KEYWORDS: Keywords should be written in lower case and minimum 3 maximum 5 keyword should be added below the abstract.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEYWORDS: Keywords should be written in lower case and minimum 3 maximum 5 keyword should be added below the abstract."

Transkript

1 GUIDE FOR AUTHORS Manuscripts must be prepared according to the format given below. Manuscripts which are not written according to the guide for authors, will not be accepted considered for publication. TITLE: THE TITLE SIZE SHOULD NOT BE VERY LONG, 12 TIMES NEW ROMAN Title Author, Title, Name Surname, Affiliation, 2. Author, Title, Name Surname, Affiliation, 3. Author, Title, Name Surname, Affiliation, ABSTRACT: The manuscripts written in Turkish, an abstract written in English should be involved at the beginning of the manuscript. The abstract must be written in 10 font size, justified to both sides and should not exceed 150 words. There will be an abstract written in English only for the manuscripts written in English. KEYWORDS: Keywords should be written in lower case and minimum 3 maximum 5 keyword should be added below the abstract. TITLE: 12 WORD MAXIMUM, TIMES NEW ROMAN Abstract Abstract 10 font size, 150 words

2 You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 150-word limitation. If your translation does exceed the given limitation, you should arrange your wording to keep within the 150-word limit. Thanks a lot! You need to insert an English abstract into this section by taking the word limit into account. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 150-word limitation. If your translation does exceed the given limitation, you should arrange your wording to keep within the 150-word limit. Thanks a lot! You need to insert an English abstract into this section by taking the word limit into account. Key Words: Key word 1, key word 2, key word 3 (key words should not exceed 3-5 words) INTRODUCTION Main titles centered, first letter capitalized Main titles will be written as centered and first letter capitalized. Titles of each section should be capitalized. The problem should be defined clearly in the introduction part. Methods, Results, Discussion, Conclusion and Suggestions will be written in given order within the text. All the text should be written in Times New Roman and 11 font size, with single line spacing. The total manuscript should not be more than 12 pages including the references. Subtitles Should be Written in Bold and as First Letter Capitalized Subtitles should be written in lowercase according to the format given above. This format should be considered in the following parts also. TABLES Tables should be prepared as given in the example below. No vertical lines should be used, only 3 horizontal lines can be drawn. All the words in the title of the table should start with capital letters. All The Words in the Table Should Start With Table 1. All The Words In The Title Should Start With Capital Letters Coulmn 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Row 1 Row 2 Row 3 REFERENCE Reference should be given

3 METHOD The method of the study should be explained in here. In the method part, subtitles such as the type of the research, the universe, sample or the study group, data collection tools and data analysis should be presented. Universe and Sample Subtitles should be written only the first letters capitalized and bold. Subtitles should also obey the same rules as in here. Comments The results and comments should be given here. Sub Titles Should Start with Capitals Sub titles should be written in lowercase according to the format given above. The following parts should also obey the same format. You can delete the text here and paste your text in this part. RESULTS AND DISCUSSION The results obtained from the research should be presented here. Sub Titles Should Start with Capitals Sub titles should be written in lowercase according to the format given above. The following parts should also obey the same format. You can delete the text here and paste your text in this part.

4 REFERENCES In this part references should be involved. The references should be written as explained below. (1) Book or article (within the text) Citation: (Journal, 2014) or Journal (2014) One author Two authors İnci Enginün ve Zeynep Kerman, Bütün Eserleri/Ahmet Haşim (İstanbul: Dergah Yayınları,1991), ) Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. &Ulusay, N. (2014). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis. First citation in article with 3-5 authors (Meyer ve diğ., 1997) Further citations (Blumenfeld ve diğ., 1991) (Milli Eğitim Bakanlığı *MEB+, 2004) 6 and more authors, first citation included (MEB, 2004) citation without a name Complete citation: (Demirel, 2010: 42) further citation without a name (Şimşek ve Yıldırım, 2005: 45) (2) Book (In references) Yılmaz, D.A.(1992). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemleri).ankara:,meb Yayınları. one author Demirel, Ö. (2010). Eğitimde program geliştirme (14.baskı). Ankara: :Arı Yayınları. Güven, N. ve Erdem, M. (1986). Eğitim bilimine giriş.ankara: Mermerci Matbaası. Two authors Krathwohl, D. R, Bloom, B. S.,&Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educationalobjectives. Theclassification ofeducationalgoalshandbook II. Affective domain. New York: David Mc Kay Company. 3-5 authors

5 Beck, D. A.,Sales, B. S., Walter, M. D., Heynes, A. P., Jones, C., Adams, N., et.al. (2002). Managingstudentbehavior, Washington, DC: New Age Printing. 6 and more authors Yılmaz, Ö. ve Kaya, Z. (Ed.). (2004). Eğitim bilimine giriş.ankara: Arı Akademi. Temiz, N. (2014). Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri. Bulunduğu eser: Sultanahmet, L. (Ed.) Sınıf yönetim Book with editors (ss ). Ankara: Beyaz Akademi. chapter in a book with editors OECD (2014). Thematicreview on adultlearning: Austriacountrynote. Paris: OECD. Book of an association Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). İlköğretim fizik dersi (1-5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. (3) Article (IN references) Öztürk, M. ve Mehmet Bahadır, B. (2014). Probleme dayalı öğrenmenin başarıya, tutuma, bilişötesi farkındalık ve güdü düzeyine etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, Meyer, D. K.,Turner, J.C., &Spencer, C.A. (1997). Challenge in a mathematicsclassroom: Student smotivationan strategies in projectbasedlearning. TheElementary School Journal, 97(5), Dansereau, D. F.,Collins, K. W., McDonald, B. A., Holley, C. D., Garland, J. C., Diekhoff, G., et.al. (1979). Development andevaluation of a learningstrategy program. Journal of EducationalPsychology, 71, If more than 6 writer, surnames of all the 6 writer and the first letter of their names "et. al" for Englsih and "ve diğerleri" for Turkish should be written

6 (4) Newspaper Senemoğlu, N. (2008, 18 Nisan). Akıllı Tahtanın Akılsız Kullanıcıları. Cumhuriyet. (5) Encyclopaedia Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi (1987). Lüksemburg eğitim sistemi (Cilt 15, s ). İstanbul: Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünleri. (6) Report Gelbal, S. (1995). Hava harp okulu 1 inci sınıf öğrencilerinin lise kaynaklarına göre başarı durumlarınınincelenmesi. (Teknik Rapor. No: 4). Yeşilyurt, İstanbul: Hava Harp Okulu. (12) Thesis Özçelik, D. A. (1974). Studentinvolvement in thelearningprocess. Unpublisheddoctoraldissertation, TheUniversity of Chicago, Chicago. Tuncel (Ayvaz), Z. (2009). Bütünleştirilmiş program uygulamasının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyalbecerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doctorate thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (13)Online Journal Surname, A. B., Surname, C. D., & Surname, E. F. (2000, 7 Mart). MArticle name Journal name or article name, number, Varpage no. Retrieved from on date XX.XXX Cooke, S. (2001, July). Collaborativelearningandlearningtolearn. ımprovingschools,4, 36. Retrieved from on (14) Web page -Turkish Surname, A. B. (The date of the last access). Title. visited on date XX.XX.XXXX web page Demirel, Ö. ve Arslan A. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi programının değerlendirilmesi. Retrieved from on (15) Web page -English Surname, A. B. (Date of the web page accessed). Title. Retrieved February 22, 2006, fromhttp://www.aaaaaaaa.com. Agnew, N. C., Slate, J. R., Jones, C. H. &Agnew, D. M. (1993). Academicbehaviors as a function of academicachievement, locus of control, andmotivationalorientation. Retrieved April 22, 2008, from (16) Conference, symposium congress proceedings published Demirel, M. ve Akkoyunlu, B. (2010). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. 10th. International EducationalTechnology Conference ProceedingsBook, 2(ss ).

7 Deci, E.L.,&Ryan, R.M. M. (1991). A motivationalapproachto self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed), Nebraska Symposium on Motivasion: Vol. 38. Perspectives on motivation(pp ). Lincoln: University of Nebraka Pres. (17) Unpublished Oral Conference, symposium, congress reports Erdem, M., Yılmaz, A. & Akkoyunlu, B. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlikinançlari veepistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında(IETC)sözlü olaraksunulmuştur. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi. (18) ERIC Document Kalchic, S. &Oertle, K. M. (2010). Thetheoryandapplication of contextualizedteachingandlearning in relationtoprograms of studyandcareerpathways. Illinois: Office of CommunityCollegeResearchandLeadership.(ERIC DocumentReproduction Service No. ED513494) (19) Electronical copy of an article taken from a database Mayo, S. &Larke, P. J. (2011). Multiculturaleducationtransformation in highereducation: Gettingfacultyto buy in. Journal of Case Studies in Education, 1, 1-9. RetrievedFebruary 14, 2011, fromproquestdatabase. (20) Abstract taken from an electronical database Towell, R. &Tomlinson, P. (1999). Language curriculumdevelopmentresearch at universitylevel. LanguageTeachingResearch, 3, 1, AbstractretrievedFebruary 14, 2011, fromsagepubdatabase. Notes about references References should be written in 10 font size, and in single line space. The order of the references should be given according to the surnames of the authors, in accordance with the APA 5 (American Psycholog-gical Association) standards. If there are more than one authors, "ve" should be added before the name of the last author of the Turkish manuscripts and "&" before the name of the last author of the English manuscripts. For detailed information about electronical references please follow the link: For all the APA 5 rules in general please follow the link:

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Özet Makale Türkçe yazılmışsa; makalenin

Detaylı

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz. You Need To Put The English Title Here

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz. You Need To Put The English Title Here Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz Açıklama [a1]: Başlık 14 punto You Need To Put The English Title Here Ad SOYAD 1 **, Ad SOYAD 2 ***, Ad SOYAD 3 ****, Ad

Detaylı

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI TITLE: 12 WORD MAXIMUM, CALIBRI 12 PUNTO

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI TITLE: 12 WORD MAXIMUM, CALIBRI 12 PUNTO Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI Unvan, İsim

Detaylı

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X Yayın İlkeleri Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas - Uluslararası Sosyal

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır.

Detaylı

MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources. Makale Yazım Kuralları

MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources. Makale Yazım Kuralları MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources 1.Dergi Hakkında Makale Yazım Kuralları MT Bilimsel, Türkiye nin ilk ve tek madencilik ve yer bilimleri dergisi olan Madencilik

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ NAMIK KEMAL

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine İmtiyaz Sahibi / Owner Ekrem Yıldız Editörler / Editors Osman Güler Sedat Kaygusuz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine Editör Yardımcıları

Detaylı

ABOUT THE JOURNAL / DERGİ HAKKINDA

ABOUT THE JOURNAL / DERGİ HAKKINDA ABOUT THE JOURNAL / DERGİ HAKKINDA Owner Özge UYSAL ŞAHİN, uysal83@gmail.com Chief Editör Turgay BERKSOY, Marmara University, tberksoy@marmara.edu.tr Associate Editor Mehmet ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

ä www.higheredu-sci.org ISSN: 2146-5959 Editör/Editor Yardımcı Editörler Associate Editors Uluslararası Yayın Kurulu International Editorial Board

ä www.higheredu-sci.org ISSN: 2146-5959 Editör/Editor Yardımcı Editörler Associate Editors Uluslararası Yayın Kurulu International Editorial Board ISSN: 2146-5959 Bülent Ecevit Üniversitesi (önceden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Yayın Organıdır Official Journal of Bülent Ecevit University (formerly Zonguldak Karaelmas University) Yılda üç kez

Detaylı

Makale Yazım Kuralları / Instructions for Authors

Makale Yazım Kuralları / Instructions for Authors i Makale Yazım Kuralları / Instructions for Authors 1. Yayınlanmak üzere gönderilen yazı orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı veya işlem görüyor olmamalıdır. Yazılar internet ortamında

Detaylı

YAZARLARA BİLGİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi II. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri A. Araştırma Makaleleri:

YAZARLARA BİLGİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi II. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri A. Araştırma Makaleleri: YAZARLARA BİLGİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün yayın organıdır. Yılda 3 kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

JOURNAL OF THE BLACK SEA STUDIES EDITORIAL PRINCIPLES

JOURNAL OF THE BLACK SEA STUDIES EDITORIAL PRINCIPLES JOURNAL OF THE BLACK SEA STUDIES EDITORIAL PRINCIPLES Karadeniz Araştırmaları (Journal of the Black Sea Studies) is published quarterly as winter/january, spring/april, summer/july and fall/october by

Detaylı

NEF-EFMED NEF-EFMED ISSN: 1307-6086. The Owner. Administrative & Technical Stuff. Editor. Associate-Editors. Advisory Board.

NEF-EFMED NEF-EFMED ISSN: 1307-6086. The Owner. Administrative & Technical Stuff. Editor. Associate-Editors. Advisory Board. NEF-EFMED Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least

Detaylı

MUSIC TEACHERS VIEWS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN LEARNING DOMAINS IN THE PRESENT SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE CURRICULUM

MUSIC TEACHERS VIEWS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN LEARNING DOMAINS IN THE PRESENT SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE CURRICULUM MUSIC TEACHERS VIEWS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN LEARNING DOMAINS IN THE PRESENT SECONDARY SCHOOL SIXTH GRADE CURRICULUM ABSTRACT Assist. Prof. Dr. Onur KÖKSAL Selcuk University School Of

Detaylı

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Haziran June 9 2 2010 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere -

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Sayı / Issue: 2 Haziran / June 2010 Sayfa / Page: 48-92 Editör / Editor Mustafa Hacımustafaoğlu

Detaylı

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi Makale Yazım Kuralları Marmara University European Union Institute Marmara Journal of European

Detaylı

TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE

TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE Yasemin DEVECIOGLU, Ali Rıza AKDENIZ, Nagihan YILDIRIM yasemindeveci19@hotmail.com nagihan_beren@hotmail.com Karadeniz Technical

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Evaluation of Children with Rotavirus Enteritis

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 5 Say / Issue: 1 Mart / March 2011 Sayfa / Page: 1-44 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

The Journal of Academic Geriatrics

The Journal of Academic Geriatrics Akademik Geriatri Cilt Volume Sayı Issue Haziran June6 22014 Akademik Geriatri Derneğinin yayın organıdır. Official Journal of the Academic Geriatrics Society Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor)

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor) www.turkjphysiotherrehabil.org ISSN:1300-8757 e-issn: 2148-0109 TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ nin bilimsel yayın organı ve süreli yayınıdır. (The official scientific journal of Turkish Physiotherapy

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Periorbital and Orbital Cellulitis Periorbital

Detaylı

Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı ve Tutuma Etkileri

Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı ve Tutuma Etkileri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 47-61 Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı ve Tutuma Etkileri İlke ÇALIŞKAN*, Meral AKSU** Abstract ISSN

Detaylı

Ayten İFLAZOĞLU SABAN a Çukurova Üniversitesi

Ayten İFLAZOĞLU SABAN a Çukurova Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(3) Summer 1641-1649 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. An Evaluation of the Teaching

Detaylı