T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ"

Transkript

1 T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ Günümüz Türkiye sinde meslek seçimi bireyin hayatta verdiği en zor kararlardan biri haline gelmiştir. Mesleklerin bir çok alana ayrıldığı dönemde bireyin kendisini tanıyıp hedefi doğrultusunda çalışması, hedefe ulaşması bakımından son derece önemlidir. Asker ve polis olmak gibi hedefleri bulunan öğrenciler için YGS ve LYS aşamaları, mülakatlar ve gidecekleri okullar hakkında bilgi sahibi olmaları doğru karar vermek açısından son derece önemlidir. Öğrencilerin gireceği sınavlarda hangi puan türünden ne kadar almaları gerektiği, gittiği bölümün nitelikleri ve gerektirdikleri, mülakatların nasıl gerçekleştiği, öğrenci alımlarda kriterlerinin ne olduğu gibi bilgiler öğrencinin yol haritası çizmesinde kritik önem farzetmektedir. Bu klavuz ise Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Polislik hakkında bilgiler içermektedir. Serden BODUROĞLU Rehberlik Öğretmeni

2 A) HARP OKULLARI 1) Kara Harp Okulu Web Adresi: 2) Hava Harp Okulu Web Adresi: 3) Deniz Harp Okulu Web Adresi: https://www.dho.edu.tr/ olmak üzere 3 e ayrılır. B) ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI 1) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Web Adresi: 2) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Web Adresi: 3) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Web Adresi: 4) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Web Adresi: olmak üzere 4 e ayrılır. 5) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Gata) Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Web Adresi: C) POLĠS MESLEK YÜKSEK OKULU Web Adresi: GENEL AÇIKLAMALAR A) HARP OKULLARI Eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olunduğunda subay ünvanı verilir. Mart ve Mayıs aylarında ön başvuru yapılır. Ön başvuru sadece internet sitesinden yapılabilmektedir. 1) KARA HARP OKULU Kara harp okuluna başvuru yapmak için YGS ( ) bölümlerinden ÖSYM tarafından belirlenecek baraj puanını geçmek gerekmektedir. YGS ( ) ham puan türlerinde 2014 yılı baraj puanı Erkek: 280, Bayan: 300 olarak belirlenmişti. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, LYS de MF ( ) ve TM (1-2-3) puan türünün en yükseği esas alınarak sıralama yapılır. Asil ve yedek listeleri hazırlanarak intibak eğitimine çağırılır. Kara Harp Okulu Ankara dadır. Ġntibak eğitimi Ġzmir de verilmektedir. Asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askerî sevk ve idare yeteneği kazanmış, yeterli fiziki yeteneğe sahip muvazzaf subay yetiştirmektir. KHO, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda erkek ve bayan subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. Eğitim süresi 4 yıldır.

3 Subaylar, devlet memurudur. KHO'dan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı; Kara Harp Okulu mezunu subaylar arasından seçilmektedir. Dört yıllık üniversite statüsünde olan KHO'da, Ġşletme Kamu Yönetimi Sosyoloji Uluslararası Ġlişkiler Endüstri ve Sistem Mühendisliği Makine Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Ġnşaat Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Harita Mühendisliği programlarında modern laboratuvar dershane ve amfilerde akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar. KHO'da Ġngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça, Yunanca dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına harbiyelilere bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmakta, ilave kurslar düzenlenmektedir. 2) HAVA HARP OKULU Hava Harp Okulu Ġstanbul dadır.ġntibak eğitimi Yalova dadır. Hava harp okuluna başvuru yapmak için YGS (1-2) bölümlerinden ÖSYM tarafından belirlenecek baraj puanını geçmek gerekmektedir. YGS ( ) ham puan türlerinde 2014 yılı baraj puanı Erkek: 290, Bayan: 310; 2013 yılı baraj puanı Erkek: 280, Bayan: 280 olarak belirlenmişti. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, LYS de MF ( ) ve TM (1-2-3) puan türünün en yükseği esas alınarak sıralama yapılır. Asil ve yedek listeleri hazırlanarak intibak eğitimine çağırılır. Hava Harp Okulu üniversitee statüsünde olup Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında lisans duzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve ozendirici ucuş eğitimi verilmektedir. Asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askerî sevk ve idare yeteneği kazanmış, yeterli fiziki yeteneğe sahip muvazzaf subay yetiştirmektir. Subaylar, devlet memurudur. KHO'dan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. 3) DENĠZ HARP OKULU Deniz harp okuluna başvuru yapmak için YGS (1-2) bölümlerinden ÖSYM tarafından belirlenecek baraj puanını geçmek gerekmektedir. YGS (1-2) ham puan türlerinde 2013 yılı baraj puanı Erkek: 280, Bayan: 340 olarak belirlenmişti. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, LYS de MF ( ) puan türünün en yükseği esas alınarak sıralama yapılır. Asil ve yedek listeleri hazırlanarak intibak eğitimine çağırılır. Deniz Harp Okulu Ġstanbul dadır. Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, su üstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT) / Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının gemileri, sahil güvenlik botları, uçakları, helikopterleri ve birliklerinde görev yapmaktadır.

4 Endüstri, bilgisayar, makine, gemi, inşa, elektrik/elektronik mühendisliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında dersler verilmektedir. Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur. B) ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI Eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olunduğunda astsubay ünvanı verilir. En fazla Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesine kadar yükselebilir. Askeriyenin yapacağı yükselme sınavlarında teğmen ve yüzbaşı olma durumları olabilir. 1) KARA KUVVETLERĠ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu nun vazifesi, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere ve yeterli fiziki yeteneğe sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askeri sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış muvazzaf astsubay yetiştirmektir. Ġzmir de 6 haftalık eğitim verilmektedir. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu na başvuru yapmak için YGS ( ) bölümlerinden en yüksek puan baz alınıp sıralamalar yapılacaktır. Ġhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı belirlenir. YGS den alınan puan baraj puanı geçtikten sonra öncelikle ön sağlığa girersiniz. Burada fiziki yapınıza ve uyumlarınıza bakarlar. Buradan geçtikten sonra mülakatlar başlar. Adaylar, bedensel yetenek sınavından aldıkları puanın %15 i, mülakattan aldıkları puanın %15 i ve YGS puanının en yükseğinin %70 i hesaplanarak sıralamaya tabi olurlar. 2) HAVA TEKNĠK OKULLAR KOMUTANLIĞI Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ġzmir ilinde bulunmaktadır. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu nun vazifesi, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere ve yeterli fiziki yeteneğe sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askeri sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış muvazzaf astsubay yetiştirmektir. Ġzmir de 6 haftalık eğitim verilmektedir. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu na başvuru yapmak için YGS ( ) bölümlerinden en yüksek puan baz alınıp sıralamalar yapılacaktır. Ġhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı belirlenir. YGS den alınan puan baraj puanı geçtikten sonra öncelikle ön sağlığa girersiniz. Burada fiziki yapınıza ve uyumlarınıza bakarlar. Buradan geçtikten sonra mülakatlar başlar. Adaylar, bedensel yetenek sınavından aldıkları puanın %15 i, mülakattan aldıkları puanın %15 i ve YGS puanının en yükseğinin %70 i hesaplanarak sıralamaya tabi olurlar. 3) DENĠZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yalova ilinde bulunmaktadır. Deniz Astsubay Meslek Yuksek Okulu; Turk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suustu gemileri, ucakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT) / Sualtı Savunma (SAS) ve diğer kara birlikleri ile Sahil Guvenlik Komutanlığının gemileri, sahil guvenlik botları, ucakları,

5 helikopterleri ve kara birliklerinde gorev yapacak astsubayları yetiştirmek uzere eğitimoğretim veren bir kurumdur. Eğitim ve Oğretim suresi on lisans duzeyinde 2 (Ġki) yıl olup oğrencilerin ihtiyacları devlet tarafından karşılanmaktadır. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu na başvuru yapmak YGS ( ) puan turlerinden aldıkları puanların en yukseğine gore sıralanacak, puan turlerine gore belirlenecek taban puanın uzerinde puan alan adaylar ikinci secim aşamalarına cağrılacaktır. Deniz Astsubay Meslek Yuksek Okulunca acıklanacak taban puanın uzerinde puan alan adaylar kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci secim aşamalarına (On sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve goruşme) cağrılacaktır. Adaylar, bedensel yetenek sınavından aldıkları puanın %15 i, mülakattan aldıkları puanın %15 i ve YGS puanının en yükseğinin %70 i hesaplanarak sıralamaya tabi olurlar. 4) JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Jandarma Astsubay Meslek Yuksekokulu, Ankara-Beytepe de bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığınca YGS 5 puan turunde alım yapmaktadır. Jandarma Astsubay Meslek Yuksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyac duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, on lisans duzeyinde iki yıl sureli eğitim-oğretim veren, parasız yatılı askeri yuksekoğretim kurumudur. Ġki yıllık eğitim-oğretim suresince, oğrencilerin ihtiyacları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan oğrenciler Astsubay Cavuş rutbesi ile goreve başlamaktadır. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan icerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve oğretimi muteakip Subay olabilmektedir. 5) GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU Gulhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yuksek Okulu, 1914 yılından bu gune 100 yıllık bir eğitim ve oğretim kulturu gecmişiyle, Ankara ilinde GATA yerleşkesi icerisinde bulunmaktadır. Gata Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu na YGS (1,2,6) bölümlerinden en yüksek puan baz alınıp sıralamalar yapılacaktır. Turk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyac duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bunyesinde kurulmuş, on lisans duzeyinde eğitimoğretim veren, parasız yatılı bir askeri yuksekoğretim kurumudur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diş Protez, Eczane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, Ġlk ve Acil Yardım, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Protez ve Ortez, programlarında iki yıl süre ile ön lisans eğitimi verilmektedir. Başarılı olan oğrenciler eğitim ve oğretim gormuş olduğu programın on lisans diploması/diploma eki ve tekniker unvanı ile birlikte Astsubay ÇavuĢ olarak mezun edilmektedir. Ulusal ve uluslararası gecerliliği olan on lisans diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

6 C) POLĠS MESLEK YÜKSEK OKULU Polis Meslek Yüksek Okulu na başvuru yapmak için YGS ( ) bölümlerinden ÖSYM tarafından belirlenecek baraj puanını geçmek gerekmektedir. YGS ( ) ham puan türlerinde 2014 yılı baraj puanı 250 olarak belirlenmişti. Polis Meslek Yüksek Okulu na ön başvuru yapıp başvuru merkezlerine evrakları ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu başvuru zamanı Nisan ayının ortaları Mayıs ayının başlarında olmaktadır. Mayıs ayının ortalarına doğru Haziran ayının başına kadar aday değerlendirme ve seçme sınavları yapılamaktadır. Haziran ayının sonuna doğru yazılı sınavlar gerçekleşmektedir. Temel Hukuk, Sosyal Psikoloji, Trafik, Yabancı Dil, Devletin Ġdare Yapısı gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca Beden Eğitimi, Silah Atışları gibi uygulamaları dersler de verilmektedir. PMYO dan mezun olan öğrenciler, polis memuru olarak göreve başlarlar. Daha sonra komiser yardımcılığı sınav giriş şartlarını taşıdığı taktirde görevde yükselme imkanına sahiplerdir.

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

GİRİŞ Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve

GİRİŞ Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve GİRİŞ Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Harp Okulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

İçindekiler. Hava Harp Okulu Yerleşkesi. Öğrenci Alım Faaliyetleri. Akademik Eğitim. Askeri Eğitim. Sosyal Faaliyetler

İçindekiler. Hava Harp Okulu Yerleşkesi. Öğrenci Alım Faaliyetleri. Akademik Eğitim. Askeri Eğitim. Sosyal Faaliyetler www.hho.edu.tr İçindekiler Hava Harp Okulu Yerleşkesi Öğrenci Alım Faaliyetleri Akademik Eğitim Askeri Eğitim Sosyal Faaliyetler Vizyon Hava Harp Okulunun Vizyonu; 21 inci yüzyılda profesyonel askerliğin,

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS II III İÇİNDEKİLER 1)Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi..4 2)Yeni Sistemin Ana Unsurları.4

Detaylı

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5), 2003/1: 103-116 Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları Tuncay Güloğlu * Özet: Bir mesleki eğitim kuruluşu olan Polis Meslek

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

Yatay Geçiş. EA 10 -- 2 İlişkileri Temel İslam Bilimleri 13 1 1 SÖZ/EA/SAY Felsefe ve Din Bilimleri 4+1*** 1 1 SÖZ/EA/SAY. Kontenjan T.C.

Yatay Geçiş. EA 10 -- 2 İlişkileri Temel İslam Bilimleri 13 1 1 SÖZ/EA/SAY Felsefe ve Din Bilimleri 4+1*** 1 1 SÖZ/EA/SAY. Kontenjan T.C. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Tezli

Detaylı

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI Geleceğin deniz subaylarının yetiştirildiği ilk eğitim yuvası olan ve kökleri Barbaros a, Turgut Reis e, Piri Reis e uzanan şerefli bir geçmişe sahip Deniz Lisesi, İstanbul Heybeliada

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte,

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, YATAY GEÇİŞ GENEL Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU F GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26995 Millî Savunma Bakanlığından: YÖNETMELĐK STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ (SAREN) LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, önlisans ve lisans

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler;

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı