Hukukî Sorunlar. Proceedings/Bildiriler Kitabı. getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de BB boyutudur. alan kendi bilgi teknolojileri sistemlerini I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukukî Sorunlar. Proceedings/Bildiriler Kitabı. getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de BB boyutudur. alan kendi bilgi teknolojileri sistemlerini I."

Transkript

1 Hukukî Sorunlar, Oumout Chouseinoglou ve modeline yeni bir boyut getirmektedir fayda. Fakat bu, BB hizmet unlar boyutu ve Bu bildiri BB Daha sonra ise, hukuk hukuk nlar incelenmektedir. S rilmesi ile ilgili ihtimaller ve BB ise son. Anahtar Kelimeler, Yasal Abstract Cloud Computing (CC) with the services that it offers brings a new dimension to the business conducting and information sharing model of businesses and individuals. Considering the advantages and opportunities that CC provides the transition to this technology is inevitable. However, this transition, with respect to CC service providers and users, brings many important complications that need to be resolved. Among these, the legal dimension of CC and the legal problems that exist and may arise in CC can be listed. This paper firstly addresses the legal issues that are encountered while forming CC contracts, followed by the legal character of CC contracts and the legal issues that arise during their execution. The paper concludes with discussions on the possibilities regarding the return of data at the termination of CC contracts and the conflict of laws. Index Terms Cloud computing law, Cloud computing contracts, Standardized terms of contract in cloud computing I. G ULUT B, kaynak ve sermayel yeni boyutlar getirmekte olup, ticareti ve ticarî tekra ndirecek [1]. BB hizmetini sunan ve bu sayede, bü oranda [2]. Fakat bu (tel: ; e-posta: -posta: yu beraberinde getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de BB boyutudur. BB an hizmet olarak Hizmet olarak k Platform (PaaS) ve Hizmet [3, 4, 5]. temeli olup, PaaS onun, SaaS de [4]. SaaS birden fazla kaynaklar, bir. PaaS ile, uygulama sistemlerini kurulum, vb. IaaS, ed, hizmet alan kendi bilgi teknolojileri sistemlerini teknoloji e bilmesi kurulum ve sunul [5]. Sadece bir BB, bir topl Topluluk BB, veya an hizmet Halk BB, ve Melez BB. [4] mimari gereksinimler temel olarak; hizmeti alan ve BB ve dinamik hizmetler sunabilm, ve hizmetleri destekleyecek nitelikte hizmetleri; hizmet kalitesi,, BB dur. -temelli zorunlu veya kurumla uzak, n bil September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY

2 yaplardan ve fi bilgi emanet etmek, [4]. Bundan SaaS, PaaS ve IaaS hizmet nitelikte ihtiyaç duy olup, bu konuda mevcut olan ortaya koyma [6], SaaS hizmet an Kerr ve Teng [7] ABD hukukunu temel alarak, hükümleri, incelemekte, hizmet seviyesi an hukukî ve ahlakî Yazarlara [7] yan ol tarihli raporda [8] incelenmekte, B ilgili hukukî n belirtilmektedir. Yazarlar [8] n maddeler isteyebildiklerinden dirler. Bu [9], BB enin de mektedir gulanacak hukukun belirlenmesi yaratabilmektedir. BB hizmet tut geçerlilik yerine getirilerek genellikle olmal bu yükümlülük zenlenmeyen konularda, saklanan verilerin iadesi borcunda old (TBK) [10] Kanunu (TTK) [11] Bildirinin ik sorunlar ele b. II. BB S YAPILMASI A H SORUNLAR s ve istedikleri gibi belirleyebilirler. uy tür (TBK.m.12) [10]. katman g elektronik imza hukukî.m.15) [10] [12]. Bir [13] yla elektronik ortamda saklanabilir. Elektronik ortamdaki veriler Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Belge dir. [13, 14]. enin accept September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 211

3 a) b) e olarak [15, 16, 17]. Denetim (TBK.m.21) [10] mesin, kur de de edilmektedir. Hatta ticaret hukukunda, rekabet halleri ara.m.55) [11]. Model rnek olarak da, Microsoft ilmelidir ki, sadece duyuru ile, k rsa, bu olacak,, ileri Avru [18]. Bu strateji kapsa dengesini. [18]:,, Veri yeri ve transferi, belirlenmesi. III. BB S H N UYGULANMASI AORTAYA IKAN H SORUNLAR n met Micr lebilir. me edimi, sanal sakla erilerin tevdi tam olarak bilinm ; verileri saklamaya G bir (TBK m.561) [10] topl olayda [19] ve yer alabilir, Bu durumda, birden fazla konusu olacak B, b [20]. si. (TBK m.115, m.116) [10] September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY

4 [21]. yer alan, ile ilgili : A. r (TTK.m.54) [11]. Bu kapsamda, BB hizmeti kendisine nlerinden yetkisiz m.55) [11]. B. konusu, bu alandaki temel sorunlardan birisidir. Veri [22]. Ancak, noktada ise, ve alt hizmet birlikte sorumlulu da ol 1995 olan direktiftir [23]. Avrupa de Avrupa da BB ve [24]. Ancak AB sorunlardan birisi AB, de l olarak l BB [25] gereklidir [26]. de bulunan verileri izleyebilme [27]. m bulunan [28]. koym Bu konu, Alman Parlamentosunda, [29]. Hizmet bilgi vermeleri gereklidir, soyut nit ve Avrupa lenmesi Maddesi ile nmektedir: elde et sorumludur. ve de C. BB ve BB ile edilebilir., maruz sigorta yer, sorumluluk sigortalar (TTK. m.1472 vd.) [11]. m.116) [10] D. Sorunlar TTK kura m.369, m.626) [11] September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 213

5 göstermesi gereken özendir. Tedbirli yönetici ölçüsü, yönetim kurulu üyelerinin kurumsal yönetim ilkeleri ar alabilmeleri birikimlerimden r halinde bile, özen [30]. Bu durumda, i, ler özensiz? konusuna uygun olarak erlerde faaliyetini sürdürmesi ine ma edilmesi gereken bir husus [11] yer verilen, yönetim kurulu üyelerinin geçirilmesinin, olgusudur. Yeni TTK konusunda da 401. maddesi [11] lecek belge. Bu durumda IV. BB S SONA ERME A H SORUNLAR v genel olarak ürenin istenebilir (TBK. m.564) [10] verme saklanan verilerin, sö stratejisinde de [18] tak da hizmet edimi eme rizikosu ortaya ye, edilmemesi gereken bir husustur. Öte yandan, verilerin sözl m V. BB S UYGULANACAK HUKUK k [31] Bu Kanu bo unsu F verilere o belirtilmektedir, yedekleme Somut bir olayda, zarar gören sinin ise Yunanistan [22]. mut bir ms BB halinde ise, uygula iti gerekmektedir. [31] istisna hükm [32, 22]. t gelmesinden sonra, uygulanacak September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY

6 VI. S ve a : (Saklama,, vb BB 6- somut ve tek bir KAYNAKLAR [1] J. Bughin, M. Chui ve J. Manyika, "Clouds, big data, and smart assets: Ten tech-enabled business trends to watch," McKinsey Quarterly, cilt 1, s , [2] M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A. D. Joseph, R. Katz, A. Konwinski, L. Gunho, D. A. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica ve M. Zaharia, "A view of cloud computing," Communications of the ACM, cilt 53, 4, s , [3] X. Xu, "From cloud computing to cloud manufacturing," Robotics and computer-integrated manufacturing, , [4] B. P. Rimal, A. Jukan, D. Katsaros ve Y. Goeleven, "Architectural requirements for cloud computing systems: an enterprise cloud approach," Journal of Grid Computing, cilt 9, 1, s. 3-26, [5] F. Liu, J. Tong, J. Mao, R. Bohn, J. Messina, L. Badger ve D. Leaf, "NIST cloud computing reference architecture," NIST special publication, cilt 500, 292, [6] S. Subashini ve V. Kavitha, "A survey on security issues in service delivery models of cloud computing," Journal of Network and Computer Applications,. 1-11, [7] J. Kerr ve K. Teng, "Cloud computing: legal and privacy issues," Proceedings of the Academy of Business Disciplines Conference, [8] O. Brian vd., "Cloud Computing - White Paper," Swiss Academy of [9] "Negotiating the cloud- legal issues in cloud computing agreements," Australian Government - Information Management Office, [10] " [11] " : [12] [13] [14] [15] mler), Ankara, 2012, s [16] G [17] [18] "European Cloud Computing Strategy," https://ec.europa.eu/digital-agenda/ [19] "Der Bundesgerichtshof, XII ZR 120/04," [20] s [21] [22] A. Leupold ve S. Glosner, IT- andbuch, [23] "Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data," Official Journal L 281, 23/11/1995. [24] "Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, Text with EEA relevance SWD Final," [25] "Main Safe Harbor Page," [26] M. Borgmann, T. Hahn, M. Herfert, T. Kunz, M. Richter, U. Viebeg ve S. Vowe, On the Security of Cloud Storage Services, Darmstadt: Fraunhofer Institute for Secure, [27] J. Billings, "European protectionism in cloud computing: addressing concerns over the Patriot Act," CommLaw, cilt 21, s. 211, [28] Z. Wittaker, "Microsoft admits Patriot Act can access EU-based cloud data," [29] "Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, 17/12259 Sicherheit, Datenschutz u -Daten," [30] [31] " i: [32]. 131, September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 215

Abstract. Türkay HENKOĞLU * ve Özgür KÜLCÜ ** BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 62-86

Abstract. Türkay HENKOĞLU * ve Özgür KÜLCÜ ** BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 62-86 Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme Cloud Computing as an Information Access Platform: A Study on Threats and Legal Requirements Türkay HENKOĞLU

Detaylı

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu PART BAŞAK ÇIBIKCI ÖNDER Legal Liability of Data Centers on Data Hosting Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu abstract Nowadays, commercial companies increasingly enter

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. desteklenmesidir. 4-Melez bulut, y hsedilmekte olan iki veya daha. Günümüzde bulut b epolama ve sunucu I. G [3].

Proceedings/Bildiriler Kitabı. desteklenmesidir. 4-Melez bulut, y hsedilmekte olan iki veya daha. Günümüzde bulut b epolama ve sunucu I. G [3]. Halk ve Özel nusunda ortaya koy bir alternatif olarak sunulmakta ve Bulut. Bunlara ek olarak fiziksel sistemlerle, incelenmektedir. Anahtar Kelimeler Bulut, rma Abstract The rapid spread of cloud computing

Detaylı

SPAM ĐN ZARARLARI VE SPAM ĐLE HUKUKĐ MÜCADELE: ABD ÖRNEĞĐ VE TÜRK VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKLARI ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

SPAM ĐN ZARARLARI VE SPAM ĐLE HUKUKĐ MÜCADELE: ABD ÖRNEĞĐ VE TÜRK VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKLARI ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI SPAM in Zararları ve SPAM ile Hukuki Mücadele 91 SPAM ĐN ZARARLARI VE SPAM ĐLE HUKUKĐ MÜCADELE: ABD ÖRNEĞĐ VE TÜRK VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKLARI ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Metin ĐKĐZLER * Yrd. Doç.

Detaylı

e-devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme 6 Şubat 2013 BİL 588 1

e-devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme 6 Şubat 2013 BİL 588 1 e-devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme 6 Şubat 2013 Emine DUMLU Serkan ÜÇER BİL 588 1 Akış Giriş ve Temel Kavramlar E-Devlet Nedir? Bulut Bilişim Nedir? Hizmet Modelleri Kurulum Modelleri

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM

BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM BİLİŞİM DÜNYASININ YENİ MODELİ: BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) VE DENETİM Özcan Rıza YILDIZ Giriş Bu çalışmanın amacı, bilişim dünyasının son zamanlarda çokça konuştuğu Cloud Computing 1 kavramını ve

Detaylı

Bilgi Güvenliğinde Hukuk ve Etik

Bilgi Güvenliğinde Hukuk ve Etik YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi Ek Not Önceki dönem notlarından derlenmiştir. - Ocak 2010 itibarıyla günceldir. Hukuki Hususlar ve BT Bilgi Güvenliğinde Hukuk ve Etik Hukuk beklenen bir davranışı saptamak

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI Prof.Dr. Cemal ELİTAŞ * Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZDEMİR ** Muhasebe MÖDAV Bilim Dünyası 2014/2 Dergisi 2014/16/2 93 ÖZ Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONĠK ORTAMA ĠLĠġKĠN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURUL

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONĠK ORTAMA ĠLĠġKĠN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURUL TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONĠK ORTAMA ĠLĠġKĠN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURUL Yrd. Doç. Dr. Zekeriyya ARI I. GĠRĠġ Teknolojik gelişme çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve hayatımızın

Detaylı

Bilgisayarların yaygın kullanılması ve internet kullanımının artmasıyla birlikte büyük miktardaki verileri çok

Bilgisayarların yaygın kullanılması ve internet kullanımının artmasıyla birlikte büyük miktardaki verileri çok Zeybek Ünsal / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 3(1) 2013, 99 124 Google ın Yeni Gizlilik Politikası Google Inc. Tarafından 1 Mart 2012 Tarihinde Yayımlanan Politikasının Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri

Detaylı

Yüksek Performans ve Düşük Maliyet için Ortak Dil: GRC. Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarında 2013 Yılında Başlayan Yeni Dönem

Yüksek Performans ve Düşük Maliyet için Ortak Dil: GRC. Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarında 2013 Yılında Başlayan Yeni Dönem KPMG Gündem Nisan - Haziran 2013 Bulut Bilişim ve Bankacılık Sektörü Yüksek Performans ve Düşük Maliyet için Ortak Dil: GRC Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarında 2013 Yılında Başlayan Yeni Dönem Basel

Detaylı

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY The United Nations Commission on Intemational Trade Law (UNCITRAL)

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. _ı882- REGESTA

ISTANBUL TİCARET ODASI. _ı882- REGESTA . ISTANBUL TİCARET ODASI _ı882- REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law Dört Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın This journalisa peer reviewed academical and occupational

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU AÇISINDAN İNTERNET İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ VE BU ALANDA DEVLETİN İDARİ YAPTIRIM UYGULAMA YETKİSİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler

Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler Gül Deliorman, Özgü Can, Emine Sezer, Okan Bursa Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova-İzmir

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. bulunabiliyor, biriktirdiklerimizi anlatabili - I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 323 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı. bulunabiliyor, biriktirdiklerimizi anlatabili - I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 323 6. Özet için önemli bir husustur. Siber tehditler sadece bireylerin daki, faaliyetlerinden mizin Anahtar Kelimeler Siber güvenlik, hedef, siberstrateji, Türkiye Abstract Cyber security, individual, corporate

Detaylı

HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY ABSTRACT

HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY ABSTRACT AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:2 Sayı:3 Temmuz 2013 Türkiye TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU ÖZET Kemale ASLANOVA Tüm insanların ortak kaygılarından birisi sağlıktır.

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, BAZI ÜLKE UYGULAMALARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1*

ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, BAZI ÜLKE UYGULAMALARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1* ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, BAZI ÜLKE UYGULAMALARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1* Protection Of Personal Data Around The Digital Media, Some Countries Practices and the Situation in Our Country

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 183

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 183 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 183 E-DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Meryem KARA, Fatih Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü,

Detaylı

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri PART M. Fatih Yavuzer, Demet Özkahraman Capital Market Transactions in Electronic Environment within the Scope of the Regulation for Distance Contracts Regarding Financial Services Finansal Hizmetlere

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ. Mehmet Bedii KAYA 107613012

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ. Mehmet Bedii KAYA 107613012 TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ Mehmet Bedii KAYA 107613012 ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI (EKONOMĐ HUKUKU) Danışman:

Detaylı

BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI

BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI Ayşe Peri Mutlu Anadolu üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi aperi@anadolu.edu.tr Özet Bulut tabanlı uygulamalar günlük yaşantımızda kullandığımız

Detaylı

GRID (ŞEBEKE) AĞLARDAKİ RİSKLER VE DAĞITIK ERİŞİM DENETİMİ

GRID (ŞEBEKE) AĞLARDAKİ RİSKLER VE DAĞITIK ERİŞİM DENETİMİ GRID (ŞEBEKE) AĞLARDAKİ RİSKLER VE DAĞITIK ERİŞİM DENETİMİ *Tuncay Ercan, Murat Koyuncu, *Esma Ergüner Özkoç *Yaşar Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İzmir Atılım Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, Yıl:2010, ss.1-24.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, Yıl:2010, ss.1-24. Organizasyonların Tele Çalışmaya İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma H.Filiz ALKAN MEŞHUR 1 Özet Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler çalışanlara istedikleri yer ve zamanda çalışabilme

Detaylı