TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde kullanabilecekleri yöntem ve araçlar yaratmak. Örnek Uygulama: Bankalara şube yer seçimlerinde CBS araçları ile karar destek hizmeti verilmesi. Özel bir banka için Bireysel Bankacılık alanında İstanbul metropoliten alanında uygulama Gerekli Veriler: a) Mevcut Banka Arzı mevcut banka şubelerinin mekansal dağılımı b) Olası Müşteri Adedi (potansiyel talep) mekansal dağılım bazında nüfus ve yine mekansal dağılım bazında banka müşteriliği oranları Proje Sonucu: Bir özel bankanın İstanbul daki bütün şubeleri için, şube çevresindeki müşteri potansiyeli ve rakip şubelerin adedi tespit edilmiş, ayrıca bankanın değerlendirmekte olduğu yeni bir lokasyondaki potansiyeli hesaplayabileceği bir araç yaratılmıştır. Proje Yürütücüsü: Sinan Zeyneloğlu, Yüksek Demograf, CBS Uzmanı Kaynak Program, Veri ve Katmanlar: Yolorta, Mahalle ve İlçe Katmanları Başarsoft GIS kaynaklıdır. Mahalle Nüfusları, Mahalle Statüleri ve Banka Müşteriliği oranları Veri Araştırma AŞ kaynaklıdır. Haritaların çizimi ve analizler Mapinfo programı altında yürütülmüştür.

2 a) Banka Şubelerinin tespiti ve mekansal konumlarının harita üzerine oturtulması Finans sektöründeki kurumların şube açma ve yer seçimi kararlarına yardımcı olmak için Türkiye de bulunan (yatırım ve ihracat bankaları hariç) bütün mevduat bankalarının ödeme büroları, uydu şubeler, ticari ve kurumsal şubeler de dahil olmak üzere toplam 6196 şubelerinin isim, adres ve iletişim bilgileri ile nitelikleri daha önce Veri Araştırma AŞ tarafından derlenerek bir veri seti haline getirilmiştir. (Güncellik tarihi Ocak 2004). Şubat 2004 de ise banka noktaları veri seti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana kentleri için daha da ileri götürülerek Başarsoft GIS tarafından sokak ve bina noktası hassasiyetinde haritaya oturtulmuştur. Bu işlemde hem geocode yöntemi hem de sahadan teyit alma yöntemi kullanılmıştır. Bu proje kapsamında belirtilen banka katmanının İstanbul bölümü kullanılmıştır. İstanbul metropoliten alanındaki banka şubelerinin dağılımı Harita 1 de verilmiştir. Uygulama yapılan özel bankanın şubelerin dağılımı ise Harita 2 de vurgulanmıştır. b) Nüfus Bilgisi ve Banka Müşteriliği Türkiye de nüfus bilgisi alınabilen en küçük birim mahalledir. İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içindeki mahalleler ve ayrıca yakın çevredeki diğer ilçe ve beldeler için hem sayım nüfusu hem de kayıtlı seçmen sayısı temin edilmiştir. Sayım nüfusunun yanında kayıtlı seçmen sayısının kullanılmasında iki amaç vardır: Birinci olarak toplam nüfusun yerine yetişkin nüfusun dikkate alınması (zira banka müşterileri yetişkin kesim içinde yer almaktadır), ikinci olarak ülkemizde defacto sayım sistemi ile toplanan nüfusun içinden kurumsal nüfusu çıkartabilmektir. Bir mahalle sınırı içerisinde bulunan kurumsal nüfus, örneğin hastanede yatan hastalar yada bir askeri birlikte görevli erler, ülkemizde sayım nüfusuna dahil edilmektedir. Oysa bu tür kurumsal nüfus her ne kadar bir süreliğine o mahalde ikamet ediyorsa da, bu nüfusun o bölgede bir bireysel bankacılık talebi olmayacak ya da en azından bu talep yerleşik nüfustan farklı nitelik ve nicelikte gerçekleşecektir. Bu nedenle bireysel bankacılığa olan talep, bu proje kapsamında geliştirilen modelde sayım nüfus yerine kayıtlı seçmen sayısı üzerinden hesaplanmıştır. 2

3 3

4 4

5 c) Banka Müşteriliği Ve Mahalle Statüsü Her mahalle için yetişkin yerleşik nüfusun belirlenmesi ve ilgili harita katmanı ile ilişkilendirilmesi ne yazık ki doğru ve güvenilir bir model için yeterli olmamaktadır. Zira bir mekandaki yerleşik yetişkin nüfusun bile sadece bir bölümü banka müşteri olmakta (Banka Müşteriliği Oranı), üstelik bu oran farklı statüdeki mahallelerde farklı değerler alabilmektedir. Bu nedenle birinci olarak mahallelerin statü lerini belirlemek, ardından her statü grubundaki mahallelerde nüfusun yüzde kaçının banka müşterisi olduğuna dair bir gösterge kullanmak gerekmektedir. Türkiye de gelir düzeyi ya da sosyo-ekonomik düzeyi gösteren veriler ne yazık ki mahalle bazında toplanmamakta, büyük ölçüde il bazında, kısmen de ilçe bazında yayınlanmaktadır. Oysa birçok profesyonel ve kurumsal kullanıcı için kent içi gelir dağılımı ve sosyo-ekonomik tabakalaşmaları görebilmek açısından il-ilçe bazında veriler yeterli olmamaktadır. Çeşitli ticari uygulamalar için müşteriler genelde mahalle bazında veri talep etmekte, ne yazık ki ne sayım sonuçları, ne de diğer mali, sosyo-ekonomik ve demografik istatistikler mahalle ayrıntısında derlenmemektedir. Ayrıca gerek araştırmalarda gerekse mali kayıtlarda hanelerin birçoğunun gelirlerini tam ve doğru olarak beyan etmiyor olmaları da gelir düzeyi ile ilgili sağlıklı göstergelere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu zorlukları aşmak ve kent içi gelir dağılımı ve sosyo-ekonomik tabakalaşmayı ortaya koymak amacıyla VERİ ARAŞTIRMA, belediyeler tarafından hazırlanıp Maliye Bakanlığı nca yayınlanan Arsa ve Arazi Asgari m2 Bedellerini esas alarak mahalle bazında statü tahmini yapmaktadır. Emlak vergisi beyanlarına ve resmi kurumların arsa alımlarına esas oluşturan bu veriler her 4 yılda bir yayınlanmakta olup, VERİ ARAŞTIRMA tarafından 1994 ten beri mahalle statü değeri hesabı için kullanılmaktadır. Söz konusu m2 değerleri, her ne kadar piyasa değerlerini birebir yansıtmak durumunda olmayabiliyorsa da mahalleleri ekonomik statüye göre sıralamak ve farklı mahalleleri birbirleri ile karşılaştırmak için kullanışlı bir gösterge oluşturmaktadır. Arsa m2 statülerinin üzerinde yaşayan nüfusun ekonomik statüsünü yansıtmadığı kent merkezinin "çekirdeğini" oluşturan en yoğun iş alanları için yüksek arsa m2 değerleri, merkeze yaklaştıkça artan özel bir logaritmik düzeltme katsayısı ile düşürülmekte, ve böylece sadece iş yerlerinin yoğun varlığından kaynaklanan yüksek arsa m2 değerlerinin yerleşik nüfusun statüsünü olduğundan yüksek göstermesi engellenmektedir. Sonuç olarak mahalleler (A-B-C-D-E) olarak statülere ayrılmaktadır. Büyük oranda işyeri barındıran ve nüfus yoğunluğu (alan başına düşen yerleşik yetişkin nüfusu) çok düşük mahalleler (İŞ-WORK) kodu verilerek analiz dışında tutulmaktadır. Mahalle statülerinin İstanbul daki dağılımı ve uygulama yapılan bankanın şubeleri Harita 3 de gösterilmiştir. Elde edilen dağılım Murat Güvenç in farklı veriler kullanarak oluşturduğu İstanbul statü haritası ile benzerlik göstermektedir. (Güvenç, M., İstanbul Dergisi, Sayı 34, Temmuz 2000) Yine Veri Araştırma AŞ tarafından her 2 yılda bir tekrarlanan VERİ-SGT (Statü-Gelir- Tüketim) araştırmasının örneklemi mahalle statüleri ayrımında seçilmekte bu nedenle ilgili araştırmadan mahalle statüsü ayrımında veri elde edilebilmektedir. VERİ-SGT den elde edilen banka müşteriliği oranları İstanbul için %75,7 (A mahalleleri) ile %23,7 (E mahalleleri) arasında değişmekte, ortalama olarak %34,4 düzeyinde yer almaktadır (Yetişkin nüfus). Her mahallelin yerleşik yetişkin nüfus değerleri statülerine göre bu oranlarla çarpılarak tahmini banka müşterisi adedi elde edilmiştir. 5

6 d) Şube Lokasyon Analizi (Potansiyel ve Verimlilik) Uygulama yapılan bankanın her şubesi için belirli erişim yarıçapları içerisinde kalan rakip banka şubelerinin adedi otomatik olarak yazdırılmış, ayrıca mahallelerden hareketle Mapinfo yazılımının proportional sum işlevi kullanılarak belirtilen alan içerisindeki yerleşik yetişkin nüfus ve banka müşterisi adedi tahmin edilmiştir. Bu sayede bölgede şube başına düşen müşteri adedi hesaplanabilmektedir. Sağlıklı yetişkin bir insan 1 saat süre zarfında normal yürüme hızında 3-3,5 km yol kat edebilmektedir. 3 km değeri esas alındığında 500 m 10 dakikada kat edilebilmekte, 250 m nin kat edilmesi ise 5 dakika sürmektedir. Sahrayıcedit şubesi için 750m erişim mesafesi (15 dakika yürüme mesafesi) örneğinde bir analiz haritası Harita 4 olarak verilmiştir. Harita 4 ün İstanbul içindeki konumu Harita 3 de gölgelendirilmiştir. Oluşturulan haritalarla ilgili banka kendi kayıtlarını kullanarak bölgedeki potansiyelin ne kadarını değerlendirebildiğini hesaplayacak konuma gelmiştir. Ayrıca verilen analiz haritaları ile şube açma-kapama yada şube birleştirme kararlarında kullanılabilecek önemli bir karar destek aracına sahip olmuştur. 6

7 7

8 8

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU SARIÇAM / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU SARIÇAM / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU SARIÇAM / ADANA ARALIK 2012 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2. RAPOR,

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- EYÜP İLÇESİ 858 ADA 2-3-6 PARSELLER EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-019-GYO-010 Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ŞEHİT MUHTAR MAHALLESİ / 408 ADA 24 PARSEL OFİS BİNASI BEYOĞLU/ İSTANBUL 01.12.2012 2012/088 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ÜMRANİYE-KÜÇÜKBAKKALKÖY 2014_ HALKGYO_137 FİNANS MERKEZİ ARSA 1 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI

Detaylı

3.1 Kayıt dışılığın Türkiye deki nitelikleri ve ölçümü

3.1 Kayıt dışılığın Türkiye deki nitelikleri ve ölçümü 3. eğilimler ve profil 3.1 Kayıt dışılığın Türkiye deki nitelikleri ve ölçümü 18. Kayıt dışılığın her bir tanımı spesifik veri ve ölçme işlemi gerektirmektedir. Kayıt dışılığın doğasında olan gizlilik

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ-BAĞCILAR İLÇESİ 2339 ADA 13 PARSEL BAĞCILAR REFERANS GÜNEŞLİ GAYRİMENKUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 12.02.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ÜMRANİYE- KÜÇÜKBAKKALKÖY 2012_300_57 FİNANS MERKEZİ ARSA DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI

Detaylı

Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi: Ankara Örneği

Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi: Ankara Örneği Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi: Ankara Örneği M. F. Tuna 1, T. Türk 2, O. Kitapçı 3 1 Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 481,482,483,484 ve 485 ADA 1 PARSELLER YAKUPLU KÖYÜ ARSALARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-018-GYO-007 Rapor Tarihi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman: Kocaeli Örneği

Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012, 24: 1-34 Yusuf BAYRAKTUTAN * Merve AKATAY Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman: Kocaeli Örneği Urban Poverty and Micro Finance: The Case of Kocaeli Özet

Detaylı

İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (SEGE-2011)

İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (SEGE-2011) İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (SEGE-2011) BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2013 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ÜMRANİYE- KÜÇÜKBAKKALKÖY 2013_300_23 FİNANS MERKEZİ ARSA DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI

Detaylı

İSTANBUL DA YATIRIM ORTAMI TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TALEP POTANSİYELİ ARAŞTIRMASI

İSTANBUL DA YATIRIM ORTAMI TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TALEP POTANSİYELİ ARAŞTIRMASI İSTANBUL DA YATIRIM ORTAMI TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TALEP POTANSİYELİ ARAŞTIRMASI 1 İSTANBUL DA YATIRIM ORTAMI TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TALEP POTANSİYELİ ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Doç. Dr. Murat ŞEKER Akademik

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FECİR İŞ MERKEZİ İSTANBUL/ARNAVUTKÖY 113 ADA 8 PARSEL 17.01.2013 2012/400-111 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ORDU / MERKEZ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ORDU / MERKEZ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ORDU / MERKEZ ARALIK, 2012 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI İSTANBUL İLİ,ATAŞEHİR İLÇESİ 3332 ADA 24 PARSEL 105 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEMESİ ATAŞEHİR / İSTANBUL 2012-085 Sh(2) İÇİNDEKİLER: BÖLÜM 1: RAPOR BİLGİLERİ 1.1 Rapor

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS TABLOLAR Tablo 1. Bankaların Yıllara ve İllere Göre Dağılımı... 2 Tablo 2. TR63 Bölgesinde Banka Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı... 3 Tablo 3. ATM, POS ve

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması İktisadi Araştırmalar Bölümü Şubat 2014 H. Erhan Gül Bora Çevik Uzman Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden

Detaylı

VE GAYRİMENKULUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

VE GAYRİMENKULUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 20.12.2010 Sh(1) İÇİNDEKİLER: BÖLÜM 1: RAPOR BİLGİLERİ 1.1 Rapor Tarih ve Numarası 1.2 Rapor Türü 1.3 Raporu Hazırlayanlar 1.4 Değerleme Tarihi 1.5 Dayanak Sözleşmesi 1.6 Raporun kurul düzenlemeleri kapsamında

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- KAĞITHANE İLÇESİ 1947 ADA 91 PARSEL SAPPHIRE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE RESIDENCE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 521 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE 6B1 BLOK 112 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı