ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI"

Transkript

1 ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Prof. Dr. Gönül Erkan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Sosyal hizmet uzmanlarının uygulama yaptığı alanlardan biri de özürlülük tür. Özürlülerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının koruyucu-önleyici, iyileştirici-geliştirici ve rehabilite edici fonksiyonları vardır. Sosyal hizmet uzmanları özürlülerle hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde, özürlü danışma merkezlerinde, özel eğitim okullarında vb. çalışır. Sosyal hizmet uzmanları özürlülerle çalışmalarını üç boyutta yürütür: 1. Özürlü bireyler ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları 2. Özürlü grupları ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları 3. Özürlüler ve ailelerine yönelik toplum düzeyinde sosyal hizmet uygulamaları ÖZÜRLÜ BİREYLER VE AİLELERİ İLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Özürlü bireyler ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları genelde görüşmeler yoluyla gerçekleşir. Sosyal Destek Sistemleri Özürlü bireyler ve aileleri ile sürdürülen çalışmalarda sosyal destek özellikle ağırlık taşır. Sosyal destek kavramı, son yıllarda sosyal hizmet araştırmalarında ve uygulamalarında giderek önem kazanmaya başlamıştır. (El-Bassel, Duan-Rung ve Cooper, 1998). Sosyal destek, insanın stresli bir olaya egemen olmasını ve onunla başa çıkmasını koylaştıran sosyal çevreden gelen bir geri bildirim dir. (Caplan ve Killilea, 1976). Özürlüler için gerekli olan sosyal desteği aile üyeleri, yakın arkadaşları ve meslek sahibi kişiler sağlar. Meslek sahibi kişiler arasında sosyal hizmet uzmanları da yer almaktadır. Sosyal hizmet uzmanları özürlülere yardımcı olduğu kadar, ailelerine de yardımcı olur. Aileler, özürlü üyelerinin bağımsız yaşamalarında çok kritik bir rol oynar. Bazı aileler resmi bir destek almadan özürlü üyelerinin bakımını sağlar; bazıları ise sosyal hizmet uzmanlarının yardımına ihtiyaç duyar (McCallion ve Toseland, 1993). Sosyal destek türlerini sınıflandırma konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu yazıda duygusal sosyal destek, bilgisel sosyal destek ve elle tutulur sosyal destek (Tufan, 1994) türleri üzerinde durulacaktır. Bu destek türleri zaman zaman birbirini kapsayan nitelikleri taşır. Duygusal Sosyal Destek Duygusal sosyal destek, bir bireyin sevildiğini ve insan olarak değerli bulunduğunu hissetmesine yol açan davranışları içerir (Bloom, 1982 akt. Tufan, 1994). Duygusal sosyal destek hem özürlülerin hem de ailelerinin yaşam kalitesinin düşmesini engellemek ve onlara değer verildiğini hissettirmek bakımından önemlidir. Sosyal hizmet uzmanları, bu destek kapsamı içinde ele alınabilecek şu işlevleri yerine getirir: Özürlülerin ve ailelerinin özürlülük ile ilgili duygularından söz etmesini sağlar. Özürlülerin ve ailelerinin üzüntülerini, sıkıntılarını uyumsuzluğa yol açmayacak biçimde yaşamaları için yardımcı olur (Erkan ve Koçyıldırım, 1996). 34

2 8. Halk Sağlığı Günleri,Halk Sağlığı Ve Sosyal Bilimler, Haziran 2003 Sivas Özürlülerin eksiklikleri, yetersizlikleri yerine, başarıları ve yeterlilikleri üzerinde odaklaşarak onları güçlendirir (Şahin, 2001). Özürlüler ile aile üyeleri arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması ve tanımlanması için yardımda bulunur. Özürlülerin ve ailelerinin özürü kabullenmeleri için çaba gösterir (Mackelprang ve Salsgiver, 1999). Bilgisel Sosyal Desek Bilgisel sosyal destek, hasta ya da özürlü bireye kendine nasıl yardım edebileceği ve hastalığı hakkında yeni bir görüş kazandırmayı vb. amaçlar (Neuling, 1988). Özürlülere ve ailelerine gereksinim duydukları bilgileri aktarmak için sosyal hizmet uzmanı şu işlevleri yerine getirmeye çalışır: Özürlülere ve ailelerine özürün psiko-sosyal boyutları hakkında bilgi verir (İl, 2001). Özürlüleri ve ailelerini özürlülük sonucu ortaya çıkan sıkıntıları ile başa çıkmakta kullanacakları teknikler hakkında bilgilendirir (Mackelprang ve Salsgiver, 1999). Özürlülere ve ailelerine özürlülerin bakımı, eğitimi ve rehabilitasyon hizmetleri vb. hakkında bilgi verir (Erkan ve Koçyıldırım, 1996). Özürlülerin yaşamını kendi başına idare etmeleri için, kendini yönetmek ve kendini savunmak konusunda gerekli bilgileri aktarır (Mackelprang ve Salsgiver, 1999). Özürlülerin ailelerine, özürlü üyeye tutumlarının onun gelişimini nasıl etkileyeceği konusunda bilgi verir (Kozier, 1962). Elle Tutulur Sosyal Destek Elle tutulur ya da araçsal sosyal destek hizmet, alet,eşya, meta cinsinden yardımlar ile ödünç para verme çocuklara bakma, ev içindeki ve dışındaki hizmetleri üstlenme gibi yardımlardan oluşur (Tufan, 1994). Bu tür destek daha çok aile üyeleri ve yakın arkadaşlar tarafından sağlanır. Elle tutulur sosyal desteğin sağlanması için bazen sosyal hizmet uzmanları devreye girer. Özürlülerin ailelerini ve yakın arkadaşlarını örgütleyerek şu işlevleri yerine getirir: Ev içindeki ve dışındaki tüm işleri üstlenmelerini ve yürütmelerini sağlar. Çocukların bakımını sağlamaları için çaba gösterir. Sokağa çıkmak isteyen özürlülere yardımcı olunmasını sağlar vb. Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarına sağladığı hizmetlerden biri olan sosyal yardım da, elle tutulur sosyal destek kapsamı içinde düşünülebilir. Sosyal yardım, süreli ya da özel durumlarda olmak üzere karşılıksız yapılan ayni ve nakdi nitelikteki ekonomik yardımlar dır (Karataş, 1999). Ayni yardımlar eşya, giyecek, yiyecek vb. yardımları içerir (Koşar, 2000). Diğer bir deyişle ayni yardımlar araç, gereç yardımıdır. Özürlülere ayni yardım sağlayan sosyal hizmet uzmanları şu tür hizmetleri sağlar: Yoksul özürlülere protez, tekerlekli sandalye vb. alınması için girişimlerde bulunur. Yoksul özürlülerin Kızılay vb. kuruluşlardan yemek almalarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb. kuruluşlardan kuru gıda almalarını sağlar. Yoksul özürlülerin gerekli ilaçları almaları için ilgili kuruluşlara başvurur. Nakdi yardımlar ise geçim parası (Koşar, 2000) şeklinde olup, sosyal hizmet uzmanları özürlülere şöyle katkıda bulunur: Yoksul özürlülere parasal yardım sağlayan çeşitli kuruluşlardan özürlüleri yararlandırır. Bunun için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Fonu, Kızılay, Yardım Sevenler Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb. gibi kuruluşlara başvurur. 35

3 Yoksul özürlülerin yasaların sağladığı haklardan yararlanmaları için girişimde bulunur. Örneğin, 65 yaşını dolduran özürlülere maaş bağlanmasını sağlar. ÖZÜRLÜ GRUPLARI VE AİLELERİ İLE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Bu sosyal hizmet uygulamaları, özürlüler ve aileleri ile yapılan grup çalışmalarını kapsar. Söz konusu bu uygulamalarda, toplumdaki sorun odaklarına yönelik çok kapsamlı ve bütünleştirici bir uygulama dinamiği ağırlık taşır (Mavili-Aktaş, 2001). Grup çalışmalarında da bazı sosyal destek türlerinden yararlanılır. Grup ortamında sosyal destek ve grup bağının oluşması, duyguların belirlenmesi ve ifade edilmesi (Duyan, 1997), sosyal destek sistemlerinin harekete geçirilmesi ile sağlanır. Sosyal hizmet uzmanlarının özürlüler ve aileleri ile kurduğu çeşitli gruplar vardır. Bu yazıda Yüksekokulumuz öğrencilerinin uygulamalarda yararlandıkları grup türleri üzerinde durulacaktır. Bu gruplar destek grupları, etkileşim grupları, eğitici gruplar ve toplumsallaşma gruplardır. Destek Grupları Destek grupları, kendi kendine yardım grupları olarak da adlandırılır. Bu gruplarda üyeler arasında karşılıklı güçlü bir destek esastır (Kirst-Ashman ve Hull, 1999). Bir grup uygulayıcısı olarak, destek gruplarında rol alan sosyal hizmet uzmanları şu işlevleri üstlenir.: Hastalık ya da özürlülük sonucu olaşan stres ve sosyal izolasyonu azaltır. Teşhisle başedebilme kapasitesini artırır. Hastanede kalma ve tedavinin sıkı ve tek düzeliğine uyumu konusunda çaba gösterir. Bir yere ait olma duygusunu sağlamaya çalışır. Benlik saygısı düzeyini artırır ve damgalanmış olma duygusunu azaltır vb. (Duyan, 1997). Etkileşim Grupları Etkileşim gruplarında, her üyenin duygularının farkına varması ve bu duygularının birbirleri üzerindeki etkilerini görmesi amaçlanır (Duyan, 1997). Bu gruplardaki sosyal hizmet uzmanları, grup sorumlusu olarak, üyelerin kendilerini rahatlıkla ifade etmesi, duygusal ifade biçimlerini geliştirmesi ve kolaylaştırması için çaba gösterir (Mavili-Aktaş, 1995). Eğitici Gruplar Bu gruplar üyelerine belli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar (Bulut, 1994; Mavili-Aktaş, 2001). Bu gruplara eğitim-ruhsal eğitim grupları da denir (Duyan, 1997). Grup uygulayıcısı olan sosyal hizmet uzmanları bu gruplarda hastalara, özürlülere ve ailelerine hastane, tıbbi personel, kaynaklar ve hastalık ya da özürün etiyolojisi, gelişimi, bireysel ve sosyal yaşamdaki sonuçları hakkında bilgi verir (Duyan, 1997). Sosyal hizmet uzmanları bu bilgilerin yanısıra, özürlülerin bakımı, eğitimi, rehabilitasyon merkezleri, özürlü danışma merkezleri ve sosyal güvenlik hizmetlerine dair bir takım bilgiler iletir. Eğitici gruplara özelikle aile planlaması, cinsel eğitim konularında bilgi vermesi amacıyla halk sağlığı hekimleri davet edilir (Mavili-Aktaş, 2001). Toplumsallaşma Grupları Toplumsallaşma gruplarının amacı, üyelerde kabul edilebilir tutum ve davranışlar geliştirmektir (Toseland ve Rivas, 1984). Toplumsallaşma gruplarında liderlik rolü sosyal hizmet uzmanlarına aittir (Bulut, 1994). Sosyal hizmet uzmanları hastaların yeni rollerine ya da değişen rollerine uyum sağlamaları için onlara olanak tanır. Kendi kendine gelişimleri ve sosyal rolleriyle bütünleşmeleri için yardımcı olur (Duyan, 1997). 36

4 8. Halk Sağlığı Günleri,Halk Sağlığı Ve Sosyal Bilimler, Haziran 2003 Sivas ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİNE YÖNELİK TOPLUM DÜZEYİNDE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Bu tür sosyal hizmet uygulamaları topluma yönelik çalışmaları içerir. Bu çalışmalar da özürlüler ve ailelerini içine alan çalışmalar olup, sosyal hizmet uzmanları şu işlevleri yerine getirir: Özürlülüğün nedenlerini önleyici çalışmalar yapar ve bu konuda toplumu ve kamu görevlilerini bilinçlendirir. Özürlüler ve ailelerinin aktif bir yardımlaşma içinde bulunmaları, birlikte daha bilinçli ve etkin bir mücadele vermeleri için örgütlenmelerini teşvik eder. Bu bağlamda, onları dernek ve vakıf kurmaları için özendirir. Özürlüler ve aileleri ile çalışmak isteyen gönüllü kişilere yönelik özel organizasyonlar geliştirir ve yürütür. Bunun için gönüllü gereksinimini belirler; gönüllülere çağrıda bulunur; eğitimlerini sağlar ve çalışmalarını izler. Özürlülere yönelik yanlış anlayış ve önyargıların değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Bu çerçevede açık oturumlar, paneller düzenler; broşür hazırlar; sergiler açar; basın ve kitle iletişim araçlarını harekete geçirir. Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde bulunur ve bu kuruluşlarla birlikte toplumdaki bireyleri duyarlı kılacak etkinlikler düzenler. Özürlülerin boş zamanlarını değerlendirici etkinlikler oluşturur ve özel spor yarışmalarının düzenlenmesine katkıda bulunur. Özürlülük alanında araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarını ilgili hizmet birimlerine bildirir. Bu yolla hizmet birimlerinin politikalarını etkilemeye çalışır. Özürlülere yönelik bir takım ayrıcalıklar ve hizmetler sağlanması ve bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması konusunda kamuoyu oluşturur ve ilgili kamu kuruluşlarını etkiler (Erkan ve Koçyıldırım, 1996). Özürlülere kolaylık sağlayan bir toplum ortamı oluşturulması için sosyal planlama görevini yürütür (Mackelprang ve Salsgiver, 1999). Özürlüler ve aileleri için uzun süreli hizmet ve desteğin planlanması ve koordinasyonunda yardımcı olur (Gibelman, 1995). Özürlülerin vatandaşlık haklarıyla ilgili sorunlarında savunuculuk rolünü üstlenir (Arıkan, 2001; Küçükkaraca, 2001). Ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve kendi haklarının savunucusu olmaları için onları eğitir (Arıkan, 2001). Özürlü ailelerinin güçlendirilmesi ve birbirlerine destek olmaları için politikalar üretir (Cankurtaran-Öntaş, 2001). Özürlülerin yararlandıkları kuruluşların kendilerine ve ailelerine tanıtımı için toplantılar düzenler (Demiröz, 2001). Özürlülerin bilgi ve becerileri ile uyumlu işler bulabilmeleri için, çeşitli iş araştırmaları yapar ve işverenleri bilgilendirir (Erkan ve Karataş, 1999). KAYNAKLAR Arıkan, Çiğdem. Görme Özürlü Kadınlar: Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri. Ankara: Körler Federasyonu, Bloom, R. Joan. Social Support Sytems and Cancer: A Conceptual Wiew, Psychosocial Aspects of Cancer.Ed. J, Cohen ve Diğerleri. Newyork: Daven Press, Aktaran: Beril Tufan. Göçmen İşçilerde İş Kazaları. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Bulut, Işıl. Sosyal Grup Çalışması, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1994 (Yayınlanmamış Ders Notu). Cankurtaran-Öntaş, Özlem. Özürlülük ve Aile Politikaları, İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet: Prof. Dr. Nesrin Koşar a Armağan. Yay. Haz. : Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu,

5 Caplan, Gerald ve Marie Killilea (Ed.), Support Systems And Mutual Help: Multidisciplinary Explorations.Newyork: Grune Stratton, Demiröz, Filiz. Görme Özürlü Okullarındaki Sosyal Hizmet Gereksinimi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Yay. Haz.: Kasım Karataş. Ankara, Mart Ankara: Körler Federasyonu, 2001 Duyan, Veli. Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Ortopedi Hastalarının Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi. Ankara: El Bassel, Nebila, Chen Duan-Rung ve Daniel Cooper. Social Support and Social Network Profiles among Women on Methadone, Social Service Review 72, 3: , Erkan, Gönül ve Kasım Karataş. Ankara Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Hizmet Uygulaması, Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu. Yay. Haz.: Kasım Karataş. Ankara 1-2 Aralık Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, Erkan, Gönül ve Şener Koçyıldırım. Zihinsel Özürlü Çocuklarla İlgili Rehabilitasyon Merkezlerindeki Sosyal Hizmet Uzmanlarının Aile ve Topluma Yönelik Görevleri, Özürlü, Kent ve Çevre Kongresi, Ankara, 2-6 Aralık 1996 (basılmamış poster bildiri). Gibelman, Margaret. What Social Workers Do. Washington: National Association of Social Workers, İl, Sunay. Özürlülük, Aile Yaşamı ve Sosyal Hizmet, Görme, Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Yay. Haz.: Kasım Karataş. Ankara, Mart Ankara: Körler Federasyonu, Karataş, Kasım. Türkiye de Özürlülere Yönelik Sosyal Yardımlar, Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu. Yay. Haz.: Kasım Karataş. Ankara, 1-2 Aralık 1997.Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, Kirst-Ashman, Karen K. ve Grafton H. Hull. Understanding Generalist Practice. Chicago: Nelson-Hall Publishers, Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet). Ankara: Kozier, Ada Casework with Parents of Blind Children, Social Casework XLIII, 1: 15-22, Küçükkaraca, Nilgün. Özürlü Hakları ve Sosyal Hizmet Mesleği, Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Yay. Haz.: Kasım Karataş. Ankara, Mart Ankara: Körler Federasyonu, Mackelprang, Romel W. ve Richard O. Salsgiver. Disability: A Diversity Model Approach in Human Service Pratice. Canada: Brooks/Cole Publishing Company, Mavili Aktaş, Aliye. Gençlere Yönelik Hizmetlerde Grup Danışması ve Grup Liderliğiyle İlgili Bazı Prensipler ve Ahlaki İlkeler. Ankara: Kara Harp Okulu, Mavili-Aktaş, Aliye. Küçük Gruplar: Dinamikleri ve Süreci. Ankara: McCallion, Philip ve Ronald W. Toseland. Empowering Families of Adolescents and Adults with Developmental Disabilities, Families in Society: The Journal of Contemporary Human Service 74,10: , Neuling, S.J ve R.H. Winefild. Social Suport and Recovery After Surgery for Breast Cancer: Frequency and Correlates of Supportive Behaviors by Family, Social Science and Medicine. 27,4: , Şahin, Fatih. Özürlülere Yönelik Yeni Bir Sosyal Hizmet Uygulama Modeli: Güçler Perspektifi, Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları.Yay. Haz.: Kasım Karataş. Ankara, Mart Ankara: Körler Federasyonu, Toseland, Ronald W. ve Robert F. Rivas. An Introduction to Group Work Practice. Newyork: McMillan Publishing Company, Tufan, Beril. Göçmen İşçilerde İş Kazaları. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü,

TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Hakemli Dergi. 2013/12 Sayı:2 T.C.

TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Hakemli Dergi. 2013/12 Sayı:2 T.C. Hakemli Dergi TSHD T.C. 2013/12 Sayı:2 Derginin Künyesi Yayın Sahibi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adına Prof.Dr. İrfan ŞENCAN YAYIN KURULU BAŞKANI Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI YAYIN

Detaylı

HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara.

HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara. Özbesler ve İçağasıoğlu Çoban Araştırma HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara Cengiz ÖZBESLER* Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN**

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları;

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları; DİYABET HEMŞİRELİĞİ Diyabet bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri

Detaylı

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET Sağlık alanı, sosyal hizmet mesleğinin en saygın uygulama alanlarından birisidir. Mesleğin ortaya çıktığı yirminci yüzyılın başından itibaren

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU: HOLLANDA ÖRNEĞİ *

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU: HOLLANDA ÖRNEĞİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2313 Number: 24, p. 57-71, Spring 2014 EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU:

Detaylı

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET Acar Derleme Anahtar Sözcükler: Onkoloji, kanser, sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanı, psikososyal. ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ Social Work in Oncology: Case Examples Melis ACAR* * Bilim Uzmanı,

Detaylı

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2533 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1504 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Yazarlar Uzm.Sosyal Çalışmacı Aziz ŞEKER (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. İlhan TOMANBAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI II

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI II HEDEFLER İÇİNDEKİLER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI II Kadın ve Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Kuruluşları Aile Danışma Merkezleri Kadın ve Erkek Konukevleri Toplum Merkezleri Aile Mahkemeleri Yaşlılara Yönelik

Detaylı

GENEL OLARAK ÖZÜRLÜLERE YÖNELĐK ÇALIŞMALAR VE ĐSMEK ÖRNEĞĐ

GENEL OLARAK ÖZÜRLÜLERE YÖNELĐK ÇALIŞMALAR VE ĐSMEK ÖRNEĞĐ 22 GENEL OLARAK ÖZÜRLÜLERE YÖNELĐK ÇALIŞMALAR VE ÖZET Prof. Dr. Sedat MURAT Đnsan hakları ve sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler tüm insanlığı kapsamakla birlikte, kadınlar, çocuklar ve özürlüler gibi

Detaylı

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ergün Yazıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Derya Alimanoğlu Yemişci Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Klasik devletten

Detaylı

GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ

GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ www.gonulelcileri.gov.tr Biz Gönüllüyüz! Ya Siz? - www.aile.gov.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. Hoşgeldiniz 2. Gönül Elçisi Kimdir?

Detaylı

Sağlıklı Yaşlanma ve Sosyal Hizmetler Healty Aging and Social Services

Sağlıklı Yaşlanma ve Sosyal Hizmetler Healty Aging and Social Services Healty Aging and Social Services Recep YAĞCIOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdür Yardımcısı, İzmir Özet Ülkemizde ve dünyada küreselleşme

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ. Ethical Decision Making Process in Social Work Practices. Derleme ABSTRACT

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ. Ethical Decision Making Process in Social Work Practices. Derleme ABSTRACT Gökçearslan Çifçi ve Gönen Derleme SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ Ethical Decision Making Process in Social Work Practices Elif Gökçearslan Çifçi* Emine Gönen** *Yrd. Doç. Dr., Ankara

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TOPLUM ve SOSYAL HİZMET. Society and Social Work

TOPLUM ve SOSYAL HİZMET. Society and Social Work TOPLUM ve SOSYAL HİZMET Society and Social Work DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Prof. Dr. Çiğdem ARIKAN (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Işıl BULUT (Başkent Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI (İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI Düriye TOPRAK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Doğu Kampusü / ISPARTA E-posta: dtoprak@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

Fatoş SUBAŞIOĞLU* Bilgi Dünyası 2008, 9(2):399-430

Fatoş SUBAŞIOĞLU* Bilgi Dünyası 2008, 9(2):399-430 Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri nin Engellilik Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma A Research on Disability Awareness in Information and Records Management Departments of Universities

Detaylı

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Kamu Personeli İçin)

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Kamu Personeli İçin) Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri) Kadın ve Kadın STK larının Güçlendirilmesi

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

An Evaluation on Child Protection System and Foster Family Practices in Turkey

An Evaluation on Child Protection System and Foster Family Practices in Turkey Türkİye de Çocuk Koruma Sİstemİ ve Koruyucu Aİle Uygulamaları Üzerİne Bİr Değerlendİrme An Evaluation on Child Protection System and Foster Family Practices in Turkey Kasım Karataş* *Doç. Dr., Sosyal Hizmet

Detaylı

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin)

Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin) Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin) Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri) Kadın ve

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ NDE SAĞLANAN SOSYAL HİZMETLER

GÜNEY EGE BÖLGESİ NDE SAĞLANAN SOSYAL HİZMETLER GÜNEY EGE BÖLGESİ NDE SAĞLANAN SOSYAL HİZMETLER Emine AKTUĞ İÇİNDEKİLER 1. Sosyal Hizmetler Nedir?... 3 2. Bölgede Sağlanan Sosyal Hizmetler Nelerdir?... 5 2.1 KADIN, AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ... 5 2.1.1

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı