Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi (İSTANBUL) 1991 Uluslararası İlişkiler Y. Lisans Eğitim ve Beykent Üniversitesi 2005 Denetimi Doktora İnsan Kaynakları İstanbul Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : Avrupa Birliğine Katılım Sürecinin Lise Eğitim-Öğretimine Katkıları. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gazi UÇKUN, Beykent Üniversitesi Doktora Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Askeri Örgütlerde Muvazzaf Muharip Personelin Performansının Değerlendirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yapılan Bir Araştırma Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, İstanbul Üniversitesi Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Dr. Araştırmalar Enstitüsü Savunma Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi. Yar. Doç. Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Öğretim Üyesi. Yar. Doç. Araştırmalar Enstitüsü Kurul Üyesi Yar. Doç Kurucu Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi. Yar. Doç. Üniversitesi Senato Kurulu Üyesi Yar. Doç. Romanya Savunma Kaynakları Enstitüsü, 21.Yüzyılda Savunma Kaynakları Kongresi Uluslararası Bilimsel Komite Üyesi

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Savunma Kaynaklarının nde Görev Alacak İnsan Kaynağının için Bir Model Önerisi ( Araştırmalar Enstitüsü-2012) 2. Asimetrik Tehdit ve Savunma Sanayisine Etkileri ( Araştırmalar Enstitüsü-2013) 3. Türk Savunma Sanayi ARGE Projelerinin ARGE Açısından İncelenmesi (Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü-2013) 4. Türkiye nin Savunma Kaynaklarının Planlanmasında ve nde Kullanılan Tedarik Sürecinin Analizi ( Araştırmalar Enstitüsü-2013) 5. Savunma Projelerindeki Sapmaların Proje Disiplini Bağlamında Değerlendirilmesi ( Araştırmalar Enstitüsü-2013) 6. Y Kuşağı olarak tanımlanan Yeni Nesil in Kariyeri Nasıl Planlanmalı ve Yönetilmeli? Eğitim Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. ( Üniversitesi-devam ediyor) Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : - Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Harp Akademileri, Kuruluş Kanunu ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Kuruluş Çalışmaları Proje Koordinatörü ( ) 2. İSTKA,Sosyal İçermeye Yönelik Proje Koordinatörü, Başakşehir li Genç Kadınların Teknoloji Aracılığı ile Etkinleştirilmesi (Şubat 2013) 3. Konferans Düzenleme Komitesi Üyeliği,10 ncu Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi,İstanbul (Kasım 2012) 4. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından verilen Savunma Sanayi nin Geleceğini Şekillendirme Konulu Proje Koordinatörü (devam ediyor) İdari Görevler : 1. Kurucu Genel Sekreter, Üniversitesi (Mayıs 2011-Kasım 2012) 2. Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kurulu Raportörü (Mayıs 2011-Kasım 2012) 3. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü, Üniversitesi (Kasım ) 4. Üniversitesi, Farabi Değişim Programı Koordinatörü (Ekim 2011-) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 1. İnsan Derneği (PERYÖN) 2. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Vakfı Savunma ve Güvenlik Bilim Kurulu Üyesi 3. Lojistik Derneği(LODER) 4. Araştırmalar Enstitüsü Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Onur Üyesi 2

3 Ödüller : 1. Türk Silahlı Kuvvetleri Mesleki Eser Yazma Ödülü, Türk Silahlı Kuvvetleri En İyi Eğitim Kurumu Ödülü, 2004 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Güz İstanbul Ticaret Üniversitesi, Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı, İnsan Kaynakları ve İletişim Programı,İnsan Kaynakları Kaynaklarının Planlanılması ve Programı, İnsan Kaynakları -1 Programı, Halkla İlişkiler ve İletişim

4 İlkbahar Güz İlkbahar Programı, İnsan Kaynakları Programı, Liderlik ve Takım Programı, İnsan Kaynakları -1 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1 Programı, Liderlik ve Takım İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku İş Hukuku İşletme Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Baş, T., Aydınlık, A. Ü., Svensson, G., Mysen, T., Erenel F. (2013). Validation of a Conscientius Corporate Brand Framework a Turkish Study, International Journal of Business and Globalisation,Vol.10, No.2, pp january. A2. Caymaz, E., Erenel, F., Gürer, B. (2013). The Effect of Ladership Charisma, Engagement and Group Belonging on Volunteer Work Performance: AKUT Search and Rescue Association Example, International Journal of Human Sciences-ISSN: , Vol. 10, Issue.1, January. A3. Erenel, F., Caymaz, E. (2014). Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği: Afrika Birliği Örneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, İstanbul. (Yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.) A4. Baş, T., Aydınlık, A., Ü., Erenel, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, C.11,S.3, Temmuz, İzmir. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Caymaz, E., Erenel, F. (2012), Addressing The Need of Qualified Personnel in Defense Industry: The Turkish Case, The 7th International Scientific Conference on Defense Resources Management in The 21st Century, ss.25-29, November 15th, Braşov-Romania. B2. Caymaz, E., Erenel, F. (2012), Minimizing The Deviations in Defense Projects: The Turkish Case, The 7th Intenational Scientific Conference on Defense Resources Managment in The 21st Century, ss.30-34, November 15th, Braşov-Romania. B3. Caymaz, E., Ünsaldı, M., Erenel, F. (2013), Defense Acquisition Transformation: the Turkish Case, Defense Resources Management in the 21st Century Conference, ss.7-10, November 2013, Brasov, Romania. B4. Caymaz, E., Akyon, V. F., Erenel, F. (2013) A Model Proposal for Efficient Disaster Management: The Turkish Sample, 9th International Strategic Management Conference Proceedings Book, ss , June, Riga, Estonya. B5. Caymaz, E., Akyon, V., F., Erenel, F. (2013), An Exploratory Research On Strategic Planning In Public Institutions: Turkish Prime Ministry Disaster And Emergency Management Presidency Case, 9th International Strategic Management Conference Proceedings Book, ss , June, Riga. B6. Caymaz, E., Erenel, F. (2013) An Exploratory Research on Motivating and Integrating 60 Plus People into Work Life:The Turkish Case, International Conference on Human Resource Management Proceedings Book, ss. 2141, June, Paris. B7. Erenel, F., (2013). Giderek Yaşlanma Eğilimi Gösteren Nüfus Yapımızda Sayıları Artan Yaşlı İnsanlarımıza Yönelik Danışmanlık Hizmeti Uygulaması: Almanya Örneğinin İncelenmesi ve Yapılabileceklerin Ortaya Konulması, I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, ss.20-35, Kasım, Ankara. 5

6 B8. Caymaz, E., Erenel, F. (2013). Personel Temin ve Seçim Sürecinin İtibar ne Yansımaları: Türkcell Örneği, 2. Uluslararası İtibar Konferansı, ss. 15, 3-4 Ekim, İstanbul. B9. Erenel, F. (2014). İş Güvenliği Uzman Eğitiminin İş Kazalarının Önlenmesindeki Önemi, 7.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 5-7 Mayıs, İstanbul. (Bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.) C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Erenel, F., (2012). Personel Temin ve Seçim Sürecinde Adaylarda Oluşan Adalet Algısının Örgüte Etkilerinin Analizi, Maliye Finans Yazıları, Yıl:26, Sayı:95, ss.9-21, Nisan 2012, İstanbul. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Erenel, F., (2004). İnsan Kaynakları nde Yeni Bir Anlayış: Yetkinlik, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, ss , Nisan, Ankara. E2. Erenel, F., (2011). Çalışma Yaşamında Yaşanan Gelişmeler Kapsamında İnsan Kaynakları nde Görev ve Etkinlik Analizi - İnsan Kaynakları nin Görevleri Sınırsız mı?, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss Mayıs, Çanakkale. E3. Baran,İ., Erenel, F., (2012). Türk Kültüründe Toplulukçuluk Üzerine Bir Meta Analizi, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss Mayıs, İzmir. E4. Demir, H., Baş, T., Erenel, F., (2012). Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analizi, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss Mayıs, İzmir. E5. Caymaz,E., Soran,S.,Erenel,.F., (2014). İşletmelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi: Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Örneği, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs, Antalya. (Bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.) G. Diğer yayınlar : G1. Erenel, F., Ölçme Araç ve Yöntemleri ile Soru Hazırlama Teknikleri, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, 2001, İstanbul. G2. Erenel, F., Performans Değerlendirme Sürecinde Performans Anlaşması, Görüşmelerin Planlanması ve Geri Bildirim, Kara Kuvvetleri Dergisi, 2006 Kasım, Ankara. G3. Erenel, F., (2012) Üniversiteden Sektöre İnsan Kaynağı Planlaması-5nci Oturum, Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi 2023 Kongresi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TASAM, Ekim, Ankara. 6

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: : SERHAT YANIK 2. Doğum Tarihi: 22 ARALIK 1970 (KARABÜK) 3. Unvanı: DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul Namık Kemal İlkokulu Düzce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi:25.04.1945 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tansel Çetin Doğum Tarihi: 17 02 1973 İletişim Bilgileri: Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-mail: aysetanselcetin@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı