görevi yapmakta ve böylece kalitenin ürün bünyesinde oluşturulmasını sağlayacak güçlü bir yöntem geliştirmektedir. Hedef ve stratejilerin belirlenmesinde uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetlerde kalite aranmalıdır. Çalışanlarda ekip ruhunu ve performansı canlandırıp teşvik edilmelidir. Toplam Kalite'nin tüm öğeleri çalışanların bilgi ve beceri düzeyini yükseltir, motivasyonu arttırır. Toplam Kalitede üst yönetim ve ona yardımcı olarak da insan kaynakları yönetimi liderlik rolünü üstlenmeli ve tüm çalışanlarla birlikte öğrenme sürecinden geçerek sürekli kalite geliştirme yolları aramalıdırlar. 30 Toplam Kalite Yönetiminde, korkunç bir rekabetin olduğu günümüzde işletmelerin uzun zaman hayatta kalabilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel unsurları Fiegenbaum ve Ishikawa gibi çeşitli kalite yöneticileri tarafından 24 öğe aşağıdaki gibi sıralanmıştır 31 : Kalite odaklı olmak. Müşteri odaklı olmak. Süreç odaklı olmak. Kalite maliyetlerini hesaplamak. Deming döngüsünü bir yönetim modeli olarak kullanma. Gerçekler ve istatistikleri kullanarak karar vermek. 30 Aydemir, Nilgün. Toplam Kalite Yönetim Felsefesi. İktisadi İşletme ve Finans Dergisi, Temmuz s Kavrakoğlu, İbrahim. Toplam Kalite Kontrol. İstanbul: Kalder Yayınları No: s

33 Devamlı gelişmek (Kaizen). Hedeflerle yönetim (Hoshin Kanri). Günlük yönetim (Nichijo Kanri). Katılımcı yönetim ve grup çalışması. Her girdi ve kaynağın kontrolü. İç müşteri kavramı (Bir sonraki süreç müşterinizdir kavramı). Önlemeye dönük yaklaşım. Bilime önem vermek ve uygulamak. Paydaş yönetimine önem vermek. Eğitim ve yetiştirmeye önem vermek ve insanları geliştirme. Katma değer yaratmak. Süreç yönetimi. Topluma katkı. Başarıyı evrensel ölçütlere göre değerlendirmek. Hataları olmadan önlemek. Sisteme önem verme. Kaynağa doğru süreci kontrol etme. Sapmaları kontrol etme. Bu çalışmalarla, işletme devamlı kendini geliştirerek daha iyi rekabet edilebileceği bir konuma gelecektir. Rekabet edebilir bir duruma gelebilmek için işletme esnek ve çevre şartlarına hemen cevap verebilecek bir durumda olmalıdır. Bunun için işletmenin çeşitli faaliyetlerde bulunması gerekir. Tüm bu faaliyetleri TKY Şemsiyesi altında toplayabiliriz. 21

34 Şekil 5 Toplam Kalite Yönetimi Şemsiyesi Mecazi olarak, Şekil 5.te belirtilen tüm öğeler işletmede uygulandığında, tıpkı bir insanın yağmurdan korunması gibi işletme dışarıdaki olumsuz şartlardan korunur. Toplam kalite yönetiminin öğeleri birbirini tamamlayarak bir bütün oluşturmaktadır. Bunları ayrı ayrı düşünmek ve uygulamak mümkün değildir. Toplam Kalite'nin öğeleri şu şekilde özetlenebilir. 32 Üst yönetim liderliği. Müşteri Odaklılık ve tatmini. İşletme çalışanlarının eğitimi. Takım çalışması. (gönüllü olarak) Kaizen (sürekli geliştirme) sürecinin benimsenerek uygulanması. 32 Şirvancı, Mete. Toplam Kalite nin Temel Öğeleri. Önce Kalite Dergisi, Ekim 1993, yıl.2, sayı.5 s.12 22

35 Üst Yönetim Liderliği Toplam kalite yönetim felsefesi organizasyon aşamasında çalışanları birleştirecek vasıflı liderlere ihtiyaç duyar. Bu doğrultuda liderliğin tanımını yaparsak; Liderlik, belirli koşullar altında ortak amaçlar için birleşen insanları amaçları gerçekleştirmek üzere etkileme sürecidir. 33 Üst yönetim kendini Toplam kalite yönetimi çalışmalarından soyutlamamalı, bilakis bu çalışmalara katılarak firmadaki diğer çalışanlara örnek olmalı ve onları da bu çalışmalara katılmaları için motive etmelidir. Toplam kalite yönetimi uygulamalarında özellikle üst yönetimin çalışanlara olan yaklaşımı başarı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Çalışanların kendilerini aileden biri olarak görmelerini sağlayacak her türlü yaklaşım, çalışanların fikir ve kişiliklerine önem verme sistemin alt yapısını oluşturmaktadır. Toplam kalite felsefesinin benimsenip uygulanabilmesi için demokratik liderlik tarzı benimsenmelidir. Çünkü demokratik lider, her çalışanın grup eylemlerine maksimum katılımını sağlamaya, örgüt içi gerilim ve çelişkileri, çatışmaları, dirençleri azaltmaya çalışır. Sorumluluğu kendisinde toplamaz alt kademelere dağıtır. Böyle bir ortamda ise katılımcı yaklaşımların önemi ve faydaları ortaya çıkmaktadır. 34 Toplam kalite yönetiminin en önemli öğelerinden bir tanesi liderliktir. Liderlik sahip olduğu özellikleri bir vizyona, hedefe dönüştürerek, çevresindekileri bu vizyona ve hedefe göre heyecanlandırma, etkileme ve motive etme olarak tanımlanabilir. Toplam kalite yönetiminde yöneticinin lider olmak gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışanların yaratıcılıkta, yenilikçilikte ve katılımcılıkta motive edilmesi liderliği gerektirir. Yönetici bu tarz motivasyonu geliştireceği vizyonla gerçekleştirebilir. Bu yargıdan çıkan sonuç, Toplam kalite yönetimi felsefesinde tepe yöneticisinin lider olması ve bunun için de vizyon geliştirmesi gerekmektedir. Lider formasyonuna sahip yönetici, rutin işlerle zaman yitirmeyecek, vizyon geliştirme ve geliştirilen vizyonun uygulamaya taşınmasıyla ilgilenecektir Birdal, İlker& Aydemir, Nilgün. Yönetim Teorileri. İstanbul: Sistem yayınları s Ersen, Haldun. Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi Verimli ve Etkin Olmanın Yolu. İstanbul: Sim Matbaacılık, s Akdemir, Ali. Vizyon Yönetimi. İstanbul: Bayrak Matbaası, s.80 23

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR Bugün itibariyle bakıldığında, yönetimin diğer konuları da organizasyon konusuna benzer şekilde kendi içlerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız :

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız : HAKKIMIZDA Ankara merkezli Barkur Enerji-Petrol, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir. Gerek yurt içi ofisleri ve gerekse

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1-İşletmenin Temel Kavramları 2-İşletmenin Amaçları 3-Teşebbüs (girişim) 4-Yönetici Kavramı ve Yöneticinin Nitelikleri 5-Toplam Kalite Yönetimi Bu üniteye neden çalışmalıyız.!

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU Adı Soyadı Özlem DOĞAN Unvanı Doç. Dr. Fakültesi/Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Çalışma Alanları Üretim

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı