Etik Davranış Kuralları ve İmaj Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etik Davranış Kuralları ve İmaj Yönetimi"

Transkript

1 Dr. Süleyman ÖZMEN 25 Aralık 2012 / Salı

2 Eğitim Programının Amacı Etik Davranış Kuralları Bir gün süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Etik Davranış Kuralları eğitiminin sonucunda edinilecek kazanımlar; Günümüz rekabet ortamında gerek kamuda gerekse özel sektörde uygulanması zorunluluk haline davranış kuralları ve imaj yönetimi, en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olan bankacılık sektöründe hâlâ hak ettiği değeri elde edememiştir. Davranış kurallarını tanıma ve tanıtma işlevleri, kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde etkin olarak gerçekleştirildiğinde, kurumun olumlu imaj edinmesinde oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Böylece kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratılacak tüm işgörenlerin kurum amaçlarıyla bütünleşmesi sağlanacaktır. Ayrıca; İşgörenler için çalışmaktan mutluluk duyulan bir çalışma ortamının yaratılması ve kurum içi motivasyonunun artması, Kurum içi ve kurum dışı çalışmalarla kurumsal itibar, kurumsal imaj oluşturulması ya da var olan imajın güçlendirilmesi, Hedef kitle açısından güvenerek hizmet alabilecekleri bir kurum imajı yaratılması, Müşteri sadakatinin artırılması, Kurum içi işgörenler arasında ve kurum dışı hedef kitle ile olan iletişime işlerlik kazandırılmasının sağlanması, Eğitimi alan personelin ayrıca gün içerisinde karşılaşabilecekleri sorunları daha dinamik, daha paylaşımcı, daha katılımcı ve daha sistemli bir şekilde profesyonel çözümlemelerle olumlu sonuçlara ulaştırmaları, zamanı etkin ve daha iyi kullanmaları, verimlilik ve performans artışı hedeflenmiştir.

3 Kimler Katılabilir? Kurum ve Kuruluşlardaki tüm departman çalışanlarına yönelik bir eğitimdir. Eğitim Tarihi Eğitim Süresi 25 Aralık 2012 / Salı 1 Gün ( 8 Saat ) Eğitmen Dr. Süleyman ÖZMEN Sertifika Eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecektir. Eğitim Yeri FERONYA HOTEL TAKSİM Abdülhakhamit Cad. No: TAKSİM / İSTANBUL (Habertürk karşısı) Tel : (212) PBX Web : Not: Şehir Dışından gelen katılımcıların konaklamalarında FERONYA HOTEL-TAKSİM özel indirimli fiyat uygulayacaktır. Eğitim Fiyatı 350 TL + KDV Eğitim ücretlerine program dahilindeki kahve molası ikramları ile basılı eğitim slaytları & ek dokümanlar dahildir.

4 Eğitim Programı Etik Davranış Kuralları Günümüzde şirket, kurum ve işletmelerde hizmet kalite boyutlarının tanımlanmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Örgütsel yaşamda bugün verimlilik, çalışan performansı ve bütçe başarısı oldukça önemli hale gelmiştir. Bu çalışmaların içinde literatürde tanımlanmış olan en yaygın kullanıma sahip hizmet kalite boyutları; Güvenilirlik, Heveslilik, Yeterlilik, Ulaşılabilirlik, Nezaket, İletişim, İtibar, Hem kurum içi hem de kurum dışı iletişim kurulan personeli bilmek ve anlamak, Güvenlik ve fiziksel varlıklardır. Bu boyutlar doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı iletişimin etkin kılınması ve verimli olmasında, kalite amaçlarına ulaşılmasında personelin; davranış kurallarını tam olarak bilmesi ve imaj yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili personelin konuyla ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir gün süreli Etik Davranış Kuralları eğitiminde; Firma ve kurum içinde davranış kurallarının ve imaj yönetiminin tanımı ve önemi, Firma ve kurum içindeki davranış kurallarının rolü ve etkinliği kurumun türüne göre yönetimin davranış kurallarını nasıl nitelediği ve hiyerarşide nereye yerleştirdiği, çalışan personelin (iş görenlerin) kime karşı ve ne tür sorumlulukları olduğu, Davranış kurallarının belirlenmesi ve imaj yönetiminde iletişimin, beden dilinin ve empatinin rolü,

5 Eğitim Programı Faaliyetlere yönelik Etik Davranış Kuralları, Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. Çalışanlara yönelik Etik Davranış Kuralları, Ben odaklı değil Biz odaklı düşünmeye değer verilir. Liyakat ilkesi gözetilir. Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir. Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir. Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar. Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler. Yönetime yönelik Etik Davranış Kuralları, Firma ve kurum içinde yer alan tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurmak esastır. Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir. Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. Kurum içi motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

6 Eğitim Programı Kurum içindeki davranış kurallarına toplam kalite felsefesinin yerleştirilmesi, Kurumsal görgü ve davranış kuralları, kurumsal kültür unsurunu ön plana çıkarmak ve kültür unsurlarını paylaşmak ve kurumsal farkındalığı artırmak için neler yapılmalı? Kurumsal davranış ve görgü kurallarını geliştirme, Genel selamlaşma, Haberleşme kuralları, telefonda iletişim kuralları, İşyerinde misafir ağırlama, Üst yönetici, Yönetici ve Çalışanlarla ilişkiler, İş yaşamı ile ilgili profesyonel değerler, görgü kuralları, ortak yaşam kuralları. Örnek Olaylar ve Sonuç.

7 Dr. Süleyman ÖZMEN 1967 yılında dünyaya geldi. İlköğrenimine Elazığ da başladı. İlk ve Orta öğrenimini Ankara da tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu ndan mezun oldu yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde Avrasya nın Kırılma Noktası, Kıbrıs konulu yüksek lisans tezini, 2003 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Orta Doğu da Etnik, Dini Çatışmalar ve İsrail konulu yüksek lisans tezini ve 2009 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi nde Bir Afgan Aydını Olan Mahmud Tarzi Han ın Hatıraları Işığında Afganistan Gerçeği konulu doktora tezini savunarak doktor ünvanını aldı. TIPH (Temporarily International Presence in the City of Hebron), Hebron / İsrail de gözlemci, Operation Enduring Freedom, Combined Joint Special Operations Task Force-South, TF K-BAR (Task Force Knife Bar), Kandahar / Afganistan da danışman, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, SAREM (Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi), Bakanlıklar / Ankara da Orta Doğu ve Milli Güvenlik Konuları Uzmanı, Stratejik Araştırmalar Kurulu Başkanı ve KKK EDOK (Eğitim Doktrin ve Okullar Komutanlığı), Balgat / Ankara da Liderlik ve Kişisel Gelişim Konularında Eğitici Öğretmenlik, yapmış olan Dr. Süleyman Özmen in kendi alanında yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır. Dr. Süleyman Özmen, hali hazırda Akademi Network, İstanbul / Danışman ve Uzman Eğitmen, I - Clout Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti, İstanbul / Orta Doğu Uzmanı, Danışman, Eğitmen, Harp Akademileri Komutanlığı SAREN (Stratejik Araştırmalar Enstitüsü), İstanbul / Milli Güvenlik Stratejileri Eğitmeni, Tez Danışmanlığı ile Namık Kemal Ünversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Sözleşmeli Öğretim Üyesi görevlerini yürütmektedir.

8 Dr. Süleyman ÖZMEN 25 Aralık 2012 / Salı 13 Aralık 2012 / Perşembe

Hukukçu olmayanlar İçin SÖZLEŞME HAZIRLAMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ. Av. Umut YENİOCAK. 20-21 Aralık 2012 / Perşembe - Cuma

Hukukçu olmayanlar İçin SÖZLEŞME HAZIRLAMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ. Av. Umut YENİOCAK. 20-21 Aralık 2012 / Perşembe - Cuma Hukukçu olmayanlar İçin SÖZLEŞME HAZIRLAMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ Av. Umut YENİOCAK 20-21 Aralık 2012 / Perşembe - Cuma Ülkemizde, Şirket Yöneticileri ve ilgili diğer personel, her gün işleriyle ilgili

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın

Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın Raporun Ait Olduğu Dönem: 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Şirketin Ticaret Sicili Numarası:

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ nin KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ nin KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ nin KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin ( Akmerkez

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Kurumsal Koçluk denilince kurum çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine,

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2014 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2014 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2014 İLERLEME BİLDİRİMİ 1 İÇİNDEKİLER S.4 Rapor Hakkında S.5 Genel Müdür Mesajı S.6 Keymen İlaç 41. Yılında... S.7 Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı

STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 11 Mart - 4 Haziran 2015 Bilgi: (0216) 532 6371 bilgi@ilke.org.tr Başvuru: www.ilke.org.tr/stkbasvuru İLKE HAKKINDA İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği pek çok hayır ve hizmet

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Kurumsal YÖNETİMİN GÜVENCESİ İÇ DENETİM

Kurumsal YÖNETİMİN GÜVENCESİ İÇ DENETİM Kurumsal YÖNETİMİN GÜVENCESİ İÇ DENETİM DERGİSİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. in Adresi TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE) Özlem Aykaç İğdelipınar TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası ve Ulusal Enstitüleri

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN www.maltepe.edu.tr ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. Önsöz 02 a. Amaç 03 b. Kapsam 03 c. Kavram ve tanımlar 03 2. Staratejik Planlama Kurulu 07 3. Tarihçe 07 4. Organizasyon

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Uyum Beyanı Türkiye ye yönelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmak, gelişmekte olan ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Özellikle 2008 yılının

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi :01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TÜRKİYE KADASTROSUNDA HİZMET KALİTESİ

TÜRKİYE KADASTROSUNDA HİZMET KALİTESİ TÜRKİYE KADASTROSUNDA HİZMET KALİTESİ Key words: TKGM,Kalite SUMMARY Orhan DELİGÖZ, Nevzat KUL Strateji Dairesi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara odeligoz@gmail.com, kul.nevzat@gmail.com

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU İÇİNDEKİLER 1- Hukuki Yapı ve Ortaklıklar 2- Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler 3- Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri

Detaylı