SEÇİM GÜNÜ İŞLEMLERİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİM GÜNÜ İŞLEMLERİ REHBERİ"

Transkript

1 SEÇİM GÜNÜ İŞLEMLERİ REHBERİ SANDIK GÜVENLİĞİ Oyların sağlıklı bir şekilde verilmesini, sandık sonuç tutanaklarının doğru tutulmasını ve bu sonuçların doğru bir şekilde ilanını sağlayacak tüm işlemlerdir SEÇİM KURULLARI Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur SANDIK KURULU Şehirlerde YSK tarafından atanan bir başkan, bir memur üye ile o yerde son milletvekili seçiminde, en çok oy alan beş partinin birer asıl ve birer yedek üyesinden oluşur. (Köylerde memurun yerini ihtiyar meclisi üyesi alır.) SANDIK KURULLARININ BAŞLICA GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR: a) Sandık alanı içinde seçimin düzenle yürütülmesi için gereken tedbirleri almak, b) Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek, c) Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyet ve itirazları incelemek, karara bağlamak ve kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, itirazları İlçe SK a göndermek. d) Oy verme ve sayım döküm sonunda kullanılan, kullanılmayan, geçersiz sayılan oy pusulalarını ve oy zarflarını ayrı ayrı paketleyerek seçim tutanağı ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim etmek, KURULCA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ÜZERİNDE ANLAŞMA OLMADIĞI TAKDİRDE Kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının görüşüne göre karar alınır veya işlem yapılır. SANDIK KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN GÖREVİNE GELMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER Üye sayısı üçten aşağı düşerse, sandık başkanı bu boşluğu, o an sandık alanında bulunan (sandık seçmenlerinden) Okuryazar kimselerden doldurur. Bunlar oy verme sonuçlanıncaya kadar görev yaparlar.(sandık alanına en erken gitmeyi örgütlemeliyiz.) GÖREVE GELMEYEN BAŞKAN VEYA ÜYENİN YERİNE GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ Gelemeyen üye yerine aynı partinin gönderdiği yedek üye geçer. Sandık kurulu yedek üyelerden de tamamlanamazsa ve 3 kişinin altına düşerse sandık başkanı okuryazar herhangi bir seçmeni kurulda görevlendirmek zorundadır. Böyle bir durumda müşahit mutlaka sandık başkanına başvurmalı ve kurulda asıl üye olma imkânını kullanmalıdır. Önceki başkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür SANDIK ALANI

2 Sandık kurulunun yerleştiği yer merkez olmak üzere yüz metre yarıçaplı alan, sandık alanıdır. (Kısaca, bahçeleriyle birlikte, sandıkların bulunduğu her okul bir sandık alanıdır.) SANDIK ALANINDA BULUNMASI VEYA BULUNDURULMASI YASAKLANANLAR Sandık alanında hiç kimse bir siyasi parti veya adaya ait; Rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Silah ve silah mahiyeti taşıyan her tür irade engelleyici araç kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Görevli olmayan yabancı şahısların ve sandık kurulunca çağırılmamış üniformalı güvenlik görevlileri telefon, ses ve görüntü kayıt cihazı yasaktır. Seçmenlerin yanlarında telefon, fotoğraf makinesı veya herhangi bir kayıt cihazı var ise oy vermeden önce sandık görevlilerine bunların tümünü bırakmaları gerekir. Ancak sandık çevresinde sandık kurulu üyeleri yalnızca görevleri ile ilgili telefon görüşmeleri yapabilirler. Diğer kişilerin sandık çevresinde görüşme yapmaları yasaktır. SANDIK ALANINDA; SANDIK KURULU ÜYELERİ, MÜŞAHİTLER, ADAYLAR Milletvekilleri, o sandıkta kayıtlı seçmenler, bina sorumluları ve görevli kolluk kuvvetleri bulunabilir. İtiraza yetkili kişiler ile temsilciler belge göstermek zorundadır. SANDIK ALANINDA DÜZENİN SAĞLANMASI BİNA SORUMLUSUNA AİTTİR. Düzenin sağlanması işlerinde zabıta kuvvetleri (polis) Bina Sorumlusunun emirlerine uymak zorundadır. SANDIK ÇEVRESİ Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 15 metre yarıçaplı çevredir. SANDIK ÇEVRESİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER Sandık alanında bulunabilecek kişiler, sandık çevresinde de bulunabilirler DÜZENSİZLİK YAPANLAR Sandık çevresinde düzensizlik yapanlar sandık kurulu başkanının istemi üzerine sandık alanından uzaklaştırılır. Sandık kurulu üyesi ancak kurul kararı ile uzaklaştırılabilir. SANDIK BAŞI Sandığın bulunduğu masanın başıdır. Masada oy vermeye ilişkin yapılan tüm işlemler hukuka uygun ve herkesin görebileceği bir açıklık içerisinde yapılmak zorundadır. ADAYLAR VE MÜŞAHİTLER Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilir. Adayın kendisi de bizzat sandık başında bulunabilir. Gözlemciler hangi siyasi partinin veya bağımsız adayın gözlemcisi olduklarını yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. MÜŞAHİTİN GÖREVLERİ Seçim sürecinin başından itibaren tüm işlemleri takip eder denetler, tutanağa geçirir ve gerektiği yerlere itiraz eder. Sürekli sandık çevresinde kalma hakları vardır ve bu yasal hak hiçbir şekilde engellenemez. SANDIK ALANINDA VEYA SANDIK BAŞINDA ALINACAK TEDBİRLER Aday, gözlemci ve seçmenlerin yapılan işlemleri izlemelerini engelleyecek nitelikte olamaz.

3 OY VERME İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE SANDIK KURULUNUN GÖREVLERİ And içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işleri bittikten sonra oy pusulaları sayılır. Her birinin üzerine sandık kurulu mühürü basılır. Böylece üzerinde sandık kurulu mühürlü bulunan oy pusulalarının sayısı tespit edilir. Çuvalların açılmasından başlanarak tüm işlemler sandık kurulu ve müşahitlerin kontrolünde yapılmalıdır. Boş oy pusulaları ve zarflarıyla çuval hiçbir gerekçe ile önceden açılamaz ve işlem yapılmış mühürlenmiş hazırlanmış olarak seçim günü sandığa getirilemez. OY VERME SÜRESİ Bölgemizde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüshane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illeri için dır. Sayılı iller dışındaki iller için oy verme saatleri saatleri arasındadır. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında bekleyen seçmenler varsa, bunlar sayılıp kimlikleri tespit edilir ve oylarını kullanmalarına izin verilir. Belirlenen saatler dışında gelen seçmen oy kullanamaz. SEÇMEN KİMLİĞİNİN TESPİTİ Tc kimlik numarası taşıyan nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi resimli resmi nitelikteki belge ile oy kullanılır. Bunlar yoksa resmi makamlardan alınmış başka bir kimlikle beraber nüfus müdürlüklerinden alınan nüfus kayıt örneği ile oyunu kullanır. Kimlik tespiti yapılamayanlar oy kullanamazlar, resmi kimliklerin fotoğraflı ve TC Kimlik numaralı olması şarttır. ENGELLİLERİN OY KULLANMASI Engelliler, o seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. OKUMA - YAZMA BİLMEYEN SEÇMENLERİN OY KULLANMALARI Başkaları bunlara yardım edemez. Bunlar, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde bulunan siyasi parti işaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduğunu veya bağımsız adaylara nasıl oy verileceğini anlatır. SEÇMEN LİSTESİNDE KAYITLI OLMAYANLAR OY KULLANAMAZ. ANCAK; Sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile bina sorumluları, kendilerine ilçe seçim kurulu tarafından verilen (Örnek: 142) belgeyi sandık kuruluna teslim ederek sadece bu belgede yazılı seçimler için oy kullanırlar. Seçmen kapalı oy verme yerinden çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Bitiş saati geldiği halde sandık başında oy vermek için bekleyen seçmen varsa bu kişiler sandık başkanı tarafından sayılır, kimlikleri tespit edilir ve sırayla oyları kullandırılır. SANDIKLAR SEÇİMİN BİTTİĞİ SAATTEN ÖNCE AÇILAMAZ. Oy verme işlemi bitince, sandık kurulu başkanı bunu yüksek sesle ilan eder. SAYIM İŞLEMİNİ KAÇ KİŞİ YAPAR Sayım ve döküm masasında sandık kurulu ve 5 müşahit bulunur. Beşten fazla müşahit bulunması halinde başkan tarafından sandık kurulu önünde kura çekilerek 5 müşahit

4 belirlenir. Kurada ismi çıkmayan diğer müşahitler uygun bir mesafeden sayım işlemini takip edebilirler. SANDIKLAR AÇILMADAN ÖNCE; Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve kullanılmayan zarflar sayılır; oylarını veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilmiş bulunan birleşik oy pusulası toplamına ve belli sayıdaki zarf miktarına olan uygunluğu denetlenir. DAHA SONRA MASA ÜZERİNDE SANDIKTAN BAŞKA NE VARSA KALDIRILIR. Sandık Kurulu Başkanı sayım ve döküm işlemine başladan önce, sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu orada bulunanlara gösterir. GÖZLEMCİLERİN OY PUSULALARINI DENETLEMELERİ Sandıktan çıkan, sayım ve döküm cetvellerine işlenen oy pusulalarını, kurulun diğer üyeleri ve siyasi parti gözlemcileri isterlerse görebilirler. aday ve siyasi parti gözlemcilerine sayım masası başında yer verilir. SANDIK KURULU ÇALIŞMALARI Sandık Kurulu; çalışmalarının düzenli yürütülüp sonuçlandırılması bakımından, sayım ve döküm masası etrafında boş kalması gereken kısmı belirtebilir. Bu kısım etrafında bulunanların bu işlemleri izlemelerine engel olmayacak (ip germek gibi) tedbirleri alabilir. Sandık kurulu başkanı evet veya tercih mühürlerini bir zarfa koyarak bu zarfın ağzını kapatır ve mühürler. Kullanılmamış pusula ve zarflarla birlikte torbaya koyar, torbanın bu kısmını iple bağlar. Bu işlemler bittikten sonra sandıktan çıkacak oy pusulalarının konmasına yarayan torbanın boş olduğu tespit ve ilan edilir yapılanlar tutanağa geçirilir. SANDIĞIN AÇILMASI Oy sandığı, oy verilen yerde Bulunanların gözleri önünde açılır ve çıkan zarfların toplamı basılı tutanağa geçirilir. ÖNCE AÇILAN SANDIĞA İLİŞKİN BÜTÜN SAYIM DÖKÜM, TUTANAĞA GEÇİRME, Tutanakları asma ve ilan işlemleri sonuçlandırılmadan ve torba mühürlenmeden diğer sandıklar açılamaz. SANDIKLAR AÇILDIĞINDA Sandıktan çıkan zarf sayısı oy veren seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Çıkan zarf sayısı ile oy veren seçmen sayısının birbirini karşılamaması halinde bu husus tutanağa geçirilir. ZARF SAYISI OY VEREN SEÇMEN SAYISINDAN FAZLA ÇIKACAK OLURSA, Kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve sadece bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. Bu işlem tutanağa geçirilir. ZARF SAYISI OY VEREN SEÇMEN SAYISINDAN AZ ÇIKACAK OLURSA, Sandıktan çıkan zarf sayısı olduğu gibi esas alınır. GEÇERLİ SAYILMAYACAK ZARFLAR VE OY PUSULALARI (MD.43) Sandık kurulunca verilen renkte olmayan, Çift mühür taşımayan, kullananı belli olan zarflar; Kim tarafından atıldığı belli olan, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, evet mührü bulunmayan, birden fazla partiye evet mührü vurulmuş olan, zarfında el ilanı veya başka

5 kağıt, vs. bulunan oy pusulaları geçersizdir. Zarfın üzerinde çizik veya leke olsa bile bunun işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmıyorsa o zarf geçerlidir. Sandık kurulu zarfları geçerli ve geçersiz olarak ikiye ayırır. Bu işlem yapılırken itiraza uğrayan zarflar olursa bir kenara konulur. Önce itiraza konu zarflar tek tek kontrol edilir ve bu zarfların geçerli mi geçersi mi olduğu konusunda kurul tarafından karar verilir. Geçersiz zarflar paketlenir ve üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Sandık kurulu başkanı pusulaların sayımı ve dökümü için görev dağılımı yapar. Başkan siyasi partilere bağlı bir üyeyi oy zarflarını sandıktan çıkarıp kendisine vermek için görevlendirir. İki üyeyi okunan y pusulalarını sayım cetveline işlemek için görevlendirir. Bir üyeyi de dökümü yapılmış oy pusulalarını masa üzerinde düzenli bir şekilde yerleştirmek ve korumak üzere görevlendirir. Kurulda bu sayıda siyasi parti mensubu üye bulunmaması halinde bunların yerine sandık kurulu üyeliği görevine getirilmiş olan diğer üyeler görevlendirilir. Görev dağılımı yapıldıktan sonra başkan cetvellerin ve sayılacak pusulaların konulacağı torbanın boş olduğunu gösterir ve zarfların açılmasına geçilir. Müşahitlerin oyları cetvele işleyen yazıcı iki üyeyi özellikle gözlemlemeleri önemlidir. HANGİ OY PUSULALARI GEÇERSİZDİR Kâğıdında TC Yüksek Seçim Kurulu fligramı bulunmayan, Hangi seçmen tarafından atılmış olduğu belli olacak şekilde imza, figür ve yazı bulunan, Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, Hiçbir yerine evet veya tercih mühürü basılmamış, Farklı bölümlere taşacak şekilde birden fazla evet veya tercih mührü basılmış, Birden fazla yere taşmış evet veya tercih mühürlü, Zarfın içinde el ilanı, herhangi bir kâğıt veya madde bulunan, Karalanmış, yazı yazılmış bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış, NOT: Açılırken yırtılan oy pusulaları geçerlidir. Sandık mührü ve EVET veya TERCİH mührünün mürekkebi katlama nedeniyle pusulanın başka yerlerine bulaşmış oy pusulaları geçerlidir. SEÇİM SONUÇLARININ SAYIM VE DÖKÜM CETVELLERİNE GEÇİRİLMESİ Sonuçlar orada bulunanlara yüksek sesle ilan edilir ve tutanak tarih ve imza atılarak kapatılır. Bu husus seçim alanında herkesin görebileceği bir yere asılır. Sandık sonuç tutanağı düzenlendikten sonra, her bir müşahit için örneği hazırlanır. Sandık kurulu başkan, üyeleri ile imzalandıktan ve mühürlendikten sonra müşahitlere dağıtılır. Müşahit sandık kurulu başkanına ıslak imzalı bir tutanak istediğini sayım bittiğinde bildirmelidir ve almış olduğu tutanak örneğinde bu hususların var olup olmadığına dikkat etmelidir. Bu tutanak ıslak imza ve mühürlü olmazsa ispat gücü ve hükmü de yoktur. Bu şekilde ıslak imzalı tutanak alınamaması durumunda, sandık kurulu tarafından herkesi görebileceği yere asılan tutanağın fotoğrafı çekilir ve kayıt altına alınır. Ayrıca bu hususla ilgili bir tutanak tutulmalıdır. SAYIMA İLİŞKİN TORBALARIN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANINA VEYA GÖREVLİ GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANINA TESLİMİ Sandıklar, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belli edilecek en az iki üye tarafından hiçbir yere uğranmaksızın en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına veya görevli geçici ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir. Adı kurada çıkmasa da diğer sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerde bu teslimata refakat edebilirler. Bu durum sandık kurulu ve müşahitlere kanunun vermiş olduğu bir haktır.

6 KURULUN DİĞER ÜYELERİ İLE GÖZLEMCİLER İsterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanırsa başkanla birlikte gidebilirler. Adı kurada çıkmasa da diğer sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerde bu teslimata refakat edebilirler. Bu durum sandık kurulu ve müşahitlere kanunun vermiş olduğu bir haktır. BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIRASINDA OYLARIN GÜVENLİĞİ Oy torbaları ve sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kurullarına geldiği andan itibaren eş başkan adaylarımız, ilçe seçim kurulundaki parti temsilcimiz ve partimiz adına itiraza yetkili görevlilerimizin orada hazır bulunmaları ve ilçe seçim kurulundaki tüm işlemler bitene kadar yapılan işlemleri kontrol etmeleri oylarımızın güvenliği için önem arz etmektedir. Sandık başlarındaki işlemlerde olduğu gibi ilçe seçim kurullarındaki işlemlerin de herkesin gözü önünde ve açıkça yapılması yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla seçim günü bölgemizde saat 16.00'dan, batıdaki illerde ise saat 17.00'den itibaren eş başkan adaylarımız, ilçe seçim kurulundaki parti temsilcimiz ve partimiz adına itiraza yetkili görevlilerimiz ilçe seçim kurulunda bulunarak burada yapılan işlemlere gözlemcilik ve refakat edebilirler. ŞİKÂYET Sandık kurulu başkanlarının veya bu kurulların yaptıkları işlemlerin düzeltilmesi için sandık kurullarına başvurulabilir. Bu işleme şikâyet denir. İTİRAZ Sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın Kanuna aykırı olması nedeniyle kaldırılması veya Kanuna uygun bir şekle sokulması için il ve ilçe seçim kurullarına başvurulabilir. Bu başvurmaya da itiraz denilir. İlçe seçim kurullarının verdiği kararlara karşı 24 saat içinde il seçim kurullarına itiraz edilebilir. İlçe seçim kurullarının verdiği kararlara karşı 24 saat içinde il seçim kurullarına itiraz edilebilir. Not: Bütün bu işlemler için görevlendirilmiş avukatlarla irtibat önemlidir. ŞİKAYETE YETKİLİ KİMSELER Seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin (il ve ilçe kuruluşlarının) başkanları veya vekilleri, Gözlemciler, Adaylar, ŞİKÂYETLERİN NASIL YAPILACAĞI Şikâyet dilekçe ile veya sözle yapılabilir. Sözlü şikâyetler gerekçesiyle birlikte özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanak adı, soyadı ve adresi de yazılarak şikâyetçiye imza ettirilir. Şikâyetçi imza atamaz ise sol elinin başparmağı bastırılır. İtiraz veya şikâyet eden müşahit dilekçesini sandık kuruluna ilettikten sonra dilekçesinin bir sureti üzerine imzalı, mühürlü ALINDI şerhini işletip dilekçe suretini geri alacaktır. ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILACAK İNCELEME Şikayet dilekçesini alan sandık kurulu, şikayetin haklı veya yerinde olup olmadığını inceler. Sandık kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Eğer üyelerin oyları arasında eşitlik olursa sandık kurulu başkanının oyunun bulunduğu taraf galip gelir. Şikâyet haklı görülürse kurul işlemini düzeltir.

7 Şikâyet haklı görülmezse kurul reddeder. Bu halde kurulun kararını tutanak defterine yazması ve bu kararın başkan ve üyeler tarafından imzalanması gerekir. Ret kararının bir örneği şikâyetçiye verilir. ŞİKÂYETİN SÜRESİ Şikayet en geç seçim sonuçlarını tespit eden tutanağın sandık kurulunca düzenlenmesine, yani yazılıp onu imzalaması anına kadar sandık kuruluna ulaşmalıdır. SANDIK KURULLARININ KARARLARINA İTİRAZ Bir şikâyet ve itiraz reddedildiğinde derhal itiraz edilmelidir. İtiraz veya şikâyet ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere şikâyeti reddeden sandık kurulu başkanlığına yapılır. ŞİKÂYETİN VEYA İTİRAZIN SANDIK İŞLERİNİ DURDURMAYACAĞI Sandık kurullarının kararlarına veya tutanakları düzenleme işlerine itiraz edilmiş veyahut kurulların veya başkanlarının işlemlerine yahut tedbirlerine karşı şikayet edilmiş olması, oy vermeye ve her türlü seçim işlerinin devamına engel olmaz. Yani herhangi bir itiraz veya şikâyet yokmuş gibi seçim işlerine sandık kurullarınca devam olunur. SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1-Oyunu kullananların beraberlerinde getirebilecekleri oy pusulaları olacağı kaygısından hareketle oylarlarını kullanacaklara dikkat edilsin bu durumdakiler tespit edilsin. Yasal girişimde bulunulsun. 2-Oy pusulalarının arkasındaki mühür sandık sayı numarası taşıdığından dolayı Oy pusulalarının sandık sayı numarası taşıyıp taşımadıkları kontrol edilsin. Sandık sayı numarası taşımayan oylar geçersizdir. 3-Oyunu kullandıktan sonra oyunu belgeleme amaçlı fotoğrafını çekme girişimine dikkat edilsin engellensin gerekli yasal işlem için müracaat edilsin. GÖZLEMCİ (MÜŞAİT) ÖRGÜTLEME SİSTEMİMİZ 1. Merkezi Müşahit Komisyonu 2. İl Müşahit Komisyonu 3. İlçe Müşahit Komisyonu a) Gezici Birim b) Okul Sorumlusu c) Müşahit MERKEZİ MÜŞAHİT KOMİSYONU: Müşahit örgütleme planlamasını yapar. İl Müşahit Komisyonlarını örgütlendirir. Eğitici eğitimlerini yapar. Denetim, danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. Tüm müşahit komisyonlarımızda en az bir avukat yer almalıdır İL MÜŞAHİT KOMİSYONU: Biri avukat olmak üzere en az üç kişiden oluşmalı, - İl ve bağlı ilçelerinin İlçe Müşahit Komisyonlarını oluşturur. - İlçe Müşahit Komisyonlarının eğitimini verir. - İlçe Müşahit Komisyonları için denetim, danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. İLÇE MÜŞAHİT KOMİSYONLARI Müşahit çalışmalarımızı yürütecek asıl birimimizdir. Her ilçe itiraza yetkili kişiler ile parti temsilcilerimizi önceden İlçe Seçim Kuruluna bildirmelidir. Müşahit örgütleme çalışmaları

8 ilçe bazlı yürütülür. İlçelerindeki sandık sayılarını tespit ederek, her sandığa en az bir müşahit düşecek şekilde sandık bazlı çalışmalar yürütür. Yeteri kadar yedek müşahit tespit eder ve bunlar için önceden onaylı ve imzalı yeteri kadar boş kartları hazır bulundurur. Önceden seçim günü için yeterli sayıda okul alan görevlileri ve gezici ekipleri hazırlamalıdır SİSTEMİMİZİN İŞLEYİŞİ Müşahit, Okul alan görevlisi, Gezici ekipler MÜŞAHİT: Her müşahitte Müşahit Kimlik Kartı bulunmalıdır. Her müşahitte Müşahit El Rehberi bulunmalıdır. Her müşahitte hazırlamış olduğumuz sayım sonuç cetveli bulunmalıdır. Sandık sonuç cetvel ve tutanakları ilçelerindeki bilgi işlem merkezine elden teslim edilmelidir. Her müşahitte Okul Alan Görevlisinin telefonu olmalıdır. OKUL ALAN GÖREVLİSİ: Okulundaki tüm müşahitlerin sandık başında bulunup bulunmadığını, görevini yapıp yapmadığını denetler. Eksikler varsa İlçe müşahit komisyonuna bildirerek tamamlanmasını sağlar. Müşahitlere yemek dağıtır. Her okul alan görevlisinde hem avukatın hem de ilçe müşahit komisyonlarının telefon numarası bulunmalıdır. GEZİCİ BİRİM: Okul alan görevlilerinin görevleri başında olup olmadıklarını denetler, eksikler varsa ilçe müşahit komisyonlarına bildirerek tamamlatır. Müşahit yemeklerini okul alan görevlilerine teslim eder. Okul alan görevlileri telefon listesi ile avukatların telefonlarını yanında bulundurur. BİLGİ İŞLEM MERKEZİ: Her ilçemizde bir bilgi işlem merkezi kurulmalıdır. İhtiyaç duyulan bilgisayar ve diğer teknik donanım şimdiden hazırlanmalıdır. Müşahitlerin getirecekleri sayım sonuç tutanakları burada süratle işleme tabi tutulmalı; Sandık seçmen listesinde yer almayıp, okul sorumlusu, sandık görevlisi veya sandık güvenliğinden sorumlu olan güvenlik güçlerinin o sandıkta oy kullanması durumunda, bunların başka sandıklarda mükerrer oy kullanıp kullanmadıklarının özel olarak denetlenmesini yapar. SANDIK LİSTESİNDE OLMAYIP OY KULLANACAK GÖREVLİLERİN KİMLİK TESPİTLERİ YAPTIRILMALIDIR. A- Seçmen bilgi kâğıtları hâkimlikten onaylı olduğu tespitinden sonra alınmalı sandık listesine eklenmeli ve oy pusulaları torbasına atılmalıdır B- Görev belgeleri oy kullanmışlardır ibaresi ile mühürlenip imzalanması sağlanılmalıdır Bunların; A- Listelere TC kimlik no ile yazılmaları sağlanmalı imzaları mutlaka alınmalıdır. B- Bu isimler müşahitler tarafından merkeze iletilmek üzere TC no ile beraber not edilmelidir. C- Bilgi işlem merkezi bunları diğer sandık müşahitlerinin getirdikleriyle karşılaştırılmalıdır. Mükerrer olanlar varsa avukata bildirmelidir.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Genelge No : Örnek: 138 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 08/02/2004 Karar No : 279 - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 03.01.2004 günlü yazıda, aynen; "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ 135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ Ankara - 2015 1 / 21 İÇİNDEKİLER SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE Kapsam... 1 Sandık kurullarının

Detaylı

Pratik Gönüllü Rehberi

Pratik Gönüllü Rehberi Pratik Gönüllü Rehberi 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMİ MÜŞAHİT REHBERİ I. BAZI GENEL KAVRAMLAR Kanun: 298 sayılı Seçim Kanunudur. Tam adı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Seçim

Detaylı

Sandık Gönüllüleri. Müşahitlik Eğitimi

Sandık Gönüllüleri. Müşahitlik Eğitimi Sandık Gönüllüleri Müşahitlik Eğitimi Bugün neden buradayız? Önümüzdeki adımlar uzun bir yol Durum güncellemesi (diğer iller) Eğitimlerin sürdürülebilirliği Cumhurbaşkanlığı Seçimi Keşke bilseydik! Kritik

Detaylı

145/I SAYILI GENELGE

145/I SAYILI GENELGE 145/I SAYILI GENELGE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULLARI VE SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ OY VERME İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi. #oyunusevensaysin

Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi. #oyunusevensaysin Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi #oyunusevensaysin Bölüm 1: Genel bilgiler ve tanımlar 2 Sandık Alanı Tanımları Sandık Alanı 100 metre Sandık Çevresi 15 metre Müşahit 33.000 kişi Kolluk Görevlisi

Detaylı

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5980

Detaylı

(Örnek: 145/I) XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GÜMRÜK KAPISI

(Örnek: 145/I) XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GÜMRÜK KAPISI Genelge No : Örnek: 145/I sayılı Genelge Genelge Tarihi : 30/03/2011 (Örnek: 145/I) XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GÜMRÜK KAPISI İLÇE SEÇİM KURULLARI VE SANDIK

Detaylı

Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için hazırlanmıģtır.

Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için hazırlanmıģtır. Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için hazırlanmıģtır. MÜŞAHİTLER (PARTİ GÖREVLİLERİ) İÇİN NOTLAR 1. Parti tarafından düzenlenmiģ müģahit kartını mutlaka yanınızda

Detaylı

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 657

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 657 3627 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 298 Kabul Tarihi : 26/4/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/1961 Sayı : 10796 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK KOMİTELERİ SEÇİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK KOMİTELERİ SEÇİMİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1-8/3/1950

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, oda, borsa ve Birlik organ

Detaylı

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) 5819 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2839 Kabul Tarihi : 10/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1983 Sayı : 18076 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 380 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)*7 Ekim 1920. 13 Haziran 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)*7 Ekim 1920. 13 Haziran 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)*7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri için Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 13 Haziran 1983 PAZARTESİ Sayı: 18076 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, oda, borsa ve Birlik organ

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Đle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar

Detaylı

ALMANYA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ

ALMANYA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ ALMANYA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK TUR GÖZLEM ANALİZİ I. ÖZET Almanya da 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanı seçimi 7 farklı bölgede (Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt,

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi

Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi 1 Untitled-1.indd 1 06.05.2015 17:35 "Bu rehber ESHİD ve İHD tarafından

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı