DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI"

Transkript

1 ADİL ALTUNDAL Nisan KAPSAM: DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI Deprem bölgelerinde yapılacak Betonarme binalar ve bina türü yapıların Depreme dayanıklı olarak hesaplanmasında esas alınacak Deprem Yükleri ve Uygulanacak Hesap Kuralları tanımlanacaktır. 2.2 GENEL İLKE VE KURALLAR: Bina Taşıyıcı Sistemlerine İlişkin Genel İlkeler: a) Deprem yüklerini taşıyan bina taşıyıcı sistemi olan çerçevelerin ve bu çerçeveleri oluşturan elemanların ( kolon, kiriş, perde ) her biri, deprem yüklerini temel zeminine kadar sürekli ve güvenli olarak aktaracak rijitlik, kararlılık ve dayanımda olmalıdır. b) Çerçeveleri birbirine bağlayan döşemelerde düşey yükleri taşımakla beraber çerçeveler arasında deprem kuvvetlerinin aktarılmasını sağlayacak şekilde rijitliğe ve dayanıma sahip olmalıdır. Yeterli olmayan durumlarda döşemelerde uygun aktarma elemanları düzenlenmelidir. c) Binaya aktarılan deprem enerjisinin önemli bir bölümünün taşıyıcı sistemin sünek davranışı ile tüketilebilmesi için sünek tasarım İlkelerine uyulmalıdır. d) Düzensiz bina yapımından ve tasarımından kaçınılmalıdır. Taşıyıcı sistem planda simetrik veya simetriğe yakın düzenlenmelidir. A1 ile tanımlanan burulma düzensizliğine olabildiğince yer verilmemelidir. Perdeler ve Rijit Taşıyıcı sistem elemanları, Burulma rijitliğini artıracak şekilde yerleştirilmelidir. e) Herhangi bir katta düşey doğrultuda B1 ve B2 ile tanımlanan zayıf kat veya yumuşak kat oluşturan düzensizliklerden kaçınılmalıdır. f) C ve D gurubu zeminlerde, zemine oturan kolon ve perde temellerindeki dönmelerin taşıyıcı sistem hesabına etkileri, uygun idealleştirme yöntemleri ile göz önüne alınmalıdır Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar a) Binaya etkiyen deprem yükünün belirlenmesinde aksi belirtilmedikçe Spektral İvme katsayısı ve Deprem Yükü Azaltma Katsayısı esas alınacaktır. b) Aksi belirilmedikçe deprem yüklerinin sadece yatay düzlemde ve birbirine dik iki eksen doğrultusunda (ayrı ayrı ifadesi kalkmıştır.) etkidikleri varsayılacaktır. Göz önüne alınan doğrultulardaki depremlerin ortak etkisine ilişkin hükümler bölüm de verilmiştir. c) Deprem yükleri ile diğer yüklerin ortak etkisi altında tasarım iç kuvvetleri taşıma gücü ilkesine göre ilgili yapı yönetmeliklerinden alınacaktır. d) Deprem ve Rüzgârın aynı anda etkimediği varsayılacak, elemanların boyutlandırılmasında bu etkilerden elverişsiz olanı alınacak, ancak sonunda gene bu yönetmeliğin hükümlerine uyulacaktır.

2 DÜZENSİZ BİNALAR Düzensiz Binalara İlişkin Koşullar: Taşıyıcı sistem planda simetrik veya simetriğe yakın düzenlenmelidir. Düzensiz binaların tasarımından ve yapımından kaçınılmalıdır. Düzensiz binaların depreme karşı davranışlarında birçok olumsuzluklar vardır. Planda (A) ve düşey doğrultudaki (B) düzensizlik durumları ile düzensiz binalara ilişkin koşullar aşağıda tek tek tanımlanmıştır. A) PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI: A1) Burulma Düzensizliği: Deprem hesap yöntemi seçimine tesir eden düzensizliktir. Taşıyıcı Sistemi simetrik binalarda bu düzensizlik oluşmaz. F 3 Δ 3 Δ 2y F 2 Δ 2 F 1 Δ 1 Δ 2x Taşıyıcı sistem simetrik ise x veya y yönünde aynı ötelemeler meydana gelecektir. Burulma düzensizliğinden söz edilemez. Δ 1 : 1. kattaki toplam öteleme Δ 2 : 2. katın 1. kata göre ötelemesi (Göreli öteleme) Δ 3 : 3. katın 2. kata göre ötelemesi (Göreli öteleme) Taşıyıcı sistem simetrik değil ise herhangi bir katta farklı göreli ötelemeler oluşabilir. ( i ) min i katındaki minimum göreli kat ötelemesini, ( i ) max i katındaki maksimum göreli kat ötelemesini, ( i ) ort i katındaki ortalama göreli kat ötelemesini göstermektedir. ( i ) min ( i ) max ( i ).kat döşemesi (i.+1 ). kat döşemesi

3 3 Bu durumda birbirine dik iki deprem doğrultusundan herhangi biri için, herhangi bir katta, en büyük göreli kat ötelenmesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli kat ötelenmesine oranı burulma düzensizliği olarak tarif edilir. Burulma düzensizliği katsayısı η bi ile gösterilir. η bi = ( i ) max / ( i ) ort ( i ) ort = ( i ) min + ( i ) max / 2 Burulma Düzensizliği η bi > 1,2 η bi nin 1,2 den büyük olması halinde burulma düzensizliği vardır. Göreli kat ötelemelerinin hesabı ± %5 ek dış merkezlik etkileri de göz önüne alınarak Bölüm 2.7 ye göre yapılmalıdır. 1,2 < η b i 2 olması durumunda bu kata uygulanan ± %5 ek dışmerkezlik, her iki deprem doğrultusu için yanda verilen D i katsayısıyla çarpılarak artırılacaktır. D i ηbi 1,2 = 2 A2) Döşeme Süreksizliği: Herhangi bir kattaki döşemede; Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 1/3 ünden fazla olması halinde, Deprem yüklerinin güvenle aktarılmasını güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması halinde, Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması halinde A2 türü düzensizlik vardır. A3) Planda çıkıntılar bulunması: Bina kat planında çıkıntı yapan kısımların boyutları, binanın o katındaki aynı doğrultudaki toplam plan boyunun % 20 sinden daha büyük olması halidir. a x L y Planda çıkıntı düzensizliğinin bulunmaması için, a y a y 0,2*L y ve a x 0,2*L x olmalıdır. L x A2 ve A3 türü düzensizlik olması halinde; 1. ve 2. deprem bölgelerinde kat döşemelerinin kendi düzlemleri içerisinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiği hesapla gösterilecektir.

4 4 B ) DÜŞEY DOĞRULTUDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI: B1) Komşu katlar arası dayanım düzensizliği (Zayıf Kat ) : Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki etkili kesme alanının, bir üst kattaki etkili kesme alanına oranı Dayanım Düzensizliği Katsayısı ( η ci ) olarak tariflenir. Genelde zemin kattaki bölme duvarlarının kaldırılması halinde meydana gelmektedir. η ci = ( ΣA e ) i / ( ΣA e ) i+1 < 0,80 ise komşu katlar arasında dayanım düzensizliği (zayıf kat) durumu vardır. Etkili Kesme Alanı ( Σ A e ) : Herhangi bir katta göz önüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı; Kolon En kesit Etkin Gövde alanı (Σ A w ), göz önüne alınan deprem doğrultusuna paralel perdelerin en kesit alanları (Σ A g ) ile gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kâgir dolgu duvarların (Σ A k )( kapı ve pencere boşlukları hariç ) en kesit alanlarının % 15 inin toplanmasından meydana gelir. ( ΣA e ) i+1 ( ΣA e ) i Σ A e = Σ A w + Σ A g + 0,15* Σ A k Zayıf Kat düzensizliğinin bulunduğu binalarda, göz önüne alınan kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı, bir üst kattakine göre fazla ise η c nin hesabında dolgu duvarları göz önüne alınmayacaktır (η ci ) min < 0.80 aralığında ise, taşıyıcı sistem davranış katsayısı olan ( R ), 1.25*(η ci ) min ile çarpılarak alınacak ve her iki deprem doğrultusunda binanın tümüne uygulanacaktır. Hiçbir zaman (η ci ) < 0.60 olmayacaktır. Aksi durumda (η ci ) < 0.60 ise zayıf katın dayanım ve rijitliği artırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır. ( Eski yönetmelikteki Bu tür düzensizliği bulunan binaların bu katlarındaki kolonların orta bölgelerinde sarılma bölgesi etriyesi kullanılır hükmü kalkmıştır.) B2) Komşu katlar arası Rijitlik düzensizliği ( Yumuşak Kat ) : Deprem hesap yöntemi seçimine tesir eden düzensizliktir. Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının, bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesine oranına bölümü Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ( η ki ) olarak tanımlanır.

5 5 (Yumuşak kat düzensizliği bir önceki yönetmelikte i katındaki ortalama göreli kat ötelemesinin bir üst kattaki ortalama göreli kat ötelemesine oranı olarak tariflenmişti.) η ki nin 2 den fazla olması durumunda yumuşak kat vardır. Yumuşak kat düzensizlik durumları aşağıda çıkarılmıştır. η ki = ( i / h i ) ort / ( i+1 / h i+1 ) ort > 2 η ki = ( i / h i ) ort / ( i-1 / h i-1 ) ort > 2 F 3 Δ 3ort h 3 ( i ) ort : i katındaki ortalama göreli kat ötelemesidir. F 2 Δ 2ort h 2 ( i ) ort = ( i ) min + ( i ) max / 2 Δ 1ort F 1 h 1 ( 1ort / h 1 ) : 1. katındaki ortalama göreli kat ötelemesi oranı ( 2ort / h 2 ) : 2. katındaki ortalama göreli kat ötelemesi oranı ( 3ort / h 3 ) : 3. katındaki ortalama göreli kat ötelemesi oranı B3) Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği: Taşıyıcı Sistem Düşey elemanları olan kolon ve perdelerin bazı katlarda kaldırılarak yeni düzenleme yapılmasıdır. B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda tüm deprem bölgelerinde aşağıdaki hususlar uygulanacaktır: a) Kolonlar, binanın herhangi bir katında, konsol kirişlere veya alttaki kolonlarda oluşturulan guselerin ucuna hiçbir zaman oturmamalıdır. (Şekil a ) b) Kolonun iki ucundan mesnetli kirişe oturması durumunda, kirişin bütün kesitlerinde ve ele alınan deprem doğrultusunda bu kirişin bağlandığı düğüm noktalarına birleşen diğer kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde düşey yük ve deprem yükü için bulunan kesit tesirlerinin tamamı %50 oranında artırılmalıdır. (Şekil b ) c) Üst kattaki perdenin altta kolonlara oturmasına hiçbir zaman izin verilmez. (Şekil c ) d) Perdelerin kendi düzlemi içinde kirişlerin üstüne açıklık ortasında oturmasına hiçbir zaman izin verilmez..(şekil d ) a b c d

6 HESAP YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ Hesap yöntemleri: Binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında aşağıdaki üç yöntem kullanılabilir. 1) Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 2) Mod Birleştirme Yöntemi 3) Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi Eşdeğer Deprem Yükü yönteminin uygulanabilmesi için uygulama sınırları. Tablo 2.6: Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin Uygulanabileceği Binalar Deprem Toplam Yükseklik Bölgesi Bina Türü Sınırı 1,2 Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının η bi 2 koşulunu sağladığı binalar H N 25 m. Yukarıdaki şarta ilave olarak, 1,2 (B2) yumuşak kat düzensizliğinin olmadığı H N 40 m. (60m idi) binalar 3,4 Tüm Binalar H N 40 m. (75m idi) 1. ve 2. Derece deprem bölgelerinde, bina yüksekliği 25m. den küçük olan ve A1 türü burulma düzensizliği olmayan veya varsa bile her kattaki burulma düzensizliği katsayısının 2 den küçük olduğu binalarda E.D.Y.Y. uygulanabilir. 1. ve 2. Derece deprem bölgelerinde, bina yüksekliğinin 40 m. ye kadar olması halinde E.D.Y.Y. nün uygulanabilmesi için yukarda verilen şarta ilave olarak B2 türü düzensizliğin de olmaması gereklidir. 3. ve 4. Derece deprem bölgelerinde ise bina yüksekliğinin 40m. ye kadar olması halinde hiçbir düzensizlik şartına bakılmaksızın E.D.Y.Y uygulanabilir. Yukarıdaki şartların dışına çıkıldığında E.D.Y.Y. uygulanamaz, bu durumda diğer iki yöntemden birisine göre hesap yapılmalıdır EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ V t : TOPLAM EŞDEĞER DEPREM YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ: ( V t ) Taban kesme kuvvetidir. Göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın tümüne etkiyen Toplam Eşdeğer Deprem Yükü V t dir. V t. Aşağıdaki gibi hesaplanır. W * A( T1 ) Vt = 0.10 * A0 * I * W Ra( T ) 1

7 7 W : Bina Ağırlığıdır. A ( T 1 ) : Binanın 1. Doğal titreşim periyodu olan T 1 e ait Spektral ivme katsayısıdır. R a ( T 1 ): Binanın 1. Doğal titreşim periyodu olan T 1 e ait Deprem Yükü azaltma katsayısıdır. A 0 : Etkin yer ivme katsayısı ( Deprem bölgesine göre değişir. ) I : Bina önem katsayısı BİNA AĞIRLIĞI W : Deprem yüklerinin hesaplanmasında kullanılacak toplam bina ağırlığıdır. W i kat ağırlığı olmak üzere W = W i kat ağırlıklarının toplamıdır. W i = g i + n * q i W i : i. katının toplam ağırlığı g i : i. katının sabit ağırlıkları toplamı q i : i. katının hareketli yüklerinin toplamı n : Hareketli yük katılım katsayısı Tablo 2.7. Hareketli Yük Katılım Katsayısı Binanın Kullanım Amacı n Depo, Antrepo gibi binalar 0,80 Okul, Yurt, sinema, tiyatro, lokanta, mağaza 0,60 Konut, işyeri, otel, hastane 0,30 Ayrıca deprem yüklerinin belirlenmesinde çatı katı ağırlığı hesabında Kar yüklerinin % 30 u sabit yük olarak alınacaktır. SPEKTRAL İVME KATSAYISI A ( T ) A ( T ) : Spektral ivme katsayısıdır. A ( T ) = A 0 * I * S ( T ) ile hesaplanır. A ( T 1 ) : Binanın 1. Doğal titreşim periyodu olan T 1 e ait Spektral ivme katsayısıdır. A ( T 1 ) = A 0 * I * S ( T 1 ) ile hesaplanacaktır. Tablo:2.2 Etkin Yer İvme Katsayısı (A 0 ) Deprem Bölgesi A 0 0,40 0,30 0,20 0,10 Tablo:2.3: Bina Önem Katsayısı ( I ) Hastane, PTT, Terminal 1,5 Okul, Kışla, Cezaevi 1,4 Sinema, Tiyatro, Konser Salonu 1,2 Konut, İşyeri, Otel 1,0 Deprem yönetmeliğinde belirtilen deprem bölgeleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasındaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgeleridir.

8 8 SPEKTRUM KATSAYISI S ( T ) S ( T ) : Spektrum Katsayısı: Yerel zemin koşullarına ( T A, T B ) ve binanın doğal periyodu olan ( T ) ye bağlı olarak aşağıdaki ifadelerle hesaplanır. 0 T T A ise S ( T ) = 1 + 1,5* ( T / T A ) T A < T T B S ( T ) = 2,5 T > T B S ( T ) = 2,5 ( T B / T ) 0,8 S (T) ; T, T A ve T B değerlerine bağlıdır Binanın doğal periyodu yerine 1. doğal titreşim periyodu olan T 1 alındığında, 1. doğal titreşim periyoduna ait Spektrum katsayısı olan S ( T 1 ) elde edilir. T A ve T B Yerel zemin sınıfına bağlı spektrum karakteristik periyotlarıdır. Yerel zemin sınıfına bağlı olarak aşağıdaki tablodaki gibi verilmiştir. Tablo 6.2. Yerel Zemin Sınıfları Altta verilen tabloya göre, Yerel Zemin Sınıfı zemin grubu ve en üst zemin tabakası kalınlığı ( h ) m. olmak üzere Z1 (A) grubu zeminler (B) grubu zeminlerden h 15 m. olanlar Z2 (B) grubu zeminlerden h > 15 m. olanlar (C) grubu zeminlerden h 15 m. olanlar (C) grubu zeminlerden h > 15 m. olanlar Z3 (C) grubu zeminlerden h 50 m. olanlar (D) grubu zeminlerden h 10 m. olanlar Z4 (C) grubu zeminlerden h > 50 m. olanlar (D) grubu zeminlerden h > 10 m. olanlar T A (saniye) T B (saniye) 0,10 0,30 0,15 0,40 0,15 0,60 0,20 0,90 Gerekli saha, Laboratuar, zemin araştırmaları yapılmamış ise Z4 için verilen değerler alınmalıdır.

9 9 Tablo 6.1. Zemin Gurupları Zemin Grubu Zemin Grubu Tanımı 1. Masif volkanik kayaç, sağlam metamorfik kayaç ( A ) 2. Çok sıkı kum, çakıl 3. Sert kil, siltli kil 1. Gevşek volkanik kayaç, ayrışmış tortul kayaç ( B ) 2. Sıkı kum, çakıl 3. Çok katı kil, siltli kil 1. Ayrışmış metamorfik kayaç, çimentolu tortul kayaç ( C ) 2. Orta sıkı kum, çakıl 3. Katı kil, siltli kil 1. Yeraltı suyunun yüksek olduğu yumuşak kalın ( D ) Alüvyon tabakalar 2. Gevşek kum, 3. Yumuşak kil, siltli kil (F İ ) : KATLARA ETKİYEN EŞDEĞER DEPREM YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ Katlara Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi: Hesaplanan toplam deprem yükü (Taban Kesme Kuvveti) olan V t, kat hizalarında tesir eden eşdeğer deprem yüklerine dönüştürülebilir. V t = ΔF N + N i= 1 F i ΔF N : Binanın tepesine etkiyen ek eşdeğer deprem yüküdür. ΔF N = 0,0075 * N * V t ifadesi ile bulunacaktır. F N + ΔF N N: Temel üstünden itibaren binanın toplam kat sayısı V t : Taban Kesme Kuvveti (Bir önceki yönetmelikte 25m den yüksek binalarda uygulanmak üzere farklı bir ΔF N formülü verilmişti.) F i w i H i Toplam deprem yükünün ΔF N dışında geri kalan kısmı, N. Kat dahil olmak üzere bina katlarına aşağıdaki ifade ile dağıtılacaktır. V t F i = ( V t - ΔF N ) wi * Hi N j= 1 wj * Hj w i : i katının hareketli yük katılım katsayısı ile hesaplanmış ağırlığı H i : i katının temel üstünden ölçülen yüksekliği ΔF N : Binanın en üst katına etkiyen üstteki ifade ile bulunan kuvvet, F i : Binanın ( i ) katına etkiyen eşdeğer deprem kuvveti F N + ΔF N : Binanın en üst katına etkiyen toplam kuvvettir

10 10 BİNANIN 1. DOĞAL TİTREŞİM PERYODU ( T 1 ) Binanın Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi: ( Eski Yönetmelikte 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde 25m den küçük binalar ile Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin uygulandığı tüm binalarda binanın 1. doğal titreşim periyodunun hesabı için izin verilen yaklaşık yöntem kaldırılmıştır. T 1 = T 1A = C t * H N 3/4 ) Eşdeğer Deprem Yükü yönteminin uygulanmasında binanın deprem doğrultusundaki 1. doğal titreşimine ait periyodu aşağıdaki değerden daha büyük alınmayacaktır. T 1 değeri; T1 2π N i= 1 = N i= 1 m F i fi d d 2 fi fi Yukarıdaki hesaplanan değerden bağımsız olarak bodrum katlar hariç kat sayısı N > 13 olan binalarda, 0,1 * N den daha büyük alınmayacaktır. F fi Binanın i. Katına etkiyen fiktif yüktür. F i ifadesindeki ( V t - ΔF N ) teriminin yerine birim değer konularak elde edilecektir. F fi w i d fi m i Binanın i. Katının kütlesidir.( m i = w i / g ) d fi Binanın i. Katında F fi fiktif yüküne göre hesaplanan toplam yer değiştirmedir. H i d fi hesabı: F 3 F 2 F 1 Birim Yük Δ 1 Δ 2 Δ 3 V 3 V 2 V 1 F 3 F 2 F 1 Birim Yük d 2 = d 1 + Δ 2 d 1 = Δ 1 d 3 = d 2 + Δ 3 h 3 h 2 h 1 Şekil a Şekil b

11 11 Vi ler kat hizalarında tesir eden toplam kat kesme kuvvetleridir. V 3 = F 3 V 2 = F 3 + F 2 V 1 = F 3 + F 2 + F 1 Göreli kat ötelemeleri aşağıdaki ifade ile bulunacaktır. Δ i = Vi 12E c Di 2 hi V i D i E c h i (i ) katına ait toplam kat kesme kuvveti ( i ) katına ait kolonların sistem içindeki durumları dikkate alınarak bulunan rijitliklerinin ( D i = a*k c ) o kattaki toplamı Betonun elastisite modülü ( i ) katına ait kat yüksekliği olarak alınmalıdır. Göreli kat ötelemeleri bulunduktan sonra şekil b yardımıyla toplam fiktif yer değiştirmeler ( d fi ) bulunabilir. ( d fi ) fiktif yer değiştirmeler ( F fi ) Fiktif kat kesme kuvvetleri ( m i ) bina katlarına ait kütleler bulunduktan sonra i= 1 = N T1 2π i= 1 İfadesi ile binanın 1. doğal titreşim periyodu bulunabilir. N m F i fi d d 2 fi fi S ( T 1 ) = 1 + 1,5* ( T 1 / T A ) S ( T 1 ) = 2,5 S ( T 1 ) = 2,5 ( T B / T 1 ) 0,8 0 T 1 T A T A < T 1 T B T 1 > T B Yukarıdaki üç ifadeden uygun olanı yardımıyla, binanın 1. doğal titreşim periyodu olan T 1 ait Spektrum katsayısı olan S ( T 1 ) elde edilir. 1. doğal titreşim periyoduna ait Spektral ivme katsayısı olan A ( T 1 ) aşağıdaki gibi hesaplanır. A ( T 1 ) = A 0 * I * S ( T 1 ) Binaya temel seviyesinde tesir eden taban kesme kuvveti ise W * A( T1 ) Vt = 0.10 * A0 * I * W Ra( T1 ) İfadesi ile hesaplanacaktır.

12 12 Not: Binanın taşıyıcı elemanlarının x ve y doğrultusundaki dağılımlarının farklı olması halinde;her iki doğrultudaki kolonların ve perdelerin sistem içerisindeki rijitlikleri olan ΣD i ler farklı olacaktır. Bundan dolayı göreli kat ötelemeleri ve toplam kat ötelemeleri dolayısıyla her iki doğrultudaki T 1x ve T 1y periyotları farklı olacaktır. Buna bağlı olarak her iki doğrultudaki V tx ve V ty toplam taban kesme kuvvetlerinin de farklı olacağı unutulmamalıdır. Ancak her iki doğrultudaki periyotlar eşitlenebilirse binaya da her iki doğrultuda aynı Taban Kesme Kuvveti tesir edecektir. Binada Periyot hesabı yaparken düşey taşıyıcı elemanlar o şekilde yerleştirilmelidir ki : Binanın her iki yöndeki periyotları birbirine çok yakın veya aynı olmalı Binanın periyotu, zemin hakim periyotundan mümkün olabildiğince farklı olmalıdır.) 2.5. Elastik Deprem Yüklerinin Azaltılması: Depremde taşıyıcı sistemin kendine özgü doğrusal elastik olmayan davranışından dolayı, spektral ivme katsayısına göre bulunan deprem Elastik Deprem yükleri, deprem yükü azaltma katsayısına R a ( T ) bölünerek azaltılmalıdır. Deprem Yükü Azaltma Katsayısı R a ( T ) : Taşıyıcı sistem davranış katsayısı olan ( R ) ye, Doğal titreşim periyodu olan ( T ) ye Zemin cinsine bağlı spektrum karakteristik periyodu olan T A ya bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Doğal titreşim periyodu ( T ) yerine, binanın 1. doğal titreşim periyodu ( T 1 ) kullanıldığında 1. Doğal titreşim periyoduna ait deprem yükü azaltma katsayısı olan R a ( T 1 ) bulunur. 0 T 1 T A ise R a ( T 1 ) = 1,5 + ( R - 1,5 ) ( T 1 / T A ) T 1 > T A ise R a ( T 1 ) = R alınacaktır. Tablo 2.5. TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞ KATSAYISI ( R ) Bina taşıyıcı sistemi Süneklik düzeyi normal Yerinde dökme betonarme binalar Süneklik düzeyi yüksek 1) Deprem yükünün tamamı çerçevelerle taşınıyor 2) Deprem yükünün tamamı boşluklu perdelerle taşınıyor 4) Deprem yükünün tamamı boşluksuz perdelerle taşınıyor ) Deprem yükünün çerçeveler ve perdelerle beraber taşınır 4 7 Prefabrike betonarme binalar ( 4 farklı durum vardır ) Çelik Binalar ( 8 farklı durum vardır )

13 Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması: Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması: Azaltılmış Göreli Kat Ötelemesi ( Δ i ): Herhangi bir kolon veya perde için ardışık iki kat arasındaki yer değiştirme farkıdır. Δ i = d i d i - 1 d i : Herhangi bir kolon veya perdenin uçlarında azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan yatay yer değiştirmeyi göstermektedir. Etkin Göreli Kat Ötelemesi ( δ i ) : Azaltılmış göreli kat ötelemesinin, Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ( R ) ile çarpılmasıyla bulunur. δ i = R * Δ i Herhangi bir deprem doğrultusunda binanın herhangi bir katında kolon veya perdelerde hesaplanan etkin göreli kat ötelemesinin kat içindeki en büyük değeri aşağıdaki koşulu sağlamalıdır. (δi) max 0,02 hi (Deprem Yüklerinin tamamının bağlantıları tersinir momentleri aktarabilen çelik çerçevelerle taşındığı tek katlı binalarda bu sınır en çok %50 artırılabilir) ( 2007) Bu koşulun binanın herhangi bir katında sağlanamaması durumunda Taşıyıcı sistem rijitliği artırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ Bu Yöntemde maksimum iç kuvvetler ve yer değiştirmeler, binada yeterli sayıda doğal titreşim modunun her biri için hesaplanan maksimum katkıların, istatiksel olarak birleştirilmesiyle elde edilir ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP YÖNTEMLERİ Bina ve bina türü yapıların zaman tanım alanında doğrusal elastik yada doğrusal elastik olmayan deprem hesabı için YAPAY YOLLARLA ÜRETİLEN, DAHA ÖNCE KAYDEDİLMİŞ veya BENZEŞTİRİLMİŞ deprem yer hareketleri kullanılır.

14 : 2512 TAŞIYICI SİSTEMLERİN SÜNEKLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GENEL KOŞULLAR Taşıyıcı Sistem Davranış katsayıları Süneklik Düzeyi Yüksek ve Normal Taşıyıcı Sistemler için Tablo2.5 de verilmiştir. Betonarme Binalarda S.D. Yüksek ve Normal Taşıyıcı Sistemlere ait uyulması gereken koşular Bölüm 3 de verilmiştir. Süneklik düzeyi Yüksek Sistemler, her iki yatay deprem doğrultusunda da Sünekliği Yüksek olan sistemlerdir. (S.D.YÜKSEK) (S.D.YÜKSEK) ( S.D. YÜKSEK T.S. ) 2512 Süneklik düzeyi Normal Sistemler; her iki yatay deprem doğrultusunda da sünekliği Normal olan sistemlerdir. (SD.NORMAL) (SD.NORMAL) ( S.D. NORMAL T.S. ) 2512 Bir doğrultuda Süneklik düzeyi normal fakat diğer doğrultuda Süneklik düzeyi Yüksek veya karma olan sistemler Süneklik düzeyi Normal Sistemler olarak ele alınacaktır. (SD NORMAL) (SD YÜKSEK ) Veya (SD KARMA) ( SD NORMAL T.S. ) 2513 Süneklik düzeyi her iki doğrultuda aynı veya bir doğrultuda yüksek diğer doğrultuda karma olan sistemlerde, farklı doğrultularda birbirinden farklı (R) katsayıları kullanılabilir. (SD.YÜKSEK ) (SD. KARMA ) Farklı Doğrultularda Farklı R Katsayıları Kullanılabilir 2514: Perde içermeyen Kirişsiz Döşemeli Betonarme Sistemler ile Kolon ve Kirişleri Bölüm ve 3.5 deki Süneklik Şartlarından herhangi birini sağlamayan dolgulu veya dolgusuz Dişli ve Kaset Döşemeli Betonarme Sistemler, Süneklik Düzeyi Normal Sistemler olarak ele alınacaktır.

15 : 1. ve 2. Deprem Bölgesinde a) (b) paragrafı dışında, Taşıyıcı sistemi sadece çerçevelerden oluşan binalarda Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemlerin kullanılması b) Bina önem Katsayısı I =1,0ve I =1,2 olan Çelik binalarda H N 16m koşulu ile sadece Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler kullanılabilir.(2007) c) Bina önem Katsayısı I =1,4 ve I =1,5 olan Tüm binalarda Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler veya (2541 de tanımlanan ) Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemler kullanılacaktır. 2516: 3. ve 4. Deprem Bölgesinde Perde içermeyen Süneklik Düzeyi Normal Taşıyıcı Sistemlere sadece Yandaki gibi izin verilebilir a) 2514 de ki binalarda H N.13m b) 2514 dışındaki Tüm Betonarme ve Çelik Binalarda H N.25m 2.5.2: SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK BETONARME BOŞLUKSUZ PERDELİ-ÇERÇEVELİ SİSTEMLERE İLİŞKİN KOŞULLAR Deprem Yüklerinin Süneklik Düzeyi Yüksek Boşluksuz ( Bağ Kirişsiz ) Betonarme Perdeler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Çerçeveler tarafından birlikte taşınan binalara ilişkin koşullar: 2521: 2522: Bu sistemlerde Tabloda verilen R = 7 nin kullanılabilmesi için Perdelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen kesme kuvvetlerin toplamı, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetinin % 75 inden fazla olmayacaktır. ( α s 0,75 ) 2521 de verilen şart sağlanamıyor fakat 0,75 < α s 1 ise yerinde dökme betonarme çerçeveler için R = 10 4*α s, prefabrik betonarme çerçeveler için R = 9 4*α s kullanılacaktır : SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL BAZI SİSTEMLERDE PERDE KULLANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR: 2516 a ve b de tanımlanan Süneklik Düzeyi Normal Taşıyıcı Sistemlerin Tüm deprem bölgelerinde verilen yükseklik sınırları üzerinde yapılabilmesi için betonarme binalarda tüm yükseklik boyunca devam eden ve aşağıdaki koşulları sağlayan SD Normal veya Yüksek boşluksuz veya boşluklu perdelerin kullanılması zorunludur. 2531: 2531: SD Normal Taşıyıcı Sistemlerde SD Normal Perdelerin kullanılabilmesi için SD Normal Taşıyıcı Sistemlerde SD Yüksek Perdelerin kullanılabilmesi için Her bir deprem doğrultusunda deprem yüklerine göre perde tabanlarında elde edilen kesme kuvvetleri toplamı, Binanın tümü için tabanda meydana gelen kesme kuvvetinin 0,75 inden fazla olacaktır. Karma Taşıyıcı Sistemler için 2541 de tanımlanan kurallar uygulanacaktır.

16 : SÜNEKLİK DÜZEYİ BAKIMINDA KARMA TAŞIYICI SİSTEMLERE İLİŞKİN KOŞULLAR a ve b de tanımlanan Deprem Bölgesi 3. ve 4 de 13m ve 25m yüksekliklerde izin verilen Süneklik Düzeyi Normal Sistemler, Süneklik Düzeyi Yüksek perdelerin kullanılması halinde tüm deprem bölgelerinde ve yükseklik sınırı kalkarak kullanılabilir. Bu şekilde Süneklik düzeyi karma sistemler oluşur. Ancak bu durumda; a) Karma Sistemlerin Deprem hesabında perdeler ve çerçeveler bir arada göz önüne alınacak, ancak her bir deprem doğrultusu için mutlaka α s 0,40 olacaktır b) Her bir deprem doğrultusu için α s 2/3 ise deprem yükünün tamamının SD Yüksek perde tarafından taşındığı durum için verilen R katsayısı ( R=R YP ) Taşıyıcı sistemin tümü için kullanılabilir. c) 0,40< α s <2/3 Aralığında ise her iki deprem doğrultusunda da Taşıyıcı sistemin tümü için R = R NÇ + 1,5* α s (R YP -R NÇ ) uygulanacaktır. α s = Sünek perdelerin Taban kesme kuvvetleri Toplamı / Bina Tabanındaki Toplam Kesme Kuvveti 2542 Binaların bodrum kat çevresinde kullanılan rijit betonarme perde duvarları, Tablo 2.5 deki perdeli veya perdeli- çerçeveli sistemlerin bir parçası olarak göz önüne alınmayacaktır. Bu tür binaların hesabında 2724 ve 2832 deki kurallara göre yapılacaktır : KOLONLARI ÜSTTEN MAFSALLI BİNALARA İLİŞKİN KOŞULLAR 2552 Kolonları üstten mafsallı tek katlı binalarda, bina oturma alanını %25 inden fazla olmamak kaydıyla kısmi tek bir ara kat yapılabilir. Ancak deprem hesabında ara katın Taşıyıcı Sistemi ana çerçevelerle birlikte göz önüne alınabilir. Bu durumda ortak sistem betonarme prefabrik binalarda SD Yüksek Sistem olarak düzenlenecektir. Ortak Sistemde burulma Düzensizliği mutlaka kontrol edilmeli varsa hesaplarda göz önüne alınmalıdır Kolonları üstten mafsallı tek katlı çerçevelerin en üst kat ( Çatı Katı ) olarak kullanılması durumunda (Yerinde dökme betonarme, prefabrike veya Çelik binalarda): En üst kat için tanımlanan R katsayısı R ÜST, Alttaki katlar için farklı tanımlanabilen R katsayısı R ALT olmak üzere aşağıdaki şartlara uyulmak kaydıyla bir arada kullanılabilir: Başlangıçta deprem hesabı R ALT için yapılmalıdır. Azaltılmış ve etkin Göreli kat ötelemeleri binanın tümü için bulunmalıdır. a) Başlangıçta deprem hesabı Binanın tümü için R=R ALT alınarak yapılacak azaltılmış ve etkin göreli kat ötelemeleri Binanın tümü için bu hesapla bulunacaktır. b) En üst katı iç kuvvetleri (a ) da hesaplanan iç kuvvetlerin (R ALT / R ÜST ) oranı ile çarpımından elde edilecektir. c) Alttaki katların iç kuvvetleri ise iki kısmın toplamından oluşmalıdır 1 kısım: ( a ) da hesaplanan iç kuvvetlerdir 2 kısım: (b ) de en üst kat kolonlarının mesnet reaksiyonu olarak hesaplanan kuvvetlerin ( 1 R SÜT / R ALT ) ile çarpılarak alttaki katların Taşıyıcı Sistemine etki ettirilmesi sonunda bulunan iç kuvvetleridir.

17 17 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme Binalarda Yapı Sistemleri İle İlgili Koşullar ve Davranış Katsayıları Döşeme Sistemi Kirişli Dişli Kirişsiz Taşıyıcı Sistem Çerçeve Boşluklu Perdeli Çerçeve Boşluklu Perdeli Kolonlu Kirişsiz Döşeme Kolonlu Perdeli veya Yalnızca Perdeli Kirişsiz Döşeme Perde Yok Var Var Yok Var Var Yok Var Süneklik Düzeyi Bina Önem Katsayısı Deprem Bölgesi Bina Toplam Yüksekliği R Davranış Katsayısı α s Yapılıp Yapılamayacağı Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir 1, Yapılamaz Normal , 4 25 m Yapılabilir > 25 m Yapılamaz ,2,3, Yapılamaz Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok 6 7 * --- Yapılabilir ,2,3,4 Sınır Yok 4 > 0.75 Yapılabilir Normal Yapılamaz ,2,3, Yapılamaz Karma 1,2,3,4 Sınır Yok ** 0.40 Yapılabilir < 0.40 Yapılamaz Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir Normal ,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir ,2,3, Yapılamaz Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir 1, Yapılamaz Normal , 4 13 m Yapılabilir > 13 m Yapılamaz ,2,3, Yapılamaz Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok 6 7 * --- Yapılabilir ,2,3,4 Sınır Yok 4 > 0.75 Yapılabilir Normal Yapılamaz ,2,3, Yapılamaz Karma 1,2,3,4 Sınır Yok ** 0.40 Yapılabilir < 0.40 Yapılamaz Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir Normal ,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir ,2,3, Yapılamaz 1, Yapılamaz Normal , 4 13 m Yapılabilir > 13 m Yapılamaz ,2,3, Yapılamaz Yüksek 1,2,3,4 Sınır Yok Yapılabilir 1, Yapılamaz Normal , 4 13 m Yapılabilir > 13 m Yapılamaz Yapılamaz α s : Perdelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen kesme kuvvetlerin toplamının, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetine oranı. * R = 10-4 α s ( R max = 7 ) ** R = α s ( R max = 6 )

18 18 DEPREM HESAP RAPORLARINA İLİŞKİN KURALLAR Deprem bölgelerinde yapılan binaların deprem hesaplarını içeren hesap raporlarında aşağıdaki hususlar bulunmalıdır. 1) Hesabı yapılan binada tanımlanan düzensizlik durumları ayrıntılı olarak irdelenecek, varsa binada hangi tür düzensizliklerin bulunduğu açık olarak belirtilecektir. 2) Taşıyıcı sistemin seçiminde, süneklik düzeyinin yüksek veya normal olduğu açık olarak belirtilecek ve buna bağlı olarak alınan taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) nin seçim nedeni izah edilecektir. 3) Binanın bulunduğu deprem bölgesi, bina yüksekliği ve taşıyıcı sistem düzensizlikleri dikkate alınarak seçilen hesap yönteminin nedeni açık olarak belirtilecektir. Bilgisayarla hesap yapılması durumunda aşağıdaki kurallar uygulanacaktır. 1) Düğüm noktalarının ve elemanların numaralarını gösteren üç boyutlu taşıyıcı sistem şeması hesap raporunda bulunacaktır. 2) Tüm giriş bilgileri, iç kuvvetleri, yer değiştirmeleri gibi çıkış bilgileri anlaşılır biçimde hesap raporunda yer almalıdır. 3) Bilgisayar programının adı, versiyonu, müellifi hesap raporunda yer almalıdır. BETONARME UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİNE İLİŞKİN KURALLAR GENEL KURALLAR 1) Binada kullanılacak Beton Sınıfı ve Çelik kalitesi bütün çizim paftalarında belirtilecektir. 2) Etkin yer ivme katsayısı, Bina önem katsayısı, Yerel zemin sınıfı, Taşıyıcı sistem davranış katsayısı bütün kalıp planı paftalarında belirtilecektir. 3) Özel deprem etriyeleri ve varsa çirozlara ait kanca kıvrım detayları, kolon, perde ve kiriş detay paftalarının her birinde mutlaka gösterilecektir. KOLON VE PERDE DETAYLARI 1) Kolon yerleşim planlarında; düşey donatıların en kesit içindeki dağılımı, çap ve sayıları ayrıntılı olarak verilecektir. Her bir kolon-kiriş düğüm noktasında alttaki kolondan yukarıya uzatılan donatılar, kolona bağlanan tüm kirişlerin boyuna donatıları planda yatay kesitler alınarak, bu şekilde birleşim bölgesindeki donatıların beton yerleştirilmesine engel olmadığı gösterilecektir. 2) Boyuna ve enine donatıları tümü ile aynı olan her bir kolon tipi için bir tane olmak üzere boyuna kesitler alınarak donatının düşey açılımları yapılacaktır. Bu çizimlerde, kolon boyuna kesiti, donatı ek bölgeleri, bindirme boyları, kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgeleri bulunacaktır. Binadaki tüm kolon-kiriş birleşim bölgeleri için standart bir detay verilmeyecektir.(bu güne kadar olduğu gibi.)

19 19 3) Her bir kolon tipi için ayrı olmak üzere, sarılma bölgelerinin uzunlukları, sarılma bölgesinde, orta bölgede ve kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki etriyelerin çap ve aralıkları ile kolon en kesit açılımları, çizim üzerinde açık olarak gösterilecektir. 4) Perde yerleşim planlarında, perde gövdesindeki ve perde uç bölgesindeki düşey donatıların konumu çap ve sayıları gösterilecek ayrıca her bir perde tipi için boyuna kesitler alınarak donatıların düşey açılımları yapılacaktır. Perde boyuna kesitinde kritik perde yüksekliği açık olarak belirtilecek, bu yükseklik boyunca ve diğer perde kısımlarında kullanılan etriyelerin çap ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak gösterilecektir. KİRİŞ DETAYLARI Her bir kiriş için ayrı ayrı olmak üzere, kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, sarılma bölgelerinde ve orta bölgelerdeki enine donatıların çap sayı ve aralıkları ile etriye açılımları açık olarak gösterilecektir.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design ELASTİK DEPREM YÜKLERİ ELASTİK

Detaylı

BÖLÜM 2 - DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI 2.0. SİMGELER A(T) = Spektral İvme Katsayısı A o

BÖLÜM 2 - DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI 2.0. SİMGELER A(T) = Spektral İvme Katsayısı A o BÖLÜM 2 - DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI 2.0. SİMGELER A(T) = Spektral İvme Katsayısı A o = Etkin Yer İvmesi Katsayısı B a = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda tasarıma

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26454 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) İlk Yayın Tarihi : 2.9.1997 23098 mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Murat SAYAR YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) İlk Yayın Tarihi : 2.9.1997 23098 mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Rasim TEMUR İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Sunum Programı 1. Giriş 2. Bulanık mantık 3. DURTES yöntemi 4. Uygulama önerileri

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bu yönetmelik, Resmi Gazete'nin 2 Eyül 1997 tarih ve 23098 sayisinda yayinlanarak yürürlüge girmistir. Agustos

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

Yönetmelik. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 02.09.1997 Salı Sayı: 23098 (1. Mükerrer) Yönetmelik Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE (TDY-98) GÖRE DÜZENSİZLİKLERİN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE (TDY-98) GÖRE DÜZENSİZLİKLERİN İNCELENMESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine EVCİL YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE (TDY-98) GÖRE DÜZENSİZLİKLERİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Eylül 1997 Sayı: 23098 Mük. KISIM I GENEL KURALLAR BÖLÜM 1 YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekiye Aysu TAŞAN TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ-1998 ( TDY- 98) İLE DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK-2007 (DBYBHY-2007)

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler (Ek:RG-2/7/23-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. Ac SAkn Simgeler bw d E Ecm ( EI )e ( EI )o f cm fctm : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Mal:Tic:L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.533.3645101-0.532.7321658 www.epoksi.tr M.Özcan Gökoğlu İnşaat

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun BETONARME ÇERÇEVE TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 08.3 BETONARME YAPILAR Perde, Döşeme Taşıyıcı sistemi sadece normal çerçevelerden oluşan bir yapı H N 25m olmak koşulu ile 3. ve 4. derece

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU www.csiberkeley.com SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 SAĞLAMA ÖRNEĞİ 2 Mart 2012, Rev. 0 ÖRNEK 2: SÜNEKLİK

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları YÖNETMELİK ESASLARI Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi /57 /57 Burulma Düzensizliğini Etkileyen Faktörler Yapının Plan Geometrisi Planda

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/1 14.1. PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/1 14.2. BİNA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Lutfi ÇÖKTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN TİCARİ PROGRAMLARIN (SAP2000 VE STA4-CAD) DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK-2007

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY) Yayın tarihi: , Resmi Gazete No.:00000

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY) Yayın tarihi: , Resmi Gazete No.:00000 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY) Yayın tarihi: 00.00.2016, Resmi Gazete No.:00000 EK DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri,

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM PERDELERİNİN YERLEŞİMİ VE TASARIMI

BETONARME BİNALARDA DEPREM PERDELERİNİN YERLEŞİMİ VE TASARIMI İMO İSTANBUL ŞUBESİ 2005 İLKBAHAR-YAZ DÖNEMİ MESLEKİÇİ EĞİTİM KURSLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM PERDELERİNİN YERLEŞİMİ VE TASARIMI Doç. Dr. Turgut ÖZTÜRK İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU YAPI BİLGİLERİ: Proje Adı: Proje 1 Proje Sahibi: Prefabrik Firma Ad/İletişim: Yapı İli: Yapı İlçesi: Yapı Ada No: Yapı Parsel No: MÜELLİF BİLGİLERİ: Proje Müellifi: Oda No:

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 0. Simgeler (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR A c : Brüt kolon enkesit alanı A kn : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı