T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU KURSİYER SEÇİM SINAVI MAYIS-2015 A KİTAPÇIĞI A D A Y I N Adı ve Soyadı Kurum Sicil No T.C. Kimlik No :.. :.. :.. SINAV SÜRESİ 150 DAKİKADIR. BAŞARILAR DİLERİZ. SINAV BAŞLAMADAN KİTAPÇIĞI AÇMAYINIZ.

2 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU KURSİYER SEÇİM SINAVI SINAV BAŞLAMA SAATİ: SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA D İ K K A T 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Sınavda cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. 3. İlk yarım saat ve son on dakika imtihan salonu terk edilemez. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Özellikle tükenmez kalem kullanmanız istenen bölümler hariç cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdını kontrol ediniz, doldurmanız istenen bilgileri doldurunuz. TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 2. Her sorunun dört şıkkı vardır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Başkanlığımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 2

3 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müfred değildir? ر ز اق.A ج ت ار B. خ ب از.C ع ال.D 2. Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful alır?.a و ه ب.B أ ك ل.C ف ت ح.D ج ل س fiillerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru و ع د (4) ش و ى (3) ر م ى (2) ك ال (1) 3. sıralanmıştır? A. (1) Misâl, (2) lefîf, (4) nâkıs, (4) ecvef B. (1) Ecvef, (2) nâkıs, (3) lefîf, (4) misâl C. (1) Ecvef, (2) lefîf, (3) misâl, (4) mudâaf D. (1) Lefîf, (2) nâkıs, (4) mudâaf, (4) misâl 4. Aşağıdaki altı çizili fiillerin başındaki hemzelerden hangisi hemze-i vasıldır? قال هي عصاي ات و ك أج عليها.A و ال ق ما يف ميينك.B يا ادم اس جكن أ ن ت و زوجك.C جث اب ل غ هج م أ م ن هج.D 5. Aşağıdakilerden hangisi ismi fail ve ismi meful için kullanılan müşterek bir sîgadır?.a جم تل.B م ف توح جم ستخرج.C جم ختار.D 3

4 6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin türleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır? و اهللج ال ج مس ت ع ا جن ع ل ى م ا ت ص جفون إ ن اهلل ج يل ج ي ب ا ل م ال أ ل ي س اهللج ب ك اف ع ب د هج و م ن أ ص د جق م ن اهلل ح د يث ا.I.II.III.IV A. (I) Sıfatı müşebbehe (II) İsm-i mef ûl (III) İsm-i fâil (IV) İsm-i tafdîl B. (I) İsm-i mef ûl (II) Sıfatı müşebbehe (III) İsm-i fâil (IV) İsm-i tafdîl C. (I) İsm-i fâil, (II) Sıfatı müşebbehe (III) İsm-i tafdîl (IV) Sıfatı müşebbehe D. (I) İsm-i mef ûl (II) İsm-i tafdîl (III) İsm-i fâil (IV) Sıfatı müşebbehe 7. hangisidir? fiilinin emri hazır müfred müzekker sigası aşağıdakilerden أ ط ع م أ ط ع م.A أجط ع ج م.B أ ط ع م.C إ ط ع م.D hangisidir? fiillerinin ismi zaman ve ismi mekan sigaları aşağıdakilerden ر م ى و ع د- ج لس 8. م ر ى- م م و ع د - م ل س.A م ر م ي -م ع اد - م ل س.B م ر جم وي -م و ع د - م ل س.C م ر ى- م م و ع د - م ل س.D doğrudur? kelimesinin i lâli konusunda aşağıdakilerden hangisi م وق ظ 9. ج مي ق ظ.A Aslı olup yâ harfi vâv harfine kalb edilmiştir. ج مووق ظ.B Aslı olup vâv harfi hazfedilmiştir. ج مي يق ظ.C Aslı olup birinci yâ hazfedilmiş, ikinci yâ ise vâv harfine kalb edilmiştir. ج مو ي ق ظ.D Aslı olup yâ harfi hazfedilmiştir. kullanılmıştır? cümlesindeki fiilin hemzesi hangi anlamda أ ز و ج ت ال ف ت ا ة 10..A وج د ان.B ك ث ر ة.C ج د ج خول.D ح ي نجون ة 4

5 11. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde taaccüb kullanılmıştır? ف م ا ا ص ب ر ج هم ع ل ى الن ار.A ا لن ب ا و ى ل ب ال ج مؤ م نني م ن ا ن جفس ه م.B ف م ا ر ب ت ت ار تج ج هم و م ا ك انجوا ج مه ت د ين.C ا ل ي ع ل م ب ا ن ال ى له ي ىرى.D 12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin vezni cem-i kesrettir?.a ف د خ لجوا ع ل ي ه و ج اء ا خ و ةج ي ج و ج س.B س ل جقوجكم ب أ لس ن ة ح د اد.C ف سي ج حوا يف ا ل ر ض ا ر ب ع ة ا ش ج هر.D ج مت كئ ني ع ىلى فج ج رش gelmelidir? ifadesinde األمهات هن boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi سيدات 13. فضلى.A أفضل.B فضل.C فضليات.D.14 hangisidir? ayetindeki ف altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden ق د اس ت م س ك ب ال ع ر و ة ال و ث ق ى.A مبالغة اسم الفاعل B. C. الصفة املشب هة اسم التفضيل.D املصدر 15. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi cemi değildir?.a اجو ىل ئ ك ج ه جم ال ك ف ر ةج ال ف ج ر ةج.B إن ال ج مب ذ ر ين ك انج وا ا خ و ان الش ي اط ني.C جث ا ن ز ل ع ل ي جكم م ن ب ع د ال غ م ا م ن ة.D و ا ذ ا ال ج و ج حو جش ج حش ر ت 5

6 hangisidir? ayetindeki altı çizili ismin türü aşağıdakilerden و ل ت ن س ن ص يب ك م ن الد ن ي ا.16 A. Memdud B. Menkus C. Maksur D. Sahih 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ism-i tasğir kullanılmamıştır? أب ا ع ج م ي م ا ف ع ل الن غ ي.A أشركنا يا أجخ ي يف دعائك.B هذا جب ي ل ج ي ب نا و ج ن ب ه.C ل س ت ع ل ي ه م بجص ي ط ر.D gelmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi رأيت في المكتبة 18. ثالث آ لف جكتجب.A ثالثة آ لف ك ت اب.B ثالثة آ لف جكتجب.C ثالث آ لف ك ت اب.D gelmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi فحص الطبيب طفلة 19. تصرخن من األل.A يصرخ من األل.B يصرخون من األل.C تصرخ من األل.D altı çizili kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden أسرعت زينب في لهفة إلى أمها 20. hangisidir? A. Hal B. Mefulün fih C. Sıfat D. Mefulün bih 6

7 hadis-i şerifindeki altı çizili إ ن ي أل ر ج و ل ك ل ن ب ي ح و ض ا و ل ه و ار د ة و إ ن ي أل ر ج و أ ن أ ك ون م ن أ ك ث ر ه م و ار د ة.21 kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kane nin haberi B. Hal C. Temyiz D. Mefulün mutlak ayetindeki altı çizili kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden ق ل ه ل ع ن د ك م م ن ع ل م 22. hangisidir? A. Mefulün bih gayri sarih B. Haber C. Muzafun ileyh D. Mübteda 23. Aşağıdakilerden hangisi ref alametlerinden biri değildir? A. (ا) Elif B. (ن) Nun C. (ي) Ya D. (و) Vav 24. Aşağıdaki fiillerden hangisine müenneslik alametinin bitişmesi vacip değildir? إذا الشمس كورت.A الناقة سارت B. قالت عائشة ألب يها.C صلت ال مسلمات صالة الصبح.D 25. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangisinin irabı üç halde de harekeyledir? و ال ج مقيم ي الص ىلوة و م ا ر ز ق ن ا ج هم ي ج ن ف جقون.A ق الجوا ن ع ب ج جد إ ل ه ك و إ له آب ائك إ ب ر اه يم.B.C و ل ي ق ت فجوا م ا ج هم ج مق ت فجون.D و ي س أ لجون ك ع ن ذ ي ال ق ر ن ني 7

8 26. Aşağıdaki altı çizili cümlelerden hangisinin irabtan mahalli yoktur? و م ن ي ج ضل ل ف ال ه اد ي ل هج.A قال الل هج هذا ي و جم ي ن ف جع الص اد ق ني ص د قج ج هم.B و ج اء ج وا أ ب ا ج هم ع ش اء ي ب جكون.C و إ ن هج ل ق س م لو ت ع ل ج مون ع ظ يم.D 27. Kızları çalışkan adamı gördüm cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? رأيت رجال متهدة بناتجه.A رأيت رجال متهدات بناته.B رأيت رجال متهدة بنا ج تن.C رأيت رجال متهدا بنا ج ت ا.D 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde manevi tekid yoktur? ح ضر األستاذان كاله ما.A جاء زيد نفسه.B قدم الطالب ج ميعا.C قرأت الكتاب كله.D 29. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin irabı takdiri değildir? و إ ن خ ف تجم ع ي ل ة ف س و ف ي ج غ ن ي جك جم الل هج م ن ف ض ل ه.A و ق ال ج موس ى أل خ يه ه ا ج رون.B ق ال ر ب اش ر ح ل ص د ري.C ي ا ي ح ي ى ج خذ ال ك ت اب ب جقو ة.D 30. Aşağıdaki fiillerin hangisinin fâili bariz değildir? مسعوا.A قجل ت.B رمت.C وقف ن.D 8

9 hangisidir? altı çizili kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden ز رت الوالدة رغبة في الرضا 31. A. Mefulün bih B. Temyiz C. Mefulün mutlak D. Mefulün lieclih 32. Aşağıdakilerin hangisinde mefulün meah yoktur? سار الر جلج و الن ه ر.A ك ي أ ن ت واإلمتحان.B اش تك ابراهي جم و عيسى.C استيقظت وطلوع الفجر.D 33. İstisnanın kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? تعب عم ال إ ل عامال.A ما جاء الطال جب غ يج ط الب.B ما قام إ ل م حمود.C ن جح التالمي جذ ما عدا أب ي خالد.D cümlesinde إن إخوة مصطفى boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin في جامعة أنقرة 34. gelmesi uygundur? طالبة.A طلبة.B طالبات.C طالب.D عندما يكون...جميال نذهب إلى الحديقة نشم رائحة األ.35 cümlesinde boş bırakılan yere زهار aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir? الوجبة.A الطقس.B املناخ.C ا لو.D 9

10 cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek فتحت الخادمة الباب للضيوف و قالت لهم: en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? تفضلوا أيها الضيوف الكرام ا هال وسهال.A ما بالكم و ما تسألون.B انتظروا ف تة طويلة.C ما انتظرناكم يف احلقيقة.D cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamı يحاول مجلس األمن تقريب وجهات النظر للقضاء على الخالفات 37. aşağıdakilerden hangisidir? A. Kabul gören fikirler B. Kamuoyu beklentisi C. Genel kanaatler D. Kişisel görüşler 38. Aşağıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda en uygun sıralama hangisidir? A. V- IV- I-II-III B. II-I-III-V-IV C. V-IV-II-I-III D. II-III-I-IV-V (I) امسها متاز حمل (II) كان لإلمرباطور زوجة رائعة تعترب رمزة يف احلسن و ا لمال (III) وكانت سيدة مؤمنة (IV) أ ل يشرب اخلمر و أن يقيم الصالة و يكم با أمر اهلل (V) وقد فرضت على شاه جهان شروطا قبل الزواج... بكم في موقعنا اإللكتروني الجديد ونتمنى مشاركتكم في جميع األنشطة والفعاليات التي تنشر في الموقع.39 cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? نستقبل.A نكرم.B نرحب.C نسل م.D 10

11 cümlesinde altı çizili إن عدن تعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب تصاعد أعداد الضحايا ونقص المستلزمات الطبية 40. kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? فاجعة.A أزمة.B ن كب ة.C هدنة.D يشهد المجتمع المصري حاليا انقساما كبيرا على نفسه ما بين مؤيدين لخارطة طريق التحول الديموقراطي التي وضعها.41 cümlesinin en uygun Türkçe المجلس العسكري وبين المطالبين بتنحي المجلس العسكري فورا عن حكم البالد karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mısır toplumu, şimdilerde askeri meclisin ortaya koyduğu demokratik değişim yol haritasını destekleyenler ile ülke yönetiminden askeri meclisin derhal elini çekmesini isteyenler arasında kendi içerisinde büyük bir bölünme yaşıyor. B. Mısır toplumu, şimdilerde askeri meclisin ortaya koyduğu çözüm sürecini destekleyenler ile ülke yönetiminden askerin elini çekmesini isteyenler arasında büyük bir bölünme yaşıyor. C. Mısır toplumu, şimdilerde askeri meclisin ortaya koyduğu demokratik değişim yol haritasına muhalefet edenler ile ülke yönetiminden askeri meclisin derhal elini çekmesini isteyenler arasında kendi içerisinde büyük bir bölünmeye şahit oluyor. D. Mısır toplumu, askeri meclisin ortaya koyduğu demokratik değişim yol haritasını destekleyenler ile ülke yönetiminden askeri meclisin derhal elini çekmesini isteyenler arasında büyük bir bölünmeyi bekliyor. cümlesinde boş اشتهرت إسطنبول...وجود المساجد التاريخية واألثار القديمة واأل سوار والبوسفور.42 bırakılan yere gelebilecek en uygun harf-i cer aşağıdakilerden hangisidir? ل.A ب.B من.C ا ل.D cümlesinin en وتقول مصادر إغاثية وشهود عيان إن الكالب والقطط بدأت تأكل جثث القتلى في مدينة الحوطة.43 uygun Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılhaç yetkilileri Huta da öldürülenlerin cesetlerinin köpekler ve kediler tarafından yenildiğini söyledi. B. İlk yardım kuruluşları ve şahitler, Huta kentinde köpeklerin ve kedilerin öldürülenlerin cesetlerini yediğini söyledi. C. İlk yardım kuruluşları ve şahitler, köpeklerin ve kedilerin ceset yediğini söylüyor. D. Yardım kuruluşları ve görgü tanıkları Huta şehrinde köpeklerin ve kedilerin öldürülenlerin cesetlerini yemeğe başladıklarını söylüyor. 11

12 44. Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? المدرس : ياس ر! إنك غ ب ت أسبوع ني كام ل ني.إن ت غ ب بعد هذا تجف ص ل. ف إ ن الالئح ة ت نجص على أن ه م ن ي غ ب أكث ر م ن أسبوعني ي ج ط و ق ي جده ج. ياس ر : المدرس :ك م م ر ة قلت ل هك ذا ياس ر :ما كن جت أغي جب إ ل بع ج ذ ر المدرس : م ه م ا ي جكن الع ج ذ جر فلن ي ج ق ب ل بعد اآلن. مالك عن غيايب.A سأنص رف من هذه املدرسة بعد مدة قص ية.B لن أغيب بعد هذا إن شاء اهلل.C سأغيب على قولك هذا مرة أخرى.D 45. Fransız yetkililer, çoğunluğu Alman ve İspanyol uyruklulardan oluşan yolculardan hiç birinin kurtulmadığını söyledi ve olaya müdahale etmek üzere bir birimin oluşturulduğunu ilan etti cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? قالت السلطات إنه ل ينج أي من الركاب ومعظمه من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احل و ادث.A عربت السلطات الفرنسية إنه ل ينج أي من الركاب من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احل و ادث.B قالت السلطات الفرنسية إنه ل ينج أي من الركاب ومعظمهم من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احلادث.C أفادت السلطات الفرنسية إنه ل ينج أي من النازحني ومعظمهم من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احلادث.D 46. Çöller, çevre kirliliğine sebep olmadan güneş enerjisi üretmede potansiyeli en verimli yerlerden sayılmaktadır cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? تفرض التالل العالية من أفضل املواقع احملتملة ملولدات الطاقة الشمسية غ ي امللوثة للبيئة.A تعد املناطق الصحراوية من أفضل املواقع احملتملة ملولدات الطاقة الشمسية غ ي امللوثة للبيئة.B تقبل ا لماكن الفارغة من أفضل املواقع احملتملة ملولدات الكهربائية غ ي امللوثة للبيئة.C تعد املنطقة الصحراوية من أفضل املواقع إلستهالك كهرباء غ ي امللوثة للبيئة.D 47. Aşağıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz? يؤمن املسلمون بأن اإلسالم آخر الرسا لت السماوية وأنه ناسخ ملا قبله من الديانات (I) كما يؤمن املسلمون بأن حممد ا رسول مرسل A. I B. II C. III D. IV من عند هللا و أن عيسى يعترب من أول ي العزم من الرسل( III ) وخامت األنبياء واملرسلني وأن اهلل أرسله إ ل الثقلني( IV ) (II) 12

13 cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden تناولت الطفلة سكينا و قطعت تفاحة 48. hangisidir..a ألقت.B أخذت.C توكلت.D اش تت Aşağıdaki iki soruyu paragrafa göre cevaplandırınız. يقول أحد الحكماء مبررا موت اإلنسان و مبطال لخوفه من الموت: إن الحكمة اإللهية البالغة و العدل المبسوط بالتدبير المحكم هو الصواب الذي ل معدل عنه و هو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية فالخائف من الموت ليس الخائف من عدل اهلل و حكمته 49. Paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? في الحقيقة بل هو الخائف من جوده و عطائه عن املوت.A صعوبة املوت.B الفضيلة املتعلقة باملوت.C حقيقة اخلوف من املوت.D 50. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? هذا احلكيم خف خوفه من املوت بالتصورات السلبية.A املوت ليس مفهوما متجمدا.B إمكانية تغ ي فكرة اخلوف من املوت إ ل الفكرة اإلجيابية.C املوت مقتضى حكمة اهلل و عدله.D 13

14 51. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in cem i ile görevlendirilenden biri değildir? A. Abdullah b. Mes ud B. Mücahid b. Cebr C. Abdullah b. Ömer D. Ali b. Ebî Tâlib 52. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in harekelenmesi ve noktalanmasına son şeklini veren âlimdir? A. Nasr b. Âsım B. Ebü l-esved ed-düelî C. Halil b. Ahmed D. el-ferrâ 53. Kur an-ı Kerim de zâhiren çelişkili gibi görünen ayetleri konu edinen ilim dalına ne ad verilir? A. Mübhemâtü l-kur ân B. İ râbü'l-kur ân C. Emsâlü l-kur ân D. Müşkilü l-kur ân ayetindeki orta namaz kelimesini Hz. Peygamber ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات و الص ال ة ال و س ط ى.54 orta namaz ikindi namazıdır sözü ile tefsir etmiştir. Bu tefsir şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Mücmelin tebyîni B. Mübhemin tafsîli C. Mutlakın takyîdi D. Müşkilin tavzîhi altı (ث م çizili إ ن ه م ل ص ال وا ال ج ح يم), (ك ال ل ي نب ذ ن ف ي ال ح ط م ة ),(ع ل ي ه م ن ار م ؤ ص د ة ),(ف ح س ب ه ج ه ن م و ل ب ئ س ال م ه اد ).55 kelimeler arasındaki anlam ilişkisini ifade eden tefsir usulü kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nezâir B. Vücûh C. Mübeyyen D. Müşkil 14

15 56. Tasavvufî tefsirlerde, ahlaki özellikleri içeren ayetler yorumlanarak, bir yandan Kur an-ı Kerim in erdemli insan vurgusuna dikkat çekilmiş, diğer yandan da bu çerçevede geliştirilen görüşler ayetlerin tefsiri yoluyla ispat edilmek istenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanda yazılan tefsirlerden biri değildir? A. Hakâiku t-tefsîr/ Sülemî B. Letâifü l-işârât / Kuşeyrî C. İrşâdü l-akli s-selîm / Ebu s-suûd D. Rûhu l-beyân/ İsmail Hakkı Bursevî 57. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Türkçe olarak telif edilmiştir? A. Hülâsatü l-beyân fî Tefsîri l-kur ân B. Mefâtihu l-gayb C. Safvetü t-tefâsîr D. el-câmi u li Ahkâmi l-kur ân 58. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin eş anlamlısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? يتسرع. II ل ثقل.I.A ث م ذ ه ب ا ل ى ا ه ل ه ي ت م ط ى. II ك ال ل و ز ر. I يتمشى. II ل اث. I.B يتكرب II. ل ملجأ I. C. يتبخ ت II. ل شك I. D. 59. Tekâsür sûresinde, aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir? A. İnsanların yakînî ilmi elde etmek için soru sorduklarına B. İnsanların son derece mütevazi bir hayat benimsediklerine C. İnsanların hiçbir zaman nimetlere nankörlük etmediklerine D. İnsanların mal ve evlat hırsına bürünmüş olduklarına 60. Medine döneminde nazil olup 75 ayetten oluşan, ganimetlerin kimlere ve nasıl pay edileceğini konu edinen sûre aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahzâb B. Enfâl C. Mürselât D. Zâriyât 15

16 ayetinin en uygun meali aşağıdakilerden ا و ل ي س ال ذي خ ل ق الس م و ات و ا ل ر ض ب ق اد ر ع ل ى ا ن ي خ ل ق م ث ل ه م.61 hangisidir? A. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? B. Gökleri ve yeri yaratan Allah, benzer varlıkları yaratmaya kadir değil mi? C. Onların benzerini yaratan Allah, gökleri ve yeri yaratmaya kadir değil mi? D. Göğü ve yerleri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? ayetinde altı ح ر م ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و الد م و ل ح م ال خ ن ز ير و م ا أ ه ل ل غ ي ر الل ه ب ه و ال م ن خ ن ق ة و ال م و ق وذ ة و ال م ت ر د ي ة و الن ط يح ة.62 çizili kelimelerin anlamı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A. Darbe sonucu ölmüş, boğulmuş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş, B. Boğulmuş, boynuzlanarak ölmüş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, C. Darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boğulmuş, boynuzlanarak ölmüş, D. Boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş, Talak sûresinin.4 ayetinin bu و الال ئ ي ي ئ س ن م ن ال م ح يض م ن نس ائ ك م إ ن ار ت ب ت م ف ع د ت ه ن ث ال ث ة أ ش ه ر.63 bölümünde bahsedilen iddet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kocası ölmüş kadının iddeti B. Menopoza girmiş kadının iddeti C. Hamile kadının iddeti D. Adet gören kadının iddeti altı çizili ifadedeki ف إ ن ل م ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا ب ح ر ب م ن الل ه و ر س ول ه و إ ن ت ب ت م ف ل ك م ر ؤ وس أ م و ال ك م ل ت ظ ل م ون و ل ت ظ ل م ون.64 tehdit aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Borcu ödememek B. Adam öldürmek C. Faiz yemek D. Kumar oynamak hadis-i şerifinin en uygun tercümesi من سره أن يبسط له في رزقه وي نسأ له في أثره فليصل رحمه.65 aşağıdakilerden hangisidir? A. Kim, rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını isterse sıla-i rahim yapsın. B. Kim, rızkının genişletilmesini, eserinin artmasını isterse akrabasını gözetsin. C. Her kimin rızkı bol, ömrü uzun olursa sıla-i rahim yapar. D. Kim sıla-i rahim yaparsa rızkı genişler, ömrü uzar. 16

17 hadis-i şerifindeki altı çizili يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح (1) ويكثر الهرج (2).66 kelimelerin manaları aşağıdakilerden hangisidir? A. (1) Cimrilik (2) yalancılık B. (1) Cimrilik (2) ölüm C. (1) Zulüm (2) cimrilik D. (1) Sıkıntı (2) ölüm 67. Aşağıdakilerden hangisi ravinin adaletini zedeleyen sebeplerden biridir? A. Mühalefetü s-sikat B. Sûü l-hıfz C. Kesretü l-galat D. Bidat ür-ravi 68. Aşağıdaki tahammül ve eda metotlarından hangisi hadisin aslına uygun olarak rivayet edilmesi açısından diğerlerine göre daha aşağı derecededir? A. Kıraat B. İcâzet C. Münâvele D. Vicâde 69. İslam tarihinde el-fitnetü l-kübrâ diye tanımlanan Hz. Osman ın şehadetiyle başlayıp Hz. Ali nin halife olması üzerine patlak veren Cemel vakası ve Sıffin savaşı sonucunda etkisi günümüze kadar devam eden siyasi ve itikadi gruplaşmalar oluşmaya başlamıştır. Bu siyasi grupların mensuplarından bazı kimseler kendi görüşlerini destekleyen, karşı tarafın düşüncelerini yeren hadisler uydurmuşlardır. Bunun üzerine İslam alimleri hadis uydurma faaliyetlerini engellemek amacıyla bazı tedbirler almışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir? A. Hadislerin isnadını sorma B. Yalnızca sahih hadisleri kabul etme C. Ravileri cerh ve ta dil etme D. Yazılı rivayete geçme 70. Hadis rivayeti konusunda الصحابة كلهم عدول prensibinin ifade ettiği mana aşağıdakilerden hangisidir? A. Sahabe hata yapmaz. B. Sahabe rivayet ettiği her hadisi Hz. Peygamber den duymuştur. C. Sahabe hadis rivayetinde Hz. Peygamber e yalan isnat etmez. D. Sahabenin hepsi zabt açısından aynıdır. 17

18 71. Hadis edebiyatında, bir kitabın bir başka hadis eseri ile karşılaştırılıp birincinin ikinciden fazla olarak ihtiva ettiği hadislerin bir araya getirilmesi sonucu bazı eserler oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tür eserlerden biridir? A. Heysemî, Mecmau z-zevâid B. Beğavî, Mesâbîhü s-sünne C. İbn Hacer, Fethu l-bârî D. Sehâvî, el-mekâsidü l-hasene 72. Aşağıdaki eser türlerinden hangisi tasnifi açısından diğerlerinden farklıdır? A. Mu cem B. Etraf C. Müsned D. Cami hadisine senedin müntehası açısından hangi عن قتادة قال: كره عمر بن الخطاب أن يسافر الرجل وحده 73. isim verilir? A. Mevkuf Hadis B. Merfû Hadis C. Maktû Hadis D. Sahih Hadis 74. Ayakta su içmeye izin veren hadisler olduğu gibi, bunu yasaklayan hadisler de vardır. Görünürde birbirine zıt olan bu hadisler hakkında İbn Kuteybe şu yorumu yapar: Ayakta su içilmesini yasaklayan hadislerden kastedilen, suyun yürüyerek içilmemesidir. Çünkü bu şekilde yenilen ve içilen bir şey, insanın boğazını tıkayabilir. Ayakta su içilmesine izin veren hadislerden kastedilen ise yürüme ve koşma olmaksızın suyun içilmesidir. Bu şekilde ayakta su içmenin bir sakıncası yoktur. Çünkü bu durumda o kimse hareketsiz, sakin ve oturan kimse gibidir. İbn Kuteybe hadisler arasındaki bu teâruzu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? التساقط.A ال تجيح.B ا لمع والتألي.C التوق.D كان رسول اهلل يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم.75 vurgulanmıştır? ifadesinde Peygamberimizin hangi özelliği بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف A. Cesareti B. Tevazusu C. Adaleti D. Hayâsı 18

19 76. Özellikle tarım toplumlarında sıkça rastlanan, taraflardan birinin tarlasını diğerinin ise emeğini ortaya koyduğu ve elde edilen ürünün de yüzdelik olarak paylaşıldığı ortaklık türüne ne ad verilir? A. Müsâkat B. Müdârebe C. Müşâreke D. Müzâraa 77. Savaş ve barış gibi konularla ilgili fıkhî hükümleri öğrenmek isteyen bir araştırmacı, fıkıh kitaplarında aşağıdaki bölümlerden hangisine müracaat eder? A. Kitâbu s-siyer B. Kitâbu l-ferâiz C. Kitâbu l-kasâme D. Kitâbu l-hudûd hadisi bağlamında tartışılan boşama türü ثالث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطالق والرجعة.78 aşağıdakilerden hangisidir? A. Talâku l-mukrâh B. Talâku s-sekrân C. Talâku l-hâzil D. Talâku l-fârr 79. Hanefi mezhebine göre, öğle namazının ilk sünnetini kılan kimsenin, yanında cemaatle namaza başlanması halinde yapması gerekenle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İlk iki rekatı kılarak selam verir ve hemen imama uyar. B. Namazının üçüncü rekatına kalkmışsa ayakta selam vererek imama uyar. C. Başladığı namazı dört rekat olarak tamamlar, ardından imama uyar. D. Kameti duyar duymaz selam vererek imama uyar. 80. Hanefi mezhebine göre aşağıdaki oruçlardan hangilerinde niyetin imsakten önce yapılması gerekir? I. Muayyen adak II. Keffaret III. Kaza IV. Nafile V. Mutlak adak VI. Ramazan A. I, III, VI B. III, IV, V C. II, III, V D. II, III, VI 19

20 81. Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisinin terk edilmesi ceza kurbanı kesmeyi gerektirmez? A. Ziyaret tavafından bir şavt eksik yapmak B. Ziyaret tavafında reml yapmamak C. Sa y yapmayı terk etmek D. Şeytan taşlamamak 82. Adak, kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanan kişi adakta bulunmuş olmaz? A. Allah için fakir birine sadaka vermek bana vacip olsun B. Evladım iyileşsin on gün oruç tutacağım C. Kadir gecesine yetişirsem on rekât namaz kılacağım D. Adağım olsun ki bir cami yaptıracağım 83. Tüp bebek yapmanın fıkhî hükmü ile ilgili Arapça yapılmış çalışmalara bakmak isteyen bir araştırmacı, konuyu aşağıdaki başlıklardan hangisi altında aramalıdır? التلقيح الصناعي.A زرع األعضاء.B قتل الرمحة.C اختيار جنس ا لنني.D 84. Hanefi mezhebinin en hacimli eserlerindendir. İmam Muhammed in zâhirü r-rivâye kitaplarını özetleyen Hâkim el-mervezî nin el-kâfî isimli eserine şerh olarak yazılmış ve Türkçe ye tercüme edilmiştir. Sözü edilen kitap ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedâi u s-sanâi -Kâsânî B. el-ihtiyâr-mevsilî C. el-mebsût-serahsî D. el-hidâye-mergînânî 85. Çocuğunu ameliyat ettirmek zorunda kalan, ameliyat masrafını karşılayacak imkân bulamayan, dost ve akrabalarından da bu masrafı tedarik edemeyen ve başka hiçbir çaresi olmadığı için faizli borç alan bir kişinin yaptığı bu uygulamanın caiz olduğunu ifade eden fıkhî kural aşağıdakilerden hangisidir? العادة حمكمة.A الضرورات تبيح احملظورات.B الضرر يزال.C اليقني ل يزول بالشك.D 20

21 yıl önce Almanya ya çalışmak üzere giden, gittiği günden beri öldüğüne veya yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan bir kişinin, eşiyle nikahının devamı ve geride bıraktığı malların miras sayılıp sayılmaması hakkındaki hükümler aşağıdaki fıkıh başlıklarının hangisinde yer alır? A. Mefkûd B. Lekît C. Itk D. Vasiyyet değildir? kuralına göre, aşağıdakilerden hangisi içtihada açık ل مساغ لإلجتهاد في مورد النص 87. A. Nikahın geçerli olabilmesi için kadının velisinin akde taraf olmasının gerekli oluşu B. Orucun yemek yenilerek kasıtlı olarak bozulması halinde keffaretin gerekmesi C. Tertip ve niyetin abdestin şartlarından olup olmaması D. Kocanın, karısının mirasından 1/4 veya 1/2 oranında pay alması 88. Zekâtın vacip olmasının sebebi nisaptır. Nisaba sahip olan kişinin zekâtı eda edebilmesi için zekâta mani bir şeyin bulunmaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre zekâtın edasının manilerinden biridir? A. Nisabı eksilten bir borcun bulunması B. Nisabın üstündeki alacakların tahsil edilememesi C. Mükellefin nisaba sahip olmasının üzerinden bir yıl geçmesi anında seferî olması D. Zekâtın vacip olduğu anda nisabı nakde dönüştürme imkânının bulunamaması rivayeti aşağıdaki şer î delillerden hangisinin hücciyyetini ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن 89. doğrudan ispatlamak için kullanılmaktadır? A. İstihsân B. İstislâh C. Örf D. İstishâb 90. İslam fıkhının genel ilkelerine, özellikle de şer an onaylandığına veya reddedildiğine dair bir delil bulunmayan maslahata göre hüküm verme yöntemine istislâh denir. Aşağıdakilerden hangisi istislâh yöntemiyle verilen hükümlerden biridir? A. Müslümanlara karşı bir saldırı halinde cihadın farz olması B. Gerektiğinde devletin vatandaşlarından vergi alması C. Sütkardeşle evlenmenin haram sayılması D. Bonzai ve benzeri sarhoşluk veren maddelerin haram sayılması 91. Cenaze namazında, tekbirlerden birinin terk edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Namaz geçerli olup, iade edilmesi gerekmez B. Kılınan namaz mekruhtur, ancak iade edilmeyebilir C. Namazın mutlaka yeniden kılınması gerekir D. Cemaat dağılmışsa iade gerekmez, aksi halde iade edilir 21

22 hangisidir? cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden سجدة التالوة تجب بالتراخي 92. A. Tilavet secdesi, secde ayeti okunduğu anda yapılması gereken bir vaciptir B. Birkaç defa okunan secde ayeti için tek bir tilavet secdesi yeterlidir C. Tilavet secdesi, ikinci bir secde ayeti okunmadan yapılması gereken bir vaciptir D. Tilavet secdesi, secde ayeti okunduğu anda yapılması gerekmeyen bir vaciptir 93. Hz. Peygamber in vefatı esnasında ve sonrasında Müslümanlar arasında yaşanan bazı olaylar ve ortaya çıkan ihtilaflar zamanla itikadi bir nitelik kazanmış ve itikadi mezheplerin teşekkülüne etki etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir durumu ifade etmez? A. Hz. Peygamber in vefatının ardından kimin devlet başkanı olması gerektiği konusu B. Sıffîn Savaşı nda Hz. Ali ve Muaviye taraftarlarının karşı karşıya gelmesi C. Hz. Peygamber in hastalığı esnasında meydana geldiği söylenen Kırtas Hadisesi D. Ridde olayları ve yalancı peygamberlerle mücadele 94. Kelam literatüründe iyilik ve kötülüğün mahiyeti ve ölçüsü, ilahi sıfat ve fiillerle ilişkisi, âlemde kötülüğün mevcudiyeti, akıl ile vahyin şer i hükümleri anlamada öncelikleri gibi konular Hüsün ve Kubuh başlığı altında ele alınmaktadır. Hüsün ve Kubuh konusunda Eş ariliğin görüşü aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüsün ve kubuh aklîdir B. Kısmen aklî, kısmen şer îdir C. Hüsün ve kubuh şer îdir D. Hüsün ve kubuh kesbîdir 95. Hanefi-Mâtürîdî ekolünün temel kaynaklarından ve mütekaddimûn dönemi kelamının önemli eserlerindendir. Kelam ilminin temel konularını ele almakla beraber ağırlıklı olarak Allah ın varlığı ve birliği konularına yer vermektedir. Eser, Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Sözü edilen eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mâtürîdî, Kitâbü t-tevhîd B. Bâkıllânî, Kitâbü t-temhîd C. Ebü l-yüsr el-pezdevî, Usûlü d-dîn D. Ebû Hâmid el-gazzâlî, el-iktisâd fi l-i tikâd 96. Batıda meydana gelen ilim ve felsefedeki değişiklikler, bilim ve teknolojideki yenilikler, metot değişikliği, düşüncede modernleşme, din karşıtı deist, ateist, materyalist akımlar karşısında; yeni düşünme biçimleri üreterek ve müspet bilimlerden de istifade ederek; vahyi, yaratıcının varlığını, insanın sorumluluğunu savunmak ve İslam düşüncesini yeniden ihya etmek Bu bilgiler kelam tarihinin hangi dönemine aittir? A. Müteahhirûn Dönemi B. Mütekaddimûn Dönemi C. Yeni İlm-i Kelam Dönemi D. Klasik İlm-i Kelam Dönemi 22

23 97. İslam ın ilk dönemlerinde maddi değerlerden yüz çevirerek lüks ve gösterişe tepki gösteren, sade bir hayat yaşayarak, ibadete daha çok önem veren, âbid ve zâhid kimseler vardı. Tasavvuf tarihi ile ilgili yapılan bir tasnife göre; hicri I. ve II. asrı kapsayan ve tasavvufun ilk temsilcilerinin yaşadığı kabul edilen bu döneme zühd dönemi denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu dönemde yaşayanlardan biri değildir? A. Sehl et-tüsterî B. Hasan-ı Basrî C. Süfyân es-sevrî D. Fudayl b. İyâz 98. Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı nın gerçekleştirdiği uluslararası etkinliklerden biri değildir? A. Avrupa Müslümanları Buluşması B. Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi C. I. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi D. II. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi yılında Fas ta doğmuştur. Arap dünyasının önemli filozoflarındandır. Onlarca kitabının yanında, çeşitli dergi ve gazetelerde kaleme aldığı makale ve araştırma yazıları bulunmaktadır. Eserlerinin önemli bir kısmı, birçok dile tercüme edilmiştir. Felsefi Mirasımız ve Biz, Arap Aklının Oluşumu, Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma Türkçeye çevrilen eserlerindendir yılında vefat eden söz konusu düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Mahmûd Şeltût B. Muhammed Âbid el-câbirî C. Hasan Hanefi D. Muhammed Abdullah Draz 100. Yakın dönem Hristiyan hareketlerindendir. Gerçek Hristiyanlığın M.S. I. asırda olduğuna, sonra bozulduğuna inanırlar. İncil e bağlı olduklarını söylerler. Teslisi, ruhun ölümsüzlüğünü ve cehennemi inkâr ederler. Öldükten sonra dirilenlerin bu dünyanın cennete dönüşmüş halinde, dirilmeyenlerin ise hallerinin cehennem olacağına inanırlar. Dünya ülkelerinin tamamına yakınında mensupları vardır. Charles Taze Russel tarafından kurulan Hristiyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mormonlar B. Yahova şahitleri C. Babtistler D. Adventistler SINAV BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 23

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU KURSİYER SEÇİM SINAVI MAYIS-2015 B KİTAPÇIĞI A D A Y I N Adı ve Soyadı Kurum Sicil No T.C. Kimlik

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı?

Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı? FIKIH KÖŞESİ YAZISI (XXXIV) Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı? Çocuk odasında namaz kılmakta elbette bir problem söz konusu olmaz. Ancak çocuğun oynadığı oyuncakların

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM Adı ve Soyadı:.. T.C Kimlik No:. DERSLER 10. SINIFLAR SORU SAYISI Kur an ı Kerim 20 Arapça 20 Fıkıh 20 Hadis

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM I- Konunun Plânı Dr. Yaşar YİĞİT A) Sıla-i rahim Kavramı B) Sıla-i rahimin âyet ve hadislerle temellendirilmesi C) Bireysel ve Toplumsal Açıdan Sıla-i

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

KİTAPÇIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU GİRİŞ SINAVI

KİTAPÇIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU GİRİŞ SINAVI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI A KİTAPÇIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU GİRİŞ SINAVI 2009 Adayın Adı ve Soyadı Adayın Kurum Sicil No Adayın T.C. Kimlik No

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 2151 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve

Detaylı

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF Dr. Muhlis AKAR I- Konunun Plânı A.Tüketim Kavramı B. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi C. İsraf, Gösteriş Ve Lüks Tüketimi D. Tüketimde Denge Ve İktisat E. Tüketim Prensipleri- Harcama

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı