SELÇUKLU BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUKLU BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI"

Transkript

1 SELÇUKLU BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

2

3 İçindekiler BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU FİZİKİ KAYNAKLAR 67 KURUMSAL BİLGİLER 7 BİLİŞİM KAYNAKLARI 68 MEVZUT ANALİZİ 8 İNSAN KAYNAKLARI 69 Belediye nin Görev ve Sorumlulukları 8 BÜTÇE BİLGİLERİ 7 Belediye nin Yetki ve İmtiyazları Bütçe Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı 7 Belediye Meclisi nin Görev ve Yetkileri Bütçe Gelirlerin Yıllara Göre Dağlımı () 7 Belediye Encümen in Görev ve Yetkileri Bütçe Giderlerin Aylara Göre Dağılımı 7 Belediye Başkan ın Görev ve Yetkileri Bütçe Giderlerin Yıllara Göre Dağılımı () 77 Belediye lerin Giderleri İÇ KONTROL 8 Belediye lerin Gelirleri İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar 9 DİĞER KANUNLARLA VERİLMİŞ OLAN GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 İç Kontrol Uyum Eylem Planı 9 KURUMSAL YAPI 8 İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları 96 BİRİMLERE AİT GÖREVLER 9 İç Kontrol Bileşenleri, Genel Şart Sayısı ve Belirlenen Eylem Sayısı 97 İLKELERİMİZ 9 98 Misyon ve Vizyon 9 Eylem Koduna Göre İç Kontrol Eylem Planı 98 STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEF 6 Birim Bazında İç Kontrol Eylem Planı 6 Stratejik Alan: I Kültürel ve Sosyal Hayat 6 Tarih Sırasına Göre İç Kontrol Eylem Planı 6 Stratejik Alan: II Mali Yönetim 6 SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER Stratejik Alan: III Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları 6 İÇ KONTROL KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN EĞİTİMLER 7 Stratejik Alan: IV Kentsel Altyapı 6 İÇ KONTROL YOL HARİTASI 8 Stratejik Alan: V Çevre Yönetimi 6

4

5 BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU İç Kontrol; faaliyetlerin belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrolleri ifade etmektedir. 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun unda, her bir kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak bir iç kontrol sisteminin oluşturulması öngörülmüştür. İç Kontrol Sistemi, Kanun un İç Kontrol Sistemi başlıklı beşinci kısmında düzenlenmiştir. Selçuklu Belediyesi olarak, iç kontrol konusundaki çalışmaları önemsemekte ve katılımcı yöntemlerle yürütülmesine özen göstermekteyiz. İç kontrol çalışmaları, bütüncül bir yaklaşımla, belirlenmiş standartlar çerçevesinde ve tüm personelin katılımı ile yürütülmektedir. Modern belediyecilik anlayışıyla kurumsal kimliğimizi daha da geliştirerek, belediye hizmetlerine ivme kazandırma, halkımızın hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilme, mevcut kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmayı amacındayız. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek, Selçuklu ya hizmeti yüksek düzeyde sunmak iç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin, öngörülen zamanda tamamlanması ile sağlanacaktır. İç Kontrol Sistemi; öncelikle yöneticilerimiz, birim müdürlerimiz ve tüm personelimiz tarafından sahiplenilmesiyle başarıya ulaşacaktır. İlk adımlarını attığımız iç kontrol sisteminde, kurum çalışanlarının üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inancım sonsuzdur. İç kontrol çalışmalarının sonuçlarından, kurumumuz ve hizmet alan vatandaşlarımızın memnun kalmasını diler, eylem planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

6

7 KURUMSAL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Konya yı başkent yaparak tarihteki sarsılmaz yerine oturtan, Selçuklular dan ismini alan ilçe, Konya nın gelişen ve her alanda büyüyen yönünü temsil etmektedir. Konya nın kuzeyinde yer alan Selçuklu; Sarayönü, Derbent, Kadınhanı, Altınekin, Meram ve Karatay ilçeleriyle sınırı bulunmaktadır. Selçuklu bir göl tabanı olan ovada kurulmuştur. Hemen batısında Takkeli ve Loras dağları yükselmektedir. Selçuklu, Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış, bağrında sultanlar yetiştirmiş, hâkimiyetini altı asır sürdürecek Osmanlı Devleti ne kılavuzluk ve beşiklik yapmış şerefli bir maziye sahiptir. Selçuklu Belediyesi; tarih ve 99 sayılı kanunla kurulmuş olup, kuruluş çalışmalarını 8 Ağustos 988 de tamamlamıştır. Nüfus ve gelişmişlik bakımından Konya nın en büyük merkez ilçesi olan Selçuklu Belediyesi 7 mahalle ve.86 km² lik alanda hizmetlerine devam etmektedir. NÜFUS Selçuklu nun nüfusu 8.6 kişi olup, bu nüfusun 88.6 ü erkek, 96.8 ise bayanlardan oluşmaktadır. Konya nın en büyük ilçesi olan Selçuklu, Türkiye de bulunan 6 ilden daha fazla nüfusa sahiptir. Aşağıdaki tabloda Selçuklu sınırları içerisinde bulunan mahallelerin nüfus bilgileri verilmiştir. NÜFUS NÜFUS MAHALLE ADI MAHALLE ADI MAHALLE ADI MİKTARI MİKTARI AKADEMİ AKINCILAR AKPINAR AKŞEMSETTİN ARDIÇLI AŞAĞIPINARBAŞI AYDINLIKEVLER BAĞRIKURT BAŞARAKAVAK BEDİR BEYHEKİM BİÇER BİNKONUTLAR BOSNA HERSEK BUHARA BÜYÜKKAYACIK CUMHURİYET ÇALDERE ÇALTI ÇANDIR DAĞDERE DOKUZ DUMLUPINAR EĞRİBAYAT ERENKÖY ESENLER FATİH FERHUNİYE FERİTPAŞA GÜVENÇ HACIKAYMAK HANAYBAŞI HOCACİHAN HOROZLUHAN HÜSAMETTİN ÇELEBİ IŞIKLAR İHSANİYE KALEKÖY KARAÖMERLER KERVAN KILINÇASLAN KINIK KIZILCAKUYU KOSAVA KÜÇÜKMUHSİNE MALAZGİRT MEHMET AKİF MEYDANKÖY MUSALLA BAĞLARI NİŞANTAŞI PARSANA SAKARYA SALAHATTİN SANCAK SARAYKÖY SARICALAR SELAHADDİN EYYÜBİ SELÇUK SIZMA SİLLE SİLLE AK SULUTAS ŞEKER ŞEYH ŞAMİL TATKÖY TEPEKENT TÖMEK ULUMUHSİNE YAZIBELEN YAZIR YUKARIPINARBAŞI YÜKSELEN NÜFUS MİKTARI Selçuklu nun Nüfusu TOPLAM 8.6 kişidir

8 MEVZUAT ANALİZİ. BÖLÜM.. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 9 Belediye Kanunu nun. Maddesi nin a fıkrası 9 Belediye Kanunu nun. Maddesi nin b fıkrası İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu. in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Görev ve sorumluluklarla ilgili önemli hususlar (9 Kanunun. Madde) 9 İmar Kanunu 78 Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun (Madde :) 67 Enerji Verimliliği Kanunu Maden Kanunu (Madde: 7) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanlını bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyelere, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla, bu kanunla birçok görev verilmiştir. a) Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin hâlihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. b) Son nüfus sayımında, nüfusu. i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus. i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planlan yürürlüktedir. c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. d) İmar uygulaması ifraz tevhit işlemlerin kontrolü Bu Kanunun amacı can ve mal güvenliğinin temini İmar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca ön görülen fenni mesuliyeti ilgili idareye (Belediyelere) karşı üstlenir. Kanunun amacı enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomik üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğinin artırılması. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 6 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu bedelin % si ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların belediyelerin mücavir alanı içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % si ilgili belediyenin hesabına aktarılır 6 Tapu Kan. Kamu Kurum ve kuruluşları ipotek işlemleri, tescil işlemleri ve imar parselleri yapmak. 8

9 9 Kamu Ka. (Ma:7.8.6) 87 Çevre K. (Madde: ) Kamulaştırma işlemleri ve idari şerh işlemlerini yapmak. Trampa yolu ile kamulaştırma yapılması. Belediyelere, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla, bu Kanunla birçok görev verilmiştir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/ veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. 77 Gecekondu K. (Madde: 7) 86 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Madde:) 98 Bilgi Edinme Kanunu 7 İşyeri Açma Ve Çal. Ruhs. Dair Ka. Hük. Kar. Değ. Kabu. Dair Ka. 9 Asker Aile. Muh. Olanlara Yar. Hakkında Ka. (Madde: ) 78 Engelliler Hakkındaki Kanun (Madde:) 86 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Madde:) 87 Basın Kanunu 86 Fikri ve San.Ese. Kor. Ka. (Madde : ) 679 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eser.Der. Kanunu (Madde:) Belediyelere, mevcut gece konduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımımın önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler, bu Kanunla verilmiştir. Örneğin; Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. : Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanları, imar planında yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarım ile görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının korunma olanlarının ise, bu kurum ve kuruluşlarca, kamulaştırılması esastır. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Yardım isteyenlerin talepleri şehir ve kasabalarda belediye encümenleri tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç olanların adedi belirlenir. Yardımının ne suretle yapılacağı Belediye Encümenlerince tespit ve onlar vasıtasıyla ifa olunur. Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim alabilmesi için gerekli tedbirler alınır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan iş ve meslek analizleri doğrultusunda engelliler için Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mesleki habilitasyon, rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilir. Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler. Basılmış eser, yayım, süreli yayım, yaygın süreli yayım, Bölgesel süreli yayım, Yerel süreli yayımla ilgili hükümleri düzenler. Fikir ve Sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde menfaat görür Bu kanun her çeşit basma, ozalit, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak yada parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve sanat eserinin derlenmesini, derleme işlemlerini yürütecek birimleri ve derlemeye ilişkin usül ve esasları kapsar. 9

10 .. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 9 Kanun un.maddesi a)belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b)kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c)gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışımda kalan dava konusu uyuşmazlıklarım anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün isleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

11 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüsü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inçi maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Yetki ve İmtiyazların kullanılmasına dikkat edilecek hususlar (9 sayılı Kanun un. maddesi) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırlar içinde il belediyeleri ile nüfusu. i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 7 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 68 Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 68 sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ve Memurlar diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna tabi olanlar hakkında yapılan soruşturmalarda, bu Kanunun ve bu Kanunda açıklık olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun koyduğu hazırlık soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek, rapor düzenlemek, 8 Mem. ve Diğer Kamu Gör. Yar. Hak. K. 8 sayılı memurların yargılanmasına ilişkin kanun doğrultusunda personelin suç teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili kaymakamlık onayıyla ön inceleme başlatmak 6 Kabahatler Kanunu (Madde 67) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. Mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir.

12 . BÖLÜM.. Belediye Meclisinin Görev Yetkileri a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeler doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya Karar vermek e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek, h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 676 sayılı Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 9 Kanun un vermek. 8 maddesi j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapişlet veya yapişletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o)diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p)yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

13 .. Belediye Encümenin Görev Yetkileri a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 9 Belediye Kanunu e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek... Belediye Başkanın Görevleri 9 Belediye Kanunun 8. Madde a)belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b)belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c)belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d)meclise ve encümene başkanlık etmek. e)belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f)belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g)yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h)meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i)bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j)belediye personelini atamak. k)belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l)şartsız bağışları kabul etmek. m)belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n)bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p)kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

14 8 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. BÖLÜM.. Belediyelerin Giderleri Kanunun amacı, kalkınma plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik gereğince iç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetleri sürdürülmektedir. 7 Kamu İhale Kanunu ve 7 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri K. Bu kanunların amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek ve kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerinin düzenlenmesi ve uygulanması 7 Kamu İhale Sözleşmeleri Kan. (Madde:) ile ilgili esas ve usulleri belirlemek. Bu kanunda belirtilen haller dışında ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez, hükümlerde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce hazırlanır hükmüne göre işlem yapılır. Tahmin edilen bedel idarelerce tespit edilir ve ettirilir. Hükmüne göre işlem yapılır. İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. İhale konusu olan işlerin belirtilen esas ve usullere göre isteklilere ilan yolu ile duyurulur. 886 Devlet İhale Kanunu (Madde: 797)

15 .. Belediyelerin Gelirleri a.. Belediye Vergileri Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır:. Emlak Vergisi. İlan ve Reklam Vergisi. Eğlence Vergisi. Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) a.. Belediye Harçları Belediye Gelirleri Kanunu dâhilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:. İşgal Harcı. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı. Kaynak Suları Harcı. Tellallık Harcı. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 7. Bina İnşaat Harcı 8. Çeşitli Harçlar a.. Harcamalara Katılma Payı Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma paylan şunlardan oluşmaktadır:. Yol harcamalarına katılma payı. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı. Su tesisleri harcamalarına katılma payı a.. Ücrete Tabi İşler 6 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. a.. Diğer Paylar 6 sayılı Kanunun mükerrer 97 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % i belediye payı olarak ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, sayılı Maden Kanun un üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının %, si nispetinde belediye payı ayrılır. 779 S. İl Özel İdr. ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelir. Pay Verilmesi Hk. Kanun S. V. usul K. ve 68 s. Amme Ala. Tahsil Usulü Hak. K. İl Özel İdareleri ve Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilir. sayılı Kanun, belediye vergilerinin tahakkuk esaslarını, 68 sayılı Kanun ise belediyenin amme alacağı olan gelirlerinin takip ve tahsilinin düzenlemektedir.

16 DİĞER KANUNLARLA VERİLMİŞ OLAN GÖREV ve SORUMLULUKLAR MEVZUAT NO RESMİ GAZETE SAYISI SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE 96 SAYILI RESMİ GAZETE 6 SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE 66 6 SAYILI RESMİ GAZETE MEVZUAT ADI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİ KAMU İHALE KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU KAMUYA İŞÇİ ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU PASAPORT KANUNU İŞ KANUNU MESLEKİ EĞİTİM KANUNU BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNU AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ KANUNU BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) HAKKINDA GENELGE (6/) UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU HAYVAN KORUMA KANUNU VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNU İMAR KANUNU KAMULAŞTIRMA KANUNU TAPU KANUNU DEVLET İHALE KANUNU KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜRK BORÇLAR KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ USUL KANUNU DAMGA VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİĞİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU OTOPARK YÖNETMELİĞİ 6

17 MEVZUAT NO RESMİ GAZETE SAYISI 6 SAYILI RESMİ GAZETE 697 SAYILI RESMİ GAZETE / SERİ NOLU TEBLİĞ 9 SAYILI RESMİ GAZETE 878 SAYILI RESMİ GAZETE 679 SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE 9 86 SAYILI RESMİ GAZETE 867 SAYILI RESMİ GAZETE 6 SAYILI RESMİ GAZETE 896 SAYILI RESMİ GAZETE 6778 SAYILI RESMİ GAZETE 78 6 SAYILI RESMİ GAZETE 6 SAYILI RESMİ GAZETE 67 SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE SAYILI RESMİ GAZETE 68 SAYILI RESMİ GAZETE 77 SAYILI RESMİ GAZETE 66 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HK. YÖNETMELİĞİ KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROĞRMLARI HK. YÖNETMELİĞİ / SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ EMLAK VERGİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK 6 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĞİ POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 6 NİSAN TARİH VE 86 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUNU KABAHATLER KANUNU TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNU EMLAK VERGİSİ KANUNU İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNU İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAFTA TATİLİ KANUNU NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YELERİN İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞİ BAZI KANUNLAR İLE 7 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU ÖLÇÜ VE AYAR ALETLERİ MUAYENE TÖNETMELİĞİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİM KANUNU ASANSÖR YÖNETMELİĞİ ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ SOSYAL HİZMETLER KANUNU MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİĞİ ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM KANUNU İŞ KANUNU TAŞIT KANUNU AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KANUNU SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNU BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLEREVE TEKNİK KRİTERLEREİLİŞKİN TEBLİĞİ BİNALARDA ENERJİ VE PERFORMANS YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNU 7

18 KURUMSAL YAPI BAŞKAN ÖZEL KALEM MD. İÇ DENETÇİ TEFTİŞ KURULU MD. HUKUK İŞLERİ MD. EVLENDİRME MEM. BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI FEN İŞLERİ MD. İMAR ve ŞEHİRÇİLİK MD. KÜTÜPHANE MD. SAĞLIK İŞLERİ MD. EMLAK ve İSTİMLAK MD. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MD. PARK ve BAHÇELER MD. PLAN ve PROJE MD. SPOR İŞLERİ MD. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MD. YAPI KONTROL MD. MALİ HİZMETLER MD. DIŞ İLİŞKİLER MD. ZABITA MD. İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MD. KENTSEL TASARIM MD. RUHSAT ve DENETİM MD. YAZI İŞLERİ MD. BELEDİYE TİYATRO MD. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD. DESTEK HİZMETLER MD. ETÜT PROJE MD. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD. BİLGİ İŞLEM MD. 8

19 BİRİMLERE AİT GÖREVLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ * Başkanın günlük, haftalık ve aylık programlarını yapmak. * Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, günlük olarak takip etmek * Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak * Başkanın özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak. * Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk edip, Başkan ın görmesi gerekenleri Başkan ın bilgisine sunmak. * Temsil ve ağırlama hizmetlerini yapmak * Randevu taleplerini ve davetiyeleri değerlendirerek günlük programları ve toplantıları yapar. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ * Belediyenin personel ihtiyacını belirlemek, insan kaynakları planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak, etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, * Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak, * Yönetim Sistemlerinin (KaliteÇevreİş Sağlığı) devamlılığını sağlanmak için gerekli çalışmaları yapmak, belediye personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. * TSENISO 9: Kalite Yönetim Sistemi, TSENISO Çevre Yönetim Sistemi, TS 8 İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Yönetim Sistemi gereği yerine getirilmesi gerekli faaliyetlerini dokümantasyona uygun olarak yerine getirilmesini ve kayıtların tutulmasını sağlamak, * Müdürlük faaliyetlerinin yerine getirilmesi esnasında tüm personelin Belediye mallarını yıpratmadan, hasara uğratmadan, en verimli ve en ekonomik şekilde kullandırılması ve korunmasını sağlamak, * Personelin çalışmaları esnasında her türlü zaman, enerji, malzeme tasarrufuna azami ölçüde dikkat edilmesini sağlamak, * Belediye Memur kadrolarındaki, iptalihdas, değişiklikleri, Norm Kadro ve ilke standartlarına göre yaparak, Belediye Meclisinin onayına sunmak, personelin özlük işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak,, * İlk defa devlet memurluğuna atanacak olanlar ile yer değiştirmek suretiyle atanacakların işlemlerini yapmak, * Tespit edilen yan ödeme ve tazminatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak, * Naklen gelen ve giden personelin işlemlerinin takibini yapmak ve neticelendirilmesini sağlamak, * Memur, İşçi ve sözleşmeli personelin tüm emeklilik işlemlerini yürütmek, * Memurlar hakkında adli ve idari cezaların takibini yapmak, * Sicil raporlarının takibi veya dosyalanması işlemlerini yapmak. İşçi Disiplin Kurulu toplantıları ve hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek, adli ve idari cezaların takibini yapmak, * İşçi, memur ve sözleşmeli personelin maaş, askerlikteki borçlanılan sürelerinin ve diğer ödemelerine ait tahakkuk işlemlerini yapmak, * Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim taleplerinin değerlendirilmesini, yıllık eğitim planının oluşturulmasını sağlamak, * Yıllık eğitim planına göre eğitimlerin etkin, verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, 9

20 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ * Tüm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, koordine etmek, donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak, * Hizmet ve işlemlerinin genel belediye mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, * İhtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, bilgi işlem sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak. * Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak. * Belediye bilgi işlemlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının donanım, yazılım, veri tabanı ve sistemlerinin ortak kullanımına yönelik çalışmalar yapmak. * Belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan network ve intranet yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak. * Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, veritabanı oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı, (data ve diğer network işleri) hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. * Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde satın almak * Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak. * Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek. * Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda belediyenin Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak. * Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.

21 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ * 9 sayılı Belediye Kanunu, 87 sayılı İş Kanunu, 7 sayılı Kamu İhale Kanunu, 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 67 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İlgili Bakanlıkların yerel yönetimlerin dış ilişkilerine ilişkin Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri; Ülkemizin Dış Politikasıyla uyumlu ve çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek. * İlçemizi ve Belediyemizi doğrudan yada dolaylı olarak ilgilendiren, belediyemizin vizyonunu geliştirecek, ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerimizi geliştirecek, belediye faaliyetlerimizi tanıtabilecek, belediye organlarımızın ve birimlerimizin bilgi ve görgüsünü artıracak yada belediyemizdeki bilgi ve teknoloji birikimini diğer mahalli idarelere aktarabilecek nitelikteki yurt içi ve yurt dışında düzenlenen her türlü fuar, sempozyum, toplantı, seminer, konferans, gezi ve inceleme programlarına belediye organlarının ve belediye birimlerinin katılmasını sağlamak. * Kardeş belediye olunacak kent hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek. Kardeş şehir protokolünün, işbirliği protokolünün ve mutabakat zaptının metinlerini ve tercümelerini ilgili kurum temsilcileriyle birlikte müştereken hazırlamak, bu konudaki meclis kararlarının ve Bakanlık onaylarının alınmasına ve ilgili Bakanlıkların bilgilendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek. * Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik olarak düzenlenecek olan sosyal ve kültürel etkinliklerde belediyenin ilgili birimlerine destek olmak. * Üye olunacak mahalli idare birliğinin misyonu ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedefleri hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek. * Birlik organlarında görev alan belediye meclis üyelerimizle koordinasyon halinde olmak,birlikten ayrılma sürecinde belediyemiz adına yapılması gereken iş ve işlemlerin sekreteryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek, Birlikten ayrılışla ilgili olarak belediyedeki ilgili birimleri ve ilgili Bakanlıkları bilgilendirmek. Üye olunacak yada üye olunan Mahalli İdare Birliklerinin yurt içi yada yurt dışında yapacakları faaliyetlere, ilgili belediye organları ile belediye birimlerinin katılımını sağlamak. * Etkinlik ve ziyaretin gerçekleştirileceği ülkelerdeki Diplomatik Temsilciliklerimizi protokol esaslarına uygun bir şekilde bilgilendirmek, gerektiğinde ziyaret etmek ve istişarelerde bulunmak. Etkinliklerimize, Diplomatik Temsilciliklerimizdeki protokol mensuplarını davet etmek.

22 * Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak belediye uygulamalarımızda ve prosedürlerimizde yapılaması gereken düzenlemeler konusunda ilgili birimleri bilgilendirmek. Bu konuda toplantılar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, inceleme ve araştırma gezileri tertip etmek ve bu etkinliklere belediyenin ilgili birimlerinin, belediye organlarının, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlamak. Avrupa Birliğine üye ülkelerde, mahalli idarelerle ilgili her türlü toplantı, seminer, sempozyum ve konferansa belediyenin ilgili birimleri ile belediye organlarının katılımını sağlamak. Avrupa Birliği Müktesebatına uygun olarak; belediyemizin vizyonunu gözden geçirmek ve geliştirmek, AB konusunda belediyemizin stratejik hedeflerini oluşturmak ve gerçekleşmeleri takip etmek üzere periyodik olarak gözden geçirme ve ilerleme toplantıları yapmak, * Hibe desteği alınabilecek projeler hakkında bilgiler toplamak Proje tasarıları hazırlatmak, Hazırlanan tasarıları belediye üst yönetimine ve ilgili birim yöneticilerine sunmak, Belediyenin ilgili birimlerine rehberlik etmek ve koordinasyon sağlamak, Projelerin uygulama süreçlerinde ilgili birimlere her türlü teknik desteği sunmak. * Ülkemizle tarihsel bağları bulunan ülkelerdeki milli ve manevi mirasımızı ilgilendiren konularda; Sivil toplum kuruluşları ve Belediyemizin kültür ve sosyal işler birimi ile koordinasyon halinde anma etkinlikleri düzenlemek, Belediyemizin basın yayın birimi ile koordinasyon halinde kitap, dergi, CD ve kısa film hazırlatmak ve kamuoyuna sunmak. Üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde sempozyum, toplantı, seminer ve konferanslar düzenlemek. Tarihi önemi olan özel günlerde, ilgili ülkeleri yada ilgili ülkelerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerini ziyaret etmek. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ * Başkan tarafından gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem görmesini sağlamak, * Meclis ve encümende görüşülerek karara bağlanan evrakın süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek, * Meclis toplantı gündemlerini hazırlatıp gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak,

23 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ * Teftiş Kurulunun yönetim çalışmalarını düzenler, kontrol eder ve soruşturma işlemlerinde elde edilen sonuçlar üzerinde gereken işlemleri yapar. * Soruşturma, rapor ve fezlekeleri inceler. Bunların idari yönleri hakkında alınması gereken tedbirleri Belediye Başkanlığına bildirir. * Teftiş işlerinin genel gidişi, teftiş usullerinin iyileştirilmesi hususlarında Belediye Başkanlığına teklifte bulunur. * Belediye Başkanlığının gerekli gördüğü işler üzerinde bizzat soruşturma yapar * Belediye kanunları ve diğer ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapar. * Bu yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar. * Belediye mevzuatı ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde; Selçuklu Belediyesine bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü soruşturma yapmak. * Suç işledikleri anlaşılan ya da hakkında ihbar ve şikâyet olan memur ve hizmetliler hakkında soruşturma yapmak. * Görev ve memurluk onuruna uymayan kötü alışkanlık ve davranışları yaygın olan memurlar hakkında 67 sayılı Devlet Memurları Kanununun. maddesi gereği savunmalarını almak, * Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak. * 68 sayılı kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu kanun hükümleri, bu kanun ve bu kanunda açıklık olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Kanununun koyduğu hazırlık soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek. * Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Başkanlıkça verilecek soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ * Selçuklu Belediyesi adına yargı mercilerinde dava açarak ve icra mercilerinde takipte bulunarak Selçuklu Belediyesinin menfaatlerini temin etmek, Belediyeye karşı yargı mercilerinde açılmış olan davalarda ve icra mercilerinde yapılmış olan takiplerde Belediyenin menfaatlerini korumak. * Yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterlerden yapılacak tebligatları Selçuklu Belediyesi adına tebellüğ ederek, hukuki gereklerini yerine getirmek. * Başkanlık makamı ve müdürlüklerin görüş istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında hukuki mütalaasını vermek. * Müdür tarafından havale edilen belediye aleyhine İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılmış veya idaremiz tarafından açılan davalara ilgili mahkemeler nezdinde dilekçe vermek, mahkeme tarafından gerekli görüldüğünde duruşma ve keşiflere katılmak ve davayı sonuçlandırmak için gerekli tüm usül işlemlerini yapmak, mahkeme tarafından verilen kararın idaremiz aleyhine sonuçlanması halinde Danıştay nezdinde temyiz ve tashihi karar yollarına başvurularak yasal tüm işlemlerde idaremizi temsil etmek, * Danıştay ın birinci derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davaların takip ve sonuçlandırılması için gerekli tüm usül işlemlerini yapmak, * Belediye aleyhine Adli Yargıda açılan veya idaremiz tarafından açılan davalara ilişkin maddi ve şekli anlamda kararın kesinleşmesi aşamasına kadar tüm usulü işlemleri yapmak, * İdaremizin alacaklarının tahsili ya da idaremiz aleyhine başlatılan icra takiplerini sonuçlandırmak, * İdaremize karşı suç işleyenlerin cezalandırılması amacıyla açılan ceza davalarını takip etmek, gerekli görüldüğünde kamu davası açılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı nda suç duyurusunda bulunmak, * Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi ve Birim Müdürlükleri tarafından hukuki görüş talebi ile gönderilen evrakları incelemek, gerekli hukuki araştırma sonucu konuyu yorumlayarak görüş bildirmek, * Mahkemeden gelen tebligatlardan yeni dava dilekçesi olanlar için dosya açarak, esas defterine işlemek, işlem yapılmak üzere avukatlara iletmek, işlemi biten dosyaları kaydederek arşivlemek, * Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılan davaların takibini sağlamak amacıyla nden çekilen avansları, mahkeme masrafı olarak adli ve idari veznelere makbuz karşılığında yatırmak, avukatlar tarafından hazırlanan cevap dilekçesi, temyiz dilekçesi, mal beyanı vs. yazışmaları mahkemelerine ibraz etmek, * Belediyemize kira ve ecrimisil borcu bulunan mükellefler hakkında başlatılan icra takipleri için icra föyü açmak, dosya borcunu kapatmak için müracaat eden borçlulara tahsilat fişi kesilerek nce tahsilini sağlamak, borcu biten dosyaları infaz hükmüyle kapatıp arşivlemek, * Belediyemiz aleyhine başlatılan icra takiplerindeki borcun ödenmesi için tahakkukunu hazırlayarak ne intikal ettirmek,

25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ * Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basınyayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, afiş, haber bülteni hazırlamak, duyurular yapmak, * Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberleri cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlamak, * Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bu hizmetle ilgili olarak görevlendirmeler yapmak. * Selçuklu Halkının iş ve işlemlerini daha etkin ve hızlı takibi ve gerçekleştirmesi için elektronik, otomasyon ve internet ortamında gerekli çalışmaları yapmak. * Belediyenin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı ekinliklerin haber bülteni haline getirilerek web sitesine girer ve basın medya kuruluşlarına düzenli olarak iletir. * Belediye ve birim müdürlüklerinin çalışmalarının fotoğraflanmasını ve kamera kaydının alınmasını sağlar, tümünü arşivinde tutar. Belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan tüm haberleri her gün Başkanlık Makamına sunar. * Belediye faaliyetlerini anlatan ve Selçuklu broşür, kitapçık, kısa film veya belgesel formatında CD DVD ler hazırlatarak gerekli görülen yerlerde vatandaşlara, heyetlere dağıtır. * Sosyal ve kültürel içerikli dergi, kitap, broşür, belgesel hazırlar. * Belediye çalışmalarının medya kuruluşlarına anlatıldığı basın toplantılarını düzenler. * Medya mensuplarının Selçuklu Belediye Başkanı ile görüşme taleplerini iletir ve Başkanın programına göre uygun tarihlerde görüşmelerini sağlar. * Selçuklu Belediyesinin medyada haber olma oranlarıyla ilgili istatistik verileri tutar ve analizlerin yer aldığı raporlar hazırlar, * Belediyenin faaliyet raporuna esas olan fotoğraf ve dokümanları hazırlar, * Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için stand hazırlıkları yapar. * Vatandaşların internet üzerinden talep ettiği başvuruların ilgili müdürlüklere dağıtılmasından ve gelen yanıtların vatandaşlara mail veya telefon yoluyla zamanında iletilmesinden sorumludur, * BİMER ve Bilgi Edinme taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi ve gelen sonuçların vatandaşlara bildirilmesinden sorumludur. * Hizmet Masalarına yapılan başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ve sonuçların vatandaşlara bildirilmesinden sorumludur. * Selçuklu Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. * Belediyenin faaliyetleriyle ilgili müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yapılabilmesi için çeşitli konularda anket çalışması yapar. * Selçuklu halkının kentlilik bilincinin artırılması ile belediyehemşeri ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlikler düzenler.

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 )

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 ) Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Mustafa

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2015 2016-2017 2018-2019 STRATEJİK PLANI VE http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Yerel idarelerin mali ve idari sorunları dikkate alındığında faaliyetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesi

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 YILLARINI KAPSAYAN KAMU İÇ KONTROL EYLEM PLANI SUNUŞ 5018 Sayılı Yasanın 55. Maddesinde İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması ndan)

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr

Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr BAŞKAN DAN Saygıdeğer Hemşehrilerim, İlçemize ve sizlere hizmette birinci yılımızı tamamladık. Birinci yılımızda yaptığımız

Detaylı

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 -

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2011 www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. K. ATATÜRK - 1 - - 2 - Sevgili

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDÝYESÝ

T.C. MERAM BELEDÝYESÝ T.C. MERAM BELEDÝYESÝ 2009 YILI FAALÝYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 05.04.2010 tarih ve 61 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

MALİ YILI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI. ANTALYA / Ekim 2014

MALİ YILI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI. ANTALYA / Ekim 2014 2015 ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 17 Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2015 Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi Beşiktaş Belediye Başkanlığı 1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Stratejik Planı 2010-2014 Dönemi 2 İÇİNDEKİLER No 1. S U N U Ş 1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI 2 2. BEŞİKTAŞ HAKKINDA

Detaylı